23 januari 2006

Kinnunens inlägg i SvD

SDU-ordföranden Martin Kinnunen i ett inlägg i Svenska Dagbladet:

Vi är inte fientligt inställda till andra folk utan vill bedriva en sund politik som i grunden angriper segregationen och utanförskapet i samhället och gynnar så väl svenskar som invandrare.

En vacker och okontroversiell vision. Problemet är att detta inte stämmer som en beskrivning av Sverigedemokraternas syften. Det kanske stämmer för vissa i partiet, men det stämmer inte för andra.