10 december 2006

Ingrid Björkman

Ingrid Björkman, 79, en av personerna bakom Det nya partiets partiprogram i valet 1998, dök upp på sverigedemokraternas kommunkonferens på lördagen.

Hon talade enligt uppgift om flyktingpolitikens andra steg, ett uttryck som hon myntade i en skrift som gavs ut för 10 år sedan. Grundtanken liknar biståndsavsnittet i Sd:s befolkningspolitiska handlingsprogram, att koppla utvecklingsbistånd till återvandring av flyktingar. I en recension av boken skrev Expos Andreas Rosenlund bl.a. så här:

Boken präglas delvis av ett modernistiskt-rasistiskt perspektiv enligt Raundalen och Lorentzens definition...Flyktingpolitikens andra steg beskriver världen ur ett undergångsperspektiv. Underutvecklingen i u-länderna kommer att öka flyktingtrycket mot västvärlden och framför allt Sverige. Det rör sig om hundratusentals människor som vill komma hit och därmed uppstår svåra problem...

De tre författarna anser dock inte att stängda gränser är tillräckligt. Sverige ska även bedriva en aktiv repatrieringspolitik – ett fint ord för deportation – och se till att så många som möjligt återvänder hem.
Bloggen ser fram emot ett sammandrag av vad Björkman hade att anföra inför kommunkonferensen.

Läs gärna artikeln om Ingrid Björkman på svenska wikipedia, och förbättra den. Jag upptäckte vid en koll idag att hon saknade artikel, och påbörjade därför en sådan.