02 juli 2007

Fraktionerna inom KD

Hur starka är de olika fraktionerna inom Kristdemokraterna? Partiledningen tillät ju vid Rikstinget inte att någon votering begärdes under behandlingen av de många antiabortmotionerna. En delegat ur den kristna fraktionen avslöjar dock på sin blogg att livetsordriksdagsmannen Mikael Oskarsson fick 97 röster vid valet till partistyrelse, trots att han inte fanns på förslag från valberedningen. Denna omröstning fick utgöra ett substitut för uteblivna abortvoteringar.

Därav kan man sluta sig att de kristna har 1/3 av KD, medan demokraterna har 2/3. Krist-Demokrater.