20 november 2006

Mer skamvrå för Jocke Larsson

Bloggen har vid ett flertal tillfällen raljerat över att sverigedemokraterna fortfarande har undertecknads mobilnummer som kontaktnummer för Sd på riks-, distrikts- och lokal nivå. Alldeles nyss såg jag måttet rågat: Valkansliet vid Uppsala kommun ringde mig och frågade efter Jocke Larsson.

Jag har ävenledes raljerat över hur oerhört slö hr Larsson är. Men hur jobbigt kan det alltså vara att informera kommunförvaltningen om sitt telefonnummer och andra kontaktuppgifter, när man nu lyckats glida på ett bananskal in i fullmäktige? Skamvrå för Larsson, så mycket borde han ha gittat med!