12 december 2005

"Importerad brottslighet"

I sin kommentar av Mauricio Rojas debattartikel om invandrarbrottslighet anser sig sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kunna konstatera att "en stor del av brottsligheten är importerad".

Egentligen saknas belägg för denna slutsats i Rojas rapport. En överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken behöver inte betyda att invandrare är genetiskt predisponerade för brott, eller bero på miljöfaktorer härrörande från hemlandet; det kan även betyda att miljöfaktorer härrörande till Sverige ökar risken för brott från invandrares sida. Jfr Sarnecki.

Åkessons slutsats är ett demoagogiskt övertramp.


Se även postningen "Etniciteten ÄR en kriminogen faktor!". 2005-12-12 19.30: Se även bildmontaget på Jerzy Sarnecki, som onekligen alltid finner en undanflykt.