31 december 2005

Ekonomiska topplistan på Kompassen

"Topplistan" över högerbloggar på Kompassen ser f.n. ut så här, vad gäller den s.k. ekonomiska dimensionen:

1 Bulten i Bo 0,00
1 Entrepreneur 0,00
1 Pelpet 0,00
4 Raljant blog 0,05
5 Augusts dagboksblogg 0,13
6 Johanna Nylander 0,13
7 Patrick Wentzel -0,25
8 Sagor från livbåten 0,63
9 Johan Folin 0,70
10 Jksk 1,50
11 Sleeping Mossad 1,63
11 Subjektiv.se 1,63
13 Blå revolution 1,75
14 So F-g Liberal 2,01
15 State of the Nation 3,00
16 Frykmans liberala blog 3,00
17 Christian Swedberg 3,50
18 Jihad i Malmö -3,38
19 Fred -3,38
20 Stilla undringar -3,50
20 Xaqt.net -3,50

Den ursprungliga skalan från 10 till -10 var ideologiskt korrupt, och har därför i denna tabell ersatts med en gradering efter närheten till noll på skalan. Någon klar höger-/vänsterlinje har inte kunnat fastställas i tabellen, utan här har de tjugo främsta tagits med.