29 januari 2006

Piratpartiet tar i alla fall priset...

Hycklare ser vi tyvärr i alla väderstreck, men jag tycker nog ändå att Rick Falkvinge och hans piratparti tar priset alla kategorier. Det startas alltså ett politiskt parti som först vill skrota hela immaterialrätten och sedan, efter ett rejält lappkast, vill skärpa skyddet för näringslivets immaterialrättsliga värden men fortfarande avskaffa upphovsrätten.

Lever piratpartiet som det lär? Ingalunda. På sin mediakontaktsida på nätet har de lagt upp lite olika grejer, bl.a. foton på sin interimstyrelse. Sedan står det klart och tydligt på sidan att kopiering och användning är förbjuden för alla utom medierna. Tja, där har vi det - en spark i röven på de fildelare som ville ha ett eget parti!