21 februari 2006

Österrikiskt justitiemord

Ett justitiemord är detsamma som sträng bestraffning av en person som är eller senare visar sig vara oskyldig. När Österrike häromdagen dömde David Irving till 3 års fängelse för att 1989 i två tal i Österrike ha påstått att Förintelsen var en myt, begicks ett justitiemord. Irving hade då också under rättegången idkat självkritik och tagit tillbaka sitt ifrågasättande av Förintelsen, men den österrikiska rättvisan är strängare än den medeltida inkvisitionen och ånger är utan betydelse.

Oavsett hur befängt ett påstående kan vara kan det aldrig i sig själv vara värre än en domstol som utdömer 3 års fängelse för att påstående har gjorts. Jag såg nyss att filosemiten Kurt Lundgren håller med mig:

"Det är orimligt att döma en författare till tre års fängelse för att denne förnekar förintelsen; demokratiska stater kan inte ha en sådan lagstftning; framförallt det plågade judiska folket drabbas av en sådan absurd lagstiftning eftersom den väcker nytt hat och konspirationer. "

Sverige är ett land som också förtrycker åsikter. Bland annat har flera ledande personer inom NSF dömts till kortare fängelsestraff för påståenden som liknar Irvings, men då under brottsbenämningen hets mot folkgrupp. Men även den som befinner sig i det något säkrare (=kortare straff) Sverige får nog ta sig i akt. Med stöd av den europeiska arresteringsordern har ju Thomas Bodström & c:o gjort det möjligt för främmande länder att få svenskar utlämnade för bestraffning av brott som kan ha begåtts i Sverige.