14 februari 2006

Sifo: Trögt för SD i Skåne

Sverigedemokraterna presenterade 19 januari sin första egna sifomätningpdf någonsin, och där framgick att 4% av de tillfrågade kunde tänka sig att rösta för partiet i ett riksdagsval, medan 11% var tveksamma och 85% inte kunde tänka sig att rösta för partiet. Starkaste grupp visade sig vara kvinnor i åldrarna 15-29 år, och det potentiella stödet i Göteborg var starkare än motsvarande för Stockholm och Sydsverige.

Mätningen som presenterades 19 januari ("Sifo 1") hade genomförts per telefon 9-12 januari. Idag kom ytterligare en mätning ("Sifo 2"), genomförd från 29 november till 9 februari, och denna gång hade SD begränsat sig geografiskt till Skåne län. Den nya mätningen bekräftar i huvudsak utfallet i den första mätningen, men eftersom den avslutades så sent som i torsdags går naturligtvis inga förändringar med anledning av UD/Säpo-affären att utläsa.

Sifo 1 gav SD 6% i Sydsverige och 1% i Malmö. Sifo 2pdf gav SD 8% i Skåne och 8% i Malmö. Medan Sifo 1 visade starkare sympatier för SD bland yngre kvinnor, kan inga spår av detta ses i Sifo 2, men däremot markant starkare sympatier bland män mellan 15 och 49 år. Bloggens slutsats blir att SD-bloggaren Eriks Hellsborns förhoppningar kommer på skam, inte minst eftersom Sifo 2 ju i princip genomfördes samtidigt som Sifo 1 och därför inte kan påvisa några förändringar. SD står idag inte närmare riksdagen än partiet gjorde för en månad sedan. Om vi går efter mätningarna.