28 februari 2006

SD och riksårsmötet

Vid en tidpunkt i eftermiddags undrade jag faktiskt om något är på gång. Så många SD:are har inte ringt till mig på en dag på bra länge. Fortsätter det så här kanske jag måste börja svara i telefon, men än så länge är jag en "P.O." och screenar stenhårt, även om det också känner på samvetet att inte lyfta på luren när personen på andra sidan är någon som man ser (-tt) som en personlig vän.
Förnyare och bunker, starka områden inför riksårsmötet 2006
Nu är alla distriktsårsmöten avklarade i Partiet. Jag vet inte varför, men jag fick för mig att göra en väldigt ungefärlig karta över ombudsfördelningen. Ett tag tänkte jag göra färgnyanser för de riksdagsvalkretsar som skickar många ombud, men det blev för jobbigt. Intresserade hänvisas istället till SD:s partikansli på söder i Stockholm. Där är det bemannat dygnet runt.

Vad jag förstår kommer inte SD-bunkern att göra mer än gnälla på årets riksårsmöte, som för första gången hålls redan i mars. Bunkern har stöd från distriktsmötesdeltagare främst i i Svealand, i Janssons Land. Man finns även i Västernorrland, men där borde å andra sidan kartan färgas vit och inte röd. Enda riktiga lokalavdelningen finns i Timrå, och den leds ju av en kille som snart får ett "erbjudande han inte kan motstå".


Tillägg 2006-03-01 22.00: Totalt kan 158 riksårsmötesombud utses till årets riksårsmöte i SD. Vidare har de 13 ledamöterna och 6 ersättarna i partistyrelsen rösträtt vid riksårsmötet. Därmed är det högsta tänkbara antalet röster 177. Skogslänen kommer knappast att fylla sina kvoter, och det är inte säkert heller att andra riksdagsvalkretsar lyckas skicka sina fulla delegatkvoter till riksårsmötet. Vid förra årets riksårsmötet fanns som mest 146 röstberättigade ombud på plats. Vid det mötet ändrades dock stadgarna, vad gäller ombudsfördelning och ombudsantal; de ombud som fördelades p.g.a. respektiva riksdagsvalkrets befolkning togs bort.

2006 fördelas SD:s riksårsmötesombud för första gången enbart efter antalet medlemmar. SD Syd, distriktet för Skåne, Halland och Blekinge, har valt omkring 50 ombud. SD Värmland har valt 6 ombud. Leker man med tanken att alla dessa 56 ombud infinner sig på mötet och stödjer nuvarande partiledningen så ser man att partiledaren Jimmie Åkesson redan här troligen har en knapp majoritet i hamn, förutsatt att partistyrelsen fortfarande enhälligt ställer sig bakom honom.

Tillägg 2006-03-01 19.00: Stockholmsdistriktet redovisar idag i en årsmötesrapport på SD-Kurirens nätupplaga att man valt 21 riksårsmötesombud. Man får förmoda att detta avser såväl län som stad samt Gotland, vilket visar att distriktet inte lyckats fylla sin kvot. 2005 valdes 23 ombud, 10 för Stockholms kommun och 13 för Stockholms län. Inte heller då valdes några ombud för Gotland.
Tillägg 2006-03-18 10.30: 1) Blekinge ingår självklart inte i SD Syd, vilket påstås strax härovan. Blekinge bildade eget distrikt 2001. 2) Statistik från sommaren 2003 jämfört med antalet ombud från SD Syd till RÅ 2006 visar att distriktets andel av totala antalet medlemmar stigit bara obetydligt.

Viktor P: Analys av radikalkonservatismen

Jag har själv kommit att definiera mig i facket paleokonservativ. Skälet till detta är i hög grad de observationer jag gjort av vissa svenska åsiktsbildare och politiska filosofer, som tidigare stått nära nationalsocialism och fascism. Dessa förefaller gravitera runt ordet radikalkonservatism.

Exildebattören och veteranen från passagen politik, hr Viktor P, gör inte samma reflektioner, även om han för den delen inte heller kallar sig konservativ mer än då och då, och dessutom varit organiserad kristdemokrat under en period. Jag vill i alla fall bibringa läsekretsen Viktors senaste analys av sakernas läge. Detta är hämtat från hans blogg, och utgör slutet på ett lite längre resonemang (något redigerat i denna blogg):

Avhållsamheten, renhetsprincipen, kyskhetsidealet, utgör av allt att döma den Gemensamma Nämnaren för det block av politiska filosofier, som lämpligen sammanfattas under paraplybegreppet Radikalkonservatism.

Ur denna källa - kontinental snarare än nordisk eller anglosaxisk - måste vi hämta kraft att möta framtiden. Det är enda möjligheten. Att vara politiskt progressiv i dagens läge innebär med nödvändighet att vara radikalkonservativ. Närmare bestämt får vi här lov att gå till den sydliga, latinskt-katolska traditionen. Den nordliga, etniskt-rasmässigt orienterade flodgrenen av samma idéströmning mynnar ingenstans i dagens läge, då de nordvästliga folkens moraliska sönderfall i dag fortskridit så långt, att de måste anses räddningslöst förlorade som politiskt relevanta grundkategorier på vilken en konstitutiv enhetsprincip för samfälld handling kunnat grundas.

Detta förhållande klargör den svenska "nationella" rörelsens anmärkningsvärda kraftlöshet, vilken gång på gång demonstrerat sig själv under de senaste decennierna, och än i dag blott förmår lydigt och bullersamt utföra sin "principfast" klampande på-stället-marsch i sekterismens avkrok utan att på något sätt närma sig ens någon samlande utgångspunkt för verkligt politiskt inflytande.


Det citerade stycket illustrerar i mitt tycke en av Viktor P välfunnen dikotomi avseende alla konservativa/tradionalistiska grupperingar, där inställningen till kristendomen utgör markören. Viktor talar om den romerska kyrkan, medan jag själv än så länge vill peka bredare, mot de heligas osynliga samfund snarare än den i världen synliga och från Rom utgående kyrkoorganisationen.

SD-Kuriren försvarar nazimisstänkt rockband

Sverigedemokraterna har ända sedan Anders Klarström övergav skeppet 1995 varit mycket noga med att i sin propaganda distansera sig från all form av nazism och annan högerradikalism. Det vållade därför höjda ögonbryn på sina håll i SD-Sverige, när SD-Kuriren i morse tog upp en artikel från tidningen Journalisten, där blackmetalbandet Marduk anklagades för att spela nazistmusik, och SVT beskylldes för att sprida nazistmusik genom att ha med Mardu i ett musikprogram.

Vad är det SD-Kuriren försöker säga mellan raderna? Vilken politisk poäng är det man försöker göra, när man ställer sig bakom Marduks beslut att sjunga om gamla naziofficerare, och SVT:s beslut att ändå ta med Marduk på TV? Det är dock mindre sannolikt att partilinjen är på väg att justeras. Den märkliga artikeln är nog snarare ett tecken på att maskineriet på central SD-nivå inte löper helt friktionsfritt för tillfället.

27 februari 2006

Bunkergrepp över Mälardalen

Märkligt nog blev det Joakim Larsson som var först med att lämna en rapport om distriktsårsmötet i Stockholm för en vecka sedan. Larsson meddelar på sin personliga blogg bara att Johan Rinderheim omvaldes, men detta är det första som hörs från det nästan helt inåtriktade stockholmsdistriktet.

Larsson meddelar också att han själv omvalts till distriktsordförande för SD Uppland. Skulle fattas annat; distriktet tillskapades ju för något år sedan enbart för att Larsson skulle få ett eget distrikt att basa över. I alla andra hänseenden är C-län för litet för att motivera ett partidistrikt. Larsson gör sig i sin postning lustig över de homosexuella genom att prata om "mötesbögeri". I samma anda kan även ledande sd-veteraners poserande attityd beskrivas - de är distriktsbögar, alla måste få ett eget distrikt, för annars blir de sura.

En annan intressant upplysning som vi bibringas av Joakim Larsson är att Larsson ska få äran att toppa en riksdagslista för Uppsala län. I alla tidigare val har sverigedemokraterna ställt upp en, enda rikslista. Inför riksdagsvalet 2002 försökte Björn Söder få till stånd en särskild skånelista, men detta röstades resolut ner vid ett partistyrelsemöte. I Stockholm är man tveksam till egen riksdagslista, skriver Larsson. Besked lämnas längre fram.

24 februari 2006

SD Sundsvall/Timrå snart utan ordförande

Bloggen förutsåg 22 februari att Martin Klausens framträdande i TV4 Mitt måndag 20 februari skulle ge Expo sysselsättning med att "kolla upp Martin Klausens kopplingar till gamla ND Filipstad". Nu är det färdigkollat. Märkligt nog hade SD:s Mattias Karlsson inte kollat saken ett endaste dugg, trots att även han tipsades här i bloggen. Istället stod han med byxorna nere när Expo ringde.

Historien kring Klausens ordförandeskap i SD Sundsvall/Timrå uppvisar vissa paralleller med Reine Wikströms ordförandeskap i SD Mölndal, men är i viktiga delar betydligt värre för SD. Reine Wikström var inte känd för att någonsin ha gjort några "idiotgrejer". Enligt uppgift ska däremot Klausen ha uteslutits ur nationaldemokraterna på grund av bl.a. antisemitism och för att ha delat ut porrtidningar på ett partimöte!

Fast förvissad om att filosemitiske Björn Söder inte vill dela parti med kommunföreningsordföranden som offentligt gjort osmakliga förintelseskämt törs jag förutspå att Martin Klausen mycket snart kommer att lämna SD.


Tillägg 2006-02-25 kl. 19.50: Av döma av kommentarer till denna postning sluter jag mig att de "idiotgrejer" som ND anklagat Klausen för inte är ostridiga - kanske har Klausen inte alls delat ut porr eller strukit över en bokstav i skyltar med texten "Rökning förbjuden". Men eftersom Klausen till Expo i samband med den här härvan bl.a. hävdat att han ser ND som ett demokratiskt parti, och att han har ungefär samma åsikter då som nu, så törs vi nog anta att Klausen med hänvisning till just uttalandena till Expo kommer att uteslutas ur SD p.g.a. grov ideologisk avvikelse, den vanligaste uteslutningsgrunden i partiet.
Tillägg 2006-02-26 10.00: Artikel i Sundsvalls Tidning.

23 februari 2006

Oroligt i SD?Hur oroligt är det egentligen inne i sverigedemokraterna just nu - frågan ställer sig nästan själv efter distriktsårsmötet i Stockholm.

Men upprorsfanan reses inte bara av bunker- och slyngelgängen, utan även på oväntade ställen. I arbetsgruppen i Västerås anser man uppenbarligen att partiledaren Jimmie Åkesson är en ynkrygg, och att världen måste få reda på detta. Skärmdumpen är från startsidan för SD Västerås, som förutom meddelandet om att Åkesson är en ynkrygg består av det pressmeddelande som sändes ut efter säpostängningen av de sverigedemokratiska webbsidorna.

22 februari 2006

Stängd hemsida?

Vad har hänt med webbsidorna för SD Mitt och SD Sundsvall/Timrå ikväll? Är det hemliga polisen som är ute och spökar igen, eller är det partiledningen som ingriper efter TV-fiaskot i måndags?


Tillägg 2006-02-23 10.00: Det faktum att webbsidorna för såväl SD Mitt som SD Sundsvall/Timrå rasade igår kväll var tydligen en effekt av att man hade svårigheter med att uppdatera nyhetskolumnen på SD Mitt-sidan. Sidorna är tillbaka, och där står nu, angående TV-framträdande i TV4 Mitt 20 februari:

"SD-Sundsvall/Timrå visade att de inte ger vika för dessa odemokratiska krafter och att SD kommer att plocka nya mandat i kommunerna - Sundsvall och Riksdagen nästa!"

Anledningen till att lokalavdelningen utfärdade sin riksdagsproklamation på distriktshemsidan är sannolikt den, att distriktet endast har en lokalavdelning, och att båda webbsidorna sköts av samma person.

Det är väl inget fel att baktala sociopatiska svin, eller?

Journalisten Mustafa Can, sverigedemokraternas nemesis från 2002, har tydligen i dagarna fått ett ännu större scoop, genom att avslöja ett hemligt e-postnätverk drivet av Alexander Bard. Förbluffande i alltihop är hur medlemmarna i nätverket, dessa samhället stöttepelare, på alla sätt verkar ta heder och ära av vanliga människor - och detta utan att se något fel i sådant.

Den här härvan läckte ut till allmän kännedom genom att någon inom nätverket läckte ett e-postmeddelande till Mustafa Can, något som fått Alexander Bard att fara ut i de vidrigaste eder: Den som läckt sägs vara "ett sociopatiskt svin...en förrädare...vår gemensamma fiende" som ska "bli så skadad och uthängd som det bara går."

Nätverkets medlemmar beskrivs som personer i olika skikt inom den politiska klassen. En av dem är journalisten Jan Söderqvist, som i det läckta e-postmeddelandet förtalar journalistkollegan Hanne Kjöller som en "majestätisk fläskighet" och "en dum jävla tjockis". Omdömena om Kjöller är dock sannolikt inte straffbara vilket andra saker i e-postkommunikationen är.

Förre folkpartihöjdaren och nuvarande höge ämbetsmannen Olle Wästberg säger till Expressen att han inte ser några problem i att en demokratiskt medveten person eller ens en hög statlig chef är medlem i ett hemligt sällskap där tystnadsplikt tillämpas. På direkt fråga tar han inte ens avstånd från det rykte Alexander Bard försökt starta, med innehåll att TV-journalisten Martin Timell är pedofil.

Det slår mig att Olle Wästberg inte ser några problem i att delta i förtal eller i att planera för hämnd mot den som "läckt". Han är en hög statlig chef (högste chef för Svenska institutet) och har aldrig hört talas om brottsbalken!? Med detta i minne ter det sig som mindre märkligt att Alexander Bard visar vad en RFSL-medlem går för i moraliska sammanhang.

Alexander Bards instruktion/programförklaring för e-postnätverket innehåller bl.a. passagen: "Du får gärna prata skit om personer som inte är medlemmar på Elit. Hat är en fantastisk känsla. Du kan räkna med vårt fulla stöd, för den som står utanför Elit är ALLTID mindre värd och en sämre människa än den som är med..." . Jag funderar faktiskt på att avsända ett brev till överåklagaren för politiska mål, hr Sven-Erik Alhem (fp), för att höra om inte Bard kan åtalas för HATBROTT!


Bland nätverkets medlemmar finns bloggaren Oscar Swartz, som väntas finnas med högt på piratpartiets riksdagslista i höst.

SD Stockholmsdistriktet 2006

Sedan krutröken lagt sig efter distriktsårsmötet i SD Stockholm, ser det ut som att hrr Kinnunen och Almquist lidit ett förödande nederlag i den bittra kampen mot frenologfalangen, ledd av sittande distriktsordföranden Johan Rinderheim. Distriktets årsmöte hade sånär krävt sin första fatalitet genom tiderna, sedan en kvinnlig medlem kollapsat under mötet. Snacka om infighting.

TV4 Mitt - partisabotage eller idioti?

En gyllene chans för Sverigedemokraterna (SD) att marknadsföra sig i Västernorrlands län infann sig i måndags morse. TV4 Mitt tog upp en socialdemokratisk konferens mot SD, och kommunalrådet Eva Lindstrand (s) trotsade den socialdemokratiska debattbojkotten genom att möta SD:s Martin Klausen i vad som liknade en studiodebatt.

Sverigedemokraterna skickade alltså fram en viss Martin Klausen, född 1983, och tidigare okänd som partiföreträdare. Frågan är varför, och svaret är endera partisabotage eller idioti. Klausen gav ett närmast psykopatiskt intryck med sin flackande blick och märkliga kroppsspråk, och framstod med sitt långa slickade hår och mindre lyckade klädval mer som misstänkt i en barnporrhärva än en politisk debattör. Redan i sitt inledande inlägg lät han ridån gå ner genom att hävda att

"Enligt mig är det en total odemokratisk metod att försöka motarbeta demokrater att komma in i kommunfullmäktige."

Socialdemokraten Eva Lindstrand gav inte heller intryck av stor TV-vana, och hennes nervositet lyste (liksom Klausens) igenom, men i jämförelse med Klausen var hon givetvis ett under av professionalitet, både genom utseende, uppträdande och framförande av partilinjen. Hon vann säkert också poäng hos tittarna genom att avstå från att utnyttja Klausens ogenomtänka uttalanden fullt ut. Jag såg att SSU-bloggaren Martin Tunström oroade sig över partivännens okunskap om SD, men inte heller här tycker jag att Lindstrand gjorde något dåligt intryck.

Socialdemokraterna backades upp av en telefonintervju med Mikael Ekman på Expo. På Expo lär man väl för närvarande kolla upp Martin Klausens kopplingar till gamla ND Filipstad. Bra jobbat, SD...

Kolla själv: Videolänk, inslaget kommer efter 8:05

21 februari 2006

Svenska bloggar som protesterar mot David Irvings treårsdom

Vilka försvarar yttrandefriheten även för en åsiktsmotståndare? (Uppdaterad lista)

 • Blå revolution

 • Moderskeppet

 • The Skräck of Horror

 • Ninja Economist

 • Henrik Alexandersson

 • Suburbia

 • Omegaprojektet

 • Dick Erixon

 • Kurt Lundgren

 • Political Junkie

 • Sakernas tillstånd

 • Sossebloggare som Anders Löwdin verkar däremot tycka att det är coolt att någon ska sitta på kåken för en åsikt.

  Det blir valdebatt SD-Fp även i år

  I en artikel i Svenska dagbladet idag kan utläsas att Socialdemokraterna utesluter valdebatter mot Sverigedemokraterna (SD), och att man jämfört med valet 2002 kommer att intensifiera propagandan mot SD. Moderaterna kommer sannolikt inte att ställa upp i debatter mot SD, utom möjligen i Kävlinge och Landskrona.

  Folkpartiet fortsätter dock på tidigare inslagen linje, och håller öppet även för debatter på riksnivå. Kanske en repris på upplägget Leijonborg-Sten Andersson från 2002?

  Österrikiskt justitiemord

  Ett justitiemord är detsamma som sträng bestraffning av en person som är eller senare visar sig vara oskyldig. När Österrike häromdagen dömde David Irving till 3 års fängelse för att 1989 i två tal i Österrike ha påstått att Förintelsen var en myt, begicks ett justitiemord. Irving hade då också under rättegången idkat självkritik och tagit tillbaka sitt ifrågasättande av Förintelsen, men den österrikiska rättvisan är strängare än den medeltida inkvisitionen och ånger är utan betydelse.

  Oavsett hur befängt ett påstående kan vara kan det aldrig i sig själv vara värre än en domstol som utdömer 3 års fängelse för att påstående har gjorts. Jag såg nyss att filosemiten Kurt Lundgren håller med mig:

  "Det är orimligt att döma en författare till tre års fängelse för att denne förnekar förintelsen; demokratiska stater kan inte ha en sådan lagstftning; framförallt det plågade judiska folket drabbas av en sådan absurd lagstiftning eftersom den väcker nytt hat och konspirationer. "

  Sverige är ett land som också förtrycker åsikter. Bland annat har flera ledande personer inom NSF dömts till kortare fängelsestraff för påståenden som liknar Irvings, men då under brottsbenämningen hets mot folkgrupp. Men även den som befinner sig i det något säkrare (=kortare straff) Sverige får nog ta sig i akt. Med stöd av den europeiska arresteringsordern har ju Thomas Bodström & c:o gjort det möjligt för främmande länder att få svenskar utlämnade för bestraffning av brott som kan ha begåtts i Sverige.

  20 februari 2006

  Bra artikel om mångkultur

  Flera gånger tidigare har bloggen diskuterat Sverigedemokraternas obefintliga alternativt mångtydiga definition av det för partiet centrala mångkulturbegreppet. Se "Mångkultur som rasbegrepp", "SD-ledningens mångkultur", "Definitioner av mångkultur", "Fler definitioner av mångkultur", "Ytterligare anteckningar om mångkulturens natur" och "Mångkulturell politik".

  Ett tips för alla (sd):are och andra nationalister runt om i Sverige: Läs Helsingborgs dagblad, söndag 19 februari. Där har Annika J Hagström en mycket förtjänstfull analys av mångkulturbegreppet med anledning av det nyligen inledda mångkulturåret. Hon behandlar begreppets antropologiska, etnologiska, estetiska och historiska sida, samtidigt som hon sågar mångkulturårets teoretiska grundvalar:

  Begreppet "mångkultur" kan ha de mest skiftande betydelser - allt beroende på vem som definierar. Märkligt nog menar Yvonne Rock, regeringens samordnare för Mångkulturåret, att alla som medverkar får göra sina egna definitioner. Begreppet är således öppet.

  Weine Berg lämnar SD

  Weine Berg har enligt egen uppgift lämnat Sverigedemokraterna per den 12 februari.

  Bergs skäl för att lämna partiet är följande: "Partiets högerkantring, utslätade politik, ovilja att ta ställning i välfärdsfrågorna, taktiken att peka finger åt partikamrater, ryggradslösheten i Muhammedfrågan och privata skäl".

  Säpo är snabba killar

  En lustig tanke slog mig: 10 februari var Säpo indraget i en skandal kring stängningen av sverigedemokraternas och SD-Kurirens webbplatser. 17 februari häktades plötsligt en rysk spion. Jag, menar en rysk spion, hur ofta händer det?

  Vad som hände var givetvis att lösskäggen på Kungsholmen blev rädda för att råka i blåsväder. En skenmanöver planlades med hast, och årets ende spion snabbgreps.

  SD på låg stadig nivå

  Sverigedemokraterna ligger stadigt runt 1,2 %, och avståndet mellan blocken krymper, skriver Göteborgsposten i sammanfattningen av sin senaste sifo-undersökning av partisympatierna.

  Det går inte att utröna av Göteborgsposten eller Svenska dagbladet, som "delar på" mätningen, under vilken tidsperiod den genomfördes. Januarimätningen genomfördes 9-19 januari, och det är rimligt att tro att februarimätningen genomfördes samma datum i februari. Det betyder att UD/Säpo-affären inte gett sverigedemokraterna ett enda dugg ifråga om nya partisympatier.

  Den stadiga nivå på 1,2% som GP talar om talar för att SD idag parkerar på en något högre promillenivå än någon gång tidigare, kanske motsvarande ett valresultat på 1,7-1,9%. Stämmer detta, pekar dagens situation mot att partiet tar sig över gränsen för mandat i nästan alla kommuner där partiet kan tänkas ställa upp; de enda uppenbara undantagen torde vara de riktigt blå förortskommunerna utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, och det fåtal mellanstora kommuner som har fler än två kommunala valkretsar.

  De flesta politiska bedömare håller säkert med mig om jag förutsäger att höstens val blir jämnt mellan blocken. Med hänsyn tagen till att SD väsentligt verkar öka det antal kommunfullmäktigen man är representerad i, så förstår man att det kan bli kaotiskt och utan riktigt klara majoritetsförhållanden i många kommuner.

  Det enda lugnande som egentligen finns att säga till alla etablerade politiker i kommunerna, är att SD har väldigt svårt att skaka fram kandidater till de kommunala valsedlarna. I årets val är det inte alls säkert att man lyckas ställa upp i så många kommuner som förra gången, d.v.s. 79 stycken.

  19 februari 2006

  Piratpartiet blir Bodströms och Freivalds trognaste vänner?

  Så gott som alla bloggkommentarer till Säpos och UD:s stängning av sverigedemokraternas partihemsida och SD-Kurirens nätupplaga har kritiserat stängningen hårt. Det finns ett lysande undantag - Oscar Swartz, tippad som ett av toppnamnen på piratpartiets riksdagslista i höst.

  I postningen "Utrett: Levonline och Muhammed" från 16 februari, där Swartz framställer sig som internetleverantörernas okrönte konung, läxar han upp Lars Leijonborg, som ju tagit stängningen till konstitutionsutskottet, och kommer fram till att allt har skett precis som det borde ha skett. Partivännen Björn Felten, enligt vissa uppgifter "gammal vän" till piratpartiets nyliberale virrpanna till partiledare, går sedan in på kommentarplats och stöttar Swartz något ostrukturerade litania. Partivännen Tor Skude vågar sig dock på en svag protest i en egen kommentar.

  På papperet har piratpartiet framställt sig som Thomas Bodströms svurna fiender ("låt honom sälja korv utanför riksdagshuset, på vintern!") och som den personliga integritetens mest nitiska vänner. Hos Oscar Swartz ser vi ett annat piratparti, ett fegt piratparti som säljer ut den personliga integriteten så fort imamen harklar sig, och som gärna låter säkerhetspolisen lägga sig i vad de politiska partierna använder sina hemsidor till:

  "I det här uppskruvade läget där en dansk imam har åkt runt Mellanöstern med karikatyrer, som aldrig ens publicerats, för att piska upp hat tycker jag att Levonlines agerande är förståeligt. Och om jag vore Säpo skulle jag nog peka på sådana fall, dvs att radikala islamister medvetet försöker utnyttja situationen för politiska mål och att man kan hamna i skottlinjen."

  Piratpartiet blir Bodströms och Freivalds trognaste vänner?

  Så gott som alla bloggkommentarer till Säpos och UD:s stängning av sverigedemokraternas partihemsida och SD-Kurirens nätupplaga har kritiserat stängningen hårt. Det finns ett lysande undantag - Oscar Swartz, tippad som ett av toppnamnen på piratpartiets riksdagslista i höst.

  I postningen "Utrett: Levonline och Muhammed" från 16 februari, där Swartz framställer sig som internetleverantörernas okrönte konung, läxar han upp Lars Leijonborg, som ju tagit stängningen till konstitutionsutskottet, och kommer fram till att allt har skett precis som det borde ha skett. Partivännen Björn Felten, enligt vissa uppgifter "gammal vän" till piratpartiets nyliberale virrpanna till partiledare, går sedan in på kommentarplats och stöttar Swartz något ostrukturerade litania. Partivännen Tor Skude vågar sig dock på en svag protest i en egen kommentar.

  På papperet har piratpartiet framställt sig som Thomas Bodströms svurna fiender ("låt honom sälja korv utanför riksdagshuset, på vintern!") och som den personliga integritetens mest nitiska vänner. Hos Oscar Swartz ser vi ett annat piratparti, ett fegt piratparti som säljer ut den personliga integriteten så fort imamen harklar sig, och som gärna låter säkerhetspolisen lägga sig i vad de politiska partierna använder sina hemsidor till:

  "I det här uppskruvade läget där en dansk imam har åkt runt Mellanöstern med karikatyrer, som aldrig ens publicerats, för att piska upp hat tycker jag att Levonlines agerande är förståeligt. Och om jag vore Säpo skulle jag nog peka på sådana fall, dvs att radikala islamister medvetet försöker utnyttja situationen för politiska mål och att man kan hamna i skottlinjen."

  Hartwig köper mjölk

  Sent på söndagseftermiddagen dök jag in på Gränby C för några smärre inköp. Inne i mejerirummet på OBS hajar jag till. Lena Hartwig står och väljer bland gräddsorterna. Hon är välklädd och välfriserad, men verkar osäker. I kundvagnen har hon bl.a. lagt ett större antal billiga tulpanbuketter. Min blick fixerar sig vid dessa blommor och jag undrar vilka som nu ska belönas av kommunalrådet. Sedan slås jag av att Hartwig är ensam. Var är livvakterna? Märkligt att hon vågar visa sig på allmän plats utan sådana.

  Slöseri i SD Forshaga

  Tvåmannaföreningen SD Forshaga har tryckt upp ett eget "Stötta Danmark"-flygblad i 500 exemplar, meddelas ikväll i SD-Kurirens nätupplaga. Det uppges att flygbladen bl.a. använts för att lappa bilar vid ett av Karlstads största köpcentrum.

  Enligt initierade bedömare inom Sverigedemokraterna bildades en lokalavdelning i Forshaga för Göran Olsson med hustru, för att paret skulle få möjlighet att sätta sprätt på "sitt eget partistöd". Tidigare gällde principen att hålla kvar partistödet i partidistriktet. Uppenbarligen lyckas man över förväntan. Det magert tilltagna partistödet från Forshaga kommun har nu delvis förbrukats på en liten och dyr flygbladsupplaga av okänd kvalitet. Detta flygblad har sedan lappats på bilar, det enligt erfarenheten minst effektiva sättet att sprida flygblad. Dessutom stod bilarna uppställda i en annan kommun.

  Kanske borde man nu lägga några hundringar på en dumstrut i papp?

  Pilsäter, kanske enda karl'n i riksdagen!

  Svensk politik är patetisk. Snart sagt varje lagändring i riksdagen är ägnad att öka det politiska förtrycket i det här dj-a landet. Samtidigt är politiker och höga ämbetsmän mycket noga med att smita undan när de själva begått fel. Laila Freivalds vägrar avgå trots upprepade grova tjänstefel, och kommer att få bäras ut ur tjänsterummet av Stadsbudskåren. En av domarna i Högsta domstolen knullar prostituerade tonårspojkar, men fortsätter att döma andra brottslingar. Senast häromdagen var det rättegång mot Per Gahrton, som var rattfull och körde på en polis. Nu smiter han undan ansvar helt och skyller på en teknikalitet.

  När man sedan hör hur riksdagsledamoten och folkpartiets ekonomisk-politiska talesman Karin Pilsäter kör bil, stannas av polis och blåser 0,3 promille, för att därefter SAMMA DAG utan förbehåll bekänna sin skuld och ta total "time-out" från politiken, då tror man inte att det är sant! Körning med ynka 0,3 promille borde givetvis inte ens vara kriminaliserad, men Pilsäter är så mycket karl att hon tar konsekvenserna av att ha deltagit i denna lagstiftning.

  I skam över detta rakryggade beteende borde Per Gahrton börja klä sig i kjol!

  Piratpartiet blir Bodströms och Freivalds trognaste vänner?

  Så gott som alla bloggkommentarer till Säpos och UD:s stängning av sverigedemokraternas partihemsida och SD-Kurirens nätupplaga har kritiserat stängningen hårt. Det finns ett lysande undantag - Oscar Swartz, tippad som ett av toppnamnen på piratpartiets riksdagslista i höst.

  I postningen "Utrett: Levonline och Muhammed" från 16 februari, där Swartz framställer sig som internetleverantörernas okrönte konung, läxar han upp Lars Leijonborg, som ju tagit stängningen till konstitutionsutskottet, och kommer fram till att allt har skett precis som det borde ha skett. Partivännen Björn Felten, enligt vissa uppgifter "gammal vän" till piratpartiets nyliberale virrpanna till partiledare, går sedan in på kommentarplats och stöttar Swartz något ostrukturerade litania. Partivännen Tor Skude vågar sig dock på en svag protest i en egen kommentar.

  På papperet har piratpartiet framställt sig som Thomas Bodströms svurna fiender ("låt honom sälja korv utanför riksdagshuset, på vintern!") och som den personliga integritetens mest nitiska vänner. Hos Oscar Swartz ser vi ett annat piratparti, ett fegt piratparti som säljer ut den personliga integriteten så fort imamen harklar sig, och som gärna låter säkerhetspolisen lägga sig i vad de politiska partierna använder sina hemsidor till:

  "I det här uppskruvade läget där en dansk imam har åkt runt Mellanöstern med karikatyrer, som aldrig ens publicerats, för att piska upp hat tycker jag att Levonlines agerande är förståeligt. Och om jag vore Säpo skulle jag nog peka på sådana fall, dvs att radikala islamister medvetet försöker utnyttja situationen för politiska mål och att man kan hamna i skottlinjen."

  18 februari 2006

  LO:s valundersökning

  LO har gjort en valundersökning bland sina medlemmar, något som jag uppmärksammats på genom att läsa Erik Hultgrens blogg. Denne unge centerpartist diskuterar främst de skruvade frågeställningarna, där resultatet bara kan bli ett, och rubricerar det hela som en "Musse Pigg-undersökning", något som bekräftas av egen snabbgranskning. Själv fastnade jag för den partisympatimätning som redovisades i LO-undersökningen. I LO-tidningen kunde man nämligen 20 januari i år läsa följande stycke:

  "Allt färre LO-medlemmar lägger sin röst på socialdemokratin. Toppåret 1968 hade partiet 82 procent av LO-väljarna. Vid valet 2002 var siffran 58 procent. Trots att färre medlemmar sympatiserar med partiet fortsätter LO att ekonomiskt stödja socialdemokratin."

  Någon ökning för (s) verkar inte ha inträffat sedan valet. I artikeln citeras PSU, som för november 2005 gav (s) 59% av LO-väljarna. Här kommer det som jag tycker är kul - och som bekräftar Hultgrens intryck av att detta är en "Musse Pigg-undersökning" - socialdemokraterna får i LO-undersökningen 86% av sympatierna för de som redan bestämt sig.

  LO säger att 30 000 medlemmar deltagit i denna valundersökning. Man undrar hur urvalet skett, för detta talar LO inte om. Kanske är det landets alla fackombudsmän som fått enkäten?

  Årsmötet i SD Stockholm

  Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson anser sig inte ha några "betänkligheter när det gäller Johan Rinderheim" och anser att denne "utvecklats ideologiskt" sedan BSS-tiden. Trots detta har partiledningen bespetsat sig på att kunna focka Rinderheim som ordförande för det pappersdistrikt som fordom var partiets flaggskepp - SD Stockholm.

  Inför onsdagens distriktsårsmöte i Stockholm ser det dock dystert ut. Många rinderheimmotståndare i huvudstadsområdet håller det för inte alls uteslutet, att Rinderheim utnyttjar en konkurrerande partikamrats hastiga insjuknande i syfte att klamra sig fast vid sin ordförandepost.

  Få se vad hr Åkesson kan ha för betänkligheter mot en sådan taktlöshet.

  16 februari 2006

  Uppfräschad IT-verksamhet

  Bloggen har tidigare kritiserat den försämrade hemsideverksamheten inom Sverigedemokraterna. Från andra håll har vi kunnat se hur SD Mitts hemsida blivit rent ut sagt förhånad.

  Den som idag tar en titt på SD Mitt blir nog förvånad. Webbgrafiken är förnyad och känns inte längre hemsnickrad. Även SD Västs webbplats har genomgått en förnyelse, och skvallrar om en rejäl uppryckning av verksamheten under Peter Ekholms ordförandeskap. Inget ont sagt om gamla västsidan, men under Windeskogs tid vid rodret fanns inte mycket att rapportera om.

  Tillväxt genom delning

  Det sägs ibland att den nationella rörelsen, liksom tidigare svensk kommunism, växer genom delning. Analogt med detta talesätt kan det sägas att Sverigedemokraternas organisation växer genom delning. Medan andra parter växer genom fler lokalorganisationer vill gärna den självmedvetne sverigedemokraten ha ett alldeles eget distrikt på länsnivå.

  I dagarna (12 februari) har SD Öst, distriktet för Sörmland och Östergötland, växt genom delning. Sedan Heidi Abramsson, syster till nationaldemokraternas partiorganisatör, lämnat Nynäshamn och flyttat till Eskilstuna har SD helt plötsligt sex sörmländska aktiva som vågar trotsa fönsterkrossare, försäkrings- och akassa samt arga släktreaktioner, och ställa upp i en styrelse. Vips, ett distrikt.

  Notisen i SD-Kuriren nämner det inte, men det förmodas att SD Östergötland samtidigt kunnat bilda distrikt. Detta bekräftas på den webbsida som SD Öst hittills hållit. Det återstår att se hur många som vågar ställa upp i en styrelse för SD Östergötland. Tidigare har bara Adam Linnerheim, ett av hr Johan Rinderheims hatobjekt, varit offentlig figur i detta län.

  15 februari 2006

  Jansson startar konkurrerande forum

  På sina håll har det klagats det över att SDU-Forum har lågt i tak. Därför har bortröstade partiledaren Mikael Jansson startat ett konkurrerande forum.

  Janssons forum har i skrivande stund dragit till sig 20 registrerade användare, bland dem uteslutne Jimmy Windeskog, fullmäktigeledamoten Göran Olsson, David Lång och aktive Joakim Larsson.

  Ständigt denna splittring...

  Alltmedan ivrige Erik Hellsborn redan på söndag kväll lade ut foton från distriktsårsmötet i SD Syd samma dag, har en officiell rapport från mötet dröjt. Inte ett ord på SD-Kuriren, partihemsidan eller distriktshemsidan.

  Partiets vice ordförande Tony Wiklander var lite mera meddelsam i Helsingborgs dagblad på onsdagen. Det har ju gått så långt att sprickor uppstått t.o.m. i megadistriktet SD Syd, ett distrikt som omfattar hela Skåne, Halland och Småland. Vad det verkar har sprickorna lett till att vissa grupper försöker peta Wiklander från en tänkbar topposition på valsedlarna i höst.

  Tony Wiklander, som till skillnad från många av partivännerna inte stirrar sig blind på flykting- och integrationspolitiken, blev alltså placerad först på plats 16 på valsedeln till regionvalet i Skåne. Sista ordet är inte sagt, i det toppstyrda Sverigedemokraterna kan nog distriktsstyrelsen och partistyrelsen sätta käppar i hjulet för wiklanderkritikerna. Själv hävdar Wiklander i Helsingborgs dagblad att det var väldigt jämnt mellan hans stödtrupper och motståndare. Utslagsgivande blev fiffel med valsedlarna. Åtminstone enligt Wiklanders uppfattning.

  14 februari 2006

  Sifo: Trögt för SD i Skåne

  Sverigedemokraterna presenterade 19 januari sin första egna sifomätningpdf någonsin, och där framgick att 4% av de tillfrågade kunde tänka sig att rösta för partiet i ett riksdagsval, medan 11% var tveksamma och 85% inte kunde tänka sig att rösta för partiet. Starkaste grupp visade sig vara kvinnor i åldrarna 15-29 år, och det potentiella stödet i Göteborg var starkare än motsvarande för Stockholm och Sydsverige.

  Mätningen som presenterades 19 januari ("Sifo 1") hade genomförts per telefon 9-12 januari. Idag kom ytterligare en mätning ("Sifo 2"), genomförd från 29 november till 9 februari, och denna gång hade SD begränsat sig geografiskt till Skåne län. Den nya mätningen bekräftar i huvudsak utfallet i den första mätningen, men eftersom den avslutades så sent som i torsdags går naturligtvis inga förändringar med anledning av UD/Säpo-affären att utläsa.

  Sifo 1 gav SD 6% i Sydsverige och 1% i Malmö. Sifo 2pdf gav SD 8% i Skåne och 8% i Malmö. Medan Sifo 1 visade starkare sympatier för SD bland yngre kvinnor, kan inga spår av detta ses i Sifo 2, men däremot markant starkare sympatier bland män mellan 15 och 49 år. Bloggens slutsats blir att SD-bloggaren Eriks Hellsborns förhoppningar kommer på skam, inte minst eftersom Sifo 2 ju i princip genomfördes samtidigt som Sifo 1 och därför inte kan påvisa några förändringar. SD står idag inte närmare riksdagen än partiet gjorde för en månad sedan. Om vi går efter mätningarna.

  13 februari 2006

  Ny attitydundersökning

  Enligt uppgift från sverigedemokratiske superbloggaren E. Hellsborn i Varberg kommer under dagen en ny attitydundersökning att publiceras av hans parti. Undersökningen begränsar sig till Skåne län.

  Låt mig gissa att Sverigedemokraterna åtminstone i gamla Malmöhus län klarar eller närmar sig 4%-spärren, men har långt kvar till den 12%-spärr man hoppats kunna passera i Malmö kommun. Det är ingen hemlighet att SD ligger opinionsmässigt bra till i Skåne. Problemen finns i första hand i alla andra län, även om vi under mellanårsvalen faktiskt kunnat se hur partiets lägstanivå ökat från noll till någon dryg halvprocent.

  Observera att SD haft svårt att skaka fram bra folk som kandidater även i Skåne. Vad nyttar ett par potentiella mandat i ett landsortsfullmäktige om man saknar folk att sätta på listan?

  11 februari 2006

  Swedish Foreign Office, State Security and Sverigedemokraterna

  The fact that the Swedish Foreign Office, in conjunction with State Security, actually pulled the plug on a web publication protected by government license and the constitution, was on top of the news agenda in Sweden today. The reason: This hasn't happened in peace time since the early 1800's.

  For Sverigedemokraterna, a party that scored 1,4% in the last general elections, this was the first time in the party's 18 year history that it was the top story, both nationally and on BBC World.

  What is funny, is that the rather poor cartoon that had appeared on SD-Kuriren's web edition not even depicted Mohammad. It was a man, any man, with the text "mohammedan self censorship".

  See for yourself:

  Cartoon

  Stolliga piratpartiet tar ställning till abort och flyktingpolitik!

  Det var från början sagt inom piratpartiet att man skulle vara ett renoldat enfrågeparti, men när det nu gått snart 6 veckor är man redan inne på sitt tredje "principprogram" och har hunnit fram till aborter, sjukvård och flyktingpolitik.

  Man vill ha anonyma aborter och anonyma förlossningar, vilket innebär att
  1) piratpartiet vill ha aborter, och aborter utan skarp tidsgräns
  2) det rättsliga skyddet för nyfödda barn försvinner
  3) det blir betydligt lättare att uppehålla sig i Sverige som "illegal", vilket främst gäller brottslingar på rymmen, för ej brottsliga, se 6)
  4) svenska skattebetalare måste betala sjukvården för alla som har lust att flyga in till Sverige för en abort, en förlossning eller kanske en operation - det är ju anonymt!
  5) citat: "Klart att även flyktingar som vistas olagligt i Sverige ska ha rätt till sjukvård, i alla fall som vår flyktingpolitik fungerar idag. Men vad har det egentligen med integritet att göra? Det handlar mer om solidaritet."
  6) Invandringen släpps helt fri: "Olyckligt är att de som kommer hit på grund av krig eller politisk förföljelse i sitt hemland också blir brottslingar när en handläggare hos utlänningsnämnden lite lagom godtyckligt utreder personens bakgrund och kommer fram till att "det inte finns någon sådan hotbild".

  Stolliga piratpartiet tar ställning till abort och flyktingpolitik!

  Det var från början sagt inom piratpartiet att man skulle vara ett renoldat enfrågeparti, men när det nu gått snart 6 veckor är man redan inne på sitt tredje "principprogram" och har hunnit fram till aborter, sjukvård och flyktingpolitik.

  Man vill ha anonyma aborter och anonyma förlossningar, vilket innebär att
  1) piratpartiet vill ha aborter, och aborter utan skarp tidsgräns
  2) det rättsliga skyddet för nyfödda barn försvinner
  3) det blir betydligt lättare att uppehålla sig i Sverige som "illegal", vilket främst gäller brottslingar på rymmen, för ej brottsliga, se 6)
  4) svenska skattebetalare måste betala sjukvården för alla som har lust att flyga in till Sverige för en abort, en förlossning eller kanske en operation - det är ju anonymt!
  5) citat: "Klart att även flyktingar som vistas olagligt i Sverige ska ha rätt till sjukvård, i alla fall som vår flyktingpolitik fungerar idag. Men vad har det egentligen med integritet att göra? Det handlar mer om solidaritet."
  6) Invandringen släpps helt fri: "Olyckligt är att de som kommer hit på grund av krig eller politisk förföljelse i sitt hemland också blir brottslingar när en handläggare hos utlänningsnämnden lite lagom godtyckligt utreder personens bakgrund och kommer fram till att "det inte finns någon sådan hotbild".

  Stolliga piratpartiet tar ställning till abort och flyktingpolitik!

  Det var från början sagt inom piratpartiet att man skulle vara ett renoldat enfrågeparti, men när det nu gått snart 6 veckor är man redan inne på sitt tredje "principprogram" och har hunnit fram till aborter, sjukvård och flyktingpolitik.

  Man vill ha anonyma aborter och anonyma förlossningar, vilket innebär att
  1) piratpartiet vill ha aborter, och aborter utan skarp tidsgräns
  2) det rättsliga skyddet för nyfödda barn försvinner
  3) det blir betydligt lättare att uppehålla sig i Sverige som "illegal", vilket främst gäller brottslingar på rymmen, för ej brottsliga, se 6)
  4) svenska skattebetalare måste betala sjukvården för alla som har lust att flyga in till Sverige för en abort, en förlossning eller kanske en operation - det är ju anonymt!
  5) citat: "Klart att även flyktingar som vistas olagligt i Sverige ska ha rätt till sjukvård, i alla fall som vår flyktingpolitik fungerar idag. Men vad har det egentligen med integritet att göra? Det handlar mer om solidaritet."
  6) Invandringen släpps helt fri: "Olyckligt är att de som kommer hit på grund av krig eller politisk förföljelse i sitt hemland också blir brottslingar när en handläggare hos utlänningsnämnden lite lagom godtyckligt utreder personens bakgrund och kommer fram till att "det inte finns någon sådan hotbild".

  Hur starkt är SD idag?

  Efter det historiska övertrampet av UD och Säpo har Sverigedemokraterna (SD) hamnat i blickfånget som aldrig förr, och uppmärksamheten går nu vida över Sveriges gränser. Det sätt varpå SD hanterar denna massmediahändelse är därför ett klart bevis på hur stark partiet är idag. Låt oss därför i stillhet analysera de manifestationer som kommit till stånd eller planerats än så länge.

  Vad har alltså SD gjort sedan skandalen inträffade i förrgår? Ingenting, utom ett par lakoniska notiser i SD-Kurirens nätupplaga och tre uttalanden på partiets officiella webbplats, 1) vi ger oss angående teckningstävlingen, 2) vi gör anmälningar till JO/JK och 3) SDU tar bort sina muhammedteckningar från internet.

  Någon nationell rörelse är det inte frågan om. Det är mer rörelse på en pensionärsbingo. Allmänheten behöver inte varnas - SD ligger lågt.

  Leijonborg ett exempel för SD

  Bloggen kritiserade igår Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare, för att denne närmast reflexmässigt slängt in anmälningar till både JK och JO efter att UD och Säpo begått grundlagsbrott mot SD. Rättshaverism i dess prydno.

  Idag får vi reda på att Lars Leijonborg (fp) KU-anmäler Laila Freivalds för att hon sett till att SD:s internetverksamhet släcktes ner, och grundlagsbrott därigenom begicks. Helt enligt det recept bloggen föreslog Söder igår. Säga vad man vill om Lejonburgaren, men någon rättshaverist är han inte.

  Dagens fråga till Björn Söder: Varför gjorde du inte en begäran hos t.ex. Leijonborg om KU-ärende, istället för att göra JO/JK-anmälan?

  10 februari 2006

  En strykpojke säljer sig billigt

  En intressant aspekt på gårdagen: Utrikesminister Laila Freivalds kallar Jimmie Åkesson rasist rakt upp i ansiktet på honom. Tidigare har Åkesson protesterat mot att kallas rasist, inte nu. Några timmar senare slår han istället vantarna i bordet och gör precis som Freivalds vill.

  Frågan: Om nu Åkesson inte är rasist, varför var han då inte så mycket karl att han avkrävde Freivalds en personlig ursäkt innan han lade ner sitt partis muhammedtävling? Han hade ju s.a.s. tumskruvarna åtdragna på Freivalds.

  Varför, Söder?

  Idag meddelas från Björn Söder, partisekreterare i Sverigedemokraterna, att partiet "anmäler UD och SÄPO till JO och JK".

  Vem är egentligen förvånad? Ständigt detta anmälande till höger och vänster. SD måste vara landets mest rättshaveristiska organisation, för aldrig har väl någon annan gruppering gjort så många anmälningar, överklagningar, ansökningar och stämningar med så många avslag som följd. Självklart leder dagens idiotanmälningar till samma sak som tidigare - ingenting.

  Om vi ska prata allvar för ett ögonblick så finns det bara en form av juridisk åtgärd som är lämplig för dagen, och om detta talar Barometern på dagens ledarsida, om än lite mellan raderna. UD:s och Säpos agerande lämpar sig nämligen för att dryftas i riksdagens konstitutionsutskott.

  Sverigedemokraterna har registrerat sig som politiskt parti och bör som sådant ägna sig åt politiskt arbete och inte juridik.

  Bodströmsamhället steg 2?

  Efter den åkessonska pudeln på torsdagskvällen ifråga om muhammedteckningar, spred sig en viss misstämning bland partiets aktiva och sympatisörer. Men kanske kommer Jimmie Åkesson att rädda ansiktet med hjälp av viktiga rättsstatliga principer?

  Det visar sig nu, enligt Dagens nyheter, att det var Utrikesdepartementet och Säkerhetspolisen som "övertygade" Sverigedemokraternas webbhotell om att genast släcka dels SD-Kuriren och dels SD:s officiella webbplats.

  Nu har plötsligt Bodströmsamhället gått ett steg längre - regeringen och hemliga polisen går helt öppet ut och stoppar en fri press! Detta är helt epokgörande inom svensk politik och samhällsdebatt, och ett klart brott mot yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetsförordning. Det faktum att SD inte förtjänar några framgångar hamnar plötsligt helt i bakgrunden. Nu tvingas man ta ställning till om man är beredd att acceptera en ren polisstat!


  2006-02-10 12.00: En genomgång av fredagens presskommentarer visar att Freivalds och Hemliga polisen lyckats rädda ansiktet på Jimmie Åkesson. T.o.m. vänsterpartistiska Flamman kritiserar regeringens agerande och ställer upp till försvar för SD!

  Håller SD:s nya muhammedlinje?

  Weine Berg, Sverigedemokraternas gossen Ruda, gillar inte nya partilinjen, utan publicerar i natt en egen muhammedteckning. Vad händer nu?

  09 februari 2006

  Björn Söder skyller ifrån sig på Freivalds

  I en postning på sin blogg ikväll skyller Björn Söder ifrån sig på utrikesminister Laila Freivalds, som Söder menar visat en "ryggradslöshet i sällan skådat slag" genom att uppmana sverigedemokraterna att sluta utmana världsislamismen. Söder skyller socialdemokraterna "med sina samarbetspartier på vänsterflygeln" för att "krypa för de muslimska påbuden".

  Den slipade Söder vet att anfall är bästa försvar. Sanningen ikväll är att det inte är Freivalds som krupit och varit ryggradslös. Hon har aldrig velat utmana Mekka. Det är istället sverigedemokraterna som halsstarrigt bestämt sig för att utmana, men fått "kalla fötter" när de förstått att taktiken funkade. Var en man, Söder, och ta ditt ansvar!

  SD viker ner sig direkt

  Så var det roliga slut för SD. Det krävdes inte mer än att Freivalds kallade honom rasist i radion för att Åkesson skulle ge med sig. All vidare drift och gyckel med Muhammed är härmed inställt för sverigedemokratisk del.

  Svenskar i utlandet kan dra en lättnadens suck, svenskar kan fortsätta turista i Tunisien och på den turkiska sydkusten, och svenska intressen i största allmänhet kan fortsätta göra profit i Mellanöstern. Såvida det inte är i dansk-svensk form, förstås. Då är det fortsatt bojkott.

  Vad betyder detta för Sverigedemokraterna? Eftersom man nu ger med sig så fort som ljuset hamnat på partiet är det fråga om en stor förtroendeförlust, och det hade naturligtvis varit mycket bättre för SD att backa ur redan när de danska ambassaderna stormades runt om i världen. För att inte tala om hur mycket bättre det hade varit om man aldrig utlyst någon tecknartävling.


  23.10: Åkesson tvingades senare under kvällen gå ut och förklara sitt plötsliga beslut att ge upp. Hans förklaringar verkar dock inte vara värda något på partiets diskussionsforum exilen.org, där man ikväll talar om "SD:s ynkliga feghet".
  23.45: Nu känner man igen gamla SD-takter, d.v.s. allting går att förklara bort. På partiforumet exilen "Nick: Casca Longinus, Datum: 02-09-06 23:42, SD har synts tillräckligt, att fortsätta nu vore oklokt emedan det skulle kunna användas gentemot SD. Mycket väl avvägt av SD - jag är "impressed"! - Hahaha..."SD har synts tillräckligt"...det var nog första gången man hörde den, iallafall.
  2006-01-10 12.05: Konstateras att Jimmy Windeskog, som repr för de uteslutnas klubb inom SD, under natten på BSS-bloggen tagit avstånd från Åkessons pudel, och menar att "fegt Sverigedemokraterna svek".

  Rättshaveristisk respons till släckta webbsidor

  Idag släckte Sverigedemokraternas (SD) webbhotell Levonline både sverigedemokraterna.se och sd-kuriren.info. Skälet angavs vara "hot från muslimer mot leverantören".

  SD:s respons? "Partiet överväger att dra in leverantören i en rättsprocess". Det ter sig nästan som skrattretande att ett så rättshaveristiskt och skrivbordspatriotiskt parti som SD kan reta gallfeber på en hel värld. Istället för att förbereda sig för motdrag från sina motståndare verkar det som om man ständigt sitter och väntar på någon som man kan stämma.

  Nu är det elitserien för sverigedemokraterna

  Nu är det elitserien för Sverigedemokraterna - inga silkesvantar väntar för ett parti som utmanar FN:s generalsekreterare, EU:s chefskommissionär och hela den muselmanska världen.

  Båda partihemsidan och SD-Kuriren släcktes idag.

  Har partitoppen sådana stålballar att man klarar matchen, och tar sig an en hel värld, eller viker man ner sig och accepterar sina begränsningar?


  19.30: Jimmie Åkesson debatterade med Laila Freivalds på Sveriges Radio idag. Åkessons svada var god idag, och han stärkte nog SD:s kort genom sitt framträdande.

  Pandoras ask

  - De här bilderna kan få oerhörda konsekvenser för svenska personer och svenska intressen, säger utrikesministern Laila Freivalds idag om Sverigdemokraternas (SD) storsatsning på nidbilder förställande den arabiske profeten Muhammed.

  Ett TT-telegram vet berätta att "Sverigedemokraterna retar Syrien". För första gången har SD fått etablissemanget att darra på allvar. Precis som Freivalds säger kan detta få oerhörda konsekvenser för svenskar runt om i världen, och för svenska intressen. Ändå kan man nog bara försöka att föreställa sig euforin i bunkern på Södermalm, i particentralen i Lund och hemma hos partiveteraner runt om i landet. En eufori som lätt slår även den som kändes i början av valrörelsen 2001.

  Några samvetsbetänkligheter är inte att vänta, utom taktiska sådana hos de självutnämnda rådgivare som nu nervöst hör av sig och manar partitoppen till försiktighet. Men blodet närmar sig kokpunkten nu, hos många av långtidarna i det inre av SD: Alltför länge har man behandlats som apa i bur, någon som alla pratar om, men ingen talar till. Plötsligt slinker man ur sin bur, och har möjlighet att kasta bananar på plågoandarna. Då känns det inte kul att lomma tillbaka in i buren för att vara snäll.

  Det enda som håller tillbaka är hoten om åtal från JK. Ansvarige utgivaren Richard Jomshof har fru och barn, och ingen lust att göra en "Björne Björkqvist", d.v.s. sitta på kåken för nåt han inte ångrar. Vad har man att förlora? Det ser ju ändå inte ut som någon riksdag i år. Finns det en chans, då kan det vara att spela muhammedkortet.

  Etiskt eller ej - guldläge för SD

  Sverige står nu i arabvärldens fokus. Nyheten att Sverigedemokraterna utlyser en egen karikatyrtävling och publicerar Jyllands-Postens Muhammedbilder sprider sig snabbt i den muslimska världen.

  Förutsatt att Sverigedemokraterna inte backar i sista minuten, skrämda av hot om HMF-åtal från Justitiekanslerns sida, kan man snart ligga i taktiskt guldläge inför valkampanjen. Visserligen på bekostnad av nästan alla andra intressegrupper i världen, men likafullt.

  Snart kan man verkligen ha gjort sig till de politiska martyrer som man tidigare ibland tvingats fejka.

  Årsmöte i SD Värmland

  Värmlandsdistriktet i sverigedemokraterna har hållit årsmöte sistlidna veckoslut. Runar Filper sitter kvar som distriktsordförande. Göran och Annelie (d.v.s. SD Forshaga) petas till förmån för nya krafter. Distriktet verkar i nuläget vara det mest expansiva i partiet vid sidan av SD Gävle.

  08 februari 2006

  Statistiska tankar kring SD:s tillkortakommanden

  Bloggen reflekterade 19 januari över det halvusla utfallet som SD:s egen sifo-mätning fick för partiet. Någon som kommer ihåg? 4% i ett oberoende slumpmässigt urval väljare och ej röstberättigade tonåringar kunde tänka sig att lägga en riksdagsröst för SD.

  SD:arna lade snabbt sifo-undersökningen till handlingarna p.g.a. det mindre smickrande utfallet, men jag tycker att undersökningen förtjänar lite mer intresse.

  I rapporter från Integrationsverket har vi sedan slutet av 1990-talet fått höra att åtminstone 6-8% av befolkningen (åldrarna 16-78 år) "absolut" kunde tänka sig att rösta för ett parti "som vill inskränka invandrares rättigheter". 24 procentenheter ytterligare 2002 svarade "kanske". Den exakta siffran för en absolut rasistisk röst ("inskränka rättigheter") var 8,3 för 2002, det år SD lyckades göra sig mer allmänt kända och ta mandat. 2003 låg siffran på 8,0 och för 2004 på 7,6. En minskning inom felmarginalen.

  Kanske siffran minskade dock mera tydligt. Den hade legat på 22,5% och 23,4% åren 1999-2000 och var kvar på 23,6% SD:s stora år - 2002. Men sen gick det tillbaka, först till 18,4% och så till 17,4%. Trots detta låg den främlingsfientliga andelen på 25,0% för 2004. Huruvida minskningen beror på SD:s dåliga insatser under mandatperioden från 2002 är inte utrett.

  Sverigedemokraterna är ett så genomuselt antiinvandringsparti att man liggger på en potentiell röstandel av 4% absolutröster och 11% kanskeröster, totalt 15%, trots att en statlig antirasistisk myndighet mäter den främlingsfientliga andelen av befolkningen till 25% - hela 10 procentenheter mer. Och detta trots att SD gjort allt för att framställa sig som snälla lamm! Nu verkar det inte som man har någon trovärdighet vare sig hos främlingsfientliga eller hos etablissemangets rösttrupper. Kyrkopolitiken har inte gett något. EU-motståndet har inte gett något. Man har dryga hälften av invandringsmotståndet.

  Granskningsnämnden, varför?

  Granskningsnämnden för radio och TV fattade 8 februari två beslut som rörde Sverigedemokraterna (SD):

  1) Ett yttrande i SVT, programmet "Carin 21:30", friades. Programledaren "hade uttryckt sitt missnöje med att Sverigedemokraterna dubblerat sina mandat i kyrkomötet." Här tyckte nämnden att det med hänsyn till gliringens ironiska karaktär och med beaktande av SD:s principprogram inte var något brott mot opartiskheten begånget.

  2) Ett inslag i Förmiddagsradion i SR Östergötland friades också. "Nämnden ansåg mot bakgrund av Sverigedemokraternas principprogram och de allmänt hållna uttalandena" att inget fel begåtts.

  I båda fallen hänvisades också till Radio- och TV-lagens demokratibestämmelse (6 kap 1 §) som säger följande.

  Den som sänder TV-program eller som sänder ljudradioprogram efter tillstånd av regeringen skall se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

  Ständigt dessa sverigedemokratiska anmälningar. Vad tjänar de till? De skadar partiet mer än de nyttar, eftersom vanligt folk uppfattar SD som rättshaveristiskt. Om det funnits lite politisk fingertoppskänsla i particentralen i Lund så skulle man sluta att anmäla och gnöla och göra något positivt istället.

  Sen måste man ju också inflika att hela snacket om TV:s opartiskhet självklart bara är snömos. Precis som man alltid är för eller emot sossarna, så är man också alltid för eller emot SD. Carin på SVT hatar SD. Vill SD ha en programledare som älskar SD, då får man köpa sig ett eget program.

  07 februari 2006

  Citat om mångkultur

  James Pinkerton, artikeln Let's be honest: Multiculturalism can kill a nation, citeras med gillande av Dick Erixon:

  Läxan som konflikten om Muhammedteckningarna lär oss: multikulturalism mellan nationer är oundviklig, men multikulturalism inom nationer är förödande.

  Hur länge till klarar Dick Erixon att vara borgerlig? Sanningen är att han är partipolitiskt hemlös i dagens Sverige. Liksom undertecknad.

  Nu är det synd om SD igen

  Oj då, nu är det synd om sverigedemokraterna (SD) igen! Man har tydligen överklagat sig hela vägen till riksåklagaren, och fått besked om att det är "brott kan ej styrkas" som gäller för sabotaget som genomfördes mot SD:s bussaffischer inför EU-valet 2004.

  Om jag nu dömer efter vad SD själva skriver, så ligger det till så här: SD hade betalt för affischer på Malmös stadsbussar. Affischeringen på bussarna avbröts i förtid och förklaringen var enligt SD denna:

  "Den utsatt(e)s för omfattande sabotage av olika vänstergrupper och (stoppades) slutligen av ledningen för Region Skåne...Kenny Hjälte, företrädare för Ung Vänster, erkände öppet i bland annat Sydsvenskan och Sydnytt att det var han och hans partikamrater som stod bakom vandaliseringen. Han uppmanade också allmänheten till fortsatt vandalisering vid flera tillfällen, bland annat på Ung Vänster hemsida."

  Kenny Hjälte var inte större hjälte (!) än att han i förundersökningen tog avstånd från de erkännanden han gjort i pressen och på hemsidan. Därför tyckte alltså åklageriet ända upp till RÅ att det inte gick att bevisa vem som gjort vad.

  Varför klagar då SD? SD måste väl vid det här laget veta att man inte kan lita på tidningarna! Tänk om SD:s aktivister blivit dömda efter vad som stått om dem i tidningar. Jojo... Och vad gäller hemsidan - om nu Ung Vänster uppmanat till brott på hemsidan och gått fria, då får väl SD ta detta som ett prejudikat och göra likadant själva? En gissning är nog att man är fegare än Ung Vänster och att det inte blir något av detta.

  Värdegrund, vilken värdegrund?

  Bloggen har gång efter annan tvingats återkomma till det faktum att sverigedemokraterna (SD) inte har någon gemensam värdegrund. Inte i praktiken alltså, det som antagits på riksårsmötena är bara värt papperet det är skrivet på.

  Dagens sverigedemokratiske ideolog: Andreas Ekström, Luleå. Han bloggade om muslimska invandrare i söndags:

  "Jag har en idé som kanske kan ses som radikal enligt det rådande politiska etablisemanget. Släng ut dom jävlarna ur Europa! Givetvis inser jag att många muslimer är sekulariserade, men det ändrar inte det faktum att många ej är det."

  Sällan har väl en riksdagsledamot blivit så lurad som Sten Andersson, när han 2002 försäkrades att sverigedemokraterna betraktar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som grundläggande för partiets politik, och han trodde på det.

  Nu dyker det säkert upp SD-bloggare och hävdare att SD inte aaaallsss håller med Ekström. OK, varför blir han inte utesluten då? Varför tar inte grabbar som Hellsborn avstånd från Ekströms bloggerier i sina egna bloggerier?

  06 februari 2006

  Reagan 95 år

  Ronald Reagan föddes 6 februari 1911 i Tampico, Illinois. Han skulle alltså ha fyllt 95 år den dag som strax tar slut.

  Vem glömmer väl inte Reagans legendariska ljudtest inför ett radioframträdande: "I've just outlawed the Soviet Union...we start bombing in 5 minutes." Han är saknad i storpolitiken. Vilken humor!

  Personkulten

  Bloggen har tidigare klagat på den synbara personkulten kring Jimmie Åkesson, något som yttrade sig i att partihemsidan kryllade av Åkesson i alla möjliga bildvinklar, samtidigt som väldigt få andra personer syntes till.

  För att bevisa för läsekretsen att bloggen läses med stort intresse i SD-ledningen (inkl. particentralen i Lund) påpekas nu att personkulten glädjande nog har avtagit. Idag kan man se nunan på Richard Jomshof, Björn Söder och Martin Kinnunen. MEN: Den enda kvinna som syns till är Gun Kullberg, och hon får bara tjäna som dekoration ute i marginalen.

  När detta nu går upp för Björn Söder kan vi räkna med att både Gabbiz och flera andra dyker upp på sidan. I SD-SIFO:n var det ju yngre kvinnor som visade sig vara bästa grupp för SD!

  Nya partier i valet

  En kontroll i valmyndighetens partiregister visar idag att Feministiskt initiativ fortfarande inte lyckats registrera sitt partinamn. Inte heller det under 2-3 januari upphaussade piratpartiet har lyckats med detta, och inte Sjukvårdspartiet. Pensionärerna i SPI har gett upp kampen om nya partinamnet "Seniorpartiet" och har registrerat detta enbart för landstingsvalet i Skåne. Utbrytarna i Västsverige får alltså behålla detta partinamn i Västra Götalands län.

  Gamle trädgårdsmästaren Norrsell i Helsingborg sitter på två partiet. Tänker han konkurrera ut Sverigedemokraterna i kommunvalet i stan?

  Bloggosfärfenomenet Klassiskt liberala partiet verkar inte ha kommit ur startgroparna. Man har dock försökt plantera en artikel på svenska wikipedia, där man påstår sig ha partiordförande och partisekreterare.

  Att vara liberal är att vara kluven

  Dick Erixon lyssnade till partiledarna i TV:s morgonsoffa idag måndag, och han tycker att de är skenheliga hela bunten. Orsaken till denna hårda dom mot bl.a. Reinfeldt och Lejonburgaren är att personerna ifråga tydligen välkomnade den oerhörda hädelsen mot Kristus i den s.k. utställningen Ecce Homo, samtidigt som de nu tar avstånd från de oförargliga karikatyrerna i Jyllands-Posten.

  Jag tänkte på en annan sak i morse. Lejonburgaren började med att vilja ta parti för danskarna, men när ingen höll med honom sa han till slut "Vi står förstås på båda sidor!".

  Inget har visst förändrats sedan den tid Gunnar Helén var folkpartiledare på 1970-talet.

  03 februari 2006

  Windeskogs fortsatta tjyvnyp mot SD

  Jimmy Windeskog fortsätter fylla sin blogg med osubstantierade påhopp på Sverigedemokraterna (SD). Idag anser Windeskog att Mauricio Rojas och SD:s nuvarande ledning "förtjärnar" varandra. Utan att leda detta i bevis fortsätter Windeskog med en gliring riktad mot SDU:

  Det är ju inte heller för intet att SDU:s vice ordförande (som själv utgör nästan 50 procent av det som finns kvar av den styrelsen) kommer direkt från Folkpartiets eget ungdomsförbund. Jag avfärdade för några år sedan allt snack att SD höll på att bli ett nytt fp - tror ni jag skäms idag eller?

  I SDU:s förbundsstyrelse sitter enligt uppgift på ungsvenskarna.com ett antal av 6 personer. Menar Windeskog att 3 av dessa har hoppat av? Kan detta verifieras?

  02 februari 2006

  Den stora valfrågan för SD?

  I en kort postning under gårdagen gjorde jag påståendet att Sverigedemokraterna (SD) är hatat av muselmaner. Flera intressanta kommentarer gjordes sedan. Någon kommentator ("grebmörtS sukraM") trodde att jag för ovanlighetens skull var på samma sida som muselmanerna. I sin första kommentar skrev "kapten Bäckdahl" bl.a. följande:

  Om SD genomför publiceringen av nidbilder på Muhammed så sker det bara i ett syfte, nämligen att skapa en konflikt mellan Sverige och arabvärlden. Avsikten är att en hotbild kommer att byggas upp, speciellt mot SD. SD hoppas med det att svenska folket ska tycka synd om dom, och på så sätt bli mer rumsrena. Men, jag tror att SD biter sig själva i svansen. En medvetet skapad konflikt kommer aldrig att vara positivt för SD, snarare tvärtom. De etablerade partiledarna kommer att ta avstånd från SD, liksom etablerad massmedia.

  Beroende på andra islammotståndares agerande, och de muslimska reaktionerna i Sverige och utomlands, kan denna sitaution ändå komma att utvecklas till något centralt för den sverigedemokratiska valkampanjen, och påverka all annan partipolitik. Än så länge, ungefär en vecka efter att Al Fatah fick vittring på Jyllandsposten, ser det bra ut för SD. Mycket i tidningarna, fullt fokus i bloggosfären, mycket negativt mot islam. Man undrar, kommer Muhammedgrejen visa sig vara ett taktiskt genidrag för SD?

  Om mer än 1,5% av väljarna ska kunna övertalas att rösta för SD i september krävs det något som drar. Det är riktigt som kapten Bäckdahl anför ovan, att det inte får göras för grovt, framstå som "en medvetet skapad konflikt", för sånt gillar inte väljarna, men om SD:s budskap är urvattnat och tråkigt (som alla de flygblad som Åkesson framställt de senaste 5 åren), vad är det då som drar? Muhammed kan funka som hand i handske för de luttrade populisterna på particentralen i Lund. En första publicering av provocerande bilder i SD-Kuriren kan följas av fler och grövre provokationer.

  Det faktum att ledande dagstidningar nere på kontinenten, bl.a. France Soir, solidariserat sig med danskarna, tyder på att SD kan köra Muhammed-kortet så länge som det allmänna intresset håller i sig. De stora tidningarna har lyft intresset, men avdramatiserat frågan; gjort den mer salongsfähig, så att SD-kampanjen kan köras utan att uppfattas som renodlad konfliktprovokation.

  Det viktigaste hindret för ett sverigedemokratiskt "lyft" kan visa sig vara juridiken: Hån och satir riktat mot Muhammed kan vara hets mot folkgrupp enligt Justitiekanslern. Men det finns fler ess i diverse andra rockärmar, och ingen som finns däruppe idag, kommer frivilligt att släppa in SD. SD är litet och resurssvagt. Troligen är SD:s starkaste vapen deras förmåga till snabb respons och flexibilitet på det är området.

  Det är svårt att se vart Muhammedbilderna tar vägen politiskt, och det är inte mycket lättare att se hur det går om SD försöker utnyttja läget.

  01 februari 2006

  SD hatat av muselmaner!

  Om Sverigedemokraterna genomför publiceringen säger Aldebe att han ska vända sig till regeringen.
  – Om de inte kan ge oss skydd får vi söka stöd hos muslimska länder och organisationer. Det blir säkert en liknande bojkott som mot Danmark.

  SD ej omtyckt av samer!

  I Törnmans Kiruna känns tongångarna igen från en av historiens största mänskliga tragedier, där ledstjärnan var ETT FOLK, ETT SPRÅK, ETT LAND. Historien förskräcker. Nu har det också visat sig att Lars Törnman slagit följe med Sverigedemokraterna i sin kamp mot oss samer. Vi är inte förvånade, men beklagar att han väljer det sällskapet.

  Skillnad mellan folk och fä

  Jag läser i Aftonbladet att Migrationsverkets utredare kommit fram till att det inte var oetiskt att fira en avvisning med champagnekalas (Solna) och tårtkalas (Kristianstad). Ingen skugga får falla över maktens kvinnor och män: Idag är det ju tydligen helt OK t.o.m. att kalla folk som ser ut som Migrationsverkets klientel för "djävla svartskallar". Man får som tjänsteman på Migrationsverket också behålla jobbet om man skäller ut en blind irakier för att han inte ser en i ögonen ordentligt.

  Det är en helt annan sak om det finns antydan till systemkritik. För egen del fick jag höra av Arbetsgivarverket, såsom de slutgiltigt bestämde sin talan, att jag skulle ha varit ständigt jävig, om jag år 2000 hade fortsatt jobba på Utlänningsnämnden. Jag hade nämligen då en (passiv) post som suppleant i Sverigedemokraternas partistyrelse.

  Det hade varit kul om det idag gått att protestera mot pampväldet, maktmissbruket och den rena korruptionen. Men idag känns det som att Sverigedemokraterna spärrar vägen för sådana åsiktsyttringar. Får partiet de väntade 1,5% i valet får vi hoppas att de fortfarande aktiva lägger ner för gott och lämnar plats för seriösare alternativ.

  Dagens Kurt

  Vore det inte en ära att få den svenska flaggan bränd av fanatiker, som danskar och norrmän får över hela Mellanöstern? Det är deras stoltaste stund, men det är inte vår; de försvarar yttrandefriheten, vi duckar och fjäskar, som vi gjorde för tyskarna under Hitler, det ligger i vår natur, i vår ryggmärg är underdånigheten inympad.

  Höjden av politisk korrekthet - nästan

  Gjorde en technoratisökning för en stund sen, och hamnade på Victors blogg. Han presenterar sig som "queer vegan feminist out of sthlm", och som studerande vid Stockholms universitet. Givetvis är Victor inte fullt ut skrivkunnig, vilket han ger ett litet prov på när han berättar att han inte har något emot att Hamas vann valet - de företräder ett "ockupperat folk".

  Har Victor nått höjden av politisk korrekthet? Close, but no cigar. Han berättar att han sett en affisch för blågula frågor och motstått reflexen att slita ner den.

  Windeskog i fortsatt krig mot SD

  I en postning på sin BSS-blogg "avslöjar" Jimmy Windeskog på tisdagskvällen att Gorm Lind på söndag kommer att uteslutas ur sverigedemokraterna (SD). Skälet enligt Windeskog är påstådd förskingring, något som tidigare inte bekräftats av partiet i samband med partistyrelsens beslut att lägga ner lokalavdelningen i Trollhättan.

  I sin postning mer än antyder Windeskog att uteslutningen av Lind och andra personer inom SD Trollhättan beror på "att de stått Windeskog för nära".