31 maj 2006

SD Homo

Homosexualitetens ställning i samhället har länge varit en viktig fråga inom Sverigedemokraterna (SD) och övriga delar av den nationella rörelsen. Grundinställningen är att man är emot. Jag kommer ihåg hur jag själv funderade över vilken linje SD borde följa, när partiet efter skilsmässan med toristerna 2001 skulle staka ut en ny riktning för framtiden.

En idé som jag flera gånger förde fram var att vi borde dra igång ett nätverk med arbetsnamnet SD Homo. Det var inget löst hugskott, jag hade funderat över detaljerna och även sett ut ett telefonabonnemang på partikansliet i Stockholm, lämpligt för "SD Homo", f.ö. SDU:s gamla, sedan SDU officiellt flyttat till Lund. Det budskap nätverket var tänkt att föra ut var "lika rättigheter för alla", d.v.s. bort med partnerskap, lesbisk insemination, homosexuell adoption m.m. Jag besökte partidebatten på Gay Pride försedd med ett SD-plakat.

Idén föll inte särskilt många på läppen. Särskilt väl kommer jag ihåg Björn Söders decibelstarka protester ("aldrig så länge jag är med i partiet"). Snart nog gick jag vidare med andra projekt. Av allt att döma har dylika diskussioner dykt upp igen inom SD, som ett led i partiets allmänna liberaliseringssträvanden. Nu är alltså tongångarna annorlunda. SDU-basen Kinnunen skrev (13:28 idag) på detta vis på SDU Forum:

"Istället för att skriva hundra avtal (som får svårt att hålla juridiskt) så räcker det med att skriva under ett avtal. Därför tycker jag också att det är positivt att det inte längre står något i sverigedemokraternas åsiktsdokument om att partnerskapslagen ska avskaffas vilket tål att påpekas."

Jag blev lite förvånad. Själv har jag blivit anklagad för diverse åsiktsavvikelser, från såväl sd:are som antisd:are, men några privilegier särskilt för gayrörelsens folk har jag aldrig förordat. Det är ju nämligen inte så trivialt som Kinnunen låter påskina; partnerskapslagen är ett sätt för staten att moraliskt legitimera och uppmuntra homosexuell samlevnad.

Det väcker tankar kring SD:s ideologiska barlast idag. Bunkerfraktionen ser ut att ha gått i dvala, och vaknar nog inte förrän de sitter på nya, friska mandat efter valet i höst. Därutöver känns det som om de ledande strömningarna i SD är en värdekonservativ (vilket också lockat avhoppade KD:are till partiet) och en nationallibertariansk (som appellerar mest till gamla moderater och LO-sossar). Med utgångspunkt i den uppdelningen kan antas att SDU idag är nationallibertarianskt.

Idag ser jag själv på problematiken kring homosexualitetens ställning i samhället i det kristna perspektivet.

30 maj 2006

Fullständigt körda i pallet?

"Nationalisterna är i allmänhet fullständigt körda i pallet och borta ur leken från början. De enda det är nåt bevänt med är faktiskt nationalsocialisterna."

Detta sagt av den ende intellektuelle debattören på SD:s partiforum Exilen, en man som var medlem i KD för bara några år sedan. Ligger det någon sanning i denna observation?

Fula citatmetoder

Sverigedemokratisk toppkandidat erkänner: "Jag har besökt gaysajterna RFSL, QX, Sylvester och Sylvia."

Tisdagschock för Falkvinge: Cecilia kommer ut med bok!

Enligt tillförlitliga uppgifter i förlagsvärlden kommer Cecilia Beckroth ut med en bok i höst. Boken handlar bl.a. om hennes tid i piratpartiet, och inte minst beskrivningarna av hennes mellanhavanden med partiledaren Falkvinge bedöms komma att dra stort intresse till sig.

Beckroth, som är en gymnasielärare bosatt i Stockholm, engagerades tidigt i piratpartiets interimstyrelse. Hon blev den organisatoriska motorn i partiet där både kassörskapet och partisekreterarskapet föll på hennes lott. Efter palatsintriger av bysantinska mått lämnade Beckroth partiet i mars. Den ursinnige Falkvinge gick då ut i media och uteslöt henne retroaktivt!

Boken ska sannolikt finnas i handeln cirka 14 dagar före riksdagsvalet.

Tisdagschock för Falkvinge: Cecilia kommer ut med bok!

Enligt tillförlitliga uppgifter i förlagsvärlden kommer Cecilia Beckroth ut med en bok i höst. Boken handlar bl.a. om hennes tid i piratpartiet, och inte minst beskrivningarna av hennes mellanhavanden med partiledaren Falkvinge bedöms komma att dra stort intresse till sig.

Beckroth, som är en gymnasielärare bosatt i Stockholm, engagerades tidigt i piratpartiets interimstyrelse. Hon blev den organisatoriska motorn i partiet där både kassörskapet och partisekreterarskapet föll på hennes lott. Efter palatsintriger av bysantinska mått lämnade Beckroth partiet i mars. Den ursinnige Falkvinge gick då ut i media och uteslöt henne retroaktivt!

Boken ska sannolikt finnas i handeln cirka 14 dagar före riksdagsvalet.

Måndagsbrevet: Skräck för miljöpartiet

Under sin nyss avslutade partikongress beslöt miljöpartiet kämpa för att legalisera fildelning. Vad säger då Falkis i sitt måndagsbrev 29 maj? "VECKANS NYHET: MILJÖPARTIET VILL INTE TILLÅTA FILDELNING". Patetiskt av Falkis, varför inte vara en god förlorare och tacka för en god match?

"Clear as day", skriver den pidginsvensktalande Falkvinge. Miljöpartiet är för evigt emot fri fildelning i hans ögon, för i ett riksdagsprotokoll förra året tyckte den infantile mp-riksdagsmannen Gustaf Fridolin att fildelning ska vara förbjuden. Vilken sandlåda.

Efter starten av sitt parti i januari stämde Falkis träff med Alexander Chamberland. Varför, frågade interimstyrelsen. "Jag kan övertala honom att byta parti", tyckte Falkis naivt. Kan inte Falkis ta åt sig äran av att ha snackat in fildelningen i mp:s gröna politik?

Falkis har varit på nördgig i Uppsala. "Mer förvånande är att de flesta inte kände till oss. Vi har trott att eftersom vi synts i alla media som betyder något." Hej och hå. Och en påse med nötter.

Måndagsbrevet: Skräck för miljöpartiet

Under sin nyss avslutade partikongress beslöt miljöpartiet kämpa för att legalisera fildelning. Vad säger då Falkis i sitt måndagsbrev 29 maj? "VECKANS NYHET: MILJÖPARTIET VILL INTE TILLÅTA FILDELNING". Patetiskt av Falkis, varför inte vara en god förlorare och tacka för en god match?

"Clear as day", skriver den pidginsvensktalande Falkvinge. Miljöpartiet är för evigt emot fri fildelning i hans ögon, för i ett riksdagsprotokoll förra året tyckte den infantile mp-riksdagsmannen Gustaf Fridolin att fildelning ska vara förbjuden. Vilken sandlåda.

Efter starten av sitt parti i januari stämde Falkis träff med Alexander Chamberland. Varför, frågade interimstyrelsen. "Jag kan övertala honom att byta parti", tyckte Falkis naivt. Kan inte Falkis ta åt sig äran av att ha snackat in fildelningen i mp:s gröna politik?

Falkis har varit på nördgig i Uppsala. "Mer förvånande är att de flesta inte kände till oss. Vi har trott att eftersom vi synts i alla media som betyder något." Hej och hå. Och en påse med nötter.

IT-Sverige slår tillbaka mot Bodström, UD och Säpo!

Bloggen hade i vintras anledning att skälla på Oscar Swartz och såga hans analys av regeringens stängning av de sverigedemokratiska webbsidorna. Men nu tycker bloggen att Swartz spottat upp sig till den frihetens försvarare som han ibland beskrivs som. Den av honom grundade internetkoncernen Bahnhof lanserar i dagarna en "integritetsmärkning" för ISP-branschen, något som Swartz också personligen välkomnar på sin blogg.

Bahnhof uppmanar sina konkurrenter att integritetsmärka sina tjänster och lova följande (punkterna i sammandrag):

1. Aldrig censurera en hemsida så länge innehållet inte är olagligt i Sverige.
2. Aldrig lämna ut information om kunder till tredje part.
3. Aldrig övervaka en kund eller lagra information mer än vad som krävs i svensk lag.
4. Värna kundens åsiktsfrihet och yttrandefrihet - även på Internet.
5. Endast lämna ut kunduppgifter till polisen om operatören enligt lag är skyldig att göra detta.

I en särskild passus på integritetsmärkningens hemsida tar man avstånd från bodströmdirektivet, den plikt för ISP-branschen att långtidslagra kundernas e-post och surfvanor som man påtvingats av justitieminister Thomas Bodström (s).

Äntligen går utvecklingen åt rätt håll, om än i liten skala!

Amerikanskt förbud kan hota nätpoker

Dick Erixon skriver idag om ett eventuellt förbud mot nätpoker i USA. Detaljerna i förslaget förefaller oklara, eftersom Erixon hämtat sina uppgifter från Expressen, där artikeln köpts in från analfabeterna på realtid.se.

Så mycket är klart: Ju förr nätpokern förbjuds, desto bättre. Vi bör ha en i det närmaste obegränsad yttrandefrihet, men till yttrandefriheten för vare sig spel, dobbel eller pornografi. Nätpokern är alltför lättåtkomlig och frestande, den är så fördärvelsebringande för en lättkorrumperade homo sapiens att den inte kan få existera i ett civiliserat samhälle. Förbjuds den i USA betyder det att ett förbud kan få effekt även i Sverige.

29 maj 2006

Igelkott, zigensk nationalrätt

"Malmöbo", en av figurerna på debattforumet Exilen, kommer då och då med aparta länktips. Se vad han hittat idag:

"Zigenarnas nationalrätt är stuvad igelkott, en rätt som enligt deras uppfattning visserligen inte är särskilt närande, men som har hälsobringande egenskaper. Man menar att personer i femtioårsåldern som ätit mycket av den stuvade igelkotten har ett mycket bättre hälsotillstånd än dagens ungdomar."

Infantilt på Expressens ledarsida

Sverigedemokraterna är ett clownparti som desperat vill bli ett kontinentalt muslimmobbarparti, skrivs det på Expressens ledarsida idag.

Hur man resonerar för att uppfatta SD som ett clownparti undgår min fattningsförmåga. Finns det något tråkigare än SD? Under en rad år har ju partiet slipat bort allt som på minsta sätt kunnat uppfattas som kontroversiellt eller extremt. Principprogrammet antogs enhälligt av riksårsmötet 2003. Hur vore detta möjligt om det innehöll något av substans?

Sten Andersson skällde länge på 1999 års partiprogram i SD, och kallade det Hedenhös. Han hade naturligtvis rätt - stolligheterna staplades på varandra. Men detta "mästerverk" är idag lagt i graven, ersatt av ovan nämnda principprogram. Ute i den politiska verkligheten är sedan partiordföranden Åkesson ivrigt upptagen med att "minska träffytorna". Det finns idag (som det verkar) inte ens några riktiga stollar eller alkoholmissbrukare kvar på synlig plats i partiet.

Det finns anledning att misstänka att SD kanske inte har rent mjöl i påsen. Att undra över vilka villkor partiets storfinansiärer ställt. Men att säga "clownparti"?

28 maj 2006

Dags slå vantarna i bordet, PP!

"Nedladdning av exempelvis film och musik på internet bör vara laglig när det används för privat bruk. Det är uppenbart att den nya upphovsrättslagstiftningen saknar folklig förankring och därför måste den förändras. Det är fullständigt ohållbart att göra över en miljon människor till kriminella."

Så tyckte språkröret i Grön Ungdom, Alexander Chamberland. Och han fick med sig miljöpartiets partikongress nu i helgen. Med andra ord vill miljöpartiet nu göra fildelning laglig. Nu infinner sig nästa fråga:

Vilket existensberättigande har piratpartiet efter miljöpartiets kongressbeslut? Efter "förfiningarna" av partiets "principer" har det ju i princip bara varit legaliserad fildelning man levt på. Alltså och således, det är dags för piratpartiet att slå vantarna i bordet! Medlemmarna kan gå med i Global Kommunikation istället, och börja göra lite politisk nytta.

Dags slå vantarna i bordet, PP!

"Nedladdning av exempelvis film och musik på internet bör vara laglig när det används för privat bruk. Det är uppenbart att den nya upphovsrättslagstiftningen saknar folklig förankring och därför måste den förändras. Det är fullständigt ohållbart att göra över en miljon människor till kriminella."

Så tyckte språkröret i Grön Ungdom, Alexander Chamberland. Och han fick med sig miljöpartiets partikongress nu i helgen. Med andra ord vill miljöpartiet nu göra fildelning laglig. Nu infinner sig nästa fråga:

Vilket existensberättigande har piratpartiet efter miljöpartiets kongressbeslut? Efter "förfiningarna" av partiets "principer" har det ju i princip bara varit legaliserad fildelning man levt på. Alltså och således, det är dags för piratpartiet att slå vantarna i bordet! Medlemmarna kan gå med i Global Kommunikation istället, och börja göra lite politisk nytta.

27 maj 2006

Flera felaktigheter i debattartikel av Lars Stjernkvist

I en debattartikel i Norrköpings Tidningar idag, går socialdemokraterna Lars Stjernkvist och Rita Eklund till angrepp mot sverigedemokraterna, samtidigt som man försvarar en utestängning av partiet från skolorna. Det märks att skribenterna läst på, eftersom de felaktigheter som återfinns i artikeln till stor del är nyuppfunna. Felaktigheterna bygger på tre påståenden/argument mot sverigedemokratisk närvaro i skolan.

 1. Sverigedemokraterna pekar tydligt ut invandrare och andra som orsaker till diverse problem, och hänsynen till dessa elever måste väga tungt, vilket betyder utestängning.

  Bloggen invänder: Visst pekar SD ut bl.a. invandrare som orsak till diverse problem (se bl.a. här och här), men alla partier pekar ju ut någon grupp som problem! Exempel: Hetsen mot sjukskrivna senaste året.

 2. Sverigedemokraterna skriver "i sitt principprogram...att det tar generationer att förvärva svenskhet, och att alla andra måste välja; Ge dig iväg eller anpassa dig. Och med anpassning menas anpassning till Sverigedemokraternas definition av svenskhet. Partiet begär alltså ett mandat att få köra iväg miljoner människor."

  Bloggen fortsätter invända: Det är naturligt att fråga sig hur allvarligt menat det verkligen är i praktiken, men i sverigedemokraternas nyantagna arbetsmarknadspolitiska program kräver faktiskt partiet en betydligt friare arbetskraftsinvandring! Socialdemokraterna, som ju förvaltar dagens system utan att ha ändringar på sitt program, är alltså på papperet mer främlingsfientligt än SD.

  Det av (s)-skribenterna citerade stycket i SD:s principprogram utsätts i debattartikeln för en lite märklig tolkning. I principprogrammet står i samma stycke som citatet att "(i) praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen." I principprogrammets inledning uttrycks även en syn på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna såsom central för partiet.

 3. "Visst har partiet tagit bort sina rent rasistiska teorier". Påståendet konkretiseras inte av (s)-skribenterna.

  Bloggen invänder slutligen: Jag har själv studerat samtliga de partiprogram som sverigedemokraterna antagit genom sin existens, något jag kunnat göra i egenskap av att tidigare ha varit kanslichef på SD:s partikansli. Därför kan jag med större sakkunskap än t.o.m. Jimmie Åkesson och Björn Söder, som bara läst de program som ligger ute på nätet, säga att SD aldrig haft några rasistiska teorier i något av sina partiprogram.

Socialdemokraternas företrädare måste förstå att man inte kan komma med vilka påståenden som helst när man söker bekämpa SD, för ljuger man - då hjälper man bara SD, för SD-supporters älskar sin martyrroll. Stjernkvist måste läsa på. Så svårt kan det inte vara! Jag är själv ingen älskare av SD, men måste i ljuset av Stjernkvists misslyckade debattartikel avsluta med detta Lars Norén-citat:

"Socialdemokraterna är småskurna, fantasilösa och fördömande och förföljer tankar och samband som de inte begriper eller inte kan styra".

Några reflektioner över Falkis fredagsbrev igår

 • Falkvinge påstår att medlemsökningen i piratpartiet är så stark att tillväxtökningen är 30% över två veckor, och att detta betyder 6 350 party members på valdagen om utvecklingen håller i sig. Detta skulle automatiskt kunna omvandlas till 3,4% av rösterna. Han kör med samma resonemang som en ND:are gjorde 2001; den killen kom då fram till att man skulle ligga på 64% av rösterna i nästnästa val..Hur sjukt är det?
 • "..den tekniskaste eliten..Not so. Not so at all.." -- frågan är om Falkis ens talar svenska. Han blandar sin språkfelsbemängda svenska med talrika engelska ord, ofta inlånade av honom själv. Pidginsvenska? Han är nog den förste partiledare som talar det språket.
 • För första gången erkänner Falkis att riksdagen är körd och att hans egentliga mål är att få en heltidstjänst för sig själv: Piratpartiet kommer inte in i riksdagen: "..Då är det viktigt att vi förklarar systemet med allt över en procent innebär fördelar för dem; över en procent så får vi tjugo ton valsedlar gratis i nästa val, vid 2.7 procent får vi en betald heltidstjänst, vid 2.9% en till, etc; tjänster som kan användas för att driva de här frågorna på heltid.."
 • Några reflektioner över Falkis fredagsbrev igår

 • Falkvinge påstår att medlemsökningen i piratpartiet är så stark att tillväxtökningen är 30% över två veckor, och att detta betyder 6 350 party members på valdagen om utvecklingen håller i sig. Detta skulle automatiskt kunna omvandlas till 3,4% av rösterna. Han kör med samma resonemang som en ND:are gjorde 2001; den killen kom då fram till att man skulle ligga på 64% av rösterna i nästnästa val..Hur sjukt är det?
 • "..den tekniskaste eliten..Not so. Not so at all.." -- frågan är om Falkis ens talar svenska. Han blandar sin språkfelsbemängda svenska med talrika engelska ord, ofta inlånade av honom själv. Pidginsvenska? Han är nog den förste partiledare som talar det språket.
 • För första gången erkänner Falkis att riksdagen är körd och att hans egentliga mål är att få en heltidstjänst för sig själv: Piratpartiet kommer inte in i riksdagen: "..Då är det viktigt att vi förklarar systemet med allt över en procent innebär fördelar för dem; över en procent så får vi tjugo ton valsedlar gratis i nästa val, vid 2.7 procent får vi en betald heltidstjänst, vid 2.9% en till, etc; tjänster som kan användas för att driva de här frågorna på heltid.."
 • 26 maj 2006

  En svart dag på Aftonbladet

  Inatt fick jag mejl från Anna Eklund. Hon skulle lämna Aftonbladet, skrev hon. Efter ett år som kolumnist där lämnar hon tidningen, och det är "inte frivilligt". Dagens kolumn, den sista, kom att handla om hennes kolumners starkaste tema, nämligen den svenska folksjukdomen flathet&feghet. Annas starka protester mot det politiskt korrekta samhällsklimatet blev väl till slut alltför obekväma för cheferna på Aftonbladet.

  I sin sista kolumn skriver Anna:

  "Jag vill ha en förändring hos gemene man. Att vi inte står med mössan i hand när vi vill ha någonting, utan faktiskt begär det som rättmätigen är vårt. Att vi inte böjer oss när politiker vill försämra. Inte bara sväljer när någon pissar på oss."

  Jag kan bara hoppas att Anna Eklund får tillfälle att på något annat håll förgylla mina fredagar. Hon ger mig hopp om att vänstern och bolagshögern kan krossas.

  Blåsippan en blunder?

  Redan ett dygn efter att sverigedemokraterna bytt partisymbol till en stiliserad blåsippa börjar debatten om en eventuell blunder i SD:s partistyrelse.

  Hur ser egentligen en blåsippa ut? SD:s nya blåsippa har sju smala och spretande kronblad. Enligt en botaniker som lagt sig i den heta nationalistiska debatten på SD:s partiforum exilen.org har blomman rätteligen (i normala fall) "sex breda sammanstående kronblad".

  Vem har rätt? SD kan än en gång ha trampat i klaveret.

  25 maj 2006

  Symbolbytet: Hårda tag från Björn Söder

  Natten till idag avslutades medlemsomröstningen i sverigedemokraterna, och det bestämdes med procentsiffrorna 74-26 att partiet byter symbol från den blågula facklan till en animerad blåsippa. IT-chefen och partisekreteraren Björn Söder skred genast till verket och vidtog åtgärder mot vissa partidistrikt som inte genast ville godta omröstningens utgång.

  Följaktligen har under dagen SD Riks ersatt länkningen till distrikten SD Göteborg och SD Örebro med en länkning till centralt producerade distriktssidor, medan däremot SD Östergötland och SD Uppland fått hållas med facklan längst upp på startsidan, och SD Väst får behålla sin sida med blågult hjärta istället för blåsippa. Webbplatsen för SD Mitt har försvunnit helt, medan den döda sidan för SD Nord fått vara kvar, eftersom alla grafiklänkar är brutna. SD Blekinges försvunna sida har kommit tillbaka under dagen, efter att ha varit försvunnen i ett par års tid.

  Piratsidan för SD Göteborg kan fortfarande ses här.


  Anmärkning 2006-05-26 02.00: SD Stockholms gamla webbsida med fackla och hela konkarongen finns fortfarande kvar. Initierade bedömare tror att stockholmsdistriktet anses tillräckligt neutraliserat genom att SDU-Kinnunen tagit över såväl partikansli som valkampanj. Han och inte partikassör Boström är nu valsedelsbeställare för Stockholms och Gotlands län. Det torde vara en tidsfråga tills Rinderheims och Carlbergs infantila webbsidor ersatts av sidor byggda av Kinnunen och Almqvist.

  Bevisat: Att vara vänster är att vara tjuvaktig

  Det berättas att Aina Erlander samlade ihop varenda blyertspenna märkt ”Tillhör statsverket” som maken och förre statsministern Tage Erlander lämnade efter sig när han dog. Pennorna lämnade hon tillbaka till regeringskansliet, Tage behövde dem ju inte längre.

  Aina Erlander levde i ett svunnet Sverige. I en artikel 22 maj rapporterar ICA-Kuriren om tjuvaktigheten brett ut sig i dagens fina socialdemokratiska drömsamhälle. Ungdomar stjäl i affärerna. Mödrar stjäl. Åldringar stjäl. Alla stjäl. Tidningen har låtit genomföra en opinionsundersökning, och där frågat dels om man snattat, dels vilken partipolitisk sympati man har.

  Tjuvaktigast är vänsterpartisterna (62%), följda av sossar och miljöpartister. Mer hederliga är de borgerliga, särskilt kristdemokraterna, där bara 14% stulit i affär. Helt plötsligt får vi alltså vetenskapliga belägg på orsaken till vänsterkartellens högskattepolitik.

  Bland vänsterns väljare gillar man alltså att stjäla. Därför röstar man på något av vänsterkartellens partier, som i sin tur stjäl så mycket det går genom att använda skattesystemet. Bland högerns väljare är man inte så förtjust i att ta andras saker, och röstar därför på något av allianspartierna, eftersom alliansen vill hålla stjälandet på en lite lägre nivå..

  23 maj 2006

  Ny domän för SD Göteborg

  Liksom janssondistrikten Örebro, Uppland och Stockholm tidigare, har SD Göteborg nu skaffat sig en egen internetdomän, http://www.sd-gbg.se.

  Genom egna toppdomäner underlättas bl.a. en brytning med skånedominerade SD Riks. Tillvägagångssättet att släcka länkningen från SD Riks till upproriska distrikt och lokalavdelningar användes redan vid striderna med toristerna 2001, och detta har janssonisterna idag klart i minne. Förutom detta konspiratoriska skäl för egna domännamn finns även mer legitima, såsom skydd mot ISP som agerar på order av säpo och UD.

  Några stora nyheter presenteras inte på den uppdaterade göteborgssidan. Man kan se att de enskilda bidragen till distriktsvalfonden fortfarande ligger kvar på 16 000 kr. Liksom i Örebro och Stockholm sponsras som bekant göteborgarna med tomtepengar, 2 kr för varje krona distrikten samlar in.

  Lätt fånget, lätt förgånget, Larsson!

  SD-läraren Jocke Larsson kunde inte låta bli att glädjas, när han under gårdagen upptäckte att hans blogg hade mer trafik än Jimmie Åkessons. Nåväl, lätt fånget, lätt förgånget. Idag har Larsson sjunkit.


  Jocke Larsson -
  sjunker på Bloggtoppen!

  SD-bloggarnas topplista 23 maj
 • 9. Svinstian 2 112
 • 11. Björn Söder 1 772
 • 20. Objektiv SD-blogg 1 009
 • 24. Martin Kinnunen 874
 • 28. Erik Hellsborn 766
 • 29. Jimmie Åkesson 740
 • 30. Joakim Larsson 694
 • 38. Richard Jomshof 556
 • 73. Erik Almqvist 266
 • 102. Tunström 146
 • Ricke Picks måndagsbrev, 23 maj

  Yo,

  whazzup? Idag börjar jag med att Antipiratbyrån fått en 25-årig göteborgare åtalad för att han brutit mot lagen. 1%, y'all! Nästa grej: Aaron Jones fick sex månader i fängelse för förberedelse till piratförsäljning av andras produkter. Musikindustrin har lyckats införa thoughtcrime på hemmaplan! Piratpartiet behövs.

  I sammanhanget finns också en extrem kolumn på Wired av Bruce Schneier, en person vars fotsvett på 90-talet var fundamentalt till att vi över huvud taget får använda kryptering idag. Den handlar om att privata odörer är ett grundläggande mänskligt behov.

  HÄNT I VECKAN: DET BRA

  Vi har fått många bra indikations under de senaste veckorna. Alla är inte färska för veckan, men jag tar ändå upp dem för att fylla ut veckobrevet:

  Det har varit ett kårval på Uppsala Universitet, där några piratpartister ställde upp, trots att jag försökte övertala dom att inte ställa upp och riskera bakslag. De bjöd på gratis öl på Orvar och lyckades på så sätt dra till sig 22 törstiga röster eller 7% av rösterna, vilket ger mandat i kårfullmäktige. Grattis, Uppsala!

  En annan bra grej är vårt medlemstal (party membership). Trots att vi sållat bort många av våra anonyma sock puppet-medlemmar från "årsmötet" är vi just nu - enligt mina siffror - större än även CUF. Det i sig är en jättestark signal till andra partier att också sänka avgiften till 5 kronor över SMS. Den som vill får gärna köpa flera medlemskap! Jag bestämde idag att den som har mer än 10 medlemskap ska räknas som stödmedlem (supporting party member).

  Vi har nyligen fått våra första valsedlar levererade till lagret i Västerås! Det kommer tyvärr att bli dyrt och krångligt att vidarebefordra alla valsedlar till rätt destination. Men som alla vet, förstod jag inte först att alla andra partier väljer leverans till varje enskild kommun. Det blir alltid mer verkligt när man faktiskt får sakerna i handen.

  HÄNT SEDAN FÖRRA VECKAN: DET DÅLIGA

  Slutet på vårterminen närmar sig, och det märks av i partiet :-) Vi är ju som bekant starkast på högstadiet och på gymnasiet. Även tentatiderna är besvärliga för oss. Vi är ju minst svaga i landets studenttäta områden, dvs Uppsala, Linköping och Göteborg. På dom platserna har våra aktiviteter helt avstannat. Tyvärr har även Mika tagit tag i sina tentor hemma i goa götet, så vår debattartikelverksamhet går på sparlåga ett tag till.

  Till nästa vecka!
  Rick, partichef

  Ricke Picks måndagsbrev, 23 maj

  Yo,

  whazzup? Idag börjar jag med att Antipiratbyrån fått en 25-årig göteborgare åtalad för att han brutit mot lagen. 1%, y'all! Nästa grej: Aaron Jones fick sex månader i fängelse för förberedelse till piratförsäljning av andras produkter. Musikindustrin har lyckats införa thoughtcrime på hemmaplan! Piratpartiet behövs.

  I sammanhanget finns också en extrem kolumn på Wired av Bruce Schneier, en person vars fotsvett på 90-talet var fundamentalt till att vi över huvud taget får använda kryptering idag. Den handlar om att privata odörer är ett grundläggande mänskligt behov.

  HÄNT I VECKAN: DET BRA

  Vi har fått många bra indikations under de senaste veckorna. Alla är inte färska för veckan, men jag tar ändå upp dem för att fylla ut veckobrevet:

  Det har varit ett kårval på Uppsala Universitet, där några piratpartister ställde upp, trots att jag försökte övertala dom att inte ställa upp och riskera bakslag. De bjöd på gratis öl på Orvar och lyckades på så sätt dra till sig 22 törstiga röster eller 7% av rösterna, vilket ger mandat i kårfullmäktige. Grattis, Uppsala!

  En annan bra grej är vårt medlemstal (party membership). Trots att vi sållat bort många av våra anonyma sock puppet-medlemmar från "årsmötet" är vi just nu - enligt mina siffror - större än även CUF. Det i sig är en jättestark signal till andra partier att också sänka avgiften till 5 kronor över SMS. Den som vill får gärna köpa flera medlemskap! Jag bestämde idag att den som har mer än 10 medlemskap ska räknas som stödmedlem (supporting party member).

  Vi har nyligen fått våra första valsedlar levererade till lagret i Västerås! Det kommer tyvärr att bli dyrt och krångligt att vidarebefordra alla valsedlar till rätt destination. Men som alla vet, förstod jag inte först att alla andra partier väljer leverans till varje enskild kommun. Det blir alltid mer verkligt när man faktiskt får sakerna i handen.

  HÄNT SEDAN FÖRRA VECKAN: DET DÅLIGA

  Slutet på vårterminen närmar sig, och det märks av i partiet :-) Vi är ju som bekant starkast på högstadiet och på gymnasiet. Även tentatiderna är besvärliga för oss. Vi är ju minst svaga i landets studenttäta områden, dvs Uppsala, Linköping och Göteborg. På dom platserna har våra aktiviteter helt avstannat. Tyvärr har även Mika tagit tag i sina tentor hemma i goa götet, så vår debattartikelverksamhet går på sparlåga ett tag till.

  Till nästa vecka!
  Rick, partichef

  21 maj 2006

  PP-forum idag: Sekterism och hat

  På tragikomiska partiforum hos piratpartiet varnar idag partirevisorn Björn Feltén för mullvadar:

  "Om någon av er, mot förmodan, är så naiv, att ni tror att vi kan fortsätta vårt segertåg mot riksdagen ostörda, så tror jag att det är dags att ni tänker om. Om APB kunde tänka sig att spendera hundratusentals kronor bara för att få in en provokatör i Bahnhofs serverpark, hur mycket tror ni då att de är beredda att satsa för att få in mullvadar i PP, á fem kronor styck?"

  Feltén, som alltså tror att piratpartiet är av Gud utvalt att ta över Rosenbad efter 17 september 2006, bygger idag, som så ofta tidigare, på en analogi med den egna hatade ärkerivalen sverigedemokraterna.

  "Om exempelvis UD och SÄPO helt enkelt hade nonchalerat Sverigedemokraterna (dessa vidriga rasister, som det enligt mitt förmenande borde vara Petteristiskt dödsstraff på -- de har IMHO förverkat sin rätt att leva i ett civiliserat samhälle), i samband med deras patetiska "Muhammedbild", så hade ingen över huvud taget märkt vad de sysslar med. Klantigt! Låt oss inte agera lika klantigt!"

  För den normalt funtade människan är förstås orerandet närmast patetiskt. Skulle Bill Gates & c:o darra i manschetterna över att det startats ett obetydligt svenskt internetparti med försämrade juridiska rättigheter för upphovsmän m.fl. på programmet? Jag skulle inte tro att någon del av näringslivet bryr sig ett skvatt om piratpartisterna, som sedan i mars blivit alltmer sekteristiska.

  PP-forum idag: Sekterism och hat

  På tragikomiska partiforum hos piratpartiet varnar idag partirevisorn Björn Feltén för mullvadar:

  "Om någon av er, mot förmodan, är så naiv, att ni tror att vi kan fortsätta vårt segertåg mot riksdagen ostörda, så tror jag att det är dags att ni tänker om. Om APB kunde tänka sig att spendera hundratusentals kronor bara för att få in en provokatör i Bahnhofs serverpark, hur mycket tror ni då att de är beredda att satsa för att få in mullvadar i PP, á fem kronor styck?"

  Feltén, som alltså tror att piratpartiet är av Gud utvalt att ta över Rosenbad efter 17 september 2006, bygger idag, som så ofta tidigare, på en analogi med den egna hatade ärkerivalen sverigedemokraterna.

  "Om exempelvis UD och SÄPO helt enkelt hade nonchalerat Sverigedemokraterna (dessa vidriga rasister, som det enligt mitt förmenande borde vara Petteristiskt dödsstraff på -- de har IMHO förverkat sin rätt att leva i ett civiliserat samhälle), i samband med deras patetiska "Muhammedbild", så hade ingen över huvud taget märkt vad de sysslar med. Klantigt! Låt oss inte agera lika klantigt!"

  För den normalt funtade människan är förstås orerandet närmast patetiskt. Skulle Bill Gates & c:o darra i manschetterna över att det startats ett obetydligt svenskt internetparti med försämrade juridiska rättigheter för upphovsmän m.fl. på programmet? Jag skulle inte tro att någon del av näringslivet bryr sig ett skvatt om piratpartisterna, som sedan i mars blivit alltmer sekteristiska.

  Förändrad inställning till SD i media

  SDU-Kinnunen i sin blogg idag:

  Vi lyckades få till en uppslutning av riksmedia som jag aldrig tror att ett SD-möte tidigare skådat. TV4, SVT, DN, bildbyrån, expo, scanpics och Sveriges Radio var närvarande med 20-talet journalister.

  Längre ner i texten talar Kinnunen i och för sig om 15 journalister, han har lite svårt för att bestämma sig. Aldrig tidigare skådats? Kanske har trots allt 15 eller fler journalister intresserat sig för SD vid ett och samma tillfälle tidigare, men den saken är inte den viktiga.

  Låt oss göra en jämförelse mellan 2002 och 2006: 2002 hade SD en partiledare som i princip inte stack näsan utanför Örebro; istället hölls han hemmavid där han delade ut flygblad vid sin korkek. Medierna höll med ett par enstaka undantag mol tyst om partiet och Dagens Eko avslöjades med att ha utfärdat ett hemligt policydokument för att säkerställa liten och dålig press för SD.

  2006 har SD visserligen en ung och föga imposant partiledare, men ändå en partiledare som är utåtriktad och som inte har mer än något enstaka litet skelett i garderoben. Studerar man sedan medierapporteringen av det dagsaktuella alviksmötet slås man av beredvilligheten att faktiskt berätta om mötet och av den närmast aningslösa objektiviteten. T.o.m. TV4 hade ett inslag helt utan propagandistiska undertoner! Även utanför TV4 ges känslan av att något hemligt policydokument inte är aktuellt i år, att istället alla stora medier är beredda ge SD stort utrymme inför valet.

  Kinnunen och övriga i kompisgänget SDU Stockholm kan vara stolta över sin insats igår. Trots att SD fortfarande är föga mer än ett internetparti i viktiga delar av landet så kan det komma att bli ett riktigt succéval för partiet: Det vore inte första gången som en politisk kraft bärs fram av medierna till framgång i val.

  20 maj 2006

  LD och GP mot avgrunden...

  Från Flashback, avdelningen LD-humor

  Smurfafrodite
  Medlem

  Reg.datum: Feb 2005
  Ort: hemma hos mig
  Inlägg: 12 Inte könsbundet


  Jag är också tjej och hade jag jobbat med LD så hade jag också tagit mitt jobb på STORT allvar. Hur stort är dock en definieringsfråga. Lampan släckt eller inte?


  På Flashback framkommer varje dag någon ny liten pusselbit i LD-affären, och vissa debattörer gör redan jämförelser med Watergate och Lewinskyaffären, jämförelser som väl kanske känns lite överdrivna. Tråden har e.u. haft 10 000 besök på 24 timmar, och inte mindre än 100 000 besök sammanlagt.

  Men om Flashback och Lena Mellin på Aftonbladet håller vad de lovar kan det hela utmynna i årets värsta politiska affär, och t.o.m. bestämma vilket block som till slut lyckas få majoritet.

  Intressant på Flashback är att initierat mediafolk testar en del av sina obekräftade uppgifter i ärendet, och att även en och annan "mullvad" från centrala statsförvaltningen dyker upp med nya uppgifter och antydningar.

  Exempel: Hotellnätter, kreditkortslips från Grand Hôtel och uppgifter kring departementsrådet Magnus Robach.

  SVT: Samhällskunskapslärare med etniska fördomar

  Kanske är det bloggandet som sätter stopp för Jocke Larssons pedagogiska karriär, liksom bloggandet var vad som fick kumpanen Jimmy Windeskog utesluten ur det parti de delade - sverigedemokraterna.

  Anna-Lena Lodenius gjorde ett par riktigt fördomsfria intervjuer med SD:are redan inför valet 2002, dels med Gunnlev i Katrineholm, och dels med Rosita i Helsingborg. Hon fortsätter sin unikt fördomsfria och liberala inställning till åsiktsfriheten, när hon i rapportinslaget idag om Jocke Larssons samhällslärarskap på Höglandsskolan i Bromma, försvarar lärarens rätt till en personlig politisk åsikt.

  I programmet återgavs Larssons postning om ett våldtäktsmål:

  Många har säkert hört talas om våldtäkten på Husbybadet. Hursomhelst: enligt obekräftade uppgifter idag så är den häktade alltså en utlänning med oklart ursprung. Är någon förvånad?

  Bloggen har vid flera tillfällen funnit tillfälle att kritisera Larssons ståndpunkter. Detta inträffade under rubriken "Medias lögner" 28 november 2005. Då tillbakavisade han principiellt att en person ska kunna naturaliseras som svensk medborgare, och skrev:

  "Jag citerar: " De fyra männen var cirka 17-20 år. De var svarta och talade svenska med brytning." Samtliga är alltså somalier - men hur kan AB då hävda att de är svenskar? Jo, förmodligen är det så att tre av de fyra kulturberikarna har skaffat sig medborgarskap här, två av dem i Sverige och en i Finland. Då blir de plötsligt inte utlänningar längre."

  Larsson har inte heller varit främmande för att särskilt peka ut även kristna broderfolk:

  "I Assyriens huvudstad Södertälje så har ett ungdomsgäng (något hundratal man starkt) förstärkt med boende i den invandrartäta stadsdelen Ronne anfallit polisen för att frita en ung man som gripits för olaga hot...Hela tillställningen rundades av med att någon sköt automateld mot polisstationen i Södertälje. Underbart med mångkultur, är det inte?", bloggade Larsson 13 september 2005 efter inträffade kravaller i Södertälje.

  15 maj 2005 reagerade Larsson på att en krögare råkat i rättsliga problem, sedan denne avvisat två hånglande homosexuella kvinnor:

  "Tyvärr har ju SD också antagit en skrivning om förbud mot diskriminering, så det dröjer kanske inte länge innan hånglande lesbianer invaderar också våra riksårsmöten - vem vet?"

  Under sitt bloggande har alltså Larsson givit uttryck för bl.a. ospecificerade generaliseringar kring invandrare som kollektiv och brott, fördomar mot assyrier och dimmig uppfattning om vad mångkulturen definitionsmässigt är, samt motstånd till att utlänningar ska kunna bli svenska medborgare, motstånd till ickediskriminering och öppet avståndstagande till lesbiska kvinnor.

  Är samhällskunskapslärare i dagens svenska skola verkligen ett lämpligt yrke för Larsson? Få förebrår nog rektorn på Höglandsskolan om han i dagens överflöd på SO-lärare väljer att anställa någon annan till hösten, istället för att förlänga Larssons vikariat där.

  Alviksmötet, två steg bakåt och ett steg framåt

  Jämfört med gubbängsmötet 2000 (300 deltagare) och medborgarhusmötet 2002 (<100 deltagare) blev alviksmötet idag en bekräftelse på att sverigedemokraterna går bakåt i Stockholm. De 50 mötesdeltagarna i Alvik (i en sal som rymmer 200 personer) kan jämföras med den ännu lägre siffran för haningemötet våren 2002, delvis på grund av den dåliga anslutningen, men också för att nuvarande distriktsordföranden Johan Rinderheim i båda fallen aktivt motarbetat mötesinitiativen.

  På plussidan finns dock den positiva mötesbevakning som gjordes av ekoredaktionen på Sveriges Radio. Med den observationen i minnet kommer SD:s partiledning säkerligen att försöka sig på fler möten i stockholmstrakten under årets valkampanj.

  Falangerna kring SD:s byte av partisymbol

  Med väljarnas felaktiga bild av partiet i åtanke är vi övertygade om att den blåsippa som föreslås bli ny symbol är precis vad vi behöver, bloggar partisekreteraren Björn Söder.

  "För några veckor sedan redovisade SOM-institutet sin årliga rapport om partisympatier. Förutom riksdagspartierna fanns en rad uppstickare med i undersökningen, även Sverigedemokraterna. För vår del var det knappast någon upplyftande läsning. Nästan 70 % av väljarna tycker intensivt illa om vårt parti. I listan hamnar vi alltså på sista plats, till och med efter Feministiskt initiativ", skriver i en debattartikel partipresidiet och partiets verkställande utskott samt ungdomsförbundets presidium. Lustigt nog verkar formuleringarna vara lånade från bloggen.

  "Partiets arv står på spel", menar en grupp oppositionella i en egen debattartikel. De förstår kanske inte att just detta är vad många av blomförespråkarna önskar. Debattartikeln ser med sin Åsa Nisse-svenska ut att vara skriven av gävleaktivisten Margareta Sandstedt.

  "Nu föreslås det att Sverigedemokraterna ska byta partisymbol. Detta gör oss illa till mods och vemodiga, därför att partisymbolen för oss är en stor del av partiet.

  Symbolen visar på ett varmt sätt vilken inriktning vi har på vår politik. Symbolen med facklan... bär vår blågula flagga... bevarandet av vår kultur och nation. Friheten och tillåtelsen att få tillhöra våra rötter... Genom böcker om marknadsföring, symboler och utformning så framgår det allt mer hur genomarbetad facklan är eller kanske slumpmässigt blivit. Facklans riktning är åt höger, vilket psykologiskt uppfattas som att vi är på väg framåt...

  Den enda positiva effekt vi kan se kring ett byte av partisymbol är en smula uppmärksamhet... Istället bör vi... uttrycka oss mjukare... vi måste uttrycka oss så att det inte går att missta oss som argsinta...Partisymbolen har vi aldrig varit med om att någon kritiserat och inte heller har vi haft någon nackdel av att ha med den",
  skriver man bland annat.

  Lite som pricken över i:et framhålls att Roger Hedlund intervjuats i TV i april, och att han då uppenbarade sig i en bögig skjorta för att verka mjukare, vilket ska ha neutraliserat partiets "argsinta" image i den TV-sändningen! Avslutningsvis manar opponenterna till intensivare utdelning av flygblad i brevlådorna och att beställa ännu fler kommunala valsedlar istället för att byta partisymbol.

  Opponenternas debattartikel är undertecknad av Roger Hedlund, Gun-Britt Holmgren, Daniel Spiik, Arne Andersson, Joakim Larsson, Michael Andersson, Göran Olsson, Margareta Sandstedt och några till.

  Nåja, strunt är strunt och snus är snus om än i gyllne dosor. Så länge som Bunkern och Förnyarna samsas i samma parti lär inte partisymbol eller partinamn vara det som avgör det politiska genombrottet.

  Satir mot Expo

  Iron Thorn är visserligen liberal, men verkar ändå vara lindrigt förtjust i folket på Expo. Kolla in den här satiren. Kul?

  19 maj 2006

  Arbetarregeringen månar om de sina

  Lars Danielsson, på många sätt vår tids Jöran Persson, jobbar för Göran Persson, vår tids Erik XIV. Historiens Jöran Persson tillfångatogs efter Erik XIV:s fall, och utsattes 18-21 september 1568 för den gräsligaste tortyr under ett par timmars tid, varefter hans styckade kropp upphängdes på Brunkeberg i Stockholm.

  Detta grymma öde är i det närmaste den raka motsatsen till det liv av mjölk och honung som väntar Lars Danielsson. Han har beslagits med att ha ljugit för ständerna och med att ha bedrivit otukt. Han har idag av sin herre statsministern omedelbart beviljats 14 veckors fullt betald semester. Man enades om att lägga skulden härför på folkpartiet.

  Sedan de 14 veckorna förflutit, med 81 000 kronor i avlöning (exkl semesterlönetillägg), infinner sig valet. Blir det rödgrön seger väntar nya år som statsministerns närmast förtrogne. Blir det orange seger, då väntar 2 års uppsägningssemester, med 81 000 kronor i avlöning (utan semesterlönetillägg), varefter Danielsson kan återgå till sin tidigare guldkantade tillvaro som ambassadör i rikets tjänst.

  Det är tur att vi har arbetarregering i Sverige. Högern, de gynnar bara de rika.

  Facklan?

  Då och då bryter lite förvirrade diskussioner ut inom sverigedemokraterna angående partisymbolens ursprung. I dagarna är frågan högaktuell, eftersom pågarna vill byta symbol till en blå blomma. Diskussionerna kan låta så här:

 • "Ni som är kritiska mot facklan! Facklan kommer från franska Front National, inget nazistparti."
 • "Fel. Det var någon i SD som fattade tycke för en fackla på en trycksak från NATIONAL FRONT, det engelska kvasinazistiska extremistpartiet, och efter den som förlaga snickrade ihop SD-facklan. Detta skrev en partiveteran om på ett utförligt sätt vid ett tidigare tillfälle när facklan var på tapeten."

  Eftersom jag själv är i besittning av det helt korrekta svaret på varifrån SD:s partifackla kommer, kan meddela att den av en av partigrundarna hämtades från omslaget till partiprogrammet för sedan länge avklingade British National Socialist Party. Det är dock inte säkert att BNSP var facklans upphovsmän. Från SD har sedan bl.a. Front National de la Jeunesse (FNJ) lånat facklan. FNJ har idag en annan organisationssymbol.

  För övrigt anser jag inte att National Front är något nazistparti. Benämningen tredjepositionister är bättre. Partiet håller sig emellertid sedan lång tid med just facklan som partisymbol.
 • Krograsist med kontakter på tingsrätten

  Krograsisten Anna Sjödin (s) slipper stå åtalad före valet. Som av en händelse är huvudförhandling utsatt till 10 dagar efter valdagen i höst. Ja, det är viktigt med kontakter.

  Men ges socialdemokraterna en mandatperiod till kanske högtstående och fina människor som Sjödin helt kan slippa kallas till rätten. Kunde inte en penningdusör eller en väntjänst göra det möjligt att direkt avskriva (s)-målen?

  18 maj 2006

  Eduards dementerar

  Helen Eduards försöker sig på en dementi, och obehagliga Marita Ulvskog kopplar på krokodiltårarna i ett lamt angrepp på folkpartiet.

  Men kanske Danielssons offentliga hemlighet faktiskt inte varit riktigt 100% sann. Från en bekant som hört det från en bekant som jobbar på en av de stora kvällstidningarna hörde jag häromkvällen att Danielsson täckt för sin chef, Göran Persson, som alltså skulle vara den verklige casanovan i sammanhanget. Vilket då gör det ännu besvärligare för Persson, för hur ska han kunna hugga huvet av en medarbetare, som så till den grad tagit tabbe på honom själv?

  I Danielssons hand vilar alltså Perssons ställning och eftermäle. Om detta nya rykte är sant.

  Vae victis...

  Hon lämnade piratpartiet för att övergå till ett engagemang för medmänniskan. Cecilia Beckroth var igår onsdag aktuell i två stora dagstidningar. Dubbelsida som "expertkommentator" i Svenska Dagbladet om nätdejtandets baksida, säkerhet m.m. I gratistidningen City om den konsert för den mördade Bobby som organiseras av Beckroth.

  Tur för Falkvinge att han "gjorde sig av med" Beckroth. Hade hon blivit kvar i piratpartiet kanske hon övertagit Falkvinges roll i partiet och sedan sett till att partiet - med en bättre människosyn och förnuftigare politik - snabbt skaffat sig egen stapel i sifo!

  Vae victis...

  Hon lämnade piratpartiet för att övergå till ett engagemang för medmänniskan. Cecilia Beckroth var igår onsdag aktuell i två stora dagstidningar. Dubbelsida som "expertkommentator" i Svenska Dagbladet om nätdejtandets baksida, säkerhet m.m. I gratistidningen City om den konsert för den mördade Bobby som organiseras av Beckroth.

  Tur för Falkvinge att han "gjorde sig av med" Beckroth. Hade hon blivit kvar i piratpartiet kanske hon övertagit Falkvinges roll i partiet och sedan sett till att partiet - med en bättre människosyn och förnuftigare politik - snabbt skaffat sig egen stapel i sifo!

  17 maj 2006

  SD Väst revolterar - avskaffar SD-facklan!

  Tidigare ikväll har bloggen nämnt de brutala weineaffischer som SD Varberg tänker klistra upp runt om i kommunen. I partidistriktet SD Väst går man åt andra hållet, och liberaliseras. Redan nu har man tagit bort den gamla SD-facklan, och ersatt den med det blågula hjärta som Jimmie Åkesson ritade inför omvalet i Orsa 2003. I Väst gillar man alltså inte heller den infantila blåsippa som efter ett postutskick till alla SD-medlemmarna det ska röstas om som ny partisymbol.

  Inom sverigedemokraterna är de duktiga på att skapa inbördes bråk under valkampanjer. Den nationella rörelsen växer ständigt - genom delning.

  Extremism i schismatiskt SD Varberg?

  Idag tillkännagav sverigedemokraternas ledande man i bloggosfären, nämligen Erik Hellsborn i Varberg, att man under valkampanjen i hans hemkommun kommer att använda sig av lokala affischer designade av partirenegaten Weine Berg. Oj.

  Under nästan hela sin SD-karriär har Hellsborn gjort sig ett namn som motståndare till barkbrödsnationalism och officiellt antagen utvisningslista. Men nu vill han klistra upp affischer så grova, att Marie, Tor och Anders skulle ha kastat ut honom om han föreslagit dylikt i "gamla SD"! Affischrubrik (bild) är förresten "Öppna ögonen", samma som på det hittills mest bejublade SD-bladet genom tiderna, utgivet 1999.

  Varför vänder sig Hellsborn till Berg - har sverigedemokraternas egen affischtillverkning helt gått i kvav? Är pengarna slut i particentralen i Lund? Jag tycker ändå att smakfullare alternativ måste stå till buds för Hellsborn & c:o. Inte ens grafiken är tilltalande i Bergs försök till affisch, för i vanlig ordning försöker han smäcka in så många typsnitt som möjligt på minsta möjliga yta.

  Temat för affischen ifråga är att vi i Sverige betalar världens högsta skatter på grund av massinvandringen. Låt mig upplysa herrar Hellsborn och Berg att vi i Sverige betalade världens högsta skatter redan innan invandringstalen exploderade i slutet av 1980-talet. Under Palmes tid vill jag minnas att skattekvoten låg på 57% under ganska lång tid. Räknar man in underskotten under Fälldin&Åsling så tror jag att den ofantliga sektorns andel av ekonomin under dessa år var upp och nosade på 2/3.

  Oroade i Gävle

  Det är säkert ingen överdrift att påstå att de etablerade partierna i Gävle är oroade över ett visst främlingsfientligt parti i kommunalvalet i höst. I kyrkovalet förra året tog SD kring 5,8% av rösterna i Gävle, och i en blänkare i partiorganet SD-Kuriren idag annonserar man att antalet kandidater i kommunen i år uppgår till 52. Fler kandidater är det bara socialdemokraterna som kan mönstra, de flesta andra partier betydligt färre.

  På minussidan finns för SD problemet att Arbetarbladet och GD nu har hela 52 personer som kan skärskådas i jakten efter kriminella, skuldsatta, arbetslösa eller med sänkt sedebetyg. Ett litet minus också för den pinsamma felstavningen på valsedeln. Felet går inte längre att korrigera.

  Oj, ett offentligt SD-möte i Stockholm?

  Nu blommar löken! Sverigedemokraterna kallar till valmöte i stockholmstrakten. Det är första gången sedan valrörelsen 2002 som något offentligt möte hålls i trakten av huvudstaden. Man säger nu att det kommer att bli just "det största mötet i Stockholm sedan 2002".

  Särskilt stort lär mötet alltså inte bli, för det möte 2002 som omtalas är ett möte i Medborgarhuset på Söder på senvintern, organiserat av undertecknad, och med Sten Andersson som huvudtalare. Den gången lyckades knappa 100 personer stånga sig förbi den massiva AFA-muren, däribland Niklas Orrenius från DN.

  Det aktuella mötet är utsatt redan till nu på lördag i Brommasalen i Alviks medborgarhus. Jag har inte brytt mig om att lyfta luren för att kolla, men kallandet till möte tyder på att den letargiske herr Rinderheim lyfts ut från SD:s partikansli. Hur det nu än är med den saken är det mindre sannolikt att någon tapper SD-skara lyckas ta sig förbi sina vänner, de politiska motståndarna i AFA Stockholm.

  16 maj 2006

  Sock puppets, del I

  För att blåsa upp bilden av piratpartiet används en hel del s.k. sock-puppets på partiets forum. En av partiledarens Rick Falkvinge favorit är "statsvetaren Mika Sjöman", partiets intellektuella alibi. Men på sistone har Mika Sjöman sällan aktiverats: Han gjorde två inlägg 8 maj, dessförinnan ett inlägg 28 april och ett 13 april.

  Sock puppets, del I

  För att blåsa upp bilden av piratpartiet används en hel del s.k. sock-puppets på partiets forum. En av partiledarens Rick Falkvinge favorit är "statsvetaren Mika Sjöman", partiets intellektuella alibi. Men på sistone har Mika Sjöman sällan aktiverats: Han gjorde två inlägg 8 maj, dessförinnan ett inlägg 28 april och ett 13 april.

  Lustifikationer i Falkvinges veckobrev, 16 maj

 • Det påstås att folkpartiets Johan Pehrson skulle ha "precis samma åsikter" som Thomas Bodström - vad har Pehrson gjort för att förtjäna en sådan förolämpning? Jag gissar att påhoppet är ett led i Falkvinges strävan efter att bli miljöpartist (se bloggens analys av förra veckobrevet).
 • EU:s datalagringsdirektiv strider mot FN-stadgans kapitel tolv och EU-fördragets paragraf åtta, utropar Falkvinge. I plötslig insikt om sin infantilitet fortsätter han: "Men det är inte formalian som är viktig, exakt vilka paragrafer och stadgar som man struntar i, utan att upplysa alla om vilket samhälle vi är på väg mot." Må det, 8 § i EU-fördraget handlar väl om det europeiska medborgarskapet, och 12 kap i FN-stadgan avhandlar väl det internationella förvaltarskapssystemet? Piratpartiets principprogram strider däremot mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Därom intet ord från Falkvinge.
 • "Det känns tryggt. Eller inte." Falkvinge, partiledare, men också lite grann osäker på sig själv.
 • Lite kryptiskt: "Vi har sett precis samma sak hända tidigare i Sverige, på 70-talet (den s.k. IB-affären). Det var samma organisation som styrde Sverige då, som det är nu. Skillnaden idag är att den organisationen försöker legitimisera ett agerande, som på 70-talet ansågs vara ett kriminellt beteende av statsmakten gentemot sina medborgare, när det väl blev känt." Falkvinge, sossehatare?...eller har Falkvinge upptäckt att sosseriet egentligen består av organiserade utomjordiska ödlor?
 • Falkvinge, den borne optimisten - en tidning skriver att piratpartiet sjunkit ihop som en misslyckad sufflé, och Falkvinge får detta till goda nyheter? -- "För första gången nämns och syns vi i en opinionsundersökning! Det är Dagens Industri / RUAB som publicerar siffror där vi för första gången är synliga bland "övriga partier". Även om vi är knappt synliga, så registrerar vi mätdata."
 • Vidare påstås (uppenbart lögnaktigt) att piratpartiet skulle ha 2 049 medlemmar. Men om detta vore sant, varför syns då bara tiotalet medlemmar i det diskussionsforum som utgör navet för detta renodlade internetparti?
 • Desperat efterlyses någon som vill överta utstötte Ninos smålandsmantel. Fortfarande finns det alltså inte ens någon som kan besvara Falkvinges spasmodiska e-postningar Små-land och rike kring.
 • Halland har fördubblat sig, meddelas det. (Man har gått från två aktiva till fyra.)
 • Gymnasister uppmanas arbeta för att få piratpartiet inbjudet till besök på skolan. Institutioner med rösteberättigat klientel negligeras dock även i fortsättningen av den febrige Falkvinge.
 • Lustifikationer i Falkvinges veckobrev, 16 maj

 • Det påstås att folkpartiets Johan Pehrson skulle ha "precis samma åsikter" som Thomas Bodström - vad har Pehrson gjort för att förtjäna en sådan förolämpning? Jag gissar att påhoppet är ett led i Falkvinges strävan efter att bli miljöpartist (se bloggens analys av förra veckobrevet).
 • EU:s datalagringsdirektiv strider mot FN-stadgans kapitel tolv och EU-fördragets paragraf åtta, utropar Falkvinge. I plötslig insikt om sin infantilitet fortsätter han: "Men det är inte formalian som är viktig, exakt vilka paragrafer och stadgar som man struntar i, utan att upplysa alla om vilket samhälle vi är på väg mot." Må det, 8 § i EU-fördraget handlar väl om det europeiska medborgarskapet, och 12 kap i FN-stadgan avhandlar väl det internationella förvaltarskapssystemet? Piratpartiets principprogram strider däremot mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Därom intet ord från Falkvinge.
 • "Det känns tryggt. Eller inte." Falkvinge, partiledare, men också lite grann osäker på sig själv.
 • Lite kryptiskt: "Vi har sett precis samma sak hända tidigare i Sverige, på 70-talet (den s.k. IB-affären). Det var samma organisation som styrde Sverige då, som det är nu. Skillnaden idag är att den organisationen försöker legitimisera ett agerande, som på 70-talet ansågs vara ett kriminellt beteende av statsmakten gentemot sina medborgare, när det väl blev känt." Falkvinge, sossehatare?...eller har Falkvinge upptäckt att sosseriet egentligen består av organiserade utomjordiska ödlor?
 • Falkvinge, den borne optimisten - en tidning skriver att piratpartiet sjunkit ihop som en misslyckad sufflé, och Falkvinge får detta till goda nyheter? -- "För första gången nämns och syns vi i en opinionsundersökning! Det är Dagens Industri / RUAB som publicerar siffror där vi för första gången är synliga bland "övriga partier". Även om vi är knappt synliga, så registrerar vi mätdata."
 • Vidare påstås (uppenbart lögnaktigt) att piratpartiet skulle ha 2 049 medlemmar. Men om detta vore sant, varför syns då bara tiotalet medlemmar i det diskussionsforum som utgör navet för detta renodlade internetparti?
 • Desperat efterlyses någon som vill överta utstötte Ninos smålandsmantel. Fortfarande finns det alltså inte ens någon som kan besvara Falkvinges spasmodiska e-postningar Små-land och rike kring.
 • Halland har fördubblat sig, meddelas det. (Man har gått från två aktiva till fyra.)
 • Gymnasister uppmanas arbeta för att få piratpartiet inbjudet till besök på skolan. Institutioner med rösteberättigat klientel negligeras dock även i fortsättningen av den febrige Falkvinge.
 • 15 maj 2006

  Utmaning för antikommunismen inom SD


  Jocke Larsson är rejält less på skåningarna nu; sin blogg har han börjat kalla "en nationalmensjeviks hemsida". Frågan är varifrån epitetet nationalmensjevik är hämtat, för tidigare har inte den gode Larsson gjort sig känd för något ideologiskt teoretiserande (det allvarligaste försök han gjort var nog när han en gång tillsammans med mig själv skrev ett förslag till principprogram för sverigedemokraterna).

  Min gissning är att Larsson blivit återkommande besökare hos Oskorei, ett aktat namn bland rikets radikala nationalister och en man som gillar att hitta på nya, friska benämningar. Aktuellt på Flashback är Oskoreis diskussioner om nationalbolsjevismen. Har detta fått surfräven Larsson att glida längre åt höger (eller är det vänster?) och flörta med arvet efter Martov, Axelrod och Trotskij. Kanske har Larsson varit med i Oskeoreis bolsjevikdiskussioner och då insett att nationalbolsjevismen är att gå ett steg för långt, och steget före kan kallas nationalmensjevism.

  Det stora spänningsmomentet för bloggen är givetvis frågan om det ska bli någon reaktion från particentralen i Lund. Nationalmensjevismen, hur den än må uttolkas, måste rimligen stå i strid med SD:s principprogram. Skulle den inte stå i strid med principprogrammet, då är Larsson helt visst ute och koketterar med ord. Måhända är det sak samma för Larsson, om han åker ut eller ej. Hans futtiga tremannalista i kommunvalet i Uppsala ger väl inga segervibbar?

  13 maj 2006

  För en sosse blev hon begärlig...


  Det krävdes att Dick Erixon pekar mot Johan Ingarö till, men så är plötsligt "anden ur flaskan", för att använda en sliten anglicism. Hos Johanna Nylander, plötslig etta på intressant.se, får man sedan höra att hon "avslöjat" denna affär redan i februari, och efter att ha läst kommentarerna till hennes postning ser man också de klara ledtrådarna från bl.a. senvinterns Aftonbladet, där den rena korruptionen tar över och leder ända till Sagerska palatset.

  Det är tydligen så att statsminister Göran Perssons närmaste man Lars Danielsson är gift, men trots detta långsiktigt kn-llar en honom underordnad kvinnlig ämbetsman vid namn Helen Eduards. Danielsson är 52 år, medan Eduards är 37 år. Danielsson har dessutom släpat med sig sin mätress på utrikes resor som han 1) gjort tillsammans med husse Göran Persson, och 2) debiterat statsverket. När man varit hemma i Stockholm har man sprungit på diverse lyxkrogar och debiterat även detta på statsverket, där ju resurserna äro outtömliga.

  Danielsson ska alltså ha tillbringat annandag jul 2004 hemma hos frk Eduards, vilket då är förklaringen till hans lögnaktiga utsaga inför konstitutionsutskottet, när utskottet utredde regeringens hantering av tsunamikatastrofen och Danielssons göranden och låtanden aktuell dag. Min egen fråga i allt detta: Varför påminner hela skeendet om Mannen från Mallorca? Och hur ska Göran Persson personligen kunna förklara bort sin egen inblandning i Danielssons nöjesresor utomlands?

  Klistermärkeskampanjen fortsätter i t-banan

  Hårt prövade stockholmare svär fortfarande över piratpartiet, som ännu inte gett upp sina infantila uppsättningar av klistermärken inom kollektivtrafiken.

  Bilden föreställer en klistermärkesförsedd entrédörr i tunnelbanan, på Norrmalm idag lördag. Skärskådas bilden kan man se hur någon eller några fåfängt försökt få bort märket. Klistermärket är dock i s.k. AFA-utförande och därmed så gott som omöjligt att få bort annat än för professionella klottersanerare.

  En tröst i bedrövelsen för den piratpartistiska partiledningen är att många resenärer hörs svära inte över piratpartiets skadegörelse, utan över osynliga partiets. Tydligen förväxlas de två partierna alltmer allmänt i huvudstaden.

  Klistermärkeskampanjen fortsätter i t-banan

  Hårt prövade stockholmare svär fortfarande över piratpartiet, som ännu inte gett upp sina infantila uppsättningar av klistermärken inom kollektivtrafiken.

  Bilden föreställer en klistermärkesförsedd entrédörr i tunnelbanan, på Norrmalm idag lördag. Skärskådas bilden kan man se hur någon eller några fåfängt försökt få bort märket. Klistermärket är dock i s.k. AFA-utförande och därmed så gott som omöjligt att få bort annat än för professionella klottersanerare.

  En tröst i bedrövelsen för den piratpartistiska partiledningen är att många resenärer hörs svära inte över piratpartiets skadegörelse, utan över osynliga partiets. Tydligen förväxlas de två partierna alltmer allmänt i huvudstaden.

  Var det en kupp av Falkvinge, eller..?

  Kännare av piratpartiet och läsare av denna blogg vet förstås sedan länge att piratpartiets partiorganisatör/-kassör Cecilia Beckroth i mars månad manövrerades ut av Rickard Falkvinge. Lika känt är att Beckroth lagt partikäbblet bakom sig och, istället för att gräva ner sig i något som ser ut att sluta i en sekt, lyckats göra något av sitt liv.

  Bara under den senaste tiden har Beckroth lyckats med någon stort och gjort konkreta insatser även för andra människor. Få se nu, om medlemmarna i piratpartiet är smarta nog att förstå att det var en kupp som Falkvinge gjorde för att få ut henne ur partiet.

  Av allt att döma är Cecilia Beckroth initiativtagare till såväl Expressens kampanj "Rosor till Bobby" och till den inplanerade minnesstunden i Katarina kyrka, där rikskända artister kommer att medverka. Om du själv vill delta, köp då biljett hos Ticnet. Alla intäkter går oavkortat till Bris!

  Vid sidan om detta humanitära engagemang ser det ut att gå framåt för Global Kommunikation: Tillsammans med sina kollegor David Wallin och Christian Björklund fick hon 8 maj en debattartikel publicerad i Computer Sweden. Trion förespråkar där en realistisk linje inom immaterialrätterna, en linje i samklang med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, till skillnad från piratpartiets linje, som strider mot folkrätten.

  Var det en kupp av Falkvinge, eller..?

  Kännare av piratpartiet och läsare av denna blogg vet förstås sedan länge att piratpartiets partiorganisatör/-kassör Cecilia Beckroth i mars månad manövrerades ut av Rickard Falkvinge. Lika känt är att Beckroth lagt partikäbblet bakom sig och, istället för att gräva ner sig i något som ser ut att sluta i en sekt, lyckats göra något av sitt liv.

  Bara under den senaste tiden har Beckroth lyckats med någon stort och gjort konkreta insatser även för andra människor. Få se nu, om medlemmarna i piratpartiet är smarta nog att förstå att det var en kupp som Falkvinge gjorde för att få ut henne ur partiet.

  Av allt att döma är Cecilia Beckroth initiativtagare till såväl Expressens kampanj "Rosor till Bobby" och till den inplanerade minnesstunden i Katarina kyrka, där rikskända artister kommer att medverka. Om du själv vill delta, köp då biljett hos Ticnet. Alla intäkter går oavkortat till Bris!

  Vid sidan om detta humanitära engagemang ser det ut att gå framåt för Global Kommunikation: Tillsammans med sina kollegor David Wallin och Christian Björklund fick hon 8 maj en debattartikel publicerad i Computer Sweden. Trion förespråkar där en realistisk linje inom immaterialrätterna, en linje i samklang med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, till skillnad från piratpartiets linje, som strider mot folkrätten.

  Uppmaning: Delta i minnesstunden i Katarina kyrka

  Köp biljett

  Piratpartiet för första gången nämnt i partisympatimätning!

  På fredagen publicerades i Dagens Industri den senaste partisympatimätningen från RUAB. "Övriga partier" får i mätningen 2,9%, varav junilistan drygt 1 procentenhet och sverigedemokraterna knappt en procentenhet. Enligt RUAB var faktiskt piratpartiet "i våras" på väg uppåt i opinionen, men har nu likt feministiskt initiativ pyst samman som en misslyckad sufflé.

  Fortfarande finns inte en enda person som i Kronoberg, Jönköping och Blekinge kan besvara Falkvinges desperata e-postningar.

  Piratpartiet för första gången nämnt i partisympatimätning!

  På fredagen publicerades i Dagens Industri den senaste partisympatimätningen från RUAB. "Övriga partier" får i mätningen 2,9%, varav junilistan drygt 1 procentenhet och sverigedemokraterna knappt en procentenhet. Enligt RUAB var faktiskt piratpartiet "i våras" på väg uppåt i opinionen, men har nu likt feministiskt initiativ pyst samman som en misslyckad sufflé.

  Fortfarande finns inte en enda person som i Kronoberg, Jönköping och Blekinge kan besvara Falkvinges desperata e-postningar.

  Vi är alla svenskar...

  I den känsliga frågan om vem som är svensk yttrar sig nu Andreas Ekström, SD Nord. I en postning på sin blogg definierar han av allt att döma den i Sverige folkbokförde som svensk. I en demografisk kommentar till den Stora Flyktingamnestin skriver Ekström: "Det är en enorm ökning, faktum är att vi svenskar inte blivit fler på så kort tid sedan 1994."

  Nu kan vi räkna med en rejäl och hetlevrad debatt på SDU Forum!

  10 maj 2006

  Skadegörelse i Uppsala

  Spridda fall av olaga affischering i form av skadegörelse på kommunal egendom rapporteras idag från Uppsala. Det är medlemmar i den lilla piratpartistiska arbetsgruppen i staden som tapetserat bl.a. avsides belägna skräpkorgshållare med infantila piratpartistiska affischer.

  Skadegörelse i Uppsala

  Spridda fall av olaga affischering i form av skadegörelse på kommunal egendom rapporteras idag från Uppsala. Det är medlemmar i den lilla piratpartistiska arbetsgruppen i staden som tapetserat bl.a. avsides belägna skräpkorgshållare med infantila piratpartistiska affischer.

  SD, moderaterna och den konstitutionella arken

  Min gamle kumpan Hans Wallmark, moderatpamp på riks- och lokalnivå, gick igår ut i pressen och avslöjade att moderaternas interna mätningar placerar sverigedemokraterna (SD) kring eller över 3%-gränsen för representation i Region Skåne efter valet i höst. Tydligen ligger SD bäst till i Skåne, Västra Götaland och Stockholms förorter, för Wallmark påstod att SD "satsade mest" just i de landsdelarna.

  - Jag tror att det kan bli en mycket obehaglig överraskning, citerades Wallmark i ett flertal tidningar.

  Nog kan det bli obehagligt alltid. De krafter som borde se till att stoppa SD styrs av inkompetenta idioter som fattar mycket lite av vad som händer i samhället. Men inte heller SD:arna fattar galoppen: Igår skickade Björn Söder upp en "tyck synd om oss"-postning apropos det moderata utspelet.

  Eftersom inget parti vill samarbeta med oss är vi det enda riktiga oppositionspartiet, tycker Söder. Utspelet från moderaterna "bekräftar..ju bara vad vi, sverigedemokrater, länge hävdat. Riksdagspartierna är idag i stort sett ett och samma parti med sju olika falanger. De kunde ju lika gärna formellt bilda ett parti tillsammans."

  Så är det ju inte alls. Samma sak har inträffat i de flesta länder med parlamentarisk demokrati, ett eller flera partier lämnas utanför samarbeten och överenskommelser. Jag skrev själv en debattartikel om just detta i SD-Kuriren nr 50, som utkom strax efter nyår 2003. Dåvarande partiordföranden Mikael Jansson angrep debattartikeln mycket häftigt vid partistyrelsemötet i Vadstena i februari det året.

  I artikeln drog jag en parallell mellan italienska MSI:s transformation till Alleanza Nazionale (AN) kring 1995, och den transformation som jag då ansåg att SD borde genomgå för att bli ett fungerande parlamentariskt parti.

  MSI:s och sedan även AN:s partiledare Gianfranco Fini proklamerade vid den epokgörande partikongressen i januari 1995 att han avsåg bygga det "största liberala masspartiet" i Italiens historia. Från att ha utgjort ett postfascistiskt parti som stod utanför den s.k. konstitutionella arken, skulle man bli ett borgerligt parti, öppet för samarbete i olika former med övriga partier i den italienska nationalförsamlingen.

  Den konstitutionella ark som man i Italien, sannolikt efter franskt revolutionärt föredöme, talar om, är den inställning politiska krafter har till den existera samhällsordningen. MSI ansågs "egentligen" vilja krossa den italienska republiken, medan AN bestämt och på ett trovärdigt sätt försvarar republiken och konstitutionen. Det är samma typ av distinktion de svenska riksdagspartierna handlar efter när sverigedemokraterna kommer på tal: Man anser sig inbördes ha mycket stora åsiktsskillnader, men man uppfattar sig (med undantag för vänsterpartiet) stå för ett försvar av den svenska konstitutionen, medan sverigedemokraterna anses stå utanför denna värdegemenskap.

  Björn Söder får skylla sig själv när nu inga andra partier kommer att samarbeta med honom och SD under kommande mandatperiod. SD har ännu inte förtjänat allmänt förtroende. Varför har man inte uteslutit sin odemokratiska bunkerfraktion? Hur försvarar man att en del av årets valkandidater så sent som förra året åkte ner till teutoburgerskogen och heilade till de gamla germanhövdingarna? Varför fyller man sin partitidnings nyhetskolumner med "främlingsvåldtäkter" och hedersrelaterat orientaliskt våld utan uppenbart partipolitiskt intresse?

  Kom ihåg, Björn Söder, att det inte finns någon lag som tvingar de andra partierna att alliera sig med SD!

  09 maj 2006

  Några punkter i Falkvinges måndagsbrev 8 maj:

 • Det slås fast att piratpartiet och miljöpartiet gillar samma politik - Falkvinge fördömer sedan miljöpartiets linje att, "trots att de har PRECIS den vågmästarposition som vi eftersträvar, låtit bli att driva en enda av våra kärnfrågor".
 • Falkvinge utmärker sig ånyo som den svenske partiledare som talar sämst svenska. En ny anglicism i veckans kritik mot vänsterpartiet: "..så mycket ignorans samlat på ett och samma ställe"
 • Piratpartiet lägger ner organisationsarbetet: "Vi är färdiga med all vår interna adminstration".
 • Partiet slutar nu räkna sina anonyma s.k. medlemmar: Antalet medlemmar sjunker därför med 300 st.
 • Piratpartiets stockholmsgrupp uppges ha genomfört "en stor aktion...ute på stan under natten till idag", något "som gjorde att sexhundratusen stockholmare på väg till jobbet såg vårt budskap imorse". Vad var detta - olaglig affischering i någon form?
 • Kampanjorganisationen i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län har kollapsat: Nu finns inte ens en enda person i berörda län, vilken kan besvara Falkvinges desperata e-postningar.


  Tillägg 2006-05-09 20.00: Den olagliga affischeringen visar sig efter kontakt med klottersaneringen på SL bestå av skadegörelse i tunnelbanan i form av uppsatta klistermärken.
 • Några punkter i Falkvinges måndagsbrev 8 maj:

 • Det slås fast att piratpartiet och miljöpartiet gillar samma politik - Falkvinge fördömer sedan miljöpartiets linje att, "trots att de har PRECIS den vågmästarposition som vi eftersträvar, låtit bli att driva en enda av våra kärnfrågor".
 • Falkvinge utmärker sig ånyo som den svenske partiledare som talar sämst svenska. En ny anglicism i veckans kritik mot vänsterpartiet: "..så mycket ignorans samlat på ett och samma ställe"
 • Piratpartiet lägger ner organisationsarbetet: "Vi är färdiga med all vår interna adminstration".
 • Partiet slutar nu räkna sina anonyma s.k. medlemmar: Antalet medlemmar sjunker därför med 300 st.
 • Piratpartiets stockholmsgrupp uppges ha genomfört "en stor aktion...ute på stan under natten till idag", något "som gjorde att sexhundratusen stockholmare på väg till jobbet såg vårt budskap imorse". Vad var detta - olaglig affischering i någon form?
 • Kampanjorganisationen i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län har kollapsat: Nu finns inte ens en enda person i berörda län, vilken kan besvara Falkvinges desperata e-postningar.


  Tillägg 2006-05-09 20.00: Den olagliga affischeringen visar sig efter kontakt med klottersaneringen på SL bestå av skadegörelse i tunnelbanan i form av uppsatta klistermärken.
 • Sådana vänner gör fiender obehövliga...


  Inför tidigare val har sverigedemokraternas kandidater alltid och från olika håll beskyllts för höggradig och utbredd brottslighet. Dessa beskyllningar har också varit de jobbigaste för partiet att värja sig emot - de har åtminstone delvis varit sanna, de har förstärkt den dåliga image partiet haft sedan barnsben, och partiet har saknat effektiva mediakanaler att föra ut dementier och tillrättalägganden i.

  Har man historian klar för sig, inses lätt hur demoraliserande det kan upplevas när samma sak inträffar igen, och dessutom från den egna sidan! En debatt utbröt på SDU-Forum med start 6 maj och med utgångspunkt i en bloggpostning gjord av en ung CUF:are:

  "Att Sverigedemokrater inte är Guds bästa barn är ingen överraskning. Åtminstone två av de fem personerna på Sverigedemokraternas lista är dömda för misshandel, stöld och häleri. Roger Hedlund dömdes 2004 för en misshandel på Öster i Gävle. Misshandeln utförde Hedlund tillsammans med en lokal ledare för Nationalsocialistisk Front. En organisation som helhjärtat bekänner sig till nazismen."

  Postningen togs upp av en SDU-debattör, och som ställde frågan om ovanstående faktauppgifter stämmer. Genast nappade de två debattörerna från mikroföreningen SD Forshaga, och frågeställningen vidgades direkt till att gälla fler än Hedlund. En inledande brandfackla:

  "Det är det här som kommer upp gång på gång när det gäller SD och val. Vad tycker ni övriga? Är det O.K att vi inom SD har två dömda distriktsordföranden som dessutom sitter i valberedningen? Stämmer det överens med SD:s politik? Hur länge sedan är det O.K att brottet har begåtts och var går gränsen, vid misshandel, grov misshandel eller mord? "

  Inlägget provocerade flera nya deltagare, obekanta med partihistorian, men införstådda med det inbördeskrig som för första gången går på högvarv t.o.m. under en valrörelse. Genast brännmärks Hedlund och värmlandsordföranden Filper som "partistyrelsens knähundar".

  Glad över responsen fortsätter "SD Forshaga" med utpeka en tredje person i SD:s centrala valberedning för allvarlig brottslighet, rada upp de sedvanliga retoriska frågorna och citera partiprogram och valmanifest angående kampen mot brottslighet.

  "Är det verkligen seriöst utav ett parti som bedriver ett hårt krafttag mot brottslighet att ha tre tidigare dömda för bland annat misshandel sittande i ett utav partiets tyngsta poster och även har andra ansvarsfulla poster? Stämmer i så fall dåligt med SD:s valmanifest. "

  I vilket annat parti skulle sådana här sandlådefighter kunna inträffa under valrörelsen inför riksdagsvalet? Som alla förstår är yttre fiender till SD helt obehövliga, så länge som partiet har vänner som "SD Forshaga" - och "SD Forshaga" är inte ensamt. Innan moderatorn på begäran av den jagade Hedlund låste tråden hann sedan "SD Forshaga" med att vitsa till det hela:

  Det kanske behövs en ny paroll för SD "Slå ett slag för Sverige" eller
  "Sverigedemokraterna ett parti med fighting spirit"  Anmärkning: Roger Hedlund dömdes (tillsammans med en kandidat för SD i Göteborg) för misshandel efter en incident i centrala Gävle nyårsafton 2000, men i ärlighetens namn ska tillstås att alla de jag själv talat med, och som läst domen, upplever att det brott han lagfördes för var sådant att det tedde sig som i och för sig fullt moraliskt försvarbart. Den omtalade nazisten, ledare för NSF Gävle, var en barndomsvän till Hedlund, och de två är sannolikt fortfarande "bästisar".

  08 maj 2006

  Bo Bylund kräver mer svensk apartheid

  Generaldirektören i AMS, politruken Bo Bylund, är inte nöjd med den diskriminering som redan existerar i samhället, utan påfordrar att svenskar särbehandlas än hårdare. I en s.k. budkavle utskickad från direktörsrummet från AMS kräver Bylund: Anställ fler invandrare!

  - Vi måste tillsammans göra mer eftersom så många utlandsfödda går utan jobb. För att inte en åldrande befolkning ska leda till sjunkande tillväxt och sämre välfärd måste fler i aktiv ålder arbeta. Om de invandrare, som i dag går arbetslösa, inte får en chans till jobb nu finns risk att de kommer att slås ut från arbetsmarknaden. Nyligen var jag i Uppsala och mötte småföretagare som tillsammans med arbetsförmedlingen skolar in invandrare i arbetslivet. Så skulle stora företag, landsting, kommuner och statliga verk också kunna göra. Totalt skulle vi 100 största arbetsgivare behöva anställa 5 600 utomnordiska invandrare.

  Bylunds idé är att de största arbetsgivarna ska kvotera in så många invandrare att deras arbetslöshet halveras. Som alla förstår innebär detta att lika många söner av fosterjorden ställs på gatan. I Sverige idag är det bara 42% som har riktiga jobb.

  - För AMS del skulle detta innebära 54 personer om vi anställer vår del i relation till antalet medarbetare, säger Bo Bylund, som också uppmanar de 100 största att skicka budkavlen vidare till dotterbolag, underleverantörer, kunder och entreprenörer.

  Inga företrädare för borgerligheten har gått ut och fördömt Bylunds apartheidinspirerade "budkavle"; inte ens bloggkungen Dick Erixon. En svag protest har hörts från CUF-aren Magnus Andersson, det är allt. Fi f-n.

  Avdelningen allmän uppryckning

  07 maj 2006

  Var besöket en anka?

  SD-bloggaren Erik Almqvist gjorde 2 maj en postning om att högsta ledningen för DFU, ungdomsförbundet inom Dansk Folkeparti, varit upp till Stockholm och hälsat på SDU. Postningen var ytterligt kort och substanslös, men illustrerades av en rad bilder i björnsöderskt mikroformat. Artikel utlovades "inom de närmaste dagarna" både på SD-Kurirens nätupplaga och på SDU:s webbplats.

  Ett möte i Stockholm på toppnivå mellan DFU och SDU är naturligtvis verkligen en viktig händelse för både SDU och moderpartiet, men konstigt nog har ännu ingen artikel synts till i de utpekade mediakanalerna. DFU har heller inte andats ett ord om det hela, trots att man inom den organisationen verkar ha just en fungerande organisation.

  Vad är det som har hänt? Har månne DFU-ordförande Kenneth Kristensen chockats av besöket i partibunkern i Stockholm och frågat sig på vad sätt man på dansk sida gynnas av kontakter med långtida losers som sverigedemokraterna? Har han begärt locket på? Vissa likheter skönjs med det franska besöket på kansliet på Blekingegatan under sverigedemokraternas tidiga barndom.

  Har Kinnunen tagit jackpoten vill vi veta detta nu!

  06 maj 2006

  Human kriminalvård

  Helge Fossmo sitter på Kumla. Som väl alla vet bechar förre knutbypastorn tungt - det blev en livstidsvolta efter mordet på hustrun. Men ryktet om kriminalvårdens brutalisering är överdrivet! Fossmo driver en egen webbplats direkt från fängelset. Vem kan påstå att det saknas humanitet och empati i dagens svenska kriminalvård?

  PS. Jag har kollat igenom materialet. Än så länge tror jag inte Fossmo har lagt ut några tips för fritagningar.

  Now the shoe is on the other foot...

  Är projektet "piratpartiet i riksdagen -06" redan stendött? Någon karismatisk partiledare har man inte att hoppas på - Falkvinge höll faktiskt ett tal till piratbyråfolket 1 maj, men talet var mer eller mindre innantilläsning och blev ingen stor hit. Lakoniskt konstaterar piratpartisterna själva på sitt navelskådande öppna debattforum att antalet spontana pp-svar när temo och sifo ringer är lika med noll.

  I sina forumdiskussioner uppehåller man sig kring frågor som inte traditionellt räknas som röstvinnare. Där finner vi t.ex. tveksamheten till förbud mot barn- och våldsporr på internet och reaktionerna mot att svensk polis slagit till mot en server som betjänade tjetjensk-islamistisk gerilla och var placerad i Stockholm.

  En uppslitande inbördesstrid inträffade inom piratpartiet i mars månad, och slutade med att partikassören och partiorganisatören Cecilia Beckroth lämnade partiet. Hennes avsked till piratpartiet markerar kanske tidpunkten när medmänsklighet och politisk fingertoppskänsla därmed försvann från partiet?

  Beckroth gick vidare, och har bl.a. varit med och grundat föreningen Global Kommunikation. Nu i veckan kunde hon även beskådas i Expressen. Istället för att, som sina gamla partivänner, uppta sin tid med att internt diskutera lagändringar som skulle göra vanliga anständiga människor fly förbannade ger Beckroth prov på humanitet och socialt patos.

  Vad jag kan förstå gjorde Cecilia Beckroth ett av sina bättre livsval när hon lämnade piratpartiet. Hon gjorde sig också till en bättre medmänniska: Den "rosor till Bobby"-kampanj som hon föreslog Expressen är just nu en av de mest engagerande mediala fenomenen i Sverige just nu. Både kända och okända, rika och fattiga, gamla och unga; idag tänker de på den mördade tioårige pojken och på andra plågade barn i vårt samhälle.

  Now the shoe is on the other foot...

  Är projektet "piratpartiet i riksdagen -06" redan stendött? Någon karismatisk partiledare har man inte att hoppas på - Falkvinge höll faktiskt ett tal till piratbyråfolket 1 maj, men talet var mer eller mindre innantilläsning och blev ingen stor hit. Lakoniskt konstaterar piratpartisterna själva på sitt navelskådande öppna debattforum att antalet spontana pp-svar när temo och sifo ringer är lika med noll.

  I sina forumdiskussioner uppehåller man sig kring frågor som inte traditionellt räknas som röstvinnare. Där finner vi t.ex. tveksamheten till förbud mot barn- och våldsporr på internet och reaktionerna mot att svensk polis slagit till mot en server som betjänade tjetjensk-islamistisk gerilla och var placerad i Stockholm.

  En uppslitande inbördesstrid inträffade inom piratpartiet i mars månad, och slutade med att partikassören och partiorganisatören Cecilia Beckroth lämnade partiet. Hennes avsked till piratpartiet markerar kanske tidpunkten när medmänsklighet och politisk fingertoppskänsla därmed försvann från partiet?

  Beckroth gick vidare, och har bl.a. varit med och grundat föreningen Global Kommunikation. Nu i veckan kunde hon även beskådas i Expressen. Istället för att, som sina gamla partivänner, uppta sin tid med att internt diskutera lagändringar som skulle göra vanliga anständiga människor fly förbannade ger Beckroth prov på humanitet och socialt patos.

  Vad jag kan förstå gjorde Cecilia Beckroth ett av sina bättre livsval när hon lämnade piratpartiet. Hon gjorde sig också till en bättre medmänniska: Den "rosor till Bobby"-kampanj som hon föreslog Expressen är just nu en av de mest engagerande mediala fenomenen i Sverige just nu. Både kända och okända, rika och fattiga, gamla och unga; idag tänker de på den mördade tioårige pojken och på andra plågade barn i vårt samhälle.

  02 maj 2006

  En fräck partirevisor

  Det har stormat mycket kring piratpartiets partirevisor Björn Felten senaste tiden.

  Debattråden kring Feltens handel och vandel har på partiets nätforum dragit till sig 128 inlägg och 2 494 läsningar. I en annan tråd på forumet tar sig den kaxige revisorn 1 maj för att "håna" kronofogden och hans krav på 315 000 kr genom att omnämna sina två ägandes lyxbilar (en MB 190E och en Ford Aerostar) som står uppställda utanför hans ägandes lyxvilla i Säve utanför Göteborg.

  Ska inte hut gå hem? Har "kronkalle" slutat göra förrättningar ute i Säve?

  En fräck partirevisor

  Det har stormat mycket kring piratpartiets partirevisor Björn Felten senaste tiden.

  Debattråden kring Feltens handel och vandel har på partiets nätforum dragit till sig 128 inlägg och 2 494 läsningar. I en annan tråd på forumet tar sig den kaxige revisorn 1 maj för att "håna" kronofogden och hans krav på 315 000 kr genom att omnämna sina två ägandes lyxbilar (en MB 190E och en Ford Aerostar) som står uppställda utanför hans ägandes lyxvilla i Säve utanför Göteborg.

  Ska inte hut gå hem? Har "kronkalle" slutat göra förrättningar ute i Säve?

  01 maj 2006

  "Själv så debbaterar jag ofta vad det är för framtidsvision vi har."

  Piratpartiet har det inte lätt att nå ut i medierna. Bara ett fåtal av partiets företrädare är kapabla att producera politiska texter, och på många tidningsredaktioner uppges man idag vara "less" på partiets cirkulärartade förslag till debattartiklar.

  Partiets pressekreterare, dyslektiske statsvetaren Mikael Sjöman, tillbringar en hel del av sin tid bland debatterna på idg.se, men inte heller där är klimatet särskilt bra för piratpartiet. Ofta möts den idoge pressekreteraren av repliker som "Kan du inte försöka använda ett rättstavningsprogram när du skriver kommentarer? Det är rätt jobbigt att läsa dina ständiga kommentarer med stavfel. Ska du in i riksdagen så får du visa att du är seriös."

  Sanningen att säga är det ibland lite svårt att följa Sjömans tankegångar:

  "Själv så debbaterar jag ofta vad det är för framtidsvision vi har. Vad är det för samhälle vi vill ha? Redan idag har vi ett samhälle som de flesta av oss är rädda för att utvecklingen; det med övervakning och privata bolag som driver på egna förundersökningar för att "skydda" sina egna vinster.

  Själv så sitter jag i funderingar hur vi medborgare kan kontrollera staten i framtiden som så enkelt kan uppnå närmast total kontrolll över vår kommunikation. En framtida konstitution borde kanske mer än tidigare konventioner om mänskliga rättigheter värna den enskilldas rätt till kontroll över personuppgifterna.

  Frågan får dock alldrig bli ensidigt eller enkelt fokuserad på våra egna friheter, för vi vill ju sätta dit knarksmugglarna, men utan att våra egna friheter kommer ikläm. Ballansen mellan dessa hamnar redan idag i fokus på forumen märker jag.
  "

  Vad säger egentligen ovanstående citat? Jag tycker det verkar som om Sjöman är lika kluven inför skyddet av den personliga integriteten som han måste ha varit på den tiden när han arvoderades av socialdemokratiska partiet.

  "Själv så debbaterar jag ofta vad det är för framtidsvision vi har."

  Piratpartiet har det inte lätt att nå ut i medierna. Bara ett fåtal av partiets företrädare är kapabla att producera politiska texter, och på många tidningsredaktioner uppges man idag vara "less" på partiets cirkulärartade förslag till debattartiklar.

  Partiets pressekreterare, dyslektiske statsvetaren Mikael Sjöman, tillbringar en hel del av sin tid bland debatterna på idg.se, men inte heller där är klimatet särskilt bra för piratpartiet. Ofta möts den idoge pressekreteraren av repliker som "Kan du inte försöka använda ett rättstavningsprogram när du skriver kommentarer? Det är rätt jobbigt att läsa dina ständiga kommentarer med stavfel. Ska du in i riksdagen så får du visa att du är seriös."

  Sanningen att säga är det ibland lite svårt att följa Sjömans tankegångar:

  "Själv så debbaterar jag ofta vad det är för framtidsvision vi har. Vad är det för samhälle vi vill ha? Redan idag har vi ett samhälle som de flesta av oss är rädda för att utvecklingen; det med övervakning och privata bolag som driver på egna förundersökningar för att "skydda" sina egna vinster.

  Själv så sitter jag i funderingar hur vi medborgare kan kontrollera staten i framtiden som så enkelt kan uppnå närmast total kontrolll över vår kommunikation. En framtida konstitution borde kanske mer än tidigare konventioner om mänskliga rättigheter värna den enskilldas rätt till kontroll över personuppgifterna.

  Frågan får dock alldrig bli ensidigt eller enkelt fokuserad på våra egna friheter, för vi vill ju sätta dit knarksmugglarna, men utan att våra egna friheter kommer ikläm. Ballansen mellan dessa hamnar redan idag i fokus på forumen märker jag.
  "

  Vad säger egentligen ovanstående citat? Jag tycker det verkar som om Sjöman är lika kluven inför skyddet av den personliga integriteten som han måste ha varit på den tiden när han arvoderades av socialdemokratiska partiet.

  Hässleholm 1 maj

  Under paroller som "bevara dagmammorna", "förstör ej Hovdala" och "SD i riksdagen 2006" demonstrerade sverigedemokraterna i Hässleholm på 1 maj. Enligt egen uppgift deltog färre än 100 personer, enligt SD-bloggaren Erik Hellsborn närmare 70 personer.

  Därmed tog sverigedemokraterna sannolikt stryk av krograsisten Anna Sjödin, som i Tyresö drog till sig "omkring 100" personer. Rasism är tydligen ingen publikmagnet i år.

  Piratpartiets förstamaj


  Piratbyrån organiserade "festligheter" i Fatbursparken på Söder i Stockholm på 1 maj.

  Bland tjugotalet deltagare återfanns även en handfull piratpartister, däribland partiledaren Rickard Falkvinge. Den dystra stämningen vid sammankomsten accentuerades av musiken och människomassorna på näraliggande Medborgarplatsen, där vänsterpartiet körde sitt förstamajfirande, omgivna av söndagsflanörer och uteserveringar.

  Piratpartiets förstamaj


  Piratbyrån organiserade "festligheter" i Fatbursparken på Söder i Stockholm på 1 maj.

  Bland tjugotalet deltagare återfanns även en handfull piratpartister, däribland partiledaren Rickard Falkvinge. Den dystra stämningen vid sammankomsten accentuerades av musiken och människomassorna på näraliggande Medborgarplatsen, där vänsterpartiet körde sitt förstamajfirande, omgivna av söndagsflanörer och uteserveringar.

  Enkät om piratpartiet

  19 april gjorde Rick Falkvinge reklam för en "enkät" som genomförs av Joakim Bengtsson, lärarstuderande vid Umeå universitet. Bengtsson arbetar enligt uppgift med en D-uppsats som "undersöker piratpartiets tänkbara väljare inför riksdagsvalet 2006. Syftet är att undersöka huruvida piratpartiet kan bidra till att öka valdeltagandet, vilket uppvisat en nedgående trend i de senaste två riksdagsvalen".

  Enkäten genomförs alltså genom att den som så önskar besvarar frågorna, en, flera eller många gånger. Med andra ord: Metoden är i vetenskaplig mening undermålig, detta kan vilken statistikstudent som helst intyga.

  Bengtssons uppsatsplan bekräftar vad jag trott i många år: Umeå universitet är ett "Musse Pigg-universitet"!

  Enkät om piratpartiet

  19 april gjorde Rick Falkvinge reklam för en "enkät" som genomförs av Joakim Bengtsson, lärarstuderande vid Umeå universitet. Bengtsson arbetar enligt uppgift med en D-uppsats som "undersöker piratpartiets tänkbara väljare inför riksdagsvalet 2006. Syftet är att undersöka huruvida piratpartiet kan bidra till att öka valdeltagandet, vilket uppvisat en nedgående trend i de senaste två riksdagsvalen".

  Enkäten genomförs alltså genom att den som så önskar besvarar frågorna, en, flera eller många gånger. Med andra ord: Metoden är i vetenskaplig mening undermålig, detta kan vilken statistikstudent som helst intyga.

  Bengtssons uppsatsplan bekräftar vad jag trott i många år: Umeå universitet är ett "Musse Pigg-universitet"!

  TV 4 valborgsmässoafton

  De flesta av oss har säkert gång efter annan frågat oss: Hur lågt kan TV4 sjunka?

  En halvtimme före midnatt på valborgsmässoafton sändes ett nytt s.k. humorprogram; jag tror det heter Lilla Vi. Programledaren heter tydligen Carina Berg, en av fruntimren i TV4:s morgonsoffa. Av någon outgrundlig anledning ville hon denna gång skända morgonkollegorna genom att i Lilla Vi framföra en sketch, som gick till så här: Berg satt tillsammans med en äldre dam som skulle "skrapa en lott" för att vinna pengar.

  Men det var inte en lott denna gång, utan på bordet framför sig hade de två kvinnorna en annan, yngre kvinna liggande, iklädd endast en T-shirt med texten "Klitt-triss". Genom att under en långdragen procedur "skrapa" denna liggande kvinna till sexuell extas skulle den äldre damen få sin vinst. Hon misslyckades dock, och på vägen ut höjde hon istället på känt manér sitt vänstra långfinger mot TV-publiken.

  Det ter sig som oerhört osannolikt att TV4 skulle få behålla sitt sändningstillstånd efter den Blå revolutionen!