29 november 2006

Feltolkning i Klippan

I ett referat från fullmäktige i Klippan hänvisar man från SD Klippans sida till lagen för att motivera sin avvisande hållning till modersmålsundervisning för invandrare. Man menar att grundskoleförordningen förpliktar en kommun "att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket", men att inget sägs om att kommunen ska betala för undervisningen.

Man ska aldrig hänvisa till en lag om man inte är säker på att man har en hållbar tolkning: I detta fall framgår det av 4 kap 4 § skollagen att undervisningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Därför är även modersmålet för invandrare kostnadsfritt. Hade Sd:s förslag gått igenom så hade kommunen förlorat i länsrätten.