01 mars 2006

Bloggförtal av Klausen?

Från kommentar gjord av "ex nationaldemokrat":

Tycker att en ursäkt från de inblandade som medverkat till att förtala Klausen vore på sin plats, Funebo inräknad. Vill även påpeka att att det kan röra sig om brottsmisstanke mot denna sida som publicerat falska anklagelser, kränkningar och personuppgifter (PUL).

Förtalar gör man om någon uppsåtligt utpekas som brottslig eller klandervärd, såvida det inte är försvarligt med hänsyn till omständigheterna att uttala sig och om det man sagt är sant eller om man åtminstone på goda grunder tror att det är sant. Denna beskrivning av förtalsbrottet i brottsbalken har ibland irriterat "vänner av ordning" som upplever yttrandefriheten som mer negativ än positiv. Därför görs det ibland försök att åberopa personuppgiftslagen inte bara mot rena integritetskränkningar, utan även mot fullt seriösa diskussioner förda på internet.

Duell för hederns skull?

Efter vissa inkörningssvårigheter under nätets ungdom har vissa demokratiskt acceptabla grundregler utmejslats för den svenska delen av internet. Detta har bland annat inneburit att "behandling av personuppgifter", d.v.s. nämnande av namn och lite annat, är tillåtet under förutsättning av att detta sker i "journalistiskt syfte". Det finns fler undantag, som dock inte är intressanta i detta sammanhang.

Om någon rättshaveristiskt lagd svensk nationalist skulle känna sig manad att anmäla den här bloggen kommer det att visa sig att myndigheterna anser att upphovsmannen har journalistiska syften med bloggen, att han har journalistisk yrkeserfarenhet och att bloggen rekommenderats av renommerade svenska journalister såväl som personer aktiva inom riksdagens partier. "Go ahead, make my day.."

Jag anser inte att jag förtalat Klausen, även om en del av uppgifterna från nd.se är ganska så starka och utan tvivel leder till att han betraktas som klandervärd av andra människor. Men Klausen har varit aktiv i sådana sammanhang att han i viss utsträckning får skylla sig själv. När han sedan också framträder på TV som representant för sverigedemokraterna, ett parti som beskriver sig som det största partiet utanför riksdagen, då lämnar han fältet öppet för en hård granskning av sina prestationer och sitt politiska förflutna.

Klausen har inte förtalats på Objektiv SD-blogg. Den här bloggen kallar sig objektiv, och är faktiskt den enda mediakanalen utanför SDU-Forum där även omständigheter till stöd för Klausen kommit till uttryck! Det är faktiskt lite märkligt att SD:are är så lättsårade. Själva är man ju inte rädd för att häckla t.ex. muslimer och andra.