20 februari 2006

SD på låg stadig nivå

Sverigedemokraterna ligger stadigt runt 1,2 %, och avståndet mellan blocken krymper, skriver Göteborgsposten i sammanfattningen av sin senaste sifo-undersökning av partisympatierna.

Det går inte att utröna av Göteborgsposten eller Svenska dagbladet, som "delar på" mätningen, under vilken tidsperiod den genomfördes. Januarimätningen genomfördes 9-19 januari, och det är rimligt att tro att februarimätningen genomfördes samma datum i februari. Det betyder att UD/Säpo-affären inte gett sverigedemokraterna ett enda dugg ifråga om nya partisympatier.

Den stadiga nivå på 1,2% som GP talar om talar för att SD idag parkerar på en något högre promillenivå än någon gång tidigare, kanske motsvarande ett valresultat på 1,7-1,9%. Stämmer detta, pekar dagens situation mot att partiet tar sig över gränsen för mandat i nästan alla kommuner där partiet kan tänkas ställa upp; de enda uppenbara undantagen torde vara de riktigt blå förortskommunerna utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, och det fåtal mellanstora kommuner som har fler än två kommunala valkretsar.

De flesta politiska bedömare håller säkert med mig om jag förutsäger att höstens val blir jämnt mellan blocken. Med hänsyn tagen till att SD väsentligt verkar öka det antal kommunfullmäktigen man är representerad i, så förstår man att det kan bli kaotiskt och utan riktigt klara majoritetsförhållanden i många kommuner.

Det enda lugnande som egentligen finns att säga till alla etablerade politiker i kommunerna, är att SD har väldigt svårt att skaka fram kandidater till de kommunala valsedlarna. I årets val är det inte alls säkert att man lyckas ställa upp i så många kommuner som förra gången, d.v.s. 79 stycken.