19 februari 2006

Piratpartiet blir Bodströms och Freivalds trognaste vänner?

Så gott som alla bloggkommentarer till Säpos och UD:s stängning av sverigedemokraternas partihemsida och SD-Kurirens nätupplaga har kritiserat stängningen hårt. Det finns ett lysande undantag - Oscar Swartz, tippad som ett av toppnamnen på piratpartiets riksdagslista i höst.

I postningen "Utrett: Levonline och Muhammed" från 16 februari, där Swartz framställer sig som internetleverantörernas okrönte konung, läxar han upp Lars Leijonborg, som ju tagit stängningen till konstitutionsutskottet, och kommer fram till att allt har skett precis som det borde ha skett. Partivännen Björn Felten, enligt vissa uppgifter "gammal vän" till piratpartiets nyliberale virrpanna till partiledare, går sedan in på kommentarplats och stöttar Swartz något ostrukturerade litania. Partivännen Tor Skude vågar sig dock på en svag protest i en egen kommentar.

På papperet har piratpartiet framställt sig som Thomas Bodströms svurna fiender ("låt honom sälja korv utanför riksdagshuset, på vintern!") och som den personliga integritetens mest nitiska vänner. Hos Oscar Swartz ser vi ett annat piratparti, ett fegt piratparti som säljer ut den personliga integriteten så fort imamen harklar sig, och som gärna låter säkerhetspolisen lägga sig i vad de politiska partierna använder sina hemsidor till:

"I det här uppskruvade läget där en dansk imam har åkt runt Mellanöstern med karikatyrer, som aldrig ens publicerats, för att piska upp hat tycker jag att Levonlines agerande är förståeligt. Och om jag vore Säpo skulle jag nog peka på sådana fall, dvs att radikala islamister medvetet försöker utnyttja situationen för politiska mål och att man kan hamna i skottlinjen."