19 januari 2009

Lennart Sacrédeus - KD eller SD?

Vilken om någon riksdagsledamot ligger så nära Sverigedemokraterna att han skulle kunna lockas att byta parti? Bloggen jobbar enligt hypotesen att Kristdemokraternas Lennart Sacrédeus mycket väl skulle kunna dyka upp som etta eller två på SD:s valsedel till EU-parlamentet.

Sacrédeus sade i höstas att han känt sig hedrad över att bli tillfrågad om en plats på SD-valsedeln. Vilken annan riksdagsledamot skulle ha använt ordet hedrad i det sammanhanget? Dessutom ligger han illa till hos sin partiledning, även om man i en del uttalanden har försökt mildra utmanövrerandet av Sacrédeus. Sedan partifullmäktige 16 januari spikat valsedeln har man dock från partiledningens sida enligt en intern kritiker ägnat sig åt karaktärsmord av Sacrédeus, och enligt en moderat t.o.m. "offentlig avrättning". Trots detta vågar sig flera distriktsföreträdare i partiet på att i media kritisera behandlingen av sin partivän.

Erling Wälivaara, laestadiansk predikan och tidigare kyrkomötesledamot och riksdagsman för KD säger så här till LO-anknutna tidningen Världen idag.

- Jag känner mig ytterst tveksam till att arbeta för Kristdemokraterna i framtiden. Trakasserier har blivit legitimt och de som inte alltid tänker exakt lika som makthavarna riskerar att få en dolkstöt i ryggen.

Wälivaaras tveksamhet inför att överhuvudtaget stödja KD i framtiden är intressant. Om jag inte missminner mig var Wälivaara den ende som under kyrkomötets andra session 2003 uttalat ställde sig bakom någon av de motioner som vi SD:are lade fram för det året. Kan han tänkas hoppa över skaklarna och bli SD:are själv, om Sacrédeus visar vägen?

Valberedningen tillkännagav i december att Sacrédeus inte kommer med på den kristdemokratiska EU-valsedeln överhuvudtaget, trots att han var den som fick flest förstaplaceringar av alla i det interna provvalet och har stöd av sitt partidistrikt. Sacrédeus är stämplad som högerkristen, och i Göran Hägglunds parti är detta inte något positivt. Man har det ju nog så kämpigt med alla liberala allianskamrater utan att blanda in kristendomen i bilden. Den gällande strategin är att göra SD allmänborgerligt, något som i EU-valet paradoxalt ska göras med en Livets ordare (Ella Bohlin) som toppkandidat.

Provvvalet visade att Sacrédeus har ett ganska stort stöd i sitt parti. I LO-dominerade tidningen Världen idag uttalade t.o.m. riksdagskollegorna Vänerlöv, Skånberg och Oscarsson offentligt stöd för sin kollega. Någon majoritet var det dock uteslutet att han skulle kunna samla vid det partifullmäktige 16 januari, där EU-valsedeln definitivt fastställdes. Enligt en representant för majoriteten hade Sacrédeus gjort politiskt självmål. Sedan han valdes in i riksdagen 2006 har han gjort diverse internt kontroversiella uttalanden, något som inte alltför svårt i ett värdekonservativt parti med många halvtabun och en utpräglad beröringsångest. I riksdagen har han trots censurfiltret i riksdagsgruppen producerat en rad motioner och skriftliga frågor. Bara under det senaste riksdagsåret har den produktive Sacrédeus stått för följande.

  • En motion om "moderniserad partnerskapslag, bevarad äktenskapsbalk" av honom ensam, medan den kristdemokratiska riksdagsgruppen och samtliga andra kristdemokratiska riksdagsledamöter helt avstått från att motionera i denna för regeringen ytterst kontroversiella fråga. Motionen och alla de motioner som kräver det traditionella äktenskapets avskaffande kommer att behandlas under 2009, och få inverkningar på höstens kyrkoval.


  • I en motion under 2008 om sexualbrottslingar användes uttryck som "utländska stöldligor från framför allt Östeuropa" och "äldre och försvarslösa offer".


  • En annan ännu obehandlad motion kräver att inte bara den gravida kvinnan utan också barnet får ett ökat rättsskydd", vilket alltså innebär inte bara att Sacrédeus anser det ofödda barnet som ett barn och inte ett foster utan även att det ska ges rättsligt skydd. I sin förlängning skulle detta innebära ett totalförbud för aborter.


  • Vad gäller ett utvidgande av arbetsfältet för Forum för levande historia att omfatta även kommunismens förbrytelser har Sacrédeus stöd av många andra borgerliga riksdagsledamöter, men i en motion därom använder han sig av ordet nationalsocialism och inte nazism. Vidare anser han att studiet av Förintelsen inte enbart ska fokusera på judiska offer, utan även medlemmar av många andra etniciteter och grupper.


  • Rent nationalistisk blir Sacrédeus när han tillsammans med Eva Johnsson (kd) motionerar om Sveriges nationalsång: "Varje folk och nation har rätt till sitt ursprung och sin identitet – men också att i tacksamhet och kärlek, och utan missaktning för någon annan, få uttrycka detta." Folk, nation, ursprung, identitet?


  • Uppenbarligen på bekostnad av tornedalsfinska/meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch motionerar Sacrédeus om att stärka det finska språkets ställning i Sverige. Storsvensk nationalism? Ja.


  • Tillsammans med två partivänner och en moderat motionerade han mot Lissabonfördraget. Eftersom han är konservativ är han euroskeptisk.


  • Ytterligare en motion ansluter sig till SD och dess EU-politik, nämligen den starkt antiturkiska flerpartimotion motion där Sacrédeus ville brännmärka Turkiet för folkmorden på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. I den första omröstningen om en sådan motion under denna mandatperiod var Sacrédeus den ende KD:aren som röstade för, medan partivännerna svek vad de tidigare lovat sina väljare i frågan.


  • En skriftlig fråga angående Kairodeklarationen torde visa att Sacrédeus är islamofob, om än en mycket mera saklig sådan än de flesta sverigedemokrater.

Lennart Sacrédeus säger nu till Aftonbladet att hans tidigare nej till SD fortfarande gäller, trots nejet på partifullmäktige.

Jag är kristen och tror på människors lika värde och är och förblir kristdemokrat – oavsett vad partiledaren säger.

För att vinna över en självmedveten politiker som nyligen blivit utsatt för ett karaktärsmord eller en offentlig avrättning behöver alltså Jimmie Åkesson övertyga honom om att SD tror på människors lika värde, något som gällt på papperet för SD sedan 10 februari 2002. Om detta är möjligt beror i första hand på SD-sidan - hur mycket är man beredd att bjuda på i förhandlingar, och hur mycket är man förblindad i sin tro på att riksdagsplatserna redan är vunna? Vad Sacrédeus kan vilja ha säger han i princip i uttalandet till Aftonbladet.

För Sacrédeus del hoppas jag att han säljer sig dyrt och kräver att SD lovar att göra sig av med sitt politiska avskräde, från Ödåkra till Boden, och tonar ner sin politiska retorik mot "albabianer" och "afghanhundar" om han ska ställa sig till förfogande som oberoende kristdemokrat på EU-valsedeln. Meningsskiljaktigheterna mellan honom och SD är inte särskilt stora. Tänk bara på hans invandringsmotion från 2007.
En motion från riksdagsledamoten och före detta EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus och hans hustru Birgitta Sacrédeus krävde en strängare flyktingpolitik. En anpassning till EU, menade paret. Birgitta Sacrédeus, landstingspolitiker i Dalarna, stod i talarstolen och förde ett sorts ”svenskarna först”-resonemang

Bloggar: Thoralf Alfsson (sd), Per-Olof Hermansson (kd), Niina Hoffstedt (kd), Johan Ingerö (borg), Lars Göran Johansson (s), Rasmus Lenefors (s), Politikerbloggen (TV4), Tommy Rydfeldt (fp), Marcus Svensson (fp).

Tryckt media: DN, DN, EX, KT, SVD, Sydöstran.

Statsmedia: Ekot.