03 mars 2006

Nytt parti i Trollhättan?

Gorm Lind i Trollhättan har vägrat att lämna sverigedemokraterna (SD) frivilligt, och har istället låtit sig uteslutas tillsammans med sin gamla lokalavdelningsstyrelse. Partiledaren Jimmie Åkesson säger idag till Trollhättans Tidning att man uteslutit Lind för "grov ekonomisk försummelse".

Men striden är inte över: 1) Efter vad Gorm Lind säger till tidningen kommer partioppositionens olika schatteringar att försöka peta delar av den nuvarande partistyrelsen, och 2) gamla Sverigedemokraterna Trollhättan (d.v.s. SD Trollhättan) ska ha bildat det nya lokala partiet "SD Trollhättan".

Lind koncentrerar sitt angrepp på SD till kritik mot vice partiledaren Tony Wiklander, som anklagas för brottslighet och för att ha stulit från partiet! Detta kan vara taktiskt riktigt av Lind, eftersom Wiklander vid distriktsårsmötet i Syd i år visade sig ha stöd av bara omkring halva sitt eget distrikt. Samtidigt avslöjar dock Lind detaljer som lämnar SD vidöppet för stämningar och krav från tidigare medlemspartier i Skånes Väl.

Om Lind verkligen bildat ett lokalt parti har han passerat en gräns som gör det svårt för honom att någonsin accepteras som SD:are igen. Trots detta kan det vara inflytande från honom som blir den viktigaste faktorn på det snart instundande riksårsmötet. Det kan inte uteslutas att partiledningen måste offra Tony Wiklander för att själv sitta säker. Man står mellan Scylla och Charybdis: Offras Wiklander riskerar man sina mandat i regionfullmäktige i Skåne, och det skulle även kunna kasta grus i maskineriet vad gäller samröret med Dansk Folkeparti.

En svår nöt att knäcka för Åkesson och Söder.


2006-03-03 18.45: Ändrad rubrik.