22 november 2006

SD och Fässberg

Utestängningen av sverigedemokraterna från Fässbergs gymnasieskola välkomnas idag av Göteborgspostens (GP) ledarsida. Man skriver där att "enligt skollagen skall alla som verkar i skolan, således även politiska partier, hävda skollagens grundläggande värderingar samt klart ta avstånd från det som strider mot dem".

Sverigedemokraterna lever inte upp till GP:s version av skollagen, eftersom Mikael Jansson, ordförande i SD Göteborg, i en debattartikel talat om "den svenska värdegrunden", "den demokratiska nationalismen" och att "det blir allt svårare att hålla ihop vårt land när värderingar från när och fjärran krockar med varandra". Skolan har ingen plats för slik nationalism och främlingsfientlighet, menar man.

På GP:s ledarredaktion har man blandat samman skollag och läroplan. Så mycket står dock i skollagen, som att "verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden".

Förvisso är Mikael Jansson en farlig politisk extremist, men inte heller Jansson har på länge befordrat rasistiskt beteende. Hur som helst kan man i läroplanen för gymnasiskolan (lpf 94) läsa sig till att "främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser". Bör då inte Sd släppas in på Fässbergsskolan även om det GP påstår skulle vara sant? "Öppen diskussion"?

Inte nog med detta: Läroplanen för gymnasieskolan propagerar i vissa delar för demokratisk nationalism. Där står bl.a. att "förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder." Det sägs vidare att "skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs".

På gymnasienivå är det också en självklarhet att "alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen", något som ju särskilt poängteras i läroplanen för grundskolan. Ska sd-föräldrar behöva acceptera att de tvingas sända sina barn till skolor som hjärntvättar eleverna till systemokritiska moderater och sossar?