20 november 2006

Mötet ajournerat

Fullmäktigemötet i Haninge ska ha blivit ajournerat ikväll, sedan ett par dussin Afa-ungdomar stört detsamma. Eftersom störningen tydligen kom som en överraskning, trots att Sd/Nd suttit med i församlingen sedan 1998, tvingades man bryta för att kalla in vakter.

Märkligt. Nästa gång kanske man skulle pröva att postera ut en 3-4 mötesvärdar med varsin elbatong. Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning!