14 december 2005

Pinsamt i Gävle

Om det verkligen stämmer det som står idag i Arbetarbladet, så har SD Gävle gått från dumt till pinsamt. Lokale partibasen Roger Hedlund begärde efter kyrkovalet beslutsprövning av domkapitlet under påstående att Bomhus församling brutit mot en kyrklig likabehandlingsregel. Problemet var att Hedlund inte hade talerätt, på grund av att han bor i annan församling. Hade Hedlund tänkt efter före hade han låtit någon av SD:arna i Bomhus skriva under överklagandet.

Följaktligen avvisades överklagandet av domkapitlet - det prövades inte i sak eftersom ingen behörig person gjort överklagandet. Nu börjar det pinsamma:

Enligt Arbetarbladet har sverigedemokraterna gått vidare, gissningsvis till överklagandenämnden, och påstår nu att överklagandet inlämnats av partiet, inte en enskild individ. Därför bör överklagandet prövas, menar man! Pinsamt, var ordet.