23 november 2006

Valet i Holland

I valet till Generalstaternas andra kammare i Holland igår var inte invandring och integrationspolitik i fokus på samma sätt som i valen 2002 och 2003. I år var det ekonomin i fokus för holländarna. Den borgerliga regeringen har f.ö. redan fällt ner invandringens dammluckor så till den grad att inte mycket mer finns att göra för invandringsmotståndaren - han befinner sig i torrlagt område.

Trots detta lyckades nya konservativa och antiislamska Frihetspartiet, lett av Geert Wilders, ro hem 5,9% av rösterna och en potentiell vågmästarställning. Utanför andra kammaren hamnade fortuynistpartiet "Een NL" med 0,6%, medan Pim Fortuyns parti självt halkade ner till 0,2%.

Med Sd "besläktade" partier i Holland, totalt 6,7%. I Sverige fick Sd nöja sig med 2,9%.