19 januari 2006

SD 4% pdf

Glädjande nog har SIFO - sent om sider - gått med på att genomföra en mätning av det potentiella stödet för sverigedemokraterna. Väl investerade pengar vid en strategiskt väl vald tidpunkt kan man säga till Sverigedemokraterna. Lite av vinsten med undersökningen gick dock förlorad på sätt som beskrivs nedan.

Vid mätningen, genomförd efter helgerna, sade alltså 4 % att de kunde tänka sig att rösta för SD om det var riksdagsval idag. 85% sade att de inte kunde tänka sig att rösta för SD. Tillfrågade var ett oberoende slumpmässigt urval av 1 000 personer från 15 år och uppåt. av väljarna tänka sig att rösta på SD om det vore val i dag.

Hela 10 % i kategorin kvinnor 15-29 år svarade att de kunde tänka sig ett SD-röst. Detta är kanske undersökningens mest förvånande delutfall. Med hänsyn till att dessa 10 procentenheter motsvaras av 8 individer finns dock anledning att se siffran som tagen mellan tummen och pekfingret. Förvånande är också det svaga stödet i Stockholm och Malmö, medan stödet i Göteborg är starkare än stödet för SD i Skåne och Blekinge! I övrigt framkommer det som väntat att partiet har sitt största stöd i LO-grupperna och svagt stöd i TCO-grupperna.

Den stora brist som vidlåter denna undersökning är att den saknar referensramar. Det gäller hela tiden att komma ihåg att partipolitiken är ett nollsummespel! Det enda parti som undersökningen intresserar sig för är sverigedemokraterna, det finns inga kopplingar till exempelvis stöd för junilistan eller feministerna eller de minsta riksdagspartierna.

En sifoundersökning som presenterades i Aftonbladet 5 oktober 2005 visade då att 18% kunde tänka sig rösta för Junilistan, vilket var en ökning med 7 procentenheter sedan månaden före, vid en tidpunkt när junilistan inte presenterat sitt oktobermanifest. 4% kunde vid oktobermätningen tänka sig en röst för Feministiskt initiativ, en minskning med en procentenhet, och 9% kunde tänka sig att rösta för Sjukvårdspartiet, ett parti som inte fanns med i nyss nämnda septembermätning. 66% av de tillfrågade kunde vid denna mätning i oktober 2005 inte tänka sig att rösta för vare sig junilistan, feministerna eller sjukvårdspartiet.

Hade SD-mätningen nu i januari lagts upp på samma sätt som oktobermätningen hade informationsvärdet varit större. I oktober "visste" vi att Junilistan var ofantligt starkare än feministerna. Nu kan man möjligen sitta och jämföra SD-siffran med feministernas 4% i oktober. Men hur har siffrorna förändrats för de andra småpartierna sedan i höstas?

Denna nyss genomförda SD-mätning bekräftar Fredrik Malms varningsklocka i Svenska Dagbladet i förrgår. I övrigt känns nog mätningen rätt så ointressant för folk utanför SD, där man å andra sidan kan räkna med en rejäl höjning av motivationsnivån inför valrörelsen. Kanske kan mätningen också underlätta värvningen av folk från andra partier till valsedlarna, något som skulle få väldigt stor betydelse - men därom vet vi ännu inget.

Slutfråga: Visar mätningen att SD har chans att komma in i riksdagen? Nej. SD har troligen ingen chans, men säker man inte vara. Det är så mycket som kan hända under en valrörelse.


Tillägg 2006-01-21 23.45: Expo har gjort en intressant analys av SIFO-mätningen.