28 november 2006

Finns viljan till integration/assimilation?

"Överskatta inte den svenska kulturens attraktion", varnar etnologen Karl-Olov Arnstberg: Invandrargrupperna vill bevara sin särart.