08 februari 2006

Granskningsnämnden, varför?

Granskningsnämnden för radio och TV fattade 8 februari två beslut som rörde Sverigedemokraterna (SD):

1) Ett yttrande i SVT, programmet "Carin 21:30", friades. Programledaren "hade uttryckt sitt missnöje med att Sverigedemokraterna dubblerat sina mandat i kyrkomötet." Här tyckte nämnden att det med hänsyn till gliringens ironiska karaktär och med beaktande av SD:s principprogram inte var något brott mot opartiskheten begånget.

2) Ett inslag i Förmiddagsradion i SR Östergötland friades också. "Nämnden ansåg mot bakgrund av Sverigedemokraternas principprogram och de allmänt hållna uttalandena" att inget fel begåtts.

I båda fallen hänvisades också till Radio- och TV-lagens demokratibestämmelse (6 kap 1 §) som säger följande.

Den som sänder TV-program eller som sänder ljudradioprogram efter tillstånd av regeringen skall se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

Ständigt dessa sverigedemokratiska anmälningar. Vad tjänar de till? De skadar partiet mer än de nyttar, eftersom vanligt folk uppfattar SD som rättshaveristiskt. Om det funnits lite politisk fingertoppskänsla i particentralen i Lund så skulle man sluta att anmäla och gnöla och göra något positivt istället.

Sen måste man ju också inflika att hela snacket om TV:s opartiskhet självklart bara är snömos. Precis som man alltid är för eller emot sossarna, så är man också alltid för eller emot SD. Carin på SVT hatar SD. Vill SD ha en programledare som älskar SD, då får man köpa sig ett eget program.