18 augusti 2012

Swed. Foreign Office prepared ...


Swed. Foreign Office prepared 2 extradite Assange to US provided DOJ affirms only life imprisonment on the table http://t.co/A9wNkaW4 #svpolSwed. Foreign Office prepared ...

Twitter idag
Twitter idag

22 september 2010

19 januari 2009

Lennart Sacrédeus - KD eller SD?

Vilken om någon riksdagsledamot ligger så nära Sverigedemokraterna att han skulle kunna lockas att byta parti? Bloggen jobbar enligt hypotesen att Kristdemokraternas Lennart Sacrédeus mycket väl skulle kunna dyka upp som etta eller två på SD:s valsedel till EU-parlamentet.

Sacrédeus sade i höstas att han känt sig hedrad över att bli tillfrågad om en plats på SD-valsedeln. Vilken annan riksdagsledamot skulle ha använt ordet hedrad i det sammanhanget? Dessutom ligger han illa till hos sin partiledning, även om man i en del uttalanden har försökt mildra utmanövrerandet av Sacrédeus. Sedan partifullmäktige 16 januari spikat valsedeln har man dock från partiledningens sida enligt en intern kritiker ägnat sig åt karaktärsmord av Sacrédeus, och enligt en moderat t.o.m. "offentlig avrättning". Trots detta vågar sig flera distriktsföreträdare i partiet på att i media kritisera behandlingen av sin partivän.

Erling Wälivaara, laestadiansk predikan och tidigare kyrkomötesledamot och riksdagsman för KD säger så här till LO-anknutna tidningen Världen idag.

- Jag känner mig ytterst tveksam till att arbeta för Kristdemokraterna i framtiden. Trakasserier har blivit legitimt och de som inte alltid tänker exakt lika som makthavarna riskerar att få en dolkstöt i ryggen.

Wälivaaras tveksamhet inför att överhuvudtaget stödja KD i framtiden är intressant. Om jag inte missminner mig var Wälivaara den ende som under kyrkomötets andra session 2003 uttalat ställde sig bakom någon av de motioner som vi SD:are lade fram för det året. Kan han tänkas hoppa över skaklarna och bli SD:are själv, om Sacrédeus visar vägen?

Valberedningen tillkännagav i december att Sacrédeus inte kommer med på den kristdemokratiska EU-valsedeln överhuvudtaget, trots att han var den som fick flest förstaplaceringar av alla i det interna provvalet och har stöd av sitt partidistrikt. Sacrédeus är stämplad som högerkristen, och i Göran Hägglunds parti är detta inte något positivt. Man har det ju nog så kämpigt med alla liberala allianskamrater utan att blanda in kristendomen i bilden. Den gällande strategin är att göra SD allmänborgerligt, något som i EU-valet paradoxalt ska göras med en Livets ordare (Ella Bohlin) som toppkandidat.

Provvvalet visade att Sacrédeus har ett ganska stort stöd i sitt parti. I LO-dominerade tidningen Världen idag uttalade t.o.m. riksdagskollegorna Vänerlöv, Skånberg och Oscarsson offentligt stöd för sin kollega. Någon majoritet var det dock uteslutet att han skulle kunna samla vid det partifullmäktige 16 januari, där EU-valsedeln definitivt fastställdes. Enligt en representant för majoriteten hade Sacrédeus gjort politiskt självmål. Sedan han valdes in i riksdagen 2006 har han gjort diverse internt kontroversiella uttalanden, något som inte alltför svårt i ett värdekonservativt parti med många halvtabun och en utpräglad beröringsångest. I riksdagen har han trots censurfiltret i riksdagsgruppen producerat en rad motioner och skriftliga frågor. Bara under det senaste riksdagsåret har den produktive Sacrédeus stått för följande.

 • En motion om "moderniserad partnerskapslag, bevarad äktenskapsbalk" av honom ensam, medan den kristdemokratiska riksdagsgruppen och samtliga andra kristdemokratiska riksdagsledamöter helt avstått från att motionera i denna för regeringen ytterst kontroversiella fråga. Motionen och alla de motioner som kräver det traditionella äktenskapets avskaffande kommer att behandlas under 2009, och få inverkningar på höstens kyrkoval.


 • I en motion under 2008 om sexualbrottslingar användes uttryck som "utländska stöldligor från framför allt Östeuropa" och "äldre och försvarslösa offer".


 • En annan ännu obehandlad motion kräver att inte bara den gravida kvinnan utan också barnet får ett ökat rättsskydd", vilket alltså innebär inte bara att Sacrédeus anser det ofödda barnet som ett barn och inte ett foster utan även att det ska ges rättsligt skydd. I sin förlängning skulle detta innebära ett totalförbud för aborter.


 • Vad gäller ett utvidgande av arbetsfältet för Forum för levande historia att omfatta även kommunismens förbrytelser har Sacrédeus stöd av många andra borgerliga riksdagsledamöter, men i en motion därom använder han sig av ordet nationalsocialism och inte nazism. Vidare anser han att studiet av Förintelsen inte enbart ska fokusera på judiska offer, utan även medlemmar av många andra etniciteter och grupper.


 • Rent nationalistisk blir Sacrédeus när han tillsammans med Eva Johnsson (kd) motionerar om Sveriges nationalsång: "Varje folk och nation har rätt till sitt ursprung och sin identitet – men också att i tacksamhet och kärlek, och utan missaktning för någon annan, få uttrycka detta." Folk, nation, ursprung, identitet?


 • Uppenbarligen på bekostnad av tornedalsfinska/meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch motionerar Sacrédeus om att stärka det finska språkets ställning i Sverige. Storsvensk nationalism? Ja.


 • Tillsammans med två partivänner och en moderat motionerade han mot Lissabonfördraget. Eftersom han är konservativ är han euroskeptisk.


 • Ytterligare en motion ansluter sig till SD och dess EU-politik, nämligen den starkt antiturkiska flerpartimotion motion där Sacrédeus ville brännmärka Turkiet för folkmorden på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. I den första omröstningen om en sådan motion under denna mandatperiod var Sacrédeus den ende KD:aren som röstade för, medan partivännerna svek vad de tidigare lovat sina väljare i frågan.


 • En skriftlig fråga angående Kairodeklarationen torde visa att Sacrédeus är islamofob, om än en mycket mera saklig sådan än de flesta sverigedemokrater.

Lennart Sacrédeus säger nu till Aftonbladet att hans tidigare nej till SD fortfarande gäller, trots nejet på partifullmäktige.

Jag är kristen och tror på människors lika värde och är och förblir kristdemokrat – oavsett vad partiledaren säger.

För att vinna över en självmedveten politiker som nyligen blivit utsatt för ett karaktärsmord eller en offentlig avrättning behöver alltså Jimmie Åkesson övertyga honom om att SD tror på människors lika värde, något som gällt på papperet för SD sedan 10 februari 2002. Om detta är möjligt beror i första hand på SD-sidan - hur mycket är man beredd att bjuda på i förhandlingar, och hur mycket är man förblindad i sin tro på att riksdagsplatserna redan är vunna? Vad Sacrédeus kan vilja ha säger han i princip i uttalandet till Aftonbladet.

För Sacrédeus del hoppas jag att han säljer sig dyrt och kräver att SD lovar att göra sig av med sitt politiska avskräde, från Ödåkra till Boden, och tonar ner sin politiska retorik mot "albabianer" och "afghanhundar" om han ska ställa sig till förfogande som oberoende kristdemokrat på EU-valsedeln. Meningsskiljaktigheterna mellan honom och SD är inte särskilt stora. Tänk bara på hans invandringsmotion från 2007.
En motion från riksdagsledamoten och före detta EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus och hans hustru Birgitta Sacrédeus krävde en strängare flyktingpolitik. En anpassning till EU, menade paret. Birgitta Sacrédeus, landstingspolitiker i Dalarna, stod i talarstolen och förde ett sorts ”svenskarna först”-resonemang

Bloggar: Thoralf Alfsson (sd), Per-Olof Hermansson (kd), Niina Hoffstedt (kd), Johan Ingerö (borg), Lars Göran Johansson (s), Rasmus Lenefors (s), Politikerbloggen (TV4), Tommy Rydfeldt (fp), Marcus Svensson (fp).

Tryckt media: DN, DN, EX, KT, SVD, Sydöstran.

Statsmedia: Ekot.

03 augusti 2008

Veritofobi

"Årtiondets viktigaste bok? Det är inte alls uteslutet att Veritofobi ("sanningsskräck") blir en av decenniets viktigaste böcker eftersom konsekvenserna, om det stämmer det som Dr. Jackson hävdar i boken, principiellt är enorma."

Så löd inledningen på den annons i Östermalms tidning som beställts och godkänts för psykiatern Thomas Jacksons nya bok. Annonsen kom emellertid att utan egentlig förklaring stoppas av tidningens chefredaktör. Vad är det då som är så kontroversiellt?

Jackson, länge aktiv i debatten kring s.k. apatiska flyktingbarn, myntade det nya ordet veritofobi, med innebörden "sanningsskräck hos journalister". I denna bok löper vid sidan av barnen flera andra trådar: Han menar att vi i Sverige inte gör någon skillnad på verkligt sjuka och rena lurendrejare, och att detta är förklaringen till att vi har världens "sjukaste" befolkning - med mer än dubbelt så många klassade som arbetsoförmögna än vad faller är i andra länder. Dessutom har Jackson förklarat krig mot medierna och den samlade journalistkåren, som han kallar "det förljugna mediaetablissemanget"; det är också här som han "ställt diagnos" på journalisterna, som han menar ha veritofobi, skräck för sanningen.

Med den bakgrunden är det kanske lättare att förstå den chefredaktör som inte ville låta honom göra reklam för sin bok på betald annonsplats.

Boken Veritofobi är enligt Jackson själv en skildring av hur barnläkare och sjukhuspersonal av omständigheterna blev tvingade in i ett scenario, där de själva gjordes till instrument för tvångssimuleringsvåldet mot barnen. Detta skedde "by proxy", d.v.s. genom att föräldrarna krävde aktiva åtgärder på de passiva barnen. En alldeles egen spets riktas mot Sveriges Television sedan samhällsprogrammet Uppdrag granskning undersökt händelserna kring de apatiska barnen och då även intervjuat Thomas Jackson (enligt honom själv på ett vinklat och oseriöst sätt), eftersom han använts som sakkunnig referens i den statliga utredning som gjordes kring barnens situation och som inte följde de ritningar som redan dragits upp.

Boken är personligt skriven, och det råder nog inget tvivel för läsaren att författaren är läkare och att han även gör sin litterära debut med detta verk på 140 sidor. Det blir en hel del hårda, ja t.o.m. opolerade attacker mot de grupperingar som väcker Jacksons misshag. Några exempel på de som får sig en skopa ovett:
 • Barnläkare: "Det är nämligen vetenskapligt väl beskrivet att barnläkare är de sista som ser och erkänner att barn misshandlas av föräldrar."
 • Journalister: "Barn misshandlas psykiskt på det mest fruktansvärda sätt i Sverige och alla som har påstått att barnen misshandlats har inte bara nonchalerats av svensk media utan också förlöjligats."
 • Politiker: "Att arbeta för folket ska man säga när man önskar bli rik och få makt i Sverige utan att vara företagare. Då räcker inte sanning långt."
 • Svenska kyrkan: "Kyrkan fortsatte sin inslagna linje att stödja sitt favoritlag och därigenom tyvärr indirekt fortsatte att skada barnen."

  Det är 140 lättlästa sidor, om man inte lätt stör sig på stundtals svepande formuleringar i ämnen som det ofta inte är opportunt att ta upp i dagens samhälle; det finns ett par ögonbrynshöjande exempel som jag valt att inte nämna. Mot slutet skriver Jackson att "att de som bidragit till övergreppen bör inför domstol”. Ett av kapitlen är också betitlat "Folktribunal mot svensk media". En arg läkare med judiciella ambitioner. Barnläkare och journalister får nog huka sig i bänkarna, för jag tror han laddar om!

  Bibliografiska länkar: Libris, Boksson, Bokus.


 • Bloggartaggar: , , , , , , , .

  30 mars 2008

  Nytt om Thomas Jackson

  Nytt inlägg om Thomas Jackson, som tycker till om EBM.

  Dr Jackson om EBM

  Svenske psykiatern Thomas Jackson, med verksamhet i både Sverige och Storbritannien, skriver i tidskriften Medicinsk access nr 2/2008 om hur begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet inom sjukvården börjat ersättas av det modernare evidensbaserad medicin (EBM). Jackson ser positivt på förändringen, som han tror kan leda till bättre kvalitet i vården.

  Jackson var en av de mest framträdande personerna i debatten om de apatiska flyktingbarnen, där han myntade uttrycket group malingering by proxy (se utredning om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom, pdf). Eftersom Jacksons slutsats ifråga om barnens tillstånd inte var ägnat att ge berörda familjer uppehållstillstånd i Sverige, kom han orättvist att beskyllas för att ha högerextrema kopplingar, något som antagligen avsåg att skada hans goda namn.

  Såväl publiceringen i ännu en ansedd svensk medicinsk tidskrift som det höga besökstalet för nätartikeln visar nog att Jacksons namn inte lidit nämnvärd skada!

  29 oktober 2007

  Ny adress

  Bäste besökare

  Efter sju sorger och åtta bedrövelser växlar jag nu över till en wordpressplattform på adressen tommy.funebo.se.

  Välkommen dit!

  19 oktober 2007

  De låter sig utnyttjas

  En utläggning till stöd för sverigedemokratisk kulturnationalism finns idag att läsa på Eskilstunakurirens webb:
  "Min flickvän och en del utav hennes vänninor är ur Samisk börd med rötter i Tornedalen, själv är jag ur Svensk Romanes"
  Detta sagt av en närmast fanatisk SD:are. De mest oväntade människor har alltså köpt den kulturnationalism med öppen svenskhet som partiledningen diskret saluför på Internet, sällan genom egna ord, desto oftare genom att släppa fram bloggkommentarer o.dyl. En öppen svenskhet som väl saknar stöd i partiets principprogram?

  En intressant analys i ämnet har gjorts av den utstötte SD:aren och ölkännaren Jimmy Windeskog. En zigensk-lapsk familj som jobbar för SD är en familj som låter sig utnyttjas mot sina egna intressen. Här får jag nog, till skillnad från annars, hålla med Windeskog.

  18 oktober 2007

  Jobbigt, jobbigt

  Sentio: Sverigedemokraterna backar från 3,7 till 2,8.

  17 oktober 2007

  SD Q

  Sverigedemokraternas kvinnoförbund har nu växt till sju aktiva. Ja, får man med sig fruntimren är allt möjligt.

  Inga gärningsmän i Abrahamsberg

  Förundersökningen gällande brott mot Michaela Stellnert, SDU-aktivist och sambo med förbundsordföranden Martin Kinnunen, har enligt uppgift idag på Politikerbloggen lagts ner. Kinnunen kommenterar beslutet på sin partiblogg och konstaterar där att polisen inte lagt två strån i kors för att finna de påstådda gärningsmännen.

  Sannolikt överklagar Stellnert åklagarens avskrivningsbeslut till högre åklagarinstans. Sannolikt får man inget gehör. I det läget vill det nog till att Sverigedemokraterna tillsätter rejäla resurser för privatspaning - i annat fall kommer alla att utgå från att hela anmälan var påhittad. En sådan skandal har partiet naturligtvis inte råd med.