31 december 2005

Ekonomiska topplistan på Kompassen

"Topplistan" över högerbloggar på Kompassen ser f.n. ut så här, vad gäller den s.k. ekonomiska dimensionen:

1 Bulten i Bo 0,00
1 Entrepreneur 0,00
1 Pelpet 0,00
4 Raljant blog 0,05
5 Augusts dagboksblogg 0,13
6 Johanna Nylander 0,13
7 Patrick Wentzel -0,25
8 Sagor från livbåten 0,63
9 Johan Folin 0,70
10 Jksk 1,50
11 Sleeping Mossad 1,63
11 Subjektiv.se 1,63
13 Blå revolution 1,75
14 So F-g Liberal 2,01
15 State of the Nation 3,00
16 Frykmans liberala blog 3,00
17 Christian Swedberg 3,50
18 Jihad i Malmö -3,38
19 Fred -3,38
20 Stilla undringar -3,50
20 Xaqt.net -3,50

Den ursprungliga skalan från 10 till -10 var ideologiskt korrupt, och har därför i denna tabell ersatts med en gradering efter närheten till noll på skalan. Någon klar höger-/vänsterlinje har inte kunnat fastställas i tabellen, utan här har de tjugo främsta tagits med.

Sociala topplistan på Kompassen

För stunden ser "topplistan" över högerbloggar på Kompassen ut så här, vad gäller den s.k. sociala dimensionen:

1 Blå revolution 5,79
2 Bulten i Bo 4,36
3 Christian Swedberg 3,28
4 Joachim Holmqwist 2,00
5 Jihad i Malmö 0,00
6 Entrepreneur 0,00

Övriga registrerade bloggar ligger på minus, d.v.s. anses vänster.

28 december 2005

Borligheten

S-bloggaren Adran Kaba skriver om borgarna, som han konsekvent refererar till under epitetet "borligheten". I övrigt inte ett språkfel inom synhåll. Denna märklighet orsakar en flashback; för min inre syn ser jag en scen i Blade Runner.

26 december 2005

Anteckningar i juletid

Efter det vanliga uppsalaslasket på julafton träffas staden av en snöstormsunge framemot annandagsnatten. På juldagskvällen är luften vit, och man förmärker hur vardagarnas förbättrade snöröjning inte finns under helg. Efter julfirandet tittar jag lite på internetpolitiken.

På Smedjan skriver Pernilla Ström att "vi är sedan länge i fritt fall. Därför kan ryggradslösa oduglingar klamra sig fast vid taburetterna". Återigen tycker jag mig märka nyheten i det politiska landskapet - hatet mot den maktägande klassen sprider sig långt in i borgerligheten.

Kristian Karlssons postning på smedjanbloggen om att Smedjan upphör har tydligen censurerats av Cecilia Stegö. Kanske beror detta på alla kritiska kommentarer. Detta rödhåriga rivjärn, som jag kommer ihåg som en av delegaterna från Linköping vid FMSF-stämmorna, har inte nåtts av något revolutionärt uppvaknande av Pernilla Ström-klass. Cilla har nog mer gemensamt med Göran Persson än hon har med Pernilla.

23 december 2005

SD Trollhättan inte kvar på nätet

I den alltmer avbarrade sverigedemokratiska IT-granen finns inte längre SD Trollhättan kvar. Den så sent som häromdagen omfångsrika webbplatsen för lokalavdelningen i Trollhättan försvann idag. I likhet med ett flertal andra distrikt och lokalavdelningar har man fått sin adress vidarelänkad till partiets centrala webbplats.

21 december 2005

Yngre folkpartist hetsar mot "negrer"

"Negerjäveln sitter på planet hem! Korka upp skumpan!", tycker Johan Ingerö, folkpartiet. Med detta sätt att uttrycka sig kan man fråga sig om det är personalen på migrationsverket som har sämsta omdömet, eller om det är denne politiske sekreterare hos folkpartiet i Stockholm.

Med utgångspunkt i ett enda internt mail, sänt av beslutsfattaren Annica Ring på migrationsverket för ett år sedan till de närmaste medarbetarna går den märklige Ingerö till frontalangrepp, drar alla över en kam och utmålar verkets hela personal som de sämsta av människor, samtidigt som han verbalt kränker alla subsahariska afrikaner.

Hans postning i ärendet, som mycket tack vare min egen intervention dragit åt sig ett större antal kommentarer, borgar inte för någon större grad av sans och måtta den dag politruken Ingerö själv kommer i beslutande position - han fick dock osedvanligt få röster i det folkpartistiska provvalet i år. Postningen kan sammanfattas med orden "ansiktslösa byråkrater..likt kackerlackor..utvisa synskadade småflickor..hotas av könsstympning..riskerar stening..zigenare vars barn våldtagits inför ögonen på sina syskon..de njuter av det också".

Ingerö har mage att kalla sig "en exploaterad proletär i den politiska åsiktsindustrin", trots att han alltså är högavlönad politisk sekreterare för folkpartiet, och bor i en lägenhet med vacker utsikt över Magelungen vid Farsta Strand, ett stenkast från nationaldemokraternas första partikansli. Kanske knäckte han extra där innan han tröttnade på idealism och blev folkpartist?


2005-12-29 09.40: Rubriken modererad av hänsyn till berörd folkpartist.

20 december 2005

JSW = Worship ?

I en kommentar till postningen Windeskog går inte till ND tidigare idag ställs följande fråga:

Worship, är det Windeskogs egen sida? Partipresentationerna är ju undertecknade av honom. Jag väntar med spänning på att han ska skriva en presentation av Sverigedemokraterna.

"Intervjun" med honom är dock inte undertecknad Antagligen var intervjuvare och intervjuoffer samma person.

Ang. Wikipedia, så redigeringskrigade han i flera artiklar, om Expo och Tobias Hübinette som också är låsta.


Jag tog en titt på registreringen av worship.se. Det framkommer att domännamnet registrerades 2004-01-16 med kontraktnummer 102-495-015 av "Kim". Nic.se ger oss alltså inte det fullständiga namnet på ägaren av worship.se. Jag kunde förstås vända mig direkt till nic.se och försöka få vidare besked.

Men fundera först över namnet Kim! Det verkar väl inte alldeles omöjligt att det roliga "gänget" bakom Svinstian kan gå vidare i sin stalking av ND-Benito och berätta om ev samröre med Windeskog? Jag avvaktar alltså en fortsättning på senaste postningen om Benito, en postning som verkligen ger perspektiv åt primadonnorna Windeskogs och Weines gny över bagateller som att kallas rasister o.dyl.

19 december 2005

Windeskog går inte till ND

I en intervju publicerad idag i det nazistiska webzinet Worship avslöjar Jimmy Windeskog mellan raderna att han inte kommer att ansluta sig till nationaldemokraterna.

Istället hoppas han att övriga medlemmar av det gamla gardet i sverigedemokraterna kommer att uteslutas, för att förena sig med honom i ett nytt "projekt" han ännu inte vill avslöja detaljerna kring. Ja, om nu inte SD gör ett katastrofval, och gamla gardet i katastrofens efterverkningar lyckas ta tillbaka partiet och bjuda Windeskog åter.

Windeskogs nuvarande projekt kan dock bloggen viska om: Han sitter och redigeringskrigar på wikipedia. Se artikeln om Jimmy Windeskog. Ganska många redigeringar, eller vad? Till slut tvingades wp-kollektivet låsa artikeln.

Reorganisering av SD Trollhättan

Vid partistyrelsemötet den gångna helgen i Stockholmstrakten nådde sverigedemokraterna fram till en lösning av problemet med SD Trollhättan, där status för partistöd och bokföring vållat riksledningen stort huvudbry. Gorm Lind och övriga ledamöter i den styrelse som valdes i Trollhättan i år måste avgå, och Lind själv har ombetts lämna partiet.

Lokalavdelningen kommer att reorganiseras under ledning av distriktsledningen i Skövde.

Verksamheten i Trollhättan kommer inte att beröras mer än marginellt, eftersom man där till största delen skickat ut flygbladen per post ända sedan mandatperioden 1998-2002, och inte haft någon egentlig mötesverksamhet. Rekryteringen av kandidater till kommunala valsedeln i Trollhättan försvåras dock avsevärt, eftersom Gorm Lind var den som inför förra valet lyckades plocka ihop ett rekordstort antal kandidater till kommunfullmäktige, även om nu inte alla var medlemmar i SD. Det finns ingen som kan ersätta Linds insatser på denna punkt.


Tillägg 20 december 2005 13.40: TTELA skriver "Under denna mandatperiod har också Gorm Linds företrädare på ordförande-posten, Jimmy Windeskog, fått lämna partiet efter att bland annat fått uppmärksamhet för att gjort Hitlerhälsningar och sjungit rasistiska visor på en fest". Partistyrelsen kommenterar SD Trollhättan genom ett uttalande från VU i SD-Kuriren.

Kommundelsnämndsordförandens aviserade avgång

Bodström jr, frihetens fiende
"Jag avgår som kommundelsnämndsordförande", meddelar Peter Karlberg på sin blogg. Så utomordentligt svenskt. Ett pampord på 26 bokstäver.

Det tar ändå en stunds blogganalys innan jag kan slå fast att Karlberg är sosse. Precis som de flesta andra sossar uttrycker sig Karlberg så kryptiskt att det inte alltid är lätt att förstå vad han själv tycker och tror. Att vara sosse är att vara kluven. Karlberg flashar också vänsterstollebloggaren Jinges fina bodströmbanner på sin blogg, vilket talar emot medlemskap i maktadeln.

Jag läser på Karlbergs blogg att sosseriets valkommission nekat honom plats på riksdagsvalsedeln. Kanske hade varit för magstarkt med en modig bodströmkritiker på själva sosselistan, men kul hade det varit.

17 december 2005

Windeskog beskyller Söder för SS-fetischism

Går inte Jimmy Windeskog över gränsen med denna postning? Har Björn Söder någon självrespekt kvar borde detta innebära rött kort ut ur SD för windeskognostalgikerna Weine Berg och Joakim Larsson.

Hårda ord om Weine Berg

Weine Berg, "inte riktigt klok".

16 december 2005

Kastells hemsida

Torbjörn Kastells personliga sverigedemokratiska webbplats, registrerad och byggd inför den sedan nesligen förlorade maktstriden mellan janssonister och lundapågar under 2005, har efter en lång och händelsfattig tid gått i graven.

Kastell laddade aldrig upp något av sitt skrivna material, utan webbplatsen bestod i huvudsak av en porträttbild på honom själv. För ungefär en vecka sedan kunde konstateras att sidan blankats, och vid en kontroll idag framkommer att tillståndet kvarstår.

Vid kyrkovalet i september stod Kastell som ende sverigedemokratiske kandidat i kyrkofullmäktigevalet i Flemingsbergs församling, Stockholms stift. Han fick 2 röster, vilket kan betyda att det bara var han själv och sambon som röstade på partiet.

SCB om SD, JL och Fi

Igår kom resultaten från Sveriges största partisympatiundersökning, den som Statistiska centralbyrån genomför i maj och november varje år. Sverigedemokraterna står och stampar på samma nivå som tidigare.

De partier utanför riksdagen som redovisas särskilt av SCB är följande: Junilistan, som går från 0,9% till 3,3% sedan i maj, feministiskt initiativ, som backar från 1,5% till 0,8%, och sverigedemokraterna, som går från 0,6% till 0,7%. Totalt får övriga partier 5,5%, en ökning från 3,6%. Sjukvårdspartiet och pensionärspartiet SPI m.fl. får dela på 0,7% denna gång.

14 december 2005

Pinsamt i Gävle

Om det verkligen stämmer det som står idag i Arbetarbladet, så har SD Gävle gått från dumt till pinsamt. Lokale partibasen Roger Hedlund begärde efter kyrkovalet beslutsprövning av domkapitlet under påstående att Bomhus församling brutit mot en kyrklig likabehandlingsregel. Problemet var att Hedlund inte hade talerätt, på grund av att han bor i annan församling. Hade Hedlund tänkt efter före hade han låtit någon av SD:arna i Bomhus skriva under överklagandet.

Följaktligen avvisades överklagandet av domkapitlet - det prövades inte i sak eftersom ingen behörig person gjort överklagandet. Nu börjar det pinsamma:

Enligt Arbetarbladet har sverigedemokraterna gått vidare, gissningsvis till överklagandenämnden, och påstår nu att överklagandet inlämnats av partiet, inte en enskild individ. Därför bör överklagandet prövas, menar man! Pinsamt, var ordet.

12 december 2005

"Importerad brottslighet"

I sin kommentar av Mauricio Rojas debattartikel om invandrarbrottslighet anser sig sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kunna konstatera att "en stor del av brottsligheten är importerad".

Egentligen saknas belägg för denna slutsats i Rojas rapport. En överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken behöver inte betyda att invandrare är genetiskt predisponerade för brott, eller bero på miljöfaktorer härrörande från hemlandet; det kan även betyda att miljöfaktorer härrörande till Sverige ökar risken för brott från invandrares sida. Jfr Sarnecki.

Åkessons slutsats är ett demoagogiskt övertramp.


Se även postningen "Etniciteten ÄR en kriminogen faktor!". 2005-12-12 19.30: Se även bildmontaget på Jerzy Sarnecki, som onekligen alltid finner en undanflykt.

Write Wing Conspiracy

Jänkarna har börjat uppmärksamma bloggen. Hägglund på Write Wing Conspiracy är först ut.

Etniciteten ÄR en kriminogen faktor!

Straight from the horse's mouth, folks:

På onsdag presenteras BRÅ:s rapport "Brott bland svenskar och invandrare". Rapporten visar en generell överrepresentation i brottslighet bland invandrare på lite över 100%. För grövre brott, som mord, dråp och våldtäkt, är siffran 300-400%.

Mauricio Rojas, sanningssägaren för dagen. Själv insåg jag redan vid en internkurs på frivården mot slutet av nittiotalet att etniciteten är en kriminogen faktor.

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Det är nog en del vänner och bekanta som börjar bli riktigt besvikna vid det här laget. Junilistans lansering som riksdagsparti genom det s.k. "Oktobermanifestet" gick ju bra, och partiet gick direkt upp till 4-5% av sympatierna i opinionsmätningarna.

Men bara under tiden oktober-december har Nils Lundgren lyckats förstöra hela det förtroendekapital man haft. Enligt senaste RUAB, presenterad idag, har junilistan gått från 4,8% i oktober till 1,5% i december. Jag upprepar vad jag sagt tidigare - junilistans enda hopp är en snabb demokratisering av partiet och ett öppnande för nya medlemmar i enlighet med stadgarna.

10 december 2005

Caesars hustru

Lite förvånad över att du inte skrivit något om sammanslagningen av ND och frihetspartiet. De som "lämnade" SD tillsammans med dig och som sedermera försökte gå med i SPI men hamnade i Frihetspartiet stod ju nära dig politiskt. Står ni fortfarande varandra nära politiskt och i så fall undrar jag hur du förklarar detta? Är inte de här kopplingarna mellan dig och dina (fd?) vänner värre än de de kopplingar som du brukar hitta mellan SD och rasister/nazister? Menar bara att vi ska dömas lika och pekar man själv på oegentligheter borde man vara lika oklanderlig likt Ceasars hustru...

Mvh Jens

Jag ägnar mig åt det jag kan; blogga om SD. Huruvida mina politiska ställningstaganden liknar Kjell Thalins eller Margareta Kindfurs saknar allmänt intresse, eftersom jag inte är aktiv i något politiskt parti. Som du själv vet så är det stor skillnad mellan att vara privatperson och att vara politiskt aktiv. En privatperson kan vara ett riktigt svin, och ingen bryr sig.

Jag vet inte om jag brukar leta kopplingar mellan SD och rasister/nazister. Däremot brukar jag på olika sätt misstänkliggöra ledande SD:are när de gjort något dumt.

Mvh Tommy

Kamp mot nazismen

Enligt rapporter från Stockholm innerstad under lördagen har bl.a. en diplomatbil på väg till nobelfirandet attackerats av gatuvänstern. Efter att ha rusat runt på omkringliggande gator och antastat julhandlande civilpersoner ska enligt Expressen stora skockar vänsteraktivister sedan ha försökt att storma Konserthuset, där nobelhögtiden ägde rum. Polisen ska ha erhållit order att hålla sina ställningar runt Konserthuset till varje pris.

Oroligheterna hör samman med Salemmarschen, som under sen eftermiddag gått mellan Rönninge och Salem, söder om Stockholm. Vänsterorganisationen AFA hade utfäst sig att "med alla till buds stående medel ..krossa nazisterna". Trots att man strävat efter att ingen "nazist ska lämna stationen gående" vågade man sig dock inte ut till Rönninge/Salem för att konfrontera sina dödsfiender. Vänstern förefaller däremot ha ägnat stor kraft åt att stoppa de allmänna kommunikationerna vid Gamla Stans tunnelbanestation, Centralstationen och Stuvsta pendeltågsstation.

Det är anmärkningsvärt hur tyst justitieministern Bodström jr varit kring den närmast unikt grova brottslighet vänstern tagit till för att i år stoppa nazisterna. I andra fall är Bodström jr beredd att tillgripa en i historiskt perspektiv drakonisk statlig repression för att komma tillrätta med verkliga eller inbillade hot mot det demokratiska samhället.

Jag brukar i vanliga fall protestera mot Bodström jr:s lagstiftningsförslag. När jag tar del av rapporterna om dagens politiska brottslighet på Stockholms gator vill jag istället sätta mig i hans ställe och föreslå ett laga förord för att polisen använder flodhästpiskor, gummikulor och vattenkanoner mot dylikt patrask.

Det rör sig ju om ändå om stämpling till mord, försök till grov misshandel, förgripelse å främmande makts representant här i riket, brott mot
medborgerlig frihet, väpnat hot mot laglig ordning, uppvigling, våldsamt upplopp, sabotage m.fl. brott!

ND+FrP=Nytt hot mot SD

Frihetspartiet slukas av nationaldemokraterna, och Nils-Erik Hennix blir ny partiledare för det förenade partiet. Detta meddelas i en notis på nd.se under lördagen. Notisen är undertecknad av Vavra Suk.

Vi som var med på det sverigedemokratiska riksårsmötet 2001, under den pågående konflikten mellan torister och janssonister, minns alla partikassören Arnold Boströms varningar för Vavra Suks knivskarpa intellekt. Det är nog med viss bävan man vid den sverigedemokratiska particentralen i Lund ikväll drar sig tillbaka för vila.

Kyrkligt överklagande avvisat

Roger Hedlund, sverigedemokraternas starke man i Gävle, anmälde en präst till domkapitlet - utan att ha rätt att göra anmälan!

Inför kyrkovalet gick kyrkoherde Unni Franck i Bomhus församling till angrepp mot SD i en folder som delades ut till hushållen. Hedlund överklagade Francks utpekande av just SD till domkapitlet i Uppsala, och hävdade att församlingen brutit mot kyrkoordningens likställighetsprincip. Tyvärr missade alltså Hedlund att man måste ha talerätt för att överklaga ett beslut, och själv är han ju skriven i Heliga Trefaldighets församling i Gävle. Överklagandet avvisades

Tidigare fanns en viss juridisk kompetens inom sverigdemokraterna, men denna är idag helt bortblåst, vilket hedlundincidenten illustrerar.

09 december 2005

Halvkvädet nej från junilistan

I ett pressmeddelande utskickat under gårdagen tackar junilistan halvt om halvt nej till sjukvårdspartiets samarbetspropåer. Beslutet fattat av junilistans samtliga medlemmar, d.v.s. styrelsen, är "att inte inleda ett samarbete med sjukvårdspartiet i dagsläget". Man meddelar också från junilistans sida att "synen på sjukvårdens organisation stämmer väl överens" hos junilistan och sjukvårdspartiet.

Sjukvårdspartiet har såvitt känt inte skaffat fram vare sig webbplats eller partiprogram, men av de spridda artiklarna i pressen kan man eventuellt sluta sig till att sjukvårdspartiet vill sänka diverse skatter mycket kraftigt, samtidigt som man vill satsa enorma summor nya pengar på sjukvården. Denna syn stämmer alltså enligt junilistans egna uppgifter "väl överens" med den junilistologiska synen.

Det naturliga för ett seriöst populistiskt junilisteparti hade naturligtvis varit att definitivt tacka nej till sjukvårdspartiet. Taktiken att försöka äta kakan och samtidigt ha den kvar inbjuder inte till något förtroende. Nu kommer junilistan att lastas för sjukvårdspartiets överbudspolitik, samtidigt som man kanske ändå inte kommer i åtnjutande av sjukvårdspartiets organisatoriska resurser.

Partiledare utan svar

I en postning gjord natten till idag går sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson till attack mot favoritmotståndaren folkpartiet, som anklagas för att "bekämpa symptomen snarare än problemet". Vad det handlar om är Leijonborgs förslag att skicka in fler poliser i invandrarghettona för att förebygga försök till uppror och liknande. Åkesson skriver:

"Att stoppa in fler poliser vore att bekämpa symptomen snarare än problemet. Låt oss få det sagt en gång till: Problemet är det mångkulturella samhällssystemet! Det är detta system som skapat de rotlösa individer, som sluter sig samman i kriminella gäng. Det är detta system som hindrar gäster i vårt land från att anpassa sig till det svenska samhället och som skapar motsättningar mellan olika grupper."

Jag reagerade mot postningen, och vad jag främst fäste mig vid var Åkessons fortsatta oförmåga att ens försöka definiera mångkulturen. Vad är alltså mångkulturen för Åkesson? Denna fråga är grundläggande för alla inom den komprometterade svenska nationella rörelsen.

PS. Avsåg Åkesson ta avstånd från assimileringslinjen genom sin postning? Han benämner invandrarna "gäster i vårt land"!

Nytt medlemsrekord?

Natten till idag meddelade sverigedemokraterna att man passerat rekordnivån för antalet medlemmar, "trots att nästan en månad återstår av året". Enligt notisen på sverigedemokraterna.se var medlemsantalet vid förra årsskiftet 1 740, medan den senaste sammanställningen 5 december 2005 stannade på 1 764 medlemmar.

Enligt uppgift i boken "Sverigedemokraterna från insidan" hade Sverigedemokraterna hösten 2003 runt 1 450 medlemmar. På riksårsmötet meddelade dåvarande partiledaren Mikael Jansson i sitt öppningsanförande att partiet hade nått 1 800 medlemmar vid slutet på 2003. Enligt inofficiell uppgift från partiets pressekreterare 21 februari 2005 har partiet då omkring 2 000 medlemmar. Enligt inofficiell uppgift från partikansliet i maj 2005 har sverigedemokraternas medlemsutveckling gått från omkring 900 medlemmar i juni 2001 till 1 200 i januari 2003 och 1 386 i januari 2004 och slutligen 1 740 medlemmar i januari 2005, en ökning med drygt 25% sista året.

För en knapp vecka sedan erkände sverigedemokraternas Erik Hellsborn i en kommentar på denna blogg att man efter att ha sparkat uttjänte partiledaren Mikael Jansson under 2005 råkade ut för massiva avhopp från partiet i ett visst distrikt. Leker man med tanken på en ökning med 25% för 2005 räcker dock inte förklaringen om massiva avhopp i ett enda distrikt, såvida detta distrikt inte är SD Syd. Därför sluter man sig till att även partiets officiella uppgifter visar på en avmattning i medlemsutvecklingen.

Sverigedemokraterna får normalt många nya medlemmar just under årets sista kvartal, eftersom avgifter inbetalda under denna tid enligt stadgarna även gäller för nästföljande kalenderår. Normalt avskrivs många medlemmar efter årets första kvartal; dels stryks man ur rullorna efter tre månader vid obetald avgift, dels är återvärvningen av tradition mycket dålig. Med normalgod återvärvning skulle SD idag ha betydligt fler medlemmar än t.ex. miljöpartiet.

08 december 2005

SD ikapp junilistan

Så var det dags: Efter det ena hjärnsläppet efter det andra hos Nils Lundgren visar en opinionsmätning att sverigedemokraternas opinionsstöd är i paritet med det stöd junilistan får. Enligt dagens demoskop har junilistan sjunkit ihop till 1,5% av de 4,2 procentenheter partierna utanför riksdagen delar på.

Inte lär det bli fler procent för junilistan om de slår sig ihop med sjukvårdspartiet, heller. Och allt medan socialdemokraternas företrädare runt om i landet uppvisar en total avsaknad på känsla för de strömningar som kan lyfta sverigedemokraterna kan SD smyga fram i det tysta till klara valframgångar 2006. Varför gör ingen någonting?

Manhammar hjälper ånyo SD

Magnus Manhammar, den unge socialdemokrat som bloggen kritiserade i en tidigare postning, är idag ånyo ute i Sydöstran och hjälper sverigedemokraterna, genom att ta i alldeles för hårt om sådant som han uppenbarligen inte är påläst:

"Det är inte heller en slump att grundarna av Sverigedemokraterna allihop var nazister och att det fortfarande finns många kopplingar mellan dem och Nationalsocialistisk Front (NSF). En del i media väljer att kalla Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti. Jag väljer att kalla partiet vad det egentligen är: ett tungt brottsbelastat och rasistiskt parti med klara kopplingar till den nazistiska rörelsen."

07 december 2005

Hur fort växer valfonden?

Henrik Alexandersson bloggar idag om den sverigedemokratiska valfonden. Bruttosumma för valfonden var 2005-12-05 enligt officiell uppgift 1 536 003 kronor, till detta räknar man lokala valfonder, hittills drygt 1 miljon kronor. Officiella målet är 9 miljoner, något som jag bloggade om även 25 oktober i år.

Förra mandatperioden drog sverigedemokraterna in åtminstone 10 000 kr en dålig månad, i småbidrag från medlemmarna, eller minst 15 000 kr om det var en bra månad. Nu verka man ligga på minst 15 000 kr en dålig månad och 20 000 kr en bra månad. Man hade en valfondskampanj i anslutning till kyrkovalet, och drog då in skapliga extrabidrag. Erfarenhetsmässigt vet man att småbidragen ökar med omkring 100% under valåret, något som nog fortfarande stämmer med tanke på den branta ökningen de två månaderna inför kyrkovalet 2005.

Valet 2002 var målet för valfonden 1,7 miljoner kr, en summa som uppnåddes i elfte timmen. Om man försiktigtvis extrapolerar dagens valfond, och då räknar med 40 000 kr inbetalda bidrag per månad under valåret nås en summa på ungefär 1,9 miljoner plus miljonen i de lokala valfonderna. Lägger man till detta samtliga de kommunala partistöden för 2006, vilka uppgår till c:a 2 miljoner kr, så nås en totalsumma i SD:s alla valfonder inför nästa val på c:a 4,9 miljoner kr.

4,9 miljoner kommer att räcka för att få ut valpropaganda till samtliga hushåll söder om Dalälven. Det vill säga, det räcker om partiet återinför lite budgetdisciplin. Med tanke på att man tagit emot kring 6 miljoner kr i kommunala partistöd hittills under mandatperioden så är förvånansvärt lite kvar i kassakistan. Vän av ordning anmärker kanske att det är meningen att de kommunala partistöden ska brännas iväg på lokal politik. Men här talar vi om ett parti vars partistyrelse traditionellt sover på golvet i gympasalar inför sina möten.

9 miljoner är naturligtvis bara möjligt att nå om partiet får frikostiga extrabidrag från antisemitiska belgare eller ND-vurmande stockholmspensionärer, och riktigt så mycket slantar ska vi nog inte tro att dessa gossar är villiga att ställa upp med. Inte nu, när partiet lanserar en på ytan filosemitisk kulturnationalistisk linje. Det är dock inte alls omöjligt att sverigedemokraterna kan lägga ut mer pengar i valet än både miljöpartiet och junilistan, och nästan i nivå med vänsterpartiet.

Hellsborn dissar syrrorna

Man tror det kanske inte om rikets individuellt mest aktive sverigedemokratiske opinionsbildare, men Erik Hellsborn vågar svära i kyrkan och visar t.o.m. tecken på humor. Efter fighten om Windeskog, där Hellsborn konstigt nog var på den förlorande sidan, har han släppt loss på sin "personliga och relativt opolitiska blogg".

Ämnesvalet på denna blogg verkar vara utstuderat provokativt, men är ändå kul. Hellsborn skämtar om att han har litet könsorgan. Han berättar anekdoter om förvirrade klienter inom hemstjänsten, där han alltså jobbar. Sen sticker Hellsborn verkligen ut hakan, och skriver om att sjuksköterskor är fula. Betyder detta att han sagt upp sig och vill ge ett tjyvnyp innan han går vidare i livet, eller? Så här står det i bloggen:

"..förekomsten av attraktiva sjuksköterskor är ungefär lika omfattande som antalet kristdemokrater i en gayprideparad...Nedre delen av kroppen täcks i 90 % av fallen med byxor, inom landstinget vita tygbyxor, inom kommunen vanliga jeans. Detta är jag tacksam för. Det förhåller sig nämligen så att den genomsnittliga sjuksköterskan inte är en välbyggd blondin på 20 år. Genomsnittsåldern inom vården är hög, de flesta sköterskor är minst 40 år och utseendet är därefter."


Särskrivningar och felstavningar har rättats.

Sparka Freivalds

Laila Freivalds kommer inom ett par månader att på grund av sin personliga inkompetens ha sparkats snett uppåt i maktpyramiden. Skriften finns där på väggen.

Freivalds är utrikesministern som 1) inte tar del av nyheter och aktualiteter när hon är ledig, 2) inte visste vad "Phuket" var för något, och 3) gick på teatern när många av hennes väljare låg på stränderna i Thailand och dog. Vill du skriva på en namninsamling och kräva att hon sparkas? Klicka på rubriken till denna postning!

06 december 2005

Aktuella sentenser

Göran Persson 1997: "Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå.”

Göran Persson 2005: "Det var mitt fel, men jag avgår inte. Ni får bära mig ut med fötterna före - jag kommer aldrig att avgå frivilligt. Aldrig."

Socialdemokratins Sverige är bristen på självkritik och heder upphöjd till högsta norm.

Morian kommenterar junilistans kommande allians

S-bloggaren Jonas Morian kommenterar idag junilistans ytterligare sammanfall, och partiets planerade allians med opportunistiska sjukvårdspartiet.

Skamlös fembarnsmor

Elisabeth Krantz i Kungsbacka gifte sig med en arabisk man och fick fem barn. När maken efter skilsmässan olagligen förde barnen med sig hem till släkten i Gaza lejde Krantz svensk och israelisk advokat för 200 000 kr, pengar som hon nu skamlöst kräver av stat eller kommun!

Den israeliske advokaten utlovar stämning om inte Krantz går med på att betala hans fordran om 150 000 kronor. Till detta kommer den svenska advokatskulden.

Om man gifter sig med en person som har rötterna i ett annat land får man allt acceptera medföljande extrakostnader. Vilken rätt har den skamlösa kungsbackakvinnan att fordra betalt av skattebetalarna, bara därför att pappan ville låta sina barn stifta bekantskap med sin arabiska identitet?

Horhuset på Tångvallaskolan

Så läser man då att skolkatalogen på Tångvallaskolan i Falsterbo har dragits in, eftersom skolan låtit trycka upp katalogen med bl.a. en klassbild där samtliga elever är nakna. Det rör sig inte om ren barnporr, eftersom klassen är en niondeklass.

Hela upplagan av denna katalog drogs för övrigt inte in, eftersom "rektorn" Louise Erlandsson tycker att det är OK med nakenhet bland elever som fyllt 15 år och därmed är sexuellt lovliga. Huruvida eleverna även ägnade sig åt schemalagd gruppsex i samband med fotograferingen framgår inte av tidningsartikeln.

Ny tandagnisslan från Weine Berg

Efter att ha läst riksupplagan av Metro, men utan att ta reda på några detaljer, utgöt sig Weine Berg igår på sin blogg om lagrådsremissen om underlättad anhöriginvandring. Läsaren finner bl.a. följande fragment i Bergs kortfattade postning:

"..fler anhöriga..invandrare..blodsband..vilka eller vem som lagt förslaget..vem som får bekosta förslaget..hänger Sveriges framtid..svenskarna vågar säga emot och vågar agera..samhällselitens diktat..De ondas illdåd..de godas tystnad."

Jag gjorde mig besväret att som hastigast ögna igenom regeringens pressmeddelande och lagrådsremiss. Det är tydligen så att EU tvingar Sverige att ta bort kravet på "hushållsgemenskap" (enligt 2 kap. 4 § första stycket 3 UtlL förutsätts hushållsgemenskap mellan den anhöriga och den som är bosatt i Sverige eller som beviljats tillstånd för bosättning i landet).

Självklart kommer en sådan lagändring att leda till ytterligare ökningar av invandringsflödet till Sverige. Men mitt i denna finstämda humanism smyger regeringen också in en ny regel om DNA-testning av åtminstone vissa av de som vill anhöriginvandra. Kanske förvandlar denna testning ökningen till en kraftig minskning av anhöriginvandringen? Kanske är Weine Berg ute i ogjort väder med sin katastrofprofetia?

Jag tror sverigedemokraterna skulle få större trovärdighet i den allmänna debatten om dess företrädare tänkte först och talade sedan.

Scoop för Björn Söder

Först av alla (tycks det) har sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder hittat två citat av Göran Persson, citat som gör Persson till hycklare när han nu vägrar avgå efter förnedringen från Katastrofkommissionen. Så här skrev alltså Göran Persson i sin bok "Den som är satt i skuld är inte fri" (1997):

"..Någon i kollektivet, gruppen, rörelsen, styrelsen, måste kliva fram och säga: Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå."

"Vi har många chefer och ledande politiker som fått mycket stryk och ändå sitter kvar. Det vore bättre att folk tog sin hatt och gick..."


Tillägg 051206 10.40: Det framkommer i en kommentar till denna postning att det inte är Björn Söder utan Dagens Eko som upptäckt de intressanta citaten. Söder nämner dock inte detta i sin egen postning.

05 december 2005

Att ta itu med våldet mot kvinnor

Aftonbladet skriver att överfallsvåldtäkterna ökat med nästan 40% på fem år. 95 000 personer "protesterar" mot detta genom att bära ett vitt band på jacka/kavajslag.

"Sätt på dig Vita bandet i dag, det gör vi på Aftonbladet. Det är nog nu."

Vita Bandet är en PROTEST mot kvinnovåldet. Detta är svenskarnas sätt att "ta itu" med våldet mot svenska kvinnor. Det är patetiskt.

Vad kommer de att uppnå tror du? Har du tänkt på att en våldtäktsman kan ta på sig ett Vitt Band och på så sätt lura med sig en lättlurad, svensk kvinna från krogen för att sedan våldföra sig på henne?

Blodspengar

Olof Aschberg beskrivs ibland som "Lenins bankir". I "Gryningen till en ny tid", en bok utkommen efter Stalins död, uttrycker Aschberg sin beundran för Sovjetryssland:

"Vad Sovjetunionen har uträttat övergår mina djärvaste förväntningar. En ny generation av sunda, framsynta, klart tänkande unga män och kvinnor har fostrats till stora sociala, ekonomiska, vetenskapliga och framför allt moraliska uppgifter."

Sonsonen Robert Aschberg intervjuades i Världen Idag 30 november i år:

Journalisten - "Jag känner till att du är uppvuxen i en familj med vänstersympatier, där din farfar var kommunist".
Aschberg - "Han var inte kommunist. Har du läst hans böcker? Det han talade om på 1920-talet var en ny ekonomisk världsordning".

Vet Robert Aschberg egentligen vad han säger? Om Olof Aschberg själv inte var kommunist, då blir ju hans bolsjevikmiljoner rena blodspengar!

"Homopolitiskt korrekt"

På ledarplats i Världen Idag tar Mats Tunehag systemkritiken ett steg längre:

"Gaylobbyister och islamister hotar demokratin...Den svenska lagen om hets mot folkgrupp håller inte måttet för rättsprinciper i en rättsstat...RFSL och dess politruker...Dessutom höjer nu en del rösten för att lagen om ”hets mot folkgrupp” ska ändras och skärpas; ...andra åsikter än de för tillfället homo-politiskt korrekta borde inskränkas. Runt om i världen är det två rörelser som kämpar för inskränkningar av yttrandefriheten: islamister och gaylobbyister."

Att Tunhem vågar? Jag tror, chefsåklagare inom politiska polisen, sitter och läser den här ledaren riktigt noggrant idag.

Är Söders filosemitism äkta?

Björn Söder stormade mot stockholmsmuselmanerna i sin blogg 29 november ("Antisemitiskt missförstånd"). Stormen fortsatte i ett pressmeddelande 1 december, undertecknat av Söder: - Det är nu dags att regeringen väljer vilken fot de skall stå på. De kan knappast fortsätta att underlätta den muslimska invandringen och den radikala islamismens framväxt i Sverige och samtidigt säga sig vilja bekämpa antisemitismen i landet.

Om Björn Söder är den kraftfulle filosemit han låter som, varför genomdrev han då 2003 antagandet av antisemitiske belgiske förläggaren Bernard Mengal som ledande partifinansiär?

Junilistan bryter mot sina egna stadgar

Jag undrade länge hur junilistan öht kunde registrera sig, med tanke på avsaknaden på demokratiska strukturer. Nu kommer förklaringen: Junilistan har visserligen undermåligt skrivna, men ändå demokratiska stadgar. Man löser problemet med demokratin genom att helt enkelt strunta i sina stadgar. Vad indikerar detta? Kanske att ett Sverige styrt av junilistan är ett Sverige styrt av en stark ledare som inte behöver besväras av någon opposition.

"Junilistan bryter mot sina stadgar - Centralstyrt och odemokratiskt. Så fungerar junilistan, enligt juridiska experter. Partiet bryter också emot sina egna stadgar, visar SvD:s granskning."

04 december 2005

”I vilket annat land som helst...”

Aftonbladet gör verkligen inte mycket för att försvara inarbetade epitetet "Pravda". Gamla riksrevisionschefen Inga-Britt Ahlenius, även känd som Bosse Ringholms dödsfiende nr 1, uttalar sig i tidningen med anledning av katastrofkommissionens rapport:

"I vilket annat land som helst i Europa skulle regeringen ha avgått efter en så svidande kritik av en oberoende utredning. Vi saknar kultur för ansvarsutkrävande", säger hon till tidningen.

Hmm...saknar kultur för ansvarsutkrävande? Jag skulle vilja säga att det är hedersbegreppet som helt glömts bort i Sverige. Det enda som gäller här är att roffa åt sig så mycket som bara går. Ansvarsutkrävande är irrelevant i det sammanhanget, för ansvaret kan inte räknas i kronor och ören. Vi har allt kommit längre än spanjacker, fransoser och spaghettilirare, som håller på med så uråldriga begrepp!

En tidsresa med socialdemokraterna

Sandvikssossen Monica Jacobsson gör en "tidsresa med moderaterna" på sin s-blogg. Detta ger mig idén att göra en tidsresa med socialdemokraterna. Minst lika roligt!

1919: Katekesundervisningen i skolan avskaffas, den moraliska nedrustningen inleds
1925: Svenska försvaret skrotas, framtvingar framtida samarbete med Nazityskland
1946: Baltutlämningen till Stalin, många begår självmord
1951: Ödeläggelsen av Stockholms innerstad inleds av Hjalmar Mehr och Yngve Larsson (s)
1959: Nej till hållbara framtida avtalspensioner
1969: Kristendomsundervisningen avskaffas i skolorna
1974: Införande av fri abort
1984: Löntagarfonderna införs för att ta över Börsen
1986: Chockökning av invandringen
1989: Tvångssparandet införs för att minska köpkraften
1990: S-regeringen försöker förbjuda strejker
1995: Vårdnadsbidraget avskaffas
1996: Tandvårdsförsäkringen för vuxna avvecklas
1997: Änkepensionen avskaffas för 49 000 fattiga änkor
2001: Schengenavtalet börjar gälla; gränsbevakningen upphör till stor del
2004: Europeiska arresteringsordern; svenskar kan utlämnas till främmande makt utan prövning i svensk domstol. Försvarsmakten läggs i princip helt ner, enstaka förband kan sändas i EU/FN-tjänst

03 december 2005

Inga HBT-motioner för (s)

Oj, oj, oj...nu är det strid på kniven bland riksdagspartierna. Tydligen tänkter socialdemokraterna vägra att vara med på de gemensamma HBT-motionerna i riksdagen. Kanske man släpper gayrörelsen för att vädja till marginalväljarna i mitten?

Junilistan - samma skrot och korn

Den tunga vägen mot Golgata fortsätter för junilistan. Nils Lundgren och Helene Goudin har utnyttjat skattemedel för att gynna sina familjer. När de avslöjas av TV4 verkar de inte ens skämmas. Ska det aldrig komma något politiskt alternativ för den som är trött på maktmissbruk och pampvälde?

Backar SD?

Sverigedemokraterna meddelar att "knappt 90 medlemmar fattas för nytt rekord". Men hur är detta möjligt om partiet fortfarande är Sveriges snabbast växande parti? Uppgiften måste tolkas som att SD haft en svacka senaste året; 2004 var det dittills bästa året medlemsmässigt.

Medhåll för Andh i Gotlands Tidningar

Transportarbetareförbundets Per-Erik Andh får idag medhåll av vänsterpartistiske politikern Luis Barnes i ett debattinlägg i Gotlands Tidningar.

Barnes framhåller att sverigedemokraterna försöker infiltrera de fackliga organisationerna genom att söka medlemskap där, liksom man tidigare infiltrerat kyrkan. Han skriver vidare:

"Jag håller med Andh till fullo. Inte en gata, inte ett torg - inte en millimeter politiskt inflytande åt rasister. Rasismen och nazismen försvinner inte bara för att man låtsas som den inte finns. De går inte upp i rök för att vi vänder ryggen till och det fascistiska våldet upphör inte bara för att vi inte konfronterar det."

02 december 2005

Lasermannen, skjut för att döda (?)

Inom sverigedemokraterna ifrågasätts nu påståendet av Gellert Tomas att man 1992 i en sverigedemokratisk demonstration skanderade "Lasermannen, skjut för att döda".

Jag vill hävda att det är fullt rimligt att påståendet stämmer. Om så skedde var det säkerligen spontant och inte planerat från partiledningen, men likafullt. Mentaliteten finns delvis kvar i partiet. När jag själv sista gången övernattade i det sverigedemokratiska partikansliet hösten 2003 hade jag svårt att sova eftersom delar av partistyrelsen satt och söp i köket, och samtidigt till bandspelarmusik sjöng "Svartskalle, vi hatar dig...ut, ut, ut...Svenska folk vakna...skjut, skjut, skjut."

Ytterligare anteckningar om mångkulturens natur

Efter att bloggen diskuterat definitionen av mångkultur först i denna postning och fått denna definition kommenterad, har begreppet vidare dryftats, senast 10 november. Bloggen har också kunnat konstatera att SD-ledningen i stort sett saknar egen definition av detta för svensk nationalism centrala begrepp.

Idag gav sig Blågula frågor in i debatten om definitionen om mångkulturen genom att referera Anders Johanssons bok "Sanningen är originell", kapitlet "Mångkulturen som luftslott". Johansson erbjuder i detta kapitel först en egen defintion av kultur1. Någon egen definition av mångkulturen ser inte Johansson ut att ha orkat med, utan här citeras istället Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, där han skriver i Samtidsmagasinet Salt nr 1/1999:

"Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan den ringaste förlust. Det nationella är egenart, produktivitet, idealitet. Det nationella är en form för det andliga livet. Det är språk och begränsning. Det är "hemma" i motsats till "borta", det är "eget" i motsats till "främmande". Man kunde även säga - det mångkulturella kan inte bestå av en blandning av icke-existerande kulturer."

Anders Johansson tillägger för egen del att han, f.ö. liksom Robert Tracinski som förklarat att alla kulturers jämlikhet är grundläggande för mångkulturen, att mångkulturen är ett värderelativistiskt begrepp, och enligt Johansson bygger på den sentimentala och i grunden felaktiga tron att alla kulturer har samma värde eller i varje fall kan kräva samma respekt. Det ska tilläggas i detta sammanhang att jag själv inte ser mångkultur/-alismen som något nödvändigtvis relativistiskt.

Läsaren förvånas måhända av att Blågula frågor här skulle ge sig in i debatten genom att referera en bok om bl.a. mångkultur, som i sin tur refererar en annan definition av mångkulturen, men utan att själv göra något bidrag till teoribildningen. Läsaren tycker kanske att ett så vanligt men ändå vagt begrepp kunde fordra en diskussion om sin egentliga och grundläggande innebörd.

Här kan f.ö. tilläggas att Blågula frågor inte ser ut att innehålla någon annan fördjupning i ämnet. Under rubriken "Vad är multikultur?" refereras i en kortare artikel en kolumn av Pierre Durrani, publicerad i Östgöta Correspondenten 13/12 2003, med det märkliga konstaterandet "Med multikulturalismen vet vi inte riktigt vad vi menar". I övrigt verkar det tomt, men kanske bedras vi av rubriksättningarna på den blågula webbplatsen. Där finns trots allt ett ansenligt antal artiklar kring områdena kultur, nationell identitet, migration och integration.


1) Johanssons definition av kultur:

"Kultur är, kort sagt, summan av den värld där människan lever sitt liv och den förmedlar både andliga och materiella värden till eftervärlden."

Definitionen i "Litet nationalistiskt lexikon. Terminologi av internt intresse för aktivister i den nationella rörelsen i Sverige."

"Kultur: Kollektivt begrepp, avser den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi själva är med om att forma."

01 december 2005

Poäng för SD

Bloggen varnade 24 november för att södertäljepolisens Projekt Spira ger sverigedemokraterna en riktig gratispoäng. Nu har partiet ifråga insett detta, och idag kan man läsa i partiorganet SD-Kuriren att "sverigedemokraterna anmäler polisen för etnisk diskriminering ".