17 december 2005

Windeskog beskyller Söder för SS-fetischism

Går inte Jimmy Windeskog över gränsen med denna postning? Har Björn Söder någon självrespekt kvar borde detta innebära rött kort ut ur SD för windeskognostalgikerna Weine Berg och Joakim Larsson.