01 februari 2006

SD ej omtyckt av samer!

I Törnmans Kiruna känns tongångarna igen från en av historiens största mänskliga tragedier, där ledstjärnan var ETT FOLK, ETT SPRÅK, ETT LAND. Historien förskräcker. Nu har det också visat sig att Lars Törnman slagit följe med Sverigedemokraterna i sin kamp mot oss samer. Vi är inte förvånade, men beklagar att han väljer det sällskapet.