31 januari 2007

Värre än Harris

Bild av Dresden efter bombningarna i februari 1945Särskilt tankeväckande är idag artikeln i SvD av Merete Mazzarella, där hon målar upp den katastrof för Europa som är värre än vad någon egentligen föreställer sig.

Det handlar om barnafödandet. I Tyskland ska nativiteten ha sjunkit till 1,29, d.v.s. varje gift par får under sitt reproduktiva liv i genomsnitt 1,29 barn, vilket rent aritmetiskt säger oss att de inte förmår reproducera sig: Själva är de 2, deras avkomma 2/3 av detta.

Vad "Bomber" Harris eldstormar över tyska arbetarbostäder inte riktigt lyckades förmå under kriget, det håller tyskarna på att göra mot sig själva. Ungefär lika illa är det i hela den övriga vita världen.

Vem behöver bry sig om miljöalarmisterna? Den västerländska civilisationen tar snabbare kål på sig själv genom det individuella självförverkligandet, den feminism och ateism, som hindrar att det föds barn, i all synnerhet som våra rivaler i andra världsdelar fortplantar sig fortare än någonsin.

Avmattning i Gävle

SD Gävle är som alltid ett föredöme ifråga om att avrapportera sina möten och sammankomster. Årsmötesrapporten från lokala (?) årsmötet 28 januari kom redan igår, och signalerar en avmattning i den starka tillväxten för sverigedemokraterna i Gävle kommun.

Mötet hölls liksom 2005 i Valbo. Antalet deltagare var den gången 53 medan antalet denna gång inte offentliggjorts. I år leddes årsmötesförhandlingarna av populäre Runar Filper, inbjuden distriktsordförande från Värmland. Detta får självklart tas som ett plus för lokalavdelningen, eftersom mötet 2005 inte hade mer prominenta gäster än numera uteslutne Jimmy Windeskog. Kommunföreningen bildades i oktober 2002.

Omvaldes gjordes ordförande Roger Hedlund, i styrelsen sedan starten, och vice ordförande Margareta Sandstedt, invald 2005. Ledamöterna Agne Berg, invald 2006, och Patrik Lindholm, invald 2006, omvaldes även de. Louise Erixon valdes in som enda nya ledamot. Hon är bekant sedan hon haft skolpraktik hos SD Gävle i april 2006 och fått platsen indragen av socialdemokraterna efter 14 dagar. Ny suppleant blev Jan Kassberg och omvald som suppleant blev Roland Sandstedt, invald första gången förra året.

För mångfald genom enfald

Uppsala kommun inbjuder alla sina chefer till det egna ledarskapsutvecklingsprogrammets kurs "Mångfald för organisationsutveckling", en heldagsutbildning. Ansvarig för kursen, som ges 6 gånger under 2007 med början 9 februari, är mångfaldsstrategen Gro Hansen.

Bland innehållet i kursen finns en beskrivning av vad mångfald är, d.v.s. kravet på etnisk kvotering och diskriminering för att öka andelen utomnordiska anställda inom Uppsala kommun. Deltagarna kommer att läras hur man i en rekryteringsprocess sållar bort de oönskade svenssonnamnen, och hur man möter de fördomar och värderingar som strukturkonservativa medarbetare kan tänkas föra fram vid missnöje med vissa nya arbetskamrater.

Nytt initiativ för att komma åt SD

I ett initiativ för att begränsa den fria nomineringsrätten och de hemliga valen föreslår Valmyndigheten nu att de politiska partierna ska tvingas föranmäla kandidatur i ett visst val. Partierna ska enligt förslaget vidare tvingas förnominera minst tre kandidater.

Agerandet från Valmyndighetens sida markerar ett stigande missnöje i Rosenbad över valframgångarna för sverigedemokraterna.

Mot svenskfientligt våld

I värmländska Filipstad representeras sverigedemokraterna av den tidigare nationaldemokratiska klanen (jfr expo, vf) Klausen.

Jerry och Levi Klausen har enligt färska tidningsuppgifter lämnat in två motioner till fullmäktige. I den ena motionen krävs att kommunen ska ta avstånd från "svenskfientligt våld". Lokala bedömare befarar att man i sin nästa motionsvända föreslår kommunal sponsring av resor till manifestationen mot svenskfientligt våld i Salem.

Ingen Zlatan

Oj då, nobbar Zlatan att spela i Lagerbäcks landslag? Jag hoppas fler följer hans exempel. Efter misslyckandet i VM i Tyskland borde Lagerbäck ha tagit ansvar och avgått. När han inte gjorde det, då är det rätt sak att göra om man bojkottar hans landslag.

Den nye förbundskaptenen bör sedan svartlista Zlatan från spel för att han instigerade bojkotten.

30 januari 2007

Glädjande ökning i SD Forshaga

Kommunföreningen SD Forshaga, som tidigare endast bestod av familjen Olsson, har växt till sig betydligt till i år. Den nya styrelsen består därför av inte mindre än fem ledamöter, samtliga boende inom kommunen.

SD Forshaga fortsätter av årsmötesrapporten att döma att frondera mot partiledningen, gemenligen kallad "Fantastiska fyran", vilket visas av valet att kalla in Johan Rinderheim från Stockholm som ordförande vid årsmötet. Göran Olsson, 51, och sambon Annelie Oscarsson, 44, omvaldes som ordförande respektive vice ordförande. Styrelsen fylldes sedan på med Lisbeth Engström, 45, Susanne Jacobsson, 39 och Alf Gunnarsson, 51. Samtliga är boende i Deje.

Se även Slöseri i SD Forshaga, Sådana vänner gör fiender obehövliga..., Misshandeln av Dubbel-Alex, SD och Expo och Årsmöte i SD Värmland.

Vem är svensk?

"Vilken idiot som helst kan skaffa sig svenskt medborgarskap (uppenbarligen) och islamister är definitivt inte “svenskar”, oavsett hur många medborgarskap de lyckas lura till sig."

[Robert Boström, en av ungtupparna i SD Örebro]
OK, Robert, vem är svensk? Jag hoppas du kan besvara den frågan utan att använda en plattityd.

Bakslag för SD Karlstad

I ett försök att smygvägen återkommunalisera den statliga polisen hade Sverigedemokraterna i Karlstad i en motion yrkat att kommunfullmäktige skulle anställa 10 stycken s.k. närpoliser. Med hänvisning till polislagens stadganden om en statligt organiserad polis avslogs dock sd-motionen av januarifullmäktige.

Åkesson, i glashus, med sten i handen

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson på sin blogg idag: "Är det verkligen så fel att erbjuda människor med försörjningsstöd en meningsfull sysselsättning med normala rutiner, arbetskamrater och en känsla av att göra nytta? "

OK, vi har förstått att Sd vill sätta socialbidragstagarna i tvångsarbete, så att de får tummen ur och ser till att skaffa sig hederliga jobb. Men varför går inte Sd före?

Till att börja med kan partiets gruppledare i Ronneby, Jan Rume, ta tillbaka överklagandet från länsrätten, och fortsätta sitt politiska arbete i kommunen "enligt skärholmsmodellen" istället för att fordra BÅDE arvode och försörjningsstöd. Det vore verkligen ett skinande exempel för andra!

29 januari 2007

Ändra inga länsgränser!

Den parlamentariska Ansvarsutredningen vill demontera den hävdvunna länsstruktur som bevarats i stort sett oförändrad sedan 1600-talet. Man vill istället bilda halvdussinet storregioner för att administrera sjukvården och överta en del av statens maktbefogenheter och till det stifta direktvalda regionparlament. Varför?

Den kloke Kurt Lundgren har flera gånger förklarat hur det hela inte är annat än ett beställningsverk från EU-byråkratin i Bryssel i syfte att krossa Sverige:
"..att slå sönder det lilla som är kvar av den nationella enigheten och nationsstrukturen genom att skapa 8-9 tämligen självständiga regioner, vilka var och en för sig förhandlar med Bryssel; ett drömläge för regionala småpåvar, men det innebär en upplösning av nationen - det är en fanatisk eu-anhängare, Mats Svegfors, som satts att regionalisera landet i den s k Ansvarsutredningen."

Vad jag förstår är ett bärande argument för den tänkta storreformen att det måste finnas politiker på tre olika folkvalda nivåer. Om detta leder till att Sverige måste krossas är jag emot: Behåll isåfall bara riksdags- och kommunval! Sjukvården kan göras om till ett rent försäkringssystem, och denna försäkringsverksamheten läggas över på Försäkringskassan. Med detta gjort kan man sedan behålla länen, med en statlig myndighetsnivå på länsnivå.

SD Borås, godkänt betyg

Miljöpartiets Johan Hellström rapporterar att sverigedemokraterna (klokt nog) höll sig borta från talarstolen vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde i Borås. Däremot röstade man konsekvent på sossarnas linje.

Skolk i Trelleborg

Sverigedemokraternas folk i byggnadsnämnden i Trelleborg dyker visst inte upp till möten. Dags att ringa upp Per Klarberg, månne?

Ca suffit comme ca

Socialisternas kandidat Ségolène Royal gör visst den ena grodan efter den andra i den franska presidentvalkampanjen. Det är då för väl. Fransoserna har redan två fullvärdiga presidentkandidater: Sarkozy och Le Pen. Det räcker.

Aktivitetsrapport från Västmanland

I Västmanland struntar sd-ledamöterna att gå på fullmäktigemöten.

- Det kanske folk säger såhär att ”vad fan ska vi rösta på dem där för, de ställer i alla fall inte upp när de blir invalda”, säger Jan Björklund (sd) i Hallstahammar till Radio Västmanland.

Sedan Joakim Larsson i Uppsala av sekteristiska skäl såg till att 2005 bryta loss C-län från distriktet SD Svea saknas lokal organisation för sverigedemokraterna i Västmanland. Nu vill det till att den alltmer passiva particentralen i Lund sätter alla klutar till; hur ska det annars gå för Sd i länet?

Vad avses?

Följ föregångslandet Danmark, skriver sd-hövdingen Åkesson i den senaste postningen på partibloggen. Följ vad då, fördubblingen av invandringen?

28 januari 2007

Klassanalys, nu även hos SD

På nya sverigedemokratiska gruppbloggen sdblogg.se ser jag till min häpnad att klassanalysen plötsligt trängt in i den sverigedemokratiska idévärlden, om än bara hos anonymbloggaren "Josef K".

Andra kallar det den politiska klassen. Anglofile Josef K kallar det i en postning idag the chattering classes.

"Händelser som påminner om kulturrevolutionen i Kina"

Sdu:s Erik Almqvist har upptäckt en nära två månader gammal artikel i The New York Sun och gjort en postning om denna på sdblogg.se. Artikeln, vars i stort sett enda namngivna svenska källa verkar vara Jonathan Friedman, bär rubriken "Medan Sverige sover".

Det framgår av artikeln bl.a. att sverigedemokraterna "åtnjuter ett avsevärt stöd hos allmänheten", men att detta inte kunnat ta sig uttryck i valen, på grund av att valen inte är hemliga och alltså präglas av systematiskt valfusk. Läget är prekärt för Sd, för partiet har varit föremål för
händelser som påminner om Kinas kulturrevolution. Uppgjorda 'folkliga protester' av de andra partiernas 'ungdomsbrigader' har lett till att sverigedemokrater förlorat sina jobb. För några veckor sedan blev en yngre diplomat avskedad sedan det blivit känt att han var medlem i partiet och hade kritiserat sitt lands invandringspolitik.

Vid upprepade tillfällen har ligister lojala till de styrande partierna skingrat sverigedemokraternas möten och misshandlat partiets ledare. Och detta i ett land i vilket på senare tid ett parti lett av en uttalad kommunist varit del av en styrande koalition.
Hurra, tycker Almqvist, och frågar sig om "demokratiseringen av Sverige (ska) komma utifrån"?

Jag tror nog att Almqvist bör sansa sig. Liknande glädjeutbrott har då och då inträffat hos sverigedemokrater ända sedan partiet bildades, men ännu har inte marinkåren rullat in på Sergels torg.

Efter att ha läst artikeln i The New York Sun bör man däremot erinra sig följande minustecken.
 • De starka, nästan pompösa överdrifterna i texten kan slå tillbaka: Under kulturrevolutionen slog man ihjäl misstänkta småborgare till både höger och vänster. Ingen sd:are har ännu förlorat livet i partiets tjänst.
 • Jonathan Friedman är uppenbarligen artikelns huvudsakliga inspiratör och källa. Gjordes researchen på en lunchrast?
 • Friedman tillmäts inte så stor trovärdighet i det "liberala etablissemanget" på grund av sitt långa invandringskritiska engagemang.
 • Nystartade The Sun är en neokonservativ tidning och saknar därför anseende i Europa på det sätt The New York Times har. Dessutom: Suns upplaga är på 100 000 exemplar per dag. Times upplaga är 1 150 000 på vardagar och 1 700 000 på vardagar.

  Det finns emellertid även plustecken - åtminstone för sverigedemokraterna.
 • Sd framhålls vid åtminstone ett tillfälle i amerikansk media som Sveriges ledande oppositionsparti.
 • Friedman är judisk, The Sun är judiskägd. Kan den amerikanska judenheten vara på väg att tvätta av Sd den antisemitiska stigma som finjudarna i bonniersfären lyckats impregnera partiet med?

  För egen del tycker jag att artikeln vittnar om lågklassig journalistik. Men jag gottar mig åt den: Rödskäggen inom media och politik kan gott få känna på hur det känns att bli utsatt för propaganda som biter.

  Dessutom håller jag i stort med Friedman i hans samhällsanalys: Det finns en politisk klass, och den förtrycker oss.
 • 27 januari 2007

  Den ständiga kanslikrisen fortsätter

  Enligt en uppgift på Sdu:s forum, avdelningen sverigedemokraterna, tråden medlemmar, tillstod förbundets viceordförande Erik Almqvist förra söndagen att kanslifunktionen kollapsat, och att "massor" står i kö för att få sina beställda infopaket från SD Riks. Därmed kan partiet även ha gått miste om ett antal nya medlemmar, vilket i sin tur påverkar fördelningen av riksårsmötesombud för 2007.

  Partiets förste arvoderade kanslichef, Martin Kinnunen, har inte kommenterat uppgifterna från Almqvist.

  26 januari 2007

  SD Växjö ser konspirationer i trädgårdslandet

  I tisdags var det sammanträde i kommunfullmäktige i Växjö. Enligt rapport från fagra Rola Brentlin (m) gick det inte så bra för sverigedemokraterna när det skulle diskuteras fler kolonilotter i kommunen:
  "Sverigedemokraten gjorde ett av sina lysande framträdande och sa att 99% av kolonilotterna styrs av invandrare och därmed skulle vi inte ha fler."

  De lär sig på TV

  SVT har låtit sig köpas av vänstervridna Svenska kyrkan. So what? Propaganda för Fidel Castro och Kubas kommunistparti gjorde de gratis, nu har de i alla fall lärt sig att ta betalt för sina politiska excesser.

  Är SD:are antisemiter?

  Grafen plottad av Henrik Bachner och Jonas Ring 2005
  En kommentar tidigare idag har hypotesen att Sd:s fiaskobetonade förintelsemanifestation igår kväll beror på att Sd:s väljare är bland de mest antisemitiska i valmanskåren. Det snacket tror inte jag på - att deltagandet blev så lågt (10-15 personer) beror helt säkert i första hand på det låga antalet medlemmar och aktiva inom Sd, samt det faktum att partiet lokalt i Karlskrona trots gott valresultat har en svag organisation.

  Men visst spelar syftet med manifestationen in. Det lär inte vara något högprioriterat för en sd-sympatisör eller medlem att gå ut på gatan och hytta med näven mot rasism och främlingsfientlighet på den dag sovjetiska trupper tågade in i Auschwitz. Det var kanske ingen höjdare för Åkesson eller Jomshof heller; man drog i sina anföranden in andra folkmord och islamism i sammanhanget, som för att relativisera judemorden under Tredje riket.

  Sant är också att en undersökning ("Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige", gjord av Henrik Bachner och Jonas Ring för Forum för levande historia, pdf) visar att Sd:s väljare 2005 var tredje mest antisemitiska räknat bland de sju riksdagspartierna, två vänsterextrema och tre högerextrema partier.

  Klargörande

  Bloggen har i en tidigare postning i skämtsamma ordalag tänkt sig en framtida partifusion mellan högerbröderna i sverigedemokraterna och högerpartiet de konservativa. Högerpartiets partisekreterare Oscar Lagberg utnämndes - likaledes på skämt - till blivande viceordförande bakom Jimmie Åkesson.

  Tyvärr har Oscar Lagberg tagit illa vid sig av denna raljanta bloggteknik. Han uppger för mig idag att han "upplever det som fruktansvärt kränkande att behöva bli sammankopplad med Sverigedemokraterna, särskilt med hänsyn taget till att detta parti försöker stjäla vår partisymbol".

  Låt det därför bli sagt en gång för alla, att Oscar Lagberg tar tydligt avstånd från sverigedemokraterna och allt det de står för!

  JK:s beslut på CB:s anmälan

  På föredragning av Katarina Berglund Siegbahn har justitiekansler Göran Lambertz meddelat följande, tämligen långa avskrivningsbeslut med anledning av CB:s anmälan mot Niklas Svensson.

  En person har anmält journalisten Niklas Svensson för att ha röjt hennes identitet i ett inlägg på Nyhetsbolaget AB:s bloggsida politikerbloggen (www.politikerbloggen.se). Hon har gjort gällande att hon har lämnat uppgifter till Niklas Svensson för publicering och att han - genom att publicera uppgifterna på sådant sätt att det gick att förstå vem som hade lämnat uppgifterna - har brutit mot anonymitetsskyddet. Han har sedermera återtagit sin anmälan.

  Justitiekanslerns bedömning

  Enligt 2 kap. 3 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får bl.a. den som har tagit befattning med en framställning som var avsedd att ingå i ett radioprogram eller en teknisk upptagning inte röja vad han därvid har erfarit om vem som t.ex. har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 § YGL.

  Justitiekanslern får enligt 2 kap. 5 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen väcka allmänt åtal mot den som bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 § endast om målsäganden har angett brottet till åtal. Eftersom anmälaren, som även är målsägande, har återtagit sin anmälan saknas redan av denna anledning förutsättningar för Justitiekanslern att pröva anmälan.

  JK:s beslut på CB:s anmälan

  På föredragning av Katarina Berglund Siegbahn har justitiekansler Göran Lambertz meddelat följande, tämligen långa avskrivningsbeslut med anledning av CB:s anmälan mot Niklas Svensson.

  En person har anmält journalisten Niklas Svensson för att ha röjt hennes identitet i ett inlägg på Nyhetsbolaget AB:s bloggsida politikerbloggen (www.politikerbloggen.se). Hon har gjort gällande att hon har lämnat uppgifter till Niklas Svensson för publicering och att han - genom att publicera uppgifterna på sådant sätt att det gick att förstå vem som hade lämnat uppgifterna - har brutit mot anonymitetsskyddet. Han har sedermera återtagit sin anmälan.

  Justitiekanslerns bedömning

  Enligt 2 kap. 3 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får bl.a. den som har tagit befattning med en framställning som var avsedd att ingå i ett radioprogram eller en teknisk upptagning inte röja vad han därvid har erfarit om vem som t.ex. har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 § YGL.

  Justitiekanslern får enligt 2 kap. 5 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen väcka allmänt åtal mot den som bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 § endast om målsäganden har angett brottet till åtal. Eftersom anmälaren, som även är målsägande, har återtagit sin anmälan saknas redan av denna anledning förutsättningar för Justitiekanslern att pröva anmälan.

  Pirat-TV

  Webbsändningar av betalkanaler - ny trend?

  Pirat-TV

  Webbsändningar av betalkanaler - ny trend?

  Motivationen ej god

  I Karlskrona kommun har Sd 8 ordinarie och 3 ersättare i kommunfullmäktige. I de 11 kommunala nämnderna finns ytterligare 6 personer som inte finns med i kommunfullmäktige. Totalt 17 kommunalt förtroendevalda personer för SD Karlskrona, och då tillkommer x antal personer i kommunala bolag, tingsrätt m.m.

  Vid SD Karlskronas förintelsemanifestation igår kväll deltog 10-15 personer. Med tanke på att man mönstrade aktiva även utanför kommunen, bl.a. partiordföranden Jimmie Åkesson, var det tydligen inte intressant ens för lokalavdelningens kommunalt förtroendevalda att högtidlighålla förintelsedagen.

  Richard: Gör om, gör rätt!

  25 januari 2007

  Mona Sahlin drar inte arbetarröster

  I sitt partiorgan Proletären ser vi idag hur (r):arna levererar en av få klarsynta analyser av tänket i socialdemokraternas valberedning: Man har gett de riktiga gammaldags arbetarna förlorade.
  "Det sägs att sverigedemokraterna jublade över valet av Sahlin, vilket kan vara ett memento. Sahlin lär inte attrahera missnöjda arbetarväljare, åtminstone inte de manliga arbetarväljare som sverigedemokraterna försöker locka med främlingsfientlig retorik. Men så är också siktet inställt på medelklassväljarna och på kvinnorna, bland vilka sossarna förlorade stort i fjolårets val. "

 • 2007-01-26 19.10: Mindre korrektur.
 • Initiativ i konstitutionsutskottet

  Jag läser mellan raderna, och ser hur riksdagsledamöterna Berit Andnor (s) och Per Bill (m) tänker klämma åt sverigedemokraterna angående deras surt förvärvade kommunala partistöd.

  SD ett arbetarparti

  En (s)-student i Uppsala har gjort en väljardemografisk undersökning av valet 2006 och testat vilka parametrar som gett många röster på SD.

  Arbetslöshet, brottslighet, ohälsa och elände, det stavas många röster för SD. Idag är proletariatet inte socialistiskt utan nationalistiskt.

  Göteborgs kommun fjäskar för SD

  Sverigedemokraterna väntas ta plats i valnämnden.

  Allmänheten varnas.

  Förtydligande: SD+HpK= Ironi


  I en postning om Sd:s partisekreterare Björn Söder och hans ofina formuleringar om Föreningen Heimdal fanns med en ironisk formulering om eventuella samverkanstankar sverigedemokraterna/högerpartiet de konservativa. Till bloggens förvåning verkar det som ironin undsluppit ungtupparna i högerpartiet.

  En högerpartist, som önskar vara anonym, har tagit kontakt och berättat för mig att det i motsats till vad Björn Söder påstått för Robert Boström (sd) INTE har förekommit några kontakter mellan Swärdenheim och Söder, och att Söder hämtat sina äreröriga uppgifter om Heimdal från Föreningen högerstudenternas hemsida.

  Den anonyma källan hävdar också att man från högerpartistiskt håll inte alls anser Heimdal vara ett nazinäste, inte heller fascistiskt, utan "katolskt högerextremt" (!). Frågan är vilken betydelse omgivningen ska tillmäta dessa grader i helvetet. Vad det egentligen handlar om är nog högerpartisternas avundsjuka mot Heimdals framångsrika konservatismkoncept.

  Källan har begärt en rad olika rättelser i tidigare postningar om det lilla högerpartiet, något som bloggen tyvärr inte kan infria, eftersom källans anonymitet isåfall skulle riskeras.

  Ingen vidare partilojalitet

  Men visst har ND ett väldigt dåligt utgångsläge nu när SD blivit ett självspelande piano. Jag själv är tveksam om ND ens borde ställa upp i EUvalet 2009 och riksdagesvalet 2010.

  Ingen vidare partilojalitet

  Men visst har ND ett väldigt dåligt utgångsläge nu när SD blivit ett självspelande piano. Jag själv är tveksam om ND ens borde ställa upp i EUvalet 2009 och riksdagesvalet 2010.

  "Obefintlig risk"

  "Obefintlig risk för återfall", sade de ansvariga läkarna på rättspsyk i Jönköping till den lättledda länsrätten. Frigivningssedeln skrevs på. Några månader senare; en kniv är begravd i åttaårings bröst.

  Vad som slår mig är hur kuvade svenskar är. Mentaliteten i samhället, om man ska tro TV-nyheterna, liknar "hej, kom och slå mig". Inga folkmassor samlas med knölpåkar utanför rättspsyk eller häktet. Istället lufsar man för en gångs skull ner till närmaste svenskkyrkliga lokal för att där prata av sig med präster, diakoner, terapeuter och socionomer. Får man bara lätta på trycket, gråta en skvätt, skriva på en namninsamling mot Våldet; då står man beredd när blint, okuvat våld slår till härnäst.

  SVIC

  Webbmastern på SVerige I Centrum har varit i kontakt med bloggen, eftersom man upplever länken "Svic:s sd-forum" som missvisande i och med att man från Svics sida inte sympatiserar med Sd. Namnet på länken i högermenyn ändras därför till "Svics forum om Sd".

  Bloggen beklagar eventuellt obehag p.g.a. tvetydighet i länkningen.

  SD Homo

  www.godhatesfags.comEn statlig utredning kommer i mars att föreslå s.k. könsneutrala äktenskap. Orbacks farmor kommer alltså att kunna gifta sig med hästen, och grabbarna i RFSL kan gifta sig med varandra. Utredningen är dock inte lika hård som Mona Sahlin, som ju vill ta vigselrätten från kyrkosamfund som vägrar homogifte. Vad tycker SD?

  Detta är ett av flera politikområden där Sverigedemokraterna de senaste åren troligen har "liberaliserats". I 1999 års partiprogram slog SD fast att man åter ville ta 1864 års strafflag i bruk. I strafflagens 18 kapitel 10 § stadgades fram till 1944 att den som övar onaturlig otukt med annan person eller med ett djur ska dömas till straffarbete. Exakt vad SD vill idag är inte säkert. Partiet saknar uttalad homopolitik.

  SD: Inför arbetsplikt för socialbidragstagare

  Det ser ut som om SD Landskrona kommer att trumfa igenom en kommunal arbetsplikt för socialbidragstagare i en eller annan form.

  Förslaget från Sverigedemokraterna kommer i en motion till kommunfullmäktige. Partiet hänvisar till "Skärholmenmodellen". Denna modell som tillämpats i ett flertal kommuner innebär dock inte annat än att socialbidragstagare måste delta i jobbsökaraktiviteter för att få försörjningsstöd. SD Landskrona vill införa arbetsplikt inom "parkskötsel eller som extra händer inom vården", något som torde vara olagligt. Huruvida man får med sig partier som moderaterna och folkpartiet på ett sådant juridiskt vågspel är oklart, men inte alls omöjligt.

  Bloggen efterlyser en kommentar från SD Ronneby.

  Sannolikt redan medlem i SD

  Ardavan Khosnood, f.d. ordförande i Muf Malmö:
  "Jag är glad åt Sd:s valframgång och ännu gladare att de som 'ger sig' på Sd, själva inte är något annat mer än handdockor och verktyg, för andra människor."

  24 januari 2007

  Från Sverigedemokraternas annaler: Valambulansen


  I samband med sommarens torgmöten i Uppsala län under folkomröstningskampanjen 2003 kom sverigedemokraternas valambulans till Uppsala. Ambulansen hade tagits i bruk i Örebro under riksdagsvalkampanjen 2002, och sedan använts under omvalskampanjen i Orsa i mars 2003. Sejouren i Uppsala blev den sista innan ambulansen blev till skrot.

  Ambulansen stod uppställd (under presenning) en, enda natt på lugna Hällbygatan i Luthagen, Uppsala. Den lokala afa-avdelningen eldade upp den strax före midnatt med hjälp av en bensinbomb.

  SD Norrköping

  Distriktsordföranden Linnerheim har slagit vantarna i bordet, det vet vi, men vad hindrar particentralen i Lund från att ta ansvar för Petter Carlssons ideologiska skolning?

  Läs även denna postning om kommunfullmäktigeledamoten som ser sig som demokratisk socialist.

  JK-anmälan återtagen

  Sedan CB under gårdagskvällen meddelat att hon vid den tidpunkten "tagit tillbaka" sin anmälan till justitiekanslern om att journalisten Niklas Svensson röjt en källa i strid med straffbestämmelse i tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefrihetsgrundlagen samt sexuellt ofredat henne, har bloggen kontaktats av personer inom piratrörelsen angående rättsliga åtgärder mot CB.

  Enligt vad man uppger övervägs anmälan mot CB för falsk angivelse alternativt falsk tillvitelse riktad mot Svensson. Enligt brottsbalken kan en person dömas för falsk angivelse till fängelse i högst två år om han anger oskyldig till åtal med uppsåt att denne ska fällas till ansvar. Enligt samma lag kan den som hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föreger besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet dömas för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

  JK-anmälan återtagen

  Sedan CB under gårdagskvällen meddelat att hon vid den tidpunkten "tagit tillbaka" sin anmälan till justitiekanslern om att journalisten Niklas Svensson röjt en källa i strid med straffbestämmelse i tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefrihetsgrundlagen samt sexuellt ofredat henne, har bloggen kontaktats av personer inom piratrörelsen angående rättsliga åtgärder mot CB.

  Enligt vad man uppger övervägs anmälan mot CB för falsk angivelse alternativt falsk tillvitelse riktad mot Svensson. Enligt brottsbalken kan en person dömas för falsk angivelse till fängelse i högst två år om han anger oskyldig till åtal med uppsåt att denne ska fällas till ansvar. Enligt samma lag kan den som hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föreger besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet dömas för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

  23 januari 2007

  Inte PP och inte SD

  Newsflash: Anakata röstade vare sig på piratpartiet eller sverigedemokraterna.

  Inte PP och inte SD

  Newsflash: Anakata röstade vare sig på piratpartiet eller sverigedemokraterna.

  SD Gävle har hittat lokal

  SD Gävles årsmöte skulle ha ägt rum i en kyrklig samlingslokal i söndags, 21 januari, men ställdes in sedan kyrkan avbokat lokalen. Lokalavdelningen meddelar nu på sin webbplats att årsmötet nu är inplanerat till söndag 28 januari i gamla kommunhuset i Valbo.

  Ta avstånd från sitt folk

  På tidningen Nationell Idag finns den nationalistiska insikt som hittills saknas i SD-Kuriren. Kan man bygga nationalismen på en bas av ateister? Svaret är nej.
  ...konvertering till en annan religion ett slag i ansiktet på det egna folket eftersom man då gjort avkall på sin kultur och har misshandlat sin själ. Man har tagit avstånd från sitt folk och spottat på sina förfäder...


  Mindre redigering 2007-01-24 12.30 för att undanröja tvetydighet.

  Idealismens död

  Enligt uppgift från Erik Almqvist är idag tiotalet sverigedemokrater avlönade för heltidsarbete åt partiet. Jimmie Åkesson och Martin Kinnunen är anställda av partiet, övriga av olika kommuner och landsting.

  Redigering 2007-01-23 19.15 efter ny information från Almqvist.

  SD nämns i de fina salongerna

  Under årets guldbaggegala delades priset för bästa kvinnliga huvudroll ut av skådespelaren Björn Kjellman. Eftersom tre av de nominerade skådespelerskorna var invandrare vitsade Kjellman till det och menade att sverigedemokraterna "troligtvis fick hicka av de tre nominerade namnen".

  Postning uppdaterad

  Postningen Svarta listan har uppdaterats efter information från en av ledamöterna i 2001 års Ps i Sd.

  Sverigedemokraterna, de asatroendes parti

  Sverigedemokratiska bloggar dör inte, de åker till Valhall och omgrupperar.

  22 januari 2007

  Kuggebodarånet

  10 januari gjorde jag en postning om Jan Rumes (sd) överklagan av ett beslut på soc i Ronneby innebärande att hans socialbidrag minskas med det arvode han får som Sd: gruppledare i kommunfullmäktige. Rume, som tydligen ser det som naturligt att han ska behandlas bättre än andra, gick i taket när han igår upptäckte postningen och började bombardera mig med diverse märkliga meddelanden.

  Tydligen blev Rume en gång i tiden dömd som inblandad i det s.k. Kuggebodarånet 1993 nere i Blekinge. Han fungerade enligt tingsrätten som chaufför åt den kumpan som under en utflykt i det blekingska havsbandet rånade en pensionär på pengar och några kameror. Efter en klumpigt genomförd polisutredning dömdes Rume till skyddstillsyn i tingsrätten, och nekades prövningstillstånd till hovrätten, trots biträde av kändisadvokaten Peter Althin.

  Sedan möjligheterna till överklagan uttömts har Rume bearbetat rikspolisstyrelsen, justitieombudsmannen och justitiekanslern med klagoskrifter, men till ingen nytta. Vad jag förstår har hela hans existens genomsyrats av den stora oförrätt han anser sig ha blivit utsatt för i och med den fällande domen för Kuggebodarånet, trots att han alltså inte ens dömdes till fängelse!

  Redan den kortvariga kontakt jag själv haft med Jan Rume har gett mig den tydliga känslan av att Rume alltid måste ha rätt, och att han har väldigt svårt att bearbeta andra människors argument. Vad jag säger avslutningsvis är därför riktat till andra än Rume:

  Har du blivit orättvist dömd? Du är inte ensam; Sveriges domstolar är klassdomstolar, och är inte alltid befolkade av de mest begåvade och kunniga juristerna. Men den som kastar bort sitt liv på att försöka vindicera en felaktig dom är en person som likt Don Quixote slåss med väderkvarnar. Lägg det gamla bakom dig, och fortsätt att leva ditt liv!

 • Mindre redigering 2007-01-22 23.00, bort med en övertydlighet efter feedback från SD Hbg.
 • Mer om JK-anmälan mot Niklas Svensson

  Anmälan till justitiekanslern om Niklas Svensson har enligt vad bloggen erfar kompletterats med ytterligare uppgifter. Det framgår bl.a. att Svensson skulle ha gjort grova sexuella inviter till anmälaren, som menar sig vara i besittning av ett flertal starka bevis mot Svensson.

  Mer om JK-anmälan mot Niklas Svensson

  Anmälan till justitiekanslern om Niklas Svensson har enligt vad bloggen erfar kompletterats med ytterligare uppgifter. Det framgår bl.a. att Svensson skulle ha gjort grova sexuella inviter till anmälaren, som menar sig vara i besittning av ett flertal starka bevis mot Svensson.

  Återupprättad av JK?

  Jan Rume (sd) i en kommentar här på bloggen:

  Jan Rume,killen som 1993 avslöjade rättskandalen i Ronneby,en skandal som blev riksnyhet,därefter följde en rad andra rättsövergrepp såsom Osmo Vallo fallet mm.Det som Jan då visade har nu även bekräftats utav JK.Tror inte den killen frivilligt ligger samhället till last.vi som vet,kolla fakta först TACK !
  Jag har under förmiddagen varit i kontakt med justitiekanslerns expedition i Stockholm. Där upplyser man om att Rume under 2004-2005 inkommit med tre olika skrivelser i vilka han - enligt vad som kan förstås - fordrar att justitiekanslern ska bryta åter vissa domar i brottmål som meddelats mot Rume. Rumes skrivelser har inte och kommer med all säkerhet inte att föranleda några åtgärder från justitiekanslerns sida.

  Min intuitiva misstänksamhet väcktes och jag tog vissa kontakter med medier i Blekinge. Det förefaller som om sverigedemokraterna fått en rättshaveristisk gruppledare på halsen.

  Allmänheten varnas!

  Gruppledare utan omdöme

  Sedan bloggen kritiserat Jan Rume, sverigedemokraternas gruppledare i Ronneby, har denne spammat bloggen med ett större antal kommentarer gjorda i olika namn, och även uttalat hot mot mig för att jag ska ta tillbaka vad jag skrivit om honom.

  Jag återkommer senare med en update om denne dömde rånare och desperado, som smugit upp för att bli Sd:s försteman i blekingekommunen.

  21 januari 2007

  SD Gävle tänker hyra egen lokal

  Inte bara SD Riks, utan även SD Gävle annonserar nu efter att hyra lokal på reguljär basis. Jamen, det var väl inte så dumt? Bättre att göra något konstruktivt istället för att hänge sig åt gnäll.

  Nu kan det bli lite dyrt inne i Gävle, och jag vet att Roger H är sparsam med partiets pengar. Kunde man kanske hyra något ruffigt kyffe ute i trakten av Skutskär, och lägga ner lite eget arbete på stället? Ett "compound" ute vid älven är ju också mer lättförsvarat mot Afa än vad en etta med kök skulle vara inne i stan.

  Att kasta sten i glashus

  Ovanstående kommentar lämnad på Fredrik "Finken" Jönssons blogg av nationellt sinnade ölkännaren Jimmy Windeskog.

  Själv blev Windeskog underkänd i rörpularskolan i Borlänge, och läser nu samhällsämnen på Dalarnas högskola. Han ska enligt bloggens Källa har klarat av 5 poäng under höstterminen 2006, vilket bara är 25% av vad som motsvarar heltid.

  Att kasta sten i glashus

  Ovanstående kommentar lämnad på Fredrik "Finken" Jönssons blogg av nationellt sinnade ölkännaren Jimmy Windeskog.

  Själv blev Windeskog underkänd i rörpularskolan i Borlänge, och läser nu samhällsämnen på Dalarnas högskola. Han ska enligt bloggens Källa har klarat av 5 poäng under höstterminen 2006, vilket bara är 25% av vad som motsvarar heltid.

  Sviker kristdemokraterna än en gång?

  I torsdags överlämnades formellt Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår att lagen ska ändras, så att lesbiska par ska garanteras likabehandling vid provrörsbefruktning, inkluderande att kvinna som är moderns registrerade partner automatiskt ska anses som barnets förälder.

  Det intressanta i och med utredningens slutförande blir att studera vilken inställning regeringspartiet kristdemokraterna kommer att ha. Tänker kristdemokraterna gå emot sina kristna väljare och ta ytterligare ett steg i avskaffandet av den naturliga familjen som samhällets grundval?

  Ny sverigedemokratisk gruppblogg

  Webbplatsen sdblogg.se har hittills fungerat som en bloggportal för andra linjens sverigedemokraternas bloggare, men tydligt inspirerade av borgerliga bloggen Kulturrevolutions framgångsrecept omvandlar man sig till en gruppblogg, med premiär ikväll.

  Samtidigt som sdblogg.se nu blir ett projekt som graviterar runt f. folkpartisten Erik Almqvist och hans filosemitiska krets i Lund hoppar varbergsbloggaren Erik Hellsborn av bloggsamarbetet, uppenbarligen för att fortsätta på egen hand.

  Det nya sdblogg.se avger en avsiktsförklaring, ett manifest, där man under rubriken av "en framåtsträvande värdekonservativ blogg med en injektion nationalism och socialt ansvarstagande", på ett lite vagt sätt kritiserar bristande tolerans, yttrandefrihet och patriotism i samhället och hävdar att man själva står på folkets sida.

 • 2007-01-22 09.15: Det visar sig nu på morgonen att Almqvist m.fl. bestämt sig för att ha kvar det gamla portalkonceptet på adressen sdblog.se och hålla den nya gruppbloggen på sdblogg.se.
 • "Politics make strange bedfellows"

  Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder har nu i en replik på sin egen partiblogg talat om varifrån han fått sina märkliga och förklenande uppgifter om Föreningen Heimdal i Uppsala. Söder uppger att han fått uppgifterna från högerpartisten Carl-Johan Swaerdenheim, sedan tidigare känd för sitt oresonliga heimdalithat.

  Söder och Swaerdenheim "samtalar" alltså? Måhända planeras en partifusion mellan sverigedemokraterna och högerpartiet de konservativa. Namnet blir lämpligen sverigedemokraterna de konservativa, med Åkesson som ordförande och Lagberg som vice. Partiblomma lär man ju redan ha.

  Anmälan till JK

  Bloggen kan idag som första mediekanal publicera den anmälan som gjorts mot Niklas Svensson:
  Till JK!

  Jag vill anmäla journalisten Niklas Svensson för brott mot källskyddet.

  Jag har varit källa till Niklas Svensson och vid flera tillfällen har han lämnat ut mig både direkt och idnirekt. Ett exempel är på politikerbloggen Där han skrev ett inlägg om Bodström/Orback och skrev enligt arbetskamrat. Det tog några minuter så hade alla räknat ut att det var jag, vilket sedan fick spridning. Detta har skadat mig. Han raderade endel av inlägget efter att det fick spridning men det gick att se lång tid efteråt genom cachning via google.

  Han har också berättat för fysiska dvs verkliga människor om att jag varit en källa till andra saker. Jag skulle vilja at Jk granskade om det är okej att man som journalist får göra det. Jag har hela tiden sagt till Niklas Svensson att jag ville vara källskyddad. Förresten så kan ni lägga ner åtalet mot Niklas Svensson när det gäller det socialdemokratiska dataintrånget eftersom han redan innan och efter har haft möjlighet att ta del av de olika partierna interna nät.

  Stockholm 070118

  Anmälan till JK

  Bloggen kan idag som första mediekanal publicera den anmälan som gjorts mot Niklas Svensson:
  Till JK!

  Jag vill anmäla journalisten Niklas Svensson för brott mot källskyddet.

  Jag har varit källa till Niklas Svensson och vid flera tillfällen har han lämnat ut mig både direkt och idnirekt. Ett exempel är på politikerbloggen Där han skrev ett inlägg om Bodström/Orback och skrev enligt arbetskamrat. Det tog några minuter så hade alla räknat ut att det var jag, vilket sedan fick spridning. Detta har skadat mig. Han raderade endel av inlägget efter att det fick spridning men det gick att se lång tid efteråt genom cachning via google.

  Han har också berättat för fysiska dvs verkliga människor om att jag varit en källa till andra saker. Jag skulle vilja at Jk granskade om det är okej att man som journalist får göra det. Jag har hela tiden sagt till Niklas Svensson att jag ville vara källskyddad. Förresten så kan ni lägga ner åtalet mot Niklas Svensson när det gäller det socialdemokratiska dataintrånget eftersom han redan innan och efter har haft möjlighet att ta del av de olika partierna interna nät.

  Stockholm 070118

  Blogginsändare: "Källan" svarar Svensson

  Kommentar:
  Sverige är ett fritt land, Här kan man säga nästan vad som helst om någon annan. Denna möjlighet har även Niklas Svensson. Om hans uppfattning och känsla är att jag är sjuk så får den stå för honom. Jag tänker inte fälla något kränkande uttalande om honom.

  Utan inväntar JK:s bedömning.

  Med Vänlig Hälsning

  Källan

  Blogginsändare: "Källan" svarar Svensson

  Kommentar:
  Sverige är ett fritt land, Här kan man säga nästan vad som helst om någon annan. Denna möjlighet har även Niklas Svensson. Om hans uppfattning och känsla är att jag är sjuk så får den stå för honom. Jag tänker inte fälla något kränkande uttalande om honom.

  Utan inväntar JK:s bedömning.

  Med Vänlig Hälsning

  Källan

  Fortsatt goda tider för Dansk folkeparti

  En attitydundersökning publicerad på lördagen i Jyllandsposten visar att Danmarks nuvarande nationalistinfluerade migrationspolitik gillas av 42% de danska väljarna, medan 18% vill ha hårdare tag och 34% tycker att politiken är för restriktiv.

  Föga förvånande är det kvinnor, offentliganställda och högutbildade som vill ha lite lösa tyglar från staten. Lågutbildade och låginkomsttagare, d.v.s. i stor utsträckning socialdemokraternas och dansk folkepartis väljare, vill tvärtom se hårdare tag.

  Hur ser en sd:are på detta? Svaret: Får man bara tillfälle att "stoppa invandringen" så har man snart en klar majoritet (42+18%) bakom sig, och därav 18% som är beredda att ställa upp på riktig hårdnationalism.

  Hat tip: Gudmundson.

  SD och Sahlin

  Efter att ha sett Expressen och SvD igår inser jag att det nu är för sent för den sverigedemokratiska particentralen att inta en försiktig attityd i förhållande till vem som blir ny socialdemokratisk partiledare. Alla i den politiska klassen vet nu att Mona Sahlin är varje sverigedemokrats våta dröm som s-ledare.

  Själv håller jag på och jobbar på en lite längre analys i ämnet. Tittat du i högermenyn så ser du också en ny omröstning, där jag hoppas att besökande sd:are klickar och sedan röstar: Vem vill alltså du - som är sd:are - ska bli Göran Perssons efterträdare? Eftersom du som svarar själv sympatiserar med Sd kommer du alltså att vilja se en så dålig s-ledare som möjligt; det enda som räknas för dig är ju att Sd i nästa val kommer in i riksdagen, och det med så bred marginal som möjligt.

  Jag kan i samma andetag passa på och utmana hågade sd-bloggare: Vad är det hos Mona Sahlin som inte du gillar? Tror du att väljarna i stort delar dina antipatier, eller tror du att andra personer inte gillar/gillar Mona Sahlin på grund av annat än vad du gör?

  20 januari 2007

  CB JK-anmäler Niklas Svensson

  Dagens hetaste piratpartinyhet är den att förra pp-organisatören CB JK-anmält förre Expressenjournalisten Niklas Svensson för att avslöjat henne som källan bakom "nyheten" att Thomas Bodström var dålig på att hämta på dagis under sin tid som justitieminister.

  - Det är en absurd anklagelse från en sjuk människa. Jag har väldigt svårt att ta anmälan på allvar och kommer inte att behöva agera i saken, säger Niklas Svensson till Dagens Media.

  Den direkta anledningen till jk-anmälan torde ha varit den att jag här på bloggen direkt kunnat säga att det just var CB som agerat som Niklas Svenssons källa. Uppgiften om detta är känslig för CB, som i ett av sina bokprojekt uppger justitieministerhustrun som en av de medverkande.

  CB JK-anmäler Niklas Svensson

  Dagens hetaste piratpartinyhet är den att förra pp-organisatören CB JK-anmält förre Expressenjournalisten Niklas Svensson för att avslöjat henne som källan bakom "nyheten" att Thomas Bodström var dålig på att hämta på dagis under sin tid som justitieminister.

  - Det är en absurd anklagelse från en sjuk människa. Jag har väldigt svårt att ta anmälan på allvar och kommer inte att behöva agera i saken, säger Niklas Svensson till Dagens Media.

  Den direkta anledningen till jk-anmälan torde ha varit den att jag här på bloggen direkt kunnat säga att det just var CB som agerat som Niklas Svenssons källa. Uppgiften om detta är känslig för CB, som i ett av sina bokprojekt uppger justitieministerhustrun som en av de medverkande.

  NS-krönika

  Fyndigt av Boström att skriva en "nationalsocialistisk årskrönika", bra formulerat var det också. Men jag undrar om inte hans vice distriktsordförande kommer att tycka att det är "lite onödigt" att håna nazister och radikalnationella så till den grad, när det finns andra att håna?

  Skicklig vänsterpropaganda

  Sedan en halvanonym ("Ray och Heidi") vänsterpartistisk bloggare i Häljarp igår kväll uppgett att den femåriga dottern på telefon mottagit ett dödshot riktat till fadern från en anonym sverigedemokrat, har en virtuell hatkampanj piskats upp mot Sd. En polisanmälan ska enligt den utsatte bloggaren vara gjord, och landskronapolisen ska då ha replikerat att Sd "nu visar hur hjärndöda dom är".

  Ett hundratal sympatiyttringar till familjen och fördömanden av Sd har i skrivande stund lämnats på den vänsterpartistiska bloggen. En 52-årig konstnär i Ljungby utlovar hämnd mot Sd och skriver på sin blogg att
  "vid nästa hot kommer jag att anse alla era partikamrater och anhängare som personliga fiender! ... och då gäller bara en sak ... göm er!"
  Man efterlyser från vänsterhåll en förklaring från sverigedemokraterna och deras egen inställning i ansvarsfrågan. Än så länge verkar partiet inte ha fallit i fällan. Om particentralen tillåter SD Landskrona att göra ett eventuellt uttalande i frågan kan det dock inte uteslutas att klumpigt uppträdande gör detta till en verklig politisk affär.

  Efter SD-kritiken mot Persenius kommer Kurt Lundgrens d:o

  Denne biskop är en apa lik... ur stånd att göra något berömvärt...
  Uppriktigt sagt, finns det verkligen något behov av vare sig Margareta Sandstedt eller någon av hennes mer fickvarma sd-partivänner? Vill man se "Svenska kyrkan" fördömd, eller behöver man en helvetespredikan; då går man till Kurt Lundgren, och han gör det med stil och finess!

  19 januari 2007

  Björns bruna bulla

  Björn Söder riktigt kokar över av ilska över kd:aren Rolf Tufvesson, som ju flera gånger beskyllt sverigedemokraterna för att allihopa vara en hop nazister. Björn bloggade i ämnet i morse och tappade tyvärr besinningen. Han följde den gamla sverigedemokratiska kålsupartaktiken genom att i detta fall räkna upp alla kända kopplingar mellan Kd och nazism.

  Jag tror inte vare sig Söder eller Sd tjänar något på att kasta sk-t på andra i hopp om att de ska bli lika sk-tiga som Sd. Denna gång fick Föreningen Heimdal en släng av sleven. Här skulle jag tro att Sd gjorde gossarna i Högerpartiet de konservativa glada, för i det lägret har man också försökt stämpla den anrika uppsalaföreningen såsom impregnerad av nazism.

  Nej, här har nog inte Söder gjort någonting bra. Jag skulle tvärtom tro att det stora och inflytelserika heimdalitiska nätverket en dag kommer att utkräva en gruvlig moralisk hämnd på den hetlevrade sd-pågen.

  Windeskog lämnar ND

  I enlighet med tidigare tips här på bloggen har en viss person i varje reell mening nu lämnat sitt medlemskap i nationaldemokraterna.

  Efter att under en längre tid ha kallat sig "fri nationalist" på den blogg han kallar sin har alltså Jimmy S Windeskog idag ändrat sin titulatur till "fri lojalistisk sverigedemokrat".

  Postning nr 1 100: Målet ej uppnått

  Jimmie Åkessons målsättning inför 2006 års val:
  - En tredubbling är precis vad vi behöver för att nå hela vägen in i riksdagen. För mig är allt annat ett komplett misslyckande. Ända sedan jag gick med i partiet har valet 2006 varit målet. Snart är vi där och vi måste alla göra vårt yttersta för att lyckas.
  Hat tip: Anonym västerbottning.

  Blå dunster

  Idag framkommer det i Arbetarbladet att SD Gävles Margareta Sandstedt bokade möteslokal under falska förespeglingar. Inte bra. Sverigedemokraterna har idag inte råd att duka upp lögner i sådana sammanhang.

  18 januari 2007

  SD Gävle ser och lär

  I förmiddags kritiserade jag SD Gävles pressmeddelande om polisanmälan av kyrkan sedan man fått sin årsmöteslokal avbokad. Jag tyckte bl.a. att man borde fokusera på moral istället för juridik.

  Vad hände ikväll? Roger Hedlund och Margareta Sandstedt låter publicera en appell i SD-Kurirens nätupplaga angående den avbokade lokalen. Inte ett ord om polisanmälan. Däremot en hel del moralargument.

  Ett steg i rätt riktning.

  Tabbe på SD-K

  I en nyhetsnotis om lanseringen av en hizbollahparfym i Libanon passar ikväll SD-Kuriren på att avslöja lite av sina fördomar om "sandnegrerna", genom följande s.k. skämt:
  Vid eventuella reklamationer ombeds man ta kontakt direkt med Nasrallah själv i Beirut måndag till fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.00-15.00.
  Då vet vi lite mer om den sverigedemokratiska synen på araber. Araber gillar inte att arbeta. På en åttatimmars arbetsdag tar de lunch i fyra timmar.

  Speak for England!

  Kurt Lundgren citerar idag Leo Amerys "Speak for England" i sin kritik mot det förrädiska statsrådet Cecilia Malmström.

  Amery är i Sverige helt okänd. Han var en brittisk politiker och imperialist, samtida med Churchill, denne lik men ändå olik. Churchill härstammade från engelsk högadel medan Amerys moder kom ur en ungersk-judisk släkt. Båda var konservativa parlamentsledamöter och var tillsammans med Anthony Eden och Harold Nicolson de enda som vägrade resa sig i jubel när Neville Chamberlain i underhuset tillkännagav sin förestående resa till München för att möta Hitler.

  Denne Amery är ett lysande exempel på hur en man som ur vänster- och högerextremt perspektiv har en synnerligen tveksam stamtavla faktiskt kan visa sig vara en nationalist och patriot överträffad av ingen.

  Svarta listan

  I december 2001 upprättades en svart lista på SD Riks. Listan innehöll namnet på ett antal tidskrifter. Meningen var att "inga inlägg, genmäle etc" skulle göras i dessa tidskrifter och att ingen sverigedemokrat överhuvudtaget skulle ta någon befattning med någon tidskrift på listan eller med någon av dess journalister eller medarbetare.

  Listan bestod av följande tidskrifter:

 • Kyrkans Tidning
 • Sesam
 • Expo
 • Wärendsbladet
 • Den-Svenske
 • Info-14
 • Folktribunen
 • Idealisten
 • Nordisk Kamp
 • Yelah
 • Proletären
 • Qx
 • Offensiv

 • Tillägg 2007-01-23 07.30: På en av sina sidobloggar har dåvarande partistyrelseledamoten Jimmy Windeskog påpekat att Qx kom att strykas från listan. En närmare kontroll visar att detta stämmer. Vid det partistyrelsemöte som behandlade frågan på förslag av Björn Söder lyckades faktiskt Windeskog få nämnd tidskrift borttagen från listan.
 • Kanslifrågan

  Det är sedan en tid klart att sverigedemokraterna överger den beryktade bunkern på Södermalm, och man har förgäves kammat igenom främst Östermalm på jakt efter ny lokal. Jakten har dock varit lika gäckande som när Björn Söder efter valet 2002 och efter beslut om kansliflytt till Skåne förgäves försökte få tag på kanslilokal i Helsingborg - något som då slutade med att man hyrde en vanlig lägenhet där en "kansliaktivist" skulle bo och samtidigt utöva distriktskansliverksamhet (efter kupp blev rikskansliet kvar i bunkern).

  Den hittills ende avlönade kanslivakten Martin Kinnunen biter nu huvet av skammen och annonserar idag på partiets hemsida efter lämplig kanslilokal. Ska det bli nytt kansli, eller kanske t.o.m. en partilägenhet/kansli för unge Kinnunen?

  Lite pinsamt, faktiskt

  Sedan SD Gävle avbokats från att hyra en kyrklig möteslokal vid sitt lokala årsmöte 21 januari har man gjort en polisanmälan mot hyresvärden Staffans församlings kyrkoråd. Beskyllningarna kommer i ett pressmeddelande daterat redan 15 september förra året och publicerat idag på SD Gävles webbplats, och handlar om "brott mot grundlagen, mötesfriheten och förtal". Avbokningen från kyrkorådets sida skedde med hänvisning till att kyrkorådet inte vill hyra ut lokal till "rasistiska partier och organisationer".

  Må så vara att SD Gävle diskrimineras av kyrkorådet, men utspelet med en uppenbart ogrundad polisanmälan kan vända harmen mot kyrkorådet till ett löje mot den avbokade lokalavdelningen. Bloggen tänker här inte bestå SD Gävle med någon kvalificerad rättsutredning, utan råder lokalavdelningen att hädanefter vända sig till advokat för att om möjligt göra korrekta polisanmälningar i fortsättningen. Det var i alla fall inte många rätt i den anmälan som nu gjorts.

  Organisatorisk oreda

  När jag igår förmiddag läste i östgötapressen att Sd:s distriktsordförande Adam Linnerheim slagit vantarna i det politiska bordet började jag omedelbart att hålla ett scannande öga på sverigedemokraternas officiella mediakanaler. Inte ett ord.

  Strax efter midnatt natten till idag, över ett dygn efter Linnerheims dramatiska pressmeddelande, kommer så ett lakoniskt meddelande i SD-Kurirens nätupplaga att Linnerheim på i pressmeddelandet angivna grunder hoppat av.

  Vad har alltså hänt? Adam Linnerheim hoppade av utan föregående kontakt i ärendet med SD Riks, vilket är mycket märkligt i och med att Linnerheim i alla fall varit distriktsordförande i Östergötland. När sedan avhoppet kommer tar det en full dag för den sverigedemokratiska particentralen i Lund att vakna till och reagera.

  Hur kan ett så oorganiserat parti hoppas på riksdagen redan om 4 år?

 • Tillägg 2007-01-18 11.00: - Det var nytt för mig. Det var väldigt tråkigt att höra, säger presstalesmannen Jonas Åkerlund till Expressen.se.
 • 17 januari 2007

  Nysvenskar

  På Sdu:s diskussionsforum är det brukligt för användarna att lägga till ett karakteristikum under användarnamnet. Den senaste tiden har det blivit allt vanligare att kalla sig Nysvensk, och detta karakteristikum toppar nu listan.

  Jag tror Per Engdahl ler i sin himmel.

  Ökande medlemstal

  Sverigedemokraterna meddelar idag att antalet medlemmar i partiet vid årsskiftet var 2 523 st, vilket är en ökning med 40% jämfört med närmast föregående årsskifte. Den starka ökningen hänger sannolikt samman med valkampanjen och partiets ökande röstandel.

  Vid årsskiftet efter förra riksdagsvalet, 2002/2003, hade medlemstalet ökat med 20% och det dröjde då ytterligare ett år innan förvalssiffran ökat med 40%. En närmare intern analys visade att ökningen i medlemstal efter riksdagsvalet 2002 till stor del skedde i Skåne och Blekinge. Hur stor ökningen i dessa landsdelar varit denna gång visar sig när antalet distriktsvisa riksårsmötesombud beräknats av SD Riks.

  Yxa i dörren

  Sd:aren Adam Linnerheim hoppar av från sverigedemokraterna efter långvariga hot och sedan han i måndags fick en yxa i sin lägenhetsdörr. I ett pressmeddelande utsänt igår kväll säger han:

  - Kulmen blev en yxa som sattes i min lägenhetsdörr i måndags. Jag vill varken utsätta mig själv, mina vänner, mina grannar eller min hyresvärd för det lidande som hoten medfört.

  Linnerheim har sedan avknoppningen från SD Öst för något år sedan varit distriktsordförande för SD Östergötland. Han är rullstolsbunden, har varit aktiv inom sverigedemokraterna sedan 2000, och var inledningsvis knuten till Tor Paulssons stockholmsdistrikt. På riksnivå har han ett flertal gånger varit mötessekreterare vid partiets riksårsmöten.

  S sneglar på SD

  En initierad socialdemokrat i Skåne säger till Expressen:
  - Många sossar i Malmö och Göteborg ger Sahlin skulden för den misslyckade integrationspolitiken. Det bästa som kan hända Sverigedemokraterna är att Sahlin blir partiledare.
  Klarar de ledande sverigedemokraterna att hålla god min, eller kommer deras hån mot Mona Sahlin att hjälpa hennes motståndare i partiledarstriden?

  16 januari 2007

  Aktivitetsrapport

  Sd:s mensjeviker lever som i dvala, är de sedan redan uteslutna eller inte.

  Aktive Jocke Larsson uppdaterade sin blogg 23 november. Sedan dess ej ett pip. Herr Jimmy Windeskog utlovar, även han på sin blogg, att ta nya friska tag efter nyåret, men drabbas i samma andetag av akut dyslexi och refererar till sig själv som "SJW" istället för "JSW".

  Förre partiledaren Mikael Jansson har inte uppdaterat sin personliga webbplats sedan 6 april förra året.

  Jemenbrevet

  Så, jemenbrevet är funnet och Laila Freivalds än mer överbevisad om svekfulla tankar. Hennes agerande kring teckningarna påminner om när Simon Petrus tre gånger förnekade Kristus.

  Otaktiskt

  Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder skickade upp en postning sent igår kväll angående det faktum att Mona Sahlin ligger bra till för att bli ny partiordförande i Socialdemokraterna. Sahlin är bottenskrap, menar Söder, och framhåller liksom tidigare Richard Jomshof gjort vilken oerhörd fördel det onekligen blir för Sverigedemokraterna att agitera mot en socialdemokrati ledd av henne.

  Björn Söder tror kanske att det är klappat och klart för Mona Sahlin, men det är det inte alls. Om han ville sitt eget parti väl borde han knipa käft i ärendet, eftersom SD-stöd för Sahlin naturligtvis är ett minus för henne; man kan ju bara föreställa sig vad Morgan Johansson m.fl. kan göra av sd-stödet för Sahlin den dag hennes kandidatur börjar ifrågasättas inom s-partiet. Det smarta draget för en sd:are är alltså att inte börja gotta sig åt sossarnas predikament förrän deras partikongress faktiskt har klubbat valet av Mona Sahlin som partiordförande.

  Skärpning Söder, och skärpning övriga i particentralen! Vill ni in i riksdagen eller inte?

  15 januari 2007

  Hårt SD-angrepp på biskop

  Biskop Ragnar Persenius. Foto: Claes GöthbergHjälpbiskopen i Uppsala, Ragnar Persenius, önskar avskaffa kristen symbolik i Sverige i hopp om allt fler ska kunna känna sig välkommen i Svenska kyrkan. Detta hävdar Sd:s Margareta Sandstedt i ett odaterat pressmeddelande på SD Gävles hemsida. Biskopens utspel i förra veckan angående skolavslutningar i kyrkan innebär enligt Sandstedt att kristendomen kan anses hotad och anpassad till en politisk ideologi.

  De biskopar och präster som i härdigt propagerat för mångkultur i Sverige håller på att göra sig medskyldiga till dråp på kristendomen, menar kyrkomötesledamoten Sandstedt.

  Än fränare mot Persenius blir Margareta Sandstedt i en postning på sin personliga blogg från 13 januari. "Ragnar är nog inte så religiös som man kan tro, trots sin höga utnämning", skriver Sandstedt. Hon avrundar sin postning med en rejäl bredsida mot den flegmatiske bispen:
  "Den svenske superhjälten Persenius får nog kanske därför räkna med stor uppmärksamhet, och vem vet. En dag blir han kanske lika stor som biskop Hammar. Sälj ut vårt land, förnedra vårt folk och gräv ner vår tro. Det gör ingenting. Alla övergrepp mot en svensk är tillåten bara man inte parkerar bilen fel, och postar momsredovisningen en dag för sent."
  Persenius är en av få kyrkomän som utnyttjat Kyrkomötets talarstol för att verkligen gå åt sverigedemokraterna så hårt som möjligt. Bloggens grundtips är att Margareta Sandstedt kommer att få äta upp sina ord vid nästa plenarsession i Kyrkomötet.

  Uppgivet

  Nationaldemokraterna verkar ha gett upp hoppet om att manövrera ut sina gamla bröder (och syster) i sverigedemokraterna. Senaste nd-utspelet är att partiet anmäler Judiska sjukhemmet till Diskrimineringsombudsmannen. Skälet till anmälan är att Nd vill ha prövat om ett privatägt men skattefinansierat äldreboende får erbjuda "vård och boende uteslutande för äldre av judisk börd".

  Igår kamp mot sverigedemokraterna. Idag burleska utspel med oklart syfte. Har måhända den palestinske läkaren i Kalmar blivit nd:are?

  "Sveriges asylsystem har kapsejsat"

  Finlandssvenska Hufvudstadsbladet rapporterade igår från Södertälje, där det etniska läget är förtvivlat, t.o.m. när man frågar kommunalrådet Anders Lago (s). Rubriken är "Sveriges asylsystem har kapsejsat":

  - Till och med våra invandrargrupper protesterar. Både irakier och assyrier kommer till mig och ber oss göra något åt situationen.
  - Det gemensamma språket blir inte svenska när majoriteten gör sig förstådd på arabiska.

  Så säger alltså socialdemokraternas ledande man i kommunen. Samtidigt vet vi som följer svensk politik att bara ett riksomfattande parti vill fälla ner invandringens dammluckor, och det bara en smula: Sverigedemokraterna. Detta parti, det vet vi också, har ett opinionsstöd på högst 3% av väljarna.

  Om inte nu, när skulle egentligen sverigedemokraterna kunna komma någon vart? Uppenbarligen saknar man inom partiet det förtroendekapital hos vanligt folk som behövs för genombrott.

  Politik handlar inte bara om sakfrågor, utan också om personfrågor. Den dagen verkar snart vara slagen, när utbrytningar sker ur socialdemokraterna och flera borgerliga partier för att skapa ett nytt invandringskritiskt parti inför valen 2009 och 2010.

  14 januari 2007

  Utländska förebilder

  Andra länder visar vägen, menade dåvarande partiledaren Mikael Jansson på valflygbladet till europavalet 1999. För att illustrera detta faktum skakar han hand först med Dvu:s Franz Schönhuber, sedan med Fn:s Jean-Marie Le Pen och slutligen med Vlaams Bloks Roeland Raes på tre glada bilder på flygbladets baksida.

  Jansson är idag Sd:s starke man i Göteborg. Varför han 1999 ansåg det fördelaktigt att skaka tass just med en uttalad historierevisionist som Raes har Jansson aldrig förklarat.

  På glid åt höger

  Ardavan Khoshnood, Muf-ordförande i Malmö, avgick för ett år sedan och anklagade i samband med detta bl.a. Tobias Billström för bidragsfusk. Nu visar Ardavan tecken på att vara på glid högerut. Mot Sd.

  I SD-Kurirens nätupplaga har han nämligen publicerat sig i insändarspalten för några dagar sedan, med en insändare till stöd för folkpartisterna Allan Widmans och Ewa Bertz' förslag om skydd för svenska språket i malmöskolorna.

  Såvitt jag kan komma ihåg är detta den första insändaren publicerad i SD-Kuriren som är skriven av en aktiv borgerlig politiker. Efter avgången från ordförandeposten för Muf Malmö är Ardavan Khosnood aktiv i iranska exilpatriotiska kretsar men även lokalt ansvarig i Malmö för den svenska föreningen Förenade monarkister, en förening huvudsakligen bestående av moderater och kristdemokrater.

  En eloge

  En eloge till SD-Kuriren som idag faktiskt orkade med att erkänna att lördagens demoskopundersökning med 1,8% för Övriga partier inte var någon "trevlig läsning för en sverigedemokrat".

  Idag kom en undersökning från Skop med 2,8% till Sd, en siffra som stämmer in i den bild av Sd som ett treprocentsparti vi fått oss till livs i många andra partisympatimätningar de senaste månaderna.

  Nykteristerna också emot SD

  Folkrörelsesverige är inte över sig förtjust i sverigedemokraterna. Flera fackförbund utesluter t.o.m. de sd:are som flyter upp till ytan. Nu visar det sig att även nykterhetsrörelsen är emot de nationella. Beskedet är inte oväntat för den bevistat en av många sd-sammankomster där ölflaken burits in i långan rad.

  Alltså: IOGT-NTO:s folkhögskola i Wendelsberg går i sin nyårsrevy, med premiär i fredags, till elak drift med sverigedemokraterna.

  13 januari 2007

  En önskan om etnisk homogenitet

  På flygbladet "Hur gör strutsen" förklarar 20-årige Jimmie Åkesson varför han valde att gå med i sverigedemokraterna:

  - För mig är folklig samhörighet viktigt. Jag vill leva i ett Sverige där jag känner mig hemma som en del av kollektivet, nationen. Därför valde jag Sd.

  På flygbladet beskrivs de åtgärder sverigedemokraterna anser att man måste vidta, eftersom "med nuvarande utveckling...kommer svenskarna att vara i minoritet c:a år 2050, och detta utan att svenskarna blivit tillfrågade. Hur solidarisk man än vill vara med alla i hela världen, så är det aldrig någon som har undrat om det är solidariskt med svenskarna. Vi sätter alltid svenskarna i främsta rummet och för det svenska folkets väl och överlevnad krävs följande:
 • Ett snabbt stopp för all invandring från icke västerländska kulturer.
 • Tillfälligt uppehållstillstånd för utlänningar med uppdrag i inhemska företag.
 • Hemsändande av alla kriminella invandrare.
 • Ett återvandringsprogram för icke västerländska invandrare där så många som möjligt ska återvända, med målet att Sverige åter ska bli svenskt."
 • Chockbesked för SD: 1,8% för Övriga partier

  3,3% för SD i en mätning från Novus 8 januari, idag totalt 1,8% (-0,6) för Övriga i en mätning från Demoskop. I den sista mätningen före valet (14 september) fick Övriga partier 4,6% av mätinstitutet.

  Medlemstillströmningen i SD präglas enligt uppgifter till bloggen inte heller av att partiet skulle växa i opinionen.

  SD-liberalisering

  Namnförändringen från Ungsvenskarna till SD-Ungdom, ett led i sverigedemokraternas "liberalisering"?

  Det skånska janusansiktet

  "Men vad ska SD tycka om Ansvarskommittén tycker du då? Här i Skåne består ju SD till en stor del av f.d. lokalpartister, som när de 1998-2002 satt i regionfullmäktige i Skåne inget hellre ville än se ett självstyrande Skåne. Har svårt att tänka mig att dessa individer plötsligt skulle ha blivit centralstatsivrare."
  Den romerske guden Janus dubbelansikte. I överförd bemärkelse en symbol för en dubbelnatur. Citatet är från en kommentar till min postning om SD:s uteblivna respons till Ansvarskommitténs väntade kontroversiella och antinationalistiska slutbetänkande. Med tanke på den hårda ideologiska bindning som de flesta SD-aktivister känner gentemot nationalismen är frågan som ställs i citatet högintressant.

  I valet september 2006 växte Sverigedemokraterna rejält ifråga om politiska resurser och respekt från det politiska etablissemanget. Partikadrernas numerär har dock inte hängt med, vare sig före eller efter valet, vilket understryker att ett större parti för SD också innebär större problem: Till följd av partikadrernas litenhet har ett ansenligt antal gamla "lokalpartister" (som i tid kände av opinionssvängningen mot SD) snabbt satts på förtroendeposter inom SD och för SD:s räkning inom kommuner och landsting i Skåne.

  Hur kommer då partiaktivisternas och övriga partiveteraners nationalism att kunna förenas med just den separatism och regionalism som man kan förutsätta att de skånska lokalpartisterna egentligen står för? Vilka konflikter har vi att vänta? Vad kan väljarna vänta sig under mandatperioden? När Ansvarskommitténs förslag under mandatperioden kommer upp för beslut kommer i högre grad än tidigare Sverigedemokraterna visa sig vara ett parti med janusansikte.

  Se även De håller en tiger i svansen och SD-väljarens objektiva argument,

  Ej längre Ungsvenskar?

  Från SD-Kuriren länkas inte längre till Sverigedemokratisk ungdom under organisationens sidonamn Ungsvenskarna, utan till den nya benämningen SD-Ungdom. Webbplatsen finns dock fortfarande kvar på adressen ungsvenskarna.se.

  Beskedet om den nya länkningen möts med jubel i Moderata ungdomsförbundet, där man hävdat bättre rätt till namnet Ungsvenskarna.

  12 januari 2007

  Korr

  "Why are Reinfeldt hiding his relation with Mr Bush?", skriver LO:s webbmaster på sin personliga blogg.

  Det blev både grammatiska fel och syftningsfel, tror jag. Menar hon president Bush?

  Avgå själv

  Gammelbloggaren Annica Tiger (s) tycker att Carl Bildt måste avgå som utrikesminister. Trams. Jag tycker Tiger borde ta och avgå som bloggare istället.

  Deep throat

  Förre Expressenkillen Niklas Svensson har börjat sprida rykten från CB, något som mer eller mindre bekräftas av henne på den egna knull- och förtalsbloggen. Den som råkat i skottgluggen nu är Thomas Bodström, vars hustru CB ska ha varit arbetskamrat med.

  Få se om Svensson kommer att ha något att säga om Linda Rosing framöver.

  Deep throat

  Förre Expressenkillen Niklas Svensson har börjat sprida rykten från CB, något som mer eller mindre bekräftas av henne på den egna knull- och förtalsbloggen. Den som råkat i skottgluggen nu är Thomas Bodström, vars hustru CB ska ha varit arbetskamrat med.

  Få se om Svensson kommer att ha något att säga om Linda Rosing framöver.

  SD nazister, enligt KD i Skåne

  Även inom kristdemokraterna verkar det som om man vill relativisera Förintelsen. Partiets regionråd i Skåne, Rolf Tufvesson, gjorde under gårdagen ett utspel där han säger att sverigedemokraterna måste avslöjas som "ett nationalsocialistiskt parti", "precis som en gång nazisterna i Tyskland".

  - (Men) det står en unken doft av stöveltramp och nationalsocialism omkring partiet, säger han i partiorganet Kristdemokraten. Det är det man måste göra klart för människor. Många fattar inte det.

  Tufvesson tar avstånd från allt vad Sd står för, och säger även att Malmös 100 000 muslimer är "en mycket intressant väljargrupp för kristdemokraterna".

  11 januari 2007

  Ansvarskommittén och SD

  "Vad Gustav Vasa sammanförde skall Reinfeldt åtskilja."
  Är verkligen sverigedemokraterna så blattefixerade att man inget har att säga om Ansvarskommitténs kommande slutbetänkande? Man sköljde nog ut sin nationalism med sd-badvattnet.

  Viktig årsdag

  Idag är det exakt 11 år sedan chefsåklagaren lade ned förundersökningen mot Mona Sahlin för missbruk av tjänstekontokort.

  Koranen

  Bloggen har under dagen noterat att vissa sdu:are i kölvattnet på sin tallinnresa har börjat diskuterat önskvärdheten av att läsa Koranen, och kanske t.o.m. börja saluföra den i SD-butiken.

  Det är en bra idé att läsa något som man kritiserar; detta borde man ha tänkt på för länge sedan! Men är kunskapsbristen verkligen så stor inom SD att man på allvar funderar på att inköpa apostaten Mohammed Knut Bernströms översättning? Självfallet kommer bara en koranedition ifråga, och då är det Karl Vilhelm Zettersténs.

  Externa länkar
 • Koransynops
 • Sökresultat på Libris
 • 10 januari 2007

  Skamlöst uttalande å partiets vägnar

  - Det här ett angrepp på mig och Sverigedemokraterna, säger sverigedemokraternas gruppledare Jan Rume (bild) i Ronneby till tidningen Sydöstran.

  Rume, 41, arbetar inte, utan uppbär socialbidrag. Märkligt nog anser Rume att han ska ha mer socialbidrag än andra hjälpbehövande, genom att arvodena för de politiska uppdragen ska läggas ovanpå vad han utfår som försörjningsstöd. På valsedeln i höstas titulerades han studerande.

  Den sverigedemokratiska particentralen i Lund har inte protesterat mot Rumes uttalanden å partiets vägnar, så bloggen undrar nu om partiet är på väg att ändra linje även gentemot socialbidragsberoende invandrare. Enligt Sd:s befolkningspolitiska handlingsprogram bör ju den invandrare som inte kan försörja sig här i landet återvända till sitt hemland.

  I en liknande situation 2001 gick det sverigedemokratiska partiet in och betalade fullmäktigeledamoten Johan Rinderheims bostadskostnader, för att han skulle kunna sitta kvar i kommunfullmäktige i Haninge utan att ta hjälp av kommunens socialtjänst eller flytta från kommunen.

 • 2007-01-24 22.30: Eftersom Rume hört av sig och varit synnerligen upprörd över postningen har en mindre redigering gjorts, utan att andemeningen gått förlorad, men för att Rume i någon mån ska ges lindring i själen.
 • Kålrotsbanken

  Mången gång har jag svurit över de låga existenser som använder engelska istället för svenska, trots att vi befinner oss i Sverige. Dags för hämnd? "Payback"?

  Sparbanken bytte förra året namn till Swedbank (engelska för "svensk-bank"). Men ordet swede betyder ju även kålrot, så varför inte gå varvet runt och översätta Swedbank till Kålrotsbanken?

  Hat tip: Kurt Lundgren.

  Från Sverigedemokraternas annaler: Den fule

  - Inte konstigt att han gör attentat när han tittat sig själv i spegeln.

  Dåvarande partiledaren Mikael Jansson (sd) kommenterar koreaadopterade Tobias Hübinettes utseende för några partivänner, efter attacken mot Sd:s riksårsmöte 1995.

  Sverigedemokraternas viktigaste opinionsbildare senaste veckan:

  1. Marina Eriksson, rektor i Karlskrona
  2. Kurdo Baksi, kurd
  3. Zoran Alagic, Kurdo Baksis kompis
  4. Redaktionen på Transportarbetaren
  5. Redaktionen på Kulturrevolution
  6. Sdu:s babes

  Lovord från Skåne

  "Tidigare läste jag dagligen sd-kuriren.info, men numera läser jag Funebos blogg istället."
  Bloggen tackar för de översvallande lovorden från Marcus Friberg i Helsingborg.

  Kommentarer

  Det är inte din dator det är fel på. Under dagen har bloggens kommentarfunktion fungerat mindre bra.

  Entrism?

  I en postning på sin partiblogg uppmanar SD-Kurirens chefredaktör Richard Jomshof sina sympatisörer att söka medlemskap i socialdemokraterna för att internt agitera för Mona Sahlin som ny partiordförande. Med Sahlin som (s)-ledare skulle Sd gynnas, menar Jomshof.

  Kanske borde den gode Jomshof vara mer försiktig med helt öppna uppmaningar till infiltration av (s). Det kan väcka ont blod.

  09 januari 2007

  Skillnaden mellan SD och DF

  I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet igår dömdes sverigedemokraterna (Sd) ut av Peter Hervik, docent i internationell migration och etniska relationer i Malmö. Han menar att "Sd och deras sympatisörer är oseriösa och motsägelsefulla. De förtjänar i princip inte någon större uppmärksamhet."

  Den avgörande skillnaden mellan Sd och Dansk folkeparti (Df) är enligt Hervik existensen respektive frånvaron av en riktigt skicklig spinndoktor, i Df:s fall existensen av Søren Espersen: "Han är en viktig länk i DF:s starka ledning. Han betraktas utan konkurrens som Danmarks viktigaste och mest effektiva spinndoktor."

  Hervik är uppenbarligen djupt imponerad av Espersen, och menar att "kombinationen makt, duktig spinndoktor och hög position i DF gör att han, i vissa kretsar, betraktas som Danmarks farligaste person. Fram till och med 2005 styrde han mediepolitiken i DF benhårt med en fräckhet och aggressivitet som saknar motstycke i dansk politisk historia".

  Ska Sd lyckas? Kanske, enligt Hervik, men då måste man skaffa sig en egen "Espersen".

  Själv är jag mer skeptisk. Bra spinndoktorer växer inte på träd, men skulle Sd hitta en sådan och kunna kombinera honom med kompetent och enveten uteslutningskommissarie för att få ordning i leden, då finns möjligheten till fortsatt tillväxt för Sd. Fast nu har vi sprungit iväg för långt: Huvudproblemet som Hervik inte identifierat, torde vara att partiordförande Åkesson är för vek för att ändra kurs på skutan.

  SDU+DFU

  Erik Almqvist har nu avlämnat sin offentliga slutrapport från estlandskryssningen förra veckan. Att notera är informationen om att officiell inbjudan inkommit till Sdu att närvara vid Dfu:s förbundskongress i mars. Dfu är Dansk folkepartis ungdomsförbund.

  Jomshof fegar

  - Hon har agerat taktlöst och oprofessionellt och som jag ser det måste hon omplaceras eller åtminstone tilldelas en skriftlig eller muntlig varning, säger karlskronapolitikern Richard Jomshof (sd) om antisd-rektorn Marina Erikssons agerande kring auschwitzdagen.

  Med tanke på att rektorn i princip förbrutit sig mot grundlagen tycker jag att Jomshofs agerande ter sig som fegt. Muntlig varning?

  Kalle Anka-fullmäktige

  Sydnytt rapporterar idag från blekingska Karlshamn, där det efter valet 2006 bildades en styrande koalition av socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Men efter det att fp:aren Lars Pröjtz blivit politisk vilde är det nu dött lopp i fullmäktige, 25-25. Vågmästare är sverigedemokraterna med 4 mandat.

  En av Sd:s fullmäktigeledamöter är Stig Werner, som 2003 dömdes till fängelse för misshandel sedan han spöat upp en medtrafikant riktigt ordentligt efter att ha krockat med sin bil. "En Kalle Anka-dom, mina partikamrater tyckte den var rolig", sade han till Sydöstran strax efter valet i höstas.

  Blir det vågmästarpolitik eller kalleankapolitik framöver?

  08 januari 2007

  Hultsfred firar Hitlers födelsedag

  I Hultsfred har kommunen delat ut en kalender med 20 april angivet som helgdag till 7 000 hushåll.

  Man tänker uppenbarligen fira Hitlers födelsedag nere i Småland.

  Årskrönika 2006


 • December: I början av månaden handlar det mycket om Lo-fackens utrensningar av sd:are och möjligheten för Sd att dra igång ett eget fackförbund. Sd håller under månaden sin årliga kommunpolitiska konferens, denna gång i Karlskrona och med deltagande av Ingrid Björkman. Efter att ha infört en ny mediapolicy slår Sd knut på sig självt: "– För närvarande har vi det här beslutet att inte uttala oss för Expo, säger Mikael Jansson, ordförande i SD Göteborg, i ett uttalande till tidskriften Expo". Året slutar lugnt för Sd, som inte haft någon direkt utåtriktad verksamhet efter valet i september. I partisympatimätningarna har man legat kring 3%.

 • November: Sd-haussen efter ökningen i riksdagsvalet börjar avklinga. Presstalesmannen Jonas Åkerlund tillkännager att han ska sluta frekventera Objektiv SD-blogg, sedan bloggen trott honom vara mjuk mot nazister i Sd. Statsminister Reinfeldt besöker Södertälje, påstår svenskarna vara barbarer, och sätter på så sätt lite fart på den tynande sverigedemokratiska agitationen, som dock går lite för långt och gör antydningar om statsministerns personliga rasegenskaper. En mätning av varumärkesigenkänning bland svenskarna avslöjar att Sd nu är större än Coca Cola.

 • Oktober: Sverigedemokraternas ökning i valet har mångdubblat inflödet av skattefinansierat partistöd. SD Lunds Erik Almqvist råkar i samvetsnöd och talar om att skänka bort delar av det kommunala stödet i Lund. Nyblivna kommunalrådet Sten Andersson är etter värre, och skänker bort hela sin riksdagspension till Cancerfonden. Aktive Jocke Larsson gör tvärtemot i Uppsala; anklagas sedan för girighet av nya borgerliga kommunledningen. Den ende som struntar i pengarna är Kenneth Sandberg, som meddelar att han lägger av med all politik utanför Kävlinge kommun. Mest omskakande under oktober månad är afa-attacken på ett sd-möte i Eslöv. Sd-ledningens bristande säkerhetsmedvetande kommer åter i fokus. Mot slutet av månaden får sd:aren Kenth Ekeroth foten från ambassaden i Tel Aviv, sedan hans partimedlemskap avslöjats.

 • September: Sd ser fortfarande stabila ut i partisympatimätningarna, dock klart under riksdagsspärren. Sifo 8 september visar inga effekter av det riksutskick av valflygblad och valsedlar som Sd gjort till samtliga hushåll i landet. Jonas Åkerlund säger i TV3:s Insider samma dag att en fördubbling av förra valets 1,44% är ett absolut minimum för vad som är acceptabelt som valutgång. Objektiv SD-blogg gissar på 2,7% och får nästan rätt: Sd förvånar hela det politiska etablissemanget med sina 2,9% och 300 mandat.

 • Augusti: Sd:s presstalesman Jonas Åkerlund frågas ut i P1 Morgon: "- Mångkultur är ingenting ni vill ha? - Jo, i en begränsad omfattning." Pressekreteraren Mattias Karlsson ger för sin del upp, efter alla obehagliga avslöjanden från Expo: "- Jag har ingen kommentar och är inte alls insatt i det här." Från Stockholm ryktas det att man på partikansliet dumpat hela det gamla partiarkivet i en sopcontainer. I Eslöv lyckas den lokala sd-hemsidan slå besöksrekord, sedan man gjort ett fotomontage med hjälp av en filmaffisch. I mitten av augusti börjas Sd:s siffror plötsligt stiga i partisympatimätningarna. Sd lanserar vallåten "Blåsippans väg", vilket spär på sympatierna ute i stugorna. Funebo skriver debattartikel om Sd och S i Expressen.

 • Juli: En sd-delegation besöker politikerveckan i Almedalen, dock utan att väcka något uppseende i medierna. Stillhet i den sverigedemokratiska valkampanjen. Istället för att få fart på södra Sverige, sparka igång partikansliet, göra något åt alla kommande expoavslöjanden eller ägna sig åt de svenska intressena i kriget i Libanon, åker partiledare Åkesson svårbegripligt nog till Härjedalen. Sommaren räddad för alla förbittrade sd:are, sedan Tobias Hübinette häktats misstänkt för mordbrand.

 • Juni: Bloggen kritiserar Sd för att ha för bråttom med att beställa valsedlar, större noggrannhet vad gäller kandidaternas handel och vandel efterlystes. En skandal yppar sig i Stockholm: SD Stockholms län har fört hemliga samtal med Nd:s partiledning. Efter en mängd korkade uttalanden från olika sd:are presenterar bloggen "Knownothing"-konceptet.

 • Maj: De utåtriktade aktiviteterna återupptas inom Sd 1 maj, när man med 70 deltagare demonstrerar i skånska Hässleholm. Några veckor senare var det dags för det första offentliga sd-mötet i Stockholm på flera år. I något som påminner om en långt utdragen tortyr börjar tidskriften Expo publicera den ena artikeln efter den andra om gravt olämpliga sd-kandidater. Det går så långt att vissa borgarbloggare börjar tycka synd om Sd. I månadens sista dagar: Sd byter ut sin fackla mot en redan från början omstridd blåsippa.

 • April: I en postning 2 april skriver Objektiv SD-blogg "Verksamheten i SD Riks, sverigedemokraternas riksorganisation, är efter det relativt lyckade riksårsmötet - lamslagen". Hela april månad går i passivitetens tecken. Det enda som synes pågå inom partiet är framvaskandet av kandidater till valsedlarna till höstens val. Trots det "intensiva arbetet" visar det sig bli en skriande brist på valbara kandidater runt om i landet.

 • Mars: Den i januari uteslutne Gorm Lind förvarnar om en ny rival till Sd i valet i Trollhättan (något som sedan inte kommer till stånd). Nesligen avsatte partiordföranden Mikael Jansson tillkännager sin förlovning med en ledande (kvinnlig) nd:are, som senare även hon blir medlem i Sd. "SD Rättviks" Ingemar Hellgren dyker åter upp i sd-debatten. SD Gävle försöker lansera en lista till kårvalet, men gör ett formellt fel och hamnar "offside". Objektiv SD-blogg analyserar Sd:s nya flygblad och Sd:s riksårsmöte (där ledningen vinner på alla punkter) och rekommenderar att man avstår från att rösta i riksdagsvalet.

 • Februari: Månaden börjar med att utstötte Jimmy Windeskog bedriver småskaligt skyttegravskrig mot de forna partikamraterna. Guldläge för Sd i samband med de danska muhammedteckningarna, följt av stor skandal där Säpo och Ud i strid med grundlagen ser till att släcka Sd:s internetverksamhet. Sd förmår inte utnyttja sin chans att vinna en moralisk seger över sossarna, utan viker ner sig utan strid. Månaden rundas av med att Weine "Rakryggad" Berg lämnar Sd, och en gammal nd:are skämmer ut Sd i Mittnytt.

 • Januari: Sd gör sin första egna sifomätning. Sliriga sdu:are på tallinnkryss. SD Malmö försöker hålla årsmöte, men hindras av sin egen "Hej kom och slå mig"-taktik. Motståndet denna dag 50 afa:iter. Lugnare i Värmland. Tremannaföreningen SD Forshaga håller årsmöte. Göran fortsätter som ordförande.