31 december 2005

Ekonomiska topplistan på Kompassen

"Topplistan" över högerbloggar på Kompassen ser f.n. ut så här, vad gäller den s.k. ekonomiska dimensionen:

1 Bulten i Bo 0,00
1 Entrepreneur 0,00
1 Pelpet 0,00
4 Raljant blog 0,05
5 Augusts dagboksblogg 0,13
6 Johanna Nylander 0,13
7 Patrick Wentzel -0,25
8 Sagor från livbåten 0,63
9 Johan Folin 0,70
10 Jksk 1,50
11 Sleeping Mossad 1,63
11 Subjektiv.se 1,63
13 Blå revolution 1,75
14 So F-g Liberal 2,01
15 State of the Nation 3,00
16 Frykmans liberala blog 3,00
17 Christian Swedberg 3,50
18 Jihad i Malmö -3,38
19 Fred -3,38
20 Stilla undringar -3,50
20 Xaqt.net -3,50

Den ursprungliga skalan från 10 till -10 var ideologiskt korrupt, och har därför i denna tabell ersatts med en gradering efter närheten till noll på skalan. Någon klar höger-/vänsterlinje har inte kunnat fastställas i tabellen, utan här har de tjugo främsta tagits med.

Sociala topplistan på Kompassen

För stunden ser "topplistan" över högerbloggar på Kompassen ut så här, vad gäller den s.k. sociala dimensionen:

1 Blå revolution 5,79
2 Bulten i Bo 4,36
3 Christian Swedberg 3,28
4 Joachim Holmqwist 2,00
5 Jihad i Malmö 0,00
6 Entrepreneur 0,00

Övriga registrerade bloggar ligger på minus, d.v.s. anses vänster.

28 december 2005

Borligheten

S-bloggaren Adran Kaba skriver om borgarna, som han konsekvent refererar till under epitetet "borligheten". I övrigt inte ett språkfel inom synhåll. Denna märklighet orsakar en flashback; för min inre syn ser jag en scen i Blade Runner.

26 december 2005

Anteckningar i juletid

Efter det vanliga uppsalaslasket på julafton träffas staden av en snöstormsunge framemot annandagsnatten. På juldagskvällen är luften vit, och man förmärker hur vardagarnas förbättrade snöröjning inte finns under helg. Efter julfirandet tittar jag lite på internetpolitiken.

På Smedjan skriver Pernilla Ström att "vi är sedan länge i fritt fall. Därför kan ryggradslösa oduglingar klamra sig fast vid taburetterna". Återigen tycker jag mig märka nyheten i det politiska landskapet - hatet mot den maktägande klassen sprider sig långt in i borgerligheten.

Kristian Karlssons postning på smedjanbloggen om att Smedjan upphör har tydligen censurerats av Cecilia Stegö. Kanske beror detta på alla kritiska kommentarer. Detta rödhåriga rivjärn, som jag kommer ihåg som en av delegaterna från Linköping vid FMSF-stämmorna, har inte nåtts av något revolutionärt uppvaknande av Pernilla Ström-klass. Cilla har nog mer gemensamt med Göran Persson än hon har med Pernilla.

23 december 2005

SD Trollhättan inte kvar på nätet

I den alltmer avbarrade sverigedemokratiska IT-granen finns inte längre SD Trollhättan kvar. Den så sent som häromdagen omfångsrika webbplatsen för lokalavdelningen i Trollhättan försvann idag. I likhet med ett flertal andra distrikt och lokalavdelningar har man fått sin adress vidarelänkad till partiets centrala webbplats.

21 december 2005

Yngre folkpartist hetsar mot "negrer"

"Negerjäveln sitter på planet hem! Korka upp skumpan!", tycker Johan Ingerö, folkpartiet. Med detta sätt att uttrycka sig kan man fråga sig om det är personalen på migrationsverket som har sämsta omdömet, eller om det är denne politiske sekreterare hos folkpartiet i Stockholm.

Med utgångspunkt i ett enda internt mail, sänt av beslutsfattaren Annica Ring på migrationsverket för ett år sedan till de närmaste medarbetarna går den märklige Ingerö till frontalangrepp, drar alla över en kam och utmålar verkets hela personal som de sämsta av människor, samtidigt som han verbalt kränker alla subsahariska afrikaner.

Hans postning i ärendet, som mycket tack vare min egen intervention dragit åt sig ett större antal kommentarer, borgar inte för någon större grad av sans och måtta den dag politruken Ingerö själv kommer i beslutande position - han fick dock osedvanligt få röster i det folkpartistiska provvalet i år. Postningen kan sammanfattas med orden "ansiktslösa byråkrater..likt kackerlackor..utvisa synskadade småflickor..hotas av könsstympning..riskerar stening..zigenare vars barn våldtagits inför ögonen på sina syskon..de njuter av det också".

Ingerö har mage att kalla sig "en exploaterad proletär i den politiska åsiktsindustrin", trots att han alltså är högavlönad politisk sekreterare för folkpartiet, och bor i en lägenhet med vacker utsikt över Magelungen vid Farsta Strand, ett stenkast från nationaldemokraternas första partikansli. Kanske knäckte han extra där innan han tröttnade på idealism och blev folkpartist?


2005-12-29 09.40: Rubriken modererad av hänsyn till berörd folkpartist.

20 december 2005

JSW = Worship ?

I en kommentar till postningen Windeskog går inte till ND tidigare idag ställs följande fråga:

Worship, är det Windeskogs egen sida? Partipresentationerna är ju undertecknade av honom. Jag väntar med spänning på att han ska skriva en presentation av Sverigedemokraterna.

"Intervjun" med honom är dock inte undertecknad Antagligen var intervjuvare och intervjuoffer samma person.

Ang. Wikipedia, så redigeringskrigade han i flera artiklar, om Expo och Tobias Hübinette som också är låsta.


Jag tog en titt på registreringen av worship.se. Det framkommer att domännamnet registrerades 2004-01-16 med kontraktnummer 102-495-015 av "Kim". Nic.se ger oss alltså inte det fullständiga namnet på ägaren av worship.se. Jag kunde förstås vända mig direkt till nic.se och försöka få vidare besked.

Men fundera först över namnet Kim! Det verkar väl inte alldeles omöjligt att det roliga "gänget" bakom Svinstian kan gå vidare i sin stalking av ND-Benito och berätta om ev samröre med Windeskog? Jag avvaktar alltså en fortsättning på senaste postningen om Benito, en postning som verkligen ger perspektiv åt primadonnorna Windeskogs och Weines gny över bagateller som att kallas rasister o.dyl.

19 december 2005

Windeskog går inte till ND

I en intervju publicerad idag i det nazistiska webzinet Worship avslöjar Jimmy Windeskog mellan raderna att han inte kommer att ansluta sig till nationaldemokraterna.

Istället hoppas han att övriga medlemmar av det gamla gardet i sverigedemokraterna kommer att uteslutas, för att förena sig med honom i ett nytt "projekt" han ännu inte vill avslöja detaljerna kring. Ja, om nu inte SD gör ett katastrofval, och gamla gardet i katastrofens efterverkningar lyckas ta tillbaka partiet och bjuda Windeskog åter.

Windeskogs nuvarande projekt kan dock bloggen viska om: Han sitter och redigeringskrigar på wikipedia. Se artikeln om Jimmy Windeskog. Ganska många redigeringar, eller vad? Till slut tvingades wp-kollektivet låsa artikeln.

Reorganisering av SD Trollhättan

Vid partistyrelsemötet den gångna helgen i Stockholmstrakten nådde sverigedemokraterna fram till en lösning av problemet med SD Trollhättan, där status för partistöd och bokföring vållat riksledningen stort huvudbry. Gorm Lind och övriga ledamöter i den styrelse som valdes i Trollhättan i år måste avgå, och Lind själv har ombetts lämna partiet.

Lokalavdelningen kommer att reorganiseras under ledning av distriktsledningen i Skövde.

Verksamheten i Trollhättan kommer inte att beröras mer än marginellt, eftersom man där till största delen skickat ut flygbladen per post ända sedan mandatperioden 1998-2002, och inte haft någon egentlig mötesverksamhet. Rekryteringen av kandidater till kommunala valsedeln i Trollhättan försvåras dock avsevärt, eftersom Gorm Lind var den som inför förra valet lyckades plocka ihop ett rekordstort antal kandidater till kommunfullmäktige, även om nu inte alla var medlemmar i SD. Det finns ingen som kan ersätta Linds insatser på denna punkt.


Tillägg 20 december 2005 13.40: TTELA skriver "Under denna mandatperiod har också Gorm Linds företrädare på ordförande-posten, Jimmy Windeskog, fått lämna partiet efter att bland annat fått uppmärksamhet för att gjort Hitlerhälsningar och sjungit rasistiska visor på en fest". Partistyrelsen kommenterar SD Trollhättan genom ett uttalande från VU i SD-Kuriren.

Kommundelsnämndsordförandens aviserade avgång

Bodström jr, frihetens fiende
"Jag avgår som kommundelsnämndsordförande", meddelar Peter Karlberg på sin blogg. Så utomordentligt svenskt. Ett pampord på 26 bokstäver.

Det tar ändå en stunds blogganalys innan jag kan slå fast att Karlberg är sosse. Precis som de flesta andra sossar uttrycker sig Karlberg så kryptiskt att det inte alltid är lätt att förstå vad han själv tycker och tror. Att vara sosse är att vara kluven. Karlberg flashar också vänsterstollebloggaren Jinges fina bodströmbanner på sin blogg, vilket talar emot medlemskap i maktadeln.

Jag läser på Karlbergs blogg att sosseriets valkommission nekat honom plats på riksdagsvalsedeln. Kanske hade varit för magstarkt med en modig bodströmkritiker på själva sosselistan, men kul hade det varit.

17 december 2005

Windeskog beskyller Söder för SS-fetischism

Går inte Jimmy Windeskog över gränsen med denna postning? Har Björn Söder någon självrespekt kvar borde detta innebära rött kort ut ur SD för windeskognostalgikerna Weine Berg och Joakim Larsson.

Hårda ord om Weine Berg

Weine Berg, "inte riktigt klok".

16 december 2005

Kastells hemsida

Torbjörn Kastells personliga sverigedemokratiska webbplats, registrerad och byggd inför den sedan nesligen förlorade maktstriden mellan janssonister och lundapågar under 2005, har efter en lång och händelsfattig tid gått i graven.

Kastell laddade aldrig upp något av sitt skrivna material, utan webbplatsen bestod i huvudsak av en porträttbild på honom själv. För ungefär en vecka sedan kunde konstateras att sidan blankats, och vid en kontroll idag framkommer att tillståndet kvarstår.

Vid kyrkovalet i september stod Kastell som ende sverigedemokratiske kandidat i kyrkofullmäktigevalet i Flemingsbergs församling, Stockholms stift. Han fick 2 röster, vilket kan betyda att det bara var han själv och sambon som röstade på partiet.

SCB om SD, JL och Fi

Igår kom resultaten från Sveriges största partisympatiundersökning, den som Statistiska centralbyrån genomför i maj och november varje år. Sverigedemokraterna står och stampar på samma nivå som tidigare.

De partier utanför riksdagen som redovisas särskilt av SCB är följande: Junilistan, som går från 0,9% till 3,3% sedan i maj, feministiskt initiativ, som backar från 1,5% till 0,8%, och sverigedemokraterna, som går från 0,6% till 0,7%. Totalt får övriga partier 5,5%, en ökning från 3,6%. Sjukvårdspartiet och pensionärspartiet SPI m.fl. får dela på 0,7% denna gång.

14 december 2005

Pinsamt i Gävle

Om det verkligen stämmer det som står idag i Arbetarbladet, så har SD Gävle gått från dumt till pinsamt. Lokale partibasen Roger Hedlund begärde efter kyrkovalet beslutsprövning av domkapitlet under påstående att Bomhus församling brutit mot en kyrklig likabehandlingsregel. Problemet var att Hedlund inte hade talerätt, på grund av att han bor i annan församling. Hade Hedlund tänkt efter före hade han låtit någon av SD:arna i Bomhus skriva under överklagandet.

Följaktligen avvisades överklagandet av domkapitlet - det prövades inte i sak eftersom ingen behörig person gjort överklagandet. Nu börjar det pinsamma:

Enligt Arbetarbladet har sverigedemokraterna gått vidare, gissningsvis till överklagandenämnden, och påstår nu att överklagandet inlämnats av partiet, inte en enskild individ. Därför bör överklagandet prövas, menar man! Pinsamt, var ordet.

12 december 2005

"Importerad brottslighet"

I sin kommentar av Mauricio Rojas debattartikel om invandrarbrottslighet anser sig sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kunna konstatera att "en stor del av brottsligheten är importerad".

Egentligen saknas belägg för denna slutsats i Rojas rapport. En överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken behöver inte betyda att invandrare är genetiskt predisponerade för brott, eller bero på miljöfaktorer härrörande från hemlandet; det kan även betyda att miljöfaktorer härrörande till Sverige ökar risken för brott från invandrares sida. Jfr Sarnecki.

Åkessons slutsats är ett demoagogiskt övertramp.


Se även postningen "Etniciteten ÄR en kriminogen faktor!". 2005-12-12 19.30: Se även bildmontaget på Jerzy Sarnecki, som onekligen alltid finner en undanflykt.

Write Wing Conspiracy

Jänkarna har börjat uppmärksamma bloggen. Hägglund på Write Wing Conspiracy är först ut.

Etniciteten ÄR en kriminogen faktor!

Straight from the horse's mouth, folks:

På onsdag presenteras BRÅ:s rapport "Brott bland svenskar och invandrare". Rapporten visar en generell överrepresentation i brottslighet bland invandrare på lite över 100%. För grövre brott, som mord, dråp och våldtäkt, är siffran 300-400%.

Mauricio Rojas, sanningssägaren för dagen. Själv insåg jag redan vid en internkurs på frivården mot slutet av nittiotalet att etniciteten är en kriminogen faktor.

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Det är nog en del vänner och bekanta som börjar bli riktigt besvikna vid det här laget. Junilistans lansering som riksdagsparti genom det s.k. "Oktobermanifestet" gick ju bra, och partiet gick direkt upp till 4-5% av sympatierna i opinionsmätningarna.

Men bara under tiden oktober-december har Nils Lundgren lyckats förstöra hela det förtroendekapital man haft. Enligt senaste RUAB, presenterad idag, har junilistan gått från 4,8% i oktober till 1,5% i december. Jag upprepar vad jag sagt tidigare - junilistans enda hopp är en snabb demokratisering av partiet och ett öppnande för nya medlemmar i enlighet med stadgarna.

10 december 2005

Caesars hustru

Lite förvånad över att du inte skrivit något om sammanslagningen av ND och frihetspartiet. De som "lämnade" SD tillsammans med dig och som sedermera försökte gå med i SPI men hamnade i Frihetspartiet stod ju nära dig politiskt. Står ni fortfarande varandra nära politiskt och i så fall undrar jag hur du förklarar detta? Är inte de här kopplingarna mellan dig och dina (fd?) vänner värre än de de kopplingar som du brukar hitta mellan SD och rasister/nazister? Menar bara att vi ska dömas lika och pekar man själv på oegentligheter borde man vara lika oklanderlig likt Ceasars hustru...

Mvh Jens

Jag ägnar mig åt det jag kan; blogga om SD. Huruvida mina politiska ställningstaganden liknar Kjell Thalins eller Margareta Kindfurs saknar allmänt intresse, eftersom jag inte är aktiv i något politiskt parti. Som du själv vet så är det stor skillnad mellan att vara privatperson och att vara politiskt aktiv. En privatperson kan vara ett riktigt svin, och ingen bryr sig.

Jag vet inte om jag brukar leta kopplingar mellan SD och rasister/nazister. Däremot brukar jag på olika sätt misstänkliggöra ledande SD:are när de gjort något dumt.

Mvh Tommy

Kamp mot nazismen

Enligt rapporter från Stockholm innerstad under lördagen har bl.a. en diplomatbil på väg till nobelfirandet attackerats av gatuvänstern. Efter att ha rusat runt på omkringliggande gator och antastat julhandlande civilpersoner ska enligt Expressen stora skockar vänsteraktivister sedan ha försökt att storma Konserthuset, där nobelhögtiden ägde rum. Polisen ska ha erhållit order att hålla sina ställningar runt Konserthuset till varje pris.

Oroligheterna hör samman med Salemmarschen, som under sen eftermiddag gått mellan Rönninge och Salem, söder om Stockholm. Vänsterorganisationen AFA hade utfäst sig att "med alla till buds stående medel ..krossa nazisterna". Trots att man strävat efter att ingen "nazist ska lämna stationen gående" vågade man sig dock inte ut till Rönninge/Salem för att konfrontera sina dödsfiender. Vänstern förefaller däremot ha ägnat stor kraft åt att stoppa de allmänna kommunikationerna vid Gamla Stans tunnelbanestation, Centralstationen och Stuvsta pendeltågsstation.

Det är anmärkningsvärt hur tyst justitieministern Bodström jr varit kring den närmast unikt grova brottslighet vänstern tagit till för att i år stoppa nazisterna. I andra fall är Bodström jr beredd att tillgripa en i historiskt perspektiv drakonisk statlig repression för att komma tillrätta med verkliga eller inbillade hot mot det demokratiska samhället.

Jag brukar i vanliga fall protestera mot Bodström jr:s lagstiftningsförslag. När jag tar del av rapporterna om dagens politiska brottslighet på Stockholms gator vill jag istället sätta mig i hans ställe och föreslå ett laga förord för att polisen använder flodhästpiskor, gummikulor och vattenkanoner mot dylikt patrask.

Det rör sig ju om ändå om stämpling till mord, försök till grov misshandel, förgripelse å främmande makts representant här i riket, brott mot
medborgerlig frihet, väpnat hot mot laglig ordning, uppvigling, våldsamt upplopp, sabotage m.fl. brott!

ND+FrP=Nytt hot mot SD

Frihetspartiet slukas av nationaldemokraterna, och Nils-Erik Hennix blir ny partiledare för det förenade partiet. Detta meddelas i en notis på nd.se under lördagen. Notisen är undertecknad av Vavra Suk.

Vi som var med på det sverigedemokratiska riksårsmötet 2001, under den pågående konflikten mellan torister och janssonister, minns alla partikassören Arnold Boströms varningar för Vavra Suks knivskarpa intellekt. Det är nog med viss bävan man vid den sverigedemokratiska particentralen i Lund ikväll drar sig tillbaka för vila.

Kyrkligt överklagande avvisat

Roger Hedlund, sverigedemokraternas starke man i Gävle, anmälde en präst till domkapitlet - utan att ha rätt att göra anmälan!

Inför kyrkovalet gick kyrkoherde Unni Franck i Bomhus församling till angrepp mot SD i en folder som delades ut till hushållen. Hedlund överklagade Francks utpekande av just SD till domkapitlet i Uppsala, och hävdade att församlingen brutit mot kyrkoordningens likställighetsprincip. Tyvärr missade alltså Hedlund att man måste ha talerätt för att överklaga ett beslut, och själv är han ju skriven i Heliga Trefaldighets församling i Gävle. Överklagandet avvisades

Tidigare fanns en viss juridisk kompetens inom sverigdemokraterna, men denna är idag helt bortblåst, vilket hedlundincidenten illustrerar.

09 december 2005

Halvkvädet nej från junilistan

I ett pressmeddelande utskickat under gårdagen tackar junilistan halvt om halvt nej till sjukvårdspartiets samarbetspropåer. Beslutet fattat av junilistans samtliga medlemmar, d.v.s. styrelsen, är "att inte inleda ett samarbete med sjukvårdspartiet i dagsläget". Man meddelar också från junilistans sida att "synen på sjukvårdens organisation stämmer väl överens" hos junilistan och sjukvårdspartiet.

Sjukvårdspartiet har såvitt känt inte skaffat fram vare sig webbplats eller partiprogram, men av de spridda artiklarna i pressen kan man eventuellt sluta sig till att sjukvårdspartiet vill sänka diverse skatter mycket kraftigt, samtidigt som man vill satsa enorma summor nya pengar på sjukvården. Denna syn stämmer alltså enligt junilistans egna uppgifter "väl överens" med den junilistologiska synen.

Det naturliga för ett seriöst populistiskt junilisteparti hade naturligtvis varit att definitivt tacka nej till sjukvårdspartiet. Taktiken att försöka äta kakan och samtidigt ha den kvar inbjuder inte till något förtroende. Nu kommer junilistan att lastas för sjukvårdspartiets överbudspolitik, samtidigt som man kanske ändå inte kommer i åtnjutande av sjukvårdspartiets organisatoriska resurser.

Partiledare utan svar

I en postning gjord natten till idag går sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson till attack mot favoritmotståndaren folkpartiet, som anklagas för att "bekämpa symptomen snarare än problemet". Vad det handlar om är Leijonborgs förslag att skicka in fler poliser i invandrarghettona för att förebygga försök till uppror och liknande. Åkesson skriver:

"Att stoppa in fler poliser vore att bekämpa symptomen snarare än problemet. Låt oss få det sagt en gång till: Problemet är det mångkulturella samhällssystemet! Det är detta system som skapat de rotlösa individer, som sluter sig samman i kriminella gäng. Det är detta system som hindrar gäster i vårt land från att anpassa sig till det svenska samhället och som skapar motsättningar mellan olika grupper."

Jag reagerade mot postningen, och vad jag främst fäste mig vid var Åkessons fortsatta oförmåga att ens försöka definiera mångkulturen. Vad är alltså mångkulturen för Åkesson? Denna fråga är grundläggande för alla inom den komprometterade svenska nationella rörelsen.

PS. Avsåg Åkesson ta avstånd från assimileringslinjen genom sin postning? Han benämner invandrarna "gäster i vårt land"!

Nytt medlemsrekord?

Natten till idag meddelade sverigedemokraterna att man passerat rekordnivån för antalet medlemmar, "trots att nästan en månad återstår av året". Enligt notisen på sverigedemokraterna.se var medlemsantalet vid förra årsskiftet 1 740, medan den senaste sammanställningen 5 december 2005 stannade på 1 764 medlemmar.

Enligt uppgift i boken "Sverigedemokraterna från insidan" hade Sverigedemokraterna hösten 2003 runt 1 450 medlemmar. På riksårsmötet meddelade dåvarande partiledaren Mikael Jansson i sitt öppningsanförande att partiet hade nått 1 800 medlemmar vid slutet på 2003. Enligt inofficiell uppgift från partiets pressekreterare 21 februari 2005 har partiet då omkring 2 000 medlemmar. Enligt inofficiell uppgift från partikansliet i maj 2005 har sverigedemokraternas medlemsutveckling gått från omkring 900 medlemmar i juni 2001 till 1 200 i januari 2003 och 1 386 i januari 2004 och slutligen 1 740 medlemmar i januari 2005, en ökning med drygt 25% sista året.

För en knapp vecka sedan erkände sverigedemokraternas Erik Hellsborn i en kommentar på denna blogg att man efter att ha sparkat uttjänte partiledaren Mikael Jansson under 2005 råkade ut för massiva avhopp från partiet i ett visst distrikt. Leker man med tanken på en ökning med 25% för 2005 räcker dock inte förklaringen om massiva avhopp i ett enda distrikt, såvida detta distrikt inte är SD Syd. Därför sluter man sig till att även partiets officiella uppgifter visar på en avmattning i medlemsutvecklingen.

Sverigedemokraterna får normalt många nya medlemmar just under årets sista kvartal, eftersom avgifter inbetalda under denna tid enligt stadgarna även gäller för nästföljande kalenderår. Normalt avskrivs många medlemmar efter årets första kvartal; dels stryks man ur rullorna efter tre månader vid obetald avgift, dels är återvärvningen av tradition mycket dålig. Med normalgod återvärvning skulle SD idag ha betydligt fler medlemmar än t.ex. miljöpartiet.

08 december 2005

SD ikapp junilistan

Så var det dags: Efter det ena hjärnsläppet efter det andra hos Nils Lundgren visar en opinionsmätning att sverigedemokraternas opinionsstöd är i paritet med det stöd junilistan får. Enligt dagens demoskop har junilistan sjunkit ihop till 1,5% av de 4,2 procentenheter partierna utanför riksdagen delar på.

Inte lär det bli fler procent för junilistan om de slår sig ihop med sjukvårdspartiet, heller. Och allt medan socialdemokraternas företrädare runt om i landet uppvisar en total avsaknad på känsla för de strömningar som kan lyfta sverigedemokraterna kan SD smyga fram i det tysta till klara valframgångar 2006. Varför gör ingen någonting?

Manhammar hjälper ånyo SD

Magnus Manhammar, den unge socialdemokrat som bloggen kritiserade i en tidigare postning, är idag ånyo ute i Sydöstran och hjälper sverigedemokraterna, genom att ta i alldeles för hårt om sådant som han uppenbarligen inte är påläst:

"Det är inte heller en slump att grundarna av Sverigedemokraterna allihop var nazister och att det fortfarande finns många kopplingar mellan dem och Nationalsocialistisk Front (NSF). En del i media väljer att kalla Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti. Jag väljer att kalla partiet vad det egentligen är: ett tungt brottsbelastat och rasistiskt parti med klara kopplingar till den nazistiska rörelsen."

07 december 2005

Hur fort växer valfonden?

Henrik Alexandersson bloggar idag om den sverigedemokratiska valfonden. Bruttosumma för valfonden var 2005-12-05 enligt officiell uppgift 1 536 003 kronor, till detta räknar man lokala valfonder, hittills drygt 1 miljon kronor. Officiella målet är 9 miljoner, något som jag bloggade om även 25 oktober i år.

Förra mandatperioden drog sverigedemokraterna in åtminstone 10 000 kr en dålig månad, i småbidrag från medlemmarna, eller minst 15 000 kr om det var en bra månad. Nu verka man ligga på minst 15 000 kr en dålig månad och 20 000 kr en bra månad. Man hade en valfondskampanj i anslutning till kyrkovalet, och drog då in skapliga extrabidrag. Erfarenhetsmässigt vet man att småbidragen ökar med omkring 100% under valåret, något som nog fortfarande stämmer med tanke på den branta ökningen de två månaderna inför kyrkovalet 2005.

Valet 2002 var målet för valfonden 1,7 miljoner kr, en summa som uppnåddes i elfte timmen. Om man försiktigtvis extrapolerar dagens valfond, och då räknar med 40 000 kr inbetalda bidrag per månad under valåret nås en summa på ungefär 1,9 miljoner plus miljonen i de lokala valfonderna. Lägger man till detta samtliga de kommunala partistöden för 2006, vilka uppgår till c:a 2 miljoner kr, så nås en totalsumma i SD:s alla valfonder inför nästa val på c:a 4,9 miljoner kr.

4,9 miljoner kommer att räcka för att få ut valpropaganda till samtliga hushåll söder om Dalälven. Det vill säga, det räcker om partiet återinför lite budgetdisciplin. Med tanke på att man tagit emot kring 6 miljoner kr i kommunala partistöd hittills under mandatperioden så är förvånansvärt lite kvar i kassakistan. Vän av ordning anmärker kanske att det är meningen att de kommunala partistöden ska brännas iväg på lokal politik. Men här talar vi om ett parti vars partistyrelse traditionellt sover på golvet i gympasalar inför sina möten.

9 miljoner är naturligtvis bara möjligt att nå om partiet får frikostiga extrabidrag från antisemitiska belgare eller ND-vurmande stockholmspensionärer, och riktigt så mycket slantar ska vi nog inte tro att dessa gossar är villiga att ställa upp med. Inte nu, när partiet lanserar en på ytan filosemitisk kulturnationalistisk linje. Det är dock inte alls omöjligt att sverigedemokraterna kan lägga ut mer pengar i valet än både miljöpartiet och junilistan, och nästan i nivå med vänsterpartiet.

Hellsborn dissar syrrorna

Man tror det kanske inte om rikets individuellt mest aktive sverigedemokratiske opinionsbildare, men Erik Hellsborn vågar svära i kyrkan och visar t.o.m. tecken på humor. Efter fighten om Windeskog, där Hellsborn konstigt nog var på den förlorande sidan, har han släppt loss på sin "personliga och relativt opolitiska blogg".

Ämnesvalet på denna blogg verkar vara utstuderat provokativt, men är ändå kul. Hellsborn skämtar om att han har litet könsorgan. Han berättar anekdoter om förvirrade klienter inom hemstjänsten, där han alltså jobbar. Sen sticker Hellsborn verkligen ut hakan, och skriver om att sjuksköterskor är fula. Betyder detta att han sagt upp sig och vill ge ett tjyvnyp innan han går vidare i livet, eller? Så här står det i bloggen:

"..förekomsten av attraktiva sjuksköterskor är ungefär lika omfattande som antalet kristdemokrater i en gayprideparad...Nedre delen av kroppen täcks i 90 % av fallen med byxor, inom landstinget vita tygbyxor, inom kommunen vanliga jeans. Detta är jag tacksam för. Det förhåller sig nämligen så att den genomsnittliga sjuksköterskan inte är en välbyggd blondin på 20 år. Genomsnittsåldern inom vården är hög, de flesta sköterskor är minst 40 år och utseendet är därefter."


Särskrivningar och felstavningar har rättats.

Sparka Freivalds

Laila Freivalds kommer inom ett par månader att på grund av sin personliga inkompetens ha sparkats snett uppåt i maktpyramiden. Skriften finns där på väggen.

Freivalds är utrikesministern som 1) inte tar del av nyheter och aktualiteter när hon är ledig, 2) inte visste vad "Phuket" var för något, och 3) gick på teatern när många av hennes väljare låg på stränderna i Thailand och dog. Vill du skriva på en namninsamling och kräva att hon sparkas? Klicka på rubriken till denna postning!

06 december 2005

Aktuella sentenser

Göran Persson 1997: "Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå.”

Göran Persson 2005: "Det var mitt fel, men jag avgår inte. Ni får bära mig ut med fötterna före - jag kommer aldrig att avgå frivilligt. Aldrig."

Socialdemokratins Sverige är bristen på självkritik och heder upphöjd till högsta norm.

Morian kommenterar junilistans kommande allians

S-bloggaren Jonas Morian kommenterar idag junilistans ytterligare sammanfall, och partiets planerade allians med opportunistiska sjukvårdspartiet.

Skamlös fembarnsmor

Elisabeth Krantz i Kungsbacka gifte sig med en arabisk man och fick fem barn. När maken efter skilsmässan olagligen förde barnen med sig hem till släkten i Gaza lejde Krantz svensk och israelisk advokat för 200 000 kr, pengar som hon nu skamlöst kräver av stat eller kommun!

Den israeliske advokaten utlovar stämning om inte Krantz går med på att betala hans fordran om 150 000 kronor. Till detta kommer den svenska advokatskulden.

Om man gifter sig med en person som har rötterna i ett annat land får man allt acceptera medföljande extrakostnader. Vilken rätt har den skamlösa kungsbackakvinnan att fordra betalt av skattebetalarna, bara därför att pappan ville låta sina barn stifta bekantskap med sin arabiska identitet?

Horhuset på Tångvallaskolan

Så läser man då att skolkatalogen på Tångvallaskolan i Falsterbo har dragits in, eftersom skolan låtit trycka upp katalogen med bl.a. en klassbild där samtliga elever är nakna. Det rör sig inte om ren barnporr, eftersom klassen är en niondeklass.

Hela upplagan av denna katalog drogs för övrigt inte in, eftersom "rektorn" Louise Erlandsson tycker att det är OK med nakenhet bland elever som fyllt 15 år och därmed är sexuellt lovliga. Huruvida eleverna även ägnade sig åt schemalagd gruppsex i samband med fotograferingen framgår inte av tidningsartikeln.

Ny tandagnisslan från Weine Berg

Efter att ha läst riksupplagan av Metro, men utan att ta reda på några detaljer, utgöt sig Weine Berg igår på sin blogg om lagrådsremissen om underlättad anhöriginvandring. Läsaren finner bl.a. följande fragment i Bergs kortfattade postning:

"..fler anhöriga..invandrare..blodsband..vilka eller vem som lagt förslaget..vem som får bekosta förslaget..hänger Sveriges framtid..svenskarna vågar säga emot och vågar agera..samhällselitens diktat..De ondas illdåd..de godas tystnad."

Jag gjorde mig besväret att som hastigast ögna igenom regeringens pressmeddelande och lagrådsremiss. Det är tydligen så att EU tvingar Sverige att ta bort kravet på "hushållsgemenskap" (enligt 2 kap. 4 § första stycket 3 UtlL förutsätts hushållsgemenskap mellan den anhöriga och den som är bosatt i Sverige eller som beviljats tillstånd för bosättning i landet).

Självklart kommer en sådan lagändring att leda till ytterligare ökningar av invandringsflödet till Sverige. Men mitt i denna finstämda humanism smyger regeringen också in en ny regel om DNA-testning av åtminstone vissa av de som vill anhöriginvandra. Kanske förvandlar denna testning ökningen till en kraftig minskning av anhöriginvandringen? Kanske är Weine Berg ute i ogjort väder med sin katastrofprofetia?

Jag tror sverigedemokraterna skulle få större trovärdighet i den allmänna debatten om dess företrädare tänkte först och talade sedan.

Scoop för Björn Söder

Först av alla (tycks det) har sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder hittat två citat av Göran Persson, citat som gör Persson till hycklare när han nu vägrar avgå efter förnedringen från Katastrofkommissionen. Så här skrev alltså Göran Persson i sin bok "Den som är satt i skuld är inte fri" (1997):

"..Någon i kollektivet, gruppen, rörelsen, styrelsen, måste kliva fram och säga: Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå."

"Vi har många chefer och ledande politiker som fått mycket stryk och ändå sitter kvar. Det vore bättre att folk tog sin hatt och gick..."


Tillägg 051206 10.40: Det framkommer i en kommentar till denna postning att det inte är Björn Söder utan Dagens Eko som upptäckt de intressanta citaten. Söder nämner dock inte detta i sin egen postning.

05 december 2005

Att ta itu med våldet mot kvinnor

Aftonbladet skriver att överfallsvåldtäkterna ökat med nästan 40% på fem år. 95 000 personer "protesterar" mot detta genom att bära ett vitt band på jacka/kavajslag.

"Sätt på dig Vita bandet i dag, det gör vi på Aftonbladet. Det är nog nu."

Vita Bandet är en PROTEST mot kvinnovåldet. Detta är svenskarnas sätt att "ta itu" med våldet mot svenska kvinnor. Det är patetiskt.

Vad kommer de att uppnå tror du? Har du tänkt på att en våldtäktsman kan ta på sig ett Vitt Band och på så sätt lura med sig en lättlurad, svensk kvinna från krogen för att sedan våldföra sig på henne?

Blodspengar

Olof Aschberg beskrivs ibland som "Lenins bankir". I "Gryningen till en ny tid", en bok utkommen efter Stalins död, uttrycker Aschberg sin beundran för Sovjetryssland:

"Vad Sovjetunionen har uträttat övergår mina djärvaste förväntningar. En ny generation av sunda, framsynta, klart tänkande unga män och kvinnor har fostrats till stora sociala, ekonomiska, vetenskapliga och framför allt moraliska uppgifter."

Sonsonen Robert Aschberg intervjuades i Världen Idag 30 november i år:

Journalisten - "Jag känner till att du är uppvuxen i en familj med vänstersympatier, där din farfar var kommunist".
Aschberg - "Han var inte kommunist. Har du läst hans böcker? Det han talade om på 1920-talet var en ny ekonomisk världsordning".

Vet Robert Aschberg egentligen vad han säger? Om Olof Aschberg själv inte var kommunist, då blir ju hans bolsjevikmiljoner rena blodspengar!

"Homopolitiskt korrekt"

På ledarplats i Världen Idag tar Mats Tunehag systemkritiken ett steg längre:

"Gaylobbyister och islamister hotar demokratin...Den svenska lagen om hets mot folkgrupp håller inte måttet för rättsprinciper i en rättsstat...RFSL och dess politruker...Dessutom höjer nu en del rösten för att lagen om ”hets mot folkgrupp” ska ändras och skärpas; ...andra åsikter än de för tillfället homo-politiskt korrekta borde inskränkas. Runt om i världen är det två rörelser som kämpar för inskränkningar av yttrandefriheten: islamister och gaylobbyister."

Att Tunhem vågar? Jag tror, chefsåklagare inom politiska polisen, sitter och läser den här ledaren riktigt noggrant idag.

Är Söders filosemitism äkta?

Björn Söder stormade mot stockholmsmuselmanerna i sin blogg 29 november ("Antisemitiskt missförstånd"). Stormen fortsatte i ett pressmeddelande 1 december, undertecknat av Söder: - Det är nu dags att regeringen väljer vilken fot de skall stå på. De kan knappast fortsätta att underlätta den muslimska invandringen och den radikala islamismens framväxt i Sverige och samtidigt säga sig vilja bekämpa antisemitismen i landet.

Om Björn Söder är den kraftfulle filosemit han låter som, varför genomdrev han då 2003 antagandet av antisemitiske belgiske förläggaren Bernard Mengal som ledande partifinansiär?

Junilistan bryter mot sina egna stadgar

Jag undrade länge hur junilistan öht kunde registrera sig, med tanke på avsaknaden på demokratiska strukturer. Nu kommer förklaringen: Junilistan har visserligen undermåligt skrivna, men ändå demokratiska stadgar. Man löser problemet med demokratin genom att helt enkelt strunta i sina stadgar. Vad indikerar detta? Kanske att ett Sverige styrt av junilistan är ett Sverige styrt av en stark ledare som inte behöver besväras av någon opposition.

"Junilistan bryter mot sina stadgar - Centralstyrt och odemokratiskt. Så fungerar junilistan, enligt juridiska experter. Partiet bryter också emot sina egna stadgar, visar SvD:s granskning."

04 december 2005

”I vilket annat land som helst...”

Aftonbladet gör verkligen inte mycket för att försvara inarbetade epitetet "Pravda". Gamla riksrevisionschefen Inga-Britt Ahlenius, även känd som Bosse Ringholms dödsfiende nr 1, uttalar sig i tidningen med anledning av katastrofkommissionens rapport:

"I vilket annat land som helst i Europa skulle regeringen ha avgått efter en så svidande kritik av en oberoende utredning. Vi saknar kultur för ansvarsutkrävande", säger hon till tidningen.

Hmm...saknar kultur för ansvarsutkrävande? Jag skulle vilja säga att det är hedersbegreppet som helt glömts bort i Sverige. Det enda som gäller här är att roffa åt sig så mycket som bara går. Ansvarsutkrävande är irrelevant i det sammanhanget, för ansvaret kan inte räknas i kronor och ören. Vi har allt kommit längre än spanjacker, fransoser och spaghettilirare, som håller på med så uråldriga begrepp!

En tidsresa med socialdemokraterna

Sandvikssossen Monica Jacobsson gör en "tidsresa med moderaterna" på sin s-blogg. Detta ger mig idén att göra en tidsresa med socialdemokraterna. Minst lika roligt!

1919: Katekesundervisningen i skolan avskaffas, den moraliska nedrustningen inleds
1925: Svenska försvaret skrotas, framtvingar framtida samarbete med Nazityskland
1946: Baltutlämningen till Stalin, många begår självmord
1951: Ödeläggelsen av Stockholms innerstad inleds av Hjalmar Mehr och Yngve Larsson (s)
1959: Nej till hållbara framtida avtalspensioner
1969: Kristendomsundervisningen avskaffas i skolorna
1974: Införande av fri abort
1984: Löntagarfonderna införs för att ta över Börsen
1986: Chockökning av invandringen
1989: Tvångssparandet införs för att minska köpkraften
1990: S-regeringen försöker förbjuda strejker
1995: Vårdnadsbidraget avskaffas
1996: Tandvårdsförsäkringen för vuxna avvecklas
1997: Änkepensionen avskaffas för 49 000 fattiga änkor
2001: Schengenavtalet börjar gälla; gränsbevakningen upphör till stor del
2004: Europeiska arresteringsordern; svenskar kan utlämnas till främmande makt utan prövning i svensk domstol. Försvarsmakten läggs i princip helt ner, enstaka förband kan sändas i EU/FN-tjänst

03 december 2005

Inga HBT-motioner för (s)

Oj, oj, oj...nu är det strid på kniven bland riksdagspartierna. Tydligen tänkter socialdemokraterna vägra att vara med på de gemensamma HBT-motionerna i riksdagen. Kanske man släpper gayrörelsen för att vädja till marginalväljarna i mitten?

Junilistan - samma skrot och korn

Den tunga vägen mot Golgata fortsätter för junilistan. Nils Lundgren och Helene Goudin har utnyttjat skattemedel för att gynna sina familjer. När de avslöjas av TV4 verkar de inte ens skämmas. Ska det aldrig komma något politiskt alternativ för den som är trött på maktmissbruk och pampvälde?

Backar SD?

Sverigedemokraterna meddelar att "knappt 90 medlemmar fattas för nytt rekord". Men hur är detta möjligt om partiet fortfarande är Sveriges snabbast växande parti? Uppgiften måste tolkas som att SD haft en svacka senaste året; 2004 var det dittills bästa året medlemsmässigt.

Medhåll för Andh i Gotlands Tidningar

Transportarbetareförbundets Per-Erik Andh får idag medhåll av vänsterpartistiske politikern Luis Barnes i ett debattinlägg i Gotlands Tidningar.

Barnes framhåller att sverigedemokraterna försöker infiltrera de fackliga organisationerna genom att söka medlemskap där, liksom man tidigare infiltrerat kyrkan. Han skriver vidare:

"Jag håller med Andh till fullo. Inte en gata, inte ett torg - inte en millimeter politiskt inflytande åt rasister. Rasismen och nazismen försvinner inte bara för att man låtsas som den inte finns. De går inte upp i rök för att vi vänder ryggen till och det fascistiska våldet upphör inte bara för att vi inte konfronterar det."

02 december 2005

Lasermannen, skjut för att döda (?)

Inom sverigedemokraterna ifrågasätts nu påståendet av Gellert Tomas att man 1992 i en sverigedemokratisk demonstration skanderade "Lasermannen, skjut för att döda".

Jag vill hävda att det är fullt rimligt att påståendet stämmer. Om så skedde var det säkerligen spontant och inte planerat från partiledningen, men likafullt. Mentaliteten finns delvis kvar i partiet. När jag själv sista gången övernattade i det sverigedemokratiska partikansliet hösten 2003 hade jag svårt att sova eftersom delar av partistyrelsen satt och söp i köket, och samtidigt till bandspelarmusik sjöng "Svartskalle, vi hatar dig...ut, ut, ut...Svenska folk vakna...skjut, skjut, skjut."

Ytterligare anteckningar om mångkulturens natur

Efter att bloggen diskuterat definitionen av mångkultur först i denna postning och fått denna definition kommenterad, har begreppet vidare dryftats, senast 10 november. Bloggen har också kunnat konstatera att SD-ledningen i stort sett saknar egen definition av detta för svensk nationalism centrala begrepp.

Idag gav sig Blågula frågor in i debatten om definitionen om mångkulturen genom att referera Anders Johanssons bok "Sanningen är originell", kapitlet "Mångkulturen som luftslott". Johansson erbjuder i detta kapitel först en egen defintion av kultur1. Någon egen definition av mångkulturen ser inte Johansson ut att ha orkat med, utan här citeras istället Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, där han skriver i Samtidsmagasinet Salt nr 1/1999:

"Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan den ringaste förlust. Det nationella är egenart, produktivitet, idealitet. Det nationella är en form för det andliga livet. Det är språk och begränsning. Det är "hemma" i motsats till "borta", det är "eget" i motsats till "främmande". Man kunde även säga - det mångkulturella kan inte bestå av en blandning av icke-existerande kulturer."

Anders Johansson tillägger för egen del att han, f.ö. liksom Robert Tracinski som förklarat att alla kulturers jämlikhet är grundläggande för mångkulturen, att mångkulturen är ett värderelativistiskt begrepp, och enligt Johansson bygger på den sentimentala och i grunden felaktiga tron att alla kulturer har samma värde eller i varje fall kan kräva samma respekt. Det ska tilläggas i detta sammanhang att jag själv inte ser mångkultur/-alismen som något nödvändigtvis relativistiskt.

Läsaren förvånas måhända av att Blågula frågor här skulle ge sig in i debatten genom att referera en bok om bl.a. mångkultur, som i sin tur refererar en annan definition av mångkulturen, men utan att själv göra något bidrag till teoribildningen. Läsaren tycker kanske att ett så vanligt men ändå vagt begrepp kunde fordra en diskussion om sin egentliga och grundläggande innebörd.

Här kan f.ö. tilläggas att Blågula frågor inte ser ut att innehålla någon annan fördjupning i ämnet. Under rubriken "Vad är multikultur?" refereras i en kortare artikel en kolumn av Pierre Durrani, publicerad i Östgöta Correspondenten 13/12 2003, med det märkliga konstaterandet "Med multikulturalismen vet vi inte riktigt vad vi menar". I övrigt verkar det tomt, men kanske bedras vi av rubriksättningarna på den blågula webbplatsen. Där finns trots allt ett ansenligt antal artiklar kring områdena kultur, nationell identitet, migration och integration.


1) Johanssons definition av kultur:

"Kultur är, kort sagt, summan av den värld där människan lever sitt liv och den förmedlar både andliga och materiella värden till eftervärlden."

Definitionen i "Litet nationalistiskt lexikon. Terminologi av internt intresse för aktivister i den nationella rörelsen i Sverige."

"Kultur: Kollektivt begrepp, avser den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi själva är med om att forma."

01 december 2005

Poäng för SD

Bloggen varnade 24 november för att södertäljepolisens Projekt Spira ger sverigedemokraterna en riktig gratispoäng. Nu har partiet ifråga insett detta, och idag kan man läsa i partiorganet SD-Kuriren att "sverigedemokraterna anmäler polisen för etnisk diskriminering ".

30 november 2005

Rasbiologi i SD-Kuriren

Samma dag som Mattias Karlsson, en av sverigedemokraternas partiideologer, på SDU Forum tar avstånd från rasbiologi så spricker fasaden: På SD-Kurirens nätupplaga kan man läsa Joakim Larssons utgjutning över de fyra gruppvåldtäktsmännen i Göteborg.

Aftonbladet påstod häromdagen att tre av de fyra är nordbor. Detta stämmer såtillvida att två av de fyra är svenska medborgare och en är finländsk medborgare. De har dock s.k. utländsk bakgrund, och Larsson kan inte hålla inne sin ilska:

Samtliga är alltså somalier, men hur kan Aftonbladet då hävda att de är svenskar? Jo, förmodligen är det så att tre av de fyra kulturberikarna har skaffat sig medborgarskap här, två av dem i Sverige och en i Finland. Då blir de plötsligt inte utlänningar längre.

I den av svordomar späckade artikeln i det officiella partiorganet beskriver Larsson en partilinje där den mörkhyade aldrig kan accepteras som svensk medborgare. Schack matt på Karlsson.

JK

Jag sitter på 21.10 från Sthlm C och läser i min "Citat ur ordförande Mao Tse Tungs verk". Jag är på kapitel IX, om folkets armé. Efter en tröttsam afton i trakterna kring Kungsträdgården sträcker jag lite på mig, och ser plötsligt justitiekanslern gå förbi. Hans uppenbarelse är alltigenom proletär, och han fortsätter mycket riktigt till mitten på tåget där han alltså slår sig ner i andra klass.

Guldord om folkpartiet

Kurt Lundgren:

På tal om negativa urval till politikerpositioner kan jag inte låta bli att nämna de båda ledamöterna i folkpartiets partistyrelse, Birgittorna Rydberg & Ohlsson, vilka kräver av Gud att pastor Green skall dö och brinna i helvetet.

Folkpartiet har uppenbarligen genomgått en metamorfos och allt mer blivit ett parti för knäppgökar.

Jag gav uppehållstillstånd till sängkammartjuven

Ganska lustigt egentligen. Sängkammartjuven i Skutskär är i farten igen. Den nu 42-årige kosovoalbanen misstänks ha brutit sig in i omkring 200 sovrum i södra Sverige, främst Trelleborg.

Lustigt är det, eftersom det var jag som under min korta sejour i etablissemangets andra krets föredrog det överklagande som 2000 gav honom det som är permanent uppehållstillstånd. Man kanske frågar sig varför han fick uppehållstillstånd. Ärendesekretessen gäller fortfarande, men jag försäkrades under ärendets beredning att gällande rätt inte gav oss något val, trots att sängkammartjuven redan då var en notorisk brottsling.

Irakier hånar död flicka i Eskilstuna

Manhal Imad Aziz flyttade tillsammans med sin familj till Sverige 2000, när han var 14 år. Idag är han 19 år och stolt mördare, men redan 2002 dömdes han för till böter för olovlig körning.

I en bil utan hastighetsmätare, registreringsskyltar, belysning och skattemärke färdades Manhal Imad Aziz i centrala Eskilstuna i en hastighet av 105 km/tim. På ett ställe där hastighetsbegränsningen var 30 km/tim massakrerade han 15-åriga Sofia Manassis kropp.

Medan Sofia Manassis väninna snyftar i vittnesbåset roar sig Manhal Imad Aziz' kumpaner i åhörarbänkarna. De "flinar brett för varje snyftning". T.o.m. Expressen anser att de skymfar mordoffret.

Snart på en gata nära dig.


Tillägg 051205 20.30: Aziz dömdes idag till brutto ett års fängelse för vållande till annans död m.m. av Eskilstuna tingsrätt.

Angrepp på Eva Lundgren i DN

Eva Lundgrens feministbluff avslöjas av den ene riktige forskaren efter den andre. Igår avslöjade journalisten Nathan Schachar på DN Debatt hur Eva Lundgrens källor i forskningen om s.k. manligt våld, vilka aldrig redovisats, förändrats alltefter hur "modig" Eva Lundgren verkar känna sig i den offentliga debatten. Schachar kräver nu att de inspelade intervjuer Eva Lundgren levt högt på ska lämnas ut för granskning.

I ett anständigt samhälle skulle Eva Lundgren inte sitta på en professur, utan på sluten anstalt.

SD ett nazistparti

I ett intressant debattinlägg i Gotlands Tidningar idag skriver Per-Erik Andh, socialdemokratisk politiker och ordförande i transportarbetareförbundet på Gotland, att sverigedemokraterna utan minsta tvivel är nazistiskt. Han säger sig citera ur partiets principprogram:

"Bevara Sverige svenskt! Människor med olika ursprung skall leva åtskilda! Invandrare och flyktingar är ett hot mot en homogen befolkning!...Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk och ett folk vore inte vad det är utan sitt land. Sverige är svenskarnas land. Låt Sverige förbli svenskt!"

Andh skriver att även om sverigedemokraterna inte säger det rent ut, anser man att "invandringen hotar den svenska rasen". Historiskt har detta, menar Andh, "lett fram till folkmord på människor som inte tillhört det 'egna' och 'utvalda' folket".

Sverigedemokraterna har ännu inte kommenterat detta utspel från socialdemokraterna på Gotland.

29 november 2005

Avdelningen stora upptäckter

SDU-basen Martin Kinnunen gjorde idag en postning med rubriken "Antisemitiskt missförstånd". Det handlar alltså om Dagens Ekos reportage om bokhandeln på Stockholms moské. Efter att ha återgivit ett citat ur hadithen Sahih Bukhari utbrast Kinnunen:

Detta är inte första gången SR lyckats hitta tecken på islamism i moskén

Hjälp! Islamism i en moské? Vad väntade sig Kinnunen, evangelikal kristendom?

Globaliseringen förstör planeten

Dagens Eko rapporterar om de "största klimatförändringarna på 5 000 år". Uppgifterna kommer från Europeiska miljöbyrån (EEA). Det gäller i första hand ökade medeltemperaturer i Europa.

Få verkar vilja erkänna det, och jag kommer själv ihåg det senast från en vald politiker när en finsk miljöpartist uttalade sig för kanske 10-15 år sedan: Skälet till dagens oroväckande miljöförändringar är de globala befolkningsökningarna, kompletterat av den orealistiska visionen att alla människor på jorden ska kunna åtnjuta en dräglig levnadsstandard.

Vill vi skydda miljön måste vi erkänna att en förbättring för den som bor i Sverige i många fall kan kräva en försämring för någon som bor i en annan del av världen, eller t.o.m. en annan del av Europa.

28 november 2005

Skamstraff

I San Francisco, Kalifornien, tvingas en dömd brottsling sitta utanför postkontoret 8 timmar per dag med en skylt runt halsen där han erkänner att han stulit sina grannars post. Aftonbladet frågar sina läsare: Ska skamstraff återinföras i Sverige? I skrivande stund stöds detta av drygt 80% av de som svarar.

Jag är säker på att en stor majoritet av folket intuitivt är för både skamstraff, kroppsstraff och dödsstraff, något som inte alls accepteras av de som bestämmer, och som dessutom förbjuds i europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Där är ännu en av de konfliktpunkter som en dag kommer att rasera den moderna liberala demokratin.

Är SD nazianstucket?

Bland kommentarerna till en postning av Martin Tunström på dennes s-blogg utbröt för några dagar sedan en minidebatt där bloggaren Jinge insisterade på att sverigedemokraterna är nazianstucket. Den alltid saklige Tunström invände mot detta. Inte heller jag har tyckt mig kunna stödja denna uppfattning. Jag har därvid använt mig av en expodefinition där det krävs direkta organisationskopplingar för att man ska kunna hävda att en person är "anstucken". För att ett parti ska anses som anstucket krävs sedan att ett flertal partiföreträdare är anstuckna.

I Expos bok "Sverigedemokraterna från insidan" hävdade jag själv inte att SD skulle vara nazianstucket. Jag hävdade däremot att flera personer i partitoppen åsiktsmässigt var lagda åt detta håll. En av dessa personer var den som vid SD:s partistyrelsemöte 15 december 2001 i Uddevalla erkände att han tidigare varit medlem i Nordiska rikspartiet. Här skulle vi kunna ha ett exempel på expoitisk nazianstuckenhet. Denne person finns dock idag inte kvar i sverigedemokraterna.

Vissa tecken på att sverigedemokraterna skulle vara sådant som Jinge påstår att partiet är, uppenbarar sig ibland. Inför kyrkovalet hoppade en av partiets påläggskalvar, Hanne Norling, av från kyrkovalsatsningen och berättade i den vevan för Arbetarbladet att SD var "nazistiskt, fascistiskt, rasistiskt och främlingsfientligt". Märkligt nog anmäldes hon ändå som kandidat till kyrkomötet på en valsedel som beställdes efter detta märkliga utspel. Ett erkännande/freudian slip från SD?

Sven-Olle

Sven-Olle Olsson i Sjöbo har avlidit. Under sin tid som kommunalpamp och centerledare i Sjöbo utlyste han tillsammans med moderaterna en folkomröstning om flyktingmottagning, och vann. Sjöbo skulle inte ta emot några flyktingplacerade från invandrarverket. Han blev närmast en ikon för den nationella rörelsen efter detta, och hans uteslutning ur centern var en självklarhet för dåvarande partiledaren Olof Johansson.

Jag talade med Sven-Olle första gången 2002. Efter att ha fått med Sten Andersson i sverigedemokraterna gick jag vidare och talade med Sven-Olle, som genast accepterade partimedlemskap och kandidatur på riksdagslistan, samtidigt som han fortsatte kommunpolitiskt för sitt sjöboparti. Han var sjuklig redan då, men stannade kvar i sverigedemokraterna ända till sin hädangång. Sven-Olle kom inte alls att dra så mycket röster som Sten Andersson, men han betydde mycket för partimoralen och kampviljan 2002. Sannolikt var han betydelsefull även för att knyta upp de lokala partierna inom Skånes Väl.

27 november 2005

Pestböld

Under det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige i Karlskrona gick s-ledamoten och förre distriktsordföranden i SSU herr Magnus Manhammar upp i talarstolen och talade om Sverigedemokraterna:

- Det är en pestböld. Det är inget vi ska ha här.

Jaha, det var konstruktivt sagt. Jag undrar vilket syfte han sade detta? En något sånär intelligent människa skulle ju inte säga detta ens nere i Blekinge, om han har som syfte att jaga ut detta andra parti ur kommunfullmäktige. I Karlskrona vet redan de flesta samhällsintresserade att lokale SD-ledaren Richard Jomshof har yrkesförbud på grund av politisk åskådning. Ytterligare kränkningar ger bara fler diskreta sympatiyttringar.

Jag berömmer mig av att ha minne som en elefant. En av de saker jag minns är valrörelsen 1976, när Olof Palme mötte Torbjörn Fälldin i den klassiska debatten i Scandinavium. Debatten sändes i TV och den allmänna meningen var att den överklassige, förfinade och intellektuelle Olof Palme krossade den ångermanländske bondgubben Torbjörn Fälldin, och att den sistnämnde nu inte skulle ha någon chans i valet.

Konstigt nog visade attitydmätningarna från sifo att TV-tittarna höll Fälldin som vinnare. Den närmast förnedrande behandlingen från Palme hade givit sympatierna till Fälldin. Vad jag menar här är att om socialdemokraterna gör sitt bästa för att bokstavligen mobba Jomshof och SD:arna i Karlskrona, då gör de sannolikt också sitt bästa för att öka SD:s numerär i kommunfullmäktige vid valet nästa år.

Gränslös kärlek

Satt med några av barnen och kollade på juniorversionen av eurovisionsschlagern på lördag kväll. Jag tyckte den svenska låten var bra och blev naturligtvis förvånad över att tjejerna blev antsist. Lillflickan blev rent förb-d över röstningen.

Men de här s.k. sångtävlingarna vilar på ett löjligt koncept. Sångtävlingar som avgörs med "televoting"? Det blir ju alltid den från ett mer primitivt land med många grannländer som vinner. Sen skulle det ju också vara småbarn, tydligen. Vinnaren från Vitryssland såg ut som om hon var hämtad från dagis.

Rasismfaktorns betydelse för det svenska bidraget ska heller inte förnekas. Våra "fina" europeiska grannar ville tydligen inte se två tonårstjejer med främreorientaliskt utseende framföra en låt med flera antydningar till orientalisk rytm. Måhända bidrog grannarnas språkliga obildning också: Jag älskade det mjuka "l":et som den ena sångerskan hade. För att uppfatta detta måste man förstå svenska språket.

26 november 2005

Hyllningarna av Göran Holm

Riksdagen antog som bekant en amnestilag för en kort tid sedan, och ett stort antal utlänningar som i kraft av lagen beviljats permanent uppehållstillstånd ska nu placeras ut av integrationsverket hos landets kommuner. Sedan tidigare är det bara 174 kommuner som åtagit sig att hjälpa verket, och det till antal som inte alls är tillfyllest i nuvarande läge.

I den här vevan har det blivit känt att Göran Holm och det moderata styret i Vellinge åter vägrar skriva avtal med integrationsverket. Det kamerale Holm motiverar detta helt och hållet med att det i kronor och ören är en dålig affär för hans kommun. Skulle han bjudas mera kosing - inga problem!

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kunde ändå inte låta bli att, sin vana trogen, utropa denne borgerlige kommunpolitiker till hjälte. Enligt Åkesson företräder Holm "en folkligt förankrad linje och vägrar att böja sig för regeringens påtryckningar om asylmottagning" och är en hjälte.

Den minnesgode läsaren kommer kanske ihåg hur Åkesson i valet 2002 uppmanade SD:s väljare i Olofström att där rösta på folkpartiet, när då SD självt inte skulle ställa upp i den kommunen. Åkesson borde nog försöka lägga band på sina varma känslor för borgerliga politiker, för där har han inga poäng att hämta.

Det desperata utspelet ifråga om Holm och Vellinge kan ju också ge intryck av att Åkessons målsättning är att öka ersättningsnivåerna till de kommuner som har avtal med Integrationsverket. Men så är det väl inte, utan i själva verket anser man väl att inga kommuner bör ta emot några flyktingplacerade personer, inte ens sådana med flyktingförklaring?

Den svenska kvinnan är vek

Sveriges förbundskapten för längdskidåkning är besviken efter damtävlingar i finska Kuusamo idag: "Det är något i tuffheten som saknas bland de svenska tjejerna", säger han till Expressen. De svenska åkerskorna slutade på platserna 29, 39 respektive 51. Landslagsåkerskan Anna Dahlberg ska ha vägrat tävla bara därför att hennes hund var sjuk. Bedrövligt.

Den svenska kvinnan var förr arbetsam och duktig, en prydnad för sin släkt och bygd. Sedan kom kvinnorörelsen och hon blev först frigjord, sedan jämställd och slutligen feminist. Nu är det vekhet från början till slut, och den lika veke, jämställde svenske mannen förmår inget göra.


Tillägg 051130 10.30: Det har framkommit att den hund Dahlberg vakade över inte ens var hennes egen, utan tillhörde hennes pojkväns föräldrar. Bedrövligt. Var finns pliktkänslan?

Pinochet som justitieminister

Vad jag förstår från Svenska Dagbladet idag ska poliser, säpoagenter och militära underrättelsetjänsten kunna spionera mot svenska medborgare i Sverige under falskt namn och falsk identitet enligt Bodström jr:s senaste lagrådsremiss.

Astrid Kristensson blev justitieminister efter maktövertagandet 1976, och kallades "batongmormor" bara för att hon var moderutt. Snarlikt blev det för Gun Hellsvik 1991. Jag vet att Astrid skulle ha blivit rent mörkrädd om hon kunnat ta del av Bodström jr:s lagstiftningsidéer.

Undrar förresten vad sossarna sagt om borgarna suttit vid makten i 10 år, och en moderat justitieminister sedan lagt de förslag Bodström jr nu strör omkring sig? Jämförelser hade säkert gjorts med både Pinochet och Himmler. Socialdemokraterna har idag blivit socialfascister på riktigt, och från bleksiktiga Leijonborg och Reinfeldt ser vi knappt några reaktioner alls. Moderate chefsideologen Borg drömmer sig kanske iväg till ett visst land i fjärran, där hårda tag är vardagsmat.

Allvarligt talat, det här med rättsstaten Sverige och medborgarnas rättssäkerhet blir bara mer kritiskt hela tiden. Det är hög tid för en riktig motreaktion - en backlash. OK om vanlig polis spionerar på riktiga gangsters och använder falskt namn, förutsatt att de gör detta enligt beprövad svensk poliserfarenhet. Men Säpo borde ta mig f-n förbjudas att på något sätt spionera på eller registrera svenska medborgare. En skarp gräns måste dras. Ska det spioneras får det bli på utlänningar och utlandet, annars så sitter vi en dag i vårt folkhemssibirien, och fattar inte vad som hände.

Ny SD-kriminalitet

Ibland undrar man om "Steen", ledande dansk SD:are på partiets debattforum Exilen, är provokatör eller om han är seriös i det han gör. Favoritsysselsättningen är att stjäla andras texter - detta har uppmärksammats av bloggen flera gånger tidigare.

Nu har Steen stulit Anna Ekelunds senaste kolumn rakt upp och ner. Måttet är rågat. Jag kommer att börja tjata på Aftonbladet att sätta åt denne skojare! Sedan min tid på SD-kansliet har jag också denne mans fullständiga namn och adress, och brott mot upphovsrätten kan sonas även i Danmark.

Svenska studenter illitterata

Av en universitetsstuderande kräver vi traditionellt att han eller hon är läskunnig och har en viss allmänbildning. Den socialdemokratiska skolan tvingar oss dock att moderera synen på denna grupp.

I dagens UNT presenteras de "mest alarmerande resultaten i en färsk rapport från Rådet för högre utbildning". Det visar sig att inte ens språkstudenterna kan använda en grammatikbok eller ett lexikon. Många studenter som börjar läsa språk på universitet och högskola vet inte vad ett verb eller substanstiv är. En "skakad franskfödd lärare" säger i rapporten att studenterna inte har hört talas om första världskriget, franska revolutionen eller Napoleon.

Store Gud! Hjälp detta arma och i smutsen nedtrampade gamla och värdiga rike!

25 november 2005

Mer socker, billigare tandläkare

SDU-ordföranden Martin Kinnunen kritiseras internt för att han inte är "någon riktig nationalist" utan en moderat. Obekymrad om detta bloggar Kinnunen idag om sockerbranschen i EU, och den nyligen beslutade avregleringen:

"Andra kommer med invändningar om att vi nu kommer få mindre svenskt socker i affärerna. Det är för mig irrelevant. Det är inte rimligt att svenskarna ska tvingas betala mer för sina produkter än vad de behöver. Klåfingriga politiker bör hålla sig så långt borta som möjligt och svensken ska tillåtas köpa de produkter den efterfrågar till marknadsmässiga priser."

Ha, ha...ja, jag blir riktigt full i skratt! Kan det bli mycket moderatare? Få se om Weine Berg vågar sig på att blogga tillbaka mot Kinnunen i denna fråga. En ytterligare lustighet finner jag när jag efter att ha läst Kinnunens postning går vidare till Tony Wiklander.

Kinnunen välkomnar alltså billigare socker. Och vad skriver då partivännen Wiklander om? Jo, billigare tandläkare genom utbyggd tandvårdsförsäkring (så att folk har råd att laga hålen som kommer med ökad sockerkonsumtion) ! Hand i handske. Efter att ha varit lite skeptisk mot vad jag uppfattar som dogmatisk nyliberalism hos Kinnunen håller jag nog ändå med Wiklander i sak: Tandförsäkringen borde integreras i den allmänna sjukförsäkringen.

Vad junilistan måste göra

När flykten från en organisation tagit fart är det svårt att stoppa den. Snabb aktion krävs. Junilistan befinner sig i detta läge just nu, vilket också märks i opinionsmätningarna. Nils Lundgrens enväldiga och odemokratiska metoder har på ganska kort tid fått Görel Flyckt, Birgitta Swedenborg, Tom Heyman och nu idag Stefan de Vylder att hoppa av.

Görel Flyckt säger till Expressen: "Det finns ingen partistruktur. Man måste snabbt enas om ett partiprogram och införa en partikongress eller stämma. Annars går Junilistan samma öde till mötes som Ny demokrati". Tom Heyman spär på genom att säga: "Styrelsen är lika med Nils Lundgren. Han dominerar. Och det finns inga planer på hur det partiet ska ändras."

Receptet är enkelt och självklart, även för den som saknar insyn i partiets inre affärer: Det gäller att per omgående gå ut med det redan antagna Oktobermanifestet och inbjuda till medlemskap för alla som ställer upp på manifestet. Nästa steg blir sedan att alldeles i början på valåret hålla en partikongress där partiets ledarskap ställs till demokratiskt ansvar och säkerligen till stor del väljs om. Gör man detta finns det goda förutsättningar för junilistan att lyfta till kanske 10% av rösterna i riksdagsvalet.


Tillägg 051126 16.00: I uppräkningen i första stycket glömdes Folke Schimanski bort.
Tillägg 051126 16.10: I en kommentar till denna postning påpekar Marcus Friberg att "de Vylder inte lämnade i dagarna, utan i oktober månad", och att "Birgitta Swedenborg har inte heller avgått eller tagit avstånd från Junilistan".

Främlingsfientlig hets

Expressen skriver att Abbas Rezai "kan ha blivit ritualmördad". Den afghanske yngling som mördades i Högsby av flickvännens hela familj togs enligt polisen av daga med hjälp av två speciella knivar. Rezai ska ha sagt: "Jag är av folket - hon är religiös överklass".

Häromdagen berättade vänsterbloggaren Jinge att "familjen Bonnier förlöjligar Jesus" genom en artikel i Expressen. Och vad händer nu? Ännu en artikel av tveksam halt? Är det inte antimuslimskt och främlingsfientligt att skriva så här om den afghanska invandrargruppen i Sverige?

Antiterrorsosse hotar med Hells Angels

För vanligt folk är det mesta förbjudet, men för makthavarna är allt tillåtet i landet där "mellanmjölken surnat, och falukorven är skämd"

Socialdemokratiske ämbetsmannen Ulf Karlsson arbetar enligt dagens Aftonbladet sedan fem år tillbaka som tjänsteman inom EU:s ministerråd. Hans arbetsuppgifter är uppenbarligen sådana som endast högt betrodda män i staten kan betros med; det är terroristbekämpning, mänskliga rättigheter och organiserad brottslighet.

Det visar sig att den sol-och-vårande invandrare som först lurat till sig ett jobb på regeringskansliet, och sedan lurat till sig stora penningsummor till fejkade feministprojekt, är en personlig vän till Ulf Karlsson. I våras fick denne nu avslöjade feminist hyra Karlssons lägenhet i Stockholm (Karlsson själv smörjer ju kråset nere i Bryssel).

Enligt hyreskontraktet skulle feministen betala skadestånd för de spermafläckar som han lämnar efter sig, och som inte går att tvätta bort. Porrfilm får köras på video endast om grannarna inte störs. Uppenbarligen var Karlsson införstådd med vissa sexuellt avvikande beteenden hos feministen. Kanske hade Karlsson redan tidigare kunskap om att feministen var en skurk: "Kontraktet avslutas med en varning om att Hells Angels kommer att ombesörja eventuell vräkning".

Ja till rasdiskriminering

Statliga Diskrimineringskommittén under ledning av hovrättslagman Göran Ewerlöf kommer enligt uppgift att lägga fram sitt slutbetänkande i januari. Redan nu skickar den politiska vänstermajoriteten i kommittén ut en trevare angående planerad rasdiskriminerande lagstiftning.

Fortsättningsvis vill man att positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet "ska få ske under anställningsförfarandet, vid befordran eller i fråga om annan utbildning än utbildning för befordran". Någon positiv särbehandling av den som har svensk etnisk tillhörighet kommer dock ej att vara tillåten, utan tvärtom att vara belagd med stränga straff.

Ja, det är ju som man säger i engelskan "Someone has got to get the shit end of the stick".

Ge upp!

Nu är valåret bara en månad bort, och fortfarande harvar Sverigedemokraterna tillsammans med feministerna i partipolitikens undervegetation. Enligt dagens TEMO har övriga partier, inkl. SD, Fi, SjP och ND, totalt endast 2,7%. Junilistan har 3,2%. Som bekant är spärrgränsen till riksdagen 4,0%.

Sverigedemokrater, ge upp och lämna plats för seriösa och framkomliga nya alternativ! Det är inte rimligt för SD att ställa upp i riksdagsvalet bara för att åter stjäla röster. Rationellt tänkande i denna situation kräver att SD ställer upp endast i ett begränsat antal landstings- och kommunalval.

24 november 2005

SD i Salem

Det drar ihop sig till Salem 2005, den sjätte salemmarschen, som i år hålls 10 december. Var står sverigedemokraterna ifråga om Salemmarschen? Denna sak diskuteras i skrivande stund även hos SSU-bloggaren Martin Tunström.

Representanter för sverigedemokraterna har aldrig gått med i marschen. Det gjorde de inte heller 2000, när Tor Paulsson fortfarande var med och skötte ruljansen i SD. Jag satt med i partistyrelsen det året, och blev mot slutet av året även adjungerad i VU, och kan intyga att det inte ens diskuterades att skicka några representanter till Salem. Vad som vissa år diskuterats, första gången 2001, har varit att beordra vanliga SD-medlemmar att hålla sig därifrån. En av de hårdaste bojkottförespråkarna var f.ö. i flera år Jimmy Windeskog.

Säkerligen gick ett antal kända SD-aktivister från SD Stockholm med i Salem 2000, liksom många medlemmar i sverigedemokraterna gått med i marschen senare år på eget bevåg.

Jag har faktiskt själv varit med på en Salemmarsch. Jag åkte ensam ner till Salem 2001 i syfte att kolla in läget och skriva en artikel för SD-Kuriren, vilket jag också gjorde. Även om vi inom SD inte ville kopplas till denna manifestation, en linje som fortfarande gäller, har genom åren ett antal artiklar författats där sympati för Daniel Wretströms öde uttryckts, vrede mot mördarna, och deltagande till hans familj och efterlevande meddelats.

Det var inte helt ofarligt för mig att åka dit. Jag kommer fortfarande ihåg Rickard Ekmans häpna min när han såg mig på perrongen (han var där tillsammans med en partikamrat från Västerås för att dela ut partipropaganda till deltagarna). Eftersom toristerna spridit ut att jag var extremsionist så var ju inte alla glada åt mina insatser och över att se mig där. Under samlingen omringades jag av ett gäng skins med vilka jag hade ett hetsigt men sakligt meningsutbyte om Israels rätt att existera, och flera av dem höll med mig i sakfrågan.

Sen gick jag med i tåget också - inte som SD-representant utan som "journalist". Jag gick sida vid sida med Erik Hägglund, som jag upplevde som en mycket sympatisk kille.

Det var lärorikt att närvara. Året efter hörde en av skinen från "samtalet" av sig och tyckte att jag nog inte borde åka dit det året. ND:arna kunde ha gett mig en omgång, menade han. Samtalet var dock onödigt; jag hade inte tänkt åka 2002. Betydligt fler enskilda SD:are var med i Salem 2002, efter vad jag förstod delvis i protest mot dåvarande distriktsledningen i SD Stockholm. Erbjöds noll SD-aktivitet, då tänkte man ta det som erbjöds på annat håll, menade man, och åkte till Salem. Partidisciplinen var tyvärr lika svag som den är idag.

Bödelsdrängarnas paradis

Krigsförbrytare är trygga i Sverige, läser jag i Svenska Dagbladet. Hans Ölvebro på rikskriminalen kan bekräfta att ett tiotal av Saddams bödelsdrängar går trygga här. Totalt tror rikskriminalen att här finns 1 000 krigsförbrytare.

Den svenska flyktingpolitiken är ingen stor succé. Det är dags att bryta med humanismen och återgå till kristna värden.

Favorit i repris

"Jag hade också en härlig syster till min mormor i Kanada som levde med en häst."

(Jämställdhets- och integrationsminister Jens Orback till Dagens Eko 2004, apropå homosexfrågan.)

En polsk Anitra Steen?

Jag satt och tänkte på de här polska tandläkare som ska skickas till Stockholm av en samvetslös profitör, för att där jobba till svältlön, så att profitören ska kunna erbjuda fattigt folk tandvård till halva priset. Varför stanna vid tandläkare?

Anitra Steen har enligt uppgift minst 161 000 kr/mån i grundlön som chef för Systembolaget. Om vi raskt skulle sparka henne all världens väg, då kunde vi säkert anställa en duktig polack för 30-40 000 kr/mån även om vi kräver av honom att han ger f-n i sedvanliga mutor från Systembolagets leverantörer. Vilken vinst!

Detta måste utredas, och jag planerar därför att ringa polska ambassaden och informationen på Rosenbad för att höra mig för om möjligheterna.

Projekt Spira

Är du arbetslös kan du få jobb på polisen i Södertälje. Men bara om du är kvinna. Och bara om du är utomnordisk. Är du man eller är du svensk, då vill de inte ha dig som polis.

Solklar diskriminering. Med fiender som polisen behöver sverigedemokraterna inga vänner. Vad är det som pågår, en sammansvärjning avsedd att trycka in SD i riksdagen, nu när junilistan kraschlandat?

Junilistan - opportunister på fall

Ja, är Nisse Lundgrens parti de borna opportunisterna eller är det bara Nisse själv som lider av intellektuell resursbegränsning?

I dagarna har vi hört hur junilistan lurade väljarna 2004. I samma veva har partiet gjort ett fullständigt obegripligt partigruppsbyte vid europaparlamentet nere i Bryssel. Inom moderaterna jublade man särskilt över sistnämnda nyhet.

"Junilistan har gjort dåligt omdöme till politisk ideologi", utropar triumferande toppmoderutten Gunnar Hökmark i ett pressmeddelande: "Nu går junilistan med i Europaparlaments mest federalistiska grupp, som vill avskaffa nationalstaten och flytta mest beslut till Bryssel!" Junilistan går alltså med i miljöpartiets europeiska partigrupp, en grupp där miljöpartiet nu får sällskap av junilistan som enda övriga EU-kritiker. Alla andra partier där vill i princip avskaffa EU:s medlemsländer och bilda en, enda kolossal superstat.

Junilistan odemokratiska struktur har också börjat dra till sig intresse. Partiet är i fullständig avsaknad på medlemmar, och kan i formellt hänseende beskrivas som mindre demokratiskt än Hitlers tyska nazistparti. Det demokratiska underskottet hos junilistan illustreras i Göteborgsposten idag, när Tom Heyman lägger sten på börda genom att hoppa av från partiet och anklaga Nisse Lundgren för toppstyre:

"Jag kan inte vara kvar i en organisation som saknar partistruktur helt och hållet. Det finns ingen dialog mellan sympatisörerna ute i landet och ordföranden i Stockholm. Junilistan är en enmansshow av Nils Lundgren."

I praktiken har junilistan, liksom feministiskt initiativ, kapsejsat som förste utmanare i nästa års val. Platsen står ledig - kommer någon att fylla den?

Professor Lundgren

Kurt Lundgren är mer skarpsynt än någon formellt skolad kriminolog jag känner till, här i en analys av Gellert Tamas ovanligt taffligt skrivna historia om Lasermannen:

"Lasermannens historia är sentimentaliserad intill snyftnivå, hans individuella skuld reducerad, lasermannen blir därmed, i enlighet med konventionell socialdemokratisk kriminalvårdspolitik, ett offer för omständigheter som han inte råder över."

Etnicitet och kultur

På sina håll inom den nationella rörelsen ser man ständigt hur det görs en distinktion mellan etnicitet och kultur. I själva verket är en persons kulturella tillhörighet en del av hans etnicitet.

Vad försöker man göra - skilja mellan etnografiska faktorer å ena sidan, och allehanda miljöfaktorer å den andra? Fel är det i alla fall.

23 november 2005

Man baxnar...

"Man baxnar över vilka kräk som kvoterats in tammefan överallt numera i ofantliga sektorn och monopolen"

Systembolagets advokatkostnader för muthärvan är nu uppe på 11 miljoner kronor. Fru Anitra Steen till Stjärnhov, tillika statsministergemål, fortsätter sin färd mot gräddan av det svenska samhället. Istället för att - som hedern begär - avgå från sin chefspost vid Systembolaget efter den enorma mutskandalen i bolaget, har fru Steen på statsverkets bekostnad anlitat landets finaste överklassadvokater och rikemanskonsulter för att rädda sin position.

*Advokatfirman Gernandt och Danielson arbetar heltid med en intern mututredning, för att polisen inte ska få fritt skottfält in i styrelserummet. Advokaten Dick Lundquist tar 25 000 kronor per dag. Ja, det är sant.
*Krisexperten Lars Thalén hjälper fru Steen med "mediarelationerna". Detta kostar också 25 000 om dagen.
*Advokatfirman Hammarsköljd & Co utreder mutmisstänkta leverantörer. Inte heller här litar man på polisens "diskretion". Kostnaden för advokat Jacob Melander är 25 000 kronor varje dag.
*Fru Steen har för en kort tid sedan dragit igång en massiv reklamkampanj till en kostnad på 8 miljoner kronor.
*Firmafesten i höst kostade 14 miljoner kronor.

Jag såg en amerikansk film som var snarlik Anitra Steens styre av Systembolaget. Filmen hette "Brewsters miljoner".

Windeskog fortsätter bekämpa SD

Nyligen uteslutne sverigedemokraten Jimmy Windeskog fortsätter att vara den hetaste killen i den nationella rörelsen just nu. Efter att igår kväll ha gått ut i den ledande nazistiska nättidningen nationell.nu angående sin polisanmälan mot sitt gamla parti, fortsätter han sin kamp mot SD genom att tala med Falukuriren.

"SD har gjort det till en fråga om rasism när det egentligen handlar om partiets trovärdighet", säger Windeskog till tidningen, och tillägger att han inte har "någon brådska in i något nytt parti just nu".

Windeskogs kortfattade anmärkningar till Falukuriren, där gamle bekantingen Hans Lindquist är politisk redaktör, följer den inslagna linjen: 1) Angripa Sverigedemokraternas trovärdighet, och 2) sälja sig dyrt till de gamla vänner som nu finns i Nationaldemokraterna. Genom att visa en sval attityd utåt hoppas sannolikt Windeskog kunna bli erbjuden redaktörskapet över partitidningen Nationell Idag, något som i ett slag skulle återupprätta hans politiska heder. Windeskog var tidigare redaktör för SD-Bulletinen.


Tillägg 05-11-24 07.45: I dagens upplaga av Falukuriren (och övriga dalatidningar) säger sig Windeskog vara av "uppfattningen att man varken måste förbjuda utomeuropeisk adoption eller att man behöver ta bort det statliga adoptionsstödet". Han försöker alltså på ett opportunistiskt sätt vända SD:s rasismanklagelse mot partiet självt. Frågan är nu hur han ska förklara denna inställning för sina vänner på nationell.nu och inom Nationaldemokraterna. Bränner Windeskog sina skepp för gott?

Windeskog intellektuell

Mediefavoriten Richard Langéen i Kristianstad tar sig nu an Sverigedemokraterna och Jimmy Windeskogs öde. Den allt radikalare Windeskog ställer idag upp i en intervju för Langéens webbtidning nationell.nu, och berättar där att han polisanmält sitt gamla parti för förolämpning, inte förtal som kumpanen Weine Berg uppgett för offentligheten.

- Jag anser att SD:s partistyrelse har uppträtt väldigt illa när man ljuger och försöker ta politiskt korrekta poäng på min bekostnad. Partiet beter sig precis som Expo brukar göra mot SD, säger Windeskog till nationell.nu.

Windeskogs lumpna påhopp på Tony Wiklanders familj rubriceras av den märklige Langéen som ett "nationalistiskt uttalande". Langéen vet berätta att Windeskog skrivit skrivit två böcker: "Nationalism i ett land" samt "4 killar som skakade Sverige", och var "en av de få intellektuella som fanns kvar inom SD".

Det är ingen hemlighet att Windeskogs skolunderbyggnad begränsar sig till rörmokarskolan i Borlänge - där han underkändes. Tacksam över att ändå uppfattas som intellektuell skrev Windeskog omgående efter publiceringen av intervjun på nationell.nu ett panegyriskt tack till Langéen: "Tackar, tackar Richard. Du är förmodligen den som formulerat sig bäst i ämnet om min uteslutning."


Broschyren "Nationalism i ett land" duplicerades och spreds i liten upplaga år 2000 av dåvarande partiorganisatören Tor Paulsson (sd).

Windeskog rasist

Bloggen konstaterade häromdagen att Jimmy Windeskog polisanmält gamla partivännerna Richard Jomshof och Björn Söder för förtal, på grund av att Windeskog på Sverigedemokraternas webbplatser skulle ha beskyllts för att vara rasist.

Idag heter det i dalatidningarna att Windeskog är "för rasistisk för SD". Min gissning är att detta blir Windeskogs allmänna eftermäle i "mainstream media". Orkar han anmäla dem alla?

22 november 2005

Facklig gratisreklam för extremhögern

Bristen på politisk fingertoppskänsla inom SEKO - facket för statsanställda på lägre befattningar - är närmast bedövande. Inte nog med att man är med och står bakom skämtsajten "Jobbare mot rasism", nu har man publicerat en pressrelease, så infantil att sverigedemokrater m.fl. bokstavligen gnuggar händer av glädje över den oavsedda gratisreklamen. Bl.a. så här skriver alltså fackpampen Gerardo Berrios, klubbordförande för postsorterarna på Tomteboda och suppleant i SEKO:s förbundsstyrelse:

"Att organisationer såsom Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna, Nationalsocialistisk front, och Nationell Ungdom misshandlar och trakasserar till exempel människor som arbetar inom kollektivtrafiken, blir sällan del av nyhetsrapporteringen."

De människor som denna pressrelease är riktad mot är just de som aldrig blivit nedknackade av högerextrema aktivister, men som däremot ofta har någon i familjen eller den närmaste bekantskapskretsen som blivit hotad eller slagen av mörkhyade ungdomsgäng. Vad beträffar sverigedemokraterna vet snart alla som intresserar sig för partiet att man gärna ställer upp som slagpåsar, men att man aldrig värjer sig, än mindre går till något angrepp.

Sedan hade Berrios och SEKO:s förbundsstyrelse extra otur med timingen: Pressreleasen gick ut fredag 18 november, och redan på lördagkvällen slogs sedan en bussförare i Malmö fördärvad av ett mörkhyat ungdomsgäng.

Om SEKO och andra LO-fack vill gynna sverigedemokraterna inför valet nästa år, då är det jättebra att fläska på med uppenbara propagandalögner. Om man däremot vill att sverigedemokraterna ska få så lite röster som möjligt, då bör man börja tala sanning. Vill man själv ha röster kanske man bör göra som Leijonborg, och ropa på fler batonger!


Tillägg 05-11-23 21.21: Exempel på typisk nyhet kring s.k. högerextrem brottslighet. "NSF-ledare häktad", polisen hittar "molotovcocktails, slagträn, tårgas, knivar och knogjärn...ett flertal rånarluvor" och fyra NSF:are på väg att göra upp med s.k. vänsterextremister blir häktade. Det handlar alltså om en intern uppgörelse, där två politiska grupperingar gör om makten över gatan. Det handlar inte om att råna och spöa skiten ur bussförare.

Det ska också tillägggas, att våldsbrotten mot personalen i kollektivtrafiken mera sällan är rasistiskt betingade. Många bussförare är själva invandrare, men råkar likväl ut för rån, misshandel etc. där gärningsmannen oftast själv inte är etnisk svensk.

Frigiven journalist

Dawit...vem?

21 november 2005

Jomshof och Söder polisanmälda

I ett drag som ger nya dimensioner åt begreppet "rättshaverister i den nationella rörelsen", har nyligen utsparkade sverigedemokraten Jimmy Windeskog polisanmält SD-Kurirens ansvarige utgivare Richard Jomshof och partihemsidans ansvarige Björn Söder till polisen under påstående om förtal. Detta uppger kumpanen Weine Berg på SDU Forum på söndagskvällen.

Windeskog menar att han på angivna webbsidor utpekats som rasist. Berg kommenterar anmälan på SDU Forum och säger: "Förtal är naturligtvis oacceptabelt vem som än blir utsatt för det och lagen gäller alla. Jag räknar med en rättvis bedömning".

I samband med att jag själv postade en artikel om Weine Bergs "Rasanalys av Paris-uppror" lovade Berg att han skulle polisanmäla mig för förtal. Jag har ännu inte hört något från polisen, vilket endera beror på att "tomma tunnor skramlar mest" eller på att förtal ju i normalfallet inte faller under allmänt åtal (!)

Samtidigt som jag kan ser för mitt inre öga hur nere i Helsingborg Björn Söder kokar av ilska över alla "idioter", så lär polisanmälan, om den nu verkligen är inlämnad hos polisen, ännu starkare tala för att kvarvarande etniska krigare kastas ut ur sverigedemokraterna. Björn Söder förstår säkert lika bra som någon annan att man inte kan väljas in i riksdagen om man allmänt uppfattas som en hanrej.

Hur många var arbetslösa oktober i år?

En del förvånade bloggbesökare har mailat mig efter min postning om Fredrik Reinfeldt igår. Den officiella statistik jag hänvisade till säger ju att den officiella arbetslösheten i Sverige i oktober inte var mer än 5,6%.

Nu finns det 1) lögn, 2) förb-d lögn, och 3) statistik. Man behöver inte lita på något bara för att det är statistik upprättad i statsverket. Sen kan man också skärskåda statistiken ifråga. AMS statistik visar alltså på en arbetslöshet på 5,6% eller 253 600 personer. Sedan har vi 31 200 personer som anser sig som arbetslösa och arbetssökande, men som inte uppfyller statens krav på vad som är en riktig arbetslös. Där är vi framme vid 284 000 personer eller 6,3%.

Av de som staten betraktar som "sysselsatta" är företagare SAMT dessas medhjälpande hushållsmedlemmar 10,3%. Hur många är dessa "medhjälpande hushållsmedlemmar" och i vilka branscher florerar de flitigast? Vidare är 5,2% av de sysselsatta endast sysselsatta i högst 19 timmar i veckan, d.v.s. mindre än halvtid. Hur många av dessa vill och bör jobba heltid? Sedan arbetar 18,0% av de sysselsatta i mellan 20 och 34 timmar i veckan - återigen kan det röra sig om dold partiell arbetslöshet, som kanske måste kompletteras med a-kassa, soc-bidrag e.dyl.

Av de 75,7% i den vuxna befolkningen som faktiskt befinner sig i "arbetskraften" är det 76,6% som jobbar heltid. Då återstår ändå en hel massa blindskär. Massor av ungdomar studerar, trots att de helst skulle jobba, och trots att det är fullständigt meningslöst för dem att dra på sig lån och bidrag för att studera något som inte kommer att vara dem till någon större nytta i deras framtida jobb.

Ska man få någon rätsida på exakt hur många som är arbetslösa, då skulle man behöva tillskansa sig kontroll över AMS statistikfunktion m.m. och börja mäta arbetslösheten efter nya principer. Det enda man kan säga säkert idag är att de 5,6% arbetslösa i den officiella statistiken, de är bara toppen på ett isberg.


Tillägg 051130 07.10: Expressen uppger att andelen av arbetskraften som är arbetslös tillsammans med andelen av arbetskraften i arbetsmarknadsåtgärder utgör 8,7%, och att andelen beräknas öka till 8,8% under 2006.

Rätten att bära vapen

- Låt kvinnor få bära vapen. Pepparsprej kan ge kvinnor och andra utsatta trygghet, säger Lennart Gabrielsson (fp), ledamot i polisstyrelsen i Stockholm, i dagens Aftonbladet.

Guds vredes blogg fäster min uppmärksamhet på det orimliga i folkpartiförslaget. Det är ju givetvis inte kvinnor som behöver beväpnas, utan unga män. De unga männen är den grupp som i första hand drabbas av det nakna, anonyma gatuvåldet.

För övrigt bör inte kvinnor vistas ensamma kvällstid inne i städerna, utan alltid ha manlig eskort.

Ny SD-blogg

Nu har förste vice partiordföranden Tony Wiklander startat en blogg på SD-Kurirens webbplats. Sedan tidigare finns där även Björn Söder, Jimmie Åkesson, Richard Jomshof och Martin Kinnunen med personliga bloggar.

Nu sticker man ut halsen en aning. Det kommer naturligtvis att klia i fingrarna på uteslutne Jimmy Windeskog, som säkert vill "ge igen" på Wiklander. Som bekant var det ju Windeskogs lumpna påhopp på Wiklanders familj, som gjorde att Windeskog själv blev det politiska bottenskrap han anklagat många andra för att vara, och sparkades ut.

Jämför vi Weine Bergs blogg med Wiklanders första postning, som är en långtråkig drapa och som handlar om skånsk landstingspolitik med vårdköer o.a., så kan vi gissa att de "riktiga nationalisterna" i form av Windeskog och Berg kommer att försöka få skott på Wiklander som falsk nationalist. Den sistnämnde är misstänkt för att vara konservativ eller missnöjespartist, vilket är detsamma som när man inom kyrkan talar om kättare. Blir det fler postningar om sjukvårdsköer kan vi räkna med repliker.

Anna Ekelund-vecka

Anna Ekelund får en kolumn publicerad i Aftonbladet nästan precis var fjortonde dag. Det handlar om högtidsstunder, och det händer t.o.m. att jag köper Aftonbladet om den innehåller en Anna Ekelund-spalt (annars gratisläser jag; jag vill inte gynna mediemonopolet mer än nödvändigt). En gång skrev jag ett berömmande mail till henne, och hon skrev ett långt och personligt mail tillbaka.

Det snackas ibland om modiga skribenter. Anna Ekelund tas sällan med, trots att hon mer än de flesta utmanar landets feministiska och hedonistiska dogmer. Hon har kallat Göran Persson för "Ayatollah Persson" och genom "sin chilenske taxichaufför" kallar hon Sverige för en "diktatur utan vapen".

Sverige är ruttet. Anna Ekelund beskriver det målande som att "mellanmjölken surnat, och falukorven är skämd". Nu är det Anna Ekelund-vecka. Hennes kolumn kommer på fredag.

Si vis pacem para bellum

Visheten på området är minst lika gammal som rubriken på denna postning: Si vis pacem para bellum är ett uttryck från romerska riket och är i svensk översättning: "Vill du fred, rusta för krig".

Den ofta kloke Herman Lindquist skrev i sin kolumn i Aftonbladet igår om nedrustningen av det svenska försvaret.

"Nu är det alltså dags igen. Vi upplever den svenska historiens största försvarsnedskärning. Än en gång kan de så kallade säkerhetsexperterna inte se någon hotbild. Det är lika korkat som att lägga ner brandkåren på en ort bara för att det inte brunnit på några år."

Lindquist idiotförklarar försvarspolitikerna, och undrar om de "någonsin läst en svensk historiebok". Det har de troligen inte gjort. Svenskarna är ett infantilt och korkat folk, och representeras av politiker som är på samma nivå. Det kanske vore bäst om Putin lät några brigader skeppas över. Putin är i alla fall intelligent.

20 november 2005

JSW, dagen D + 7

Nu är det en full vecka sedan Jimmy Windeskog uteslöts ur Sverigedemokraterna, och fortfarande stoltserar partikoryféerna Joakim Larsson och Weine Berg med sitt öppna bloggosfäriska stöd för den uteslutne, genom att på sina bloggar ha länkar anslagna till Windeskogs irredentiska sverigedemokratblogg.

Hur mycket trovärdighet har SD när man tillåter att helt distrikt, som i Larssons fall, negligerar en uteslutning och istället hyllar den utkastade? Vanligt politiskt folkvett fordrar att partiet per omgående kickar ut Berg och Larsson!

Reinfeldt vill öppna gränserna helt

Nyheten för dagen i moderata Svenska Dagbladet: Fredrik Reinfeldt vill se "en global lösning på svenska arbetsmarknadsproblem", vilket enligt honom är liktydigt med fri arbetskraftsinvandring. Reinfeldt känner så stor tillförsikt i denna fråga att han hoppas på den som direkt valfråga 2006.

Intervjun med Reinfeldt ägde rum i Danmark, där som bekant väsentliga skärpningar i den danska "utlänningspolitiken" inträtt sedan Dansk folkeparti blivit den borgerliga tvåpartikoalitionens stödparti. Reinfeldt försöker finna inspiration hos den starka borgerliga regeringen i Danmark, men tar klart avstånd från deras flyktingpolitik: "Det skulle inte kunna växa fram i Sverige. Det är ett annat klimat här, som mer utgår från att människor som kommer från andra länder är [sic!] problem".

Jag tittar lite på siffrorna för att se vad hr Reinfeldt kan hjälpa den vanlige svensken med. Det visar sig att officiell statistikxls uppger runt 284 000 personer som öppet arbetslösa i oktober 2005. Vidare ser jag att totalt 26,7% av alla i vuxen ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden. Jag orienterar mig snabbt vidare till Platsbanken, där jag får veta att det just nu finns 13 000 jobb lediga i Sverige.

Om jag nu går ett steg till och betänker moderaternas stöd för EU:s tjänstedirektiv, vilket skulle ta bort alla kvarvarande skydd för lönenivåerna på svensk arbetsmarknad, samt moderaternas ständiga krav på chocksänkta sjukförsäkringsnivåer, så inser jag att Svenskt Näringslivs långvariga finansiering av det moderata partiet inte gått spårlöst förbi. Knut Wicksells odödliga ord ringer i mina öron: "Regeringen hävdar mer eller mindre ensidigt sina dynastiska intressen och söker uppnå egna ekonomiska fördelar."

Efter hundåren med Göran Persson pekar allt på att vi nästa år får ett regeringsskifte, där har vi även vetenskapligt kungsord - eftersom valforskarna vid Göteborgs universitet intygat detsamma. Som gammal högerman bär det mig emot att säga detta, men med Reinfeldt i spetsen för regeringen kommer vi att få se baggböleri i dess politiska form mitt framför våra ögon.

Nya plagiat av SD-krönikör

Bloggen har tidigare berättat om "Steen", dansken som som driver en egen svenskspråkig SD-blogg, där han plagierar och kopierar av hjärtats lust, utan att bry sig om upphovsrätten.

Aktuellt i dagarna är Steens "lån" av Smedjans artikel om gottsundabon Mohamed Omar. Smedjans text har vi här, och Steens text har vi här. Man kan inte säga att Steen är direkt ohederlig, eftersom han ger källhänvisningar till dem han stjäl ifrån. Men övermåttan fräck är han allt! Han lägger inte till ens ett enda ord till kommentar. Kanske har han lärt sig detta från SD-forumet Exilen där han som tidigare antytts på bloggen numera agerar hustomte?

19 november 2005

Rabatt på våldtäkter

Var och varannan dag matas vi av boulevardpressen med våldtäktsdomar. Tydligen ges det mer eller mindre frikostiga rabatter på de skadestånd som utdöms till offren. Det verkar som om folk är upprörda över detta, vilket är konstigt.

Man får den rättsskipning man förtjänar. I Sverige har vi domstolar bestående av andrarangens partigängare och förstarangens högborgerskap. De förstnämnda är nämndemän, de andra yrkesdomare. Häromdagen talade jag om för den som vill veta, att vi borde ersätta partigängarna/nämndemännen med slumpmässigt uttagna juryledamöter som i USA och att vi borde välja tingsrättsdomarna i direkta folkval.

Låt mig lägga till en sak till ifråga om skadeståndsmålen: För att möjliggöra rejäla skadestånd måste vi införa en möjlighet för domstolarna att utdöma straffskadestånd, det som på engelska heter "punitive damages".

CSAT

Tydligen har en diskussion tagits upp inom sverigedemokraterna angående starten av ett fristående fackförbund. Man benämner det t.o.m. "Centralförbundet för Svenska Arbetare och Tjänstemän". Lite lustigt det där. Det första jag hjälpte SD med var just att ta fram en rapport om möjligheterna att starta eget inom facket, och rapporten gav detta fack arbetsnamnet CSAT. Året var 1999.

Skälet till diskussionen är förstås uteslutningen av Adam Marttinen ur transportarbetarförbundet.

Givetvis går det inte att starta något SD-fack - man har inte tillräckligt många potentiella medlemmar. Farligare för LO blir det om SD:arna börjar titta på möjligheterna att i europaunionens namn ansluta sig till utländska fackförbund. Detta var f.ö. också slutsatsen i min rapport 1999.