05 mars 2006

Wiklander om migrationspolitiken

Sverigedemokraternas vice partiordförande Tony Wiklander gör sig i mångt och mycket till tolk för samma politiska åsikter som Sten Andersson i Malmö. Nu senast bloggade Wiklander 4 mars om "en ny invandrings- och integrationspolitik". Han skrev sammanfattningsvis:

"Det kan inte ställas krav på att svenskarna ska ändra sig, utan integrationspolitiken måste vila på frivillighet. Riktmärket bör vara att det inte ska finnas etniska enklaver i det svenska samhället. Detta kan undvikas genom en kontroll av den fortsatta invandringen och att de som redan invandrat anpassar sig till Sverige, inte tvärtom. De som inte kan eller vill anpassa sig bör återvända hem."

Kanhända får vi under den närmaste tiden ske en idémässig offensiv från Tony Wiklander. I ett parti som idag är fattigt på salongsfähiga ideologer kan detta ställa till oordning för den partiopposition som på riksårsmötet hoppas kunna peta bl.a. Wiklander.

Visserligen kan åsikter som de ovan refererade snabbt stämplas som ickenationalistiska - Wiklander talar ju om fortsatt och kontrollerad invandring, inte totalstopp för invandringen, men en sann SD:are håller alltid upp ett fuktat finger för att känna vartåt det blåser, och han inser att folket i de fina salongerna har svårt att värja sig mot en Tony Wiklander eller en Sten Andersson.