08 mars 2006

Skammens dag mot sitt slut

Skammens dag går mot sitt slut. Den internationella kvinnodagen, 8 mars. En dag om året när en onaturlig och påtvingad jämställdhet ska manifesteras öppet. I Sverige är det som tur är få människor som bryr sig om 8 mars.

Passande nog manifesteras denna dag av sosseinriktade kvällstidningen Aftonbladet med ett långt inlägg av den statliga feministprofessorn Tiina Rosenberg. Hon orerar om feminismen som en "samling emancipatoriska teorier" som strävar efter frigörelse från "strukturer som heterosexuella kärnfamiljer, äktenskap etc", och avslutar sitt inlägg med en av virtuella haschångor bemängd fråga om vi ska välja anpassning eller genusrevolution.

Fi donc.