11 januari 2006

Ännu ett mandat förlorat för SD

Trelleborgs Allehanda rapporterade igår att sverigedemokraten Steve Nordström avsagt sig sitt fullmäktigemandat i Simrishamn. Eftersom Björn Söder och SD Syd oklokt nog spärrade simrishamnslistan inför valet 2002 finns ingen ny ledamot att ta in på det tomma mandatet.

Tillfrågad av tidningen om avhoppet var sverigedemokratiske pressekreteraren Mattias Karlsson helt ovetande, och dessutom har partiet ännu inte ansökt om något partistöd från Simrishamns kommun för i år. Det framstår dock som rimligt att Nordström faktiskt tänkte på just partistödet när han gjorde sin avsägelse först nu, något som ger SD möjligheter enligt kommunlagen att uppbära partistöd för hela året trots att mandatet kommer att stå obesatt.

Nordström har inte rosat den politiska marknaden någon gång under mandatperioden. Den lokala verksamheten har begränsat sig till att Nordström besökt fullmäktige någon eller några gånger per år.

Mandatet är det femte som går förlorat för SD under denna mandatperiod. Tidigare har man råkat ut för tomma stolar i Arvika, Askersund och Karlskrona, medan mandatet i Kristinehamn tagits över av en politisk vilde.


Tillägg 11 januari kl. 21.45: I två kommentarer har påpekats att SD tappat ett mandat även i Helsingborg, där ju Rosita Lindblom blev politisk vilde 2004. Samma år tappade man Arvika och ett mandat i Karlskrona, medan tappen i Askersund och Kristinehamn kom redan 2003.

Rätten till partistöd enligt kommunallagen upphörde i Arvika 2005 och i Askersund och Kristinehamn 2004. Kommunallagen stadgar att kommunalt partistöd kan betalas längst ett år efter att ett partis representation upphört i fullmäktige. I de tre nämnda kommunerna hade SD bara ett mandat. Observera att partistödet inte sänks 1/3 om ett parti tappar ett av tre mandat. Så länge man har en enda representant kvar uppbär man fullt partistöd.