30 november 2006

Är Kulturkamp en SD-blogg?

Uppsalastudenten och borgarbloggaren Carl Robert Lindgren går ju bara längre och längre! I sin senaste postning (på bloggen Kulturkamp) beskriver han sverigedemokraterna som borgerlighetens enda hopp. Enligt Lindgren kan bara en sak rädda borgerligheten och ge den problemformuleringsinitiativet; och denna enda sak är att Sd petar sig över 4%-spärren i en sifomätning och på detta sätt (plötsligt) accepteras i den allmänna debatten.

Lindgren är lite oklar, men jag väljer att tolka honom i ovanstående perspektiv. Alternativet skulle vara om Lindgren i sin postning menar att socialdemokraterna mer eller mindre automatiskt vinner valet 2010 om man inte ändrar något i sin beprövade (s)-politik. Så kan det naturligtvis inte vara.

Det är alltså redan kört för Reinfeldts regeringsprojekt? Till och med för att vara borgare måste jag säga att herr Lindgren är misstänkt mycket defaitistisk. Det hela börjar lukta fanflykt. Om så är fallet tycker jag att Lindgren bör göra pinan kort och redan idag betala in medlemsavgiften till Sd. För 200 kronor över postgirot blir han medlem till årsskiftet 2006/07.