22 november 2006

Flytten av Bobbys mamma

Niklas Svensson förstår inte varför man flyttat "Bobbys mamma" från häktet i Jönköping till häktet i Visby. Svaret är väl givet?

1) Hon sitter och klagar (=väntar på högre instans), 2) häktet i Jönköping är ett omlastningshäkte med tidvis hög beläggning, 3) alla häkten har hög beläggning nu, taket nås varje år i oktober och februari, och 4) häktet i Visby ligger så off, så där finns ofta någon eller några extra platser att bjuda på.

"Vården" behövde hennes plats, därför fick hon byta häkte.