30 november 2006

Pålitlig kille blir statssekreterare på justitiedepartementet

Niklas Svensson påstår på Politikerbloggen att justitieminister Beatrice Ask valt en advokat till statssekreterare.

Nej, det har hon inte. Ask har valt en kille som varit moderat partiaktiv/politiker sedan tidiga tonåren, och den killen råkar vara advokat. Antagligen kände de två varandra sedan Uppsala.

En intressant grej kring nye statssekreteraren Magnus G Graner är att Föreningen Heimdal aldrig varit så välrepresenterad i regeringen och bland de högre tjänstemännen som man nu är. Och då är ju ändå Föreningen 115 år.

Karl XII

Ikväll håller sverigedemokrater landet runt hjältekungen Karl XII i salig åminnelse. Dock ej i Örebro, för där deltar kontroversiella SD Örebro i en antirasistisk manifestation.

Revolution

I Falköping har Sverigedemokraterna släppt fram ett borgerligt kommunstyre, men sedan sett till att kommunens budget är socialdemokratisk. SD Falköping har fattat hur man ska manövrera fram en revolutionär situation, det är tydligt. Studera Marx och Lenin, något för dagens svenska nationalist?

Är Kulturkamp en SD-blogg?

Uppsalastudenten och borgarbloggaren Carl Robert Lindgren går ju bara längre och längre! I sin senaste postning (på bloggen Kulturkamp) beskriver han sverigedemokraterna som borgerlighetens enda hopp. Enligt Lindgren kan bara en sak rädda borgerligheten och ge den problemformuleringsinitiativet; och denna enda sak är att Sd petar sig över 4%-spärren i en sifomätning och på detta sätt (plötsligt) accepteras i den allmänna debatten.

Lindgren är lite oklar, men jag väljer att tolka honom i ovanstående perspektiv. Alternativet skulle vara om Lindgren i sin postning menar att socialdemokraterna mer eller mindre automatiskt vinner valet 2010 om man inte ändrar något i sin beprövade (s)-politik. Så kan det naturligtvis inte vara.

Det är alltså redan kört för Reinfeldts regeringsprojekt? Till och med för att vara borgare måste jag säga att herr Lindgren är misstänkt mycket defaitistisk. Det hela börjar lukta fanflykt. Om så är fallet tycker jag att Lindgren bör göra pinan kort och redan idag betala in medlemsavgiften till Sd. För 200 kronor över postgirot blir han medlem till årsskiftet 2006/07.

29 november 2006

Kalla kriget bekräftat

Då är det gjort. Vännerna på Expo har ringt upp moderate partisekreteraren Schlingmann och fått sig bekräftat att Politikerbloggens bloggscoop om moderaternas kalla krig mot Sverigedemokraterna är helt i överensstämmelse med verkligheten.

Bloggen tar tillfället i akt, och talar om varför moderaternas strategi mot sverigedemokraterna är dålig och kontraproduktiv.

Det finns en bra sida: Moderaterna formulerar en klar och officiell analys av ett annat parti, SD. Det finns en dålig sida i handlingsföreskrifterna riktade till den egna organisationen: Moderaterna beslutar på högsta nivå att man inte vill möta ett annat parti, SD, på den parlamentariska demokratins villkor. Istället beordras från högsta nivå att detta parti ska frysas ut.

Man tar härigenom också en onödig risk. Om en moderat lokalavdelning, som i exempelvis Landskrona, trots påbudet uppifrån samarbetar eller diskuterar med Sd, då förlorar ju hela det moderata partiet i trovärdighet. I teorin skulle en sådan avdelning riskera kollektiv uteslutning. I praktiken är detta omöjligt för moderaterna.


 • Är det inte otroligt hur lika Per Schlingmann och Tor Paulsson är? Retuschera håret och ryck av Schlingmann glasögonen så har vi dubbelgångare!
 • Bra insats av Söder

  Ska jag döma efter hans eget referat i SD-Kuriren så tror jag att Björn Söder kan ha skrivit sina bästa yrkanden någonsin. Det är landstingspolitik i Skåne det handlar om, och Söder och har gjort en del yrkanden till förslaget om budget och verksamhetsplan för "Region Skåne". Vad jag förstår så vill Söder 1) dels värna svenska språket, och 2) dels stävja diskrimineringen av svenskar.

  Socialdemokratiska landstingsrådet Uno Aldegren ska enligt uppgift i SD-Kuriren ha haft en debattartikel med i Helsingborgs Dagblad i morse, och där beskylla Söder för att vara både naziinfluerad och influerad av boernationalism:
  "Vindarna från 30-talets Tyskland har tagit sig in i regionstyrelsens sammanträdesrum när rena apartheidsystem inom sjukvården förespråkas."
  Så mycket väsen för att Björn Söder vill minska tolkservicen till ett minimum? Aldegrens påhopp slår nog tillbaka på honom själv, för hans opatriotiska inställning, men även för det faktum att Söders agerande är helt i enlighet med den nu gällande språklagen i EU-landet Lettland. Den lettiska språklagen av 1999 (doc) är i och för sig sämre än sin föregångare från 1989, men ändå ett under av språknationalism. Det är alltså fullt tillåtet att kräva att man i Sverige ska tala svenska!

  Feltolkning i Klippan

  I ett referat från fullmäktige i Klippan hänvisar man från SD Klippans sida till lagen för att motivera sin avvisande hållning till modersmålsundervisning för invandrare. Man menar att grundskoleförordningen förpliktar en kommun "att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket", men att inget sägs om att kommunen ska betala för undervisningen.

  Man ska aldrig hänvisa till en lag om man inte är säker på att man har en hållbar tolkning: I detta fall framgår det av 4 kap 4 § skollagen att undervisningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Därför är även modersmålet för invandrare kostnadsfritt. Hade Sd:s förslag gått igenom så hade kommunen förlorat i länsrätten.

  "Sida vid sida, tillsammans rycker de fram"

  Enligt uppgifter i SD-Kuriren har Sverigedemokraterna och pensionärspartiet SPI lagt en gemensam motion till kommunfullmäktige i skånska Perstorp angående införandet av en äldreombudsman.

  Det lokala närmandet mellan partierna kan komma att följas även av ett närmande på riksnivå, sedan malmöiten Jan Steimer avgått och efterträtts av kumlabon Barbro Enqvist som ordförande i SPI:s partistyrelse.

  SD gillar rättvisemärkt

  Politikerna i Blekinge läns landsting hade tänkt sig att på ett miljöpartistiskt förslag införa rättvisemärkt kaffe och te för sina möten. "Inte nog", menade de nyvalda Sverigedemokraterna: "Även frukten ska vara märkt!".

  Rättvisemärkningen administreras i Sverige av en partiellt statsfinansierad förening där Alice Bah är generalsekreterare. Men är det så bra med rättvisemärkning? Argument har förts fram mot nyttan med märkningen, bl.a. av Fredrik Reinfeldts (blivande) stabschef (pdf).

  Syftet med rättvisemärkningen är att gynna den ekonomiska utvecklingen i underutvecklade länder och att stimulera miljövänliga produktionssätt. Det hela har fått stor politisk uppmärksamhet i en del västländer med dåligt kollektivt samvete. Men de rättvisemärkta produkterna har dock inte blivit några succéer bland konsumenterna.

  Kanske undrar konsumenterna om skyhöga priser verkligen är till nytta för en rättvis värld. Kanske är konsumenterna inte så lättlurade, utan undrar vem som ska ha rätt att bestämma vad som är ekologiskt och rättvist? Är det egentligen den sociala ingenjörskonsten som fortsatt ut i den fattiga delen av världen, när den nu tappat mark i Europa och Nordamerika? En ledtråd i sammanhanget är att nästan alla medlemsorganisationer i den svenska föreningen för rättvisemärkt är (s)-märkta fackförbund och kyrkliga organisationer av tveksam valör.

  Den som själv lärt sig att betrakta vänsterns sociala och politiska experiment med en dos av skepsis tycker nog istället att fundamentet för en rättvis världshandel bör vara fri företagsamhet och öppna marknader. I ljuset av detta kan bloggen känna att SD:s partiledare Jimmie Åkesson, som själv sitter i Blekinge läns landsting, riskerar sin framtida trovärdighet inte bara hos borgerligheten utan även hos vanliga svenska arbetare, av vilka många är trötta på att betala för politikernas alla infall och nycker.

  Är det inte lustigt?

  I Expressen går idag folkpartiets riksdagsgruppsledare Johan Pehrson ut och kritiserar regeringen i allmänhet och partivännen Nyamko Sabuni i synnerhet. Varför?

  Pehrson anser att regeringens förhållande till Sverigedemokraterna präglas av beröringsångest. Man ägnar sig åt "selektivt demokratiförsvar" och accepterar brottslighet riktad mot Sd och dess verksamhet.

  Vitsigt om feminism

  – Uppfanns feminismen av politiker eller vetenskapsmän?
  – Av politiker förstås. En vetenskapsman skulle ha testat den på apor först.

  28 november 2006

  Kalla kriget mot SD

  Protokollet från fullmäktige i Landskrona har inte ens hunnit skrivas ut innan bloggosfären skakas av Politikerbloggens kanske första bloggscoop: Moderaternas strategidokument avseende sverigedemokraterna.

  Enligt dokument som nu citerats av Politikerbloggen tänker moderaterna frysa ut sina sverigedemokratiska rivaler så gott det går; man ska av allt att döma inte ens prata med dem ("vi diskuterar...inte med sverigedemokraterna"), ty Sd ska betraktas som ett subversivt konfliktskapande parti:
  "Sverigedemokraterna är ett politiskt och ekonomiskt oansvarigt parti som utnyttjar människors osäkerhet (t.ex. arbetslöshet, misstro mot rättssamhället) och som medvetet använder etnictet och kulturella skillnader för att skapa konflikter i samhället."
  Det återstår att se om den moderata partiledningen verkligen lyckas trumfa igenom sd-strategin runt om i landet. Nye Muf-ordföranden Niklas Wykmans stöd förefaller man ha. Landskronamoderaternas stöd har man däremot i nuläget inte.

  Strategidokumentet kommer givetvis att mötas med raseri och häpnad från officiellt sverigedemokratiskt håll. Faran för Sd torde nu vara att man förvillas bort från sin nya arbetarpartilinje (riktad mot socialdemokraterna), och i partipropagandan istället börjar identifiera sig med de värden som moderaterna svikit. Först Reinfeldts barbarutfall, nu "kalla kriget" mot det folkvalda Sd! Ilskan mot moderaterna kan bli närmast okontrollerbar.

  Finns viljan till integration/assimilation?

  "Överskatta inte den svenska kulturens attraktion", varnar etnologen Karl-Olov Arnstberg: Invandrargrupperna vill bevara sin särart.

  Cykelmarodörerna i Uppsala

  På väg till fots hem från arbetet idag fann jag mig svärande över den cyklande uppsalaungdomen. Mycket få har belysning på cykeln. Jag nådde fram till rödljuskorsningen Råbyvägen-Väderkvarnsgatan precis när det slog om till rött. Skymningen hade infunnit sig för någon halvtimme sedan.

  Då kommer som ett jehu en yngling på en cykel helt utan belysning. På pakethållaren fraktar han ett stycke jämnårigt fruntimmer. Trots omslaget till rött brakar han rätt över korsningen. Olyckligtvis undviker samtliga passerande bilar att tillrättavisa denne cykelmarodör. Jag tror att han skulle ha mått bra av en kofångare eller två mot veka livet.

  Chock i Junilistan

  Junilistans Marcus Friberg på väg mot moderaterna?

  Game, set, och snart match?

  SD Landskrona visar tydliga tecken på att vara en av de marknadsliberala lokalavdelningarna inom sverigedemokraterna. Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet hade man lagt ett förslag om att utreda införandet av privat hemtjänst. Inget häpnadsväckande med detta.

  Häpnadsväckande kan det dock kallas att den moderatledda alliansen i kommunen faktiskt lade sig för de sverigedemokratiska fötterna och röstade bifall. Sd fick bestämma, och snart blir det privatanställda hemsamariter i Landskrona!

  Det är inte lätt att vara skånsk socialdemokrat idag.

  Splittrat i SD Kalmar län

  Mattias Bäckström-Johansson gjorde för en tid sedan sitt namn känt inom den nationella rörelsen i Sverige genom att hastigt och lustigt sätta gummistämpeln under kommunens senaste beslut om flyktingmottagande. Sd sätter alltså i Oskarshamn och i Kalmar län humanitetens flagga högt.

  Men vad får man höra idag? Bäckström-Johanssons sverigedemokratiska partivänner i Kalmar kommun har vänt sig emot inte bara mottagande av flyktingar utan till och med mottagandet av flyktingbarn. Enligt pressrapporteringen från fullmäktigemötet i Kalmar ska det från sd-håll ha yttrats ord som "potentiella knarklangare, våldtäktsmän och mördare".

  Det är inte lätt att veta vad man röstar för, när man röstar Sd.

  27 november 2006

  Politisk polis

  Det meddelas idag att svensk polis kommer att nerprioritera vardagsbrottsligheten och istället fokusera i högre grad på politiskt och etiskt motiverad brottslighet, s.k. hatbrottslighet.

  En ulv i fårakläder?

  Mystiken tätnar kring Niklas Wykman. Den småländske uppstickaren med germanskt utseende slog ju något överraskande ut uppsalasonen och utlandsadopterade Mattias Thorsson i valet till ordförande i Moderata ungdomsförbundet.

  Bloggen har tidigare tipsat om att Wykman verkar vilja tona ner kampen mot sverigedemokraterna, medan däremot Thorsson sagt sig vilja göra detta till en huvudfråga. Idag får man så höra från Henrik Alexandersson att Wykman inför folkomröstningen 2003 om europeiska monetära unionen ställt sig på nejsidan, d.v.s. på samma sida som vänstern, miljöpartiet och sverigedemokraterna! Vad är det som håller på att hända?

  Älgarna demonstrerar...

  Reaktionäre sd-bloggaren Robert Boström sticker ut hakan ordentligt genom denna postning, gjord igår:
  "Hade nu Nationaldemokraterna varit ett demokratiskt och nationalistiskt parti så hade man visat historia och tradition större respekt och marscherat den 30:e november. "
  Betyder detta att kontroversiella SD Örebro i demokratins namn planerar en rejäl marsch till 30 november i år? Bloggen, såväl som particentralen i Lund, väntar med spänt intresse.

  26 november 2006

  Dålig förlorare i MUF

  - Muf kommer jag med all säkerhet inte engagera mig i mer.
  Så säger valberedningens förslag, Mattias Thorsson, sedan han förlorat kampen om förbundsordförandeposten i moderaternas ungdomsförbund vid en omröstning på årsmötet i Sollentuna. Ungdomsförbundet kan alltså skatta sig lyckligt att man istället valde Niklas Wykman till ordförande, för vilket förbund behöver en ordförande som engagerat sig bara för det uppdrag han kan ro hem för sig själv?

  På måndag ska Thorsson enligt egen uppgift återgå till sitt jobb som chefsutvecklare. Är nu inte detta att sätta bocken till trädgårdsmästare? Jag tror inte de chefer som ska "utvecklas" har något riktigt behov av att lära sig hur man ska sätta sig i ett hörn och sura när man förlorat en viktig omröstning.

  Optimalt valsystem

  Frågan uppkom i går lördag varför jag anser det svenska valsystemet vara mindre än optimalt. Är inte det proportionella valsystemet bättre än majoritetsvalsystemet, eller vad? Frågeställningen ska här ges ett sammanfattande svar, eftersom en bloggpostning egentligen inte tillåter ett uttömmande resonemang i denna stora fråga.

  Det svenska valsystemet av idag är vid val till riksdagen uppbyggt av den jämkade uddatalsmetoden, avsedd att ge varje röst lika stor vikt, samt 4%-spärren, avsedd att underlätta bildandet av regering. Dessa två målsättningar är grundläggande även för följande vision av det optimala valsystemet.

  Jag menar för det första att lagstiftaren stannat för tidigt, när han gjort sin bedömning av hur varje röst ska ges lika stor vikt. Vad är en röst? Man bör gå vidare, förbi det som idag består av placerandet av en parti- eller namnvalsedel i ett valkuvert. Röstens kärna är den politiska och personliga preferens varje väljare själv känner när han överväger sitt val.

  Hit hör dock inte de taktiska överväganden över spärrgränser och regeringsfråga som idag kan vara mer eller mindre helt bestämmande för en väljare, eller den illusion av preferenser som väljaren kan känna efter att ha mött en kompakt mur av ensidig, statligt finaniserad propaganda.

  För att i själva valsystemet säkerställa största möjliga korrelation mellan väljarpreferens, och den vikt denna preferens röstmässigt ges i valresultatet, förordar jag efter tysk modell för min del följande. Först sker ett uppdelande av riksdagsmandaten i majoritetsvalsmandat å ena sidan och proportionella mandat å den andra sidan. Sedan införs den s.k. single transferable vote, vilket innebär att varje vinnare av ett majoritetsvalsmandat har absolut majoritet och för de proportionella mandaten att ingen röst är bortkastad.

  Mandaten med proportionella val är så många, c:a 100, att alla partier som uppnår omkring 1% av rösterna också representeras i riksdagen, något som sker genom att alla dessa mandat fördelas i en enda valkrets (hela riket). De kvarvarande mandaten, c:a 249, är i sin tur så många att vi rimligen kan vänta oss att det i många fall räcker med 2 eller 3 partier för att bilda majoritet. Idag har vi som bekant 4 partier för majoritet, och under föregående valperiod 3 partier. För att något balansera överrepresentationen för de större partierna bör möjligheten för staten att dela ut partistöd begränsas till lika mycket stöd per avgiven förstahandsröst i det proportionella valet, endera för alla riksdagspartier, eller för alla partier överhuvudtaget.

  Som sagt var i början, valsystemet är en stor fråga. Skulle jag själv göra en längre utläggning skulle jag gärna komma in på en personlig käpphäst: Återinförandet av ett tvåkammarsystem.

  Panegyrisk hyllning

  Joakim Henrikssons postning Sverigedemokraterna är inte så farliga på Kulturrevolution är illavarslande för det etablerade samhället. När en så offentlig och panegyrisk hyllning till Sd kommer från en yngre borgerlig akademiker, då undrar man självklart när klockan slår för Alliansen.

  Henriksson är ju inte heller ensam: Kulturrevolution bloggar även utan hans medverkan sd-positivt och med sd-perspektiv. Än så länge bloggrollar man inte till sd-bloggar från Kulturrevolution, men så sker idag från medlemmen Carl-Robert Lindgrens personliga blogg. Man är inte själv sd:are, men Sd ses som ett fullvärdigt alternativ, vad det verkar.

  Alliansen står stadigt i mittenträsket. Om det inte går väldigt bra för Reinfeldt och Borg de närmaste åren, då kan man nog vänta sig ett betydande bortfall åt höger. Kanske blir det till Sd, kanske blir det till något annat.

  Optimalt valsystem

  Frågan uppkom i går lördag varför jag anser det svenska valsystemet vara mindre än optimalt. Är inte det proportionella valsystemet bättre än majoritetsvalsystemet, eller vad? Frågeställningen ska här ges ett sammanfattande svar, eftersom en bloggpostning egentligen inte tillåter ett uttömmande resonemang i denna stora fråga.

  >> Läs mer >> om ett förslag som garanterar representation för små radikala grupperingar, men som inte låter dem hålla den parlamentariska demokratin i ett stryptag.

  24 november 2006

  Världens mest demokratiska land

  Inom sverigedemokraterna råder just nu viss förstämning över att tidningen The Economist rankat Sverige som världens mest demokratiska land. Hela tiden denna längtan efter bekräftelse! Denna längtan kan väl delvis förstås, eftersom Sd är Sveriges mest hatade parti och de aktiva därför bespottats och förtalats mer än vad som ibland varit befogat.

  Men hemligheten bakom långsiktig politisk framgång är att inte hela tiden titta sig över axeln och undra över vad alla tänker. The Economist levererar partsinlagor precis som alla andra, och hur mycket vet man egentligen om gamla Sverige? Vi som bor här vet att demokratin mest är fernissa.

  Äntligen en kristen sverigedemokrat!

  Inte sedan Eva Nyman gjorde sitt inträde i Kyrkomötet har man kunnat känna Guds ande sänka sig över det sverigedemokratiska partiet, men nu finns där David Kronlid:

  - Vi borde missionera mer i muslimska länder, inte skapa stora muslimska enklaver i storstäderna.

  23 november 2006

  Tiderna förändras

  Sedan nya kommunfullmäktige i Helsingborg nu kommit igång konstaterar bloggen till sin förvåning av ortens socialdemokrater tar gamla högertidningen HD i försvar, och faktiskt kräver att kommunen ska sätta in dyrbara annonser i denna avisa.

  Har (s)-folket äntligen glömt den tid "när man stod med mössan i hand"?

  Reklam för bloggen

  I en av kommentarerna på Mattias Karlssons partiblogg ges idag den här oväntade puffen för Objektiv SD-blogg:
  "Gå in på Tommy Funebos Bloggspot om SD,han är inte klok i huvudet"
  Man bugar och tackar. Jag säger (skämtsamt) som en av synarna på gamla uppsalakåken sa när jag var nyanställd: "Blir man omtyckt, då har man inte gjort sitt jobb".

  Valet i Holland

  I valet till Generalstaternas andra kammare i Holland igår var inte invandring och integrationspolitik i fokus på samma sätt som i valen 2002 och 2003. I år var det ekonomin i fokus för holländarna. Den borgerliga regeringen har f.ö. redan fällt ner invandringens dammluckor så till den grad att inte mycket mer finns att göra för invandringsmotståndaren - han befinner sig i torrlagt område.

  Trots detta lyckades nya konservativa och antiislamska Frihetspartiet, lett av Geert Wilders, ro hem 5,9% av rösterna och en potentiell vågmästarställning. Utanför andra kammaren hamnade fortuynistpartiet "Een NL" med 0,6%, medan Pim Fortuyns parti självt halkade ner till 0,2%.

  Med Sd "besläktade" partier i Holland, totalt 6,7%. I Sverige fick Sd nöja sig med 2,9%.

  Tidstypiskt fusk

  Stefan Augustin, moderat kommunpolitiker i Burlöv, har fått sparken från sitt lärarjobb. Orsaken är att han lämnat in ett förfalskat examensbevis från Karlstads universitet för att styrka sin lärarbehörighet vid den skola i Höör där han jobbat.

  Hur kom skolan fuskaren på spåren? Augustin var en lika usel förfalskare som lärare, och hade stavat fel på det falska examensbeviset! I verkligheten hade han aldrig ens börjat studera till lärare.

  Hat tip till Gudmundson.

  Mona Sahlin ej trolig (s)-ledare

  TV-mannen Per Gudmundson anser att Mona Sahlins intelligens inte kan underskattas. Hon gillas inte av socialdemokraternas vänsteflygel, men är mest pragmatisk (=mest principlös) av de som tävlar om platsen som Göran Perssons efterträdare som partichef:
  "Mona Sahlin är i mina ögon den mest pragmatiska av kandidaterna. Hon kan nog tänka sig vad som helst, i den mån hon tänker. Men hon är genuint hatad av stora delar av befolkningen (inte minst av de många sosseväljare som är beredda att gå till Sverigedemokraterna)."

  22 november 2006

  Flytten av Bobbys mamma

  Niklas Svensson förstår inte varför man flyttat "Bobbys mamma" från häktet i Jönköping till häktet i Visby. Svaret är väl givet?

  1) Hon sitter och klagar (=väntar på högre instans), 2) häktet i Jönköping är ett omlastningshäkte med tidvis hög beläggning, 3) alla häkten har hög beläggning nu, taket nås varje år i oktober och februari, och 4) häktet i Visby ligger så off, så där finns ofta någon eller några extra platser att bjuda på.

  "Vården" behövde hennes plats, därför fick hon byta häkte.

  Biter den hand som födde honom

  Niklas Svensson, då expressenjournalist, nu frilansare; i en postning på bloggen talar han idag om att Bonniers fifflar med det statliga litteraturstödet. Fara å färde för Bonniers, ty det är nya kvastar som städar på kulturdepartementet.

  Från en högskolestuderandes dagbok

  "För varje dag som går blir jag mer och mer som Göring - en sol och vårarnazist som vill ha lyxartiklar. Man kanske skulle ta över Sverigedemokraterna och göra om det till ett hederligt parti för "Volk unt Faderland" - istället för det mesparti det är nu - jag är ju på G nu, i en riktigt socialdarwinistisk fas."

  SD är större än Coca Cola!

  Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2006 (pdf), en intervjuundersökning genomförd under oktober i år, ses inte varumärket sverigedemokraterna som sinnebilden för allt vad svenskt är. IKEA gillas av 80%, medan bara 4% gillar Sd:s varumärke. En liten tröst är dock att de politiska partierna i genomsnitt bara gillas av 16%.

  Mera uppmuntrande för den sverigedemokratiska particentralen i Lund är varumärkeskännedomen. Det visar sig att hela 97% känner till Sd, vilket visserligen inte är mer än för folkpartiet och moderaterna, men ändå fantastiskt eftersom Sd är en organisation i social ostracism.

  Sverigedemokraterna är ett mera känt varumärke i Sverige än vad EU-kommissionen (96%), Svenska Kyrkan (95%), Riksbanken (94%) och Coca Cola (94%) är! Sd-hatarna på Dagens Nyheter sitter på ett varumärke som bara är känt av 82%, d.v.s. betydligt mindre än för Sd.

  Förvånande beträffande sverigedemokraterna i förtroendebarometern är frågan om man anser "de flesta svenskar fått det mycket bättre de senaste 10-15 åren". Här svarar 22% av sverigedemokraterna ja, medan bara 14% av moderaterna, 13% av folkpartisterna och 12% av sossarna svarar ja. Övriga riksdagspartiers sympatisörer ligger alla på låga 4-5%.

  Detta betyder att en ungefär dubbelt så hög andel av sverigedemokraterna som övriga partiers sympatisörer tycker att Göran Persson gjorde ett toppenjobb som statsminister. Trotsar detta all logik eller trotsar detta all logik??

  Rättshaveristiskt beteende

  I måndags kväll tvingades jag (återigen) totalsåga en sd-insats i media. Det var alltså fråga om Stefan Olsson i SD Landskrona, vilken helt aningslöst ställde upp i ett reportage för SVT:s samhällsprogram Faktum. I programmet lackade Olsson ur på Landskronas toppsosse, efter programmet lackade han ur på Objektiv SD-blogg, och Olsson funderar nu på att polisanmäla er förbundne bloggare:
  Hejsan Tommy.För det första är jag ingen skinnskalle har aldrig varit och kommer ALDRIG att bli.Det du påstår är förtal i högsta grad.Överväger att polisanmäla dig.Hälsningar Stefan Olsson SD Landskrona
  Anmäl på du, Stefan. Det är din rätt. Men kanske borde du tänka på det parti som du fortfarande företräder i kommunen. Är Sd verkligen betjänt av ännu mer associationer med rättshaverism? Jag antar att du funderar på en anmälan om förtal. Förtal är ett målsägandebrott, och som politiker anses du måsta stå ut med det mesta. Anmälan=Lönlös. Dessutom har jag ju rätt i sak! Vari ligger förtalet? Varför i hela glödheta ställde du upp i programmet? Alla andra landskronabor försvann som en vit rök så fort TV-teamet presenterat sig.

  Tyvärr blev även Stefan Olssons sambo Carina Herrstedt lidande av programmet och av bloggens rättvisa och välfunna kritik. En kommentar har inkommit från henne:
  Är Robert Aschberg på EXPO också skinnskalle? För alla utan hår är väl det.Jag har bott med Stefan Olsson snart 10 år och jag om någon borde veta att han inte är en skinnskalle,han har taskig hårväxt, vilket kan drabba alla.

  Ni säger att programmet var vinklat, om ni bara visste hur mycket. men det är ju inte konstigt när man som programledare varit aktiv i ung vänster. Stefan har gett reportern alla siffror om invandring och brott i Landskrona och sa klart och tydligt till henne att våldsbrott inte minskat.När det gäller nollavtalet som redan finns ,menade Stefan att Landskrona inte skulle ta emot fler flyktingar,för vi skulle först hjälpa dem som redan var här.Landskrona har trots gällande avtal med migrationsverket ,tagit emot 179st flyktingar t.o.m sept i år.

  När det gäller det så kallade ghettot så var det för att visa var det bodde flest invandrare och inget annat.Reportern frågade om det var mycket brott här.Då svarade Stefan att det var inte så mycket brott vad han visste,förutom det med familjerna,som var muslimer och det var deras överhuvud s.k immamer som bråkade.

  Vi hade inte väntat oss att någon som företräder Expo som du gör skulle vara objektiva,för vad ni vill med SD är ju känt i hela Sverige.
  Hej Carina! I det här sammanhanget skulle Robert Aschberg också räknas som skinhead, om han nu varit sd:are och ställt upp för media. Inget ont om folk som har dålig hårväxt eller som fått sjukdomar i hårbotten m.m. - här handlar det om vanliga svenskars bild av Sd, och tänk själv efter vilka schabloner som Faktum körde ut i etern i måndags: Det var blågula hakkors, och det var mer i samma stil. En kille som kunde tas för ett medelålders skin var givetvis som en gudagåva.

  Och Carina - jag jobbar inte för expo. Vem har sagt att jag gör det?

  SD och Fässberg

  Utestängningen av sverigedemokraterna från Fässbergs gymnasieskola välkomnas idag av Göteborgspostens (GP) ledarsida. Man skriver där att "enligt skollagen skall alla som verkar i skolan, således även politiska partier, hävda skollagens grundläggande värderingar samt klart ta avstånd från det som strider mot dem".

  Sverigedemokraterna lever inte upp till GP:s version av skollagen, eftersom Mikael Jansson, ordförande i SD Göteborg, i en debattartikel talat om "den svenska värdegrunden", "den demokratiska nationalismen" och att "det blir allt svårare att hålla ihop vårt land när värderingar från när och fjärran krockar med varandra". Skolan har ingen plats för slik nationalism och främlingsfientlighet, menar man.

  På GP:s ledarredaktion har man blandat samman skollag och läroplan. Så mycket står dock i skollagen, som att "verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden".

  Förvisso är Mikael Jansson en farlig politisk extremist, men inte heller Jansson har på länge befordrat rasistiskt beteende. Hur som helst kan man i läroplanen för gymnasiskolan (lpf 94) läsa sig till att "främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser". Bör då inte Sd släppas in på Fässbergsskolan även om det GP påstår skulle vara sant? "Öppen diskussion"?

  Inte nog med detta: Läroplanen för gymnasieskolan propagerar i vissa delar för demokratisk nationalism. Där står bl.a. att "förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder." Det sägs vidare att "skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs".

  På gymnasienivå är det också en självklarhet att "alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen", något som ju särskilt poängteras i läroplanen för grundskolan. Ska sd-föräldrar behöva acceptera att de tvingas sända sina barn till skolor som hjärntvättar eleverna till systemokritiska moderater och sossar?

  Får bära hundhuvudet i UNT

  På Upsala Nya Tidning (UNT) läste man tydligen Objektiv SD-blogg igår, för idag skriver man om moderatbruttan Karolin A Johanssons gliringar mot Sd:s fullmäktigeledamot i Uppsala, Jocke Larsson, och dennes oförmåga att intressera sig för den kommunala budgeten.

  - I realiteten vet alla att den borgerliga budgeten kommer att gå igenom, lyder Larssons lama ursäkt för visad passivitet.

  Ska man bara väcka förslag som bedöms gå igenom? Med den inställningen lär det väl inte vara mödan värt för Larsson att motionera om någonting alls de närmaste fyra åren, för vilket sd-förslag skulle ha förutsättningar att röstas igenom i uppsalafullmäktige?

  SD, humanare än LO

  Tidningarna skriver idag om Sten Anderssons förslag om återvändarbidrag i Malmö kommunfullmäktige ("uuuh, så hemskt"). F-n tar bofinken? Nejdå.

  Bloggen Mothugg upplyser oss per omgående att LO väckte i princip samma förslag förra året. Men medan sd-förslaget bygger på "100% frivillighet" så ansåg LO att den som inte ville ta pengarna och åka hem skulle förpassas ur riket med våld, om så krävdes!

  Gammal sd:are startar ny blogg

  Gamle sd:aren Göran Hagberg är en ivrig bloggare. Nyligen gick han över gränsen och fick sin senast blogg raderad på grund av alltför häftig "kritik" av "mångkulturen".

  Men Göran ger inte tappt: I fredags dunkade han igång igen med en ny expressenblogg med lite mer rumsrent innehåll än senast, nämligen roliga historier.

  21 november 2006

  Näsbränna för miljövänstern

  - Uuuuuh, så hemskt, tyckte nyutnämnde miljöministern Carlgren tidigare i höst. Växthuseffekten kommer att göra så vi alla dör! Miljövänstern, särskilt dess avdelning inom massmedierna hängde snabbt på.

  Faktum är dock att hela kampanjen inte är mer än ett sätt att skrämma upp vanligt folk, och hetsa så att befängda miljöpartistiska tvångslagar kan fortsätta införas även under den nya regeringen. Svenska Dagbladet vågar sig idag på ett försök att tala om att kejsaren är naken:

  En professor i oceanografi i Göteborg dömer ut Carlgrens växthuskampanj, och beskriver temperaturväxlingarna under senare år som positiva. Bl.a. bidrar de till att göra klimatet mildare, och jorden blir bördigare i tidigare ofruktbara områden.

  Bloggen håller med, men anser också att det bor fler människor på jorden än vad jorden klarar av i ett långsiktigt perspektiv.

  20 november 2006

  Mötet ajournerat

  Fullmäktigemötet i Haninge ska ha blivit ajournerat ikväll, sedan ett par dussin Afa-ungdomar stört detsamma. Eftersom störningen tydligen kom som en överraskning, trots att Sd/Nd suttit med i församlingen sedan 1998, tvingades man bryta för att kalla in vakter.

  Märkligt. Nästa gång kanske man skulle pröva att postera ut en 3-4 mötesvärdar med varsin elbatong. Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning!

  Noncha SD

  Nyrasistiska Muf tänker tydligen inte välja sd-motståndaren Mattias Thorsson till ny förbundsordförande. Rola Brentlin tror på seger för smålänningen Niklas Wykman med 80-28, och får medhåll av Douglas Martinsson. Expressen-x:et Niklas Svensson har lärt sig googla och instämmer med Rola och Douglas.

  Istället för Muf-kamp mot SD (=Thorsson) kommer man att försöka nonchalera SD (=Wykman) efter bästa förmåga.

  Faktum: Hög töntfaktor

  Att det ska vara så svårt att fatta: Man ska inte släppa fram vilket blåbär som helst att tala med journalister, speciellt inte om man är ansvarig inom sverigedemokraterna. Vad hade man från ansvarigt sd-håll gjort ikväll? Låtit Stefan Olsson, en rookie och ett skinhead i SD Landskrona, göra en "djupintervju" med SVT:s Faktum. Katastrof för Sd. Tönt- och extremstämpeln förstärktes ytterligare.

  Faktum och Olsson åker ut till Landskronas ghetto. "Ouhhh, här är det mycket brottslighet - förra året fick polisen komma ut hit och medla i ett familjebråk". Man åker tillbaka till en gågata inne i centrum. "Ouhhh, här är det jättemycket brott". Reportern: "Men här verkar väl tryggt?". Olsson: "Ja, nu ja!". Olsson hann med flera andra pärlor, t.ex. den egna men hemliga brottsstatistiken som visar att våldet är på väg upp i kommunen. För att inte tala om nollavtalet med Migrationsverket, något som tydligen redan genomförts av sossarna.

  Allmänheten i Landskrona visade åtskillig mer politisk fingertoppskänsla än folket i SD Landskrona. Inte en käft ville uttala sig för TV. I min objektiva godhet har jag tidigare tipsat den sverigedemokratiska particentralen i Lund att ta efter det amerikanska 1800-talspartiet Knownothings, eftersom de flesta kontakter mellan sd:are och journalister har haft en tendens att avslöja lite väl mycket av vad som rör sig i en sd:ares huvud. Faktum är att ju inte ens presstalesmannen Jonas Åkerlund visat sig vara riktigt pålitlig.

  Mitt råd i dagsläget till Sd:s VU är att man begränsar rätten för sd-medlemmar att ö.h.t. uttala sig till medierna till 1) Åkesson, 2) Söder, 3) Jomshof, och 4) världens argaste Karlsson.

  Mer skamvrå för Jocke Larsson

  Bloggen har vid ett flertal tillfällen raljerat över att sverigedemokraterna fortfarande har undertecknads mobilnummer som kontaktnummer för Sd på riks-, distrikts- och lokal nivå. Alldeles nyss såg jag måttet rågat: Valkansliet vid Uppsala kommun ringde mig och frågade efter Jocke Larsson.

  Jag har ävenledes raljerat över hur oerhört slö hr Larsson är. Men hur jobbigt kan det alltså vara att informera kommunförvaltningen om sitt telefonnummer och andra kontaktuppgifter, när man nu lyckats glida på ett bananskal in i fullmäktige? Skamvrå för Larsson, så mycket borde han ha gittat med!

  Skamvrån för Jocke Larsson

  I det moderata lägret gör man sig nu lustig över att fullmäktigeledamoten Jocke Larsson (sd) inte gjort sig omaket att lägga något som helst förslag i samband med antagandet av kommunens budget i Uppsala. Skäms, Larsson!

  TV2 kl. 20.00

  SVT-programmet Faktum ger sin version av sverigedemokraternas Landskrona. Repris fredag kväll och lördag förmiddag.

  19 november 2006

  Islamskämt ej uppskattat

  Socialdemokratiska ledarskribenten Nina Unesi gillade inte Gudmundsons uppskattning av driften med islam i Grönköpings Veckoblad: "Det är viktigt att vi fortsätter betona att Islam är en fredlig religion. Annars vet man aldrig hur det går."

  Nina: "Är det meningen att man ska skratta åt skämtet? För i så fall: hihihihåhåhåhahahaheheheh Ojojojoj...*ramlar på golvet för att det är så roligt*...ajajajaj."

  Det var märkligt vad Nina upprörs av skämt riktade mot en religion som tillhör syrianernas arvfiender araberna. Jag funderar lite över vilka det är som Nina sviker med sin plötsliga underkastelse för Profeten; det syrianska folket eller Sveriges kristna västerländska civilisation?
  Det är den ökända hästen från Troja,
  moderniserad till "femte kolonn".
  Nina Unesi är en papegoja,
  som imiterar så gott hon har förstånn.

  Ett försuttet tillfälle för Sd

  En sifomätning idag visar att Alliansen förlorar stort och att Kartellen vinner motsvarande. LO-väljare strömmar från (m) till (s). Sverigedemokraterna, som tillfälligt parkerat kring 3%-strecket, förtigs i Svenska Dagbladets sammanfattning av mätningen.

  Det framgår dock så mycket att partiet gjort pladask efter årets ökning av kommunala mandat. Medierna rapporterar om Sd:s vakanta mandat och ovilliga fullmäktigeledamöter, men inte ett ord har sipprat ut från den sverigedemokratiska particentralen angående de plånboksfrågor som nu upptar en stor del av lunchrumsdiskussionerna runt om i landet.

  Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Vet ens partiledningen själv vad den anser om avgiften till a-kassan? Ett gyllene tillfälle att styra om en del av de missnöjda arbetarväljarna från (m) till (sd) har försuttits.

  Att vara sverigedemokrat är att vara kluven

 • Första riktiga fullmäktigesammanträdet i Karlstad: I en motion redan till detta första sammanträde föreslår sd-duon att den grandiosa kommunala parkanläggningen Mariebergsskogen ska privatiseras efter bästa moderatmanér.
 • Första riktiga fullmäktigesammanträdet i Borås: Sd-ledamoten röstar med vänsterkartellen i samtliga tre omröstningar.

  Hur i all världen ska en vanlig svensk kunna veta vad han röstar för, om han röstar för Sd? Det kan bli höger, men det kan också bli vänster!
 • 18 november 2006

  Kulturnationalismens sista suck närmar sig?

  Robert Boström, medlem i det ännu ej uteslutna örebrodistriktet och kulturnationalistisk sd-debattör, tycker enligt uppgift att varbergsbloggaren Erik Hellsborns "skämtsamma" postning om Fredrik Reinfeldts antecedentia är "klockren".

  Så var det med den kulturnationalismen.

  Bloggscoop av Martin Tunström (s)

  En Sverigedemokrat som kränger böcker via ett nazistiskt bokförlag? Svaret är ja.

  Sverigedemokraterna populärt ord

  Sverigedemokraterna var det femte populäraste sökordet i den svenska bloggosfären under vecka 45.

  Politisk sekreterare

  Unge herr Kinnunen uppenbarade sig på burken idag i ett nyhetsinslag om Sd:s tomma fullmäktigestolar. Dumt med fri nomineringsrätt, tyckte han. Av bildtexten framgick att även Martin Kinnunen kan titulera sig politisk sekreterare.

  Utifrån sett händer ingenting i sverigedemokraterna. De partiaktiva är ivrigt sysselsatta med att fördela politruktjänster och andra personliga favörer mellan sig. Den idealism som en gång funnits, har nu köpts upp av farbror staten.

  En del saker förändras aldrig...

  Nu är det över 2 månader sedan jag första gången fyllde i formuläret på partiets hemsida, där jag dels ville bli medlem( hemskick av inbetalningskort) dels ville bli kontaktad då jag vill engagera mig aktivt.

  För ungefär en månad sedan upprepade jag proceduren, men betalade då medlemsavgiften direkt på internet.

  HAR FORTFARANDE inte hört nåt, sett nåt eller känt nåt!!!

  16 november 2006

  Ulvar i fårakläder

  Folket i de högre skikten av sverigedemokraterna är dels lite obildade (barbarer?), dels lite godtrogna. De tror att polisen är till för att skydda dem, och därför behövs inga egna säkerhetsåtgärder kring möten, andra partiarrangemang, utsatta medlemmars bostäder o.s.v. Bloggen har påtalat det felaktiga i denna förtröstan på polisen vid ett flertal tillfällen, men det har ständigt varit för döva öron.

  Högermännen på bloggen Kulturrevolution låter antyda att denna polispositiva sd-mentalitet är tämligen naiv. Signaturen Brynte Cronsköld skriver så här i sin senaste postning igår:
  "På polishögskolan ägnar man sig nämligen åt ett förfarande som skulle utlösa en nostalgitripp hos vilken grånad DDR-politruk som helst. På polishögskolan frågar man de sökande vad de tycker i olika politiska spörsmål och gallrar ut dem därefter. När min vän var på intervju satt han inför en trojka som frågade honom vad han tyckte om homoadoptioner, invandring, mångkultur, feminism och så vidare."
  Följ gärna Bryntes länk om Birgit Hansson, rektor på Polishögskolan. Hon har varit aktiv i samma parti som Kenneth Sandberg. Vänsterpartiet.

  Erik går på i ullstrumporna

  Fredrik Reinfeldts antipatriotiska utspel i Ronna igår har hittills visat sig fungera som ett högoktanigt bränsle för de sverigedemokratiska bloggarna. Varbergsbloggaren Erik Hellsborn skriver ikväll om statsministern slash afrikaättlingen Reinfeldt. Upprördheten understryks av en illustration från Weine Bergs tecknarstuga.

  Nu väntar jag på reaktionen från vår flitigt kommenterande teliakund. Det blir nog inga milda ord.

  Nya vänner för SD

  Det lönade sig för Sd att slänga semitoskepticismen på soptippen, och att tona ner 33-punktsprogrammet. Idag ställer sig t.o.m. Expressen sig på sverigedemokraternas (principiella) sida: "Människor förföljs och hotas för sina politiska åsikters skull. Men om detta är det beklämmande tyst i det politiska etablissemanget."

  Idag är sannerligen Reinfeldt trängd från oväntat håll.

  Glädje i eländet för motståndare

  "Det enda som är bra med att SD fått plats i kommunfullmäktige är att hundratals nya lokala AFA-grupper kommer att startas runtom i landet."

  Kurt om den nationella självförnekelsen

  "Uschekta, uschekta för hela herligheten och ett stort farvel till alltihop."

  15 november 2006

  Kampen mot SD står högt

  Mattias Thorsson, född i Madras, Tamil Nadu, är föreslagen som ny ordförande för MUF efter avgående Johan Forsell. Han säger idag i sydsvenskan.se att kampen mot Sd står högt på agendan:

  Det var egentligen rasismen och den svenska gruppmentalitet jag förknippar med socialdemokrati som gjorde att jag engagerade mig i politiken när jag var 16 år. Sverigedemokraterna är ju den yttersta konsekvensen av det grupptänkandet. En hel del unga jag träffat har röstat på dem utan att vara rasister.

  Här hetsas det mot folkgrupp

  Indiska män lata.

  Barbarer

  "Ursvenskt är bara barbariet."

  Självhatets bleka krankhet

  Jag brukar ibland säga att sverigedemokraterna är sina egna värsta fiender. Om detta är sant bör man helt stilla kunna sätta sig ner och vänta på att partiet sjunker ihop och skrumpnar. Men så enkelt är det inte, för genom sitt omåttliga nationella självhat och sin i vissa delar häpnadsväckande brist på politisk fingertoppskänsla göds den mylla varur sverigedemokraterna växer av de etablerade politiska partierna, inte minst moderaterna.

  Idag gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt sitt första besök som statsminister ute i verkligheten. Hans välbevakade bilkortege begav sig till den syrianska stadsdelen Ronna i Södertälje, och där ska statsministern bland annat ha parafraserat Esaias Tegnér genom att yttra "Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån" (egentligen: All bildning står på ofri grund till slutet/ blott barbariet var en gång fosterländskt).

  Det var ju trevligt - statsministern ser sig som ledare för en nation av barbarer! Men den gode nationalisten Esaias Tegnér hade mer att säga, och skulle knappast uppskatta det sätt varpå statsministern missbrukar skaldens ord. I sin Skål i götiska förbundet diktar Tegnér följande:
  Vad storsint är handlat i farans stund,
  Vad skönt som är bildat i Norden,
  Vad ädelt som blomstrar på järnmängd grund,
  Det kommer dock allt från det gamla förbund,
  Församlat på toppen av jorden.

  Så länge det finns av den fria ätt
  Blott två, mellan fjällen och Sundet,
  Som låga för sanning och våga för rätt,
  Så länge bryts icke förbundet så lätt;
  En skål för det fasta förbundet!
  Statsministersbesöket i Ronna kommer med all säkerhet att ge kraft åt både sverigedemokraterna och andra grupper vilka försöker öka de patriotiska och nationella känslorna i Sverige och öka aggen mot det mångkulturella samhällsprojektet.

  13 november 2006

  "Hur länge skall du, Catilina, fresta vårt tålamod?"

  Södertälje kommun är en generös och välvillig kommun. Man stod beredda att betala ut 680 000 kr i partistöd till sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden, trots att ende mandatinnehavaren Peter Öström direkt efter röstsammanräkningen "övertalats" av distriktsordföranden Johan Rinderheim att svika partiet och avgå från fullmäktige.

  Herr Rinderheim är dock inte den som lämnar några luckor. Genom att i distriktet nogsamt se till att lokal partiorganisation saknas i Södertälje har han sett till att partiet går miste om pengarna ifråga. 2001 gjorde han sig skyldig till nästan exakt samma sak i Haninge kommun. Hur länge tänker egentligen partiledningen tolerera denna odugling?

  12 november 2006

  Stoppa rasismen

  Sverigedemokraterna håller sig sedan 2001 med en egen infosajt om rasism. Den leder sina spår tillbaka till den beramade gängvåldtäkten av en svensk flicka i yngre tonåren, i ett parkeringshus i stockholmsförorten Rissne. Sajten finns på adressen www.stopparasismen.com och har i det förgångna återaktualiserats vid ett par tillfällen. I nuvarande skick är dock sajten föråldrad; den använder sig av facklan, den avskaffade partisymbolen, och av statistik som idag inte är riktigt aktuell.

  Om inte SD IT har tid att aktualisera Stoppa rasismen kanske det är dags att ta ner den från nätet. Eller har man tid?

  Majed är kille

  Nu är nog frågan om Majed Safaees genustillhörighet utredd. Sverigedemokraternas självutnämnda nemesis är kille, 24 år och bosatt i Härnösand.

  Förnyade dementier från CB

  Bloggens förbundna i expressenbloggosfären sablade tyvärr ner postningen "På väg till Bryssel och Strassburg" i en kommentarpostning idag. Bloggen böjer sig förstås och erkänner sina misstag i tolkningen av CB:s förehavanden i riksdagskorridorerna. Vi tvingas stryka hennes namn från önskevalsedeln för Centern i valet 2009. Istället placerar vi våra förhoppningar på henne på stockholmscenterns riksdagsvalsedel för 2010. Kanske kan hon ta fru Ebtisam Aldebes tredjeposition från i år?

  Några ord till returkritik: CB borde kanske inte skriva ordet knulla i sin blogg (hon gjorde det i ovan nämnda kommentarpostning). Det är faktiskt rätt så många barn och ungdomar som läser Expressens webbsidor inkl bloggar!

  Förnyade dementier från CB

  Bloggens förbundna i expressenbloggosfären sablade tyvärr ner postningen "På väg till Bryssel och Strassburg" i en kommentarpostning idag. Bloggen böjer sig förstås och erkänner sina misstag i tolkningen av CB:s förehavanden i riksdagskorridorerna. Vi tvingas stryka hennes namn från önskevalsedeln för Centern i valet 2009. Istället placerar vi våra förhoppningar på henne på stockholmscenterns riksdagsvalsedel för 2010. Kanske kan hon ta fru Ebtisam Aldebes tredjeposition från i år?

  Några ord till returkritik: CB borde kanske inte skriva ordet knulla i sin blogg (hon gjorde det i ovan nämnda kommentarpostning). Det är faktiskt rätt så många barn och ungdomar som läser Expressens webbsidor inkl bloggar!

  Genusfråga

  Efter påpekande från Martin Tunström har jag gjort en googlesökning som tyder på att Majed Safaee är en kvinna. Om så är fallet beklagas självfallet att hon här på bloggen utpekats som karl. En bra idé för Majed kunde förstås vara att lägga upp en bild på det egna nyllet. Ska man tas på allvar som opinionsbildare går det inte an att köra med påse över huvudet, så att säga.

  11 november 2006

  Ny SD-blogg

  Luf-pampen Majed Safaee har dragit igång en egen sd-blogg. Jag tycker att han borde lägga sin kraft på den nya bloggen och lägga ner sitt engagemang i "info-sajten" antirasism.se. Bloggar man personligt, då har man rätt att vara partisk och vrång, som Majed. I många andra sammanhang är så inte fallet.

  I de fåtaliga postningar han hittills gjort har han dessutom hållit sig till fakta på ett förtjänstfullt sätt. Han har, liksom jag själv vid flera tillfällen, tagit Margareta Sandstedts och Jocke Larssons ord och vänt mot dem själva.

  På väg till Bryssel och Strassburg

  För några dagar sedan såg jag på TV ett hemmahosreportage från Linda Rosings trevliga trävilla. Hon visade upp Thomas Bodströms patetiska monumentalbiografi "700 dagar i Rosenbad". Boktipset hade kommit från CB, hennes "politiska konsult", inför kick-off:en som partiledare. Mycket bisarrt.

  CB har ju själv gått med i Centern, och hoppas på en plats i europaparlamentet 2009. Hon låter meddela på sin blogg att hon redan varit uttagen på en heldagsutbildning för nya påläggskalvar. Sen har hon faktiskt också fått en "nattlig rundtur" med en av partiets riksdagsledamöter och upptäckt att ledamotsrummens bäddssoffor inte är "knullbara".

  Bloggen önskar lycka till; kvaliteten på Centerns politiker skulle tveklöst förbättras med CB på en av taburetterna.

  På väg till Bryssel och Strassburg

  För några dagar sedan såg jag på TV ett hemmahosreportage från Linda Rosings trevliga trävilla. Hon visade upp Thomas Bodströms patetiska monumentalbiografi "700 dagar i Rosenbad". Boktipset hade kommit från CB, hennes "politiska konsult", inför kick-off:en som partiledare. Mycket bisarrt.

  CB har ju själv gått med i Centern, och hoppas på en plats i europaparlamentet 2009. Hon låter meddela på sin blogg att hon redan varit uttagen på en heldagsutbildning för nya påläggskalvar. Sen har hon faktiskt också fått en "nattlig rundtur" med en av partiets riksdagsledamöter och upptäckt att ledamotsrummens bäddssoffor inte är "knullbara".

  Bloggen önskar lycka till; kvaliteten på Centerns politiker skulle tveklöst förbättras med CB på en av taburetterna.

  Ny på Metapedia

  Bitter över valkatastrofen i Borlänge och förvirrad efter fnurror på tråden i relationen med nya vännen Cecilia har Jimmy Windeskog nu registerat sig som användaren Alex & Mary på den nationellt inriktade wikin Metapedia.

  Jimmy uppger för bloggen att han upptäckte Metapedia efter att ha läst om den på favoritbloggen Objektiv SD-blogg. Tidigare har han redigeringskrigat sig bort från stora Wikipedia.

  Ny på Metapedia

  Bitter över valkatastrofen i Borlänge och förvirrad efter fnurror på tråden i relationen med nya vännen Cecilia har Jimmy Windeskog nu registerat sig som användaren Alex & Mary på den nationellt inriktade wikin Metapedia.

  Jimmy uppger för bloggen att han upptäckte Metapedia efter att ha läst om den på favoritbloggen Objektiv SD-blogg. Tidigare har han redigeringskrigat sig bort från stora Wikipedia.

  88 år

  Idag kl. 11.00 var det precis 88 år sedan kanonerna tystnade på Västfronten. En dag att minnas även för svenskarna, då och nu ett fegt folk.

  Dålig press för Ekeroth i Israel

  Det faktum att Kent Ekeroth tillhör den filosemitiska delen av sverigedemokraterna har inte givit honom några pluspoäng i israeliska medier efter hans avsked från ambassaden i Tel Aviv.

  I en artikel publicerad i den stora vänsterliberala dagstidningen Haaretz 5 november tillåts den svenske ambassadören ge sin friserade version av det inträffade, medan Ekeroth inte alls ges tillfälle till kommentar. Dessutom kommenteras incidenten av vice talmannen i Knesset, arbetarpartiets Colette Avital, själv tidigare diplomat:
  - Det passar sig inte att använda en ambassad för att sprida propaganda för ett visst politiskt parti, särskilt inte om det handlar om material som är kränkande för en del av befolkningen. Om detta nu har varit fallet har ambassaden handlat korrekt. Om en tjänsteman spridit material från Kahane eller någon annan högerextrem grupp när jag var generalkonsul i New York skulle jag ha handlat på samma sätt.

  10 november 2006

  SD är vulgosossar

  Konservative Kurt Lundgren tror inte på Sd:
  Jag anser inte att Sverigedemokraterna är ett konservativt alternativ eftersom jag betraktar det partiet som en vulgärvariant av socialdemokraterna, vulgosossar.

  SD Hässleholm reagerar snabbt

  I vad som kan verka som en kobrasnabb reaktion på partiledningens och Jocke Larssons högeravvikelser under gårdagen deltog SD Hässleholm i följande uttalande.
  Idag finns det grupper som vill hindra människor med annat ursprung än det svenska att få sina rättigheter tillgodosedda. Vi fasar för att historien ska upprepa sig! Vi (kommer) att ha som målsättning att under mandatperioden med all kraft motverka denna pyrande främlingsfientlighet och fortsätta verka för (ett samhälle) där varje individ ges samma förutsättningar att bli delaktiga i vårt samhälle, och där vi ser det som självklart att hjälpa de människor som kommit hit för att skapa sig ett bättre liv.
  Frågan är nu: Kommer sverigedemokraterna att stå fast vid nuvarande diskrimineringslinje, eller kommer man att röra sig mot den position där SD Hässlholm säger att man befinner sig, med respekt för FN-deklarationen och principen om icke-diskriminering?

  09 november 2006

  OK för nazist vara med i SD

  Jonas Åkerlund i Radio Uppland angående Jocke Larssons folkfördrivningspolitik, dennes negativa inställning till mänskliga rättigheter och positiva inställning till diskriminering:
  - Han framför uppfattningar som inte ligger i linje med partiets linje, men så länge han inte gör anspråk på att företräda partilinjen har han rätt att framföra sin uppfattning.
  När sverigedemokraternas andre vice partiordförande och presstalesman uttalar sig är det förvisso partilinjen som läggs fram. Med utgångspunkt i det citerade uttalandet i radion idag kan sägas att det är fritt fram för nazister, fascister, åsanissemarxister och etniska krigare att bli medlemmar och förtroendevalda i sverigedemokraterna. Man är luttrad, men häpnar ändå.

  08 november 2006

  LUF:are avslöjar grov ideologisk avvikelse i SD Örebro

  I kommentarstråden på Jenny Travis postning om antirasism.se har brutit ut en mikrodebatt mellan Erik Almqvist (sdu) och Majed Safaee (luf). Almqvist har överraskats av Safaees påstående att Sd vill förbjuda alla minoritetskulturer i Sverige utom den samiska och tornedalsfinska.

  Det finns faktiskt sanning i Safaees påstående, men här märker man i vilket förhållande Safaee står till sanningen - och detta förhållande associerar till tankelogiken hos repressiva organ såsom SAVAK. I vilket fall som helst har Safaee försökt läsa på och haft tur när han hittat SD Örebros programdokument (pdf), en av få kvarvarande öppna pinsamheter från Sd:s janssonår.

  Lokala programmet för SD Örebro antogs 2002 och är utformat så att det fungerar som partiprogram för ett rikstäckande parti. Ett par av "hedenhösformuleringarna" från partiprogrammet 1999 finns kvar och bl.a. säger SD Örebro följande:
 • "Vi Sverigedemokrater accepterar inga andra minoritetskulturer än den samiska och det Tornedalsfinska språkområdet."
 • "De senaste decenniernas hållningslösa eftergivenhet i invandringspolitiken skall upphöra och ersättas med repatriering."

  Frågan är väl om nuvarande distriktsordföranden Daniel Spiik ens vetat om att detta står i det lokalpolitiska programmet för Örebro, men detta är ingen ursäkt. Man tvingas naturligtvis konstatera att programmet i fråga grovt avviker från Sd:s principprogram och faktiskt kräver kollektiv fördrivning av invandrare från Sverige.

  Men att som Safaee som officiell Luf-företrädare gör, och påstå att enligt officiell sd-mening minoritetskulturer ska förbjudas, detta är övermaga. Om man får förmoda att han bekänner sig till den parlamentariska demokratin så borde han ge Sd en chans, ett ultimatum: Han borde uppmana den sverigedemokratiska particentralen att leva upp till de stolta formuleringarna i sitt principprogram. Han borde uppmana dem att raskt utesluta sitt örebrodistrikt. Om detta görs, då kan det lokalpolitiska programmet ses som en intethet. Om inte, då skulle ju Safaee ha avslöjat ännu ett hål i fasaden hos Sd!
 • Länkrensning

  Sverigedemokrater är understundom folk med dålig ork. Många sd-bloggar kommer, blir läsvärda, men tappar sedan farten och de nya postningarna uteblir. Bloggen har därför idag sett sig föranlåten att rensa lite i bloggrollen.

  Pulsa danura

  Sdu-pampen Erik Almqvist bloggar idag i lyriskt tonläge om den "pulsa danura" (arameiska för "eldpiska"), som utfärdats av en rabbindomstol mot den första Jerusalem Pride, som nu fått de israeliska myndigheternas tillstånd att äga rum.

  Intressant. Jag frågar mig mot vem eller vilka Sdu skulle vilja ha en pulsa danura utfärdad om tillfälle ges. Det är allvarliga saker det här. Israeliske premiärministern Yitzhak Rabin mördades just efter att ha fått en pulsa danura på halsen.

  Beröringsångest minskar

  I en nyhetsnotis 27 oktober såg sig SD-Kuriren föranlåten att skriva "vit" istället för vit i ett utslag av beröringsångest och akut statsnationalism. Ångesten hade minskat till i förrgår, när man körde ut en nyhetsnotis om en lynchning. Man vågade då skriva vit utan citattecken.

  SD:are vill återinföra flickskolorna

  Anita Nordkvist, sverigedemokraten i Bollnäs, har börjat blogga. Hon tycker att det är en bra idé att återinföra flickskolorna.

  Äntligen en allierad för Janne Björklund (fp). Men vad kommer särartsfeministerna i den sverigedemokratiska particentralen att säga? Jag tror vi får se en motpostning från Mattias Karlsson.

  Postning nr 900: Slätt sågar LUF-sajt

  De senaste dagarna har diverse liberala bloggare gjort reklam för Luf-satsningen antirasism.se. Är detta gjort mot bättre vetande? Troligen inte. Henrik Alexandersson, skövdetjejen m.fl. är nog bara allmänt okunniga.

  Någon som inte är okunnig är Expos förre chefredaktör Richard Slätt. I en egen kommentarpostning underkänner han antirasism.se:
  Nu fick jag upp ögonen för ytterligare en hemsida om Sverigedemokraterna som på något vis är ett initiativ av någon uppkomling i Liberala Ungdomsförbundet. Då jag stör mig något galet på sidan så är det dags att skjuta lite skarpt mot den.

  07 november 2006

  Våld och hot hjälper

  Våld och andra manifestationer från vänstern som leder till stora polisinsatser må ge Sd större sympatier i valmanskåren. Ur en aspekt gör den politiska klassen och extremvänstern dock rätt när de trakasserar och förföljer sd:are och likställda: En fungerande rekrytering omöjliggörs för Sd.

  Nu står sverigedemokraternas plats i Skurups kommunfullmäktige tom.

  06 november 2006

  AFA:s hemsida

  I det nationella lägret jublas idag över att Afa inte betalat årsavgiften för sin internetsida. OK, antifa.se är borta, men sen har vi ju antifa.nu...

  Wikipedia får konkurrens

  Undertecknad har varit aktiv som skribent på svenska wikipedia i ett par år, jag blev sysop där i februari 2004. De senaste tre kvartalen har jag dock dragit ner rejält på aktiviteterna där, eftersom hela projektet håller på att glida ner i vänsterträsket. En poäng med wikipedia har ju annars varit NPOV ("neutral point of view"), d.v.s. artiklar som är objektiva och opartiska.

  Folk inom den nationella rörelsen har uppenbarligen gjort samma observation vad avser vänstervridningen av wikipedia. I vilket fall som helst lanserar man nu en ny, svenskspråkig nationalistisk wiki under namnet Metapedia där man tänkt sig att analysera och beskriva världen utifrån den nationella horisonten.

  Det hela kan komma att utveckla sig till en pinsamhet för den sverigedemokratiska particentralen i Lund. I metapediaartikeln om sverigedemokraterna beskrivs partiet inte som ett populistiskt förrädarparti, utan som ett nationaldemokratiskt parti. Arbetssättet inbjuder också till en fraternisering mellan aktiva sverigedemokrater å ena sidan och nazister och andra radikaler å den andra sidan. På particentralen hade man naturligtvis helst velat bli bespottade i den nya wikin och behålla rågången till NS-organisationerna även i övrigt.

  Uppbackning från regeringen

  På sin Muf-blogg tog Johan Forsell, statsministerns stabschef, i fredags upp bl.a. ekerothaffären. I postningen skrev han:
  "Ett inte lika illa exempel stod den svenska ambassaden i Tel Aviv för, som inte låter en praktikant jobba kvar med motiveringen att han är sverigedemokrat. Kanske finns det mer graverande information som inte står i tidningarna, men om uppgiften är sann är det allvarligt.

  I Sverige måste vi vara generösa med att tillåta olika politiska uppfattningar så länge man sköter sitt jobb.
  "
  Ännu en milsten passerad för sverigedemokraterna såväl som för oppositionella i allmänhet: En hög regeringstjänsteman tar för första gången Sd:s parti, och uttalar sig dessutom mot den hittills väl utbredda användningen av yrkesförbud, något som drabbat lärare, jurister m.fl.

  05 november 2006

  LUF menar allvar!

  Alltmer tyder nu på att Luf faktiskt menar allvar med "informationssajten" antirasism.se. Skövdebloggerskan Johanna Nylander("Frihet, fildelning, feminism") gör ikväll reklam för sajten. Man har t.o.m. köpt domännamnet sverigedemokraterna.info för att rikta mer trafik till antirasismadressen!

  Ansvarig för pinsamheten är fortfarande Majed Safaee, folkpartiungdomens egen motsvarighet till Borat. Yakshemash...

  Dödsstraffets vara eller icke vara

  "Sveriges och Europeiska unionens inställning i den frågan är väl känd och vårt avståndstagande från dödsstraffet gäller utan undantag."
  Visserligen ser vi inget ställningstagande från riksdagen, men svenska regeringen har faktiskt omgående efter dödsdomen mot Saddam Hussein tagit avstånd från densamma. Bloggen är lite grann förvånad. Hade regeringen fått råda "retroaktivt" hade t.ex. större delen av tyska nazistpartiets ledarkader överlevt tribunalen i Nürnberg. Det hade kunnat bli en lustiger dans under perioden efter krigsslutet 1945.

  Ny LUF-satsning mot SD

  Svångremseffekten av folkpartiets valbakslag är tydlig på många håll. Ungdomsförbundet Luf:s internetkampanj mot Sd bär flera tecken på resurs- och kompetensbrist. Kampanjen består tydligen enbart av kampanjsajten antirasism.se, som sköts av iranske patrioten Majed Safaee, aktiv i Liberala studenter, Linköping, och förbundsstyrelseledamot i Luf.

  Intrycket av kampanjsajten försämras av ständiga språkfel, här hade man väntat sig mer av ungdomarna i det parti som ansvarar för både svensk skola och högskola. Det alltför starka anslaget i propagandamaterialet kan sedan tänkas ge sympatier för Sd, istället för avsedd motvilja. De flesta människor tar ju illa vid sig när de inser att de matas med klara felaktigheter. På Luf-sajten illustreras Sd:s historia av en stor bild på Robert Vesterlund och en bild på Ndu:s antågande vid Stockholm Pride häromåret. Sd bildades enligt Luf av rasister och nazister, och leddes länge av just en nazist.

  Det hela är ganska pinsamt. Jag hade inte väntat mig detta av Luf. Kampanjen ligger på samma nivå som de internetsidor som då och då produceras av Afa Norrköping.

  04 november 2006

  Partibyte för Bodström?

  Partibyte för Bodström?

  Jansson nazist

  Vice förbundsordföranden för Broderskapsrörelsen är säker på sin sak. Mikael Jansson (sd) är nazist.

  Ingen kunskapsrörelse

  Partiledaren Jimmie Åkesson (sd) har i ett radioprogram rört till det kring gängvåldtäkter och invandrarbrottslighet. 6 år efter Rissne är det alltså fortfarande dåligt bevänt med den interna utbildningsverksamheten inom Sd. Även om det är ont om aktivister i dagens Sd borde det väl ändå finnas en hel del partistödspengar som kunde brännas på en kunskapssatsning?

  Dödsstraffet

  I Irak meddelas det nu att man inom kort tänker döma Saddam Hussein till döden. I Sverige förväntar sig bloggen därför att riksdagen i ett enhälligt beslut tar avstånd från denna dödsdom. Om så inte sker, då borde väl dödsstraffet tas under övervägande även i den svenska lagboken?

  AFA-oro i Borås

  Johan Hellström (mp) rapporterar om ett sammanträde i Borås kommunfullmäktige, bevakat av polispiketen. Sverigedemokraternas nya kommunmandat leder till polisiärt merarbete runt om i landet.

  03 november 2006

  Nyttiga idioter

  Så gör Afa reklam för Sd, skriver Expressen idag. Så sant. Sverigedemokraternas bästa aktivister bär idag svarta luvor och är kommunister eller syndikalister. I brist på egna aktivister förlitar sig alltså Sd på att vänstern ska ge mediautrymme och allmänna sympatier för sina värsta motståndare.

  De militanta vänsteraktivisterna är nyttiga idioter. Vore de politiskt smarta skulle de aldrig göra något som riskerar leda till våld eller stora polisinsatser. Då skulle de istället satsa på ett fåtal stora antisdmanifestationer med många lugna och fina deltagare och en god organisation i stort.

  Unik åtgärd av polisen

  Biträdande närpolischef Mikael Storm åkte själv ut till kommunhuset för att titta på mejlet och diskutera hotbilden. Därefter gjorde han en polisanmälan med brottsrubriceringen "brott mot medborgerlig frihet".
  Agerandet från polisens sida efter Afa-hotet mot Sdu-mötet i Burlöv måste vara unikt; brottsbalksparagrafen om brott mot medborgerlig frihet används i princip aldrig annars. Det återstår att se om åklagaren går på samma linje. På grund av bevissvårigheterna i fallet kommer dock aldrig någon vägledande dom att avkunnas i domstol.

  02 november 2006

  Mer än ett år

  I ett års tid finansierades Kenneth Sandbergs tjänst som ombudsman på Sverigedemokraterna i Skåne av statliga medel, tror man på Expressen idag. På AMS har man hårdare testiklar än telavivambassadören hade i måndags, och värnar om lika villkor för alla.

  AMS kan om de vill. Men Kenneth Sandberg finansierades inte bara senaste året. Han var anställd som ombudsman på SD Syd med anställningsstöd från AMS från och med 2003.

  Quid pro quo

  Yvonne Ruwaida är ordförande i Centrum mot rasism (CMR), och ingen nöjd ordförande. Nya regeringens beslut att i två steg helt kapa den statliga finansieringen på 5,5 miljoner kommer att tvinga Ruwaida att lägga ner verksamheten, såvida man inte lyckas sälja sig till Arbetarrörelsen.

  I en kommentar i tidningarna igår ställde Ruwaida subventionerna till CMR i relation till det partistöd till sverigedemokraterna som stat och kommun tänker betala ut. "Vårt stöd är mindre än en tiondel av vad Sverigedemokraterna får. Det är inte rimligt."

  Klart att den antifascistiska och antirasistiska rörelsen ska ha rättvisa! Men det gäller både debet och kredit. Manifestationerna i Göteborg mot Sd:s deltagande i kommunfullmäktige tvingade den massiva poliskommenderingen att bl.a. stoppa kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Bara polisbevakningen kostade 1 miljon kronor. Kostnaden bör i rättvisans namn tas ur CMR:s statsanslag för 2007.

  01 november 2006

  Demokratur

  Richard Jomshof, SD-Kurirens chefredaktör, kommenterar idag på sin blogg ekerothaffären. Demokratur lyder rubriken, och i postningen är den jomshofska linjen att "oooh, sverigedemokraterna är ju så demokratiska och hur kan ambassadören i Tel Aviv påstå något annat?".

  Lite kul att Richard använder ordet demokratur; ordet har fortfarande en toristisk klang. Att han sedan går i den demokratiska fällan tycker jag är lite synd. Varför ska man alltid försvara sig som mest frenetiskt mot anklagelser om att inte vara fullblodsdemokrat? För en sverigedemokrat är det extra problematiskt att på detta sätt föra över spelet på motståndarens planhalva - med tanke på nationalistisk teoris förhållande till frågan om demokratisk inklusion går det inte för sd-sidan att vinna en sådan diskussion.

  Ordet demokrati i dagens svenska mening har en socialistisk klangbotten. Själv tycker jag att man bör söka andra politiska markörer. Varför inte kräva konstitutionalism? Själv kallar jag mig gärna konstitutionell monarkist. Frihet är ändå ett viktigare begrepp än demokrati.