22 november 2006

Får bära hundhuvudet i UNT

På Upsala Nya Tidning (UNT) läste man tydligen Objektiv SD-blogg igår, för idag skriver man om moderatbruttan Karolin A Johanssons gliringar mot Sd:s fullmäktigeledamot i Uppsala, Jocke Larsson, och dennes oförmåga att intressera sig för den kommunala budgeten.

- I realiteten vet alla att den borgerliga budgeten kommer att gå igenom, lyder Larssons lama ursäkt för visad passivitet.

Ska man bara väcka förslag som bedöms gå igenom? Med den inställningen lär det väl inte vara mödan värt för Larsson att motionera om någonting alls de närmaste fyra åren, för vilket sd-förslag skulle ha förutsättningar att röstas igenom i uppsalafullmäktige?