07 februari 2006

Citat om mångkultur

James Pinkerton, artikeln Let's be honest: Multiculturalism can kill a nation, citeras med gillande av Dick Erixon:

Läxan som konflikten om Muhammedteckningarna lär oss: multikulturalism mellan nationer är oundviklig, men multikulturalism inom nationer är förödande.

Hur länge till klarar Dick Erixon att vara borgerlig? Sanningen är att han är partipolitiskt hemlös i dagens Sverige. Liksom undertecknad.