20 december 2005

JSW = Worship ?

I en kommentar till postningen Windeskog går inte till ND tidigare idag ställs följande fråga:

Worship, är det Windeskogs egen sida? Partipresentationerna är ju undertecknade av honom. Jag väntar med spänning på att han ska skriva en presentation av Sverigedemokraterna.

"Intervjun" med honom är dock inte undertecknad Antagligen var intervjuvare och intervjuoffer samma person.

Ang. Wikipedia, så redigeringskrigade han i flera artiklar, om Expo och Tobias Hübinette som också är låsta.


Jag tog en titt på registreringen av worship.se. Det framkommer att domännamnet registrerades 2004-01-16 med kontraktnummer 102-495-015 av "Kim". Nic.se ger oss alltså inte det fullständiga namnet på ägaren av worship.se. Jag kunde förstås vända mig direkt till nic.se och försöka få vidare besked.

Men fundera först över namnet Kim! Det verkar väl inte alldeles omöjligt att det roliga "gänget" bakom Svinstian kan gå vidare i sin stalking av ND-Benito och berätta om ev samröre med Windeskog? Jag avvaktar alltså en fortsättning på senaste postningen om Benito, en postning som verkligen ger perspektiv åt primadonnorna Windeskogs och Weines gny över bagateller som att kallas rasister o.dyl.