30 mars 2006

Rösta inte i höst!

Det finns inget parti som förtjänar en röst i riksdagsvalet i höst. Så, varför rösta? Mana istället till bojkott, samtidigt som du gör reklam för denna fina blogg. Klistra in nedanstående kod i body-taggen på din webbsida. Hur det ser ut kan du se på Blå revolution.

<script type="text/javascript">document.write('<div style="position:absolute;top:0px;right:0px;height:163px;width:163px"><img src="http://www.politik.funebo.se/images/blueband06.gif" width="163" height="163" border="0" usemap="#rc" /></div>' + '<map name="rc"><area shape="poly" coords="0,0,163,0,163,163" href="http://sverigedemokraterna.blogspot.com/" target="_blank"></map>')</script>

SD överger ickevåldsstrategin?

Under en längre tid har sverigedemokraterna undantagslöst tillämpat en ickevåldsprincip vid attacker och våldsamma angrepp från politiska motståndare. Tanken har varit att polisen har ständig möjlighet att komma till räddning, och att de blessyrer som ändå uppstår kan ge politiska martyrpoäng.

Men nu kan nya vindar vara på väg att blåsa i Sveriges sorgliga svar på utlandets nationalistpartier. Den gångna helgens hölls som bekant det sverigedemokratiska riksårsmötet i Norrköping. På lördagskvällen begav sig efter riksårsmötesbanketten 15-20 man i kretsen runt avsatte partiledaren Mikael Jansson ut på riktiga äventyr, genom att (i provokativt syfte?) besöka det kända vänsterhaket Guskelovskällaren i centrala staden, för att där tanka sprit. Där blev emellertid stämningen snart hotfull och hela sällskapet tvingades fly hals över huvud bort mot Drottninggatan.

När det sverigedemokratiska sällskapet kommit en bit hanns man ikapp av en klunga politiskt oliktänkande och lätt berusade ynglingar från orten. Den kommande konfrontationen ledde till att Jansson själv blev polisanmäld för misshandel av en 22-åring yngling som ska ha fått sig en fläskläpp. Jansson ska enligt anmälan ha gått fram till ynglingen och slagit honom på läppen och kinden samt tryckt upp honom mot en vägg, där han även ska ha vridit upp armen på ynglingen i ett s.k. polisgrepp.

Enligt Janssons utsaga blev en av Janssons bodyguards nedslagen, på samma gång som ytterligare en person trätt fram och spottat på en annan av hans bodyguards. Jansson tände då till på alla fyra och fann sig föranlåten att ingripa personligen för att tillrättavisa vänsteryngligen, vilket gjordes genom att trycka upp denne mot väggen.

Jansson har gjort motanmälan om att han blivit mordhotad inne på Guskelovskällaren. Jansson var i det militära beredskapspolis.


Tillägg 2006-03-30 14.45: I ett pressmeddelande ger partiordförande Jimmie Åkesson sitt "oreserverade stöd" till Jansson och dennes hanterande av palavret på Drottninggatan!

Censureras Ingemar Hellgren?

Sent igår kväll publicerades en nyhetsartikel från Ingemar Hellgren med rubriken "Sverigedemokraterna mot totalitarismen" på SD-Kurirens nätupplaga. Idag på förmiddagen är artikel plötsligt borta. Har det börjat sprida sig en osämja inom sverigedemokraterna om lämpligheten att publicera alster från Hellgren? Inte en dag för tidigt!


Tillägg 2006-03-30 16.00: Det visar sig efter vidare granskningar i SD-Kurirens artikeldatabas att även Hellgrens senaste debattartikel i SD-Kuriren, "Sverigedemokraterna måste profilera sig" från 13 mars i år, har tagits bort. Uppgifter från initierad källa till bloggen till idag säger att krafter är i rullning, och att Hellgren i all hemlighet kan komma att uteslutas ur partiet på grund av "grov ideologisk avvikelse".

29 mars 2006

Nya flaggbladet

Sverigedemokraterna har lagt ut sitt nya "flaggblad" på hemsidan. Detta flygblad är betitlat "Trygghet och Tradition" (pdf), den devis som verkar ha övertagit platsen som "Omtanke och Tradition" haft tidigare.

I en trevlig layout beskriver flygbladet brottslighet, familj, invandring och äldreomsorg som partiets kärnfrågor. Till skillnad från de flesta äldre flygblad är anslaget helt igenom positivt och de vanliga angreppen på etablissemanget saknas helt, och en fingranskning av texten visar att man inte lämnat några egentliga slagytor. På minussidan finns i första hand det faktum att bladet måste slängas efter valdagen - här har man inte lärt sig av flygbladsproduktionen kring förra valet.

På det hela taget får sägas att SD lyckats väl. Sannolik upplaga: Ett antal hundra tusen. Bladet kommer att prioriteras före pensionärsbladet under valrörelsen, eftersom det har bäst-föredatum.

28 mars 2006

Vad vill sverigedemokraterna?

Under sverigedemokraternas riksårsmöte gångna veckoslut ackrediterades för första gången en journalist från Expo för närvaro vid mötet. Tillsammans med Sydsvenska Dagbladet var Expo de enda att bevaka mötets alla tre dagar, medan Expressen fegade ur efter att på mötet ha bättrat på sitt bildarkiv.

Daniel Poohl, Expos utsände, försökte idag att få rätsida på vad sverigedemokraterna egentligen vill. Det är inte så alldeles lätt att besvara denna för ett politiskt parti så viktiga fråga. Det sverigedemokratiska budskapet spretar åt lite olika håll, och det i och för sig stilistiskt fulländade principprogrammet är så allmänt hållet att det ju vid sitt antagande kunde få stöd från såväl nuvarande partiledning som från numera för extremism uteslutna medlemmar. Årets valmanifest är sedan långt, och lite tråkigt.

Med den sverigedemokratiska luddigheten i beaktande studerar vi sedan dödsfienderna nationaldemokraternas massdistribuerade flygblad. Där läser vi att nationaldemokraterna 1) vill stoppa våldet mot svenskarna, 2) stoppa rasismen mot svenskarna, och 3) stoppa diskrimineringen av svenskarna.

Det har spekulerats i partisplittring i SD. Detta kommer inte att bli fallet på den här sidan valet. Men sedan nationaldemokraterna lyckats få accept för sin nye partiledare Hennix, dragit till sig en stenrik finansiär och sedan lyckats formulera ett budskap som talar direkt till hjärteroten på många svenska nationalister, då är partiets tramp ner i nassegropen snart glömt.

SD splittras inte, men SD tappar återigen till ND. ND håller en linje.

Chockbeskedet: SD-pamp säpokollaboratör - och feg

Här har jag gått och varit upprörd över Säpos agerande ända sedan Levonlineaffären i feburari. När jag förra veckan fick höra att två säpoagenter besökt SD-ordföranden Jimmie Åkesson i hans hem i Sölvesborg drog jag paralleller till hur Gestapo jobbade. Skamkänslan är påtaglig idag - jag borde ha vetat bättre.

Men att Adam Marttinen skulle ha varit säpokollaboratör? Ofattbart, men ändå inte. Nedan citerar jag hela avsnittet om Säpos kontakter med Levonline från justitiekanslerns beslut (pdf) om att lägga ner utredningen av Säpo/UD-affären, som ju initierats av SD:s partisekreterare Björn Söder. Här bevisas att Säpo "bjöds in" i Levonline-sammanhanget av SD självt. Personnamnen avcensurerade av bloggen.

Nedan följer en närmare redogörelse för de omständigheter som föranledde
Säkerhetspolisen att kontakta Levonline AB.

Teckningstävlingen på Sverigedemokraternas nättidning

De våldsamma reaktionerna på Jyllandspostens publicering av de s.k. Muhammedteckningarna gjorde att Säkerhetspolisen från den 3 februari noga följde den hotbild som bl.a. Sverigedemokraternas teckningstävling gav upphov till. Fokus låg då främst på frågan om reaktionerna på publiceringen kunde utvecklas till ett hot mot riket eller personer i den centrala statsledningen, men även på vilken risk de innebar för svenska medborgare i allmänhet. Säkerhetspolisens bedömning var i korthet att det inledningsvis inte fanns något konkret hot mot svenska intressen men att enstaka incidenter snabbt kunde få omfattande konsekvenser. Säkerhetspolisen informerade kontinuerligt Justitiedepartementet om förändringar i hotbilden.

Den 9 februari hade emellertid uppgifter om teckningstävlingen fått en betydande spridning i etablerade media i Mellanöstern. Säkerhetspolisen fick också information om att ett antal hot riktats mot bl.a. svenska ambassader. Mot bakgrund av de mycket våldsamma reaktionerna på Jyllandspostens publicering och då kritik av Islam tidigare visat sig kunna leda till allvarlig brottslighet (t.ex. mordet på Theo van Gogh) bedömde Säkerhetspolisen att hotbilden förändrats. Säkerhetspolisen bedömde nu att det fanns en påtaglig risk för att såväl svenska ambassader, institutioner och myndighetsföreträdare som personer som medverkat till teckningstävlingen och svenskar utomlands skulle kunna komma att utsättas för allvarlig brottslighet. Redan den 8 februari hade Adam Marttinen, som är ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse, kontaktat Säkerhetspolisen via e-post med frågan om partiets teckningstävling innebar någon risk för honom personligen. Det var därför naturligt för Säkerhetspolisen att ta kontakt med Adam Marttinen den 9 februari för att informera om den förändrade hotbilden. Vid samma tidpunkt beslutade Säkerhetspolisen att även informera Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson samt chefredaktören för tidningen SD-kuriren, RJ härom. Säkerhetspolisen träffade Richard Jomshof och Jimmie Åkesson den 10 februari. Även om Sverigedemokraterna själva avslutade teckningstävlingen den 9 februari var besöket viktigt eftersom hotbilden låg kvar. Samma dag informerades också Sverigedemokraternas ungdomsförbund genom dess ordförande Martin Kinnunen eftersom även ungdomsförbundet utlyst en teckningstävling på sin hemsida. Den tävlingen avbröts den 10 februari.


Vad måste ske nu för att rädda SD:s (relativa) heder?
 • Sverigedemokraterna måste officiellt be Säpo om ursäkt för anmälan till JK.
 • Adam Marttinen avgår ur SD:s partistyrelse.
 • 27 mars 2006

  Bensin på lågorna?

  Jag slås ibland av känslan att folket i den nationella rörelsen inte klarar av att hantera konflikter. Borde det inte funderas över vilken roll konstruktiv kritik och modern konfliktlösning kunde spela? Men kanske finns det komplikationer jag inte reflekterar över, som bristen på kvinnfolk i partiet. Bråken skulle säkert stillas på ett bättre sätt om det fanns mer balans mellan de två könen.

  På det sverigedemokratiska riksårsmötet i helgen var det som vanligt ont om kvinnor, visserligen inte så ont om dem som Sydsvenskan skrev, men ändå inte särskilt många. En annan sak Sydsvenskan sedan noterade vid mötet var den spränglista för styrelsevalet som skånepolitikern Lasse Sjöholm välvilligt distribuerade till ombuden. Ovetande om hur stormiga riksårsmötena många gånger har varit tolkades Sjöholms aktiviteter och uttalanden som att sverigedemokraterna i ord och mening är färdiga att spricka i flera delar.

  Under den tid jag och Sjöholm delade parti tyckte jag att jag förstod honom. Han vill inte så illa som det står i tidningarna nu. Det är bara det att han blir så in i h-e less på allt tjafs och alla dumheter. Nu verkar det dessutom som om han tröttnat på SD:s utslätade och tråkiga propagandamaterial. Kanske bjuds Sjöholm att fortsätta i SD, men inbjudningen lär inte ges med mer än armbågen. Kanske utesluts han istället.

  I en kommentar under riksårsmötet hånades Sjöholm av Jimmie Åkesson som i en kommentar menade att Sjöholms nydemokratiska förflutna nu sken igenom. Bensin på lågorna. Varför blev det inte olja på vågorna?

  Johan Hakelius

  Får man vara så bra som Johan Hakelius och ändå jobba på en svensk dagstidning?

  Det vore intressant att se hur söndagsfirande väljare reagerade om moderaternas enmanstankesmedja, Anders E Borg, knackade på. Min spontana reaktion när svartmuskiga kroppsbyggare med hästsvans står för dörren är att släcka lyset, tysta barnen och fundera på om jag glömt någon spelskuld. Men det vore att missbedöma Anders E Borg.

  Anders E Borg är en man med en fantastisk gåva: han behöver inga åsikter.


  Det är inte första gången Hakelius dissar min gamle heimdalskompis. Ändå är han själv gammal moderat.

  26 mars 2006

  SD förespråkar gästarbetarsystem

  Vid sverigedemokraternas pågående riksårsmöte i Norrköping antogs det fackföreningsfientliga förslaget om arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram. En viktig ändring i förslaget gjordes dock: Istället för att vilja underlätta arbetskraftsinvandring vill sverigedemokraterna nu införa ett system med ej tidsbegränsade gästarbetartillstånd.

  Ändringen i just denna skrivning i förslaget måste uppfattas även som att partiet inte vill låta det vara möjligt för arbetskraftsinvandrare att någonsin erhålla svenskt medborgarskap. Man fjärmar sig härigenom från de moderata väljargrupper som handlingsprogrammet måste ha varit avsett som lockbete för.


  Ej tidsbegränsade = Förnyas gång på gång på gång utan bortre gräns

  25 mars 2006

  Mengal har bytt sida!

  De dåliga finansiella nyheterna hopas för den sverigedemokratiska partiledningen. Stordonatorn "Jultomten" ser ut att ha flyttat över sina gracer till tre janssontrogna sd-distrikt och lämnat SD Riks att leva på änkans skärv. Och nu senast - belgaren Bernard Mengal har blivit "politisk rådgivare" för nationaldemokraterna.

  Nationaldemokraterna kommer enligt egen uppgift att från kommande vecka distribuera en reklamfolder (pdf) till en halv miljon hushåll i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne. Utskicket betalas av den stormrike belgiske förläggaren. Spänningen stiger nu inför ND:s stormöte 1 april, där ju Front National och British National Party låter sig representeras.


  2006-03-26 17.15: Ett boktips. Bernard Mengal medverkade 2005 i antologin "Les Nouveaux Païens" (red. Christian Bouchet)

  Ingen bra dag för AFA Norrköping

  Norrköpingsbor mot rasism hade kallat till demonstration kl. 17 idag på Tyska torget i Norrköping, i protest mot sverigedemokraternas pågående riksårsmöte. Sammankomsten samlade enligt uppgift från wighsnews inte mer än 50 personer och blev en avslagen historia.

  AFA hade lika lite framgång med den länge emotsedda informationssajten sdinfo.se, som skulle ha premiär idag. Inget har hänt, men möjligen kan premiär påräknas senare under kvällen, när Rickard Karlsson kommit hem från demonstrationen.

  SD:s riksdagsvalsedel fastställd.

  Bunkerfraktionen inom sverigedemokraterna förlorade till stor del förlorat intresset för valkretsvalsedlar i riksdagsvalet, sedan partiledningen vid det pågående riksårsmötet vunnit i frågan om som ska ha sista ordet vid fastställande av valsedlar. Detta ökade i sin tur intensiteten vad avser fastställandet av en rikslista för riksdagsvalet. Valberedningens förslag gick dock igenom ograverat, men med tillägg på en ny sextonde plats av kontroversielle Tony Wiklander, följd av bunkerfraktionens Peter Martini på plats 17 och detroniserade partiideologen Johan Rinderheim på artonde och sista plats.

  En ändring vid valet av ny partistyrelse i SD

  Efter en skyttegravsdebatt inför valet av ny partistyrelse på riksårsmötet i Norrköping tvingades sverigedemokraternas partiledning till en smärre kompromiss. Valberedningens förslag gick igenom med det undantaget att skånske kommunpolitikern Sven-Inge Dahlman tappade sin suppleantplats till göteborgaren Peter Martini.

  Martini, som är andre vice distriktsordförande i SD Göteborg, var till förra årets riksårsmöte uppsatt på bunkerfraktionens motförslag gällande ledamöter i partistyrelsen.

  Den utdragna debatten har försenat riksårsmötet med flera timmar. Det är nu osäkert om man ska lyckas hinna igenom hela dagordningen innan mötet avslutas.

  Kraftmätningen avgjord på SD:s RÅ

  Med röstsiffrorna 76 mot 54 röstade det sverigedemokratiska riksårsmötet efter en lång debatt på lördagsförmiddagen för att ändra partistadgarnas bestämmelser om valproceduren vid mötet, vilket betyder att partistyrelsens förslag till ändring föll. Ändring förutsätter nämligen 3/4-majoritet och den erhållna majoriteten på 76-54 uppgår till 58,5%, vilket också innebär att förnyarfraktionen inte förmått stärka sitt grepp över partiet sedan 2003.

  Omröstningsresultatet innebär sannolikt ökade möjligheter för bunkerfraktionen att spränga in ett eller flera egna namn i den nya partistyrelsen. Kenneth Sandberg torde ligga närmast till hands.


  Tillägg 2006-03-27 18.00: I en Bunkerns programdeklaration undertecknad Mikael Jansson, Johan Rinderheim, Joakim Larsson och Daniel Spiik publicerad på SD-Kurirens nätupplaga uppges idag att man lyckats öka till omkring 60 röster i flertalet omröstningar under lördagen, medan majoritetsfraktionen då legat kvar på 76 röster.

  24 mars 2006

  SD:s RÅ, fredag

  Bloggen har ställt sig lite undrande till varför sverigedemokraterna bokat in sig på Grand Hôtel i Norrköping om nu helgens riksårsmöte verkligen skulle samla de 250 personer som partisekreteraren Björn Söder vinkat om. Hotellet har helt enkelt inte lokaler för så stora riksårsmöten.

  Nu dök det upp inte mer än 94 röstberättigade ombud på fredagkvällen, vilket indikerar att hotellet trots allt var ett gott val, förutsatt att SD nu - i vanlig ordning - helt bortser från säkerhetsaspekten. Knappt 100 ombud på fredagkvällen kan innebära uppåt 150 ombud under de viktigaste punkterna på dagordningen under lördagen.

  Uppenbarligen tror sig partiledningen ha ett säkert grepp om riksårsmötets majoritet, eftersom man lät oppositionelle Joakim Larsson väljas till mötesordförande. Valet av honom indikerar också att man väntar sig ett lugnt och ordnat möte. Detta sagt trots avsatte partiordföranden Mikael Janssons upproriska ord till tidskriften Expo under fredagen:

  - Vi har aldrig haft någon självklar partiledare och det finns en massa åsikter om vem som är mest lämplig.

  Visst är det surt att bli avsatt, men om inte den avgående partiledaren solidariserar sig med den tillträdande partiledaren, varför skulle då en vanlig väljare känna något förtroende för partiet ifråga? Sverigedemokraterna är sina egna värsta fiender.

  Mikael Jansson tror sig ha trumfkort i nya sd-stadgarna

  Bloggen har den senaste tiden först diskuterat förslaget till SD:s riksdagsvalsedel och frågat sig vem som får stå på SD:s riksdagsvalsedel. I sammanhanget har observerats att punkt 21a på dagordningen vid helgens sverigedemokratiska riksårsmöte i Norrköping har rubriken "riktlinjer för riksdagsvalsedlar". För en utomstående betraktare har det tett sig som oavgjort hur partiet tänkt att nominera sina riksdagskandidater till höstens val.

  När sedan avsatte partiordföranden Mikael Jansson under fredagen uttalar sig i tidskriften Expos nätupplaga kommer saken i ett delvis annat läge, eftersom det visar sig att Jansson tänkt driva en konfrontationslinje och luta sig mot de nya partistadgarna, som han tror ger makten till respektive distrikt. På fråga från expo om vad valkretsvisa riksdagsvalsedlar kan komma att innebära sig sig Jansson inte vara orolig:

  - Frågan om riksdagslistor är reglerade i stadgarna och det krävs kvalificerad majoritet för att man ska ändra på dem.

  Stadgarna i nu gällande lydelse säger följande om nominering inför val:

  § 20. FÖRTROENDEPOST Styrelseledamot i partiet, riksårsmötesombud och kandidat i allmänna val skall inneha medlemskap. Undantag från kravet på medlemskap kan beviljas av partistyrelsen vad avser kandidater i allmänna val. En medlem får vara ledamot i obegränsat antal styrelser.

  § 30. ANTAGANDE AV VALSEDEL
  § 30. MOM 1. NOMINERINGSKOMMITTÉ Nomineringskommittén utgörs av valberedningen. Riksorganisationens valberedning nominerar en rikslista i riksdagsvalet. Rikslistan sprids i län där partiet inte har beställt riksdagsvalkretslistor. Distriktens valberedningar nominerar läns- och riksdagsvalkretslistor i riksdagsvalet, läns- och landstingsvalkretslistor i landstingsvalen. Kommunföreningarnas valberedningar nominerar kommun- och kommunvalkretslistor i kommunvalen.


  MEN: För att upproriska distrikt ska gå säkra mot SD Riks krävs mer än att man nominerat listor, listorna måste ju även fastställas. I § 30 mom. 6 läser vi att distriktsårsmötet kan fastställa riksdagsvalsedel. Men vad händer om detta inte gjorts? Distriktsårsmötet kan ha delegerat beslutanderätt till sin styrelse, annars försvinner denna rätt uppåt i organisationen till verkställande utskottet (se nedan om § 30 mom. 7).

  Vad som beslutats på göteborgs- och örebrodistriktens årsmöten är inte offentliggjort, men det är känt från stockholmsdistriktets årsmöte att ingen riksdagslista nominerats eller antagits. Låt oss då anta att Jansson sett till att hans egna två distrikt (han är ordförande i Göteborg och vice ordförande i Örebro) följt stadgarna till punkt och pricka, och antagit riksdagsvalsedel med Jansson längst upp. Nu tillstöter emellertid något som inte känns så väldigt kul för Jansson, nämligen § 30 mom. 7.

  SD:s partistadgar innehåller i § 30 mom. 7 föreskrifter för sent fastställande av valsedel. Där sägs det, att om en ny lista blir aktuell eller korrigering av en lista anses fördelaktig kan valsedelsbeställaren tillsammans med verkställande utskottet inom riksorganisationen besluta om sent fastställande av valsedel. - Och där har i alla fall verkställande utskottet möjlighet att gå in och ändra i alla partiets valsedlar! Det enda som krävs är att ändring bedöms som fördelaktig.

  JK friar UD och Säpo

  Sedan sverigedemokraterna 10 februari anmält UD och Säpo till justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK) efter nersläckningen av partiets webbsidor och webbtidningen, kritiserades partiet av bloggen i hårda ordalag: "Självklart leder dagens idiotanmälningar till samma sak som tidigare - ingenting".

  I ett utslag som meddelas idag konstaterar JK (pdf) mycket riktigt att inget tjänstefel eller annat lagbrott begåtts:

  "Justitiekanslern konstaterar att det ifrågasatta agerandet inte har inneburit något brott mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud och att det utifrån vad som framkommit inte finns skäl till kritik mot Säkerhetspolisen eller mot berörd tjänsteman hos Utrikesdepartementet."

  SD:are relativiserar Förintelsen

  I en debatt på SDU Forum gjorde 19 mars Andreas Ekström, styrelseledamot i distriktet SD Nord, följande inlägg angående det som en annan debattör rubricerat som "förintelsekulten":

  "Givetvis ska kommunismens brott ges likvärdigt utrymme. Vilket i detta fall bör bli ett större utrymme än förintelsens offer då kommunismens offer skördade långt fler människors liv än vad Hitler ens hade kunnat drömma om."

  Detta anmärkningsvärda uttalande har lagt bränsle på den interna SDU-debatten, och man undrar: Vad tjänar sverigedemokraterna på att relativisera Förintelsen? Tidigare har ingen företrädare för partiet vid något tillfälle offentligt påstått att Stalin var värre än Hitler.

  Polisen varnade krögare om SD

  Sverigedemokraterna håller till helgen sitt riksårsmöte i Östergötland. Lördagskvällens riksårsmötesbankett var inbokad på restaurang Knäppingen i centrala Norrköping. Planerna för banketten har dock fått ändras, sedan krögaren varnats av norrköpingspolisen för att hyra ut till SD och bokningen därefter annullerats.

  Det finns tydligen sympatier för SD inom poliskåren, eftersom man genom sådant beteende helt klart hjälper partiet rida på SÄPO/UD-skandalen ett tag till.

  Ja eller nej till kärnkraft fråga för SD:s RÅ

  Det som vållar stora kontroverser inom sverigedemokraterna är inte invandrings- och integrationspolitiken, utan i allmänhet den ekonomiska politiken och plånboksfrågorna, samt inställningen till kärnkraft. SD kommer vid sitt riksårsmöte nu i helgen att göra ett andra försök att anta ett energipolitiskt handlingsprogram. Någon energipolitik har partiet inte haft sedan 1999 års partiprogram upphävdes 2003.

  För första gången sedan 2002 finns mer än ett förslag för riksårsmötesombuden att ta ställning till, dels ett energipolitiskt manifest författat av Per Björklund, Karlskrona. Björklund, som även är ansvarig för det moderatinfluerade förslaget till arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram, kräver i förslaget att energiskatterna ska användas som "ett styrmedel för att minska energiförbrukning". Skatteintäkterna ska enligt förslaget "i första hand användas till att stimulera utvecklingen av vår energiförsörjning".

  Björklunds förslag är kärnkraftsvänligt, det hävdas där att 1980 års folkomröstning om kärnkraften "låst fast vår energipolitik i olyckliga banor under ett kvarts sekel och idag (är) helt överspelad". De energirelaterade miljöproblemen härrör istället från den förbränning av fossila bränslen genom vilken stora mängder koldioxid alstras, menar förslagsställaren.

  Förslaget till energipolitiskt handlingsprogram är författat av Christer Jönsson i Malmö, och detta förslag följer det spår som sverigedemokraterna kompromisslöst kan sägas ha gått i från partistarten 1988 till partiprogrammet 1999. Jönsson menar att "kärnkraften på sikt (ska) avvecklas för att ersättas med förnybara energikällor, i enlighet med beslutet från folkomröstningen".

  Förslaget uttalar sig överhuvud på ett helt annat och positivt sätt om folkomröstningen än vad som är fallet med Björklunds förslag. Jönssons förslag innehåller en rad olika skrivningar om sol, vind och vatten, och tongångarna känns kusligt bekanta för bloggaren, som en gång i tiden var med och jobbade för Linje 1.

  Jönssons förslag blir mumma för avsatte partiordföranden Mikael Jansson vid helgens möte - han var ju en gång i tiden organiserad centerpartist, och får nu möjlighet att debattera i en fråga där han känner sann lidelse.

  23 mars 2006

  SD:s värsta kris någonsin enligt Sandberg

  Dagarna före riksårsmötet ställs den sverigedemokratiska partiledningen inför en mycket svår utmaning: Den i partiet allmänt respekterade Kenneth Sandberg ger verkställande utskottet en judaskyss, i det han öppet bjuder in janssonnätverket i partistyrelsen. I ett mail avsänt igår onsdag till en SD:are i Stockholm kritiserar Sandberg valberedningens förslag till ny partistyrelse, där "stora och viktiga regioner/distrikt (Gbg, Uppsala m.fl.) inte föreslås...bli representerade"

  I mailet beskriver Sandberg en situation som i stort bekräftar den bild Objektiv SD-blogg givit under lång tid.

  "Situationen är följande:
  - Partiet befinner sig i sin troligtvis värsta kris någonsin – och det inför ett val som kanske är sista chansen att påverka Sveriges öde;
  • I Göteborg råder i det närmaste strejk- och upprorstillstånd.
  • I Väst som helhet är situationen en blandning av kaos och spillror.
  • I Sthlm går verksamheten delvis på tomgång, med mycken frustration.
  • I 75 procent av landets kommuner finns överhuvudtaget ingenting av SD-verksamhet, drygt tre år efter vårt ”parlamentariska genombrott”.
  • Det råder en stor frustration bland enskilda, och stora ringar kring dessa, över icke minst det senaste årets uteslutningar och utmanövreringar. Janne Milld, BGF/SVIC, är bara ett (1) exempel på hur partiet avhänt sig värdefulla resurser.
  • Senaste årets toppstyrning av Verkställande Utskottet (VU) som överträffar alla tidigare partiledningars ”bunkerstyre”, har skapat ett jäsande missnöje i partikadern."


  Sandberg, som enligt bloggens uppfattning under hela sin tid i SD (från 1998) haft en naiv grundinställning, berättar vidare att han manat till försoningssammankomster mellan de stridande fraktionerna, men utan att få gehör:

  "När jag då tagit upp det på PS-mötena har man kritiserat mig för att jag belastar partistyrelsens sammanträden med dylika tidskrävande ärenden, samt ironiserat och gjort aggressiva utfall!"

  Märkligt är att Sandberg som gammal marxist idag inte förstår i vilka lägen konstruktiv kritik och försoning är möjlig. Om det parti han är aktiv i ska fortsätta existera och inte upplösas i allmänt kaos, så är det en självklarhet att den ena av de stridande huvudfraktionerna inom SD förr eller senare måste utesluta den andra fraktionen. Den inställning Sandberg ger uttryck för, och som partiordföranden Åkesson kompromissat med genom försöken till fredlig samexistens, leder inte till annat än ett utdraget lidande.

  Det ska bli spännande att se utgången av riksårsmötet: Blir det försoning och ännu ett kliv ner i extremistgropen, eller blir det De långa knivarnas natt, ett år för tidigt?

  22 mars 2006

  Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik drar åt höger

  Bloggen analyserade för några dagar sedan förslaget till sverigedemokratiskt valmanifest, och tyckte sig kunna stämpla hela dokumentet som 8 sidor överbudspolitik på torr nationalistprosa. Överbudspolitiken fortsätter i det starkt högerinriktade förslaget till arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram (pdf). Tillsammans med ett av två förslag till energipolitik är dokumenten tänkta att antas vid partiets riksårsmöte i Östergötland till helgen.

  De viktigaste punkterna i förslaget till arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram:

 • "Svenska jobb (ska) i första hand gå till svensk arbetskraft", vilket dock motsägs på annat ställe i förslaget där det tas avstånd från positiv särbehandling och diskriminering.
 • "Det är företagen som skapar jobb, inte politikerna".
 • "De historiska lärdomar vi kan dra är att företagande växer och blomstrar där hinder är undanröjda och där politiker inte agerar trädgårdsmästare".
 • "Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen ska inte sänkas".
 • Nej till arbetskraftsinvandring, men också ja till arbetskraftsinvandring: "Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Det handlar då om personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare. Dessa personer får tillfälliga uppehållstillstånd som kan omvandlas till permanenta efter ett visst antal års egen försörjning i Sverige".
  Reglerna ska alltså möjliggöra större arbetskraftsinvandring än idag. Här låter det som om man lagt kalkerpapper över moderaternas handlingsprogram!
 • Facket har "fått alltför stort inflytande..Huvudlinjen i svensk lag skall vara att det som skyddar den enskildes rättigheter i relationen till arbetsgivaren skall uppmuntras". Förslaget vill ändra på LAS och avskaffa regeln om "sist in, först ut".
 • "Medbestämmandelagen (MBL) bör ersättas av en tvingande skyldighet för
  arbetsgivaren att i god tid informera de anställda om planerade förändringar
  ". -- Ja, det är sant, förslaget lyder så!
 • Sänkt arbetsgivaravgift för alla, extra sänkt för äldre arbetskraft.
 • Sänkt statlig inkomstskatt och kommunalskatt genom kraftigt höjda grundavdrag.
 • Pigavdraget - Skatteavdrag för hushållsnära tjänster föreslås infört.
 • Bort med arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen.
 • "Öka inslaget av privat verksamhet i den offentliga sektorn".
 • Kraftig höjda reseavdrag, som "ska vara så höga att de täcker verkliga kostnader".

  Moderaterna varnas - om detta förslag går igenom finns ett alternativ för vissa av de moderata väljare som är missnöjda med Reinfeldts och Borgs vänstervridning (jfr "Nya moderaterna"). Frågan är dock om förslaget till sverigedemokratisk arbetsmarknadspolitik går igenom nu till helgen. Om inte förslaget redigeras vid sittande möte har jag svårt att se t.ex. partiideologen Mattias Karlsson kan rösta för ett antagande. Förslaget är, som framhållits ovan - synnerligen långtgående.

  På den positiva sidan ska sägas att förslaget är trovärdigt, i det att samma linje hålls konsekvent genom hela dokumentet. I en av kommentarerna till min analys av valmanifestet beskylldes jag för att vara gnällig i överkant. Men ifråga om valmanifestet tycker jag att en gnällighet var påkallad; där vill SD till både höger och vänster samtidigt. Dessutom tjatas om ritualslakt och andra pseudonationalistiska käpphästar. Så inte i Per Björklunds nu färdigrecenserade handlingsprogramsförslag!
 • 21 mars 2006

  RÅ i Norrköping

  AFA har visst fått nys om att sverigedemokraterna bokat Grand Hôtel i Norrköping för sitt riksårsmöte nu till helgen. F-n tro't, men om uppgiften blir verklighet så blir det svårjobbat för Farbror Blå.

  Vilken är Pagrotskys agenda?

  Inför folkomröstningen om EMU:s tredje steg konstrade Leif Pagrotsky och vägrade till skillnad från sossekompisarna att skriva på för ny valuta. Nu, inför riksdagsvalet, är han ännu konstigare. Han har skaffat sig ett helskägg som dels framhäver hans ovanliga korthet och dels gör honom förbluffande lik Karl Marx.

  Vad är han ute efter? Försöker han skrämma bort sossarnas antisemitiska arabiskspråkiga väljare? Varför?


  Postningens första stycke citerades i en separat illustrerad notis på Aftonbladets debattuppslag, ss. 36-37, 8 april 2006.

  Inte Jämtin!

  Jag vet att det bara blir för ett halvår, men måtte inte Carin Jämtin bli utrikesminister! Hon ser ut som en karl, och hon gillar inte judar. Kan en utrikesminister ha sämre förutsättningar?

  Vem får stå på SD:s riksdagsvalsedel?

  Bloggen frågade sig 16 mars hur sverigedemokraterna tänkt sig att pussla ihop sina riksdagsvalsedlar; partiet har på olika sätt låtit kungöra att det ska antas en riksomfattande riksdagsvalsedel och att partiets distrikt dessutom ska kunna anta egna riksdagsvalsedlar.

  Nu ser det ut att bli en kamp på riksårsmötet (RÅ) till helgen mellan skånedominerade SD Riks å ena sidan och de distrikt som styrs genom det hemliga janssonnätverket å den andra sidan. SD Riks vill troligen att den femtonmannalista som antas på RÅ ska sättas i topp på alla valkretsvisa listor. Exempel: Joakim Larsson i Uppsala blir inte som redan meddelats ett på listan för Uppsala län, utan nr 16.

  Janssondistrikten kommer för sin del att kämpa för distriktens självbestämmanderätt, och till stöd för sin sak kommer de att åberopa bl.a. distriktsbidragen från Jultomten och aktivisternas behov av motivation att jobba hårt.

  SD Riks kommer att hänvisa till betydelsen av att kraftsamla resurserna istället för att sprida ut dessa till ett antal olika maktcentra med ibland bristande taktila resurser. Ett av de praktiska problem man då hänvisar till är svårigheterna att få klart utskick av SD-Kuriren, om innehållet i kuverten ska skifta från län till län. Inbladningen sker manuellt.

  En sak som säkert kommer att oroa många ombud är möjligheterna för helt självständiga distrikt att kasta in "olämpliga" namn på sina valsedlar. Sannolikt kommer SD Riks att vinna denna maktkamp med klara siffror, möjligen sedan man prutat ner femtonmannalistan till en tiomannalista, med veto för VU ifråga om olämpliga kandidater.

  Om ej nu, aldrig

  Bloggen kunde 13 mars referera SD:aren Ingemar Hellgrens senaste debattartikel i SD-Kurirens nätupplaga. Han menade där att "sverigedemokraterna måste profilera sig" eftersom det enligt Hellgrens uppfattning "inte (skrivs) en enda rad om vårt parti i dags- och kvällspress".

  Sanningen är naturligtvis den rakt motsatta. Visserligen är sverigedemokraterna ett allmänt avskytt parti som delvis på grund av fördomar utsätts för viss diskriminering av stat, kommun och enskilda. MEN...inget annat parti tillmäts ett i förhållande till sin dokumenterade storlek så stort nyhetsvärde i massmedierna.

  I lördagens Expressen, två hela uppslag. I söndagens Expressen, ett helt uppslag. I måndagens Expressen, ett helt uppslag och dessutom tidningens huvudledare. På tisdag avgår utrikesministern på grund av att hon sett till att stänga just sverigedemokraternas webbsidor och webbtidning och sedan fräckt ljugit om saken. Sådan här publicitet går inte att köpa för pengar; det rör sig ändå om ett parti med 2 000 medlemmar och 1,4% av rösterna.

  Om inte sverigedemokraterna, med all hjälp de fått, klarar av att inom kort skaffa en egen stapel i sifo och sedan flerdubbla sig i riksdagsvalet i höst, då torde det stå klart för alla utom fanatiska SD:are att det är dags att lägga ner verksamheten. Man är ju till på köpet det enda partiet i riksdagsvalet med restriktiv invandringspolitik på agendan!

  Frågan är alltså: Vilken typ av ny/-a partbildning/-ar bör diskuteras efter valet?

  Fiasko för SD:s kårvalssatsning

  Det sverigedemokratiska försöket att ställa upp i valet till Gefle studentkårs fullmäktige slutade med fiasko. Av de fem namn som anmälts på SD:s lista har studentkårens valnämnd underkänt tre stycken, och partiets hela kandidatur faller med detta.

  Vem ska klandras? Den man idag främst vänder blickarna mot är brevbäraren Joakim Larsson, Uppsala. Frågan är varför han stod med på en lista i Gävle, där han såvitt känt aldrig studerat - hans senaste högskola torde ha varit lärarhögskolan i Uppsala.

  Avdelningen lättledda murvlar

  Inför distriktsårsmötet i SD Öst bestämde man sig för att dela distriktet i det janssontrogna nya SD Södermanland och det åkessontrogna SD Östergötland. Antalet aktiva är dock totalt inte större än vad som är fallet med en lite större kommunförening inom sverigedemokraterna.

  Igår intervjuade Norrköpings Tidningar Jan Hjelte, som enligt egen utsaga utgör ensam SD-aktivist i Norrköping, SD:s traditionella "stronghold" i länet och där partiet var ytterst nära att ta mandat 2002. Idag intervjuar Motala&Vadstena Tidning ordföranden i SD Östergötland, Adam Linnerheim, och brister genast ut i rubriken "SD på stark frammarsch".

  SD på stark frammarsch, en slogan hämtad från en rad olika utgåvor av SD-Bulletinen, har sannolikt aldrig tidigare förekommit i en borgerlig dagstidning. Reporterns uppenbara upphetsning kommer sig av att Linnerheim för honom berättat att SD nu startat lokalavdelningar i Vadstena, Norrköping, Linköping och Finspång. Om alla lokalavdelningar är lika starka är man alltså totalt 4 aktivister i Östergötland.

  Allmänheten varnas.

  20 mars 2006

  "En hemlig, parallell riksorganisation"

  Tor Paulsson är måhända en av vårt lands allra skickligaste politiska organisatörer. Inför sverigedemokraternas riksårsmöte i maj 2001 hade han förberett sig minutiöst, och det lag han ställt på benen för att vinna SD Stockholms kamp mot SD Riks hade en rimlig chans att kunnat vinna, och "stockholmsdemokraternas" representation i partistyrelsen kunnat ökas, istället för att efter riksårsmötet helt raderas ut och följas av massiva uteslutningar. Men Paulsson var inte beredd på att en person han litade på helt och fullt skulle vända sig emot honom och utdela ett knivhugg i ryggen.

  En överlöpare, en person som tjänstgjorde vid SD Stockholms partikansli i söderort matade under vintern och våren samma år kontinuerligt SD:s verkställande utskott med högintressanta upplysningar om toristernas aktiviteter, och hade även möjlighet att få fram handlingar ur Paulssons personliga pärmar och göra kopior. Hela den paulssonska planeringen föll därför till marken vid riksårsmötet, och de obundna delegaterna vände sig emot honom, när det visade sig att han "sökt bygga upp en hemlig, parallell riksorganisation". Trots att han alltså vid denna tid var distriktsorganisatör kunde dåvarande partiordföranden Mikael Jansson visa hur Paulsson hade sina organisatoriska tentakler ute i nästan alla landets partidistrikt och sålunda undergrävde den auktoritet SD Riks ansåg sig ha rätt åtnjuta.

  Fem år senare har historiens hjul vridits ett halvt varv, och vi har sett hur Mikael Jansson föregående år nesligen avsatts som ledare för det parti man själva anser som Sveriges sista hopp. Jansson har sedan hunnit fraternisera med Dårarna, något han även underbyggt med en dynastisk förbindelse. Han är på väg att överge sitt fattiga prebende i form av ett örebrodistrikt, för att i Göteborg finna rikare marker. Avsatt från maktposten i SD Riks har han trots dessa personliga förändringar kunnat, som Tor Paulsson före honom, känna hur hans manöverutrymme minskat steg för steg, och hur han alltmer hamnat i informationsskugga.

  Ungtupparna i Skåne är svaga, inte i antal röster på årsmötena, men i anden. Hade Jansson befunnit sig i deras galoscher skulle uteslutningsbreven burits ut lådvis från partibunkern på Södermalm. Men bortsett från ett par tydliga markeringar mot Janssons folk har Jimmie Åkesson under sitt första år i ledningen intagit samma attityd som han gjorde 2001: Inte utesluta mer, nu får det räcka..Jansson känner att gossen är svag, hans vilja kan brytas. Förstrött bläddrar Jansson igenom de gamla kopiorna av Paulssons planering.

  Ett antal distriktsledningar uttalade sin lojalitet mot Jansson inför riksårsmötet 2005, där han tvingades lämna sin post som partiordförande. Inför riksårsmötet 2006 är det i dessa distrikt Jansson konsoliderar sin maktbas. Hur långt Janssons stöd räcker i år är osett, men nästa år kommer det till slutuppgörelse. Det viktigaste vapnet är Tomten, den exklusiva grupp äldre gentlemän i Stockholm vilken i olika former stöttat SD ekonomiskt under ett antal år.

  Mellan 17 och 20 mars gick de janssontrogna distrikten SD Göteborg, SD Stockholm och SD Örebro ut och meddelade att en sponsorgrupp kommer att möta varje donerad krona till distriktsvalfonderna med två extra kronor. Ett tak för donationen är satt till 322 000 kr i Örebro, 546 000 kr i Göteborg och hela 1 100 000 kr i Stockholm.

  Sannolikt kommer snarlika utfästelser att göras i SD Uppland och SD Södermanland. Hur det blir med SD Svea och SD Mitt är ännu inte offentligt. Att någon sponsring skulle göras av övriga distrikt är uteslutet, eftersom dessa distrikt än så länge är åkessonvänliga. En intressant detalj i janssonsoffensiven är den hemsida som 6 mars registrerades för SD Uppland. Domänen registrerades på Mikael Jansson personligen. Dessa rudiment till "en hemlig, parallell riksorganisation" kompletteras sedan en tid med ett ett slutet "nationalistiskt" debattforum knutet till Jansson personligen. Uppenbart är att Mikael Janssons intressesfär inte tar slut vid gränserna för SD Göteborgs verksamhet. Spåren förskräcker.


  Tillägg 2006-03-24 23.00: Intervjun med Mikael Jansson i Expo på fredagen visar att jag lät fantasin springa väg med mig en bit. Mikael Jansson har aktivt tiggt ett bidrag som han själv sedan riktat mot sina 3 lojalaste och viktigaste distrikt. Någon förklaring till inblandning i SD Uppland gavs dock inte i intervjun.

  19 mars 2006

  SD:s valmanifest 2002 och 2006

  Förra gången det skulle hållas riksdagsval befann sig sverigedemokraterna i en övergångsperiod. Partiets nye toppkandidat, Sten Andersson, hade övertygat många om att 1999 års partiprogram innehöll mycket som hörde hemma i hedenhös. Sagt och gjort, partiet deklarerade under valkampanjen att man inte gick till val på partiprogrammet, eftersom detta strax efter valet skulle ersättas av ett principprogram. Vad som istället ansågs gälla inför mandatperioden 2002-2006 var ett valmanifest som på 2 välskrivna sidor klargjorde vad SD just då ville. Jag vill f.ö. minnas att det var jag själv och Jimmie Åkesson som stod bakom det mesta i detta valmanifest.

  Tyvärr för SD så försvann detta valmanifest så gott som spårlöst när valet var "vunnet", till stor del eftersom bunkerfraktionen aldrig egentligen erkänt att valmanifestet skulle gälla framför partiprogrammet, något man först fick Björn Söders passiva stöd till. En reviderad version av valmanifestet fanns dock med i den presentation av partiet vilken följde med som bilaga till SD-Kuriren förra sommaren (se pdf), men i partiets arkiv av gamla och gällande program är valmanifestet bortcensurerat.

  Vad SD egentligen byggt sin kommunalpolitik på under mandatperioden är väl inte så lätt att besvara, kanske i första hand sina egna nationalistiska samveten, för att travestera en sovjetisk formulering. Valmanifestet från 2002 har enligt min egen uppfattning en klart moderat profil. Uppfattningen framstår som rimlig om man betänker de lovord som Sten Andersson kring valet 2002 alltid uttalade om valmanifestet. Det förslag till valmanifest som SD under Mattias Karlssons ledning tagit fram till valet 2006 har däremot en tydlig vänsterpopulistisk prägel.

  I förslaget heter det att sverigedemokraterna kraftigt vill höja de lägsta pensionerna och dessutom öka resurserna för äldreomsorgen. Man vill öka anslagen även till sjukvården, och tillåta privata vårdalternativ bara i den mån de är offentligfinansierade. Vidare vill man öka skatteanslagen till barnomsorgen och samtidigt öka det ekonomiska stödet till de föräldrar som vill låta mamman stanna hemma med barnet. Slutligen vill man upprusta försvaret.

  Samtidigt vill sverigedemokraterna sänka arbetsgivaravgiften, fastighetsskatten och den statliga inkomstskatten (eller menar man kommunalskatten?). Det hela liknar Ebberöds bank, och några förklaringar till hur debet och kredit ska gå ihop ges lika lite som i vänsterpartiets valmanifest för året. Jag får intrycket av att partiet mest vill ha ett valmanifest för syns skull. Förutom att innehållet inte går ihop så omfattar det inte mindre än 8 sidor, och hur många väljare är intresserad av att traggla sig igenom 8 sidor torr nationalistprosa?

  Sverigedemokraterna har fortfarande inte lyckats skaffa sig en trovärdig politik i plånboksfrågorna.

  Dåre, överlöpare, folkförrädare

  Kommunist, dåre, överlöpare och folkförrädare. Med invektiv istället för sakargument har jag kunnat följa hur sverigedemokraternas skrivbordspatrioter på nätet bemöter intervjun med mig igår i Expressen. De dråpligaste ordväxlingarna finns som vanligt på partisajten exilen.org.

  Idag kastar uteslutne Jimmy Windeskog skit på sin nationella rörelse genom att i samma tidnings söndagsnummer döma ut det sätt på vilket sverigedemokraterna skött sina kommunala mandat. I samma andetag lyckas han ta tillbaka vad han sagt om vice partiordförande Tony Wiklanders indiskfödda adoptivdotter, för nu är det inte längre den bristande rasmedvetenheten utan mottagandet av adoptionsbidraget som är Wiklanders stora misstag:

  - Jag tyckte det var lite hycklande att vi hade en vice partiledare som själv hade åtnjutit det adoptivstöd som sd i dag vill avveckla och därmed stoppa utomsvenska adoptioner.

  Nu får han nog inte gå så mycket längre från sin gamla övertygelse, den gode Jimmy, om inte även han ska riskera att bli kallad dåre och överlöpare.

  Min egen uteslutning ur SD

  Just nu råder full kalabalik inom sverigedemokraterna. Partisvansen kan på förekommen anledning upplysas om att jag själv vare sig blev utesluten eller fick något uteslutningsärende väckt emot mig (Se skrivelse från partikassören Arnold Boström 20 december 2003, pdf) och artikel i Värmlands Folkblad 10 dagar senare (länk). Något partistyrelsemöte var inte utsatt förrän efter trettonhelgen 2004.

  "Marschen mot kaos"

  Rubriken i Expressen igår lördag var väld vald - "marschen mot kaos". Kaos, med tillägg av tragedi. Som ett svar på expressenskriverierna hänger sverigedemokraterna idag ut trollhättepolitikern Gorm Linds hela personliga tragedi. I en, enda e-post bevisar partiet hur ett partipolitiskt engagemang lett till social och ekonomisk utstötning av en tidigare normalt fungerande fembarnsfamilj.

  Innan DU satsar ditt eget liv, läs då denna interna e-post som nu publicerats på sverigedemokraterna.se!

  18 mars 2006

  Köp lördagens Expressen!

  Jojomen, idag är det 4 helsidor om sverigedemokraterna i Expressen. Själv står jag för en halvsida, där jag förklarar varför jag lämnade partiet. Det är ingen dålig journalist, Ida Thunberg - hon har klart färre detaljmissar än Cecilia Garme hade i sitt mengalreportage 2004, och de missar som ändå finns med kan vi skylla på "Peter Karlsson".

  Länk till Expressen. Mediesidan på politik.funebo.se är också uppdaterad.

  Märkligt nog har magsure Jimmie Åkesson redan varit ute i SD-Kuriren och fördömt reportaget i Expressen.

  - Det är uppenbart att Expressen har brutit mot flera av de pressetiska reglerna och därför har vi nu anmält tidningen till pressombudsmannen, säger Jimmie Åkesson, som uppenbarligen inte vet uppskatta god publicitet.

  17 mars 2006

  Äntligen besked kring SD Örebro

  SD Örebro, ett av de äldsta distrikten inom sverigedemokraterna och ett av få som fått vara kvar, trots att distriktet aldrig haft någon lokalavdelning. Distriktet var avsatte partiordföranden Mikael Janssons personliga, men traderas enligt besked idag till Daniel Spiik, när nu Jansson ska flytta ner till Göteborg.

  Daniel Spiik yppar stora planer för Nerikes Allehanda. Tydligen tror han att SD kan lansera seriösa listor i nästan varje kommun i länet. Jag träffade Spiik när han första gången deltog i ett riksårsmöte (2002 i Söderköping) och liksom så många andra upplevde jag honom som seriös och städad, sin yttre likhet med hockeybröderna Hanson till trots. Men hur ska Spiik hinna med att styra och ställa med SD i Örebro län? Han brukar ha minst två jobb vid sidan om jordbruket, och nuförtiden lär ju även tjejen tillkomma.

  Ett annat problem för Spiik är extremismen som frodas omkring honom. Spiik var med på den janssonmiddag förra året, där större delen av de senaste årens partiuteslutna deltog. Och Björn Lennartsson, kommer Spiik att sätta upp honom på askersundslistan? Lennartsson (mp3) blev aldrig formellt utesluten.

  16 mars 2006

  Förslaget till riksdagsvalsedel

  Av allt att döma har sverigedemokraterna tänkt sig att ställa upp med flera valsedlar i årets riksdagsval. Detta har man inte gjort tidigare, utan då ställt upp med en, enda valsedel för hela landet. Om nomineringen till de valkretsvisa valsedlarna sköts helt av respektive distrikt är en än så länge obesvarad fråga: Kanske måste varje valsedel toppas av de namn som spikas på riksårsmötet nu i mars.

  Valberedningen har lämnat ett förslag som toppas av partiordföranden Jimmie Åkesson. Till viss förvåning har alltså förre riksdagsmannen Sten Andersson i Malmö för första gången varit beredd att spela andra fiolen inom SD, för han står just på andra plats i förslaget.

  Jämfört med valsedeln för 4 år sedan innehållet den föreslagna listan på 15 namn många ändringar. Så gott som hela bunkerfraktionen är bortsopad, den representeras bara av partikassören Arnold Boström, som petas från plats 9 till plats 14, och rinderheimbeundraren David Lång, som dock även gjort sig känd som en kritiker av barkbrödsnationalismen och (kanske) därför inte räknas som någon riktig gamla stammens man. När det senast begav sig fanns Lång inte med på riksdagsvalsedeln.

  Lite förvånande på senare tid har partisekreterarens Björn Söder sjunkande aktier i partiet. Inte ens på distriktsårsmötet i SD Syd visade sig Söder ha mer än svagt stöd och till riksdagsvalsedeln föreslås han till plats 10 efter att ha varit 7 senast. Den minnesgode erinrar sig f.ö. att Söder 2002 fick få personröster i riksdagsvalet.

  En utveckling i motsatt riktning ser vi hos Jonas Åkerlund, som stod som nr 16 i förra valet och nu åkt upp till plats 4 i förslaget. Han har jagats av rykten om sviktande hälsa och sade ju redan 2003 upp samtliga sina uppdrag i partiet med hänvisning till hjärtbesvär.

  Vad som intresserar mest ifråga om SD:s riksdagsvalsedlar rör dock inte herrar Söder och Åkerlund, utan frågan om Mikael Jansson ska ha rätt att i Göteborg sätta upp sig på en riksdagsvalsedel, medan Johan Rinderheim gör detsamma i Stockholm. Aktive Joakim Larsson har redan gjort detta i Uppsala. Faktum är att Larsson sagt sig vara etta på upplandslistan. Stämmer Larssons uppgifter tyder detta på ett prejudikat som ger Jansson möjlighet att sätta sig själv högst upp på göteborgslistan, något som i sak ter sig som alltmer kontroversiellt för varje ny notis som dyker upp på svinstian, mikaeljansson.org och nationell.nu.

  SD lär sig aldrig, utan gör gärna om samma misstag gång på gång. Men in i riksdagen kommer man i och för sig ändå inte. Inte ens över 2%.


  Tillägg 2006-03-17 21.00
  Valberedningens förslag till riksdagsvalsedel 2006
  1 Jimmie Åkesson, 2 Sten Andersson, 3 Anna Hagwall, 4 Jonas Åkerlund, 5 Margaretha Sandstedt, 6 Lars Isovaara, 7 Richard Jomshof, 8 Yngve Johansson, 9 Kaarina Andersson, 10 Björn Söder, 11 Anders Westergren, 12 David Lång, 13 Mattias Karlsson, Malmö, 14 Arnold Boström, 15 Kenneth Sandberg.
  Sverigedemokraternas riksdagsvalsedel 2002 (30 första namnen av 60)
  1 Sten Andersson, 2 Mikael Jansson, 3 Johan Rinderheim, 4 Eva Nyman, 5 Tommy Funebo, 6 Kenneth Sandberg, 7 Björn Söder, 8 Gun Kullberg, 9 Arnold Boström, 10 Torbjörn Kastell, 11 Jimmie Åkesson, 12 Gabriella Johansson, 13 Richard Jomshof, 14 Anders Westergren, 15 Jimmy Windeskog, 16 Jonas Åkerlund, 17 Jan Milld, 18 Joakim Larsson, 19 Mattias Karlsson, 20 Sven-Olle Olsson, 21 Michael Andersson, 22 Erling Hansen, 23 Susanne Boström, 24 Per Emanuelsson, 25 Arne Andersson, 26 Ingemar Brelid, 27 Jan-Åke Isaksson, 28 Jesper Svedberg, 29 Daniel Spiik, 30 Dag Sundius.
  Sverigedemokraternas personröster i riksdagsvalet 2002, 30-i-topp
  1 Sten Andersson, 2 Mikael Jansson, 3 Sven-Olle Olsson, 4 Kenneth Sandberg, 5 Eva Nyman, 6 Per Emanuelsson, 7 Gabriella Johansson, 8 Tommy Funebo, 9 Jonas Åkerlund, 10 Richard Jomshof, 11 Ingemar Brelid, 12 Anders Westergren, 13 Jimmy Windeskog, 14 Jimmie Åkesson, 15 Johan Rinderheim, 16 Jan Milld, 17 Björn Söder, 18 Michael Andersson, 19 Gun Kullberg, 20 Arnold Boström, 21 Mattias Karlsson, 22 Arne Andersson, 23 Susanne Boström, 24 Joakim Larsson, 25 Jan-Åke Isaksson, 26 Torbjörn Kastell, 27 Erling Hansen, 28 Jesper Svedberg, 29 Dag Sundius, 30 Daniel Spiik.

  SD:s nya program

  Under veckan kommer bloggen att recensera sverigedemokraternas liggande programförslag. Vid riksårsmötet i Östergötland nästa helg kommer man försöka anta valmanifest, energipolitik och arbetsmarknadspolitik.

  Det finns två förslag till energipolitik. Första gången sedan 2002 som det finns alternativ för ombuden!

  15 mars 2006

  Fackligt medlemskap för SD:are?

  Under en av kampanjerna mot läraren Richard Jomshof (SD) upplyste Per Wadman, viceordförande i Lärarnas Riksförbund, att man från fackets sida inte ville skapa politiska martyrer. Trots att Jomshof ändå i praktiken har ett yrkesförbud kan han alltså känna ett visst stöd från facket. Märkligt nog resonerar man inte alls på detta vis i andra fackförbund. Dagsaktuellt just nu är socionomfacket SSR.

  En kvinnlig medlem i SSR och aktiv i SD har precis blivit utsparkad. Vi kan läsa den sverigedemokratiska responsen i ett pressmeddelande, där det även påpekas att SSR lyckats utesluta medlemmen på grund av en aldrig existerande punkt i det sverigedemokratiska partiprogrammet. Den minnesgode erinrar sig nog att även Transport i november förra året fabricerade partiprogram innan man kickade ut en ung expressarbetare i Eskilstuna.

  Det är klent med förstånd inom facket. Med sådana fiender som Transport, SSR, JUSEK m.fl. behöver ett parti som sverigedemokraterna inte några vänner. Folk blir förbannade. I samband med uteslutningen den unge expressarbetaren mot slutet av förra året fick Transports förbundskontor vid Norra Bantorget i Stockholm motta en hel del upprörda samtal från medlemmar, och ombudsmän och annan personal blev varse att åtskilliga i deras led redan sympatiserar med SD. En bidragande orsak till detta är säkert hoten mot jobben och lönedumpningen, som är en realitet i flera av bl.a. Transports branscher, men ren och skär diskriminering och åsiktsförtryck blir lök på laxen.

  Fackförbunden måste alltså sluta neka medlemskap på grund av politisk åsikt. Det är inte fackets samhälleliga uppgift att syssla med partipolitik - i annat fall kunde vi lägga ner flertalet politiska partier. Tills vidare kan man skatta sig lyckliga att sverigedemokraterna är så allmänt avskytt som parti, och att sverigedemokraterna saknar juridisk kompetens, för skulle man gå till domstol med uteslutningarna skulle man ha mycket goda förutsättningar att vinna. Men en dag kan det på allvar dåna i rättens krater...


  "..I mitten på 1940-talet kom emellertid två avgöranden från HD, där den materiella riktigheten av beslut om uteslutning ur fackförening prövades. Under 1970-talet tog HD ytterligare ett steg i riktning mot en vidgad prövningsskyldighet för domstol, genom att bl a uttala att även i annat fall kunde en uteslutning från en förening få så stora konsekvenser för den uteslutnes yrkesverksamhet eller eljest vara av sådan ekonomisk betydelse för honom, att talan av honom om upphävande av uteslutningsbeslut borde kunna på grundval av föreningens stadgar prövas enligt avtalsrättsliga grunder (se NJA 1970 s. 394 och 1977 s. 129)." [NJA 1990 s. 690]


  Listan över kända fall av SD:are som diskriminerats av facket (uppdaterat 2006-03-16 07.15):
  * Kenneth Sandberg sveks under rättsprocessen mot Invandrarverket av JUSEK, som 1997 först varit beredda stötta honom som medlem sedan han fått sparken
  * Tommy Funebo nekades fackligt förhandlingsstöd och rättshjälp från augusti 2000 och framåt, vilket kostade honom hans jobb på Utlänningsnämnden. JUSEK tvingades betala skadestånd.
  * Allan Jönsson avsattes 2005 av Industrifackets förbundsstyrelse sedan han valts till lokalt fackligt uppdrag
  * Adam Marttinen som uteslöts ur Transport i november 2005
  * Eva Remnebratt, utesluts nu i mars 2006 ur SSR p.g.a. politiskt hemvist

  SD-ansluten socialsekreterare utesluten ur facket

  Stina Andersson, press- & kommunikationschef på akademikerförbundet SSR, lät lite förvånad när jag ringde henne idag.

  - Det är inte möjligt att det redan står i tidningarna. Vem det är eller var i landet, det talar vi inte om, sade hon.

  Anledningen till samtalet var förstås TT-telegrammet om att SSR uteslutit en medlem på grund av samröre med sverigedemokraterna. Personen ifråga beskrivs som aktiv inom partiet, och förbundet beskriver i uteslutningsbeslutet "sverigedemokraternas åsikter (som) helt oförenliga med förbundets värderingar".

  Bloggen har en liten aning om vem som uteslutits, men avstår tills vidare från att nämna några namn. Antalet personer som är aktiva sverigedemokrater såväl som socionomer är dock ganska begränsat.


  Tillägg 2006-03-16 07.15: Sydsvenska Dagbladet uppger att den uteslutna personen är Eva Remnebratt.

  14 mars 2006

  SD-ledningen offrar Tony Wiklander

  Bloggen har tidigare haft anledning fråga sig om SD-ledningen är så pressad att man offrar vice partiordföranden Tony Wiklander för att inte riskera nederlag i styrelsevalet vid riksårsmötet nu i mars. Svaret är ja - Wiklander föreslås petad ner till suppleantplats i valberedningens förslag, som tillkännagavs i kväll.

  Nuvarande andre vice partiordförande Jonas Åkerlund föreslås som Wiklanders ersättare, medan Anna Hagwall är på förslag som ny andre vice ordförande efter Åkerlund.

  Vidare i valberedningsförslaget ser man att Daniel Spiik går från förstesuppleant till ordinarie i partistyrelsen, liksom amatörteologen Margareta Sandstedt och partikassören Arnold Boström. Boström har ju under ett år tillfälligtvis parkerat på suppleantplats. Trots sitt stöd för avsatte partiledaren Mikael Jansson har nya partiledningen tvingats ta Boström till nåder. Man saknar nämligen fortfarande kompetent ersättare till den rutinerade partikassören.

  Sannolikt har man blåst faran över lite väl tidigt - även rinderheimbeundraren och ekonomen David Lång välkomnas tillbaka som ordinarie efter att ha försvunnit vid den stora uppgörelsen vid riksårsmötet 2005, och detta i samma veva som ju avsatte partiledaren Mikael Jansson kopplat greppet över det viktiga göteborgsdistriktet.

  Nuvarande ordinarie ledamoten Adam Marttinen går nu ner till suppleantplats, där han får sällskap av eskilstunakollegan Christer Axelsson. Distriktsordförande Peter Ekholm i SD Väst föreslås som förste suppleant, efter att tidigare inte alls varit med.

  SD Syds ombudsman Kenneth Sandberg ser ut att vilja pensionera sig helt från partistyrelsen, efter att ha suttit där som ordinarie ledamot sedan riksårsmötet 2003. Även Lars-Johan Hallgren försvinner, efter att ha funnits med lika länge som Sandberg. Suppleanterna Per Klarberg, Jimmie Stranne och Gunilla Persson försvinner helt enligt förslaget.

  Nya suppleanter föreslås Allan Jönsson och Sven-Inge Dahlman bli.

  Ändringarna är omfattande i valberedningens förslag, och skvallrar inte om något parti i balans. Av de 12 föreslagna ordinarie styrelseledamöter som väljs på riksårsmötet är 4 nya, av dessa är 3 personer tidigare suppleanter och 1 person tillhörande bunkern. Av de 6 föreslagna suppleanterna är faktiskt ingen idag med i partistyrelsen. I den avgående styrelsen har Skåne/Blekinge egen majoritet, 7 av 13. I den föreslagna styrelsen får man 4 av 13.

  Jansson och SD Göteborg 2006

  I en kommentar lämnad tidigare idag till en annan postning uppmärksammades bloggen på att avsatte partiledaren Mikael Jansson nyligen valts till ny distriktsordförande i Göteborg.

  I ett pressmeddelande daterat 7 mars meddelar alltså SD Göteborg att Mikael Jansson på distriktsårsmötet 19 februari valts till ny ordförande, med fullmäktigledamoten Michael Andersson, Mölndal, som 1:e vice ordförande, och Peter Martini som 2:e vice ordförande. Det meddelas även att Jansson avser (flytta från Örebro och) kandidera till kommunfullmäktige i Göteborg.

  I kommunvalet 2002 fick SD 1,6% i hela Göteborgs kommun, och som mest 2,1 i en valkrets. Kommunen var 2002 indelad i 4 valkretsar och är så även i valet 2006. På grund av valkretsindelningen krävs att ett parti får 3,0-3,5% av rösterna i en valkrets för att få mandat i fullmäktige. Med hänsyn till det relativt sett starka stöder SD fick just i Göteborg i partiets egen sifomätning (pdf) i början av året ser det alls inte omöjligt ut för partiet att ligga och nosa på mandatgränsen i åtminstone de två bästa valkretsarna.

  Något mer förvånande är upplysningen att SD Göteborg kommer att få ställa upp med en egen riksdagsvalsedel. Detta skulle naturligtvis vara meningslöst om den inte toppas av Mikael Jansson själv.

  Sansade bedömare har annars under den senaste tiden ansett det troligt att Jansson inte skulle kandidera överhuvudtaget i årets val, eftersom han nyligen förlovat sig med nationaldemokraternas internationella sekreterare, Liselott Löfgren. Förutom detta ideologiska drivankare runt Janssons hals har han komprometterat sig på flera andra vis, inte minst genom sitt idoga försvar för de utrensade göteborgsbröderna och genom att delta i resan till Teutoburgerskogen förra året.

  Möjligen har SD:s sydsvenska partiledning låtit det sista vettet fara sin kos. Går valet i Göteborg som beräknat har man ju dessutom fått en revanschlysten f.d. partiledare som gruppledare i Göteborgs stadshus. Janssons pondus skulle vara större än på många år. Nästa års version av de "Långa knivarnas natt" inom SD kanske borde döpas om till "Motorsågsmassakern".

  Långsam tillväxt i södra Älvsborg

  Sverigedemokraterna fanns med en kommunförening i Borås så sent som 2004. Föreningen dog dock ut sedan ordföranden Kristoffer Helle lämnat partiet i samband med utrensningen av göteborgsbröderna. Sedan den i Ulricehamn allmänt respekterade P.O. Ejderhall tagit över organisationsansvaret för Borås och Sjuhärad har en viss verksamhet åter kommit igång. Ejderhall dök upp som "gubben i lådan" inför kyrkovalet 2005, helt ny inom SD.

  Efter mönster från gamla skaraborgsgruppen håller man månadsmöten, senast 6 mars. I en mötesrapport omtalar Ejderhall vad som kan uppfattas som att operation övertalning pågår för att få till stånd "ett antal kommunföreningar" före valet. I praktiken kommer det sannolikt i första hand att handla om arbetsgrupper och inte kommunföreningar, och de kommuner som pekas ut i nuläget är Borås, Alingsås och Tranemo-Svenljunga. En rimlig gissning är att de aktiva i Tranemo-Svenljunga delvis är de som ingick i Tranemo-Falkenbergsgruppen för fyra år sedan.

  I valet 2002 kandiderade sverigedemokraterna inte i någon kommun i Västra Götalands södra valkrets (f.d. södra Älvsborg). I riksdagsvalet fick partiet 1,23% av rösterna jämfört med 1,44% i riksgenomsnitt. Nuvarande läge motiverar en varning till övriga partier. Om distriktsordföranden Ekholm tillsammans med P.O. Ejderhall får hållas kan "obehagliga" nyrekryteringar inträffa under valvåren. SD-kandidatur kommer i vilket fall som helst att inträffa i kommunalvalet på 3-4 ställen i södra Älvsborg.

  SD med i kårvalet Gävle/Sandviken

  Sverigedemokraterna ställer upp med en lista till kårvalet i studentkåren vid högskolan i Gävle/Sandviken. Det blir den första sverigedemokratiska satsningen på studentpolitik, sedan Björn Söder valdes in i teknologkåren i Lund 2000.

  13 mars 2006

  Vad är motstånd?

  "Kanske dags för dig att göra motstånd också? 17 september är det val, då har du din chans", skriver Erik Hellsborn i en postning där han kommenterar Helsingborgs Dagblads reportage om etniskt våld mot svensk ungdom i Landskrona. Menar Hellsborn att det är en akt av etniskt självförsvar att rösta på SD i höst?

  Jag undrar så smått vari detta självförstår består. Såg vi exempel på SD:s självförsvarsverksamhet när man heroiskt lät sig pryglas med järnrör i Rottne 6 juni 2005? Var det SDU som visade sig på styva linan när man lät AFA vandalisera bygdegården Ekebo i Regna, norr om Finspång, inför ett SDU-möte där i november 2005? En röst på SD ger inte direkt någon trygghetskänsla.

  Hellgren vill göra anmälan till KU

  SD-medlemmen Ingemar Hellgren framträder idag på debattplats i SD-Kurirens nätupplaga med ännu ett av sina invandringspolitiska inlägg. När det skedde senast 9 maj förra året vållades en upprörd fascistdebatt på SDU-Forum, och SD-Kuriren tvingades faktiskt plocka bort den artikeln ur artiklarkivet.

  Hellgren menar i dagens inlägg att "sverigedemokraterna måste profilera sig". Som läget är nu publiceras enligt Hellgrens uppfattning "inte en enda rad om vårt parti i dags- och kvällspress". Läget är samtidigt mycket allvarligt, skriver Hellgren: "Politiskt oberoende forskare har ju kunnat konstatera att vårt folk i etniskt avseende kommer att vara helt utplånat inom fem decennier".

  Förslaget blir därför att SD:s partiledning och Jimmie Åkesson (trots att partiet inte är representerat i riksdagen) "med det snaraste bör anmäla Göran Persson och den socialdemokratiska regeringen till KU för brott mot den svenska grundlagen i sin vägran att utlysa en folkomröstning i invandrarfrågan". Hellgren bygger sitt resonemang på den inkorrekta uppfattningen att svensk grundlag kräver att "frågor som inte utan vidare kan rivas upp av en kommande regering skall göras föremål för en folkomröstning". Hans uppfattning är att mediabevakningen kring SD:s KU-anmälan skulle ge SD "en enorm och riksomfattande uppmärksamhet inför valet i höst".

  Bloggens kommentar: Behövs denna profilering - vet inte svenska folket redan om att sverigedemokraterna är intresserade av just invandringspolitik?


  I en tidigare postning har bloggen kommenterat bl.a. följande åsikt från Ingemar Hellgren:
  "Min mening är nämligen den att det är först när invandrarna har fördrivits från vårt land och Sverige har gått ut ur såväl EU som FN och på nytt blivit en nationalstat med en egen kulturell identitet som det kan bli tal om återupprättandet av ett starkt svenskt försvar."

  12 mars 2006

  Nya pensionärsbladet vårens viktigaste SD-verksamhet

  Sverigedemokraterna tryckte senast 2000 upp ett pensionärsflygblad. Upplagan var på ett par hundratusen, och bladen räckte till 2003 på sina håll i landet. Sedan dess har trots begäran från partiets aktivister något nytt pensionärsblad inte tagits fram. Inte förrän 2006: 2000 års version av "Ska det vara ett straff att bli gammal?" följs nu av 2006 års version. Man kan utgå från att utdelandet av detta flygblad blir partiaktivisternas viktigaste sysselsättning tills valflygblad börjar spridas under sommaren.

  Budskapet är något förändrat sedan 2000. Man ödslar inte längre någon kraft på att kritisera SPI, och det gamla kravet på anhörigpenning vid vård av äldre anhörig har försvunnit. SD har också kastat sin vänsterpräglade äldrepolitik på sophögen. 2000 ville man förbjuda privat profit i äldreomsorgen. Så inte nu.

  I en rapport från ett distriktsmöte i Höör 4 mars omtalas att partikassören Arnold Boström haft med sig en laddning av ett nytt kampanjflygblad till stöd för antiislamisterna i Danmark. Då flygbladet Danmarks sak är vår dock ser ut att vara i maffigt A4-utförande törs man utgå från att flygbladets upplaga är ganska blygsam. Temat är nog heller inte så motiverande för aktivister norr om Göinge; där föredrar man säkert "gamlingarna".

  11 mars 2006

  SVT Aktuellt: Varför i Norge men ej Sverige?

  (Logo of the Norwegian Progress Party (Fremskrittspartiet). From [http://www.frp.no] downloadable for free use. Das Logo der norwegischen Fortschrittsparte (Fremskrittspartiet). Von [http://www.frp.no]. Dort zur freien Verfügung bereitgestellt.)
  I fredagens Aktuellt (videolänk, spola framåt 13:50) diskuterades det faktum att norska Fremskrittspartiet för närvarande är sitt lands största parti enligt en opinionsundersökning.

  Aktuelltredaktionen menar att Norge har Fremskrittspartiet, Danmark har Dansk Folkeparti, bara i Sverige är den här grupperingen mycket liten. Den gruppering det handlar om beskrivs under inslaget bl.a. som den åsiktsriktning som är negativt inställd till ett mångkulturellt samhälle.

  Norske statsvetaren Bernt Aardal försöker förklara varför denna "gruppering" är svag i Sverige. Här verkar han famla i mörkret, eftersom han tror att befintliga politiska partier i landet varit duktiga på att "fånga upp en del av de här strömningarna", vilket sannerligen inte är riktigt. Desto bättre förstår han sitt eget lands Fremskrittsparti, som får detta omdöme:

  - De senaste åren har Fremskrittspartiet fått ökad trovärdighet och rätt att uttala sig i centrala välfärdsfrågor. Inte minst inom hälsovårds -och äldreomsorgsområdena. De är dessutom generösa med att använda oljefonderna för att finansiera de olösta sociala problem de identifierar. Det är viktiga faktorer när man ska förklara att partiet blivit så stort som det är.

  Siv Jensen, blivande partiledare för Fremskrittspartiet enligt medierna, tror att det är Fremskrittspartiets tydlighet som gett resultat:

  - Hittills har de inte infriat sina löften, bara slingrat sig undan. Norska väljare söker sig då till raka åsikter och ett tydligt alternativ. Och det är Fremskrittspartiet ensamt om att vara.

  Det är inte första gången någon frågar sig varför inte Sverige har ett framgångsrikt invandringskritiskt eller högerpopulistiskt parti. Vad som finns idag är sverigedemokraterna, Europas minst framgångsrika nationalistparti. Varför?

  Siv Jensen talar om tydlighet och raka åsikter. Vanligt folk är långtifrån dumma när det gäller, och det kan mycket väl hända att just bristen på tydlighet och raka åsikter är ett tungt black om foten på SD, som gärna svänger och ger med sig - senast ifråga om de omtalade muhammedbilderna. En annan fullt tänkbar delförklaring kan bloggen leverera utifrån en jämförelse med Fremskrittspartiet.

  Fremskrittspartiet har inte invandrings- och integrationspolitik som sin viktigaste fråga. Läser man partiprogrammet är det tvärtom svårt att hitta speciellt mycket kring detta politikområde. Partiet säger sig vara ett liberalistiskt parti, och har ända sedan Anders Langes tid som partiledare på 1970-talet först och främst jobbat emot krångel, maktmissbruk, höga skatter och liknande. Den restriktiva flyktingspolitiken och hårda integrationspolitiken är bara lök på laxen. Ingen Fremskrittspartiväljare bör ha något skäl att känna att hans röst är en främlingsfientlig röst. Kan en SD-väljare säga samma sak, eller känner han skam att avslöja sina sympatier för släkt och vänner?

  Att bojkotta valet

  Kurt Lundgren tycker att de borgerliga partierna borde bojkotta höstens val:

  - Jag skrev i en tidigare blogg att höstens val aldrig kan vinnas av de borgerliga eftersom det regerande partiet systematiskt köper väljare; vi har en köpekrati: ...Detta är ingen demokrati där politiska ideer bryts mot varandra; det är en köpekrati, som sagt, lika förtryckande som vilket auktoritärt styre som helst...Det mest effektiva de borgerliga partierna kunde göra vore att de förklarade att de deltar inte i allmänna val på dessa premisser utan att de rekommenderar sina väljare att stanna hemma på valdagen - Bojkotta höstens val.

  Intressant, Kurt, men du glömmer en sak. De borgerliga partierna är lika köpta som alla väljarna. Nämn en, enda borgerlig partikoryfé som inte är köpt med hjälp av riksdagsmannalön, politisk sekreterar-lön eller frikostigt partistöd! Den som bojkottar valet förlorar sin försörjning.

  Ska vi rädda gamla Sverige från maktmissbruk och pampvälde måste vi göra blå revolution!


  Läs mer på Förbjud SAP.

  10 mars 2006

  En kommentar till SD:s valkonferens 25 februari

  Allvaret i sverigedemokraternas officiella mål, "att komma in i riksdagen samt i minst 100 kommuner runt om i landet" underströks i SD-Kurirens rapport från valkonferensen, i Helsingborg 25 februari.

  Under valkonferensen ska man ha gått igenom vilka olika landstings- och kommunval SD planerar ställa upp i till hösten. Dag Sundius, ordförande i SD Syd, bekräftade existensen av starkt offensiva ambitioner i distrikt Syd:

  - Det är lättare att redogöra för vilka kommuner som vi inte ställer upp till valet i september.

  Det är i och för sig rimligt att anta att de kommunala satsningarna är lika geografiskt skeva som partiets organisation, där snart nog halva partiet samlats i ett, enda distrikt. Men uttalandet från Dag Sundius är en klar fingervisning om att SD kommer att återfinnas i fler än de 79 kommuner där man kandiderade för 4 år sedan.

  Våghalsighet är ett sätt att beskriva partiets ambitioner. Mod är ett annat ord. Partiets organisation nådde sin hittills största territoriella utbredning för ungefär 4 år sedan. Under den snart gångna mandatperioden har distrikt och lokalavdelningar sedan torkat bort ungefär som floderna i södra Afrika under vintern. Antalet aktiva i partiet är lågt. De aktiva representerar också ett avsmalnande kompetensområde. Mycket talar för att partiet borde ta det lite försiktigt med antalet kommunalval till hösten.

  Under de senaste 4 åren har SD slarvat bort ett mandat i Helsingborg och Karlskrona och hela representationen i Arvika, Kristinehamn, Simrishamn och Askersund. Därtill kommer en rad andra avhopp, uteslutningar, skandaler, fadäser och allmänna misstag. Hur mycket av detta kommer då att upprepa sig under de närmaste 4 åren? Ambitionerna att ställa upp med ännu fler politiska blåbär i detta val tyder med eftertryck på att motgångarna kommer att öka rejält. Inom SD lär man sig inte av misstagen.

  09 mars 2006

  Pilsäters skam nu dubbelt så stor

  När Karin Pilsäter 19 februari, omedelbart efter sin fyllekörning, axlade ansvaret för vad hon gjort, var bloggen i extas och utnämnde henne till enda karl'n i riksdan. Därför kändes det extra bittert onsdagen 8 mars på morgonen, när rediga Ingela Agardh prövande utrönte Pilsäters avsikter där hon helt skamlöst satt i TV-soffan och deklarerade att hon nu gjort sin bot och kommer tillbaka till riksdagen.

  Min nyvunna respekt för denna kvinna är helt borta. Ett sånt hån har jag inte blivit utsatt för på flera månader. Tror Pilsäter att allt är glömt efter två veckor?

  Syskonen Scholl om Sverige

  Ingenting är ett kulturfolk ovärdigare än att utan att göra motstånd, låta sig regeras av en ansvarslös och åt dunkla drifter hemfallen härskarklick. Är det inte så att varje hederlig svensk idag skäms för sin regering, och vem av oss kan ana vidden av den skam, som vi och våra barn kommer att drabbas av, när en gång fjällen fallit från våra ögon, och de grymmaste brott som inte känner några som helst gränser avslöjas?

  Om det svenska folket redan är så korrumperat till sitt innersta väsen, och så fördärvat att det utan att lyfta ett finger, i lättsinnig förtröstan på en historiens tvivelaktiga lagbundenhet, offrar det högsta som en människa äger och som höjer henne över alla andra varelser, nämligen den fria viljan, och offrar människans frihet att själv ingripa i historiens gång och låta den underordna sig hennes förnuftiga beslut - om svenskarna redan har blivit så renons på all individualism, redan i så hög grad har förvandlats till en själlös och feg massa, ja då förtjänar de att gå under.
  "

  --- Inledningen på Vita Rosens första flygblad, utdelat i München 1943. I texten ovan har ordet tysk har bytts ut mot ordet svensk.

  08 mars 2006

  Skammens dag mot sitt slut

  Skammens dag går mot sitt slut. Den internationella kvinnodagen, 8 mars. En dag om året när en onaturlig och påtvingad jämställdhet ska manifesteras öppet. I Sverige är det som tur är få människor som bryr sig om 8 mars.

  Passande nog manifesteras denna dag av sosseinriktade kvällstidningen Aftonbladet med ett långt inlägg av den statliga feministprofessorn Tiina Rosenberg. Hon orerar om feminismen som en "samling emancipatoriska teorier" som strävar efter frigörelse från "strukturer som heterosexuella kärnfamiljer, äktenskap etc", och avslutar sitt inlägg med en av virtuella haschångor bemängd fråga om vi ska välja anpassning eller genusrevolution.

  Fi donc.

  Bodströmsamhället gör fiasko på Landvetter

  Vår vän Thomas Bodström bygger träget vidare på sitt bodströmsamhälle, och snart känns det som om vi är sekundövervakade från vaggan till graven. Till vilken nytta? Medan hederligt folk sätts åt gör brottslingarna som de vill.

  Staten kan inte garantera försörjningen av betalningsmedel, något som vi gjordes medvetna om redan förra året, när värdetransporterna fick körförbud av Yrkesinspektionen. Nu har det gått ett steg längre - nu kan rånarna köra rakt in på en av landets största flygplatser och råna ett angörande flygplan!

  Vad händer härnäst, undrar man. Kommer bovarna att storma in i riksdagshuset och tvinga de rika knösarna därinne att tömma sina fickor? Svaret är nej, riksdagshuset är väl snart det enda stället som är tillräckligt hårt bevakat för att vara säkert mot tjuvar från utsidan.

  Fem friska motioner till kyrkorådet

  KorsriddareNyvalda Margareta Sandstedt (SD) trampar på i ullstrumporna i nya uppdraget som ledamot i kyrkorådet, Bomhus församling, Gävle. Hon vill få rejäl fart på verksamheten, och hon vill föra fram en del egna dogmer, där de gamla inte riktigt räcker till.

  Margareta Sandstedt lämnade i slutet av februari in fem olika motioner. I den första förklarar hon Nattvarden "som ett kyrkligt mysterium där relationen mellan Kristus och människan är unik. Därför borde den alltid höra till varje gudstjänst där prästen på ett enkelt sätt kan uttyda nattvardens betydelse. Kristus blod för oss utgivet, gör oss lika honom, och identifikationen gör att vi kan känna släktskap och delaktighet i den kristna tron". Sandstedts närmast magiska upplevelse av Nattvarden bryts dock av slutdelen av hennes nattvardsdogm, där hon snarast i baptistiska termer talar om Nattvardens symbolik.

  Ifråga om predikans roll i gudstjänsten bär Sandstedts förslag en mer luthersk prägel. I sitt andra förslag till kyrkorådet vill hon ändra i Svenska kyrkans gudstjänstordning och efter predikan föra in ett nytt moment i gudstjänsten: Ett debattforum, som infinner sig efter predikans och gudstjänstens vanliga avslutande vilket enligt Sandstedts förmenande inställer sig redan efter 45 minuter. Under debattforum ska predikan diskuteras och analyseras. Huruvida tidsramen stämmer för Sandstedt blir lite osäkert, som hon ju i sitt första förslag yrkar att alla gudstjänster i Bomhus ska vara nattvardsmässor.

  I ett tredje förslag för Sandstedt fram något mindre banbrytande förslag. Hon vill sammanlysa gudstjänsterna under kyrkoårets stora högtider, så att dessa äger rum i ett mindre antal av Gävles kyrkor.

  Ett minskat antal gudstjänstbesökare kan tyda på att den kristna livskraften är på utdöende. Kanske ett symptom att ta på allvar om man vill likna gudstjänsten vid det kristna hjärtat. Ett svagt hjärta bör behandlas med stötvis energi till att i första hand inriktas på kristendomens avgörande och historiska händelser.

  I ett fjärde förslag efterlyser Sandstedt bibelstudiegrupper i Bomhus församling, något som väl inte kan uppfattas som annat än ett gott förslag. I sitt femte och sista förslag för den här gången går dock Sandstedt lite längre, och blir nationalistisk: Här menar hon att Bomhus församling på ett aktivt sätt bör erbjuda kristendomsundervisning till näraliggande daghem:

  Ett önskemål är att Bomhus församling tar kontakt med närstående daghem för en dialog om förutsättningen att en gång i vecka erbjuda barngrupper för att komma till kyrkan. Då detta förslag är tänkt att hållas på vardagar blir det felaktigt att kalla timmarna för ”söndagsskola” Det kanske bli Tisdagsskola eller Torsdagsskola i stället. Detta ska givetvis vara frivilligt och i samråd med föräldrarnas godtycke. Vi anser detta vara ur ett kulturbevarande intresse som pekar på Sverige som ett kristet land. Det uppväxande släktet bör därför bekanta sig med vår kristendomshistoria som en del i skolans övriga undervisning.

  OK att använda "SD Trollhättan" i valet!

  Idag: Upprorsmännen i uppror mot varandra
  Som bekant har ju förre distriktsordföranden i SD Väst och ordföranden i SD Trollhättan, Gorm Lind, uteslutits ur sverigedemokraterna och bildat ett lokalt parti med arbetsnamnet ”SD Trollhättan".

  Det tilltänkta partinamnet har givetvis fått SD Riks att reagera. Genom sin presstalesman Jonas Åkerlund har partiet förklarat för Expo att man anser sig ha ensamrätt på partinamnet "SD" och inte kan acceptera att få konkurrens av "SD Trollhättan" i kommunalvalet i Trollhättan i höst.

  Själv anser jag detta självklart vara en intressant utveckling - jag tycker SD borde lägga ner helt och intresserade SD:are borde istället bilda lokala partier. Den senaste tiden har jag funderat en del på vad som egentligen skyddas när en partibeteckning registreras hos valmyndigheten. Jag har hört mig för hos valmyndigheten, som tydligen inte alls reagerat över att det kan finnas en lucka i lagen, om man nu vill se problemet som sådant. Jag har vidare hört mig för hos Arne Åhman på länsstyrelsen i Uppsala, efter att först ha kontrollerat Åhmans kompetens med landets främste valtekniske expert, Willy Hagel på Uppsala stift.

  De regler som finns på det här området finns i vallag, valförordning och regeringsform, och inte någon liten form i valmyndighetens mycket korta författningssamling. Praxis är vad som utgör valprövningsnämndens beslut genom tiderna. De två praktiska frågeställningar som Gorm Lind och rebellerna i Trollhättan främst har anledning att ställa sig är om man kan beställa valsedlar i namnet "SD Trollhättan" och om dessa sedan räknas utbrytarna till godo vid röstsammanräkningen i höst.

  Den lucka i lagen som jag nämnde består i möjligheten att beställa valsedlar i partinamn som inte kan registreras på grund av att det är för likt ett redan registrerat partinamn eller ett partinamn som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att partiet bytt namn. En valsedel för t.ex. "Arbetarepartiet-Socialdemokraterna" kan endast beställas av valsedelbeställare som vederbörligen utsetts och anmälts av partiet ifråga. Men en valsedel för ett parti som "Socialdemokratiska partiet" (som inte finns i verkligheten) kan jag själv gå in och beställa i morgon. Någon egentlig möjlighet till missbruk (annat än lån av goodwill) finns inte, vilket framgår av rättsfallshänvisningarna längst ner i denna postning. Uppstår risken att väljarna förväxlar ett seriöst parti med ett lurendrejeriparti så kommer rösterna på lurendrejeripartiet att tillgodoräknas det seriösa partiet i röstsammanräkningen.

  Det kanske främsta skyddsintresset i vallagen är inte att skydda de existerande partierna och deras politiska varumärken, utan att skydda väljaravsikten, med den begränsning denna får inom systemet med jämkade uddatalsmetoden med spärr. Det vore inte möjligt för Gorm Lind att ställa upp i valet i ledningen för ett parti med namnet "SD", på grund av att förväxlingsrisken hotar den riktiga väljaravsikten. Men kallar man sig "SD Trollhättan" och dessutom bedriver valkampanj, då kommer det att var fullt möjligt och rimligt för väljarna att skilja det officiella SD från rebellernas SD.

  Om det nu verkligen blir en valsatsning från Gorm Lind och andra SD-uteslutna i Trollhättan vållar det SD Riks nya bryderier. Frågan är väl först huruvida det blir några kandidater över för SD; kommer man att kunna sätta upp en egen lista i Trollhättans kommun? Ett alternativ vore att komma överens med rebellerna och låta dessa få Trollhättan i utbyte mot lokal hjälp med valsedlar och flygblad, men detta skulle då ge dålig publicitet eftersom SD Riks anklagat Gorm Lind för mindre smickrande saker.

  Man kunde förstås tänka sig att det officiella SD inte ställer upp i Trollhättan, men detta vore förstås en stor prestigeförlust och även vålla följdförluster på riksdags- och regionrösterna från kommunen. Sannolikast ställer man upp en lista med ett par personer, och om inga nya misstag sker anmäler man kandidaterna för att spärra listan och undvika att lokala väljare "skriver in" Gorm Lind på ett personligt SD-mandat.

  Vattenfallen i TrollhättanPrincipen om väljaravsikt återfinns i valprövningsnämndens beslut 1983:12. Intressant i fallet SD och Trollhättan är också bl.a. besluten 1988:11 och 1988:10. Av betydelse är enligt 1982:21-22 om det i ett visst fall faktiskt finns fysiskt existerande och konkurrerande valorganisationer med snarlika namn.

  Jansson förlovad

  På sin personliga webbsida tillkännagav i går eftermiddag den avsatte partiledaren Mikael Jansson (SD) att han förlovat sig med Liselott Löfgren (ND).

  Paret träffades under den resa till Teutoburgerskogen, vilken de båda förra året deltog i. Resan arrangerades av Reine Wikström som senare uteslöts ur sverigedemokraterna. Jansson, som brutit upp från ett långvarigt förhållande, bor numera ensam i centrala Örebro. Fästmön är nationaldemokraternas internationella sekreterare. Många bedömare tar fästmöns politiska engagemang som intäkt för att Jansson inte kommer att kandidera för sitt parti ens på kommunal nivå vid valen i september. Såvitt känt är han fortfarande distriktsordförande i SD Örebro.

  05 mars 2006

  Wiklander om migrationspolitiken

  Sverigedemokraternas vice partiordförande Tony Wiklander gör sig i mångt och mycket till tolk för samma politiska åsikter som Sten Andersson i Malmö. Nu senast bloggade Wiklander 4 mars om "en ny invandrings- och integrationspolitik". Han skrev sammanfattningsvis:

  "Det kan inte ställas krav på att svenskarna ska ändra sig, utan integrationspolitiken måste vila på frivillighet. Riktmärket bör vara att det inte ska finnas etniska enklaver i det svenska samhället. Detta kan undvikas genom en kontroll av den fortsatta invandringen och att de som redan invandrat anpassar sig till Sverige, inte tvärtom. De som inte kan eller vill anpassa sig bör återvända hem."

  Kanhända får vi under den närmaste tiden ske en idémässig offensiv från Tony Wiklander. I ett parti som idag är fattigt på salongsfähiga ideologer kan detta ställa till oordning för den partiopposition som på riksårsmötet hoppas kunna peta bl.a. Wiklander.

  Visserligen kan åsikter som de ovan refererade snabbt stämplas som ickenationalistiska - Wiklander talar ju om fortsatt och kontrollerad invandring, inte totalstopp för invandringen, men en sann SD:are håller alltid upp ett fuktat finger för att känna vartåt det blåser, och han inser att folket i de fina salongerna har svårt att värja sig mot en Tony Wiklander eller en Sten Andersson.

  Moderat lyteskomik


  Moderaterna gråter krokodiltårar över sossarnas påståenden om att Reinfeldt är en simpel sexualbrottsling. Själva håller de sig dock inte för goda för att ägna sig åt lyteskomik.

  Självaste MUF-basen Johan Forsell skickade 23 februari upp denna gamla valaffisch från vänsterpartiet i Haparanda på sin blogg. Syftet är uppenbart: Att göra sig lustig över "underklassens undermåliga arvsanlag". Detta intryck förstärks sedan av att bilden getts förvridna proportioner.

  03 mars 2006

  Nytt parti i Trollhättan?

  Gorm Lind i Trollhättan har vägrat att lämna sverigedemokraterna (SD) frivilligt, och har istället låtit sig uteslutas tillsammans med sin gamla lokalavdelningsstyrelse. Partiledaren Jimmie Åkesson säger idag till Trollhättans Tidning att man uteslutit Lind för "grov ekonomisk försummelse".

  Men striden är inte över: 1) Efter vad Gorm Lind säger till tidningen kommer partioppositionens olika schatteringar att försöka peta delar av den nuvarande partistyrelsen, och 2) gamla Sverigedemokraterna Trollhättan (d.v.s. SD Trollhättan) ska ha bildat det nya lokala partiet "SD Trollhättan".

  Lind koncentrerar sitt angrepp på SD till kritik mot vice partiledaren Tony Wiklander, som anklagas för brottslighet och för att ha stulit från partiet! Detta kan vara taktiskt riktigt av Lind, eftersom Wiklander vid distriktsårsmötet i Syd i år visade sig ha stöd av bara omkring halva sitt eget distrikt. Samtidigt avslöjar dock Lind detaljer som lämnar SD vidöppet för stämningar och krav från tidigare medlemspartier i Skånes Väl.

  Om Lind verkligen bildat ett lokalt parti har han passerat en gräns som gör det svårt för honom att någonsin accepteras som SD:are igen. Trots detta kan det vara inflytande från honom som blir den viktigaste faktorn på det snart instundande riksårsmötet. Det kan inte uteslutas att partiledningen måste offra Tony Wiklander för att själv sitta säker. Man står mellan Scylla och Charybdis: Offras Wiklander riskerar man sina mandat i regionfullmäktige i Skåne, och det skulle även kunna kasta grus i maskineriet vad gäller samröret med Dansk Folkeparti.

  En svår nöt att knäcka för Åkesson och Söder.


  2006-03-03 18.45: Ändrad rubrik.

  02 mars 2006

  Stockholmsdistriktets nya styrelse

  Idag publicerades en årsmötesrapport från SD Stockholms län i SD-Kurirens nätupplaga. Det framgår tyvärr att distriktet gått tillbaka sedan förra året, när man kunde välja 23 riksårsmötesombud för Stockholms kommun och län. I år var siffran nere i 21.

  Som tidigare rapporterats i bloggen omvaldes Johan Rinderheim som distriktsordförande, sedan bytte Arnold Boström och David Lång plats med varandra på vice-posterna så att Lång numera är 1:e vice ordförande, vilket han var även förrförra året.

  Åkessontrogna partistyrelseledamoten Anna Hagwall välkomnades tillsammans med Dan Kareliusson tillbaka i distriktsstyrelsen efter ett år ute i kylan. Nya i styrelsen är också Alf Grevhagen och Eva Remnebratt, samt SDU-representanten Oscar Sjöstedt. Den enda ordinarie ledamoten som är kvar från förra årets styrelse är rinderheimbeundraren och partikanslichefen Niclas Carlberg.

  Förra årets nyvalda styrelseledamöter Johnny Levin och Jonathan Stagh (SDU) lät sig i år väljas till suppleanter tillsammans med nye Staffan Ahnberg. Från förra årets distriktsstyrelse försvinner Heidi Abramsson, syster till ND:s partiorganisatör. Hon har flyttat från Nynäshamn till D-län, och sitter numera med i Adam Marttinens nya sörmlandsstyrelse. Borta är också Mårten Svanborg och suppleanterna Anette Martinsson, Ove Karlsson och Janina Sandlund.

  De många ändringarna i distriktsstyrelsen visar med eftertryck att man fortfarande letar efter folk med "gott sittfläsk". Distriktsstyrelsemötena kan ibland dra ut på tiden, i synnerhet när ordföranden inspirerad låter tanken flyga.

  Arne träder fram

  Arne Andersson träder nu fram ur skuggorna. Den nygamle SD-basen i Timrå säger att Martin Klausen avgått på grund av "anstormning medialt" och inget annat. Anstormning medialt? En liten notis i Sundsvalls Tidning, ett omnämnande i Sveriges Radio Västernorrland, en artikel i Expo och några postningar här i bloggen.

  Spekulanter på förtroendeposter och plats på SD:s valsedlar får härmed varnas: Den som inte pallar för mer än en notis i lokaltidningen bör avstå från att bli aktiv SD:are. Det går inte att smyga fram i det fördolda och bli SD-märkt makthavare.