18 november 2006

Sverigedemokraterna populärt ord

Sverigedemokraterna var det femte populäraste sökordet i den svenska bloggosfären under vecka 45.