09 februari 2006

Etiskt eller ej - guldläge för SD

Sverige står nu i arabvärldens fokus. Nyheten att Sverigedemokraterna utlyser en egen karikatyrtävling och publicerar Jyllands-Postens Muhammedbilder sprider sig snabbt i den muslimska världen.

Förutsatt att Sverigedemokraterna inte backar i sista minuten, skrämda av hot om HMF-åtal från Justitiekanslerns sida, kan man snart ligga i taktiskt guldläge inför valkampanjen. Visserligen på bekostnad av nästan alla andra intressegrupper i världen, men likafullt.

Snart kan man verkligen ha gjort sig till de politiska martyrer som man tidigare ibland tvingats fejka.