30 mars 2008

Dr Jackson om EBM

Svenske psykiatern Thomas Jackson, med verksamhet i både Sverige och Storbritannien, skriver i tidskriften Medicinsk access nr 2/2008 om hur begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet inom sjukvården börjat ersättas av det modernare evidensbaserad medicin (EBM). Jackson ser positivt på förändringen, som han tror kan leda till bättre kvalitet i vården.

Jackson var en av de mest framträdande personerna i debatten om de apatiska flyktingbarnen, där han myntade uttrycket group malingering by proxy (se utredning om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom, pdf). Eftersom Jacksons slutsats ifråga om barnens tillstånd inte var ägnat att ge berörda familjer uppehållstillstånd i Sverige, kom han orättvist att beskyllas för att ha högerextrema kopplingar, något som antagligen avsåg att skada hans goda namn.

Såväl publiceringen i ännu en ansedd svensk medicinsk tidskrift som det höga besökstalet för nätartikeln visar nog att Jacksons namn inte lidit nämnvärd skada!