31 juli 2007

Från Sverigedemokraternas annaler: SD Uppsala

Nedanstående text återfanns på SD Uppsalas webbplats från 2001 till årsskiftet 2003/2004, och var avsedd som en del av presentationen av lokalavdelningen. I egenskap av ordförande för SD Uppsala var jag själv högste ansvarig för hemsideverksamheten.

Är vi rasister?

I massmedia framställs Sverigedemokraterna ibland som nazistiskt, rasistiskt och främlingsfientligt. Inget kunde vara mer oriktigt. Erkända forskare, som till exempel Heléne Lööw, har också sagt att detta är fel.

Ett viktigt drag i den nazistiska ideologin var inställningen till samhällsstyret. Nazisterna trodde på Führer-principen, dvs att en auktoritär ledare bestämde allt. I Tyskland under det tredje riket sade man: Der Führer befiehlt, wir folgen. Även rasläran var sekundär till denna princip. Vissa anti-demokrater (även kallade anti-fascister) använder istället ordet fascist. Den klassiska italienska fascismen hade inte ens någon raslära. Mussolins mål var att återupprätta det Romerska riket i någon ny form. Nu är det kanske inte så dessa anti-fascister definierar ordet. Man har ofta bara plockat fram ordet från sin marxist-leninistiska ordbok. I Sovjetunionen var det också vanligt att använda ordet fascist på diverser oönskade företeelser.

Nationalsocialismens världsbild präglas också av den rabiata antisemitismen. Allting är judarnas fel, både kommunismen och den internationella kapitalismen. Gör man slut på judarna väntar nästan himmelriket på jorden, om man skulle tro nationalsocialisterna. Vi i Sverigedemokraterna tror inte på denna konspirationsteori.

Vårt parti är det kanske mest demokratiska av alla existerande svenska partier. Vi vill att folkviljan ska få ett så direkt utslag som möjligt. Detta yttrar sig bland annat i våra krav på fler folkomröstningar, även beslutande folkomröstningar och inte bara rådgivande.

Våra motståndare är rädda för oss därför att de vet att den stora massan av svenskar skulle rösta på oss om de fick saklig information. Därför kallas de oss rasister. Rasism innebär definitionsmässigt att man gör skillnad på människor beroende på ras. Det sker ofta på grund av fördomar, alltså åsikter som inte grundar sig på kända fakta. Vi är inte alls intresserade av begreppet ras.

En del av de etablerade partierna borde kanske först titta på sig själva. Centerpartiet hade längre tillbaka ett krav i sitt partiprogram, vilket innebar att man ville värna om den svenska bonderasen. Socialdemokraterna arbetade också för rashygien under Alva Myrdals dagar, och sterilisering av oönskade befolkningselement ägde rum ända in på 1960-talet. Moderaternas ungdomsförbund avföll under 1930-talet till ett parti med fascistiska och nazistiska tendenser. Vänsterpartiets broderparti i Ryssland planerade under början på 1950-talet att börja utrota judar i stor skala. Man kom så långt att man deporterade stora grupper judar till östligaste Sibirien.

Vad vi talar om är kultur och identitet. Det finns många människor i Sverige som ser "osvenska" ut, men som vi räknar som fullvärdiga svenskar eftersom de är svenskar i själen. Massinvandringen har tyvärr inneburit att hundratusentals människor flyttat hit utan tanke på att överge sin gamla kultur. Här hittar vi en stor del av förklaringen till att sverigedemokratin uppstod. Den svenska kulturen och identiteten är hotad.

Främlingsfientliga? Nej, inte det heller. Idag är det mycket i Sverige som vi skäms en smula över, men om vi får vara med och styra samhällsutvecklingen kommer det att finnas desto mer som vi är stolta över. Flyktingar välkomnar vi också. Sverige bör inte återkalla sin ratificering av Genèvekonventionen om flyktingars rättsställning. Vi anser dock att Sverige bör återgå till att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd. Så var fallet tills för inte så många år sedan.

Vi tycker också att Sverige borde försöka hjälpa flyktingarna i deras närområde. När en akut nödsituation inträffar vill vi därför sända hjälp till platsen istället för att hämta ett antal s.k. kvotflyktingar till Sverige.

I dagens politiska debatt framför ofta proffstyckarna uppfattningen att ett etniskt homogent samhälle är underlägset. Är inte det rasistiskt? Kan vi inte låta Sverige vara Sverige?

Sidan senast förnyad 11 januari 2002

Om politisk asyl

Hur kan egentligen en muslim rättfärdiga för sig själv och sina trosfränder att han söker asyl i det kristna Sverige?

Så här säger Koranen om flyktingskapet:
3:27
De rättrogna må ej taga de otrogna som beskyddare i stället för de rättrogna, och om någon så gör, har han ingen gemenskap med Gud…

5:56
I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till…

Hellgrens debattartikel från 2004

Under dagen har jag återfunnit den av flera personer efterfrågade originaltexten till Ingemar Hellgrens debattartikel "Om en förändrad politisk strategi i invandrarfrågan", publicerad i SD-Kurirens nätupplaga 15 maj 2004. Artikeln är sedan länge bortcensurerad ur tidningens sökbara arkiv, kvar av Hellgrens penna finns idag endast en insändare. Den som är intresserad kan skriva en rad.

Se även "Invandrarna måste fördrivas från vårt land", Hellgren vill göra anmälan till KU, Censureras Ingemar Hellgren?, "Sugit ut den sista droppen...", Sverigedemokratisk bästsäljare

Freudian name slip

Few know that Jay Leno has chosen a somewhat unholy name for himself. "Leno" is the Latin word for pimp.

Heil

Jag har suttit och lyssnat igenom en del Mengaldiskussioner i SD 2003, och hittade den här dråpliga telefonkonversationen mellan mig och dåvarande partiledaren Mikael Janssons personlige sekreterare vid slutet av året.

- Nä, jag tyckte Jimmy betedde sig så fruktansvärt illa här, mot Jansson också. Jag smällde till han säkert tjugo gånger.
- Mot Jansson?
- Han stod med högerarmen uppe - det gjorde han ju mot dig med!- Jaa...nästan det första som händer när man kommer ner till kansliet, då får man partihälsning av Jimmy Windeskog.
- Njaee...
- Var Jansson med på...han var väl inte där då?
- Ja. Jansson var med på Bavaria...sa det här som börjar på SH. Tyska.
- Mot Jansson?
- Det första han gjorde när Jansson satte sig i bilen.

Själv lämnade jag Sverigedemokraterna vid nyåret 2004 under åberopande av 1) samarbetet med Mengal, och 2) de obefintliga reaktionerna i partitoppen mot Windeskogs nazibeteende. Vad gjorde Jansson? Han kunde uppenbarligen inte bry sig mindre om att en hög partifunktionär hälsar honom med tyska hälsningen. Såvitt är känt har han t.o.m. förnekat att Windeskog sträckt högerarmen mot honom.

Trots vetskapen om allt detta hade herrar som Söder och Åkesson inget emot att föreslå Jansson till omval som partiledare vid RÅ 2004.

Partiets pressekreterare trodde Mengal var rasist

Efter Richard Slätts artikel om Sverigedemokraterna och Bernard Mengal har jag fått en hel del påstötningar om att lägga ut ljudfiler på nätet. Det tänker jag inte göra, men seriösa personer kan få kortare ljudklipp som är intressanta vad gäller förhållandet mellan SD och Mengal.

- Mattias Karlsson trodde han var rasist.
- Varför tror han det?
- Ja, han hade träffat honom på ett SDU-läger.

Vill du lyssna på den här ljudfilen (.mp3 på 3,54 MB, 2 min 34 sek)? Skicka ett mail. Inga anonyma.

30 juli 2007

Finskt EU-kväde

Pyrenneitä taa, Pyrenneitä taa,
siellä onpi Barroson torpan maa.
Sinne pääsee Merkelit ja muutkin huijarit,
politrukit, komissaarit ja petroskoijarit.
No-no Barroso, no-no Barroso,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.

[Efter Njet, Molotoff (mpg3)]

Mer i Bapupaaffären

Tillsammans med Marcus Frisk byggde Roger Hedlund upp ett tidigare inte existerande SD Gävle till en av de starkaste lokalavdelningarna inom Sverigedemokraterna. De lokala framgångarna gjorde att nye partiordföranden Jimmie Åkesson snabbt tog Hedlund till nåder igen, efter att han som förbundsordförande i SDU tidigare hade uteslutit Hedlund på grund av partiskadlig kriminalitet (1, 2, 3).

Hedlund vet hur man ska lyckas synas i medierna. Ibland gör han det bra (1, 2, ibland mindre bra som i samband med den pågående Bapupaaffären i Gävle. Där hade Hedlund lyckats få in två sverigedemokratiska nämndemän i samma kvinnofridsåtal mot en kongoles, döma denne lindrigt, för att slutligen skylla ifrån sig och i efterhand på Internet kräva strängt straff och utvisning. Skandal, med andra ord.

Agerandet från Hedlunds sida har, trots att den fullständiga domen mot Bapupa ännu inte har expedierats av tingsrätten, lett till ett hånskratt från Lutti på Arbetarbladet och krav på avgång från det moderata kommunalrådet i kommunen.

Nu svarar en stressad Hedlund på sin personliga blogg genom att lägga fram fragment till ett eget kriminalpolitiskt program som strider mot partiets handlingsprogram på området - agerandet är dock inte nytt, förra året gick Hedlund ut och påstod att SD vill införa tvångsmässiga drogtester (1, 2, 3) på skolbarn, något som inte heller stämmer med partiets program.

Hedlund skriver 27 juli att SD å ena sidan vill att "gärningsmän av Bapupas karaktär" 1) döms till fängelse, där 2) offret ska tvingas till möten med gärningsmannen, vilket ska få den sistnämnde att "förstå allvaret i vad han åsamkat dess offer och anhöriga". Nu är det inte, som 24 juli, längre tal om några "hårda tag".

Å andra sidan vill SD enligt att Hedlund att något fängelsestraff inte utdöms utan "att brottslingar likt dessa döms till terapi så att återfallsrisken minimeras". Under den tid terapin pågår vill Hedlund (=SD) sannolikt att gärningsmannen ska vara intagen på någon form av psykiatrisk eller socialmedicinsk institution "under bevakning till dess en behandlare bedömt denna stabil nog att kunna medverka ute i samhället". Sluten psykiatrisk vård utan utskrivningsprövning?

Slutsatsen av Bapupaaffären är för SD:s vidkommande att lokalavdelningarna bör hänvisa till partiets pressekretariat istället för att virra bort sig i juridikens labyrinter. Hedlund som för det mesta är en tillgång för sitt parti har med varje ord om sin insats i den aktuella rättegången försämrat läget både för sig själv och sitt parti.

29 juli 2007

Mer kritik mot Hedlund

Från moderat.se. Moderaternas pressbilder anges vara fria för användning. Fotografens namn skall anges vid publicering. Fotograf har en angivits för ifrågavarande bild.- Om Roger Hedlund hade en avvikande åsikt borde han ha anmält den i rätten, inte varit tyst för att sedan använda domslutet till att bilda politisk opinion, säger kommunalrådet Inger Källgren Sawela (m), Gävle.

En lokal politiker ansluter sig därmed till den kritik som riktats även av undertecknad mot Roger Hedlunds (sd) tveksamma insats som nämndeman i åtalet mot fotbollsspelaren och hustrumisshandlaren Yannick Bapupa.

Integrationspessimism

I en tid när en ny stor flyktingvåg väntas komma från krigets Irak, och Sverigedemokraterna nyligen gjorde sitt bästa valresultat någonsin, är det viktigt att ta signalerna om ett integrationspolitiskt misslyckande på allvar.

[Socialliberala Eskilstunakurirens ledarsida reagerar i lördagens tidning på en EU-mätning som visar att invånarna i Stockholm och Malmö har rekordlågt förtroende för integrationspolitiken]

Google fu

Vem kommer högst upp i en googling av busstidtabeller sveg? Bloggen. Länstrafiken i Jämtland står sig slätt.

27 juli 2007

Den store Laqueur

Idag recenseras Walter Laqueurs senaste bok av Kurt Lundgren. På Laqueurs egen webbsida recenseras den store av britten George Walden, som tycker att
En europé som vågar diskutera invandring nuförtiden snabbt blir kallad rasist, på samma sätt som den som pratade om sex en gång i tiden stämplades som pervers.

26 juli 2007

Herr Almqvist väckt ur sin törnrosasömn

Richard Slätt har lyckats skaka rejält liv i f. folkpartisten Erik Almqvist och hans filosemitiska krets i Lund. Slätt uppehöll sig en del kring Bernard Mengal i sin artikel i Magasinet Neo; detta har inte lämnat Almqvist någon ro, och på Slätts blogg finns redan en betydande debattråd mellan de två.

Almqvist kanske borde konsulterat sin particentral. Nu uppehåller han sig vid för sina syften helt fel sak. Det bästa han kunde ha gjort hade varit att inte ens läsa Slätts artikel. Den närmaste framtiden kommer han nu istället att ätas inifrån av sitt eget samvete.

Alltid länk

Thoralf i Kalmar missade tydligen att jag länkade till honom när jag gjorde en citatpostning igår. Kom ihåg det, ungdomar: Funebo länkar alltid, såvida inte länken skulle gå till en sida med brottsligt innehåll. I såna fall nämner jag bara namnet på den som ska ha en "hat tip" e.dyl.

25 juli 2007

Eurofascismen rycker närmare

Europeiska kravallpolisen (The European Gendarmerie Force) (EGF) bildades på initiativ av regeringarna i Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien. EGF ska snabbt kunna slå ner folkliga upprorsförsök riktade mot EU-makten i Bryssel, endera självt eller parallellt med en militär intervention.

Styrkan har sin förläggning på Generale Chinotto-kasernerna i den italienska staden Vicenza. 26 juni ersatte överste Giovanni Truglio från de italienska karabinjärerna ("skjut först och fråga se'n") brigadgeneralen Gérard Deanaz från franska nationella gendarmeriet som styrkans högste befälhavare.

Sedan Reformfördraget trätt i kraft kommer EGF inom en snar framtid att kunna ingripa även på svensk mark. Med tanke på svensk polis alltför mjäkiga taktik under senare år är det mer än troligt att EGF får bevaka europeiska toppmöten o.dyl. som hålls i Sverige.

EGF har faktiskt - helt öppet - en webbplats. Hat tip: Political Junkie.

Richard Slätt skriver om Sverigedemokraterna

"Partiet hävdar att det pågår en medveten förintelse av det svenska folket, godkänt och påkallat av den svenska regeringen. Det är häpnadsväckande ord som inte rönt någon större uppståndelse.

Partiets pressekretare, Mattias Karlsson, försvarar dessutom uttalandet en vecka senare i samma publikation. Karlsson går dessutom ett steg längre, som han så ofta gör, och menar att partiets medlemmar är att jämföra med judarnas ställning när Hitler styrde Tyskland. Han skriver det, på riktigt
."
Slätt har visst svårt att ta Mattias Karlsson riktigt på allvar. Den citerade artikeln finns i Magasinet Neo, och är nog sommarens mest insiktsfulla inlägg om det parti som svenska makthavare är mera rädda för än något annat.

Janssonmiddagen närmar sig

Det är nu bara dryga månaden kvar till den årliga janssondagen, d.v.s. avsatte partiordföranden Mikael Janssons födelsedag. En granskning av fotot från den 40-åriga Janssonmiddagen (för 2 år sedan) på hemlig lokal i Örebro visar ett sällskap där såväl mannen till vänster om Jansson som den till höger fortfarande är medlemmar och aktiva i Sverigedemokraterna. Mannen till vänster har därtill utsetts till ledande partiideolog alldeles nyligen. De flesta övriga har rensats ut ur partiet på grund av grova ideologiska avvikelser.

Dagens citat: Diskriminering i Kalmar

"År 1995 togs ett beslut av vänsterstyret i Kalmar att våra hembygdsföreningar inte längre var berättigade/behov av bidrag och sedan dess har de fått klara sig utan bidrag.

Det som jag finner mycket anmärkningsvärt är att under alla år sedan 1995 har invandrarföreningar varit berättigade till driftsbidrag och dessa invandrarföreningar har ju i princip samma syfte med sin verksamhet som hembygdsföreningarna att just bevara sin kultur. Sedan 1995 har det anslagits ca 1 500 000 kronor till invandrarföreningar medan våra hembygdsföreningar inte fått en enda krona.
"
Klart att hembygdsföreningarna också ska ha pengar!

Grabbarna Grus i tingsrätten

Nämndemännen Roger Hedlund (sd) och Jan Kassberg (sd) har verkligen kopplat greppet på rättskipningen i Gävle. I nyligen avhållna rättegången mot elitfotbollsspelaren Yannick Bapupa satt de båda med, och utgjorde alltså halva rätten! Men blev den tilltalade, "Gefle if,s Kongo spelare Bapupa", lidande av att dömas av ett par "yrkesrasister"? Ingalunda...

Rådhuset i GävleFull dom meddelas inte förrän nästa tisdag, men utifrån det domslut som igår avkunnades i sittande rätt och med hjälp av de bortförklaringar Hedlund lämnat på sin personliga blogg m.m. vet vi följande:

Bapupa hade under åtminstone ett års tid regelbundet uppfostrat sin hustru med hjälp av hårda knytnävar och ett för ändamålet användbart dammsugarrör, och hade i samband med detta ibland slitit av henne alla kläder och jagat ut henne naken - tillsammans med parets tvååriga barn - på lägenhetens balkong. Där hade den skräckslagna kvinnan vid något tillfälle desperat sökt tillkalla hjälp.

Den ickesverigedemokratiska rättvisan såg allvarligt på Bapupas handlande och han häktades därför 3 juli. I åtalet från 17 juli anklagades han så för kvinnofridskränkning, ett brott med högt straffvärde.

Vid huvudförhandlingen 24 juli fattade emellertid den till 50% sverigedemokratiska rättvisan medlindande för Bapupa, och han dömdes inte för kvinnofridskränkning, utan för de lindrigare brotten misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande.

Bapupa släpptes ur häktet, på fri fot, och något fängelse kunde man inte förmå sig att döma honom till; han dömdes inte ens till ett straff utan en påföljd - skyddstillsyn med samhällstjänst 90 timmar. Vidare dömdes Bapupa, måhända som ett led i den sverigedemokratiska assimilationspolitiken, att genomgå gruppterapi på ett kriscenter för män.

När Bapupa först sögs in av polisen erkände han delvis sitt brott, något som han senare tog tillbaka under åberopande av språksvårigheter. Av någon märklig anledning tonade sedan också hustrun ner de anklagelser hon gjort mot maken. De sverigedemokratiska nämndemännen var nog bara alltför tacksamma att kunna stryka ett streck över de tidiga tabbar båda parter gjorde i förundersökningen, och istället sätta sin lit till de friserade uppgifter som lämnades under huvudförhandlingen.

Att Hedlund och Kassberg inte satte någon lit till den misshandlade hustrun kan förklaras med hennes kön, hudfärg och dåliga språkkunskaper, men varför tog man då inte tillfället i akt att utvisa den misshandlande maken? En tänkbar förklaring är dåliga kunskaper. Hedlund skriver på sin blogg felaktigt att han i påföljdsbestämningen är bunden av vad åklagaren yrkat:
Som nämndeman har jag egentligen inte mycket att säga till om. jag är bakbunden av vad åklagaren yrkar, jag kan inte döma hårdare än vad åklagaren yrkar på, däremot kan jag döma lindrigare.
Nu är det väl så att Hedlund var bunden av vilka gärningsmomenter åklagaren åberopat till stöd för sina gärningspåståenden, men inte alls av åklagarens påföljdsyrkanden. I frågan om utvisning hade man sedan att överväga
om gärningen var sådan att det kan antas att Bapupa kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen var så allvarligt att han inte bör få stanna kvar.
Frågan om utvisning av Bapupa regleras i utlänningslagen (2005:716), där vi finner att en utvisning mycket väl kunde ha utdömts i målet, även om det, som Hedlund antyder, krävts synnerliga skäl därtill, beroende på att Bapupa nätt och jämnt tagit sig över gränsen på 5 års bosättning i riket. Men ansåg Hedlund kanske att Bapupa har en stark anknytning till Sverige? Han talar inte svenska, utan biträddes i rätten av tolk. Han är en vagabonderande professionell fotbollsspelare och hans familj har ingen starkare anknytning till Sverige än han själv har. Förresten, vore inte en utvisning av Bapupa själv ett förträffligt sätt att ge honom besöksförbud?

Det är i skrivande stund ett mysterium hur tingsrätten kunde undvika att döma Bapupa till fängelse. Det är ett än större mysterium varför SD Gävle nästlade in hela två egna nämndemän till detta mål för att synbarligen hjälpa honom undan rättvisans klor utan att ens få till en dissens i utvisningsfrågan. Dagens stora skratt får man av slutklämmen i Hedlunds egen, utomordentligt skenheliga postning i ärendet.
"Bara genom att ge Sverigedemokraterna din röst i nästa val kan vi får se Bapupa och andra kvinnomisshandlare bakom galler."

24 juli 2007

Exemplet Halmstad

http://www.bild-bank.se/halmstadpublic/, fotograf: Patrik LeonardssonSverigedemokraterna kommer i slutet av augusti att stoppa Alliansens budget i Halmstad - där ser ni vem som bestämmer, tycks "den odemokratiske Zand" meddela de partivänner han svek. Nu kommer SD sannolikt att plocka russinen ur kakan i kommunens ekonomi och på så sätt destabilisera det sittande kommunstyret.

Den borgerliga vänstern står och tittar på, och är skadeglada: "Om bara resten av allianspolitikerna hade lyssnat på många av oss yngre. Då hade vi samarbetat med Miljöpartiet idag, inte SPI".

Med (mp) hade borgarna haft 36 mandat i fullmäktige. Med (spi) har man 35. Den ograverade vänsterkartellen har nu 33, alltmedan (sd) och deras politiske vilde har 3. Matematiken säger alltså klart att Alliansen fortfarande haft majoritet om man gått till vänster efter valet -06 och bildat koalition med Miljöpartiet. Nu höll man sig till klosettrasisterna i SPI och tappade snart nog den majoritet man vann.

Halmstadsproblematiken stämmer till eftertanke för alla presumtiva sverigedemokratväljare runt om i landet: Om Sverigedemokraterna mot förmodan tar sig in i riksdagen nästa gång, då kanske det leder till mycket större invandring än tidigare.

Det vill säga, om vårt lands styrande politiker lär sig av misstagen på orter som Halmstad, och bildar blocköverskridande majoriteter - gärna med Miljöpartiet. Den typen av riskaversivt beteende blir mer troligt ju fler fall av destabiliserande beteende som (sd)-politiker gör sig ansvariga för under denna mandatperiod.

SD-aktivisten på slak lina, bärande på sin rygg skrivbordspatriot från LundHär finner vi ett dilemma för SD: Utmärker man sig i alltför hög grad som ickeetablissemang, då minskar chanserna att slå in en sprängkil mellan blocken, men om man istället fogar sig i för hög grad, då tar man bort sitt eget existensberättigande.

Svaret torde vara en försiktig lindans, där lokalavdelningarna efter täta samråd följer instruktioner utfärdade av particentralen i Lund. Gör man de riktiga övervägandena så ökar man chanserna att få något att säga till om efter valen 2010. Om inte i riksdagen, så ändå på kommunal nivå. Det gäller att "sticka ut", men att inte "reta ut sig" totalt. Inte som Malmström&Zand i Halmstad, men som Jomshof i Karlskrona.

23 juli 2007

Nytt muhammedläge för SD-K

Fel av mig, det var inte Björn Söder utan chefredaktören Richard Jomshof som inom en dag gjorde en postning om muhammedhundarna i Karlstad. Hans första uppdatering på bloggen på 10 dagar. Dessförinnan tog han 22 dagar på sig.

Kanske vore det inte helt fel om Jomshof breddade sig. Han är ju i grund och botten en av de absolut vettigaste i hela sitt parti.

22 juli 2007

Muhammed som hund

Tre tuschteckningar av arabiske profeten Muhammed föreställande hund har hastigt stoppats vid en konstutställning utanför Karlstad.

Inom islam anses enligt en hadith svarta hundar som onda eller t.o.m. uppenbarelser av djävlar. Det anses på andra håll att en ängel inte går in i det muslimska hushåll där en hund finns.

SD-Kuriren kommer inom de närmaste dagarna att förfäras över självcensuren i Karlstad. Bloggen ser inför sitt inre öga att Björn Söder också kommer att göra en postning om detta på sin blogg. Själv är jag ganska nyfiken på hur teckningarna ser ut.

21 juli 2007

Moraliskt stöd för SD Norrköping

Igår gjorde jag en juridiskt vinklad postning om SD Norrköpings problem med att få ut sitt partistöd. Det kan intressera SD:arna att veta, att hittills två vänsterpartistiska bloggare (1, 2) uppmärksammat problematiken, och solidariserat sig med uppfattningen att alla partier ska behandlas lika av kommunerna.

Att kämpa mot SD är inte detsamma som att slåss oschysst. Glöm inte det!

Almedalen - vann eller förlorade SD?

Under Almedalsveckan i Visby i år nekades Sverigedemokraterna åter att vistas tillsammans med de andra. Det är faktiskt 16 år sedan SD:s partiledare tilläts hålla ett tal i Almedalen; vid partiets debut 1991 kunde Anders Klarström höras föra ut sitt budskap från samma scen som de stora politikerna. Så sent som 1994 kunde SD genomföra en gående demonstration genom Visby.

Numera är man hänvisad till en plats nere vid hamnen, där man under polisbevakning får hålla torgmöten och dela ut flygblad tillsammans med andra "freak shows". Men förlorar man verkligen på sin politiskt-sociala ostracism? Dagens citat härrör från Kristdemokraternas partiorgan:

"När de styrande klasserna håller fest är det inte alltid en nackdel att stå utanför med resten av folket."

[Marcus Jonsson i ett ledarstick i tidningen Kristdemokraten]

SD och miljöpolitiken

Igår kunde vi på Margareta Sandstedts blogg läsa att hon för egen del tar avstånd från att man i miljöalarmismens namn kollektivt skuldbelägger folk för att ständigt kunna mjölka dem på pengar.

Partikamraten i Sverigedemokraterna Erik Hellsborn svarade snabbt på sin egen blogg, där han med stöd av en artikel i Hallands nyheter(!) ställde sig på miljöalarmismens sida. I en kommentarväxling tillstod han sedan att SD har "sin beskärda del av giriga miljöfiender", något som väl får ses som en gliring mot Sandstedt. Hellsborn verkar för egen del gärna se högre skatter för att "rädda miljön".

Sverigedemokraterna var i partiets barndom ett miljöfundamentalistiskt parti. Partigrundaren Leif Zeilon & c:o ska en gång ha erbjudits ett fantastiskt belopp i sponsring från en sympatisör, men avstått eftersom sponsringen villkorades av att SD blev kärnkraftsvänligt - en fundamentalistisk miljöpolitik sågs på partikansliet på Blekingegatan som lika viktig som stopp för invandringen.

Senare sansade sig partiet, men än i dag reser "blågula khmerer" som Johan Rinderheim runt och föreläser på particentralens implicita uppdrag. Ingen i partitoppen har dock tagit öppen ställning i den uppblossande miljödebatten.

Kommer man att välja att följa sitt energipolitiska handlingsprogram? Där går man längre än den internationella miljöalarmistlobbyn och konstaterar att "jordens temperatur (kommer att öka) med åtskilliga grader under de kommande hundra åren" och att medborgarna därför måste tyngas med högre skatter, men med brasklappen att det inte får försämra Sveriges internationella konkurrenskraft.

Det ska bli spännande att se var SD hamnar när partiledningen pekat ut färdriktningen.

En motbjudande sanning

Margareta Sandstedt viker inte en tum inför miljöalarmismen, trogen som hon är sina ultrakonservativa ideal. I den senaste postningen på sin blogg beskriver hon känslan när hon i videobutiken råkar på Al Gores Obehagliga sanning:
"När jag ser en ”sanning” presenteras så här, känner jag instinktvis hur ett motbjudandet väller upp inom mig. Och därför ställde jag först tillbaka filmen på hyllan med en grimas."

Från Sverigedemokraternas annaler: SDU

Längre ner i denna postning återger jag den första officiella presentationen av Sverigedemokratisk ungdom (SDU), sedan Jimmy Windeskog lämnat över ordförandeposten till Jimmie Åkesson vid årsmötet sommaren 2000. Kommentarerna om vad vissa ledamöter i förbundsstyrelsen gör nuförtiden har lagts till av mig. Jag har också censurerat namnen på de som lämnat politiken.

Det är värt att notera att SDU redan 2000 var Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund (en onödig paroll myntad av Windeskog), men att man trots detta idag inte har mer än en handfull riktiga aktivister. Expo uppskattade 2004 att SDU då hade omkring 100 medlemmar. Mattias Karlsson lämnade en inofficiell uppgift 21 februari 2005 med innehåll att SDU när Jimmie Åkesson tog över som ordförande 2000 hade förbundet 400 medlemmar. Hur många medlemmarna är idag är inte känt, men resurserna har inte räckt till för en enkel uppdatering av förbundswebbplatsen sedan 3 april i år.

SDU, som tidigare var integrerat i Sverigedemokraterna, bröt sig söndagen 1 november 1998 ur moderpartiet. SDU är idag Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund.

SDU är ett självständigt ungdomsförbund till Sverigedemokraterna, vars uppgift är att verka för nationaldemokratins tillväxt bland ungdomen i Sverige samt att öka dess intresse för vår historia, vår kultur och för politiskt engagemang.

Välkommen till framtidens ungdomsförbund!

Ordförande: Jimmie Åkesson, Sölvesborg
Vice Ordförande: (kvinna), Trollhättan ---> lämnade politiken helt redan kring nyåret 2001
Förbundsekreterare: Joakim Larsson, Tierp ---> Numera SD:s gossen Ruda och ordförande i enmansprojektet SD Uppland
Kassör/SD-representant: (man), Uppsala ---> Har lämnat politiken helt, men har synts i "sociala sammanhang" med Jansson & Windeskog
Ledamot: Björn Söder, Höör ---> SD:s nuvarande partisekreterare
Ledamot: Vavra Suk, Stockholm ---> Numera hjärnan bakom ND
Ledamot: (man), Örebro ---> Gick till ND, men har nu lämnat politiken helt
Ledamot: Peter Pettersson, Stockholm ---> Gick till ND, men har numera lämnat politiken helt efter att ha varit förtroendevald i Södertälje
Ledamot: Ulf Blomström, Malmö
Ledamot: (man), Halmstad ---> Gick till ND, men har numera lämnat politiken helt
1 suppleant: (man), Norrtälje ---> Gick till ND, gick sedan tillbaka till SD sedan Tor Paulsson fallit
2 suppleant: Fredrik Bergman, Södertälje ---> Gick till ND, blev förtroendevald i Södertälje
3 suppleant: Mattias Karlsson, Växjö ---> Ingår numera i SD:s VU
4 suppleant: Jonas Millard, Örebro

20 juli 2007

Vänner eller ovänner

Nyamko, foto: Pawel Flato, regeringen.seCecilia Wikström, foto:riksdagen.se
Först skriver Niklas Svensson att Nyamko Sabuni och Cecilia Wikström att värsta dödsfienderna. När de sedan skickar in en enkel dementi där de utan att förklara sig säger att "(v)i två undertecknade inte bara (är) kollegor utan också goda vänner" viker Svensson ner sig direkt, och på två svarsrader skriver han inte annat än att han "beklagar de felaktiga uppgifterna i det tidigare inlägget och ber de inblandade om ursäkt".

Vad är det för kvällstidningsjournalistik? Är de ovänner så är de det även om de vägrar att erkänna officillt - de är ju politiker. Jag tror nog att Nicke hade rätt första gången!

Kommunalt partistöd

Norrköpings kommun har enligt uppgift bestämt sig för att betala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna för ett och inte två mandat, med skälet att det ena mandatet står vakant efter avsägelse.

Kommunen motiverar enligt uppgift i Norrköpings Tidningar sitt agerande med att SD "eftersom mandaten inte kan besättas, saknar personer som kan bedriva det lokala arbete pengarna är ämnade för". Eftersom lokalt politiskt arbete kan utföras även av personer som inte sitter på ett fullmäktigemandat torde denna beslutsmotivering inte förtjäna något avseende.

En intressant fråga i sammanhanget är dock om en kommun har rätt att inte betala ut partistöd till ett parti som visserligen är representerat i kommunfullmäktige, men som inte har folk till samtliga sina mandat.

Här måste rimligen en analogi kunna ske med avhopp från partiet till andra existerande eller nybildade partiet eller ledamöter som plötsligt blir politiska vildar. Det kommunala partistödet regleras i kommunallagen och härrör från en ändring i lagen 1991 under regeringen Bildts tid. I propositionen som har beteckningen 1991/92: 66 citeras Regeringsrättens avgörande 1978 2:10.

Avgörandet gällde ett mål när en utbrytning skett ur Vänsterpartiet kommunisterna, det parti som vann de aktuella mandaten i allmänna val. Arbetarpartiet kommunisterna, det nya parti som bildades i samband med utbrytningen, ville överta partistödet för de mandat vars innehavare nu alltså var (apk) och inte (vpk). Regeringsrätten övervägde här om det gamla partiet hade ombildats och helt eller delvis ersatts med ett annat parti. Ett sådant ombildat parti hade kunnat anses uppfylla kommunallagens representationsvillkor.

Rätten konstaterade dock att det nya partiet inte deltagit i valet och att det gamla partiet alltjämt bestod som politiskt parti och således inte ombildats. Partistödet skulle således fortsättningsvis utgå till det gamla partiet trots att samtliga för partiet valda ledamöter inte längre representerade partiet.

Detta och en rad andra rättsliga avgöranden från striden mellan (apk) och (vpk) ger dagens (sd) juridiskt stöd. I Reg. 1978 2:10 var alltså (vpk) inte alls längre representerat i fullmäktige, och hade sannolikt ingen lokal verksamhet kvar i kommunen. Trots detta var kommunen tvingad att betala ut partistöd till (vpk).

När partistödslagen 1991 kom att ersättas av stadganden i kommunallagen framgår det av förarbetena att någon ändring avseende partibytesproblematik, existensen av lokal partiverksamhet, vakanta mandat o.s.v. inte avsågs av lagstiftaren. När Norrköpings kommun nu, liksom andra kommuner tidigare, försöker lura (sd) på partistöd så känns det som om man försöker krama blod ur en sten.

Tammany Hall i 1800-talets New York - en motsvarighet till dagens penninghungriga svenska partier? Bildtexten: Vem stal folkets pengar?
Det enda raka vore om man helt tog bort kommunernas rätt att dela ut pengar till politiska partier. För vad har partistöden lett till? Sverigedemokraterna liksom riksdagspartierna klarar sig utan några medlemmar alls, för man får sina pengar ur skattekistan, något som leder till en allt sämre fungerande demokrati.

19 juli 2007

Spridning

Nyheten om Ted Ekeroths fina sionistiska pris har spritt sig till den engelskspråkiga världen och börjat utveckla sig till en pinsamhet för den anglosaxiska judenheten. Ansvarig för denna spridning är bloggen Aardvarchaeology.

Dick Erixon och Rudy Giuliani

Kampen om väljarna hårdnar, skriver SvD i en kortfattad artikel om den amerikanska presidentvalkampanjen. Tidningen konstaterar att New Yorks exborgmästare Rudy Giuliani än så länge leder på den republikanska sidan.

Giuliani är Dick Erixons store favorit. Märkligt nog har Dicken fortfarande inte kommenterat Per Ericsons obarmhärtiga avslöjande av Giuliani som en politisk skurk och bedragare: No wafer for Rudy. Katoliken Giuliani är exkommunicerad och hans bäste vän är en av "pedofilprästerna".

Rivalerna först

Högerrivalerna Nationaldemokraterna avslöjar idag att den mördade svensken i Bulgarien i själva verket var svensk-irakier. Nu är det alltså bara en tidsfråga innan Sverigedemokraterna kommer med en notis om mordet i partiorganet SD-Kuriren.

Dagens uppdateringar på SD-Kuriren

Den maratonföreläsning om ideologi och partihistoria som Johan Rinderheim höll för SD Gävle 8 juli, och som bloggen tidigare rapporterat om, har nu plötsligt upphöjts till central utbildningsinsats i en artikel idag i SD-Kurirens nätupplaga. Därmed höjs också Rinderheims officiella status i partet - idag kan man utan att ljuga benämna honom partiideolog.

Vid samma uppdatering av SD-Kurirens nätupplaga passade man också på att avrapportera Annas&Maggans mikromöte i värmlandsskogarna. Inte ens uppgifterna om damernas herrsällskap "sista dygnet", ja t.o.m. "sent på natten" undanhölls läsekretsen. Med tanke på fru Sandstedts kyrkopolitiska uppdrag tycker man kanske att dessa smått humoristiskt-amorösa antydningar kunde ha tagits bort i den redigerade texten.

Dog han i Aids?

Glädjeruset över Herzlpriset har ännu inte lagt sig på sdbloggs redaktion i Lund. Idag toppar man löpet med spekulationer om att ärketerroristen Arafat dog i Aids. Han var smygbög, tros det.

Frustrerad!

SD-Kurirens nätupplaga gör nu längst upp på sin löpsedel reklam för en kampanj från belgiska Nationella fronten: Stryk över Turkiet på eurosedlarnas karta över Europa.

Men jag har ju inga eurosedlar!

Mikromöte

Inom Sverigedemokraterna har man nu tagit det av Johan Rinderheim lanserade begreppet mikromöten till en ny nivå. På SD Gävles webbplats rapporterar alltså partistyrelseledamoten Margareta Sandstedt om ett spännande tvåpersonsmöte som nyss inträffat.
"11 juli träffades Anna Hagwall, andre vice partiordförande och Margareta Sandstedt, vice ordförande i Gävle, i Värmland för att under några dagar planera upplägget till ett kvinnligt forum. Mötet ägde rum i Anna Hagwalls privata stuga."
Är inte intresset för nationell feminism större, och vart tog Anita Nordkvist vägen?

18 juli 2007

Gränslös fräckhet i SD-Kuriren

 • Partikassören Per Björklund i SD-Kuriren 18 juli: Nu vill den borgerliga regeringen göra ont värre genom att öppna dörrarna för en gränslös arbetskraftsinvandring, där man kommer att överlåta åt arbetsgivarna att bestämma vår invandringspolitik. Detta kommer att leda till lönedumpning i många yrken och till att ett stort antal invandrare och svenskar kommer att få gå ut i arbetslöshet när nästa lågkonjunktur kommer. Det blir en ny variant av gästarbetarsystem.

 • Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram: Generell invandring av arbetskraft till Sverige från länder utanför EU behövs inte och ska därför inte förekomma. Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Det handlar då om personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare. Dessa personer får tillfälliga uppehållstillstånd.

  Bloggens kommentar: En sådan gränslös fräckhet av Björklund! Regeringen vill i princip genomföra SD:s egen politik för "gästarbetare", och då har man mage att klaga på detta i partiorganet SD-Kuriren.
 • Inför höstkampanjen

  På bloggen Everykindapeople refereras i en postning från 15 juli universitetslektor Lars Janssons förord i boken ”Sveriges Tragedie”, utgiven i Danmark i februari i år. Jansson har tydligen uppdaterat sina beräkningar av invandringens kostnader i Sverige, och vi törs nog utgå från att dessa siffror blir centrala i den höstkampanj som utlovats av Sverigedemokraterna.

  De beräkningar som Jansson gjorde i sin bok "Mångkultur och välfärd", som utkom 2002, visade bl.a. att det svenska samhällets totala kostnader (brutto) för invandringen 1999 var 267,4 miljarder kronor (se s. 135n). Nettokostnaden samma år och enligt samma bok stannade vid 150 miljarder kronor (se s. 154).

  Enligt Jansson ska totalkostnaden 2005 ha stigit till 290 miljarder kronor och i den kommunala sektorn ska detta år 22% av de ekonomiska resurserna ha använts "för att finansiera invandringen", medan motsvarande siffra i Danmark då var 7%.

  Den andel försörjningen som hela "invandrarbefolkningen" 2005 fick genom skattefinansiering var 70%. I "Mångkultur och välfärd" angav Jansson samma siffra för utrikes födda 1998 till 50% och för 1991 till 40%.

  Den som i höst vill bemöta den sverigedemokratiska kampanjen bör redan nu börja förbereda sina argument. "Sveriges tragedie" finns hos Bokus för 137 kr. Det förefaller dock än så länge som om samtliga svenska bibliotek lyckats hålla rent från boken.

  Postning nr 1 600: Att byta ut ett folk mot ett annat?

  Partimensjeviken Lars Flemström i Askersund tar allt större ord i sin mun. På den lokala webbsidan lägger han idag fram en hypotes som innebär att svenska staten ända från 1935 bedrivit en rashygienpolitik med syfte att ersätta svenskarna med nyimporterade utlänningar.

  Den rashygienpolitik som enligt Flemström på den tiden beslutades i en enig riksdag innebar en kamp mot "inavelsdegeneration", med udden riktad mot
  "den svenska ursprungsbefolkningen, och särskilt mot kvinnor på landsbygden i perifera landsdelar, vars mödrar hade fått många barn. Den mest omtalade metoden var tvångssteriliseringarna, men aborterna användes i samma syfte".
  Enligt Flemström förlorades minst 600 000 svenskar under åren 1935-1975 genom de statliga åtgärderna. Hans egna beräkningar visar att den svenska nationen på detta sätt - med tillägg för de som bortaborterats efter 1975 - tappat omkring 1,6 miljoner individer.

  Denna fruktansvärda förlust har staten sedan med de mest uträknande metoder kompenserat genom införsel av samvetslösa utlänningar, vilka tillsammans med sin avkomma nu uppgår till 1,7 miljoner. Sistnämnda siffra ligger så nära 1,6 att tillfällighetsfaktorn helt kan avskrivas!

  Flemström upprörs över massmordet, men ändå inte(!) I aborttexten, som han uttalar å sitt partis högtidliga vägnar vill han ändå inte förbjuda aborterna helt. Han riktar sig istället främst mot en eventuell rashygienpolitik och försvarar i sin slutkläm en viss rätt till abort:
  "Sverigedemokraterna är mot alla former av rasim, även den rasism som är riktad mot infödda svenskar. Vi försvarar rätten till fri abort upp till 12:e veckan."
  Man lämnas med en fadd smak i munnen över vissheten att Lars Flemström anser en stor mängd människor ha blivit mördade av staten, men att han bara hade velat rädda de som förgicks senast i vecka 12. Varför?

  Gaylobbyn manifesterade i Visby

  Under Sverigedemokraternas torgmöte i Visby förra veckan hölls en motmanifestation av RFSL Ungdom med deltagande av Ung vänster, Grön ungdom, Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund, Fria moderater, Kristdemokraternas ungdomsförbund, Ungdomens nykterhetsförbund och Rädda Barnens ungdomsförbund.

  Vad är att notera? KDU har definitivt anslutit sig till gaylobbyn, men eventuellt svänger man tillbaka sedan Ella Bohlin lämnat förbundsordförandeposten. Muf håller sig däremot på armlängds avstånd, alla nyliberala klyschor till trots. Robsten och andra sverigedemokratiska agitatorer bör fästa sin uppmärksamhet på deltagandet av Rädda Barnens ungdomsförbund. Kanske är denna organisation emot pedofili, men för pederasti.

  Kurt hjälper Björn

  Kurt Lundgren passar idag på att tjuvstarta Björns och Jimmies nya kampanj:
  "Eftersom jag just läst en bok om DDR finner jag parallellerna mellan ljugandet där och ljugandet här slående - blott ett fåtal i toppen kände till sanningen om DDR:s ekonomi, om de enorma utlandslånen, och som vi alla vet slutade det med att DDR:s folk till slut inte trodde på någonting från överheten, vilket i sin tur ledde till att hela staten kollapsade - det är nåt DDR-mässigt över detta slingrande med invandringens kostnader."

  17 juli 2007

  Träffande citat i vad angår subsidiaritetsprincipen

  Brysselbyråkratin kommer i höst att utfärda en varning för risken att halka på våta löv, på 21 språk.

  Gates of Vienna: Svenskar är mer toleranta än danskar

  Gates of Vienna: Swedes Are More Tolerant Than Danes

  SD:s höstkampanj

  Björn Söder. Foto: Jim Elfström/IKONPå sin personliga webbplats avslöjar Björn Söder hur Sverigedemokraterna tänker tackla den enfrågestämpel som vidlåter partiet - man kommer att ta till sig denna stämpel och använda den till sin fördel.

  Nå, i alla fall: Detta har Söder att förtälja. Under Almedalsveckan höll SD:s Söder och Åkesson ett torgmöte där man berättade om en "kommande storkampanj som kommer att avslöja riksdagspartiernas lögner om den svenska integrations- och invandringspolitiken." Ryktena om aktivismens död inom partiet kommer då att tacklas genom att en särskilt producerad kampanjtidning "delas ut till de svenska hushållen". Här kan man befara att många aktivistfattiga eller afarädda lokalavdelningar använder sig av den beprövade trollhättemodellen (d.v.s. att skicka ut bladen per post), men i vilket fall som helst handlar detta om en organisatorisk och aktivistisk uppryckning inom SD.

  SD kommer också i alla de kommunfullmäktigeförsamlingar där man är representerade att lägga centralt producerade motioner. Allmänheten och Hans Lindqvist varnas. Nu laddar de om!

  Sosse utan omdöme

  Mikael M Karlsson är en ung man som antagligen är aktiv inom (s)-studenter i Borås. Han har i alla fall en blogg som han kallar Mickes lilla röda, i uppenbar analogi med Maos lilla röda.

  Betyder det att det är OK att starta en blogg och kalla den Min lilla röda, Min Kamp eller Stinas Vises Protokoll? Eller är det Micke som har dåligt omdöme?

  Det stormar mot sdblogg.se

  Från kommentarerna till postningen SD rättar sig (med viss korrektur, fet- och kursivstil av bloggen):

 • "Nu får väl ändå sdblogg ses som något representativ för partiet då man trots allt bloggar i partiets namn. Även Kent Ekeroth som tillhör riksstyrelsen bloggar där under namnet Johan Andersson. Även länkar gör man till bloggen från både SD-Kuriren och partisidan."

 • "Sdblogg hetsar gång efter gång mot fackförbund, palestinier, vurmar för nyliberalism, arbetskraftsinvandring, Imperialiststaten USA, Nato och andra obskyrda projekt. Att ens gossen Boström får blogga där är för mig den största gåtan. Antagligen så gillar väl Söder och Åkesson honom och gänget."

 • "Jag har stöttat förnyelsen av partiet, men gör det inte längre. Jag har nog snarare insett att sedan Åkessonfalangen tagit över så har SD på sikt blivit mer likt Ny demokrati. Det finns ingen idealism, ideologi och ryggrad kvar i partiet. Alla tycks bara vilja främja sina egna intressen. Så här splittrad har nog aldrig någonsin medlemskåren varit som nu."

 • "En blogg med namnet sdblogg är ju inte gentemot SD fri. Den har väl ett slags ansvar mot partiet. Det var f.ö. SD-politiker som startade den, såsom Erik Almqvist."

 • "Om någon på bloggen hävdar att TUT eller PUT ska ges rakt av när migrationsverket sagt nej till det bör "högt till tak", enligt mitt sätt att se det, vara en slags karantän beträffande väsentlig utåtriktad verksamhet, men förmodligen även livstids, eller åratal av förtroendeskada. Detta med förtroende är inget man kan göra något åt eller nåt att gnälla över. Det kommer per automatik, och det är bara Linus som på egna meriter ev. kan åtgärda den."

 • "Linus kanske kan recensera konserter på SD-blogg? Det kan man kanske kalla "högt till tak", om man nu ska eftersträva det. Infiltratör?"

 • "Varför lägger SD motioner om stoppat flyktingmottagande i kommuerna om nu herr Bylund och sdblogg kräver PUT för samtliga 40 000 irakier? Sdblogg har gjort sitt, och kan inte längre representera partiet. Alla vet att dessa så kallade "flyktingar" är sociala turister. Det är inte försa gången sdblogg får mig att gå i taket, utan det här vart bara helt enkelt bara droppen. Funderar också på att skicka en protest till riksstyrelsen."

 • "Jag vet inte längre vart man har partiet. Vill man jobba för ett homogent Sverige eller ett mångkulturellt? Funderar på att lämna in mitt medlemsskap i protest mot liberalism och Pk-fjäsk."
 • Politisk framgång för SD

  Sverigedemokraternas politik för arbetskraftsinvandring kommer i princip att klubbas igenom i riksdagen. Detta framgår av en färsk departementspromemoria från Justitiedepartementet.

  Regeringen vill införa ett särskilt visum för att söka arbete med möjighet för arbetsgivarna att rekrytera arbetskraft från utlandet utan tillstånd från Ams. SD vill enligt sitt arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram låta personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare få tidsbegränsade uppehållstillstånd här i landet utan tillstånd från Ams.

  16 juli 2007

  SD rättar sig

  Det gnisslar visst bland kollegorna på sdblogg.se. Halvhemlige Linus (senast "uthängd" hos Morgoth) tyckte för ett tag sen att alla asylsökande från Irak skulle få PUT rakt av, något som ledde till en storm av protester från landets invandringskritiker. Detta har fått till följd att man idag tvingats förse hans postning med en rejäl varningstext och förklaring att han ju inte menat så illa som det lät.

  Ja, det kanske är dags för officiella partibloggen sdblogg.se att lägga lösskäggen i brevlådan och köra med lite rakare puckar? Det är lätt hänt att man skriver en massa smörja om man kan gömma sig bakom anonymitetens slöja.

  15 juli 2007

  Sour grapes

  Så bet då SD-Kuriren slutligen i det sura äpplet, och erkände att Ted Ekeroth (SD Lund, SD IT, sdblogg.se m.m.) förra året förärats en prestigefull sionistisk utmärkelse.

  Ska någon inom Sverigedemokraterna gitta protestera över "den sionistiska partilinjen"? Troligen får väl det hela ebba ut av sig själv. Men nävarna lär knytas i byxfickorna!

  Anders Isaksson dömer ut vår politiska justis

  "Hur berömvärda de politiska avsikterna bakom kampen mot hatbrott än må te sig, framstår tillämpningen som den goda viljans triumf över det praktiska förnuftet.

  Varje etnisk och kulturell skillnad rymmer frön till alla möjliga konflikter, känslor av tilltro och tillhörighet till den egna gruppen är lika naturliga som misstro mot utomstående och kan bara hanteras med respekt för ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Brott är brott, oavsett motivet.
  "

  [Anders Isaksson i DN 2007-07-15]

  Väl sagt i DN

  Hittills har det känts som om jag och Linda Skugge varit de enda som insett problematiken i att prinsessorna i huset Bernadotte lever som pellejönser och ser ut att vilja gifta sig med varsin bakåtkammad uppkomling. Så inte längre: Idag lyckades en statsvetare med verklig rojalistisk inställning få sin mening noterad på DN Debatt!

  Den fråga som undervisningsrådet och statsvetaren Per Andersson ställer i sin debattartikel är om Carl XVI Gustaf själv kommer kungen att avskaffa monarkin, detta genom att tillåta arvprinsessan Victorias tilltänkta förening med en gästriksk gymägare.

  Jag kan inte undanhålla läsekretsen några guldkorn ur Anderssons text:

  "Till arvmonarkin hör av hävd en garanti för kungahusets exklusivitet. När behörighet till tronen förmedlas endast av män till män hålls kungahusets storlek nere och någorlunda konstant. Ett jämbördighetskrav att giftermål bara får ske med en annan furstlig person utesluter alla som inte tillhör en liten antyngd europeisk släktkrets....

  År 1980 förändrades dock den svenska monarkins förutsättningar radikalt....Det innebär ett med tiden enormt kungahus med otaliga prinsar och prinsessor, som genom sin numerär dessutom kommer att vara utspridda i samhället bland vanliga familjer. Dessa kungaättlingar utskiljer sig genom sin exklusiva rätt att kunna bli landets statschef, något som deras grannar med andra anor saknar.

  Riksdagen inrättade alltså år 1980 en ny bördsöverklass i Sverige, en ersättare till den gamla svenska adeln som riksdagen slutligen avskaffade år 2003.
  "
  Här i bloggosfären fick Andersson genast mothugg av den halvnakne bögbloggaren Pierre. Det säger allt, för anständiga människor har åtminstone vett att hålla klaffen i ärendet. För vad vill vi ha - en riktig monarki eller en pajasmonarki?

  För egen del har jag redan gett upp hoppet om att rädda arvmonarkin. I dess ställe bör enligt min mening återinföras det medeltida valkungadömet. Kung Carl, hur sympatisk han än må te sig mellan skål och vägg, kan jag inte se som annat än en modern hanrej. Varför har han annars inte för länge sedan gift bort döttrarna med ynglingar ur Europas anrikaste furstehus?

  "Sparka lögnhalsarna på Uppdrag Granskning"

  Välkände psykiatern Thomas Jackson höll i fredags sin rättviksföreläsning, något som blev en klar framgång i nystartade kampanjen "Sparka lögnhalsarna på Uppdrag Ganskning". Kampen har börjat, meddelar han bloggen. Vidare ur pressmeddelandet:

  Fakta:
  1. Till Föreläsningssalen kl. 18.00 i hotell Lerdalshöjden, fredagen 13/7-2007 i Rättvik räknades till 16-17 deltagare i starten, det kom ett par till under föreläsningens gång så uppskattningsvis ett 20-tal närvarade.
  2. Representerade yrkeskategorier: Vårdpersonal, lärare, pensionärer, läkare, allmänhet m.fl. T.o.m. två småbarn var med men de räknades inte in som åhörare.
  3. Av de närvarande hade knappt hälften sett Uppdrag Gransknings-programmet om de apatiska barnen. Samtliga närvarande instämde i att det var skandalöst att den simuleringsdiagnostik som finns internationellt, som presenterades under föreläsningen och som Dr. Jackson gett till Uppdrag Granskning hade nonchalerats av Uppdrag Granskning och att allmänheten därför undanhållits mycket viktig information.
  4. Dr. Jackson hade med sig en namnlista för de som önskade protestera och kräva en förklaring från Sveriges Televsion för att Uppdrag Granskning undanhållit synnerligen viktig information om de apatiska barnen. Listan är ställd till styrelseordförande i Sveriges Television. Den skickades icke runt eftersom endast knappt hälften sett programmet, den andra hälften kom och lyssnade p.g.a. sitt intresse för apatiska barnproblematiken, trots detta kom personer spontant och frågade efter den och sammanlagt sju personer skrev under.

  Notabelt: Det antecknades att närvarande läkare instämde i att svenska läkare överhuvudtaget aldrig sätter simuleringsdiagnos alltså att detta är helt obekant fenomen för svenska läkare vilket torde förklara den personliga tragedin för många av de apatiska barnen. Att svensk läkarutbildning måste förbättra den diagnostiska utbildningen ansåg alla.

  Samtliga närvarande fick i handen kopia på referat på de tio simuleringskriterier som Uppdrag Granskning mycket medvetet dolt/vägrat visa allmänheten på ett sätt som torde vara näst intill kriminellt. Dessa personer måste som en (A.J.) sa efter att ha läst om det "ställas inför rätta".

  Nästa förläsning blir sannolikt i Stockholmstrakten

  Inbjudan kommer, förhoppningsvis blir vi flera hundra som samlas för att lyssna och debattera svensk journalistik och den masshysteriska epidemin av tvångssimulerade barn som förevarit i Sverige år 1999-2007. Vilka ligger bakom och varför? Varför kan inte barnläkare och media erkänna att de haft fel, detta för barnens skull!

  I media:
  Dalarnas tidningar: Läkare till attack mot svensk media
  Dalademokraten: "Jag för krig mot Uppdrag granskning"

  SD-bloggarnas topplista 15 juli

  Om jag inte räknat alldeles fel är det idag 4 månader sedan SD-bloggarnas topplista senast publicerades här, och dessutom avslutades Almedalsveckan igår. Det är alltså dags att studera trafikstatistiken för de som bloggar helt eller delvis om Sverigedemokraterna. En plus- och minusjämförelse med 15 april görs inom parentes. Observera att bara bloggarna på Bloggtoppen tas med.

  Bloggtoppen politik kl. 12.00 idag:

 • 6. sdblogg.se (+3)
 • 15. Söders blogg (+41)
 • 16. Mitt Sverige (+13)
 • 21. Objektiv SD-blogg (-4)
 • 36. Robsten blogg (+-0)
 • 38. Rakryggad (ny)
 • 40. Gustafsson i Säffle (ny)
 • 47. Richard Jomshofs blogg (+27)
 • 63. Political Junkie (-5)
 • 64. Rätt&Slätt (ny)
 • 65. Erik Hellsborn (-19)
 • 68. Jimmie Åkessons blogg (-38)
 • 73. Jormas resandeblogg (+8)
 • 79. Marko Huttunen (m) (ny)
 • 89. Fredrik Jönsson (skp) (+130)
 • 126. BSS Borlänge (-27)
 • 136. Karlssons blogg (-112)
 • 137. Tunström (s) (-4)
 • 138. Anna-Lena Lodenius (ny)
 • 153. Martin Kinnunen (-47)
 • 197. En nationalmensjeviks hemsida (-17)
 • 225. Morgoths rike (+-0)
 • 245. Viva la reaction (+2)
 • 246. Rosenbergs SD-blogg (-37)
 • 267. Reactionary Front (ny)
 • 336. I Knivstas intresse (ny)

  Strukna sedan förra listan: Svinstian

  Kommentar: En fortsatt stark ställning för sdblogg.se, största minskningen drar Jimmie Åkesson på sig, medan det är Björn Söders debattmotståndare Fredrik Jönsson som är kometen på listan.
 • 14 juli 2007

  Varning - ej PK!

  Svårt med läsningen? Gillar inte Sosse-Sverige? Läs garanterat provocerande tecknade serier istället!

  Kalle Anka tar syra

  Varning - ej PK!

  Svårt med läsningen? Gillar inte Sosse-Sverige? Läs garanterat provocerande tecknade serier istället!

  Kalle Anka tar syra

  Avskaffa arvkungadömet!

  Prinsessan Victoria blir 30 år idag. Det är dags att påminna sig Bernadotternas tillkortakommanden och förnya kravet på valkungadöme!

  Ändra alltså i Successionsordningen och inför val på livstid av monark. Valet kan ske direkt eller indirekt genom en elektorsförsamling. För att undvika att mjukostar som Göran Persson intresserar sig för chansen att partipolitisera den svenska tronen bör endast medlemmar av den svenska adeln vara valbara.

  13 juli 2007

  Almedalen ger hög trafik

  Den här veckan kommer sdblogg.se att vinna över såväl Kulturrevolution som Kurt Lundgren på Bloggtoppen. Det är första gången.

  Ett grattis till ynglingarna i Lund (och Örebro)!

  Alla i förvar

  SD-mensjeviken Lars Flemström i Askersund tycker att alla asylsökande ska tas i förvar. Hur mycket kommer det att kosta samhället, måntro?

  SD mer homovänligt än tidigare

  Såvitt jag kunnat observera har ungtuppen Martin Kinnunen tidigare uttalat sitt stöd för registrerat partnerskap för homosexuella, medan däremot ingen annan sverigedemokrat uttryckt sig offentligt positiv för denna särrättighet.

  Inte förrän idag, när SD-Kurirens chefredaktör Richard Jomshof på sin blogg skriver om gaylobbyns möten med de sju riksdagspartierna under Almedalsveckan. Jomshof, som inte vill införa någon ny sorts äktenskap i Sverige, skriver: "Homosexuella par har redan i dag möjlighet att ingå partnerskap, vilket är fullt tillräckligt".

  Kors i taket. En person i högsta partiledningen avstår från att kräva att partnerskapslagen ska bort. Vad händer härnäst? Kanske blir Björn Söder stödmedlem i RFSL.

  SD:are fick sionistiskt pris

  "Sverigedemokraterna är det mest Israelvänliga parti jag kan tänka mig."

  [Ted Ekeroth, sdblogg:are och aktiv i SD Lund, uttalar sig i Aftonbladet 13 juli 2007 efter att ha tilldelats en prestigefull sionistisk utmärkelse]
  Kommentar: Tveksamt om det stämmer, att SD är så israelvänliga. Så sent som till RÅ 2007 motionerade SD Stockholms län om införandet av en antiisraelisk utrikespolitik, och självaste partisekreteraren har egentligen inte sträckt sig längre än till att SD stöder staten Israels rätt att existera. Uttalandet i Aftonbladet kommer att väcka ont blod på många håll i partiet.

  12 juli 2007

  Lokalproblem i Visby

  Sverigedemokraterna nekades hyra lokal i Visby under Almedalsveckan. Beklagligt säger reformisterna; en självklarhet säger vännerna av fullständigt systemskifte.

  Men problemet i sig är lättlöst. SD bör köpa sig en lämplig lokal i Visby! Dit kan man sedan flytta partikansliet, för i Stockholm verkar det ju vara svårt att hitta ny plats för partiets rikskansli. Detta tycker jag att Jimmy och Björn borde fatta själva, utan att jag ska behöva skriva dem det på näsan...

  The dark side of the force

  På sin hemsida meddelar SD Gävle att avsatte vice partiordföranden och förre toristen Johan Rinderheim i söndags besökte sta'n för en föreläsning om Sverigedemokraternas historia. Rinderheim ska ha erbjudit sig att åka runt i landet för att "föreläsa om partiets rötter".

  Har particentralen redan förlorat Gävle till den mörka sidan?

  SKP vs SD

  På sin blogg gnäller Björn Söder över att SKP:s kadrer är välkomna som förtroendevalda inom LO-facken, medan SD:s folk sparkas ut på löpande band.

  Jomen, det är väl klart? SKP:arna bejakar den proletära internationalismen, det gör man inte inom SD.

  Internationella adoptioner

  För Sverigedemokraterna utgör internationella adoptioner en politiskt laddad fråga, så inte för Dansk folkeparti. I ett pressmeddelande från i förrgår efterlyser man förbättrade möjligheter till sådana adoptioner genom ett ökat utbud.

  - Det står klart, att om våra traditionella samarbetsländer på adoptionsområdet inte är i stånd att fylla behovet av adoptivbarn, så måste vi överväga att hitta andra samarbetspartners för att komplettera de nuvarande, uttalar DF:s familjepolitiska talesman Mia Falkenberg.

  11 juli 2007

  Mona Sahlin kränkt i SvD

  På SvD:s debattsida bredde idag KDU:s förbundsordförande Ella Bohlin ut sig över flera spalter för att berömma att Mona Sahlin övergivit klasskampen. Den kulan visste var den tog!

  Inte lätt att heta Åkerlund

  Sverigedemokraterna har inte bara pressekreterare, utan även en livs levande presstalesman. Hans namn är Jonas Åkerlund. I samband med Almedalsveckan tröttas han ånyo av Högerpartiet de konservativa och deras gnäll om stöld av partisymbol: "Under rubriken ”Blåsippan är vår!” går Högerpartiet till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna."

  Högerpartiet de konservativa startades för att torgföra radikalkonservatismen. Vad har det blivit av det hela? Ett sorgligt ältande av vem som äger blåsippan! Sverigedemokraterna kan bara tacka och ta emot, högerynglingarnas agerande ökar intrycket av SD som det seriösa högeralternativet.

  Rem carpem

  Sverigedemokraternas presskille Mattias Karlsson har börjat bli smålat på gamla da'r, så han har skaffat sig två assistenter: Herrar Kinnunen och Almqvist tituleras biträdande pressekreterare. Deras första pressmeddelande blev dock inte så bra. De blev så långrandiga om "fackförbundens och Socialdemokraternas attacker" för två da'r se'n att budskapet inte gick hem.

  Rem carpem, verba sequentur!

  Ansvarsutredningen, en talande tystnad

  Det verkar som om såväl Moderata samlingspartiet som regeringen har kastat Ansvarsutredningen på historiens sophög. SD-bloggaren Erik Hellsborn har hälsat detta besked med glädje. Partiordföranden Jimmie Åkesson, som tidigare vägrat fördöma den föreslagna EU-regionaliseringen av Sverige, tiger dock still. Hans tystnad är talande.

  Bindestreckssvenskar

  Under min tid i Sverigedemokraterna fick jag som programförfattare tillfälle att formulera principen om att en person har en nationell identitet, varken mer eller mindre. Detta togs in i det befolkningspolitiska handlingsprogram som antogs 2002. Vad som gällde tidigare för SD är inte alldeles entydigt; mentalt lutade man sig nog som (sd):are pre-2002 mot en svensk form av farfarsklausul.

  I samband med antagandet av Mattias Karlssons invandringspolitiska program vid årets riksårsmöte ändrade sig SD till att anse att en person kan ha flera nationella identiteter, men att man för att räknas som svensk ska ha "en helt övervägande svensk identitet".

  Hyphenated AmericansAtt som Karlsson och hans programkommission tänka sig förefintligheten av en "bindestrecksnationalism", med än svensk-skånsk-albaneser och än svensk-amerikaner eller libanes-svenskar, retar gallfeber på mig, men det är först idag jag kunnat sätta ord på den. Alldeles nyss läste jag nämligen igenom SD-sympatisören Political Junkies senaste postningar och såg att han upptäckt äldre amerikanska politikers varningsord för "Hyphenated Americans". President Wilson ska alltså en gång ha yttrat det följande.
  "Den man som bär med sig ett bindestreck bär med sig en dolk vilken han är redo att sticka i Republikens veka liv så snart han är därtill redo."
  En frisk nationalism är inte schizofren!

  10 juli 2007

  Rätt eller fel om ND:s förskoleplaner

  Var det rätt av sdbloggs Robert Boström att skarpt ta avstånd från Nationaldemokraternas planer för en förskola som välkomnar endast etniskt svenska barn? Visst var det rätt.

  Det är märkligt att han är den ende sverigedemokrat som tagit avstånd från det hela. Visserligen är det fullt förenligt med SD:s principprogram att godta verksamhet som riktar sig enbart till etniska svenskar, men alla seriösa bedömare kan nog hålla med om att bara misstanken att SD gillar ND:s planer är något starkt partiskadligt.

  Varför är det partiskadligt? Jo, därför att SD sedan avknoppningen av ND och värvningen av Sten Andersson till partiet har bestämt sig för en ungefärlig politisk kurs, och alla politiska handlingar och underlåtelser av partiets folk i motsatt riktning i viktiga frågor per se är partiskadliga - och den aktuella frågan är ett exempel på detta.

  Med detta vill jag inte säga att intern debatt är fel i både SD och i andra partier; däremot måste varje politiskt parti bestämma sig för en minsta gemensamma nämnare, en värdegrund. Från denna får man inte röra sig om inte partiet ska skada till sin trovärdighet.

  I den aktuella förskolefrågan gör SD:s assimilationsprincip en etniskt svensk (offentligt finansierad) förskola omöjlig, till skillnad från i ND där man efter att av Rasmus Fleischer ha lärt sig om etnopluralism är avgjort emot assimilation. En (sd):are som handlar i konsekvens med partiets program måste vara emot svenska förskolor lika mycket som han är emot arabiska förskolor.

  Idag är det mer intressant att fråga sig varför distriktsordföranden Joakim Larsson (sd) ingenting säger än att fråga sig varför Boström sågar ND:s planer. Larsson tog sig tid att på sin blogg berömma ND:s migrationspolitik, men om skolplanerna inte ett ord. Varför? Eftersom han kommenterade ND för bara en kort tid sedan håller han sannolikt med i förskolefrågan. Ett typexempel på en partiskadlig underlåtelse.

  09 juli 2007

  Möte mellan EFI och Israel

  Sverigedemokraterna är enligt min åsikt ett delvis Israelvänligt parti, som dock innehåller ett betydande antal häftigt Israelfientliga aktivister. På det stora hela menar jag att partiets filosemitiska rykte är överdrivet. Dansk folkeparti, det parti som SD helt fokuserat på internationellt sedan ND knoppades av, verkar inte ha dylika slitningar internt utan framstår som kategoriskt vänligt inställda gentemot både judar och staten Israel.

  Dagsaktuellt: Ett pressmeddelande från DF igår talar om den "styrkta vänskapen mellan Dansk folkeparti och Israel".

  DF:s talesman i EU-talesman Morten Messerschmidt (själv orättvist beskylld för nazisympatier) har nyligen kommit hem från ett av de första mötena mellan European Friends of Israel (EFI) och officiella representanter för staten Israel. Det fyra dagar långa besöket i Israel beskrivs av Messerschmidt som ett viktigt steg på vägen mot ett förbättrat förhållande mellan Israel och Europa.

  - Vi var 16 parlamentsledamöter från olika EU-länder med på resan, ogch under det omfattande programmet hölls möten med både israeliske regeringschefen Ehud Olmert, utrikesminister Tsipi Livni samt ambassadörer och diplomater från en rad EU-länder. Därutöver besökte vi det israeliska centret för krigs- och terroroffer, säger Morten Messerschmidt.

  Ingen representant för Sverigedemokraterna deltog i besöket i Israel. Inte Björn Söder, och inte heller internationelle sekreteraren/f. FIDIM-aktivisten Kent Ekeroth.

  08 juli 2007

  Sommarsatir

  Polisen har kommit på hur de ska kunna stoppa svenska internetanvändare från att besöka Piratebay. Man kommer inom kort att gå vidare med samma upplägg i andra politiskt känsliga fall, meddelas det från Rikspolisstyrelsen.

  - Vi planerar att inom kort lägga in även Sverigedemokraternas partihemsida på listan över barnporrsajter. Vårt direkta skäl för detta är att det där förekommer bilder på små flickor. Att de sedan är iklädda folkdräkt påverkar inte vårt ställningstagande, uppger polisens presstalesman Stefan Kronqvist.

  Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder säger i en första kommentar att han beklagar polisens beslut.

  - Svensk polis måste stå emellertid stå över all kritik. Partiet kommer därför att foga sig i tysthet, i likhet med agerandet efter Säpos stängning av hemsidan förra våren, säger Söder.

  07 juli 2007

  Sista gnällartikeln

  Förre sverigedemokraten Weine Berg publicerade för några dagar sedan en "sista gnällartikel" om sitt gamla parti.

  Har han skrämts till tystnad? I annat fall borde han fortsätta gnälla, för det råder ju inte någon direkt brist på trätoämnen.

  16%, är det mycket eller litet?

  SvD hävdade i fredagens tidning att mer än var sjätte svensk vill se Sverigedemokraterna i riksdagen. 16% är mer än var sjätte i SvD:s moderata värld, för oss andra är det i och för sig mindre än var sjätte. Hur vet man förresten vad svenskar anser? Ingen vet hur många svenskar det finns, bara hur många medborgarna är i Sverige. Till skillnad från i USA är etniska folkräkningar tabu "här i landet".

  Men tillbaka till ämnet: Att 16% vill se SD i riksdagen kan verka mycket, men säger egentligen ingenting. Det behövs jämförelsetal, i detta fall närmast en uppgift om hur många som vill se Junilistan, Feministerna, Piratpartiet, Pensionärspartiet och Nationaldemokraterna i riksdagen. Jag menar, kanske 22% gärna såge Junilistan i riksdagen, så länge som de själva inte behöver kasta bort sin röst på detta odemokratiska parti?

  Jag kräver ett stopp för dessa pseudonyheter i boulevardpressen!

  On topic om off topic

  Glöm inte att ta en titt på Off topic. Där dyker då och då upp intressanta grejer om SD.

  06 juli 2007

  Etablissemangshumor

  "En hederskodex bland de etablerade partierna att i stort sett hålla sig till sanningen."

  De har humor i alla fall.

  "Det är inte okay att vara främlingsfientliga eller visa allmänt förakt för politiker på arbetsplatsern."

  Sossarna skall tydligen domptera fackmedlemmarna till att endast framföra de av bossarna hallstämplade åsikterna. Kanske med hot om fortsatta uteslutningar ur fackklubbarna för de obstinata. Gammal sossetradition. SD får väl annars tacka för att bli ställda i centrum när valet närmar sig. Fortsätt att anknyta till Per Albin och Erlander, tiden innan partiet glömde Sverige och svenska arbetare.

  Etablissemangshumor

  "En hederskodex bland de etablerade partierna att i stort sett hålla sig till sanningen."

  De har humor i alla fall.

  "Det är inte okay att vara främlingsfientliga eller visa allmänt förakt för politiker på arbetsplatsern."

  Sossarna skall tydligen domptera fackmedlemmarna till att endast framföra de av bossarna hallstämplade åsikterna. Kanske med hot om fortsatta uteslutningar ur fackklubbarna för de obstinata. Gammal sossetradition. SD får väl annars tacka för att bli ställda i centrum när valet närmar sig. Fortsätt att anknyta till Per Albin och Erlander, tiden innan partiet glömde Sverige och svenska arbetare.

  Sten Andersson 2002, Lennart Sacrédeus 2010?

  Sacrédeus föreslog en restriktiv invandringspolitik i samband med Kristdemokraternas kongress. Hans negativa inställning till EU, hans attityd till kd:s nya abortpolitik och hans värdekonservativa hållning borde tids nog vara omöjlig att förena med kd:s nya politiska inriktning. SD:s familjepolitik torde vara nästintill identisk med kd:s familjepolitik. SD:s abortpolitik och inställning till EU borde tilltala Sacrédeus.

  Med andra ord, en historisk värvning på gång från SD:s sida?

  Sten Andersson 2002, Lennart Sacrédeus 2010?

  Sacrédeus föreslog en restriktiv invandringspolitik i samband med Kristdemokraternas kongress. Hans negativa inställning till EU, hans attityd till kd:s nya abortpolitik och hans värdekonservativa hållning borde tids nog vara omöjlig att förena med kd:s nya politiska inriktning. SD:s familjepolitik torde vara nästintill identisk med kd:s familjepolitik. SD:s abortpolitik och inställning till EU borde tilltala Sacrédeus.

  Med andra ord, en historisk värvning på gång från SD:s sida?

  Lästips från Artikel 19

  Lästips, SvD:s förstanyhet imorse, LO och s blåser till strid mot SD.

  "En färsk opinionsmätning som ska publiceras senare i sommar visar också att 16 procent av över 1000 tillfrågade tycker att det vore bra om Serigedemokraterna kommer in i riksdagen i samband med valet 2010. Två av tre anser att det vore dåligt."

  Svenska Dagbladet:

  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16099893.asp

  Lästips från Artikel 19

  Lästips, SvD:s förstanyhet imorse, LO och s blåser till strid mot SD.

  "En färsk opinionsmätning som ska publiceras senare i sommar visar också att 16 procent av över 1000 tillfrågade tycker att det vore bra om Serigedemokraterna kommer in i riksdagen i samband med valet 2010. Två av tre anser att det vore dåligt."

  Svenska Dagbladet:

  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16099893.asp

  05 juli 2007

  Anonymt möte

  Från Sverigedemokraterna meddelas nu att ett infomöte hållits i Heby. Mötet, som var helt anonymt, besöktes av anonym(-a) representant(-er) för distriktsorganisationen SD Uppland.

  Den fråga som det korta meddelandet från partiet väcker är varför man startar ett distrikt för landskapet Uppland, när partiets stadgar bygger på distrikt som överensstämmer med riksdagsvalkretsarna, d.v.s. länen. Exempel: Uppstår det inte konflikter med SD Stockholms län angående kommuner som Sigtuna och Upplands Väsby?

  04 juli 2007

  Från Sverigedemokraternas annaler: Sveamål

  Det är inte bara Objektiv SD-blogg som drömmer sig tillbaka i Sverigedemokraternas historia. Så har partiet även gjort självt, i offentliga sammanhang främst genom ett par skrifter.

  Enligt partiets officiella 10-årsskrift hade man vid sidan av den ordinarie partiverksamheten haft olika "kultur- och sidoprojekt". Man nämner bl.a. att man "kraftig understött" (Oberoende) Nationell ungdom tills organisationens "politiska mål helt (kom att) förändras". Radio SD nämns också, som ett exempel på att man "(tidigt) beslutade att satsa på att sprida propaganda via radio i Stockholm".


  10-årskriften omnämner vidare tidningen Sveamål, vars första nummer kom ut 1991. En av artiklarna i detta nummer avhandlar PKK:s verksamhet i Sverige. Tidningen berättar att "PKK-arna är gangsters och banditer som skjuter, stryper och skär ihjäl människor som inte delar deras marxist-leninistiska grundsyn". Liksom den tidigare sverigepartistiska tidningen Gjallarhornet har man i Sveamål kulturella aspirationer, något som i nummer 1 tar sig uttryck genom att man trycker av en dikt skaldad av den nationellt sinnade guldolympiern C-E Carlberg.

  I en notis berättar Sveamål att SD inför det kommande verksamhetsåret satsar mer på yttre aktiviteter. "Bland annat har partiet beslutat att göra Engelbrektsdagen till SD:s motsvarighet till Första maj". I en annan notis skäller man på de sverigedemokrater som av taktiska skäl är emot dödsstraffet. "Ynkedom", utbrister tidningen som påminner om att 80% av det amerikanska folket är för dödsstraff. En helsida ägnas åt artikeln "Vad vill Sydafrikas konservativa parti?". Partiets postadress meddelas i tidningen så att hugade sverigedemokrater ska ha tillfälle att själva kontakta sydafrikanerna.

  En annan artikel, som kanske mer än övrigt material i Sveamål nummer 1 visar hur långt SD färdats sedan 1991, är en historisk exposé rubricerad "Sikeiner och tattare". Med visst vemod påminner sig redaktionen de tider när myndigheterna "rådde bot på det onda" genom att slå tattarkarlarna i järn och hålla dem i straffarbete vid de kungliga slotten, medan deras hustrur och barn hålls i arbete hos bönderna.

  Tidningens första nummer innehåller mycket annat material, häribland en text om gränsskyddets betydelse för matpriserna, författad av den ur partiet 2003 skändligen uteslutne redaktören Nils E. Rydström. I en anspråkslös annons manas till medlemskap i SD. Priset var vid denna tid modesta 150 kr per år. För samma pris kunde man teckna sig för 10 nummer av Sveamål.

  03 juli 2007

  Undskyld

  Det känns som om uppdateringarna på bloggen blivit lite få, och jag ber de trogna besökarna om ursäkt för detta. Jag har ett helt gäng halvskrivna postningar, bl.a. om SD:s budgetar, men antagligen är det säsongen som gör att inte nog med energi blir över för bloggning.

  Kanske lossnar det mot veckoslutet? Den som lever får se.

  02 juli 2007

  Sida vid sida, tillsammans rycker de fram

  Enligt ett officiellt uttalande från Rikspolisstyrelsen är Info14 en "systerorganisation till Sverigedemokraterna".

  Det måste vara tryggt för Åkesson och Söder att veta att man kan lita på polisen i alla väder. Något självförsvar behöver absolut inte organiseras, inte ens när man har utåtriktade manifestationer. Polisen ställer alltid upp i denna den bästa av världar!

  Fraktionerna inom KD

  Hur starka är de olika fraktionerna inom Kristdemokraterna? Partiledningen tillät ju vid Rikstinget inte att någon votering begärdes under behandlingen av de många antiabortmotionerna. En delegat ur den kristna fraktionen avslöjar dock på sin blogg att livetsordriksdagsmannen Mikael Oskarsson fick 97 röster vid valet till partistyrelse, trots att han inte fanns på förslag från valberedningen. Denna omröstning fick utgöra ett substitut för uteblivna abortvoteringar.

  Därav kan man sluta sig att de kristna har 1/3 av KD, medan demokraterna har 2/3. Krist-Demokrater.

  01 juli 2007

  Sprängkilar i vår gemenskap

  Jag vill minnas att Sverigedemokraterna var framme och högg när Huddinge kommun ville ge bl.a. muslimska elever möjlighet att välja sina egna helgdagar i skolan. Det pratades svensk kultur visavi mångkultur och kulturskymning, vad jag kan erinra mig. Stämningsläget var högt, partiordförande Åkesson utfärdade ett uttalande och det var i slutet av oktober förra året.

  Det förvånar mig att det är så tyst just nu. Befinner sig den sverigedemokratiska particentralen i törnrosasömn? I maj månad slöt ju arbetsgivarförbundet Almega ett kollektivavtal med Sif, Civilingenjörsförbundet och Arkitektförbundet om att avskaffa de röda dagarna. På det här delen av arbetsmarknaden kan man säga att både julafton och midsommar har slängts på sophögen. Idag står det en arkitekt fritt att med full lön fira årsdagen av profeten Muhammeds nedslaktande av Medinas judar, istället för att sätta sig till bords med släkten för att äta julskinka. Allt är fritt, allt obeständigt.

  Suspekte förhandlingschefen Magnus Kendel lyckades i sitt uppsåt. Svensk kultur har försvagats. Frånvaron av ett filosofiskt sammanhang ger näring åt auktoritära subkulturer som nu driver in sprängkilar i vår gemenskap. Saken har noterats i en del fackförbundstidningar. Men inte i SD-Kuriren eller någon annan nationell publikation.

  Gävlepoesi

  "...dig som vi öppnat dörren för
  välkomnat till vårt land
  nu vill jag avvisa dig till helvetet
  "
  I fredagens postning skriver Margareta Sandstedt ånyo om ett svenskt samhälle nersjunket i invandring, könsdrift, våld och droger.

  För mycket rättigheter

  Nu går det för långt, tycker Björn Söder, för enligt ett utslag i Europarådsdomstolen får kristendomen inte som nu ha en särställning i norska skolor. Söders slutsats? Lägg ner domstolen!

  Nu går han ett steg för långt: Vad som behöver bort är snarast europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Domstolen försvinner sedan som en direkt följd av detta, eftersom den upprättades just för att slita tvister i anledning av konventionen.

  Till skillnad från FN-deklarationen kräver den europeiska konventionen att ett mångkulturellt samhälle upprättas. Ju snabbare tramset försvinner, desto bättre.

  Heimdalitisk inbördesstrid

  Många är de stolta heimdaliter som har åsikter i tidens stora moraliska dilemma, nämligen den om äktenskapet och därmed familjen.

  Finansminister Anders Borg sitter bevars inte i med, och slapp därför delta i beslutet om att införa homoäktenskap, vilket klappades igenom för en kort tid sedan i den moderata partistyrelsen. Att den gode Borg vill se dylika äktenskap införda torde dock inte vara någon hemlighet, trots att han blivit kristen på gamla da'r.

  Kyrko- och antipodpolitikern Hans Wallmark är partistyrelseledamot och var den ende i partistyrelsen som reserverade sig till förmån för tukt och sedlighet i familjelivet. Snart därpå dök självaste pastor heimdalorum upp på UNT:ens insändarsida med några defaitistiska tankar om äktenskapet: "Vi har inte längre några gemensamma värderingar i det här landet, låt oss ersätta (det juridiska) äktenskapet med en borgerlig vigselregistrering!".

  Så färglöst värdeneutral lät pastor Björck att SvD:s Per Ericson i fredags gjorde en postning på sin blogg, där han i ord och mening stämplade Björck(!) som queerliberal: Det finns en queeragenda som går ut på att smula sönder normer i samhället, gärna med statens hjälp. Att göra äktenskapsbalken könsneutral är ett typexempel.

  Det har hävdats att alla riktiga konservativa numera graviterar runt katolicismen. Gustaf Björck har nog sannerligen aldrig anklagats för att vara liberal (knappast ens av JAX i debattens hetta), men illustrerar här ändå väl det dilemma en politiskt konservativ lutheran har i dagens samhälle och dagens Förening.

  Framtiden tillhör nog den som likt Ericson övergår till kyrkan i Rom.