20 februari 2006

Weine Berg lämnar SD

Weine Berg har enligt egen uppgift lämnat Sverigedemokraterna per den 12 februari.

Bergs skäl för att lämna partiet är följande: "Partiets högerkantring, utslätade politik, ovilja att ta ställning i välfärdsfrågorna, taktiken att peka finger åt partikamrater, ryggradslösheten i Muhammedfrågan och privata skäl".