27 april 2006

Det orättfärdiga Sverige (stekpanneupproret)

En hittills ostraffad 76-årig kvinna hotas av stränga böter sedan hon lämnat en gammal stekpanna vid sidan av en sopcontainer. Det har inte hållits rättegång än, vilket jag uppmärksammats på av Joacim Persson, och den samhällsfarliga gumman är således ännu ej dömd.

Svensken är som bekant både flat och feg. Antalet ryggradslösa individer i detta land har ökat kontinuerligt allt sedan socialdemokraterna tog över makten här 1932.

Men allting tas trots detta inte stillatigande. Sedan den kriminella 76-åringen uppmärksammats i medierna "har den aktuella återvinningsstationen blivit formligen nedlusad med allsköns gamla stekpannor staplade på hög vid sidan av tunnorna, som en tyst protest".

Vill du göra uppror på svenskt vis? Ta med en gammal stekpanna och lämna bredvid en container på en återvinningsstation. Prata med dina grannar, släkt och vänner...sätt stenen i rullning. Alla har en stekpanna.


Editerat 2006-05-06

SD-obligationen olaglig

Sverigedemokraterna kommer eventuellt att drabbas av oväntade ekonomiska problem under valrörelsen:

Inför årets val säljer partiet en s.k. SD-obligation. Obligationen utgörs av 500 andelar som säljs till ett pris av 5 000 kronor styck. Inlösen kommer att ske vid tre tillfällen; 1 maj 2007, 2008 respektive 2009, med en tredjedel varje gång och med fördelningen vid de olika tillfällen gjord genom lottning. Sverigedemokraterna utfäster sig att betala minst 4% och högst 16% ränta, med räntans storlek bestämd av partiets andel i det kommande riksdagsvalet.

Det framkommer nu att obligationen med all sannolikhet strider mot lotterilagstiftningen, och därför är olaglig. Verksjuristen Pernilla Sandgren vid Lotteriinspektionen bekräftar idag för bloggen att så kan vara fallet, och säger:

- Det här kommer vi att få titta närmare på.

Förutom risken för partiet att tvingas avbryta försäljningen av SD-obligationen löper de ansvariga personerna risken att granskas av åklagare. Enligt lotterilagen döms till högst sex månaders fängelse, och i grova fall upp till 2 års fängelse, för olovligt anordnande av lotteri. Vidare framgår det av lotterilagen att insatser som tagits emot vid brott mot lotterilagen ska förklaras förverkade, d.v.s. tillfalla staten.

Kontaktperson för SD-obligationen är partikassören Arnold Boström.

Ett gille som killar gillar

SD Helsingborg höll gille den 22 april, vilket idag noteras i SD-Kurirens nätupplaga. Saknaden efter den till Klippan utflyttade Jens Leandersson är stor i kommunföreningen. I hans utevaro lyckades man inte ens räkna hur många som kom tillstädes. I samma notis anges först att 40 glada sverigedemokrater i blandade åldrar åt och drack gott ihop inför en stundande valrörelse. Sedan läser man att det var dryga 50-talet medlemmar och sympatisörer som deltog.

Det kanske blev lite väl mycket att dricka?


Tillägg 2006-04-28 19.30: Jag ringdes på fredagskvällen upp av en företrädare för SD Helsingborg. Det uppgavs att det 40-tal platser som funnits till Gillet varit fullbokade, men att det säkerligen blivit väl över 50 som närvarat, med barn och alla medräknade. Uppgiftslämnaren kunde dock inte förstå hur antalet gillesdeltagare virrats till i SD-Kurirens nätupplaga.

26 april 2006

Oegentligheter kring piratpartiets revisor

En första vandelsskandal skakar nu piratpartiet. Det avslöjas idag att partirevisorn Björn Feltén i Göteborg, som "bor på en postbox", jagas av kronofogden för enskilda ärenden om inte mindre än 315 000 kr.

- Det är varken olagligt att nolltaxera eller att ha skulder hos kronofogden. Om det nu är så att Björn Felten har det, vilket jag varken vet eller bryr mig om. Det är inte relevant för hans uppdrag inom partiet , säger partiledaren Rick Falkvinge i en kommentar på partiets internetforum.

Björn Feltén vägrar själv att kommentera de framkomna uppgifterna.

Det står dock klart för utomstående bedömare att piratpartiets än så länge skakiga start inte blir lättare av att partirevisorn - som även står som nummer åtta på partiets alla riksdagslistor - avslöjas med vad som ser ut som befläckad ekonomisk vandel.

Oegentligheter kring piratpartiets revisor

En första vandelsskandal skakar nu piratpartiet. Det avslöjas idag att partirevisorn Björn Feltén i Göteborg, som "bor på en postbox", jagas av kronofogden för enskilda ärenden om inte mindre än 315 000 kr.

- Det är varken olagligt att nolltaxera eller att ha skulder hos kronofogden. Om det nu är så att Björn Felten har det, vilket jag varken vet eller bryr mig om. Det är inte relevant för hans uppdrag inom partiet , säger partiledaren Rick Falkvinge i en kommentar på partiets internetforum.

Björn Feltén vägrar själv att kommentera de framkomna uppgifterna.

Det står dock klart för utomstående bedömare att piratpartiets än så länge skakiga start inte blir lättare av att partirevisorn - som även står som nummer åtta på partiets alla riksdagslistor - avslöjas med vad som ser ut som befläckad ekonomisk vandel.

25 april 2006

True blue traitors

-Well, today we are no longer a Swedish university but a European and a global university. We recruit the best students no matter where in the world we find them, and therefore English is the natural language of education, says KTH principal Anders Flodström in Swedish State Television.

- On the whole this will put educators and students in a sort of semi-colonial situation. Living in a land that was never occupied, they will be forced to change to a language they do not fully master as soon as a foreign student or teacher sets foot there. I find it extremely unfortunate that this decision has been made, remarks Horace Engdahl, permanent secretary with the Svenska Akademien (Swedish Academy), guardians royal of the Swedish language and the institution that awards the annual Nobel Prize for literature.

Engdahl's rebuttal is part of an increasing domestic opposition to the almost self-obliterating national policy of cosmopolitism in Sweden. As late as last year centrist Alliansen put it to the vote in Riksdagen (parliament) that the Swedish language should be made an official language in Sweden, but lost to the leftist red-green government led by Göran Persson. Since the turn of the millennium Finnish, Tornefinnish, Romani Chib, Sapmi and Yiddisch are the sole official languages of the land. The majority language has never had official status.

The two most offensive factors surrounding the change of main tutorial language in what is Sweden's biggest technological university are:
1. The university is governement operated
2. The foreign students that are "recruited" pay nothing. The Swedish taxpayers pick up the whole tab, and to what end?

Påvert i Eskilstuna

Valet i Eskilstuna gick bra för SD för fyra år sedan, om hänsyn tas till att lokalavdelningen då var helt nystartad. Hade kommunen bestått av en valkrets och inte fyra, så hade partiet tagit mandat. Man fick 767 eller motsvarande 1,5% av rösterna. Med hänsyn till valkretsarna krävdes dock ett snitt på frygt 4% för mandat. Valkretsindelningen finns kvar, och det kan bli svårt för SD att ta mandat, men det kan ändå inte uteslutas att det blir något enstaka mandat.

Med detta taget i beräkningen ter det sig som ett verkligt fattigdomsbevis att SD ställer upp i årets kommunalval i Eskilstuna med en, enda anmäld kandidat, säpokollaboratören Adam Marttinen. Förra gången ställde man upp med en öppen fyramannalista, vilket alltså betydde att fler kandidater kunde tillkomma under valrörelsens gång.

Den som funderar på en röst för sverigedemokraterna bör alltså betänka att rösten mycket väl kan resultera i en eller flera tomma stolar i fullmäktige!

Frågan inställer sig varför det skulle bildas ett nytt partidistrikt för Södermanland så sent som vid distriktsårsmötens i februari - det verkar verkligen inte finnas särskilt många aktiva inom SD i länet. Ansågs det som så väldigt viktigt att isolera åkessonlojalisterna i Östergötland, att man var beredd offra valrörelsens effektivitet genom en distriktsdelning i detta syfte?

Wiklander ej med i landstingsvalet

Sverigedemokraternas nyligen bortröstade viceordförande Tony Wiklander uppsattes, som bloggen tidigare rapporterat, på riksdagsvalsedelns 16:e plats. Wiklander har även låtit nominera sig till den 6:e av 7 platser på sverigedemokraternas kommunala valsedel i Åstorp.

En genomgång av partiets landstingslista i Skåne län visar dock att Wiklander strukit sig från den listan. Vid partidistriktets nomineringsmöte tidigare år var han omstridd och bara ungefär halva mötet ville ö.h.t. ha honom med på listan.

24 april 2006

Ny hemsida oväntat klar

Alltmedan bloggen slår besöksrekord idag, har piratpartiet under eftermiddagen kunnat meddela att den nya hemsidan är klar. Arbetet med denna har tagit inte mindre än 3 månader, trots att all möjlig kompetens inom webbdesign funnits inom partiet.

Sidans huvudkonstruktör Richard Olsson skyller förseningen delvis på interna bråk. I en intern gliring idag till trätobrodern Christian Engström nämner Olsson en "nästan klar" hemsida i februari, som Engström "var..med om att sänka.., även om (han) inte stod längst fram i bondetåget med facklor och högafflar".

Den nya hemsidan är designmässigt högklassig, och startsidan tillhör eliten bland svenska partistartsidor. En nackdel med detta är dock att besökarna direkt påminns om att det piratpartistiska partiprogrammet är ganska så invecklat. För partiets skull får man hoppas att Falkvinge inte tänker "förfina principerna" något ytterligare förrän åtminstone efter valet. En förvirrad väljare är en osäker väljare.

Ny hemsida oväntat klar

Alltmedan bloggen slår besöksrekord idag, har piratpartiet under eftermiddagen kunnat meddela att den nya hemsidan är klar. Arbetet med denna har tagit inte mindre än 3 månader, trots att all möjlig kompetens inom webbdesign funnits inom partiet.

Sidans huvudkonstruktör Richard Olsson skyller förseningen delvis på interna bråk. I en intern gliring idag till trätobrodern Christian Engström nämner Olsson en "nästan klar" hemsida i februari, som Engström "var..med om att sänka.., även om (han) inte stod längst fram i bondetåget med facklor och högafflar".

Den nya hemsidan är designmässigt högklassig, och startsidan tillhör eliten bland svenska partistartsidor. En nackdel med detta är dock att besökarna direkt påminns om att det piratpartistiska partiprogrammet är ganska så invecklat. För partiets skull får man hoppas att Falkvinge inte tänker "förfina principerna" något ytterligare förrän åtminstone efter valet. En förvirrad väljare är en osäker väljare.

23 april 2006

Gnissel i ledningen

Vid lanseringen i början av januari hade piratpartiet ett enkelt och lättfattligt budskap: Avskaffa immaterialrätten. Sedan dess har ett principprogram antagits och "förfinats" vid en rad olika tillfällen. Detta har dock inte lett till någon större enighet om vilken politik man egentligen förespråkar.

En av den hårda linjens män är - något förvånande - förre folkpartisten Christian Engström. Det är en rutinerad politiker, respekterad företagare och en av partiets viktigare finansiella tillgångar. Mellan Engström och partiledaren Falkvinges gamle vän Richard Olsson har det skurit sig ordentligt. Olsson tillhör den mjukare, "taktiska" falangen inom partiet.

I en debattråd på medlemsforumet under söndagen beklagar sig Engström:

- Richie vägrar konsekvent att lyssna på någonting jag säger, utan gör demonstrativt tvärtom så fort jag har kommit med ett förslag. Eftersom det är han som har den tekniska kontrollen över sajten är det som det är med det. Ansvarig för innehållet på sajten är endera Richie eller ingen alls. Det är i vart fall inte jag, eftersom jag inte kan påverka det. Du har helt rätt när du säger att texten som Richie har valt under patent är illa skriven och felaktig i sak. (..)

Richard Olsson protesterade förstås livligt mot Engströms verklighetsbeskrivning. Olsson saknar dock säte i partistyrelsen, där Engström är vice ordförande. Kontentan: Idéutvecklingen är på väg att gå i stå.

Gnissel i ledningen

Vid lanseringen i början av januari hade piratpartiet ett enkelt och lättfattligt budskap: Avskaffa immaterialrätten. Sedan dess har ett principprogram antagits och "förfinats" vid en rad olika tillfällen. Detta har dock inte lett till någon större enighet om vilken politik man egentligen förespråkar.

En av den hårda linjens män är - något förvånande - förre folkpartisten Christian Engström. Det är en rutinerad politiker, respekterad företagare och en av partiets viktigare finansiella tillgångar. Mellan Engström och partiledaren Falkvinges gamle vän Richard Olsson har det skurit sig ordentligt. Olsson tillhör den mjukare, "taktiska" falangen inom partiet.

I en debattråd på medlemsforumet under söndagen beklagar sig Engström:

- Richie vägrar konsekvent att lyssna på någonting jag säger, utan gör demonstrativt tvärtom så fort jag har kommit med ett förslag. Eftersom det är han som har den tekniska kontrollen över sajten är det som det är med det. Ansvarig för innehållet på sajten är endera Richie eller ingen alls. Det är i vart fall inte jag, eftersom jag inte kan påverka det. Du har helt rätt när du säger att texten som Richie har valt under patent är illa skriven och felaktig i sak. (..)

Richard Olsson protesterade förstås livligt mot Engströms verklighetsbeskrivning. Olsson saknar dock säte i partistyrelsen, där Engström är vice ordförande. Kontentan: Idéutvecklingen är på väg att gå i stå.

Säkerhetshål i mailserver?

Piratpartiets mailserver krånglade idag. Servern står hemma i partiledaren Falkvinges pojkrum i Tureberg och kunde först inte åtgärdas eftersom hr partiledaren var borta över helgen. Till sist kunde mailservern fås fungera igen, men incidenten stämmer till eftertanke:

Visserligen är piratpartiet ett litet och nystartat parti, men ändå det parti som är mest fokuserat på den moderna informationstekniken och med branschfolk i partiledningen. Varför håller man sig då med en närmast ålderdomlig intern kommunikationsutrustning? Vill det sig illa för medlemmar och aktiva så finns redan nu medlemslistor och e-kommunikation i händerna på Antipiratbyrån och BSA:s detektiver.

Säkerhetshål i mailserver?

Piratpartiets mailserver krånglade idag. Servern står hemma i partiledaren Falkvinges pojkrum i Tureberg och kunde först inte åtgärdas eftersom hr partiledaren var borta över helgen. Till sist kunde mailservern fås fungera igen, men incidenten stämmer till eftertanke:

Visserligen är piratpartiet ett litet och nystartat parti, men ändå det parti som är mest fokuserat på den moderna informationstekniken och med branschfolk i partiledningen. Varför håller man sig då med en närmast ålderdomlig intern kommunikationsutrustning? Vill det sig illa för medlemmar och aktiva så finns redan nu medlemslistor och e-kommunikation i händerna på Antipiratbyrån och BSA:s detektiver.

Spektaklet i Gävle: 17-åring hängs nu ut i pressen

I Gävle hängs nu 17-åriga Louise Erixon ut i pressen medan lokale SD-ordföranden Roger Hedlund gnuggar händerna:

- Vi är demokratiskt valda och demokrati går före mångkultur, proklamerar han för Arbetarbladet, i ett angrepp på den socialdemokratiska kommunledningens beslut att avbryta praktiken för 17-åriga Louise. Ansvarigt kommunalråd beskylls också för att använda "DDR-metoder".

Påståendet att Hedlund m.fl. i SD Gävle skulle vara folkvalda låter märkligt, men får sin förklaring på SD Gävles webbplats, där man motiverar sin demokratiska legitimitet med det lögnaktiga påståendet att SD sitter på 50 kommunala mandat i andra delar av landet.

Cyniske Hedlund erkänner idag helt öppet att han räknade med att den lokala reaktionen skulle bli så här.

- Jo, men vad vi än gör så försöker alla sätta käppar i hjulet för oss. Vi ska inte behöva hymla eller smussla med vår politik, uttalar han till Arbetarbladet.

Det återstår att se hur omfattande omgivningens negativa reaktioner blir mot 17-åriga Louise och hennes familj. För övrigt: Har inte ogifte kyrkopolitikern Hedlund några sexualmoraliska betänkligheter mot att hålla en 17-årig flicka som praktikant i sin privata bostad?

22 april 2006

Släpp Hagamannen fri!

I lördags erkände Hagamannen, den 33-årige bilmekanikern Niklas Lindgren, att han är skyldig till sex grova våldtäkter. Han har suttit häktad misstänkt för tre av våldtäkterna sedan 31 mars och har hittills förnekat brott och bestridit ansvar. Men då är väl allt gott och väl, och ingen kvinna i Umeå behöver längre vara rädd för att vistas utomhus nattetid?

Polisstat eller rättsstat?
I en polisstat är svaret ett tveklöst ja. I en rättsstat är jag inte säker på svaret. Redan när nyheten om gripandet släpptes i slutet av mars frågade jag mig på vilka rättsliga grunder Lindgren egentligen avtvingades det DNA-prov som 29 mars visade sig matcha gärningsmannens i de tre brott för vilka han sedan häktades. För polisen har väl ännu inte getts rätt att DNA-testa alla och envar?

I det följande kommer jag - i all korthet - att visa att den direkta bevisningen mot Hagamannen helt och hållet har sitt ursprung i olaglig bevissäkring utförd av umeåpolisen.

Riskerna med polisiär DNA-testning
Jag sneglar inledningsvis på amerikansk rätt som i de flesta sammanhang är den mest högtstående på jorden i vad gäller skyddet för den enskildes rättigheter mot staten och dess övermakt. DNA-testning innebär att man tränger in i en persons genetiska identitet, hans och hans familjs dåtid, nutid och framtid. Riskerna för den personliga integriteten och den internationellt erkända rätten till privatliv är stora om staten tillåts testa och registrera DNA för stora grupper medborgare.

Det ska sägas att jag inte gjort någon fullständig undersökning, utan bara skrapat lite på ytan när jag förberett denna postning. Detta är vad jag funnit: På många håll i USA får DNA-testning göras endast på personer som dömts för grova brott (felonier eller vissa typer av felonier). På vissa håll får testning göras på den misstänkte sedan åtal väckts för grovt brott. Delstaten Nebraska införde 2005 ett krav på sannolika skäl för att DNA-testning av en misstänkt ska få göras.

Svensk lagändring 1 januari 2006
Den utländska debatten fick sina spår även i Sverige under remissbehandlingen av den bakomliggande departementspromemorian till "Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m." (Prop. 2005/06:29). Ett antal remissinstanser motsatte sig delar av de föreslagna lagändringarna, andra remissinstanser motsatte sig lagändringen helt och hållet under åberopande av rätten till personlig integritet m.m. Malmö tingsrätt ville inte registrera odömda personer, hovrätten över Skåne och Blekinge hade invändningar mot DNA-profiler från andra än dömda och skäligen misstänkt skulle finnas med i DNA-registret.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet var kritisk till att misstänkta skall kunna registreras i DNA-registret, medan juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet och svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen pekade på att den föreslagna gränsen för registrering strider mot Europarådets rekommendation. Sveriges advokatsamfund sågade lagförslaget helt och ville behålla då gällande rätt.

Regeringen, som egentligen velat inskränka rätten till personlig integritet ytterligare, hade i propositionen jämkat sig i förhållande till departementspromemorian. Man följde det förord från Lagrådet, som innebär att DNA-testning på den som inte är skäligen misstänkt för brott får ske endast då det finns synnerlig anledning att anta att provet är av betydelse för utredningen av ett brott på vilket fängelse kan följa.

Genom en sådan reglering av förutsättningarna för DNA-provtagning av andra än de som är skäligen misstänkta för brott kan man enligt regeringens slutliga bedömning inför riksdagsbehandlingen av förslaget förhindra det som Justitieombudsmannen kritiserat under remissbehandlingen av förslaget, nämligen att DNA-test görs slentrianmässigt beträffande personer som varken är skäligen misstänkta, målsägande eller vittnen.

Umeåutredningens förhållande till lagen

I utredningen av serievåldtäkterna i Umeå uppges polisen ha analyserat inte mindre än 777 DNA-test. Det förefaller alltså rimligen som om man testat "rubb som stubb". Enligt de uppgifter som offentliggjorts kring testningen av Niklas Lindgren hade någon tipsat polisen om att han var lik fantombilden på Hagamannen. Det verkar sannolikt att många av de 777 testade männen karakteriserats på samma sätt, eftersom polisen i Umeå förvånats över att Lindgren vägrade frivilligt test. Hans vägran, och likheten med fantombilden, var tydligen tillräckligt för att motivera en tvångsprovtagning på Lindgren.

Enligt den lagstiftning som gäller från 1 januari 2006 får (enligt 28 kap 12a § RB) DNA-testning ske genom tagande av salivprov på den som är skäligen misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan. DNA-test får även avtvingas annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om 1) syftet är att underlätta identifiering vid utredning av ett brott med fängelse i straffskalan, och 2) det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.

Istället för att fortsätta utredningsarbetet och säkra laglig bevisning mot Lindgren, som kommit under viss misstanke av umeåpolisen, förefaller det som om polisen gjorde just det som lagen avsett förhindra, nämligen det som sägs ovan om att slentrianmässigt DNA-testa personer som varken är skäligen misstänkta, målsägande eller vittnen. Att det rör sig just om slentrianmässighet bevisas närmast till fullo av det faktum att inte mindre än 777 olika DNA-test gjorts inom ramen för samma utredning.

Umeåutredningens förhållande till skyddet för den personliga integriteten
I Sverige anses sedan lång tid fri bevisföring och fri bevisprövning råda, till skillnad från USA där vi dels har "Fruit of poisonous tree doctrine" och sedan 1993 Daubertstandarden. Såsom lök på laxen råder i Sverige också en "förklaringsbörda" för den som är åtalad för brott, något som skiljer sig från t.ex. den anglosaxiska rätten för en person att inte behöva vittna mot sig själv.

Enligt min åsikt är den fria bevisföringen och bevisprövningen lika skadliga för rättsstaten som det faktum att man i brottmål döms i tribunaler som till större delen består av partipolitiskt utsedda lekmän. Jag inser naturligtvis att ett land inte helt frankt kan importera ett annat lands rättsordning och vänta sig att det ska fungera. Det är dock fullt möjligt, om man noga studerar det svenska rättsväsendet, lagarna och de svenska rättstraditionerna att inympa moderna nordamerikanska rättssäkerhetsgarantier i svensk rätt och få det hela att fungera.

Målet mot Niklas Lindgrens är i praktiken redan avgjort. Det enda som återstår är att bestämma om det ska bli fängelse eller rättspsykiatrisk vård. I rättssäkerhetens namn och som ett varningens finger till en maktfullkomlig poliskår borde han egentligen friges!

Enligt doktrinen om "poisonous tree" (det förgiftade trädet) skulle på många håll i USA lördagens erkännande av umeåvåldtäkterna inte kunna anföras som bevis vid rättegången mot Lindgren, eftersom det sannolikt är en mer eller mindre direkt följd av att han på grund av det olagliga DNA-testet suttit isolerad på häktet. DNA-testet skulle heller inte kunna användas, eftersom det togs i strid med lagen!

Margareta skriver om förmyndarsamhället

Margareta Sandstedt fortsätter att vara den skojigaste SD-bloggaren. Tidigare har ju bloggen drivit rätt hårt med hennes formuleringar och ibland även en del av hennes väl hårt åtskruvade åsikter. Postningen på Margaretas blogg 18 april fortsätter dock utvecklingen åt det positiva.

Hon skriver: "Jag har alltid lovat mig själv, att den dagen det lagstiftas om cykelhjälm för vuxna, ska jag ställa undan min cykel för gott. För lite risker lär man väl ändå få ta, då man som svensk ändå är så snäll och foglig."

Nu är det väl i och för sig väldigt snällt och fogligt att till punkt och pricka vilja följa varje idiotisk lag som den socialdemokratiska regeringen pressar fram ovan våra huvuden, men jag saluterar ändå Margaretas bloggs protest mot överhet och förmyndarsamhälle!

Demoskop och demokratin

I en ny demoskopmätning (pdf) framkommer att Fredrik Reinfeldt leder över Göran Persson med 38%-33% ifråga om väljarnas favorit till statsminister. Det är ju just sådana här mätningar som borde göras varje månad, inte partisympatimätningar! Varför?

1. Nästan all makt ligger idag hos statsministern.
2. Den aktuella mätningen visar med eftertryck att Göran Persson styr över svenska folket utan något som helst folkligt mandat.

Varför häckla just Polhemsskolan?

SD Gävle är, som bloggen tidigare noterat, en av de framgångsrikaste lokalavdelningarna inom sverigedemokraterna. Omdömet har dock flera gånger varit klent till mått.

Nu senast har SD Gävle lyckats få Polhemsskolan i Gävle att bevilja praktik hemma hos Roger Hedlund för en kvinnlig elev vid individuella programmet. Under de två veckor som hann gå av praktiken tvingades praktikanten ägna sin tid bl.a. åt att övertala fler nya ovetande att ställa upp på SD:s listor till kommun och landsting.

Vad gör Hedlund sen? Hör och häpna: Han skickar ut ett pressmeddelande där han stoltserar med att ha lurat Polhemsskolan och hela den sossestyrda Gävle kommun att förse SD med arbetskraft. Det läge Hedlund försätter den tonåriga tjejen i är ointressant för honom. Nu är praktiken för henne givetvis avbruten, och hon är trots tidig ålder varse att individen inte betyder något för SD när partibossarna anar mediatillfälle runt hörnet. På Polhemsskolan undrar man nog också varför SD biter den hand som föder dem.

Jag tycker det här uppvisar det värsta exemplet på dåligt omdöme från Hedlunds sida sedan kopiatoraffären och uteslutningen ur SDU.

19 april 2006

LO:s Ungblogg - morgondagens makthavare


På landsorganisationens ungblogg skriver många av framtidens politruker, fackpampar, ministrar och andra makthavare. En av de som bloggar heter Kalle och "läser till stadsvetare". Kalle gillar inte nazister, "för de är så dumma".

- Vad gör DU för att bekämpa främlingsfientligheten, frågar Kalle. Är du med i kampen mot sverigedemokraterna och alla andra nazzar?

När Kalle blir stor tänker han "jobba i ricksdagen". Han funderar också på att bli "ombudsmann" för det är hans pappa. Kalles kompis Anna jobbar på SSU. Hon gillar inte svartskallar.

Partiet med bredd - SD

För att ytterligare visa partiets stora politiska bredd toppar sverigedemokratiska partiorganet SD-Kuriren ikväll i nätupplagan sin löpsedel med - utlänningsvåldtäkter. Man går ut lite löst med en gärningsman som är allmänt mörkhårig, ökar trycket med en översexuell irakisk kurd, toppar sedan med en äkta rastaneger, för att slutligen runda av med en vagt utländsk affärsinnehavare.

Vi väntar fortfarande på en förklaring av hur satsningen på ungrare och balter ska gå till, när SD nu går till val.


Tillägg 2006-04-20 12.00: Kan det vara SD-Kuriren:s märkliga linje vad gäller sverigedemokraternas profil, som gör att etablerade medier uppfattar partiet som en nynazistisk organisation?

17 april 2006

Närmare Gud till dig...

Det är sent på annandag påsk. Jag tittar i valmyndighetens kalendarium och konstaterar att det återstår precis en vecka innan tiden går ut för de partier som vill anmäla sina kandidater inför höstens val. Diskussionerna på piratpartiets officiella diskussionsforum rör sig mycket kring frågor om valsedlarna, finansiering av tryckningen, distributionen m.m. m.m. Lite grann känns det som det kan ha gjort för fartygsorkestern på Titanic: Vilken melodi spelar vi härnäst? Egentligen är ju allt lönlöst. Snart väntar kalla döden.

Den officiella delen av pengainsamlandet går ganska dåligt för piratpartiet - och då har man ändå inte hunnit fram till de obligatoriska halshuggningar i rikstidningarna som drabbar alla nya partier med chans i valet. Hittills är väl piratpartiets största motgång att Oscar Swartz till sist inte kom med på partiets riksdagsvalsedel. En del annat inträffar förstås, lite i skymundan.

Hur många har uppmärksammat att den ambitiösa satsningen på Pirat-TV från i mars plötsligt bara dog bort? Ryktet går att Rick Falkvinge inte förstod uppskatta den betydelse Iman Mirbloki kunde ha fått. Nu har man ingen TV, nu har man bara sina serieproducerade insändare. Hur mycket media kommer det att bli för piratpartiet?

Närmare Gud till dig...

Det är sent på annandag påsk. Jag tittar i valmyndighetens kalendarium och konstaterar att det återstår precis en vecka innan tiden går ut för de partier som vill anmäla sina kandidater inför höstens val. Diskussionerna på piratpartiets officiella diskussionsforum rör sig mycket kring frågor om valsedlarna, finansiering av tryckningen, distributionen m.m. m.m. Lite grann känns det som det kan ha gjort för fartygsorkestern på Titanic: Vilken melodi spelar vi härnäst? Egentligen är ju allt lönlöst. Snart väntar kalla döden.

Den officiella delen av pengainsamlandet går ganska dåligt för piratpartiet - och då har man ändå inte hunnit fram till de obligatoriska halshuggningar i rikstidningarna som drabbar alla nya partier med chans i valet. Hittills är väl piratpartiets största motgång att Oscar Swartz till sist inte kom med på partiets riksdagsvalsedel. En del annat inträffar förstås, lite i skymundan.

Hur många har uppmärksammat att den ambitiösa satsningen på Pirat-TV från i mars plötsligt bara dog bort? Ryktet går att Rick Falkvinge inte förstod uppskatta den betydelse Iman Mirbloki kunde ha fått. Nu har man ingen TV, nu har man bara sina serieproducerade insändare. Hur mycket media kommer det att bli för piratpartiet?

SD:s etniska prioriteringar

Jag återkommer till den sverigedemokratiska valsatsningen på invandrare (se postning 14 april).

"I kommande valkampanj satsar vi i första hand på tre av våra stora invandrargrupper: balterna, polackerna och centraleuropéerna som tjecker, slovaker och ungrare." [citat Anna Hagwall, SD:s 2:a vice ordförande).

Påsken är överstökad. Snart måste listorna med anmälda kandidater vara länsstyrelserna tillhanda. Det är dags. Dags för SD att tala om hur prioriteringen ska ske - hur ska man kunna kanalisera sin etniska satsning just på balter, polacker, tjecker, slovaker och ungrare? Inga ledtrådar ges i det valmanifest som Mattias Karlsson trummade igenom på riksårsmötet i mars.

Osökt drar jag mig till minnes de motioner som brukat inkomma till varje riksårsmöte genom partiets senare historia, signerade av stöttepelaren i mötesbevakningsgruppen, en tidigare medlem i göteborgsmoderaterna:


Utvisningslistan:

Jag är missnöjd med situationen i dagens Sverige. Jag ser fler och fler ickesvenskar i min vardag. Allt oftare frågar jag mig själv i vilket land som jag befinner mig. Är det i Sverige eller är det i Mellanöstern/Afrika/Amerika/Asien eller i sydöstra Europa. Är det i ett demokratiskt nordvästeuropeiskt land, eller i en muslimsk diktatur?

Gatubilden blir mig alltmer främmande. Affärer med skyltar på arabiska/persiska eller på något annat främmande språk dyker upp mer och mer. Myndigheterna förklarar i sina ledigannonser att de gärna ser sökande med en annan etnisk bakgrund än den svenska!?

Allt detta har de senaste 10 åren accelererat allt mer. Man ser alltfler muslimska kvinnor som går i slöja som inte ens visar ögonen. Man ser alltfler muslimska män som går i kjol.

Jag vill få ett slut på allt detta. Jag vill vrida klockan tillbaka åtminstone 70 år i tiden.

Jag yrkar därför att riksårsmötet antar följande motion.

För att få tillbaka ett svenskt Sverige, så måste vi sverigedemokrater se till att när vi kommer till makten så skall vi börja utvisa icke önskvärda folkgrupper ut ur Sverige.

Förslagsvis kan listan se ut som följer:

1. Somalier.
2. Iranier.
3. Irakier.
4. Chilenare.
5. Vietnameser.
osv.

Alternativt kan vi förklara folkgrupper ifrån hela världsdelar såsom icke önskvärda i Sverige. T.ex. Afrika, Asien, Latinamerika och Sydosteuropa, lämpligtvis så drar vi gränsen utmed den gamla järnridån, som på ett utmärkt sätt höll icke önskvärda folkgrupper borta från Västeuropa.

Jag skulle slutligen uppskatta om årsmötet behandlade denna motion, och inte som förra året bordlade den, alternativt som partiledningen gjorde på det extra riksårsmötet, inte fifflar bort den.

( ** Motionen undertecknad i Göteborg 25 april 2002 ** )Motionens sakinnehåll ger perspektiv åt SD:s kryptiska satsning inför årets val. Ska årets uppräkning av balter och ungrare ses som en "anti-motion", d.v.s. ska dessa folkgrupper vara just de som av sverigedemokratiska agitatorer får höra att de även fortsatt är välkomna att stanna i landet?

Windeskog med i ND

Vad som läsare av denna blogg egentligen vetat sedan 6 april bekräftades officiellt av nationaldemokraterna på påskdagen. Uteslutne SD:aren Jimmy Windeskog går med i ND. Han kommer att kandidera för sitt nya parti i kommunvalet i Borlänge, en kommun där SD inte var långt från mandat i förra valet.

Beskedet kommer något överraskande, och har ännu inte kommenterats av Windeskogs tidigare samarbetspartner på bl.a. SD-Bulletinen, d.v.s. Weine Berg. Skulle även Berg hoppa på ND-tåget finns risken för SD att ytterligare partibyten aktualiseras under årets valrörelse.

14 april 2006

Invandrare i sverigedemokraterna

Vi har fler kandidater med invandrarbakgrund än moderaterna på valsedeln, trots skillnaden i storlek mellan partierna.

SD är inte lite fräcka, när de med stöd av en, enda assimilerad centraleuropeisk invandrare på på valbar plats på riksdagsvalsedeln gör anspråk på att vara mer invandringsvänliga än moderaterna. För övrigt hade t.o.m. SD fler invandrade riksdagskandidater i förra valet.

Varför inte en fackföreningsutredning?

På askonsdagen presenterade regeringen sin studentkårsutredning. Utredningen föreslår bl.a. restriktioner för studentkårernas verksamhet i enlighet med Flottsundsdoktrinen, rättvisare kåravgifter och större rättigheter för individuella studenter gentemot kårerna.

Förslaget låter bra. Personligen röstade jag en gång i tiden som representant för Fria Studenter i Uppsala kårfullmäktige för ett avskaffande av kårobligatorier, men idag är jag beredd att ställa mig bakom de moderata förslag utredningen gör.

Men varför stanna vid studentkårerna? Fackföreningsrörelsen skakas idag av sekoskandalen, där ett antal officiella representanter för LO-facket SEKO aktivt deltagit i en olaglig vänsterextrem demonstration i Stockholm. Dagsaktuellt är åter det potentiella hotet mot demokratin från dessa fackföreningar. Om jag tillåter mig att klippa och klistra i studentkårsutredningen kommer jag fram till följande förslag till lagstiftning vad gäller fackföreningarna. Förslag nummer två har jag hittat på själv med stöd av förslag nummer ett.

 • Fackföreningarnas syfte och ändamål skall vara att bevaka och bidra till att utveckla arbetares och tjänstemäns anställningsvillkor och arbetsmiljö samt värna om de anställdas rättigheter. Den obligatoriska fackavgiften får finansiera endast denna verksamhet.
 • Fackförening får inte ensidigt gynna visst politiskt parti eller viss politisk allians.
 • Varje enskild fackmedlem ges rätt att överklaga beslut fattade av sin fackförening.
 • Det nya Arbetslivsverket får i uppdrag att granska fackföreningarnas verksamhet.
 • Fungerar cyberdemokrati i längden?

  Här på bloggen har jag fokuserat en del på primärmaterial. Jag tänkte fortsätta med det i denna postning, där jag belyser problemen med att försöka sköta hela interndemokratin i ett politiskt parti helt på nätet.

  Skälet till postningen: De ihärdiga rykten just nu inom piratpartiet att det egentligen är Tor Skude som vunnit provvalet för riksdagsvalsedeln, och inte partigrundaren och förre MUF-medlemmen Rick Falkvinge.  Christian Björklund

  Posted 2006-Apr-09 22:52:52 Group: Party Members Last Login: Yesterday @ 15:56:21
  Posts: 107, Visits: 353

  God kväll!
  Fick här ett telefonsamtal från en man som hade några frågor. Ställer dem här i forumet om någon annan är intresserad...

  1.) Exakt vart står servern som innehåller databaserna till röstning av styrelse, vallistor med mera?

  2.) Finns det någon opartisk kontrollant?

  3.) Vilka personer exakt har tillgång till servern där databaserna finns? (Som tekniskt sett skulle kunna ändra i en databas)

  4.) Och i så fall handlar någon röstning om någon av dessa personer?

  Mvh Christian

  Ordförande för Piratpartiet Skaraborg! (20. Västra Götalands läns östra) Kommun: Töreboda

  -------------------------------------------------- -----------
  Vi söker lokala eldsjälar i Skaraborg. För mer info besök oss i forumet!

  Post #17688

  John Nilsson

  Posted 2006-Apr-10 00:37:49

  Styrman Group: Party Members Last Login: Today @ 02:37:43 Posts: 652, Visits: 955

  lol, det här blir roligt.

  Post #17742

  fredux

  Posted 2006-Apr-10 05:38:36

  Utkik Group: Party Members Last Login: Today @ 17:03:31 Posts: 83, Visits: 120

  Jag har hört att den står hemma hos Rickard. Men jag kan ha hört fel.

  Post #17783

  Anders Forsman

  Posted 2006-Apr-10 08:47:03

  Förstepirat Group: Party Members Last Login: Today @ 15:17:08 Posts: 276, Visits: 617

  Skickade själv en fråga till Rick att jag "glömt" en person och undrade om jag i efterhand kunde få in den.

  Ricks svar:

  "Admins har ingen möjlighet att ändra röster i efterhand... finns ju en klar poäng med det, som inses lätt. Skicka med det som parameter till den nya styrelsen när de tittar på resultatet av provvalet, det är nog det enklaste."

  Det gjorde mig tillfreds då, men efterhand så ställer jag frågan till er som är mer bevandrade med forum. Kan man verkligen inte ändra som moderator eller typ rösta på hur mycket som helst? Jag vill ha svar på frågan för att eliminera alla tänkbara möjligheter till att detta kan ha skett.

  Kan man verkligen inte ändra, så är jag nöjd. Kan man ändra - tja då är ju den här omröstningen lika värdfull som en säck potatis.

  "Min röst i höst? Pirat så klart!"
  Lite kladd o kludd av mig

  Post #17805

  Jessica Rickardsson

  Posted 2006-Apr-10 09:07:07

  Group: Forum Members Last Login: Today @ 16:17:54 Posts: 56, Visits: 111

  Anders Forsman (2006-Apr-10)
  Kan man verkligen inte ändra som moderator eller typ rösta på hur my ett gott skratt | 13.04.06 - 6:12 pm | #

  --------------------------------------------------------------------------------

  http://www.piratpartiet.just.nu/
  ett gott skratt | 13.04.06 - 2:31 pm | #

  --------------------------------------------------------------------------------

  Fungerar cyberdemokrati i längden?

  Här på bloggen har jag fokuserat en del på primärmaterial. Jag tänkte fortsätta med det i denna postning, där jag belyser problemen med att försöka sköta hela interndemokratin i ett politiskt parti helt på nätet.

  Skälet till postningen: De ihärdiga rykten just nu inom piratpartiet att det egentligen är Tor Skude som vunnit provvalet för riksdagsvalsedeln, och inte partigrundaren och förre MUF-medlemmen Rick Falkvinge.  Christian Björklund

  Posted 2006-Apr-09 22:52:52 Group: Party Members Last Login: Yesterday @ 15:56:21
  Posts: 107, Visits: 353

  God kväll!
  Fick här ett telefonsamtal från en man som hade några frågor. Ställer dem här i forumet om någon annan är intresserad...

  1.) Exakt vart står servern som innehåller databaserna till röstning av styrelse, vallistor med mera?

  2.) Finns det någon opartisk kontrollant?

  3.) Vilka personer exakt har tillgång till servern där databaserna finns? (Som tekniskt sett skulle kunna ändra i en databas)

  4.) Och i så fall handlar någon röstning om någon av dessa personer?

  Mvh Christian

  Ordförande för Piratpartiet Skaraborg! (20. Västra Götalands läns östra) Kommun: Töreboda

  -------------------------------------------------- -----------
  Vi söker lokala eldsjälar i Skaraborg. För mer info besök oss i forumet!

  Post #17688

  John Nilsson

  Posted 2006-Apr-10 00:37:49

  Styrman Group: Party Members Last Login: Today @ 02:37:43 Posts: 652, Visits: 955

  lol, det här blir roligt.

  Post #17742

  fredux

  Posted 2006-Apr-10 05:38:36

  Utkik Group: Party Members Last Login: Today @ 17:03:31 Posts: 83, Visits: 120

  Jag har hört att den står hemma hos Rickard. Men jag kan ha hört fel.

  Post #17783

  Anders Forsman

  Posted 2006-Apr-10 08:47:03

  Förstepirat Group: Party Members Last Login: Today @ 15:17:08 Posts: 276, Visits: 617

  Skickade själv en fråga till Rick att jag "glömt" en person och undrade om jag i efterhand kunde få in den.

  Ricks svar:

  "Admins har ingen möjlighet att ändra röster i efterhand... finns ju en klar poäng med det, som inses lätt. Skicka med det som parameter till den nya styrelsen när de tittar på resultatet av provvalet, det är nog det enklaste."

  Det gjorde mig tillfreds då, men efterhand så ställer jag frågan till er som är mer bevandrade med forum. Kan man verkligen inte ändra som moderator eller typ rösta på hur mycket som helst? Jag vill ha svar på frågan för att eliminera alla tänkbara möjligheter till att detta kan ha skett.

  Kan man verkligen inte ändra, så är jag nöjd. Kan man ändra - tja då är ju den här omröstningen lika värdfull som en säck potatis.

  "Min röst i höst? Pirat så klart!"
  Lite kladd o kludd av mig

  Post #17805

  Jessica Rickardsson

  Posted 2006-Apr-10 09:07:07

  Group: Forum Members Last Login: Today @ 16:17:54 Posts: 56, Visits: 111

  Anders Forsman (2006-Apr-10)
  Kan man verkligen inte ändra som moderator eller typ rösta på hur my ett gott skratt | 13.04.06 - 6:12 pm | #

  --------------------------------------------------------------------------------

  http://www.piratpartiet.just.nu/
  ett gott skratt | 13.04.06 - 2:31 pm | #

  --------------------------------------------------------------------------------

  Piratpartistiska citat

  Den senaste tiden har bloggen publicerat utdrag från den halvofficiella piratpartistiska irc-kanalen. Det har inte varit någon trevlig läsning. Rubriken "Sexismen i piratpartiet" kunde ha ersatts av "Rasism och fördomar i piratpartiet". Eftersom utdragen är långa postas här några av de klatschigaste citaten från irc-kommunikationen:

 • < MeglaW > sexism är kul
 • < Grooblle > sexism är kul, nazism och rasism också i vissa former
 • < Adnan22, Grooblle > (Cecilia) är för vår parti det Ciccolina var för Berlusconi fast ciccolina kunde suga kuk
 • < Adnan22 > (Cecilia) vi kan ha henne på gränsen så kan hon skrämma invandrare
 • < MeglaW > vare cicilia som va mörk? <@Judas_I> hon är väl indier, adoptivbarn, om jag förstått det rätt < Cadillac^> låt henne städa toaletter då
 • < MeglaW > ricky är säkert rasist och vill ha ut negern
 • Piratpartistiska citat

  Den senaste tiden har bloggen publicerat utdrag från den halvofficiella piratpartistiska irc-kanalen. Det har inte varit någon trevlig läsning. Rubriken "Sexismen i piratpartiet" kunde ha ersatts av "Rasism och fördomar i piratpartiet". Eftersom utdragen är långa postas här några av de klatschigaste citaten från irc-kommunikationen:

 • < MeglaW > sexism är kul
 • < Grooblle > sexism är kul, nazism och rasism också i vissa former
 • < Adnan22, Grooblle > (Cecilia) är för vår parti det Ciccolina var för Berlusconi fast ciccolina kunde suga kuk
 • < Adnan22 > (Cecilia) vi kan ha henne på gränsen så kan hon skrämma invandrare
 • < MeglaW > vare cicilia som va mörk? <@Judas_I> hon är väl indier, adoptivbarn, om jag förstått det rätt < Cadillac^> låt henne städa toaletter då
 • < MeglaW > ricky är säkert rasist och vill ha ut negern
 • 13 april 2006

  SD och Expo

  En journalist från tidskriften Expo ackrediterades vid det sverigedemokratiska riksårsmötet i mars, något som lett till en utdragen svekdebatt inom partiet.

  Bunkerfraktionens linje har uttryckts av Göran Ohlsson, Forshaga, som att "den svenskfientliga sekten av landsförrädare kallad expo" aldrig ska tillåtas något som helst samröre med sverigedemokraterna, medan förnyarfraktionen haft flera talesmän, bl.a. förre folkpartisten Erik Almqvist, som säger så här på SDU-Forum:

  "Min poäng är att om vi dömer dagens Expo efter vilka medarbetare man hade på 90-talet, bör vi också, i konsekvensens namn, acceptera att vi själva blir dömda på samma sätt."

  Ja, hur man än vänder sig har man rumpan bak! Men en fråga måste ändå ställas till Ohlsson: Är man automatiskt landsförrädare om man är emot SD?

  12 april 2006

  Piratpartiet fortsätter backa in i framtiden

  Det är inte kul att heta Rick Falkvinge i nuläget. Hans piratparti skulle samla in en miljon till valrörelsen. Man är nu uppe i 73 000 kr, och då har nästan allt kommit ur Falkvinges egna fickor och kompisarnas. De länsvisa arbetsgrupperna står på mellan noll och tusen kronor, med Stockholms stad som enda undantag med 13 000 kr.

  Man hade hoppats på 358 riksdagskandidater, bestående av 12 lokala kandidater på en lista toppad av Falkvinge and friends på tio-i-topp i vardera av landets 29 riksdagsvalkretsar. Resultatet blev bara omkring hälften, vilket även medför ytterligare ekonomiska problem. Riksdagskandidaterna ska nämligen tvingas "köpa" sina platser av partiet.

  Enligt piratpartiets officiella uppgifter har partiet kring 2 000 medlemmar. Hur mycket denna medlemskader är värd återstår att se - för att bli medlem fordras bara ett 5-kronors SMS. I provvalet för riksdagen (avslutat som webbpoll under gårdagen) vann Falkvinge med 87 ynka röster, 9 röster före tvåan, sovjetromantikern Tor Skude.

  Piratpartiet fortsätter backa in i framtiden

  Det är inte kul att heta Rick Falkvinge i nuläget. Hans piratparti skulle samla in en miljon till valrörelsen. Man är nu uppe i 73 000 kr, och då har nästan allt kommit ur Falkvinges egna fickor och kompisarnas. De länsvisa arbetsgrupperna står på mellan noll och tusen kronor, med Stockholms stad som enda undantag med 13 000 kr.

  Man hade hoppats på 358 riksdagskandidater, bestående av 12 lokala kandidater på en lista toppad av Falkvinge and friends på tio-i-topp i vardera av landets 29 riksdagsvalkretsar. Resultatet blev bara omkring hälften, vilket även medför ytterligare ekonomiska problem. Riksdagskandidaterna ska nämligen tvingas "köpa" sina platser av partiet.

  Enligt piratpartiets officiella uppgifter har partiet kring 2 000 medlemmar. Hur mycket denna medlemskader är värd återstår att se - för att bli medlem fordras bara ett 5-kronors SMS. I provvalet för riksdagen (avslutat som webbpoll under gårdagen) vann Falkvinge med 87 ynka röster, 9 röster före tvåan, sovjetromantikern Tor Skude.

  11 april 2006

  Sexismen i piratpartiet, del IV

  17:48 < Adnan22> Ut med Cicciolina
  17:48 < Adnan22> nehe
  17:48 < Adnan22> MMA Tracker
  17:48 <@Judas_I> HAhaha
  17:48 < c0rtex> Judas_I: jag tycker att såna här personer är ett minst lika stort problem som enskilda som springer till media
  17:49 < Adnan22> mmm tyck du så
  17:49 <@Judas_I> c0rtex: mjo. men deras åsikt återspeglar inte partiet i stort
  17:49 < Grooblle> vilkas jävla åsikter?
  17:49 < Grooblle> Adnan22 drog enbart ett skämt som var roligt
  17:49 < Grooblle> men c0rtex är för träig för att fatta det
  17:49 < Adnan22> jag har inte gått runt och spridit lögner och verkat för att sätta agg mellan ledarna
  17:49 < MeglaW> c0rtex: du har vaknat på fel sida idag va? ;)
  17:49 <+Apachez> kanske dags för piratpartiet att sluta smussla och köra med öppna kort ?
  17:49 < Adnan22> mina åsikter kommer fram då någon har skött sig illa
  17:50 <+Apachez> eller är piratpartiet sossewannabees ? :P
  17:50 < Adnan22> så
  17:50 < Adnan22> synes folk
  17:50 < Adnan22> ha det gått!
  17:50 <+Apachez> mörka och mygla så mycket som möjligt ;)
  17:50 < Adnan22> PUSS!
  17:50 < Grooblle> hörs
  17:50 -!- zayin [~zayin@c83-253-46-59.bredband.comhem.se] has joined #piratpartiet
  17:50 < c0rtex> nej, du har saboterat mitt förtroende för er, och fått mig att förstå exakt varför det är så få kvinnor i partiet
  17:50 < floodis> Heja Judas! =)
  17:50 < Grooblle> c0rtex: du är verkligen dum i huvudet. :)
  17:51 < MeglaW> c0rtex: det är få kvinnor i partiet för att dom knappast bryr sej om "data"
  17:51 < c0rtex> och det tror ni på själva efter det ni har hävt ur er ?
  17:51 -!- KriLL3 [~chatzilla@c-d9e0e155.72-6-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se] has quit [EOF of client]
  17:51 < MeglaW> c0rtex: lol
  17:52 < MeglaW> jag tror alla kvinnor letar igenom allt efter "sexism" och annat som feminister tycker är kvinnohat innan dom tar ställning i en fråga
  17:52 < Grooblle> varje vettig kvinna hade förstått innebörden av "hon borde stå i köket"-skämtet och kunna skratta åt det
  17:52 < c0rtex> men vad menar du skulle vara det roliga?
  17:53 < Grooblle> TÄÄÄÄNK
  17:53 < c0rtex> det är helt obegripligt, det är ett solklart sexistskämt, som bara är roligt om man är sexist
  17:53 < Grooblle> MEN HERREGUUUUUUUD DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
  17:53 < Grooblle> gillar man bara rasistskämt om man är rasist? blondinskämt om man inte är blondin?
  17:53 < MeglaW> Grooblle: OJ MORDHOT!
  17:53 < Grooblle> osv osv i all evighet
  17:53 < Grooblle> MeglaW: nej jag vill att han ska ta självmord. :(
  17:53 < MeglaW> nu kommer fi och tar din kuk
  17:54 < c0rtex> ja, självklart. det roliga är ju det att de bekräftar ens fördomar
  17:54 <+Apachez> du menar att man är blondin om man gillar blondinskämt ? :P
  17:54 < c0rtex> nej, jag menar att blondinskämt är roliga för de som medvetet eller omedvetet omfattar fördomar om blondiner
  17:54 < Grooblle> Apachez: nä.
  17:55 <@Judas_I> du får nog ta och lägga ner din kopia av "slagen dam" nu c0rtex
  17:55 <@Judas_I> Den verkar fördärverligt på ditt sinne
  17:55 <@Judas_I> Eva Lundgren är helt enkelt inte bra fredagslektyr
  17:56 < MeglaW> jag läste i allt om historia idag att när kvinnorna ville ha rösträtt betedde dom sej som regelrätta terrorister
  17:56 < c0rtex> Judas_I: så du menar att du tror att det är en person som tycker som jag?
  17:56 < MeglaW> brände ner kyrkor och vandaliserade all möjlig egendom.
  17:56 <@Judas_I> c0rtex: Eva Lundgren? Ja. jag tror att ni är kompisar
  17:57 < Grooblle> deras analysförmåga känns ju ganska närsläktade iaf
  17:57 <@Judas_I> fritt ur Slagen dam:"normalfallet är att män slår kvinnor. Det finns in minioritet som inte gör det"
  17:57 <@Judas_I> Ja :)
  17:57 < c0rtex> Judas_I: varför skulle jag vara kompis med henne, jag tycker det jag har sagt är allmänt känt
  17:57 <@Judas_I> Jag har då aktivt föraktat Eva Lundgren sedan mitten av nittiotalet
  17:57 * Apachez popar 201_Bodies_Without_Organs_-_Temple_of_Love-MWF.mp3
  17:58 <@Judas_I> c0rtex: att vi är manschauvinister för att vi inte längre kan arbeta med en mytoman? och för att vi nu möter hennes lögner och intriger i ett öppet forum?
  17:58 < MeglaW> jag undviker & föraktar alla som kallar sej feminister. :)
  17:58 <@Judas_I> c0rtex: eller dömer du hela partiet efter vad som sägs av enskilda medlemmar i en jävla irc-kanal?
  17:58 < floodis> Jag hoppas verkligen, för partiets skull, att ni blir av med Cecilia så snabbt som möjligt.
  17:59 <+Apachez> Judas_I: nej han dömer efter hur styrelsemedlemmar svärt i en irc-kanal :PÃ…
  17:59 <+Apachez> :P
  17:59 <@Judas_I> vi vet ju sedan länge att attityder på irc återspeglar samhället i stort
  17:59 <+Apachez> -t
  17:59 < floodis> Skulle ha skett mycket tidigare. Men förhoppningsvis är sent bättre än aldrig =)
  17:59 < MeglaW> nä, nu ska jag laga mat, harre
  17:59 <@Judas_I> Ja. Om jag hade fått råda så ahde det blivit så
  17:59 < c0rtex> Judas_I: C har inget med saken att göra, det är självklart att man kan vara tvungen att diskutera hur man skall hantera personer som skadar partiet. Men den sexism som flera har uttryckt här är en helt annan sak, och ett mycjet större problem än att det finns enskilda personer som har samarbetsproblem
  18:00 < Grooblle> c0rtex: ingen sexism har uttryckts i den här kanalen.
  18:00 < c0rtex> MeglaW: jag trodde inte ens att det fanns folk som med vilje kallar sig sexister
  18:00 <@Judas_I> c0rtex: må så vara. Jag är dock rätt säker på vad som sagts här, om det varit sexism, snarare varit ämnat som humor
  18:00 < MeglaW> c0rtex: hehe nä men jag har jävligt bra brud & sexliv så jag får göra sånt.
  18:00 < sandos_> c0rtex, kanalen är inte officiell, och om en medlem säger saker här är det knappast något att ta på allvar?
  18:01 < sandos_> inte i min mening iaf
  18:01 <@Judas_I> jag har själv sagt en del tvivelaktiga saker här. :)
  18:01 < c0rtex> det är klart jag måste ta det på allvar, det är en fråga om kulturen i partiet
  18:01 <@Judas_I> det är mer en fråga om irc-kultur än en fråga om partikultur
  18:01 < MeglaW> kulturen i partiet är knappast speglat på irc. :)
  18:01 < c0rtex> jag kommer inte att gå till AB och säga att PP är sexister om det är det ni menar =)
  18:01 <@Judas_I> skulle jag vilja påstå
  18:01 < sandos_> c0rtex, så vi ska sparka medlemmar som inte är vältaliga?
  18:01 < sandos_> som inte har samma kultur som oss? ;)
  18:01 < sandos_> låter skitbra
  18:02 <+Apachez> "Utrensningspartiet - either you are with US or against US!"
  18:02 < c0rtex> sandos_: jag tycker att flera personer här mycket vältaligt har uttalat sina sexistiska böjelser
  18:02 < sandos_> hahaha
  18:02 <@Judas_I> mail från ettan@aftonbladet.se "intressant. ring inte oss. vi ringer dig"
  18:02 -!- Netsplit ircd.arcti.ca <-> irc.dks.ca quits: Advokaten, @Jallers
  18:02 <+Apachez> mail till tvaan@aftonbladet.se "vilket nummer kommer ni ringa från?"
  18:03 < sandos_> officiellt talar väl partiet i princip enbart genom tex. styrelsemedlemmarna, polls och programmet
  18:03 <+Apachez> heh det gnälls på irc
  18:03 <@Judas_I> noes!
  18:03 <@Judas_I> ;(
  18:03 <+Apachez> men polls använder man utan att kolla källan =)
  18:03 <+Apachez> heja :P
  18:03 < sandos_> mja, iofs ;)
  18:03 < sandos_> "ska vi döda judar" - "nja, ja, kanske, typ, vet ej, avstår" ? ;)
  18:03 < c0rtex> sandos_: helt ointressant, om jag på något sätt trodde att något här var officiellt skulle jag ha stuckit direkt
  18:03 <+Apachez> och ändrar rubriken på gällande polls så att när resultatet inte är som man vill ha så ändrar man frågan så resultatet passar :D
  18:04 < sandos_> c0rtex, men du menar alltså att för att bli medlem ska man bli kontrollerad så man är vältalig, hövlig, inte sexistisk osv?
  18:04 <@Judas_I> mjo. men det är ju inte partiets fel. det är ju erat fel. ni sitter ju och slangar wärch och runkar hela dagarna :( säkert att det skulle gå att få uppslutning till ett irl-riksmöte
  18:04 < sandos_> hur skulle det gå till rent praktiskt?
  18:04 -!- Netsplit over, joins: Advokaten, @Jallers
  18:04 < sandos_> (Är adnan är en medlem?)
  18:04 <@Judas_I> han säger det :)(
  18:04 <@Judas_I> shit... jag läste "judar" som "djur";(
  18:05 <+Apachez> Judas_I har du en kulmage som räcker ända upp till dubbelhakan eller vad betyder din smiley där ? :P
  18:05 < MeglaW> egentligen, sålänge svea rikes lag inte bryts så kan väll du ta & hålla käften c0rtex
  18:05 <@Judas_I> eller. först läste jag "judar" sen tänkte jag "vad stod det egentligen?" tittade igen... det står djur...
  18:05 <+Apachez> MeglaW: passa dig så han inte släpper iväg ett gäng muckarduvor hem till dig
  18:05 < c0rtex> sandos_: kag tror att helt vanlig häckling funkar bra. jag tror inte ens jag behöver göra något, personerna talar så bra för sig själva
  18:05 < MeglaW> ohh shit
  18:05 < MeglaW> nä nu ska jag äta DÖDA DJUR
  18:06 <@Judas_I> Apachez: självklart
  18:06 <@Judas_I> köra kuken i två kilo körtfärs...
  18:06 <+Apachez> fortfarande inga nya legal threats på tpb :(
  18:06 <@Judas_I> :( det är tyst från pöbeln :(
  18:06 < sandos_> lite sorgligt
  18:06 <+Apachez> we are changing dbserver, please hold omg omg omg
  18:07 <+Apachez> Judas_I: men den från linotype då ?
  18:07 <@Judas_I> Apachez: vet inte varför den inte lades ut :(
  18:07 <@Judas_I> sorgligt
  18:08 <+Apachez> du får smiska på anakata :(
  18:14 < Cadillac^> jag har extremt sexistiska böjelser, jag älskar sex :)
  18:14 < Cadillac^> och jag böjer mig för det
  18:16 <+cribbon> kinky...
  18:16 < Grooblle> penetrering är förtryck.
  18:16 <+cribbon> och därför är oralsex rock&roll!
  18:17 -!- InDigo^aw is now known as InDigo176
  18:18 < Grooblle> penetrering av munen? :o
  18:18 <+cribbon> måste det väl inte vara ...

  Sexismen i piratpartiet, del IV

  17:48 < Adnan22> Ut med Cicciolina
  17:48 < Adnan22> nehe
  17:48 < Adnan22> MMA Tracker
  17:48 <@Judas_I> HAhaha
  17:48 < c0rtex> Judas_I: jag tycker att såna här personer är ett minst lika stort problem som enskilda som springer till media
  17:49 < Adnan22> mmm tyck du så
  17:49 <@Judas_I> c0rtex: mjo. men deras åsikt återspeglar inte partiet i stort
  17:49 < Grooblle> vilkas jävla åsikter?
  17:49 < Grooblle> Adnan22 drog enbart ett skämt som var roligt
  17:49 < Grooblle> men c0rtex är för träig för att fatta det
  17:49 < Adnan22> jag har inte gått runt och spridit lögner och verkat för att sätta agg mellan ledarna
  17:49 < MeglaW> c0rtex: du har vaknat på fel sida idag va? ;)
  17:49 <+Apachez> kanske dags för piratpartiet att sluta smussla och köra med öppna kort ?
  17:49 < Adnan22> mina åsikter kommer fram då någon har skött sig illa
  17:50 <+Apachez> eller är piratpartiet sossewannabees ? :P
  17:50 < Adnan22> så
  17:50 < Adnan22> synes folk
  17:50 < Adnan22> ha det gått!
  17:50 <+Apachez> mörka och mygla så mycket som möjligt ;)
  17:50 < Adnan22> PUSS!
  17:50 < Grooblle> hörs
  17:50 -!- zayin [~zayin@c83-253-46-59.bredband.comhem.se] has joined #piratpartiet
  17:50 < c0rtex> nej, du har saboterat mitt förtroende för er, och fått mig att förstå exakt varför det är så få kvinnor i partiet
  17:50 < floodis> Heja Judas! =)
  17:50 < Grooblle> c0rtex: du är verkligen dum i huvudet. :)
  17:51 < MeglaW> c0rtex: det är få kvinnor i partiet för att dom knappast bryr sej om "data"
  17:51 < c0rtex> och det tror ni på själva efter det ni har hävt ur er ?
  17:51 -!- KriLL3 [~chatzilla@c-d9e0e155.72-6-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se] has quit [EOF of client]
  17:51 < MeglaW> c0rtex: lol
  17:52 < MeglaW> jag tror alla kvinnor letar igenom allt efter "sexism" och annat som feminister tycker är kvinnohat innan dom tar ställning i en fråga
  17:52 < Grooblle> varje vettig kvinna hade förstått innebörden av "hon borde stå i köket"-skämtet och kunna skratta åt det
  17:52 < c0rtex> men vad menar du skulle vara det roliga?
  17:53 < Grooblle> TÄÄÄÄNK
  17:53 < c0rtex> det är helt obegripligt, det är ett solklart sexistskämt, som bara är roligt om man är sexist
  17:53 < Grooblle> MEN HERREGUUUUUUUD DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
  17:53 < Grooblle> gillar man bara rasistskämt om man är rasist? blondinskämt om man inte är blondin?
  17:53 < MeglaW> Grooblle: OJ MORDHOT!
  17:53 < Grooblle> osv osv i all evighet
  17:53 < Grooblle> MeglaW: nej jag vill att han ska ta självmord. :(
  17:53 < MeglaW> nu kommer fi och tar din kuk
  17:54 < c0rtex> ja, självklart. det roliga är ju det att de bekräftar ens fördomar
  17:54 <+Apachez> du menar att man är blondin om man gillar blondinskämt ? :P
  17:54 < c0rtex> nej, jag menar att blondinskämt är roliga för de som medvetet eller omedvetet omfattar fördomar om blondiner
  17:54 < Grooblle> Apachez: nä.
  17:55 <@Judas_I> du får nog ta och lägga ner din kopia av "slagen dam" nu c0rtex
  17:55 <@Judas_I> Den verkar fördärverligt på ditt sinne
  17:55 <@Judas_I> Eva Lundgren är helt enkelt inte bra fredagslektyr
  17:56 < MeglaW> jag läste i allt om historia idag att när kvinnorna ville ha rösträtt betedde dom sej som regelrätta terrorister
  17:56 < c0rtex> Judas_I: så du menar att du tror att det är en person som tycker som jag?
  17:56 < MeglaW> brände ner kyrkor och vandaliserade all möjlig egendom.
  17:56 <@Judas_I> c0rtex: Eva Lundgren? Ja. jag tror att ni är kompisar
  17:57 < Grooblle> deras analysförmåga känns ju ganska närsläktade iaf
  17:57 <@Judas_I> fritt ur Slagen dam:"normalfallet är att män slår kvinnor. Det finns in minioritet som inte gör det"
  17:57 <@Judas_I> Ja :)
  17:57 < c0rtex> Judas_I: varför skulle jag vara kompis med henne, jag tycker det jag har sagt är allmänt känt
  17:57 <@Judas_I> Jag har då aktivt föraktat Eva Lundgren sedan mitten av nittiotalet
  17:57 * Apachez popar 201_Bodies_Without_Organs_-_Temple_of_Love-MWF.mp3
  17:58 <@Judas_I> c0rtex: att vi är manschauvinister för att vi inte längre kan arbeta med en mytoman? och för att vi nu möter hennes lögner och intriger i ett öppet forum?
  17:58 < MeglaW> jag undviker & föraktar alla som kallar sej feminister. :)
  17:58 <@Judas_I> c0rtex: eller dömer du hela partiet efter vad som sägs av enskilda medlemmar i en jävla irc-kanal?
  17:58 < floodis> Jag hoppas verkligen, för partiets skull, att ni blir av med Cecilia så snabbt som möjligt.
  17:59 <+Apachez> Judas_I: nej han dömer efter hur styrelsemedlemmar svärt i en irc-kanal :PÃ…
  17:59 <+Apachez> :P
  17:59 <@Judas_I> vi vet ju sedan länge att attityder på irc återspeglar samhället i stort
  17:59 <+Apachez> -t
  17:59 < floodis> Skulle ha skett mycket tidigare. Men förhoppningsvis är sent bättre än aldrig =)
  17:59 < MeglaW> nä, nu ska jag laga mat, harre
  17:59 <@Judas_I> Ja. Om jag hade fått råda så ahde det blivit så
  17:59 < c0rtex> Judas_I: C har inget med saken att göra, det är självklart att man kan vara tvungen att diskutera hur man skall hantera personer som skadar partiet. Men den sexism som flera har uttryckt här är en helt annan sak, och ett mycjet större problem än att det finns enskilda personer som har samarbetsproblem
  18:00 < Grooblle> c0rtex: ingen sexism har uttryckts i den här kanalen.
  18:00 < c0rtex> MeglaW: jag trodde inte ens att det fanns folk som med vilje kallar sig sexister
  18:00 <@Judas_I> c0rtex: må så vara. Jag är dock rätt säker på vad som sagts här, om det varit sexism, snarare varit ämnat som humor
  18:00 < MeglaW> c0rtex: hehe nä men jag har jävligt bra brud & sexliv så jag får göra sånt.
  18:00 < sandos_> c0rtex, kanalen är inte officiell, och om en medlem säger saker här är det knappast något att ta på allvar?
  18:01 < sandos_> inte i min mening iaf
  18:01 <@Judas_I> jag har själv sagt en del tvivelaktiga saker här. :)
  18:01 < c0rtex> det är klart jag måste ta det på allvar, det är en fråga om kulturen i partiet
  18:01 <@Judas_I> det är mer en fråga om irc-kultur än en fråga om partikultur
  18:01 < MeglaW> kulturen i partiet är knappast speglat på irc. :)
  18:01 < c0rtex> jag kommer inte att gå till AB och säga att PP är sexister om det är det ni menar =)
  18:01 <@Judas_I> skulle jag vilja påstå
  18:01 < sandos_> c0rtex, så vi ska sparka medlemmar som inte är vältaliga?
  18:01 < sandos_> som inte har samma kultur som oss? ;)
  18:01 < sandos_> låter skitbra
  18:02 <+Apachez> "Utrensningspartiet - either you are with US or against US!"
  18:02 < c0rtex> sandos_: jag tycker att flera personer här mycket vältaligt har uttalat sina sexistiska böjelser
  18:02 < sandos_> hahaha
  18:02 <@Judas_I> mail från ettan@aftonbladet.se "intressant. ring inte oss. vi ringer dig"
  18:02 -!- Netsplit ircd.arcti.ca <-> irc.dks.ca quits: Advokaten, @Jallers
  18:02 <+Apachez> mail till tvaan@aftonbladet.se "vilket nummer kommer ni ringa från?"
  18:03 < sandos_> officiellt talar väl partiet i princip enbart genom tex. styrelsemedlemmarna, polls och programmet
  18:03 <+Apachez> heh det gnälls på irc
  18:03 <@Judas_I> noes!
  18:03 <@Judas_I> ;(
  18:03 <+Apachez> men polls använder man utan att kolla källan =)
  18:03 <+Apachez> heja :P
  18:03 < sandos_> mja, iofs ;)
  18:03 < sandos_> "ska vi döda judar" - "nja, ja, kanske, typ, vet ej, avstår" ? ;)
  18:03 < c0rtex> sandos_: helt ointressant, om jag på något sätt trodde att något här var officiellt skulle jag ha stuckit direkt
  18:03 <+Apachez> och ändrar rubriken på gällande polls så att när resultatet inte är som man vill ha så ändrar man frågan så resultatet passar :D
  18:04 < sandos_> c0rtex, men du menar alltså att för att bli medlem ska man bli kontrollerad så man är vältalig, hövlig, inte sexistisk osv?
  18:04 <@Judas_I> mjo. men det är ju inte partiets fel. det är ju erat fel. ni sitter ju och slangar wärch och runkar hela dagarna :( säkert att det skulle gå att få uppslutning till ett irl-riksmöte
  18:04 < sandos_> hur skulle det gå till rent praktiskt?
  18:04 -!- Netsplit over, joins: Advokaten, @Jallers
  18:04 < sandos_> (Är adnan är en medlem?)
  18:04 <@Judas_I> han säger det :)(
  18:04 <@Judas_I> shit... jag läste "judar" som "djur";(
  18:05 <+Apachez> Judas_I har du en kulmage som räcker ända upp till dubbelhakan eller vad betyder din smiley där ? :P
  18:05 < MeglaW> egentligen, sålänge svea rikes lag inte bryts så kan väll du ta & hålla käften c0rtex
  18:05 <@Judas_I> eller. först läste jag "judar" sen tänkte jag "vad stod det egentligen?" tittade igen... det står djur...
  18:05 <+Apachez> MeglaW: passa dig så han inte släpper iväg ett gäng muckarduvor hem till dig
  18:05 < c0rtex> sandos_: kag tror att helt vanlig häckling funkar bra. jag tror inte ens jag behöver göra något, personerna talar så bra för sig själva
  18:05 < MeglaW> ohh shit
  18:05 < MeglaW> nä nu ska jag äta DÖDA DJUR
  18:06 <@Judas_I> Apachez: självklart
  18:06 <@Judas_I> köra kuken i två kilo körtfärs...
  18:06 <+Apachez> fortfarande inga nya legal threats på tpb :(
  18:06 <@Judas_I> :( det är tyst från pöbeln :(
  18:06 < sandos_> lite sorgligt
  18:06 <+Apachez> we are changing dbserver, please hold omg omg omg
  18:07 <+Apachez> Judas_I: men den från linotype då ?
  18:07 <@Judas_I> Apachez: vet inte varför den inte lades ut :(
  18:07 <@Judas_I> sorgligt
  18:08 <+Apachez> du får smiska på anakata :(
  18:14 < Cadillac^> jag har extremt sexistiska böjelser, jag älskar sex :)
  18:14 < Cadillac^> och jag böjer mig för det
  18:16 <+cribbon> kinky...
  18:16 < Grooblle> penetrering är förtryck.
  18:16 <+cribbon> och därför är oralsex rock&roll!
  18:17 -!- InDigo^aw is now known as InDigo176
  18:18 < Grooblle> penetrering av munen? :o
  18:18 <+cribbon> måste det väl inte vara ...

  Sexismen i piratpartiet, del III

  17:42 < Adnan22> och tycker att det cecilia gör är helt sjukt
  17:42 < MeglaW> va gör hon då?
  17:43 <@Judas_I> Ja. Jag håller med i den frågan.
  17:43 < Adnan22> om det ska hålla på så här så behöver ni ta er i kragen
  17:43 <@Judas_I> vad? hon är manipulativ, lider av mytomani
  17:43 <@Judas_I> Önskar att världen ska dyrka henne
  17:43 < c0rtex> det är en helt annan sak vad hon har gjort, det är inte det som är intressant i vår diskussion
  17:43 <@Judas_I> gömmer sig bakom det faktum "att hon är tjej"
  17:43 < Adnan22> c0rtex
  17:43 < Adnan22> du vinklar det hela tiden till en sexist sak
  17:43 < Adnan22> ja i cecilias fall så är jag sexistisk
  17:43 < Adnan22> absolut
  17:43 <@Judas_I> Det handlar garanterat inte om sexism i det här läget
  17:43 < c0rtex> det var svårt att göra annat när ni beter er som ni gör
  17:44 < Adnan22> börjar undra om hon inte är där PGA könskvotering
  17:44 < Grooblle> verkligen inte
  17:44 <@Judas_I> det handlar om att hon är totalt omöjlig att jobba med
  17:44 <@Judas_I> illojal
  17:44 < c0rtex> jag fattar inte hur man kan säga en sån sak
  17:44 < c0rtex> helt idiotiskt
  17:44 < Grooblle> men det är lätt för kvinnor som inte kan så mycket annars att ta sig framåt i dagens samhälle genom att skylla på sexism och dyl
  17:44 < Adnan22> Och för att vara "tjejen utåt"
  17:44 < Adnan22> precis
  17:44 < Adnan22> som för invandrare o skylla på rasism
  17:44 < Adnan22> så fundera på det
  17:44 <@Judas_I> Om något fel har skett i styrelsen så är det att vi låtit cicilia dupera oss
  17:44 < Adnan22> har sagt samma grej till rick i en majl
  17:45 <@Judas_I> och fått de befogenheter hon haft
  17:45 < Adnan22> Inga personer på posterna PGA könskvotering
  17:45 < c0rtex> det kag funderar på är hur ni kan vara så dumma att ni ger henne rätt om ni verkligen tycker så illa om det hon har gjort
  17:45 <@Judas_I> hon har konsekvent motarbetat och snackat skit om i princip alla styrelsemedlemmar
  17:45 < KriLL3> c0rtex: nice "ÅÄÖ" =P
  17:45 <@Judas_I> c0rtex: vi ger henne inte rätt
  17:45 < Adnan22> Vad mig beträffar så kan hon dra åt skogen
  17:45 < Adnan22> Med sin snack om Eu parti
  17:45 < Adnan22> jag blev skitsur
  17:45 < c0rtex> om ni verkligen tyckte illa om hennes handlingrar borde ni diskutera dom, och inte om hon borde stå i köket
  17:45 <@Judas_I> cicci-situationen kommer att lösas i morgon
  17:45 < Adnan22> hon utnyttjar den här krisen för att exponera sig i media
  17:46 < c0rtex> det visar bara att ni verkligen är sexister, som inte har något vettigt att säga
  17:46 <@Judas_I> c0rtex: ja. nu ställer ju inte jag mig bakom de uttalandena
  17:46 < Adnan22> nu borde alla ignoerera henne och sparka ut henne
  17:46 < MeglaW> vare cicilia som va mörk?
  17:46 <@Judas_I> hon är väl indier, adoptivbarn
  17:46 <@Judas_I> om jag förstått det rätt
  17:46 < Adnan22> mmmmm
  17:46 < Cadillac^> låt henne städa toaletter då
  17:46 < Adnan22> hahaha
  17:46 < Cadillac^> Är ju könsneutralt :)
  17:46 < Adnan22> eller plocka jordgubbar
  17:47 < Adnan22> jag har en källare som behöver lite städning
  17:47 < Adnan22> och tveka ej
  17:47 < Adnan22> att jag hade varit precis lika elak om en kille gjort något liknande
  17:47 < Adnan22> då hade du kallat mig för feminist
  17:47 < Adnan22> eller rasist
  17:47 < MeglaW> ricky är säkert rasist och vill ha ut negern
  17:47 <@Judas_I> det finns mycket information som INTE kommit ut till medlemmarna beträffande ceccis förehavanden
  17:47 < Cadillac^> eller feminin rasist :)
  17:47 < Adnan22> jaja
  17:48 <@Judas_I> men om jag får som jag vill så kommer allt att bli offentligt nu
  17:48 < Cadillac^> skriv i forumet :)
  17:48 < Adnan22> Jag är i afa 100% lojal och alla mina medlemmar på min tracker
  17:48 <@Judas_I> mhm. efter morgandagens styrelsemöte
  17:48 < Grooblle> Adnan22: afa?
  17:48 < Adnan22> Ut med Cicciolina
  17:48 < Adnan22> nehe
  17:48 < Adnan22> MMA Tracker
  17:48 <@Judas_I> HAhaha

  Sexismen i piratpartiet, del III

  17:42 < Adnan22> och tycker att det cecilia gör är helt sjukt
  17:42 < MeglaW> va gör hon då?
  17:43 <@Judas_I> Ja. Jag håller med i den frågan.
  17:43 < Adnan22> om det ska hålla på så här så behöver ni ta er i kragen
  17:43 <@Judas_I> vad? hon är manipulativ, lider av mytomani
  17:43 <@Judas_I> Önskar att världen ska dyrka henne
  17:43 < c0rtex> det är en helt annan sak vad hon har gjort, det är inte det som är intressant i vår diskussion
  17:43 <@Judas_I> gömmer sig bakom det faktum "att hon är tjej"
  17:43 < Adnan22> c0rtex
  17:43 < Adnan22> du vinklar det hela tiden till en sexist sak
  17:43 < Adnan22> ja i cecilias fall så är jag sexistisk
  17:43 < Adnan22> absolut
  17:43 <@Judas_I> Det handlar garanterat inte om sexism i det här läget
  17:43 < c0rtex> det var svårt att göra annat när ni beter er som ni gör
  17:44 < Adnan22> börjar undra om hon inte är där PGA könskvotering
  17:44 < Grooblle> verkligen inte
  17:44 <@Judas_I> det handlar om att hon är totalt omöjlig att jobba med
  17:44 <@Judas_I> illojal
  17:44 < c0rtex> jag fattar inte hur man kan säga en sån sak
  17:44 < c0rtex> helt idiotiskt
  17:44 < Grooblle> men det är lätt för kvinnor som inte kan så mycket annars att ta sig framåt i dagens samhälle genom att skylla på sexism och dyl
  17:44 < Adnan22> Och för att vara "tjejen utåt"
  17:44 < Adnan22> precis
  17:44 < Adnan22> som för invandrare o skylla på rasism
  17:44 < Adnan22> så fundera på det
  17:44 <@Judas_I> Om något fel har skett i styrelsen så är det att vi låtit cicilia dupera oss
  17:44 < Adnan22> har sagt samma grej till rick i en majl
  17:45 <@Judas_I> och fått de befogenheter hon haft
  17:45 < Adnan22> Inga personer på posterna PGA könskvotering
  17:45 < c0rtex> det kag funderar på är hur ni kan vara så dumma att ni ger henne rätt om ni verkligen tycker så illa om det hon har gjort
  17:45 <@Judas_I> hon har konsekvent motarbetat och snackat skit om i princip alla styrelsemedlemmar
  17:45 < KriLL3> c0rtex: nice "ÅÄÖ" =P
  17:45 <@Judas_I> c0rtex: vi ger henne inte rätt
  17:45 < Adnan22> Vad mig beträffar så kan hon dra åt skogen
  17:45 < Adnan22> Med sin snack om Eu parti
  17:45 < Adnan22> jag blev skitsur
  17:45 < c0rtex> om ni verkligen tyckte illa om hennes handlingrar borde ni diskutera dom, och inte om hon borde stå i köket
  17:45 <@Judas_I> cicci-situationen kommer att lösas i morgon
  17:45 < Adnan22> hon utnyttjar den här krisen för att exponera sig i media
  17:46 < c0rtex> det visar bara att ni verkligen är sexister, som inte har något vettigt att säga
  17:46 <@Judas_I> c0rtex: ja. nu ställer ju inte jag mig bakom de uttalandena
  17:46 < Adnan22> nu borde alla ignoerera henne och sparka ut henne
  17:46 < MeglaW> vare cicilia som va mörk?
  17:46 <@Judas_I> hon är väl indier, adoptivbarn
  17:46 <@Judas_I> om jag förstått det rätt
  17:46 < Adnan22> mmmmm
  17:46 < Cadillac^> låt henne städa toaletter då
  17:46 < Adnan22> hahaha
  17:46 < Cadillac^> Är ju könsneutralt :)
  17:46 < Adnan22> eller plocka jordgubbar
  17:47 < Adnan22> jag har en källare som behöver lite städning
  17:47 < Adnan22> och tveka ej
  17:47 < Adnan22> att jag hade varit precis lika elak om en kille gjort något liknande
  17:47 < Adnan22> då hade du kallat mig för feminist
  17:47 < Adnan22> eller rasist
  17:47 < MeglaW> ricky är säkert rasist och vill ha ut negern
  17:47 <@Judas_I> det finns mycket information som INTE kommit ut till medlemmarna beträffande ceccis förehavanden
  17:47 < Cadillac^> eller feminin rasist :)
  17:47 < Adnan22> jaja
  17:48 <@Judas_I> men om jag får som jag vill så kommer allt att bli offentligt nu
  17:48 < Cadillac^> skriv i forumet :)
  17:48 < Adnan22> Jag är i afa 100% lojal och alla mina medlemmar på min tracker
  17:48 <@Judas_I> mhm. efter morgandagens styrelsemöte
  17:48 < Grooblle> Adnan22: afa?
  17:48 < Adnan22> Ut med Cicciolina
  17:48 < Adnan22> nehe
  17:48 < Adnan22> MMA Tracker
  17:48 <@Judas_I> HAhaha

  Omedveten lustighet..

  "Assimileringen är oundviklig. Den är en mardröm som många invandrare delar med Sverigedemokraterna."

  Nya bloggen Paradogm gjorde sig i denna postning från idag skyldig till en omedveten lustighet. Bloggen menade nog att assimilering av invandrare är en mardröm för många invandrare, men däremot inte för sverigedemokraterna.

  Men är det inte så att även väldigt många sverigedemokrater ser assimileringen som en mardröm om än nödvändig, vad avser det som betraktas som främmande befolkningselement? Det ej mardrömslika alternativet skulle då vara att invandrarna ifråga återvänder dit de kom ifrån, ett alternativ som dock invandrare såväl som sverigedemokrater dömer ut som orealistiskt i någon större omfattning.

  Blind man in fierce fight with deaf man

  A true story, reported by Andreas Jélvefors i Metro, Swedish national edition, April 10, 2006.

  After late one evening returning to his home in a Malmö apartment building, the blind man rang the doorbell of his next door neighbour to enquire about the time. The neighbour, a deaf man, at first did not understand the question. His blind neighbour soon started talking in gestures which then caused the deaf man to hold up his watch in front of his neighbour.

  Being blind did however make it impossible for the time lost man to perceive the watch being held in front of him, and frustrated by the long silence he ended up punching the deaf man. The incident ended with the two men, both in their sixties, pounding each other with their fists and falling to the floor where the bout continued.

  The deaf man filed a complaint to the police with the assistance of his personal social worker.

  10 april 2006

  SD-mandat i Varberg?

  SD:s ledande bloggare Erik Hellsborn gjorde idag en postning om sitt partis kommunala valsedel i hemkommunen Varberg. Hur ser SD:s chanser att komma in i fullmäktige ut, frågar sig Hellsborn, och har själv svaret att chanserna är "ganska goda".

  För fyra år sedan ställde SD också upp i Varberg. Med bara någon månad kvar före valet lanserades den driftige företagaren Claes Krusenfjord på en enmanslista. Han lyckades ro hem 0,9% efter en intensiv valspurt, där Krusenfjord och medhjälpare budgetkampanjade inte bara i Varberg utan också i västra Småland (för riksdagsvalets skull). Valresultatet gav inte något mandat men ledde till flera förvånande kommentarer från varbergspolitikerna som inte märkt av någon kampanj från SD:s sida.

  Jag vill minnas att Hellsborn, årets listetta, var aktiv redan före förra valet, inte minst genom insändare, publicerade i halländska dagstidningar och vid den tiden författade i en konsekvent värdekonservativ anda. Sedan dess har man säkerligen prånglat ut ett antal tusen flyblad. Existensen av en femmannalista inför årets val bevisar också att lokalavdelningens numerär vuxit markant.

  Hellsborn säger sig tro att pensionärspartiet SPI utgör det största lokala hotet mot SD:s mandatchanser. Själv tror jag inte att särskilt många av SPI:s varbergska väljare har SD som första reserv. Huruvida SD tar sig in i kommunfullmäktige är ganska svårt att säga, eftersom statistiken tyder på att det kan bli jämna siffror.

  För fyra år sedan fick SD 1,0% i Varbergs första valkrets och 0,7% i dess andra valkrets. 1,0% innebar att partiet var dryga 200 röster från mandat, och mandatgränsen låg därmed på ungefär 2,3% i första valkretsen. Resultaten från de olika sorternas mellanval indikerar att SD visserligen inte gått framåt mer än marginellt, men att man klart höjt sin lägstanivå. Varberg är, som redan sagts, en kommun där SD haft en viss verksamhet under ett antal år. Min personliga gissning är att man kan komma att stanna på dryga 2% i Varberg och ligga halvskapligt till för åtminstone ett mandat.

  09 april 2006

  Konstlat medlemstal

  Antalet medlemmar i sverigedemokraterna har gått svagt uppåt ända sedan Tor Paulsson tog över partiet 1998. Varför? Från färsk statistik vet vi att 67% av befolkningen avskyr SD mer än något annat. Detta betyder att det finns en del att hämta från övriga 33%, av vilka omkring 20 procentenheter enligt Integrationsbarometern har rasistiska eller starkt främlingsfientliga attityder, men som ändå i allmänhet finner SD alltför extremt.

  Bloggaren Yastory är representativ för SD:s ökning de senaste 2-3 åren: Han är medlem i alla partier:

  "Idag är jag medlem i tio partier, inklusive Sverigedemokraterna. Jag funderade länge, men jag måste löpa linan ut om jag ska vara sann mot idén.

  Det känns skönt. Min självkänsla känns nu osårbar. Hur ska jag kunna bli besviken? Och hur kan andra bara vara medlemmar i bara ett enda parti?
  "

  08 april 2006

  Ett nytt parti?

  Vad är det nu för påhitt Björn Söder och hans IT-enhet fått för sig? På den sverigedemokratiska rikshemsidan hälsas man idag av parollen "Ett nytt parti". Kanske den nygamla parollen "Trygghet och Tradition" inte håller vatten längre, men vad säger janssondistrikten, undrar man. En viss oro torde kunna uppstå inför denna halvkvädna visa. Redan tidigare har ju Söder antytt öppenhet inför att byta partinamn och partisymbol.

  Bloggen uppmärksammad i Aftonbladet

  Bloggen omnämndes idag på Aftonbladets debattsida. Nästan hela postningen om Pagrotskys skägg citerades i en egen illustrerad notis.

  Sexismen i piratpartiet, del II

  17:29 < MeglaW> sexism är kul
  17:29 < Grooblle> ja, faktiskt
  17:29 < Grooblle> whine whine
  17:29 < Adnan22> precis
  17:29 < c0rtex> jag bad om en tolkning
  17:29 < Grooblle> men tolka det själv för i helvete
  17:29 < c0rtex> sexism är inte det minsta kul
  17:30 < Adnan22> så alla som kritiserar kvinnor är mansgrisar
  17:30 < MeglaW> jag tolkar det som att pp ska koka soppa till hemlösa. :)
  17:30 < Adnan22> hur vet du att jag inte är en kvinna då?
  17:30 < MeglaW> c0rtex: sexism är jättekul!
  17:30 < Grooblle> sexism är kul, nazism och rasism också i vissa former
  17:30 < MeglaW> ja
  17:30 <+Apachez> koka soppa på ramlösa ?
  17:30 < MeglaW> presis
  17:30 < Grooblle> men jag utövar inget av det själv
  17:30 < c0rtex> MeglaW: det är inte så svårt att råka känna till fördomar som finns överallt
  17:30 < MeglaW> Apachez: ja e på.
  17:30 < c0rtex> det betyder inte att man omfattar dem
  17:30 < Grooblle> fixa dina bokstäver plz
  17:31 < c0rtex> det är ingen ramlösa, det är precis sånt här som orsakeor en helvetes massa problem
  17:31 < Adnan22> Ursäkta mig
  17:31 < c0rtex> (öåä bättre?)
  17:31 < Adnan22> just nu är alla skämt mot Cecci tillåtna
  17:31 < c0rtex> (sorry)
  17:31 < Adnan22> Hon är för vår parti det Ciccolina var för Berlusconi
  17:31 < MeglaW> och tjuven rick oxå? ;)
  17:32 < c0rtex> det är de verkligen inte, och särskilt inte skämt som sårar andra
  17:32 < Grooblle> Adnan22: fast ciccolina kunde suga kuk
  17:32 < Adnan22> just det
  17:32 < Adnan22> och var någorlunda snygg
  17:32 < Adnan22> c0rtex
  17:32 < Adnan22> snälla
  17:32 < Grooblle> c0rtex: that's life, om man blir sårad av skämt all the time kanske man borde rannsaka sig själv
  17:32 < Adnan22> jobbar du på lågstadiet eller?
  17:33 < Adnan22> "man ska va snäll mot alla"
  17:33 < Adnan22> funkar liksom inte i dagens samhälle
  17:33 < Adnan22> snäll är jag mot dom som behandlar mig bra
  17:33 < c0rtex> alltså, är du på allvar?
  17:33 < MeglaW> Adnan22: varför måste du bete dej som alla andra då?
  17:33 < c0rtex> det måste de inte, men de får fan inte mete sig som lågstadioidioter som just lärt sig sugga kuk
  17:33 < Adnan22> Sorry asså
  17:34 < c0rtex> bete
  17:34 -!- floodis [~floodis@2-1-2-18a.hud.sth.bostream.se] has joined #piratpartiet
  17:34 < Adnan22> nu ska jag ut o festa
  17:34 < Adnan22> när jag kommer tillbax
  17:34 < MeglaW> och skika könsord
  17:34 < MeglaW> SKRIKA
  17:34 < Adnan22> vill jag se Cecilia i ett förkläde koka kaffe till alla
  17:34 < sandos_> c0rtex, kör du utf-8?
  17:34 < Adnan22> samt diska och laga mat
  17:34 < Adnan22> som en duktig tös
  17:34 < Adnan22> sprall!
  17:34 < MeglaW> Adnan22: hällst i små kläder. :)
  17:34 < Adnan22> haha
  17:34 < MeglaW> eller ja vet inte
  17:34 < Adnan22> usch
  17:34 < MeglaW> e hon snygg så hon passar i sånt?
  17:35 < Adnan22> hade jag inte velat se
  17:35 < Grooblle> MeglaW: ne.
  17:35 < MeglaW> ah illa
  17:35 < Adnan22> vi kan ha henne på gränsen så kan hon skrämma invandrare
  17:35 < MeglaW> en brun papperspåse då.
  17:35 < Adnan22> (Jag är utlänning själv)
  17:35 < Adnan22> visst e de kul me självskämt
  17:35 < c0rtex> och?
  17:35 < Adnan22> Men Cecilia bör alltså avsättas
  17:35 < Grooblle> för att folk som du annars skulle tagit honom som rasist?
  17:35 < Adnan22> byt S mot R också
  17:36 -!- nyson [~nyson@Nyson.bsnet.se] has quit [Quit: Slafs.]
  17:36 < MeglaW> jag tycker alla 3 borde ut
  17:36 < Adnan22> mmm
  17:36 < c0rtex> Adnan22: det är en helt annan sak att diskutera och kritisera vad folk har gjort
  17:36 < Adnan22> precis
  17:36 < MeglaW> och ersättas av folk som kan arbeta i team.
  17:36 < Adnan22> oj oj oj oj
  17:36 < Adnan22> nu har jag ont i min öga
  17:36 < Adnan22> måste gp
  17:36 < c0rtex> det ni har gjort nu är bara barnsligt och idiotiskt
  17:36 < Adnan22> fester väntar
  17:36 < Adnan22> rensa ut partiet för fan
  17:36 < Adnan22> det här är för jävligt
  17:36 < Adnan22> EU parti ska hon bilda?
  17:36 < Adnan22> Dumma idiot!
  17:36 < Adnan22> Jag blev asförbannad
  17:37 < Adnan22> (Betalt medlemms avgift)
  17:37 < Adnan22> Sprall,
  17:37 -!- nyson [~nyson@Nyson.bsnet.se] has joined #piratpartiet
  17:37 < Adnan22> Stolt Svensk Invandrare
  17:37 < c0rtex> jag tycker att det ni håller på med är helt oacceptabelt. Är ni medlemmar?
  17:37 < MeglaW> ostålt svensk svensk
  17:38 < MeglaW> sverige suger.
  17:38 < MeglaW> c0rtex: va menar du
  17:38 < c0rtex> jag frågar om ni är medlemmar, för jag tycker det är väldigt illa det ni gör nu
  17:38 < MeglaW> villket?
  17:39 < c0rtex> kräks ur er idiotiska fördomar
  17:39 < MeglaW> koperar porr?
  17:39 < MeglaW> jag har fan inte kläckt ur mej några fördommar.
  17:39 < MeglaW> så dra inte in mej i ditt lilla nät av peka finger.
  17:39 < c0rtex> nej, du har rätt, det var inte fördomar, det var medveten sexism
  17:40 < MeglaW> presis.
  17:40 -!- mode/#piratpartiet [+l 100] by Britn3y
  17:41 < Adnan22> jag är medlem ja
  17:41 < Grooblle> jag också
  17:41 < c0rtex> och du står för det du har sagt?
  17:41 < Grooblle> so what?
  17:41 <+cribbon> Åh, Adnan22 kul att se dig igen
  17:41 < Judas_I> sexism... var?
  17:41 < Adnan22> definitivt
  17:41 < Judas_I> Jag är styrelseledamot
  17:41 <+cribbon> mm, du blev kickad förra gången jag såg dig här, var väl nagra månader sedan .. nåja.
  17:41 < MeglaW> jag är tjock
  17:41 <+cribbon> Jag är pojk.
  17:41 < Judas_I> jag med
  17:41 < Judas_I> fet som fan
  17:42 < Adnan22> Har en tracker med 10 000 svenska användare
  17:42 < Grooblle> Judas_I: men du har väl skägg så det matchar.
  17:42 < Adnan22> visst vill ni ha röster
  17:42 <+cribbon> Jag tycker om tomater.
  17:42 -!- mode/#piratpartiet [+o Judas_I] by Blorben
  17:42 <+cribbon> det vill väl alla partier ?
  17:42 < Adnan22> mmmm
  17:42 < Adnan22> plus att jag har betalt medlems avgift
  17:42 < Adnan22> och tycker att det cecilia gör är helt sjukt
  17:42 < MeglaW> va gör hon då?
  17:43 <@Judas_I> Ja. Jag håller med i den frågan.
  17:43 < Adnan22> om det ska hålla på så här så behöver ni ta er i kragen

  Sexismen i piratpartiet, del II

  17:29 < MeglaW> sexism är kul
  17:29 < Grooblle> ja, faktiskt
  17:29 < Grooblle> whine whine
  17:29 < Adnan22> precis
  17:29 < c0rtex> jag bad om en tolkning
  17:29 < Grooblle> men tolka det själv för i helvete
  17:29 < c0rtex> sexism är inte det minsta kul
  17:30 < Adnan22> så alla som kritiserar kvinnor är mansgrisar
  17:30 < MeglaW> jag tolkar det som att pp ska koka soppa till hemlösa. :)
  17:30 < Adnan22> hur vet du att jag inte är en kvinna då?
  17:30 < MeglaW> c0rtex: sexism är jättekul!
  17:30 < Grooblle> sexism är kul, nazism och rasism också i vissa former
  17:30 < MeglaW> ja
  17:30 <+Apachez> koka soppa på ramlösa ?
  17:30 < MeglaW> presis
  17:30 < Grooblle> men jag utövar inget av det själv
  17:30 < c0rtex> MeglaW: det är inte så svårt att råka känna till fördomar som finns överallt
  17:30 < MeglaW> Apachez: ja e på.
  17:30 < c0rtex> det betyder inte att man omfattar dem
  17:30 < Grooblle> fixa dina bokstäver plz
  17:31 < c0rtex> det är ingen ramlösa, det är precis sånt här som orsakeor en helvetes massa problem
  17:31 < Adnan22> Ursäkta mig
  17:31 < c0rtex> (öåä bättre?)
  17:31 < Adnan22> just nu är alla skämt mot Cecci tillåtna
  17:31 < c0rtex> (sorry)
  17:31 < Adnan22> Hon är för vår parti det Ciccolina var för Berlusconi
  17:31 < MeglaW> och tjuven rick oxå? ;)
  17:32 < c0rtex> det är de verkligen inte, och särskilt inte skämt som sårar andra
  17:32 < Grooblle> Adnan22: fast ciccolina kunde suga kuk
  17:32 < Adnan22> just det
  17:32 < Adnan22> och var någorlunda snygg
  17:32 < Adnan22> c0rtex
  17:32 < Adnan22> snälla
  17:32 < Grooblle> c0rtex: that's life, om man blir sårad av skämt all the time kanske man borde rannsaka sig själv
  17:32 < Adnan22> jobbar du på lågstadiet eller?
  17:33 < Adnan22> "man ska va snäll mot alla"
  17:33 < Adnan22> funkar liksom inte i dagens samhälle
  17:33 < Adnan22> snäll är jag mot dom som behandlar mig bra
  17:33 < c0rtex> alltså, är du på allvar?
  17:33 < MeglaW> Adnan22: varför måste du bete dej som alla andra då?
  17:33 < c0rtex> det måste de inte, men de får fan inte mete sig som lågstadioidioter som just lärt sig sugga kuk
  17:33 < Adnan22> Sorry asså
  17:34 < c0rtex> bete
  17:34 -!- floodis [~floodis@2-1-2-18a.hud.sth.bostream.se] has joined #piratpartiet
  17:34 < Adnan22> nu ska jag ut o festa
  17:34 < Adnan22> när jag kommer tillbax
  17:34 < MeglaW> och skika könsord
  17:34 < MeglaW> SKRIKA
  17:34 < Adnan22> vill jag se Cecilia i ett förkläde koka kaffe till alla
  17:34 < sandos_> c0rtex, kör du utf-8?
  17:34 < Adnan22> samt diska och laga mat
  17:34 < Adnan22> som en duktig tös
  17:34 < Adnan22> sprall!
  17:34 < MeglaW> Adnan22: hällst i små kläder. :)
  17:34 < Adnan22> haha
  17:34 < MeglaW> eller ja vet inte
  17:34 < Adnan22> usch
  17:34 < MeglaW> e hon snygg så hon passar i sånt?
  17:35 < Adnan22> hade jag inte velat se
  17:35 < Grooblle> MeglaW: ne.
  17:35 < MeglaW> ah illa
  17:35 < Adnan22> vi kan ha henne på gränsen så kan hon skrämma invandrare
  17:35 < MeglaW> en brun papperspåse då.
  17:35 < Adnan22> (Jag är utlänning själv)
  17:35 < Adnan22> visst e de kul me självskämt
  17:35 < c0rtex> och?
  17:35 < Adnan22> Men Cecilia bör alltså avsättas
  17:35 < Grooblle> för att folk som du annars skulle tagit honom som rasist?
  17:35 < Adnan22> byt S mot R också
  17:36 -!- nyson [~nyson@Nyson.bsnet.se] has quit [Quit: Slafs.]
  17:36 < MeglaW> jag tycker alla 3 borde ut
  17:36 < Adnan22> mmm
  17:36 < c0rtex> Adnan22: det är en helt annan sak att diskutera och kritisera vad folk har gjort
  17:36 < Adnan22> precis
  17:36 < MeglaW> och ersättas av folk som kan arbeta i team.
  17:36 < Adnan22> oj oj oj oj
  17:36 < Adnan22> nu har jag ont i min öga
  17:36 < Adnan22> måste gp
  17:36 < c0rtex> det ni har gjort nu är bara barnsligt och idiotiskt
  17:36 < Adnan22> fester väntar
  17:36 < Adnan22> rensa ut partiet för fan
  17:36 < Adnan22> det här är för jävligt
  17:36 < Adnan22> EU parti ska hon bilda?
  17:36 < Adnan22> Dumma idiot!
  17:36 < Adnan22> Jag blev asförbannad
  17:37 < Adnan22> (Betalt medlemms avgift)
  17:37 < Adnan22> Sprall,
  17:37 -!- nyson [~nyson@Nyson.bsnet.se] has joined #piratpartiet
  17:37 < Adnan22> Stolt Svensk Invandrare
  17:37 < c0rtex> jag tycker att det ni håller på med är helt oacceptabelt. Är ni medlemmar?
  17:37 < MeglaW> ostålt svensk svensk
  17:38 < MeglaW> sverige suger.
  17:38 < MeglaW> c0rtex: va menar du
  17:38 < c0rtex> jag frågar om ni är medlemmar, för jag tycker det är väldigt illa det ni gör nu
  17:38 < MeglaW> villket?
  17:39 < c0rtex> kräks ur er idiotiska fördomar
  17:39 < MeglaW> koperar porr?
  17:39 < MeglaW> jag har fan inte kläckt ur mej några fördommar.
  17:39 < MeglaW> så dra inte in mej i ditt lilla nät av peka finger.
  17:39 < c0rtex> nej, du har rätt, det var inte fördomar, det var medveten sexism
  17:40 < MeglaW> presis.
  17:40 -!- mode/#piratpartiet [+l 100] by Britn3y
  17:41 < Adnan22> jag är medlem ja
  17:41 < Grooblle> jag också
  17:41 < c0rtex> och du står för det du har sagt?
  17:41 < Grooblle> so what?
  17:41 <+cribbon> Åh, Adnan22 kul att se dig igen
  17:41 < Judas_I> sexism... var?
  17:41 < Adnan22> definitivt
  17:41 < Judas_I> Jag är styrelseledamot
  17:41 <+cribbon> mm, du blev kickad förra gången jag såg dig här, var väl nagra månader sedan .. nåja.
  17:41 < MeglaW> jag är tjock
  17:41 <+cribbon> Jag är pojk.
  17:41 < Judas_I> jag med
  17:41 < Judas_I> fet som fan
  17:42 < Adnan22> Har en tracker med 10 000 svenska användare
  17:42 < Grooblle> Judas_I: men du har väl skägg så det matchar.
  17:42 < Adnan22> visst vill ni ha röster
  17:42 <+cribbon> Jag tycker om tomater.
  17:42 -!- mode/#piratpartiet [+o Judas_I] by Blorben
  17:42 <+cribbon> det vill väl alla partier ?
  17:42 < Adnan22> mmmm
  17:42 < Adnan22> plus att jag har betalt medlems avgift
  17:42 < Adnan22> och tycker att det cecilia gör är helt sjukt
  17:42 < MeglaW> va gör hon då?
  17:43 <@Judas_I> Ja. Jag håller med i den frågan.
  17:43 < Adnan22> om det ska hålla på så här så behöver ni ta er i kragen

  07 april 2006

  Ett allmänt avskytt parti

  En undersökning gjord vid Göteborgs universitet visar att 67% av befolkningen intensivt avskyr sverigedemokraterna. Detta är hela 20 procentenheter mer än avskyn för Feministiskt initiativ.

  Varför inte lägga ner och börja om från början?

  06 april 2006

  Sexismen i piratpartiet, del I

  17:17 < Adnan22> hahaha
  17:17 < Adnan22> Cecilia
  17:19 < Grooblle> ja
  17:19 < Grooblle> ovanligt
  17:19 < Grooblle> kan dom inte kicka henne istället?
  17:19 < Adnan22> Vore enklast så ja
  17:19 < Adnan22> eller skaffa ett kök i parti lokalen
  17:19 < Grooblle> det är ju hon som vill ha mer makt rofl
  17:19 < Grooblle> hahaha
  17:19 < Grooblle> jo
  17:19 < sandos_> hon verkar lite speciell ja
  17:20 < Adnan22> EU parti?
  17:20 < Adnan22> Va fan
  17:20 < Adnan22> Är hon liksom trög eller?
  17:20 < Adnan22> Hon undviker o kommentera det där med EU parti
  17:21 < Adnan22> förresten
  17:21 < Adnan22> vem fan ska rösta på henne?
  17:21 < Adnan22> förutom vissa feministAS avhoppare
  17:24 < MeglaW> ere ens nån som utrett dendär härvan?
  17:24 < c0rtex> Adnan22: vad menar du med "skaffa ett kök"?
  17:24 < MeglaW> alla skyller juh på alla
  17:24 < Adnan22> c0rtex använd fantasin
  17:24 < Adnan22> tolka hur du vill
  17:25 < c0rtex> Adnan22: helst inte, får det verkar var väldigt illa
  17:25 < c0rtex> säg vad du menar
  17:26 < Adnan22> tolka som du vill
  17:26 < c0rtex> Jag tycker det är jävligt illa att vi som har så svårt med könsfördelningen har personer som kan uttrycka sig sådär
  17:26 < Grooblle> jag tolkade som att hon kunde stå och laga mat i köket istället för att snacka en massa skit och försöka lura till sig makt
  17:27 < Grooblle> jag skrattade. det var ett kul skämt. punkt
  17:27 < c0rtex> Det var inte det minsta roligt, det var mansgrisigt och äckligt
  17:27 < MeglaW> ve och fasa för allt som inte är pk
  17:27 < Adnan22> harregud
  17:27 < Adnan22> Du tolkade det så
  17:28 < Adnan22> kan väl för fan inte jag hjälpa
  17:28 < c0rtex> du har inte gett någon annan tolkning
  17:28 < Adnan22> jag kanske menade att hon skulle ha något att sysselsätta sig med
  17:28 < c0rtex> ge mig en annan tolkning
  17:28 < Adnan22> brygga kaffe
  17:28 < Adnan22> istället för att bryta ned partiet
  17:28 < c0rtex> om det är något som bryter ner partiet så är det folk som snackar skit om varandra
  17:28 < MeglaW> c0rtex: egentligen är det dina fördommar om att kvinnor ska stå i köket som får dej att tänka på att det är "mansgrisigt och äckligt"
  17:28 < MeglaW> ;)
  17:29 < c0rtex> särsilkt sexistisk skit
  17:29 < MeglaW> sexism är kul
  17:29 < Grooblle> ja, faktiskt
  17:29 < Grooblle> whine whine
  17:29 < Adnan22> precis