29 november 2006

Bra insats av Söder

Ska jag döma efter hans eget referat i SD-Kuriren så tror jag att Björn Söder kan ha skrivit sina bästa yrkanden någonsin. Det är landstingspolitik i Skåne det handlar om, och Söder och har gjort en del yrkanden till förslaget om budget och verksamhetsplan för "Region Skåne". Vad jag förstår så vill Söder 1) dels värna svenska språket, och 2) dels stävja diskrimineringen av svenskar.

Socialdemokratiska landstingsrådet Uno Aldegren ska enligt uppgift i SD-Kuriren ha haft en debattartikel med i Helsingborgs Dagblad i morse, och där beskylla Söder för att vara både naziinfluerad och influerad av boernationalism:
"Vindarna från 30-talets Tyskland har tagit sig in i regionstyrelsens sammanträdesrum när rena apartheidsystem inom sjukvården förespråkas."
Så mycket väsen för att Björn Söder vill minska tolkservicen till ett minimum? Aldegrens påhopp slår nog tillbaka på honom själv, för hans opatriotiska inställning, men även för det faktum att Söders agerande är helt i enlighet med den nu gällande språklagen i EU-landet Lettland. Den lettiska språklagen av 1999 (doc) är i och för sig sämre än sin föregångare från 1989, men ändå ett under av språknationalism. Det är alltså fullt tillåtet att kräva att man i Sverige ska tala svenska!