13 november 2006

"Hur länge skall du, Catilina, fresta vårt tålamod?"

Södertälje kommun är en generös och välvillig kommun. Man stod beredda att betala ut 680 000 kr i partistöd till sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden, trots att ende mandatinnehavaren Peter Öström direkt efter röstsammanräkningen "övertalats" av distriktsordföranden Johan Rinderheim att svika partiet och avgå från fullmäktige.

Herr Rinderheim är dock inte den som lämnar några luckor. Genom att i distriktet nogsamt se till att lokal partiorganisation saknas i Södertälje har han sett till att partiet går miste om pengarna ifråga. 2001 gjorde han sig skyldig till nästan exakt samma sak i Haninge kommun. Hur länge tänker egentligen partiledningen tolerera denna odugling?