22 november 2006

SD är större än Coca Cola!

Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2006 (pdf), en intervjuundersökning genomförd under oktober i år, ses inte varumärket sverigedemokraterna som sinnebilden för allt vad svenskt är. IKEA gillas av 80%, medan bara 4% gillar Sd:s varumärke. En liten tröst är dock att de politiska partierna i genomsnitt bara gillas av 16%.

Mera uppmuntrande för den sverigedemokratiska particentralen i Lund är varumärkeskännedomen. Det visar sig att hela 97% känner till Sd, vilket visserligen inte är mer än för folkpartiet och moderaterna, men ändå fantastiskt eftersom Sd är en organisation i social ostracism.

Sverigedemokraterna är ett mera känt varumärke i Sverige än vad EU-kommissionen (96%), Svenska Kyrkan (95%), Riksbanken (94%) och Coca Cola (94%) är! Sd-hatarna på Dagens Nyheter sitter på ett varumärke som bara är känt av 82%, d.v.s. betydligt mindre än för Sd.

Förvånande beträffande sverigedemokraterna i förtroendebarometern är frågan om man anser "de flesta svenskar fått det mycket bättre de senaste 10-15 åren". Här svarar 22% av sverigedemokraterna ja, medan bara 14% av moderaterna, 13% av folkpartisterna och 12% av sossarna svarar ja. Övriga riksdagspartiers sympatisörer ligger alla på låga 4-5%.

Detta betyder att en ungefär dubbelt så hög andel av sverigedemokraterna som övriga partiers sympatisörer tycker att Göran Persson gjorde ett toppenjobb som statsminister. Trotsar detta all logik eller trotsar detta all logik??