29 november 2006

"Sida vid sida, tillsammans rycker de fram"

Enligt uppgifter i SD-Kuriren har Sverigedemokraterna och pensionärspartiet SPI lagt en gemensam motion till kommunfullmäktige i skånska Perstorp angående införandet av en äldreombudsman.

Det lokala närmandet mellan partierna kan komma att följas även av ett närmande på riksnivå, sedan malmöiten Jan Steimer avgått och efterträtts av kumlabon Barbro Enqvist som ordförande i SPI:s partistyrelse.